/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po
ViewVC logotype

Diff of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 3326 by dmorgan, Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC revision 3327 by obgr_seneca, Sat Mar 10 12:52:20 2012 UTC
# Line 1  Line 1 
1  # translation of ca.po to Catalan  # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2  # translation of DrakX.po to Catalan  # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3  # Copyright (C) 2000-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.  # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
4  # Softcatala, softcatala.org, 2000-2003  #
 # Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2003-2004, 2005.  
 #  
 #  
5  msgid ""  msgid ""
6  msgstr ""  msgstr ""
7  "Project-Id-Version: ca\n"  "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
8  "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"  "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
9  "PO-Revision-Date: 2005-09-13 23:24+0200\n"  "PO-Revision-Date: 2012-03-08 23:48+0000\n"
10  "Last-Translator: Albert Astals Cid <astals11@terra.es>\n"  "Last-Translator: Francesc Pinyol Margalef <francesc.pinyol.m@gmail.com>\n"
11  "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"  "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: ca\n"  
12  "MIME-Version: 1.0\n"  "MIME-Version: 1.0\n"
13  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15  "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"  "Language: ca\n"
16    "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
17    
18  #: ../lib/Xconfig/card.pm:20  #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
19  #, c-format  #, c-format
# Line 76  msgstr "Escolliu un servidor X" Line 73  msgstr "Escolliu un servidor X"
73  #: ../lib/Xconfig/card.pm:206  #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
74  #, c-format  #, c-format
75  msgid "Multi-head configuration"  msgid "Multi-head configuration"
76  msgstr "Configuració Multi-head"  msgstr "Configuració Multi-capçalera"
77    
78  #: ../lib/Xconfig/card.pm:207  #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
79  #, c-format  #, c-format
# Line 95  msgstr "Seleccioneu la mida de la memòr Line 92  msgstr "Seleccioneu la mida de la memòr
92  #: ../lib/Xconfig/card.pm:322  #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
93  #, c-format  #, c-format
94  msgid ""  msgid ""
95  "There is a proprietary driver available for your video card which may "  "There is a proprietary driver available for your video card which may support additional features.\n"
 "support additional features.\n"  
96  "Do you wish to use it?"  "Do you wish to use it?"
97  msgstr ""  msgstr ""
98    "Hi ha un controlador propietari disponible per a la seva targeta gràfica que potser pot admetre característiques addicionals.\n"
99    "Vol utilitzar-lo?"
100    
101  #: ../lib/Xconfig/card.pm:349  #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
102  #, c-format  #, c-format
103  msgid ""  msgid "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free software driver."
104  "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "  msgstr "Aquest controlador propietari"
 "software driver."  
 msgstr ""  
105    
106  #: ../lib/Xconfig/card.pm:419  #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
107  #, c-format  #, c-format
# Line 129  msgid "Custom" Line 125  msgid "Custom"
125  msgstr "Personalitzada"  msgstr "Personalitzada"
126    
127  #: ../lib/Xconfig/main.pm:123  #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
128  #, fuzzy, c-format  #, c-format
129  msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"  msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
130  msgstr "Configuració de la connexió"  msgstr "Configuració de Targeta Gràfica i Pantalla"
131    
132  #: ../lib/Xconfig/main.pm:124  #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
133  #, c-format  #, c-format
# Line 148  msgstr "Targeta gràfica" Line 144  msgstr "Targeta gràfica"
144  msgid ""  msgid ""
145  "_: This is a display device\n"  "_: This is a display device\n"
146  "Monitor"  "Monitor"
147  msgstr "Monitor"  msgstr "Pantalla"
148    
149  #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371  #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
150  #, c-format  #, c-format
# Line 158  msgstr "Resolució" Line 154  msgstr "Resolució"
154  #: ../lib/Xconfig/main.pm:135  #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
155  #, c-format  #, c-format
156  msgid "Test"  msgid "Test"
157  msgstr "Test"  msgstr "Prova"
158    
159  #: ../lib/Xconfig/main.pm:140  #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
160  #, c-format  #, c-format
# Line 173  msgstr "Connectors" Line 169  msgstr "Connectors"
169  #: ../lib/Xconfig/main.pm:179  #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
170  #, c-format  #, c-format
171  msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."  msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
172  msgstr "El vostre fitxer de configuració de Xorg no és vàlid, s'ignora."  msgstr "El vostre fitxer de configuració d'Xorg no és vàlid, s'ignora."
173    
174  #: ../lib/Xconfig/main.pm:197  #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
175  #, c-format  #, c-format
# Line 211  msgstr "Genèric" Line 207  msgstr "Genèric"
207  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
208  #, c-format  #, c-format
209  msgid "Vendor"  msgid "Vendor"
210  msgstr "Venedor"  msgstr "Proveïdor"
211    
212  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
213  #, c-format  #, c-format
214  msgid ""  msgid ""
215  "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "  "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the rate\n"
 "rate\n"  
216  "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"  "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
217  "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"  "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
218  "\n"  "\n"
219  "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "  "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync range\n"
220  "range\n"  "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor.\n"
 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "  
 "monitor.\n"  
221  " If in doubt, choose a conservative setting."  " If in doubt, choose a conservative setting."
222  msgstr ""  msgstr ""
223  "Els dos paràmetres més importants son la velocitat de refresc vertical, que\n"  "Els dos paràmetres més importants són la velocitat de refresc vertical, que\n"
224  "és la velocitat a què es refresca tota la pantalla, i el més important, la\n"  "és la velocitat a què es refresca tota la pantalla, i el més important, la\n"
225  "velocitat de sincronització horitzontal, que és la velocitat a què es\n"  "velocitat de sincronització horitzontal, que és la velocitat a què es\n"
226  "visualitzen les línies d'exploració.\n"  "visualitzen les línies d'exploració.\n"
# Line 248  msgid "Vertical refresh rate" Line 241  msgid "Vertical refresh rate"
241  msgstr "Velocitat de refresc vertical"  msgstr "Velocitat de refresc vertical"
242    
243  #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219  #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
244  #, fuzzy, c-format  #, c-format
245  msgid "Choose plugins"  msgid "Choose plugins"
246  msgstr "Trieu una acció"  msgstr "Escolliu els connectors"
247    
248  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
249  #, c-format  #, c-format
# Line 316  msgstr "Ajuda" Line 309  msgstr "Ajuda"
309  #: ../lib/Xconfig/test.pm:30  #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
310  #, c-format  #, c-format
311  msgid "Test of the configuration"  msgid "Test of the configuration"
312  msgstr "Comprova la configuració"  msgstr "Prova la configuració"
313    
314  #: ../lib/Xconfig/test.pm:31  #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
315  #, c-format  #, c-format
316  msgid "Do you want to test the configuration?"  msgid "Do you want to test the configuration?"
317  msgstr "Voleu comprovar la configuració?"  msgstr "Voleu provar la configuració?"
318    
319  #: ../lib/Xconfig/test.pm:31  #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
320  #, c-format  #, c-format
321  msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"  msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
322  msgstr ""  msgstr "Avís: la prova d'aquesta targeta gràfica pot penjar-vos l'ordinador"
 "Avís: la comprovació d'aquesta targeta gràfica pot penjar-vos l'ordinador"  
323    
324  #: ../lib/Xconfig/test.pm:65  #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
325  #, c-format  #, c-format
# Line 348  msgstr "Se sortirà en %d segons" Line 340  msgstr "Se sortirà en %d segons"
340  #: ../lib/Xconfig/test.pm:126  #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
341  #, c-format  #, c-format
342  msgid "Is this the correct setting?"  msgid "Is this the correct setting?"
343  msgstr "És aquest el paràmetre correcte?"  msgstr "Aquesta configuració és correcta?"
344    
345  #: ../lib/Xconfig/various.pm:26  #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
346  #, c-format  #, c-format
347  msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"  msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
348  msgstr ""  msgstr "Deshabilita Ctrl-Alt-Retrocès: %s\n"
349    
350  #: ../lib/Xconfig/various.pm:26  #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
351  #, fuzzy, c-format  #, c-format
352  msgid "no"  msgid "no"
353  msgstr "cap"  msgstr "no"
354    
355  #: ../lib/Xconfig/various.pm:26  #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
356  #, c-format  #, c-format
357  msgid "yes"  msgid "yes"
358  msgstr ""  msgstr "sí"
359    
360  #: ../lib/Xconfig/various.pm:27  #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
361  #, c-format  #, c-format
362  msgid "3D hardware acceleration: %s\n"  msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
363  msgstr ""  msgstr "Acceleració 3D per maquinari: %s\n"
364    
365  #: ../lib/Xconfig/various.pm:28  #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
366  #, c-format  #, c-format
# Line 428  msgstr "Configuració de l'Xorg" Line 420  msgstr "Configuració de l'Xorg"
420  #: ../lib/Xconfig/various.pm:239  #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
421  #, c-format  #, c-format
422  msgid "Global options"  msgid "Global options"
423  msgstr ""  msgstr "Opcions globals"
424    
425  #: ../lib/Xconfig/various.pm:240  #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
426  #, c-format  #, c-format
427  msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"  msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
428  msgstr ""  msgstr "Deshabilita Ctrl-Alt-Retrocès"
429    
430  #: ../lib/Xconfig/various.pm:242  #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
431  #, fuzzy, c-format  #, c-format
432  msgid "Graphic card options"  msgid "Graphic card options"
433  msgstr "Targeta gràfica: %s"  msgstr "Opcions de la targeta gràfica"
434    
435  #: ../lib/Xconfig/various.pm:244  #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
436  #, c-format  #, c-format
437  msgid "3D hardware acceleration"  msgid "3D hardware acceleration"
438  msgstr ""  msgstr "Acceleració 3D per maquinari"
439    
440  #: ../lib/Xconfig/various.pm:246  #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
441  #, c-format  #, c-format
442  msgid "Enable Translucency (Composite extension)"  msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
443  msgstr ""  msgstr "Habilita la translucidesa (extensió de Composite) "
444    
445  #: ../lib/Xconfig/various.pm:249  #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
446  #, c-format  #, c-format
447  msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"  msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
448  msgstr ""  msgstr "Utilitza un punter de ratolí accelerat per maquinari"
449    
450  #: ../lib/Xconfig/various.pm:252  #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
451  #, c-format  #, c-format
452  msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"  msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
453  msgstr ""  msgstr "Habilita l'acceleració RENDER (pot causar errors quan es mostra text)"
454    
455  #: ../lib/Xconfig/various.pm:256  #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
456  #, c-format  #, c-format
457  msgid "Enable duplicate display on the external monitor"  msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
458  msgstr ""  msgstr "Habilita la pantalla duplicada en el monitor extern"
459    
460  #: ../lib/Xconfig/various.pm:257  #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
461  #, c-format  #, c-format
462  msgid "Enable duplicate display on the second display"  msgid "Enable duplicate display on the second display"
463  msgstr ""  msgstr "Habilita la pantalla duplicada en el segon monitor"
464    
465  #: ../lib/Xconfig/various.pm:260  #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
466  #, c-format  #, c-format
467  msgid "Force display mode of DVI"  msgid "Force display mode of DVI"
468  msgstr ""  msgstr "Força el mode de visualització de DVI"
469    
470  #: ../lib/Xconfig/various.pm:263  #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
471  #, c-format  #, c-format
472  msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"  msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
473  msgstr ""  msgstr "Habilita la tecla de drecera de la BIOS per canviar al monitor extern"
474    
475  #: ../lib/Xconfig/various.pm:266  #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
476  #, c-format  #, c-format
477  msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"  msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
478  msgstr ""  msgstr "Utilitza EXA en lloc d'XAA (millor rendiment per Render i Composite)"
479    
480  #: ../lib/Xconfig/various.pm:268  #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
481  #, c-format  #, c-format
# Line 491  msgid "Graphical interface at startup" Line 483  msgid "Graphical interface at startup"
483  msgstr "Interfície gràfica a l'inici"  msgstr "Interfície gràfica a l'inici"
484    
485  #: ../lib/Xconfig/various.pm:269  #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
486  #, fuzzy, c-format  #, c-format
487  msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"  msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
488  msgstr ""  msgstr "Inicia automàticament la interfície gràfica (Xorg) a l'arrencada"
 "Puc configurar el vostre ordinador de manera que executi automàticament la "  
 "interfície gràfica durant l'arrencada.\n"  
 "Voleu que Xorg s'iniciï quan torneu a arrencar l'ordinador?"  
489    
490  #: ../lib/Xconfig/various.pm:281  #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
491  #, c-format  #, c-format
# Line 504  msgid "" Line 493  msgid ""
493  "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"  "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
494  "It can be configured to work using frame-buffer.\n"  "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
495  "\n"  "\n"
496  "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "  "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your computer.\n"
 "computer.\n"  
497  "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"  "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
498  "\n"  "\n"
499  "Do you have this feature?"  "Do you have this feature?"
# Line 513  msgstr "" Line 501  msgstr ""
501  "Sembla que la vostra targeta gràfica té un connector TV-OUT.\n"  "Sembla que la vostra targeta gràfica té un connector TV-OUT.\n"
502  "Pot configurar-se de manera que faci servir memòria d'imatge.\n"  "Pot configurar-se de manera que faci servir memòria d'imatge.\n"
503  "\n"  "\n"
504  "A tal efecte, heu de connectar la targeta gràfica al televisor abans "  "A tal efecte, heu de connectar la targeta gràfica al televisor abans d'arrencar l'ordinador.\n"
 "d'arrencar l'ordinador.\n"  
505  "Llavors, escolliu l'opció \"TVout\" en el carregador de l'arrencada\n"  "Llavors, escolliu l'opció \"TVout\" en el carregador de l'arrencada\n"
506  "\n"  "\n"
507  "Teniu aquesta característica?"  "Teniu aquesta característica?"
# Line 959  msgstr "" Line 946  msgstr ""
946  msgid ""  msgid ""
947  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
948  "Korean"  "Korean"
949  msgstr "Teclat coreà"  msgstr "Coreà"
950    
951  #: ../lib/keyboard.pm:260  #: ../lib/keyboard.pm:260
952  #, c-format  #, c-format
# Line 983  msgid "" Line 970  msgid ""
970  msgstr "Laosià"  msgstr "Laosià"
971    
972  #: ../lib/keyboard.pm:264  #: ../lib/keyboard.pm:264
973  #, fuzzy, c-format  #, c-format
974  msgid ""  msgid ""
975  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
976  "Lithuanian"  "Lithuanian"
977  msgstr "Iranià"  msgstr ""
978    
979  #: ../lib/keyboard.pm:265  #: ../lib/keyboard.pm:265
980  #, c-format  #, c-format
# Line 1050  msgstr "Maltès (Estats Units)" Line 1037  msgstr "Maltès (Estats Units)"
1037  msgid ""  msgid ""
1038  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
1039  "Nigerian"  "Nigerian"
1040  msgstr ""  msgstr "Nigerià"
1041    
1042  #: ../lib/keyboard.pm:274  #: ../lib/keyboard.pm:274
1043  #, c-format  #, c-format
# Line 1253  msgstr "" Line 1240  msgstr ""
1240  msgid ""  msgid ""
1241  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
1242  "Tajik"  "Tajik"
1243  msgstr "Teclat tadjik"  msgstr "Tadjik"
1244    
1245  #: ../lib/keyboard.pm:315  #: ../lib/keyboard.pm:315
1246  #, c-format  #, c-format
# Line 1298  msgstr "Teclat Estats Units (internacion Line 1285  msgstr "Teclat Estats Units (internacion
1285  #: ../lib/keyboard.pm:324  #: ../lib/keyboard.pm:324
1286  #, c-format  #, c-format
1287  msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"  msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1288  msgstr ""  msgstr "ISO9995-3 (Teclat Estats Units amb 3 nivells per tecla)"
1289    
1290  #: ../lib/keyboard.pm:325  #: ../lib/keyboard.pm:325
1291  #, c-format  #, c-format
# Line 1342  msgid "CapsLock key" Line 1329  msgid "CapsLock key"
1329  msgstr "Tecla de Fixació de Majúscules"  msgstr "Tecla de Fixació de Majúscules"
1330    
1331  #: ../lib/keyboard.pm:339  #: ../lib/keyboard.pm:339
1332  #, fuzzy, c-format  #, c-format
1333  msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"  msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1334  msgstr "Tecles de Control i d'Alternativa simultàniament"  msgstr ""
1335    
1336  #: ../lib/keyboard.pm:340  #: ../lib/keyboard.pm:340
1337  #, c-format  #, c-format
# Line 1611  msgid "VirtualBox mouse" Line 1598  msgid "VirtualBox mouse"
1598  msgstr ""  msgstr ""
1599    
1600  #: ../lib/mouse.pm:87  #: ../lib/mouse.pm:87
1601  #, fuzzy, c-format  #, c-format
1602  msgid "VMware mouse"  msgid "VMware mouse"
1603  msgstr "Cap ratolí"  msgstr ""
1604    
1605  #: ../lib/mouse.pm:90  #: ../lib/mouse.pm:90
1606  #, c-format  #, c-format
# Line 1636  msgid "Please choose your type of mouse. Line 1623  msgid "Please choose your type of mouse.
1623  msgstr "Si us plau, seleccioneu el tipus del vostre ratolí."  msgstr "Si us plau, seleccioneu el tipus del vostre ratolí."
1624    
1625  #: ../lib/mouse.pm:513  #: ../lib/mouse.pm:513
1626  #, fuzzy, c-format  #, c-format
1627  msgid "Mouse choice"  msgid "Mouse choice"
1628  msgstr "Selecció manual"  msgstr ""
1629    
1630  #: ../lib/mouse.pm:529  #: ../lib/mouse.pm:529
1631  #, c-format  #, c-format
# Line 1688  msgstr "MOVEU LA RODETA!" Line 1675  msgstr "MOVEU LA RODETA!"
1675  #: ../tools/XFdrake:71  #: ../tools/XFdrake:71
1676  #, c-format  #, c-format
1677  msgid "You need to reboot for changes to take effect"  msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1678  msgstr ""  msgstr "Heu de tornar a engegar l'ordinador per tal que els canvis tinguin efecte"
 "Heu de tornar a engegar l'ordinador per tal que els canvis tinguin efecte"  
1679    
1680  #: ../tools/keyboarddrake:37  #: ../tools/keyboarddrake:37
1681  #, c-format  #, c-format
# Line 1702  msgid "Please, choose your keyboard layo Line 1688  msgid "Please, choose your keyboard layo
1688  msgstr "Si us plau, seleccioneu la disposició del vostre teclat."  msgstr "Si us plau, seleccioneu la disposició del vostre teclat."
1689    
1690  #: ../tools/keyboarddrake:39  #: ../tools/keyboarddrake:39
1691  #, fuzzy, c-format  #, c-format
1692  msgid "Keyboard layout"  msgid "Keyboard layout"
1693  msgstr "Disposició del teclat: %s\n"  msgstr ""
1694    
1695  #: ../tools/keyboarddrake:52  #: ../tools/keyboarddrake:52
1696  #, fuzzy, c-format  #, c-format
1697  msgid "Keyboard type"  msgid "Keyboard type"
1698  msgstr "Teclat"  msgstr ""
1699    
1700  #: ../tools/keyboarddrake:65  #: ../tools/keyboarddrake:65
1701  #, c-format  #, c-format
1702  msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"  msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1703  msgstr "Voleu que la tecla Enrere efectuï un Suprimeix en la consola?"  msgstr "Voleu que la tecla Enrere efectuï un Suprimeix en la consola?"
   
 #~ msgid ""  
 #~ "_: keyboard\n"  
 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"  
 #~ msgstr "Lituà AZERTY (antic)"  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "_: keyboard\n"  
 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"  
 #~ msgstr "Lituà AZERTY (nou)"  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "_: keyboard\n"  
 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"  
 #~ msgstr "Lituà \"fila de números\" QWERTY"  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "_: keyboard\n"  
 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"  
 #~ msgstr "Lituà \"fonètic\" QWERTY"  
   
 #~ msgid "Mouse test"  
 #~ msgstr "Prova del ratolí"  
   
 #~ msgid "Please test your mouse:"  
 #~ msgstr "Si us plau, comproveu el ratolí:"  
   
 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"  
 #~ msgstr "L'exploració Plug'n'Play ha fallat. Especifiqueu un monitor"  

Legend:
Removed from v.3326  
changed lines
  Added in v.3327

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28