/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/az.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/az.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 33883 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of DrakX-az.po to Azerbaijani
2 # translation of DrakX-az.po to Azerbaijani Turkish
3 # DrakX-az.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
4 # Copyright (C) 2000,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
5 # Copyright (c) 2000 Mandriva
6 # Vasif Ismailoglu MD<azerb_linux@hotmail.com> , 2000-2001
7 # Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2001-2003, 2004.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: DrakX-az\n"
12 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-03-31 14:21+0200\n"
14 "Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
15 "Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
16 "Language: az\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
21
22 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
23 #, c-format
24 msgid "256 kB"
25 msgstr "256 kB"
26
27 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
28 #, c-format
29 msgid "512 kB"
30 msgstr "512 kB"
31
32 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
33 #, c-format
34 msgid "1 MB"
35 msgstr "1 MB"
36
37 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
38 #, c-format
39 msgid "2 MB"
40 msgstr "2 MB"
41
42 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
43 #, c-format
44 msgid "4 MB"
45 msgstr "4 MB"
46
47 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
48 #, c-format
49 msgid "8 MB"
50 msgstr "8 MB"
51
52 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
53 #, c-format
54 msgid "16 MB"
55 msgstr "16 MB"
56
57 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
58 #, c-format
59 msgid "32 MB"
60 msgstr "32 MB"
61
62 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
63 #, c-format
64 msgid "64 MB or more"
65 msgstr "64 MB və ya daha çox"
66
67 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
68 #, c-format
69 msgid "X server"
70 msgstr "X verici"
71
72 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
73 #, c-format
74 msgid "Choose an X server"
75 msgstr "X vericisini seçin"
76
77 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
78 #, c-format
79 msgid "Multi-head configuration"
80 msgstr "Çoxlu Başlıq quraşdırılması"
81
82 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
83 #, c-format
84 msgid ""
85 "Your system supports multiple head configuration.\n"
86 "What do you want to do?"
87 msgstr ""
88 "Sisteminiz çoxlu başlıq quraşdırmasını dəstəkləyir.\n"
89 "Nə etmək istəyirsiniz?"
90
91 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
92 #, c-format
93 msgid "Select the memory size of your graphics card"
94 msgstr "Ekran kartınızın yaddaş böyüklüyünü seçin"
95
96 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
97 #, c-format
98 msgid ""
99 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
100 "support additional features.\n"
101 "Do you wish to use it?"
102 msgstr ""
103
104 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
105 #, c-format
106 msgid ""
107 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
108 "software driver."
109 msgstr ""
110
111 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
112 #, c-format
113 msgid "Configure all heads independently"
114 msgstr "Bütün başlıqları ayrı ayrı quraşdır"
115
116 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
117 #, c-format
118 msgid "Use Xinerama extension"
119 msgstr "Xinerama uzantısını işlət"
120
121 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
122 #, c-format
123 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
124 msgstr "Yalniz \"%s\"%s kartını quraşdır"
125
126 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
127 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
128 #, c-format
129 msgid "Custom"
130 msgstr "Xüsusi"
131
132 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
133 #, fuzzy, c-format
134 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
135 msgstr "Bağlantı quraşdırılması"
136
137 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
138 #, c-format
139 msgid "Quit"
140 msgstr "Çıx"
141
142 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
143 #, c-format
144 msgid "Graphic Card"
145 msgstr "Qrafika Kartı"
146
147 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "_: This is a display device\n"
151 "Monitor"
152 msgstr "Monitor"
153
154 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
155 #, c-format
156 msgid "Resolution"
157 msgstr "Həlledilirlik"
158
159 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
160 #, c-format
161 msgid "Test"
162 msgstr "Sına"
163
164 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
165 #, c-format
166 msgid "Options"
167 msgstr "Seçimlər"
168
169 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
170 #, c-format
171 msgid "Plugins"
172 msgstr "Əlavələr"
173
174 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
175 #, c-format
176 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
177 msgstr ""
178
179 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Keep the changes?\n"
183 "The current configuration is:\n"
184 "\n"
185 "%s"
186 msgstr ""
187 "Dəyişikliklər saxlansın?\n"
188 "Hazırkı qurğular belədir:\n"
189 "\n"
190 "%s"
191
192 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
193 #, fuzzy, c-format
194 msgid "Choose a monitor for head #%d"
195 msgstr "Monitorunuzu seçin"
196
197 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
198 #, c-format
199 msgid "Choose a monitor"
200 msgstr "Monitorunuzu seçin"
201
202 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
203 #, c-format
204 msgid "Plug'n Play"
205 msgstr "Tax və İşlət"
206
207 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
208 #, c-format
209 msgid "Generic"
210 msgstr "Ümumi"
211
212 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
213 #, c-format
214 msgid "Vendor"
215 msgstr "E'malatçı"
216
217 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
221 "rate\n"
222 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
223 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
224 "\n"
225 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
226 "range\n"
227 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
228 "monitor.\n"
229 " If in doubt, choose a conservative setting."
230 msgstr ""
231 "Buradaki iki vacib parametr üfüqi ve şaquli yeniləmə sür'ətləridir.\n"
232 "Seçərkən monitorunuzun qabiliyyətinin üstündə bir parametr\n"
233 "seçməməyiniz çox vacibdir, əks halda monitor zərər görər.\n"
234 "Seçərkən bir qərarsızlığa düşərsəniz, alçaq rezolyusiya seçin."
235
236 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
237 #, c-format
238 msgid "Horizontal refresh rate"
239 msgstr "Üfüqi yeniləmə sür'əti"
240
241 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
242 #, c-format
243 msgid "Vertical refresh rate"
244 msgstr "Şaquli yeniləmə sür'əti"
245
246 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
247 #, fuzzy, c-format
248 msgid "Choose plugins"
249 msgstr "Gedişatı seçin"
250
251 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
252 #, c-format
253 msgid "256 colors (8 bits)"
254 msgstr "256 rəng (8 bits)"
255
256 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
257 #, c-format
258 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
259 msgstr "32 min rəng (15 bits)"
260
261 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
262 #, c-format
263 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
264 msgstr "65 min rəng (16 bits)"
265
266 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
267 #, c-format
268 msgid "16 million colors (24 bits)"
269 msgstr "16 million rəng (24 bit)"
270
271 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
272 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
273 #, c-format
274 msgid "Automatic"
275 msgstr "Avtomatik"
276
277 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
278 #, c-format
279 msgid "Resolutions"
280 msgstr "Həlledilirliklər"
281
282 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
283 #, c-format
284 msgid "Other"
285 msgstr "Digər"
286
287 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
288 #, c-format
289 msgid "Choose the resolution and the color depth"
290 msgstr "Həlledilirlik və rəng dərinliyini seçin"
291
292 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
293 #, c-format
294 msgid "Graphics card: %s"
295 msgstr "Qrafika kartı: %s"
296
297 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
298 #, c-format
299 msgid "Ok"
300 msgstr "Oldu"
301
302 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
303 #, c-format
304 msgid "Cancel"
305 msgstr "Ləğv Et"
306
307 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
308 #, c-format
309 msgid "Help"
310 msgstr "Yardım"
311
312 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
313 #, c-format
314 msgid "Test of the configuration"
315 msgstr "Qurğuların sınağı"
316
317 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
318 #, c-format
319 msgid "Do you want to test the configuration?"
320 msgstr "Qurğuları sınamaq istəyirsiniz?"
321
322 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
323 #, c-format
324 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
325 msgstr ""
326 "Diqqət: Bu qrafika kartı ilə ediləcək sınaq kompüterinizi dondura bilər"
327
328 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
329 #, c-format
330 msgid ""
331 "An error occurred:\n"
332 "%s\n"
333 "Try to change some parameters"
334 msgstr ""
335 "Xəta meydana gəldi:\n"
336 "%s\n"
337 "Bə'zi parametrləri dəyişdirməyi sınayın"
338
339 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
340 #, c-format
341 msgid "Leaving in %d seconds"
342 msgstr "%d saniyə sonra çıxılacaq"
343
344 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
345 #, c-format
346 msgid "Is this the correct setting?"
347 msgstr "Bu qurğu doğrudur?"
348
349 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
350 #, c-format
351 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
352 msgstr ""
353
354 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
355 #, fuzzy, c-format
356 msgid "no"
357 msgstr "heç biri"
358
359 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
360 #, c-format
361 msgid "yes"
362 msgstr ""
363
364 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
365 #, c-format
366 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
367 msgstr ""
368
369 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
370 #, c-format
371 msgid "Keyboard layout: %s\n"
372 msgstr "Klavatura düzülüşü: %s\n"
373
374 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
375 #, c-format
376 msgid "Mouse type: %s\n"
377 msgstr "Siçan növü: %s\n"
378
379 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
380 #, c-format
381 msgid "Monitor: %s\n"
382 msgstr "Monitor: %s\n"
383
384 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
385 #, c-format
386 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
387 msgstr "Monitorun Şaquli Daraması: %s\n"
388
389 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
390 #, c-format
391 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
392 msgstr "Monitorun Üfüqi Yeniləməsi: %s\n"
393
394 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
395 #, c-format
396 msgid "Graphics card: %s\n"
397 msgstr "Ekran kartı: %s\n"
398
399 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
400 #, c-format
401 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
402 msgstr "Ekran kartı yaddaşı: %s KB\n"
403
404 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
405 #, c-format
406 msgid "Color depth: %s\n"
407 msgstr "Rəng dərinliyi: %s\n"
408
409 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
410 #, c-format
411 msgid "Resolution: %s\n"
412 msgstr "Həlledilirlik: %s\n"
413
414 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
415 #, c-format
416 msgid "Xorg driver: %s\n"
417 msgstr "Xorg sürücü: %s\n"
418
419 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
420 #, c-format
421 msgid "Xorg configuration"
422 msgstr "Xorg quraşdırılması"
423
424 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
425 #, c-format
426 msgid "Global options"
427 msgstr ""
428
429 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
430 #, c-format
431 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
432 msgstr ""
433
434 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "Graphic card options"
437 msgstr "Qrafika kartı: %s"
438
439 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
440 #, c-format
441 msgid "3D hardware acceleration"
442 msgstr ""
443
444 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
445 #, c-format
446 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
447 msgstr ""
448
449 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
450 #, c-format
451 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
452 msgstr ""
453
454 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
455 #, c-format
456 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
457 msgstr ""
458
459 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
460 #, c-format
461 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
462 msgstr ""
463
464 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
465 #, c-format
466 msgid "Enable duplicate display on the second display"
467 msgstr ""
468
469 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
470 #, c-format
471 msgid "Force display mode of DVI"
472 msgstr ""
473
474 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
475 #, c-format
476 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
477 msgstr ""
478
479 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
480 #, c-format
481 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
482 msgstr ""
483
484 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
485 #, c-format
486 msgid "Graphical interface at startup"
487 msgstr "X ilə Açılış"
488
489 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
492 msgstr ""
493 "Kompüterinizi avtomatik olaraq X ilə açılması üçün qura bilərəm.\n"
494 "Açılışda X Window ilə başlamaq istəyirsiniz?"
495
496 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
497 #, c-format
498 msgid ""
499 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
500 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
501 "\n"
502 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
503 "computer.\n"
504 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
505 "\n"
506 "Do you have this feature?"
507 msgstr ""
508 "Görünən odur ki qrafika kartınızın TV-OUT konnektoru var.\n"
509 "O, frame-buffer işlədilərək işləməsi üçün quraşdırıla bilər.\n"
510 "\n"
511 "Bunun üçün qrafika kartınızı kompüterinizi başlatmadan əvvəl Televizorunuz "
512 "ilə bağlamalısınız.\n"
513 "Daha sonra açılış yükləyicisində \"TVout\" girişini seçin\n"
514 "\n"
515 "Bu xüsusiyyətə maliksiniz?"
516
517 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
518 #, c-format
519 msgid "What norm is your TV using?"
520 msgstr "Televiziyanız hansı normu işlədir?"
521
522 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
523 #, c-format
524 msgid ""
525 "_:weird aspect ratio\n"
526 "other"
527 msgstr ""
528
529 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
530 #, c-format
531 msgid ""
532 "_: keyboard\n"
533 "Czech (QWERTZ)"
534 msgstr "Çex dili (QWERTZ)"
535
536 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
537 #, c-format
538 msgid ""
539 "_: keyboard\n"
540 "German"
541 msgstr "Almanca"
542
543 #: ../lib/keyboard.pm:188
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "_: keyboard\n"
547 "Dvorak"
548 msgstr "Dvorak"
549
550 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "_: keyboard\n"
554 "Spanish"
555 msgstr "İspanca"
556
557 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
558 #, c-format
559 msgid ""
560 "_: keyboard\n"
561 "Finnish"
562 msgstr "Fin dili"
563
564 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
565 #, c-format
566 msgid ""
567 "_: keyboard\n"
568 "French"
569 msgstr "Fransızca"
570
571 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
572 #, c-format
573 msgid "UK keyboard"
574 msgstr "İngiliz (UK) klaviaturası"
575
576 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
577 #, c-format
578 msgid ""
579 "_: keyboard\n"
580 "Norwegian"
581 msgstr "Norveç dili"
582
583 #: ../lib/keyboard.pm:194
584 #, c-format
585 msgid ""
586 "_: keyboard\n"
587 "Polish"
588 msgstr "Polyak dili"
589
590 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "_: keyboard\n"
594 "Russian"
595 msgstr "Rusca"
596
597 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
598 #, c-format
599 msgid ""
600 "_: keyboard\n"
601 "Swedish"
602 msgstr "İsveçcə"
603
604 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
605 #, c-format
606 msgid "US keyboard"
607 msgstr "US klaviaturası"
608
609 #: ../lib/keyboard.pm:199
610 #, c-format
611 msgid ""
612 "_: keyboard\n"
613 "Albanian"
614 msgstr "Albanca"
615
616 #: ../lib/keyboard.pm:200
617 #, c-format
618 msgid ""
619 "_: keyboard\n"
620 "Armenian (old)"
621 msgstr "Ermenicə (köhnə)"
622
623 #: ../lib/keyboard.pm:201
624 #, c-format
625 msgid ""
626 "_: keyboard\n"
627 "Armenian (typewriter)"
628 msgstr "Ermenicə (yazı makinası)"
629
630 #: ../lib/keyboard.pm:202
631 #, c-format
632 msgid ""
633 "_: keyboard\n"
634 "Armenian (phonetic)"
635 msgstr "Ermenicə (fonetik)"
636
637 #: ../lib/keyboard.pm:203
638 #, c-format
639 msgid ""
640 "_: keyboard\n"
641 "Arabic"
642 msgstr "Ərəb dili"
643
644 #: ../lib/keyboard.pm:204
645 #, c-format
646 msgid ""
647 "_: keyboard\n"
648 "Azerbaidjani (latin)"
649 msgstr "Azərbaycanca (latın)"
650
651 #: ../lib/keyboard.pm:205
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "_: keyboard\n"
655 "Belgian"
656 msgstr "Belçika dili"
657
658 #: ../lib/keyboard.pm:206
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "_: keyboard\n"
662 "Bengali (Inscript-layout)"
663 msgstr "Benqal dili (İnscript sırası)"
664
665 #: ../lib/keyboard.pm:207
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "_: keyboard\n"
669 "Bengali (Probhat)"
670 msgstr "Benqal dili (Probhat sırası)"
671
672 #: ../lib/keyboard.pm:208
673 #, c-format
674 msgid ""
675 "_: keyboard\n"
676 "Bulgarian (phonetic)"
677 msgstr "Bolqar (fonetik)"
678
679 #: ../lib/keyboard.pm:209
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "_: keyboard\n"
683 "Bulgarian (BDS)"
684 msgstr "Bolqar (BDS)"
685
686 #: ../lib/keyboard.pm:210
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "_: keyboard\n"
690 "Brazilian (ABNT-2)"
691 msgstr "Brazilya dili (ABNT-2)"
692
693 #: ../lib/keyboard.pm:211
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "_: keyboard\n"
697 "Bosnian"
698 msgstr "Bosniya"
699
700 #: ../lib/keyboard.pm:212
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid ""
703 "_: keyboard\n"
704 "Dzongkha/Tibetan"
705 msgstr "Bosniya"
706
707 #: ../lib/keyboard.pm:213
708 #, c-format
709 msgid ""
710 "_: keyboard\n"
711 "Belarusian"
712 msgstr "Belarus dili"
713
714 #: ../lib/keyboard.pm:214
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "_: keyboard\n"
718 "Swiss (German layout)"
719 msgstr "İsveçcə (Alman sırası)"
720
721 #: ../lib/keyboard.pm:215
722 #, c-format
723 msgid ""
724 "_: keyboard\n"
725 "Swiss (French layout)"
726 msgstr "İsveçrə dili (Fransız düzülüşü)"
727
728 #: ../lib/keyboard.pm:217
729 #, fuzzy, c-format
730 msgid ""
731 "_: keyboard\n"
732 "Cherokee syllabics"
733 msgstr "Ərəb dili"
734
735 #: ../lib/keyboard.pm:219
736 #, c-format
737 msgid ""
738 "_: keyboard\n"
739 "Czech (QWERTY)"
740 msgstr "Çex dili (QWERTY)"
741
742 #: ../lib/keyboard.pm:221
743 #, c-format
744 msgid ""
745 "_: keyboard\n"
746 "German (no dead keys)"
747 msgstr "Almanca (ölü düymələr olmasın)"
748
749 #: ../lib/keyboard.pm:222
750 #, c-format
751 msgid ""
752 "_: keyboard\n"
753 "Devanagari"
754 msgstr "Devanaqari"
755
756 #: ../lib/keyboard.pm:223
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "_: keyboard\n"
760 "Danish"
761 msgstr "Danimarka dili"
762
763 #: ../lib/keyboard.pm:224
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "_: keyboard\n"
767 "Dvorak (US)"
768 msgstr "Dvorak (US)"
769
770 #: ../lib/keyboard.pm:225
771 #, c-format
772 msgid ""
773 "_: keyboard\n"
774 "Dvorak (Esperanto)"
775 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
776
777 #: ../lib/keyboard.pm:226
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid ""
780 "_: keyboard\n"
781 "Dvorak (French)"
782 msgstr "Dvorak (Norveç dili)"
783
784 #: ../lib/keyboard.pm:227
785 #, fuzzy, c-format
786 msgid ""
787 "_: keyboard\n"
788 "Dvorak (UK)"
789 msgstr "Dvorak (US)"
790
791 #: ../lib/keyboard.pm:228
792 #, c-format
793 msgid ""
794 "_: keyboard\n"
795 "Dvorak (Norwegian)"
796 msgstr "Dvorak (Norveç dili)"
797
798 #: ../lib/keyboard.pm:229
799 #, fuzzy, c-format
800 msgid ""
801 "_: keyboard\n"
802 "Dvorak (Polish)"
803 msgstr "Dvorak (İsveç)"
804
805 #: ../lib/keyboard.pm:230
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "_: keyboard\n"
809 "Dvorak (Swedish)"
810 msgstr "Dvorak (İsveç)"
811
812 #: ../lib/keyboard.pm:231
813 #, c-format
814 msgid ""
815 "_: keyboard\n"
816 "Estonian"
817 msgstr "Estoniya dili"
818
819 #: ../lib/keyboard.pm:234
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid ""
822 "_: keyboard\n"
823 "Faroese"
824 msgstr "Yunanca"
825
826 #: ../lib/keyboard.pm:237
827 #, c-format
828 msgid ""
829 "_: keyboard\n"
830 "Georgian (\"Russian\" layout)"
831 msgstr "Gürcü dili (\"Rus\" sırası)"
832
833 #: ../lib/keyboard.pm:238
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "_: keyboard\n"
837 "Georgian (\"Latin\" layout)"
838 msgstr "Gürcü dili (\"Latın\" sırası)"
839
840 #: ../lib/keyboard.pm:239
841 #, c-format
842 msgid ""
843 "_: keyboard\n"
844 "Greek"
845 msgstr "Yunanca"
846
847 #: ../lib/keyboard.pm:240
848 #, c-format
849 msgid ""
850 "_: keyboard\n"
851 "Greek (polytonic)"
852 msgstr "Yunanca (politonik)"
853
854 #: ../lib/keyboard.pm:241
855 #, c-format
856 msgid ""
857 "_: keyboard\n"
858 "Gujarati"
859 msgstr "Gujarati dili"
860
861 #: ../lib/keyboard.pm:242
862 #, c-format
863 msgid ""
864 "_: keyboard\n"
865 "Gurmukhi"
866 msgstr "Qurmuxi"
867
868 #: ../lib/keyboard.pm:243
869 #, c-format
870 msgid ""
871 "_: keyboard\n"
872 "Croatian"
873 msgstr "Xorvat dili"
874
875 #: ../lib/keyboard.pm:244
876 #, c-format
877 msgid ""
878 "_: keyboard\n"
879 "Hungarian"
880 msgstr "Macar dili"
881
882 #: ../lib/keyboard.pm:245
883 #, c-format
884 msgid ""
885 "_: keyboard\n"
886 "Irish"
887 msgstr "İrlandiya Dili"
888
889 #: ../lib/keyboard.pm:246
890 #, c-format
891 msgid ""
892 "_: keyboard\n"
893 "Inuktitut"
894 msgstr "Inuktitut"
895
896 #: ../lib/keyboard.pm:247
897 #, c-format
898 msgid ""
899 "_: keyboard\n"
900 "Israeli"
901 msgstr "Yəhudi dili"
902
903 #: ../lib/keyboard.pm:248
904 #, c-format
905 msgid ""
906 "_: keyboard\n"
907 "Israeli (phonetic)"
908 msgstr "Yəhudi dili (Fonetik)"
909
910 #: ../lib/keyboard.pm:249
911 #, c-format
912 msgid ""
913 "_: keyboard\n"
914 "Iranian"
915 msgstr "Farsca"
916
917 #: ../lib/keyboard.pm:250
918 #, c-format
919 msgid ""
920 "_: keyboard\n"
921 "Icelandic"
922 msgstr "İslandiya dili"
923
924 #: ../lib/keyboard.pm:251
925 #, c-format
926 msgid ""
927 "_: keyboard\n"
928 "Italian"
929 msgstr "İtalyan dili"
930
931 #: ../lib/keyboard.pm:255
932 #, c-format
933 msgid ""
934 "_: keyboard\n"
935 "Japanese 106 keys"
936 msgstr "Yapon dili 106 düyməli"
937
938 #: ../lib/keyboard.pm:256
939 #, c-format
940 msgid ""
941 "_: keyboard\n"
942 "Kannada"
943 msgstr "Kanada"
944
945 #: ../lib/keyboard.pm:257
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid ""
948 "_: keyboard\n"
949 "Kyrgyz"
950 msgstr "İngiliz (UK) klaviaturası"
951
952 #: ../lib/keyboard.pm:258
953 #, c-format
954 msgid ""
955 "_: keyboard\n"
956 "Korean"
957 msgstr "Koreya klaviaturası"
958
959 #: ../lib/keyboard.pm:260
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid ""
962 "_: keyboard\n"
963 "Kurdish (arabic script)"
964 msgstr "Ərəb dili"
965
966 #: ../lib/keyboard.pm:261
967 #, c-format
968 msgid ""
969 "_: keyboard\n"
970 "Latin American"
971 msgstr "Latın Amerika dili"
972
973 #: ../lib/keyboard.pm:263
974 #, c-format
975 msgid ""
976 "_: keyboard\n"
977 "Laotian"
978 msgstr "Laotian"
979
980 #: ../lib/keyboard.pm:264
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid ""
983 "_: keyboard\n"
984 "Lithuanian"
985 msgstr "Farsca"
986
987 #: ../lib/keyboard.pm:265
988 #, c-format
989 msgid ""
990 "_: keyboard\n"
991 "Latvian"
992 msgstr "Latış dili"
993
994 #: ../lib/keyboard.pm:266
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "_: keyboard\n"
998 "Malayalam"
999 msgstr "Malayalam dili"
1000
1001 #: ../lib/keyboard.pm:267
1002 #, c-format
1003 msgid ""
1004 "_: keyboard\n"
1005 "Maori"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: ../lib/keyboard.pm:268
1009 #, c-format
1010 msgid ""
1011 "_: keyboard\n"
1012 "Macedonian"
1013 msgstr "Makedoniya dili"
1014
1015 #: ../lib/keyboard.pm:269
1016 #, c-format
1017 msgid ""
1018 "_: keyboard\n"
1019 "Myanmar (Burmese)"
1020 msgstr "Myanmar dili (Burmese)"
1021
1022 #: ../lib/keyboard.pm:270
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "_: keyboard\n"
1026 "Mongolian (cyrillic)"
1027 msgstr "Mongolca (kiril)"
1028
1029 #: ../lib/keyboard.pm:271
1030 #, c-format
1031 msgid ""
1032 "_: keyboard\n"
1033 "Maltese (UK)"
1034 msgstr "Malta (UK)"
1035
1036 #: ../lib/keyboard.pm:272
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "_: keyboard\n"
1040 "Maltese (US)"
1041 msgstr "Malta (US)"
1042
1043 #: ../lib/keyboard.pm:273
1044 #, c-format
1045 msgid ""
1046 "_: keyboard\n"
1047 "Nigerian"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: ../lib/keyboard.pm:274
1051 #, c-format
1052 msgid ""
1053 "_: keyboard\n"
1054 "Dutch"
1055 msgstr "Hollandiya dili"
1056
1057 #: ../lib/keyboard.pm:276
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "_: keyboard\n"
1061 "Oriya"
1062 msgstr "Oriya"
1063
1064 #: ../lib/keyboard.pm:277
1065 #, c-format
1066 msgid ""
1067 "_: keyboard\n"
1068 "Polish (qwerty layout)"
1069 msgstr "Polyakca (QWERTY sırası)"
1070
1071 #: ../lib/keyboard.pm:278
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "_: keyboard\n"
1075 "Polish (qwertz layout)"
1076 msgstr "Polyakca (QWERTZ sırası)"
1077
1078 #: ../lib/keyboard.pm:280
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid ""
1081 "_: keyboard\n"
1082 "Pashto"
1083 msgstr "Polyak dili"
1084
1085 #: ../lib/keyboard.pm:281
1086 #, c-format
1087 msgid ""
1088 "_: keyboard\n"
1089 "Portuguese"
1090 msgstr "Portuqalca"
1091
1092 #: ../lib/keyboard.pm:282
1093 #, c-format
1094 msgid ""
1095 "_: keyboard\n"
1096 "Canadian (Quebec)"
1097 msgstr "Fransız dili (Kanada/Quebec)"
1098
1099 #: ../lib/keyboard.pm:283
1100 #, c-format
1101 msgid ""
1102 "_: keyboard\n"
1103 "Romanian (qwertz)"
1104 msgstr "Rumın (qwertz)"
1105
1106 #: ../lib/keyboard.pm:284
1107 #, c-format
1108 msgid ""
1109 "_: keyboard\n"
1110 "Romanian (qwerty)"
1111 msgstr "Rumın (qwerty)"
1112
1113 #: ../lib/keyboard.pm:286
1114 #, c-format
1115 msgid ""
1116 "_: keyboard\n"
1117 "Russian (phonetic)"
1118 msgstr "Rus dili (Fonetik)"
1119
1120 #: ../lib/keyboard.pm:288
1121 #, c-format
1122 msgid ""
1123 "_: keyboard\n"
1124 "Slovenian"
1125 msgstr "Slovencə"
1126
1127 #: ../lib/keyboard.pm:290
1128 #, c-format
1129 msgid ""
1130 "_: keyboard\n"
1131 "Sinhala"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: ../lib/keyboard.pm:291
1135 #, c-format
1136 msgid ""
1137 "_: keyboard\n"
1138 "Slovakian (QWERTZ)"
1139 msgstr "Slovakca (QWERTZ)"
1140
1141 #: ../lib/keyboard.pm:292
1142 #, c-format
1143 msgid ""
1144 "_: keyboard\n"
1145 "Slovakian (QWERTY)"
1146 msgstr "Slovakca (QWERTY)"
1147
1148 #: ../lib/keyboard.pm:293
1149 #, c-format
1150 msgid ""
1151 "_: keyboard\n"
1152 "Saami (norwegian)"
1153 msgstr "Saami (Norveç dili)"
1154
1155 #: ../lib/keyboard.pm:294
1156 #, c-format
1157 msgid ""
1158 "_: keyboard\n"
1159 "Saami (swedish/finnish)"
1160 msgstr "Saami (isveç/fin)"
1161
1162 #: ../lib/keyboard.pm:296
1163 #, fuzzy, c-format
1164 msgid ""
1165 "_: keyboard\n"
1166 "Sindhi"
1167 msgstr "Tay klaviaturası"
1168
1169 #: ../lib/keyboard.pm:298
1170 #, c-format
1171 msgid ""
1172 "_: keyboard\n"
1173 "Serbian (cyrillic)"
1174 msgstr "Serbcə (kiril)"
1175
1176 #: ../lib/keyboard.pm:299
1177 #, c-format
1178 msgid ""
1179 "_: keyboard\n"
1180 "Syriac"
1181 msgstr "Siriak"
1182
1183 #: ../lib/keyboard.pm:300
1184 #, c-format
1185 msgid ""
1186 "_: keyboard\n"
1187 "Syriac (phonetic)"
1188 msgstr "Siriak (fonetik)"
1189
1190 #: ../lib/keyboard.pm:301
1191 #, c-format
1192 msgid ""
1193 "_: keyboard\n"
1194 "Telugu"
1195 msgstr "Telugu"
1196
1197 #: ../lib/keyboard.pm:303
1198 #, c-format
1199 msgid ""
1200 "_: keyboard\n"
1201 "Tamil (ISCII-layout)"
1202 msgstr "Tamil (ISCII-ldüzülüşü)"
1203
1204 #: ../lib/keyboard.pm:304
1205 #, c-format
1206 msgid ""
1207 "_: keyboard\n"
1208 "Tamil (Typewriter-layout)"
1209 msgstr "Tamil dili (Yazı makinası düzülüşü)"
1210
1211 #: ../lib/keyboard.pm:305
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid ""
1214 "_: keyboard\n"
1215 "Thai (Kedmanee)"
1216 msgstr "Tay klaviaturası"
1217
1218 #: ../lib/keyboard.pm:306
1219 #, fuzzy, c-format
1220 msgid ""
1221 "_: keyboard\n"
1222 "Thai (TIS-820)"
1223 msgstr "Tay klaviaturası"
1224
1225 #: ../lib/keyboard.pm:308
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid ""
1228 "_: keyboard\n"
1229 "Thai (Pattachote)"
1230 msgstr "Tay klaviaturası"
1231
1232 #: ../lib/keyboard.pm:310
1233 #, c-format
1234 msgid ""
1235 "_: keyboard\n"
1236 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: ../lib/keyboard.pm:311
1240 #, c-format
1241 msgid ""
1242 "_: keyboard\n"
1243 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: ../lib/keyboard.pm:313
1247 #, c-format
1248 msgid ""
1249 "_: keyboard\n"
1250 "Tajik"
1251 msgstr "Tacik klaviaturası"
1252
1253 #: ../lib/keyboard.pm:315
1254 #, fuzzy, c-format
1255 msgid ""
1256 "_: keyboard\n"
1257 "Turkmen"
1258 msgstr "Almanca"
1259
1260 #: ../lib/keyboard.pm:316
1261 #, c-format
1262 msgid ""
1263 "_: keyboard\n"
1264 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1265 msgstr "Türkcə (ənənəvi \"F\" klaviatura)"
1266
1267 #: ../lib/keyboard.pm:317
1268 #, c-format
1269 msgid ""
1270 "_: keyboard\n"
1271 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1272 msgstr "Türk dili (müasir \"Q\" klaviatura)"
1273
1274 #: ../lib/keyboard.pm:319
1275 #, c-format
1276 msgid ""
1277 "_: keyboard\n"
1278 "Ukrainian"
1279 msgstr "Ukrayna"
1280
1281 #: ../lib/keyboard.pm:321
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid ""
1284 "_: keyboard\n"
1285 "Urdu keyboard"
1286 msgstr "Oriya"
1287
1288 #: ../lib/keyboard.pm:323
1289 #, c-format
1290 msgid "US keyboard (international)"
1291 msgstr "Amerikan (US) klaviaturası (beynəlmiləl)"
1292
1293 #: ../lib/keyboard.pm:324
1294 #, c-format
1295 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: ../lib/keyboard.pm:325
1299 #, c-format
1300 msgid ""
1301 "_: keyboard\n"
1302 "Uzbek (cyrillic)"
1303 msgstr "Özbək dili (kiril)"
1304
1305 #: ../lib/keyboard.pm:327
1306 #, c-format
1307 msgid ""
1308 "_: keyboard\n"
1309 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1310 msgstr "Vyetnam dili \"numeric row\" QWERTY"
1311
1312 #: ../lib/keyboard.pm:328
1313 #, c-format
1314 msgid ""
1315 "_: keyboard\n"
1316 "Yugoslavian (latin)"
1317 msgstr "Yugoslav (latın)"
1318
1319 #: ../lib/keyboard.pm:335
1320 #, c-format
1321 msgid "Right Alt key"
1322 msgstr "Sağ Alt düyməsi"
1323
1324 #: ../lib/keyboard.pm:336
1325 #, c-format
1326 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1327 msgstr "Eyni zamanda iki Shift düyməsi "
1328
1329 #: ../lib/keyboard.pm:337
1330 #, c-format
1331 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1332 msgstr "Eyni zamanda Control və Shift düymələri"
1333
1334 #: ../lib/keyboard.pm:338
1335 #, c-format
1336 msgid "CapsLock key"
1337 msgstr "CapsLock düyməsi"
1338
1339 #: ../lib/keyboard.pm:339
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1342 msgstr "Eyni zamanda Ctrl və Alt düymələri"
1343
1344 #: ../lib/keyboard.pm:340
1345 #, c-format
1346 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1347 msgstr "Eyni zamanda Ctrl və Alt düymələri"
1348
1349 #: ../lib/keyboard.pm:341
1350 #, c-format
1351 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1352 msgstr "Eyni zamanda Alt və Shift düymələri"
1353
1354 #: ../lib/keyboard.pm:342
1355 #, c-format
1356 msgid "\"Menu\" key"
1357 msgstr "\"Menyu\" düyməsi"
1358
1359 #: ../lib/keyboard.pm:343
1360 #, c-format
1361 msgid "Left \"Windows\" key"
1362 msgstr "Sol \"Windows\" düyməsi"
1363
1364 #: ../lib/keyboard.pm:344
1365 #, c-format
1366 msgid "Right \"Windows\" key"
1367 msgstr "Sağ \"Windows\" düyməsi"
1368
1369 #: ../lib/keyboard.pm:345
1370 #, c-format
1371 msgid "Both Control keys simultaneously"
1372 msgstr "Eyni zamanda iki Control düyməsi "
1373
1374 #: ../lib/keyboard.pm:346
1375 #, c-format
1376 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1377 msgstr "Eyni zamanda iki Alt düyməsi"
1378
1379 #: ../lib/keyboard.pm:347
1380 #, c-format
1381 msgid "Left Shift key"
1382 msgstr "Sol Shift düyməsi"
1383
1384 #: ../lib/keyboard.pm:348
1385 #, c-format
1386 msgid "Right Shift key"
1387 msgstr "Sağ Shift düyməsi"
1388
1389 #: ../lib/keyboard.pm:349
1390 #, c-format
1391 msgid "Left Alt key"
1392 msgstr "Sol Alt düyməsi"
1393
1394 #: ../lib/keyboard.pm:350
1395 #, c-format
1396 msgid "Left Control key"
1397 msgstr "Sol Control düyməsi"
1398
1399 #: ../lib/keyboard.pm:351
1400 #, c-format
1401 msgid "Right Control key"
1402 msgstr "Sağ Control düyməsi"
1403
1404 #: ../lib/keyboard.pm:387
1405 #, c-format
1406 msgid ""
1407 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1408 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1409 "(eg: latin and non latin)"
1410 msgstr ""
1411 "Fərqli klaviatura düzülüşləri arasında keçişə icazə verən\n"
1412 "düymə ya da düymələr kombinasiyasını seçə bilərsiniz.\n"
1413 "(mis: latın və latın olmayan)"
1414
1415 #: ../lib/keyboard.pm:392
1416 #, c-format
1417 msgid "Warning"
1418 msgstr "Xəbərdarlıq"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:393
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "This setting will be activated after the installation.\n"
1424 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1425 "key to switch between the different keyboard layouts."
1426 msgstr ""
1427 "Bu qurğu qurulumdan sonra fəal olacaq.\n"
1428 "Qurulum sırasında, fərqli klaviatura düzülüşləri arasında\n"
1429 "keçmək üçün Sağ Control düyməsini istifadə etməlisiniz."
1430
1431 #: ../lib/mouse.pm:23
1432 #, c-format
1433 msgid "Sun - Mouse"
1434 msgstr "Sun - Siçan"
1435
1436 #: ../lib/mouse.pm:29
1437 #, c-format
1438 msgid "Standard"
1439 msgstr "Standart"
1440
1441 #: ../lib/mouse.pm:30
1442 #, c-format
1443 msgid "Logitech MouseMan+"
1444 msgstr "Logitech MouseMan+"
1445
1446 #: ../lib/mouse.pm:31
1447 #, c-format
1448 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1449 msgstr "Sıravi PS2 Çərxli Siçan"
1450
1451 #: ../lib/mouse.pm:32
1452 #, c-format
1453 msgid "GlidePoint"
1454 msgstr "GlidePoint"
1455
1456 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1457 #, c-format
1458 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1459 msgstr "Kensington Thinking Siçanı"
1460
1461 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1462 #, c-format
1463 msgid "Genius NetMouse"
1464 msgstr "Genius NetMouse"
1465
1466 #: ../lib/mouse.pm:37
1467 #, c-format
1468 msgid "Genius NetScroll"
1469 msgstr "Genius NetScroll"
1470
1471 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1472 #, c-format
1473 msgid "Microsoft Explorer"
1474 msgstr "Microsoft Explorer"
1475
1476 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1477 #, c-format
1478 msgid "1 button"
1479 msgstr "1 düymə"
1480
1481 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1482 #, c-format
1483 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1484 msgstr "Sıravi 2 Düyməli Siçan"
1485
1486 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1487 #, c-format
1488 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1489 msgstr "Çərx emulyasiyalı sıravi 3 düyməli siçan"
1490
1491 #: ../lib/mouse.pm:47
1492 #, c-format
1493 msgid "Wheel"
1494 msgstr "Çərx"
1495
1496 #: ../lib/mouse.pm:51
1497 #, c-format
1498 msgid "serial"
1499 msgstr "serial"
1500
1501 #: ../lib/mouse.pm:54
1502 #, c-format
1503 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1504 msgstr "Sıravi 3 Düyməli Siçan"
1505
1506 #: ../lib/mouse.pm:56
1507 #, c-format
1508 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1509 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1510
1511 #: ../lib/mouse.pm:57
1512 #, c-format
1513 msgid "Logitech MouseMan"
1514 msgstr "Logitech MouseMan"
1515
1516 #: ../lib/mouse.pm:58
1517 #, c-format
1518 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1519 msgstr "Çərx emulyasiyalı Logitech MouseMan"
1520
1521 #: ../lib/mouse.pm:59
1522 #, c-format
1523 msgid "Mouse Systems"
1524 msgstr "Siçan Sistemləri"
1525
1526 #: ../lib/mouse.pm:61
1527 #, c-format
1528 msgid "Logitech CC Series"
1529 msgstr "Logitech CC Series"
1530
1531 #: ../lib/mouse.pm:62
1532 #, c-format
1533 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1534 msgstr "Çərx emulyasiyalı Logitech CC Seriyaları"
1535
1536 #: ../lib/mouse.pm:63
1537 #, c-format
1538 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1539 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1540
1541 #: ../lib/mouse.pm:65
1542 #, c-format
1543 msgid "MM Series"
1544 msgstr "MM Series"
1545
1546 #: ../lib/mouse.pm:66
1547 #, c-format
1548 msgid "MM HitTablet"
1549 msgstr "MM HitTablet"
1550
1551 #: ../lib/mouse.pm:67
1552 #, c-format
1553 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1554 msgstr "Logitech mouse (serial ya da köhnə C7 növü)"
1555
1556 #: ../lib/mouse.pm:68
1557 #, c-format
1558 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1559 msgstr "Çərx emulyasiyalı Logitech siçan (serial, köhnə C7 növü)"
1560
1561 #: ../lib/mouse.pm:70
1562 #, c-format
1563 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1564 msgstr "Çərx emulyasiyalı Kensington Thinking siçanı"
1565
1566 #: ../lib/mouse.pm:73
1567 #, c-format
1568 msgid "busmouse"
1569 msgstr "busmouse"
1570
1571 #: ../lib/mouse.pm:76
1572 #, c-format
1573 msgid "2 buttons"
1574 msgstr "2 düyməli"
1575
1576 #: ../lib/mouse.pm:77
1577 #, c-format
1578 msgid "3 buttons"
1579 msgstr "3 düyməli"
1580
1581 #: ../lib/mouse.pm:78
1582 #, c-format
1583 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1584 msgstr "Çərx emulyasiyalı 3 düymə"
1585
1586 #: ../lib/mouse.pm:81
1587 #, c-format
1588 msgid "Universal"
1589 msgstr "Universal"
1590
1591 #: ../lib/mouse.pm:83
1592 #, c-format
1593 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1594 msgstr "Hər hansı bir PS/2 və USB siçan"
1595
1596 #: ../lib/mouse.pm:84
1597 #, c-format
1598 msgid "Force evdev"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: ../lib/mouse.pm:85
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1604 msgstr "Microsoft Explorer"
1605
1606 #: ../lib/mouse.pm:86
1607 #, c-format
1608 msgid "VirtualBox mouse"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: ../lib/mouse.pm:87
1612 #, fuzzy, c-format
1613 msgid "VMware mouse"
1614 msgstr "Siçansız"
1615
1616 #: ../lib/mouse.pm:90
1617 #, c-format
1618 msgid "none"
1619 msgstr "heç biri"
1620
1621 #: ../lib/mouse.pm:92
1622 #, c-format
1623 msgid "No mouse"
1624 msgstr "Siçansız"
1625
1626 #: ../lib/mouse.pm:475
1627 #, c-format
1628 msgid "Testing the mouse"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: ../lib/mouse.pm:512
1632 #, c-format
1633 msgid "Please choose your type of mouse."
1634 msgstr "Xahiş edirik, siçanınızın növünü seçin."
1635
1636 #: ../lib/mouse.pm:513
1637 #, fuzzy, c-format
1638 msgid "Mouse choice"
1639 msgstr "əllə"
1640
1641 #: ../lib/mouse.pm:529
1642 #, c-format
1643 msgid "Emulate third button?"
1644 msgstr "3 düymə emulasiyası"
1645
1646 #: ../lib/mouse.pm:533
1647 #, c-format
1648 msgid "Mouse Port"
1649 msgstr "Siçan Qapısı"
1650
1651 #: ../lib/mouse.pm:534
1652 #, c-format
1653 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1654 msgstr "Siçanınızın bağlı olduğu serial qapını seçin."
1655
1656 #: ../lib/mouse.pm:543
1657 #, c-format
1658 msgid "Buttons emulation"
1659 msgstr "Düymə emulyasiyası"
1660
1661 #: ../lib/mouse.pm:545
1662 #, c-format
1663 msgid "Button 2 Emulation"
1664 msgstr "Düymə 2 emulyasiyası"
1665
1666 #: ../lib/mouse.pm:546
1667 #, c-format
1668 msgid "Button 3 Emulation"
1669 msgstr "3 Düymə Emulyasiyası"
1670
1671 #: ../lib/mouse.pm:597
1672 #, c-format
1673 msgid "Please test the mouse"
1674 msgstr "Xahiş edirik, siçanınızı seçin"
1675
1676 #: ../lib/mouse.pm:599
1677 #, c-format
1678 msgid "To activate the mouse,"
1679 msgstr "Siçanınızı işə salmaq üçün,"
1680
1681 #: ../lib/mouse.pm:600
1682 #, c-format
1683 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1684 msgstr "SİÇANIN ÇƏRXİNİ OYNADIN!"
1685
1686 #: ../tools/XFdrake:71
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1689 msgstr ""
1690 "Dəyişikliklərin fəal olması üçün hesabdan çıxış edib, yenidən girməlisiniz."
1691
1692 #: ../tools/keyboarddrake:37
1693 #, c-format
1694 msgid "Keyboard"
1695 msgstr "Klaviatura"
1696
1697 #: ../tools/keyboarddrake:38
1698 #, c-format
1699 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1700 msgstr "Klaviatura quruluşunu seçiniz."
1701
1702 #: ../tools/keyboarddrake:39
1703 #, fuzzy, c-format
1704 msgid "Keyboard layout"
1705 msgstr "Klavatura düzülüşü: %s\n"
1706
1707 #: ../tools/keyboarddrake:52
1708 #, fuzzy, c-format
1709 msgid "Keyboard type"
1710 msgstr "Klaviatura"
1711
1712 #: ../tools/keyboarddrake:65
1713 #, c-format
1714 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1715 msgstr "Konsolda BackSpace-in Silmə funksyasını görməyini istəyirmisiniz?"
1716
1717 #~ msgid ""
1718 #~ "_: keyboard\n"
1719 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1720 #~ msgstr "Litvaniya dili AZERTY (köhnə)"
1721
1722 #~ msgid ""
1723 #~ "_: keyboard\n"
1724 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1725 #~ msgstr "Litva dili AZERTY (yeni)"
1726
1727 #~ msgid ""
1728 #~ "_: keyboard\n"
1729 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1730 #~ msgstr "Litvanya dili \"number row\" QWERTY"
1731
1732 #~ msgid ""
1733 #~ "_: keyboard\n"
1734 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1735 #~ msgstr "Litvanya dili \"Fonetik\" QWERTY"
1736
1737 #~ msgid "Mouse test"
1738 #~ msgstr "Siçan sınağı"
1739
1740 #~ msgid "Please test your mouse:"
1741 #~ msgstr "Xahiş edirik, siçanınızı sınayın:"
1742
1743 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1744 #~ msgstr ""
1745 #~ "Tax və İşlət sınaması bacarılmadı. Xahiş edirik, hazırkı monitoru seçin"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28