/[packages]/cauldron/ckb-next/current/SOURCES/ckb-next.appdata.xml
ViewVC logotype

Annotation of /cauldron/ckb-next/current/SOURCES/ckb-next.appdata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1469196 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Dec 20 20:34:24 2019 UTC (3 years, 11 months ago) by julien
File MIME type: text/xml
File size: 1606 byte(s)
imported package ckb-next
1 julien 1469196 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2     <!-- Copyright (c) 2014-2016 MSC Contact: qccmsc@gmail.com -->
3     <application>
4     <id type="desktop">ckb-next.desktop</id>
5     <name>ckb-next</name>
6     <summary>RGB Driver for Linux and OS X</summary>
7     <summary xml:lang="sv">RGB drivrutin för Linux och OS X</summary>
8     <metadata_license>CC-BY-SA</metadata_license>
9     <project_license>GPL-2</project_license>
10     <translation type="gettext">ckb-next</translation>
11     <description>
12     <p>
13     ckb-next is an open-source driver for Corsair keyboards and mice. It aims
14     to bring the features of their proprietary CUE software to the Linux and
15     Mac operating systems. This project is currently a work in progress, but
16     it already supports much of the same functionality, including full RGB
17     animations.
18     </p>
19     <p xml:lang="sv">
20     ckb-next är en drivrutin med öppen källkod för tangentbord och möss från
21     Corsair. Dess mål är att ha samma egenskaper som den proprietära CUE
22     programvaran i operativsystemen Linux och Mac. Detta är ett pågående
23     arbete, men programvaran stöder redan det mesta av funktionaliteten, också
24     fullständiga RGB-animationer.
25     </p>
26     </description>
27     <screenshots>
28     <screenshot type="default" width="1000" height="750">https://camo.githubusercontent.com/8c6239eb67eb172baa34864f4759b111b2c731f7/68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a4d4b396a4f502e706e67</screenshot>
29     </screenshots>
30     <url type="homepage">https://github.com/ckb-next/ckb-next</url>
31     <updatecontact>johan.heikkila@gmail.com</updatecontact>
32     </application>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28