/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 33442 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of ca.po to Catalan
2 # translation of DrakX.po to Catalan
3 # Copyright (C) 2000-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Softcatala, softcatala.org, 2000-2003
5 # Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2003-2004, 2005.
6 #
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: ca\n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-09-13 23:24+0200\n"
13 "Last-Translator: Albert Astals Cid <astals11@terra.es>\n"
14 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
20
21 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
22 #, c-format
23 msgid "256 kB"
24 msgstr "256 kB"
25
26 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
27 #, c-format
28 msgid "512 kB"
29 msgstr "512 kB"
30
31 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
32 #, c-format
33 msgid "1 MB"
34 msgstr "1 MB"
35
36 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
37 #, c-format
38 msgid "2 MB"
39 msgstr "2 MB"
40
41 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
42 #, c-format
43 msgid "4 MB"
44 msgstr "4 MB"
45
46 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
47 #, c-format
48 msgid "8 MB"
49 msgstr "8 MB"
50
51 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
52 #, c-format
53 msgid "16 MB"
54 msgstr "16 MB"
55
56 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
57 #, c-format
58 msgid "32 MB"
59 msgstr "32 MB"
60
61 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
62 #, c-format
63 msgid "64 MB or more"
64 msgstr "64 MB o més"
65
66 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
67 #, c-format
68 msgid "X server"
69 msgstr "Servidor X"
70
71 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
72 #, c-format
73 msgid "Choose an X server"
74 msgstr "Escolliu un servidor X"
75
76 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
77 #, c-format
78 msgid "Multi-head configuration"
79 msgstr "Configuració Multi-head"
80
81 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
82 #, c-format
83 msgid ""
84 "Your system supports multiple head configuration.\n"
85 "What do you want to do?"
86 msgstr ""
87 "El vostre sistema permet l'ús d'una configuració de múltiples capçals.\n"
88 "Què voleu fer?"
89
90 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
91 #, c-format
92 msgid "Select the memory size of your graphics card"
93 msgstr "Seleccioneu la mida de la memòria de la vostra targeta gràfica"
94
95 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
96 #, c-format
97 msgid ""
98 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
99 "support additional features.\n"
100 "Do you wish to use it?"
101 msgstr ""
102
103 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
104 #, c-format
105 msgid ""
106 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
107 "software driver."
108 msgstr ""
109
110 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
111 #, c-format
112 msgid "Configure all heads independently"
113 msgstr "Configura tots els capçals independentment"
114
115 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
116 #, c-format
117 msgid "Use Xinerama extension"
118 msgstr "Utilitza l'extensió Xinerama"
119
120 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
121 #, c-format
122 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
123 msgstr "Configura només la targeta \"%s\"%s"
124
125 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
126 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
127 #, c-format
128 msgid "Custom"
129 msgstr "Personalitzada"
130
131 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
134 msgstr "Configuració de la connexió"
135
136 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
137 #, c-format
138 msgid "Quit"
139 msgstr "Surt"
140
141 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
142 #, c-format
143 msgid "Graphic Card"
144 msgstr "Targeta gràfica"
145
146 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "_: This is a display device\n"
150 "Monitor"
151 msgstr "Monitor"
152
153 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
154 #, c-format
155 msgid "Resolution"
156 msgstr "Resolució"
157
158 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
159 #, c-format
160 msgid "Test"
161 msgstr "Test"
162
163 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
164 #, c-format
165 msgid "Options"
166 msgstr "Opcions"
167
168 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
169 #, c-format
170 msgid "Plugins"
171 msgstr "Connectors"
172
173 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
174 #, c-format
175 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
176 msgstr "El vostre fitxer de configuració de Xorg no és vàlid, s'ignora."
177
178 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Keep the changes?\n"
182 "The current configuration is:\n"
183 "\n"
184 "%s"
185 msgstr ""
186 "Voleu conservar els canvis?\n"
187 "La configuració actual és:\n"
188 "\n"
189 "%s"
190
191 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
192 #, c-format
193 msgid "Choose a monitor for head #%d"
194 msgstr ""
195
196 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
197 #, c-format
198 msgid "Choose a monitor"
199 msgstr "Escolliu un monitor"
200
201 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
202 #, c-format
203 msgid "Plug'n Play"
204 msgstr "Plug'n'Play"
205
206 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
207 #, c-format
208 msgid "Generic"
209 msgstr "Genèric"
210
211 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
212 #, c-format
213 msgid "Vendor"
214 msgstr "Venedor"
215
216 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
217 #, c-format
218 msgid ""
219 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
220 "rate\n"
221 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
222 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
223 "\n"
224 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
225 "range\n"
226 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
227 "monitor.\n"
228 " If in doubt, choose a conservative setting."
229 msgstr ""
230 "Els dos paràmetres més importants son la velocitat de refresc vertical, que\n"
231 "és la velocitat a què es refresca tota la pantalla, i el més important, la\n"
232 "velocitat de sincronització horitzontal, que és la velocitat a què es\n"
233 "visualitzen les línies d'exploració.\n"
234 "\n"
235 "És MOLT IMPORTANT que no especifiqueu un tipus de monitor amb un rang\n"
236 "de sincronització superior a les possibilitats del vostre monitor, perquè\n"
237 "el podríeu fer malbé.\n"
238 "En cas de dubte, sigueu conservador amb aquest paràmetre."
239
240 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
241 #, c-format
242 msgid "Horizontal refresh rate"
243 msgstr "Velocitat de refresc horitzontal"
244
245 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
246 #, c-format
247 msgid "Vertical refresh rate"
248 msgstr "Velocitat de refresc vertical"
249
250 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
251 #, fuzzy, c-format
252 msgid "Choose plugins"
253 msgstr "Trieu una acció"
254
255 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
256 #, c-format
257 msgid "256 colors (8 bits)"
258 msgstr "256 colors (8 bits)"
259
260 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
261 #, c-format
262 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
263 msgstr "32.768 colors (15 bits)"
264
265 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
266 #, c-format
267 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
268 msgstr "65.536 colors (16 bits)"
269
270 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
271 #, c-format
272 msgid "16 million colors (24 bits)"
273 msgstr "16 milions de colors (24 bits)"
274
275 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
276 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
277 #, c-format
278 msgid "Automatic"
279 msgstr "Automàtic"
280
281 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
282 #, c-format
283 msgid "Resolutions"
284 msgstr "Resolucions"
285
286 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
287 #, c-format
288 msgid "Other"
289 msgstr "Altres"
290
291 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
292 #, c-format
293 msgid "Choose the resolution and the color depth"
294 msgstr "Escolliu la resolució i la profunditat de color"
295
296 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
297 #, c-format
298 msgid "Graphics card: %s"
299 msgstr "Targeta gràfica: %s"
300
301 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
302 #, c-format
303 msgid "Ok"
304 msgstr "D'acord"
305
306 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
307 #, c-format
308 msgid "Cancel"
309 msgstr "Cancel·la"
310
311 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
312 #, c-format
313 msgid "Help"
314 msgstr "Ajuda"
315
316 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
317 #, c-format
318 msgid "Test of the configuration"
319 msgstr "Comprova la configuració"
320
321 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
322 #, c-format
323 msgid "Do you want to test the configuration?"
324 msgstr "Voleu comprovar la configuració?"
325
326 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
327 #, c-format
328 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
329 msgstr ""
330 "Avís: la comprovació d'aquesta targeta gràfica pot penjar-vos l'ordinador"
331
332 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
333 #, c-format
334 msgid ""
335 "An error occurred:\n"
336 "%s\n"
337 "Try to change some parameters"
338 msgstr ""
339 "S'ha produït un error:\n"
340 "%s\n"
341 "Intenteu canviar alguns paràmetres"
342
343 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
344 #, c-format
345 msgid "Leaving in %d seconds"
346 msgstr "Se sortirà en %d segons"
347
348 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
349 #, c-format
350 msgid "Is this the correct setting?"
351 msgstr "És aquest el paràmetre correcte?"
352
353 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
354 #, c-format
355 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
356 msgstr ""
357
358 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "no"
361 msgstr "cap"
362
363 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
364 #, c-format
365 msgid "yes"
366 msgstr ""
367
368 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
369 #, c-format
370 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
371 msgstr ""
372
373 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
374 #, c-format
375 msgid "Keyboard layout: %s\n"
376 msgstr "Disposició del teclat: %s\n"
377
378 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
379 #, c-format
380 msgid "Mouse type: %s\n"
381 msgstr "Tipus de ratolí: %s\n"
382
383 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
384 #, c-format
385 msgid "Monitor: %s\n"
386 msgstr "Monitor: %s\n"
387
388 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
389 #, c-format
390 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
391 msgstr "Sincronització horitzontal del monitor: %s\n"
392
393 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
394 #, c-format
395 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
396 msgstr "Refresc vertical del monitor: %s\n"
397
398 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
399 #, c-format
400 msgid "Graphics card: %s\n"
401 msgstr "Targeta gràfica: %s\n"
402
403 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
404 #, c-format
405 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
406 msgstr "Memòria gràfica: %s kB\n"
407
408 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
409 #, c-format
410 msgid "Color depth: %s\n"
411 msgstr "Profunditat del color: %s\n"
412
413 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
414 #, c-format
415 msgid "Resolution: %s\n"
416 msgstr "Resolució: %s\n"
417
418 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
419 #, c-format
420 msgid "Xorg driver: %s\n"
421 msgstr "Controlador de l'Xorg: %s\n"
422
423 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
424 #, c-format
425 msgid "Xorg configuration"
426 msgstr "Configuració de l'Xorg"
427
428 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
429 #, c-format
430 msgid "Global options"
431 msgstr ""
432
433 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
434 #, c-format
435 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
436 msgstr ""
437
438 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "Graphic card options"
441 msgstr "Targeta gràfica: %s"
442
443 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
444 #, c-format
445 msgid "3D hardware acceleration"
446 msgstr ""
447
448 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
449 #, c-format
450 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
451 msgstr ""
452
453 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
454 #, c-format
455 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
456 msgstr ""
457
458 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
459 #, c-format
460 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
461 msgstr ""
462
463 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
464 #, c-format
465 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
466 msgstr ""
467
468 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
469 #, c-format
470 msgid "Enable duplicate display on the second display"
471 msgstr ""
472
473 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
474 #, c-format
475 msgid "Force display mode of DVI"
476 msgstr ""
477
478 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
479 #, c-format
480 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
481 msgstr ""
482
483 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
484 #, c-format
485 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
486 msgstr ""
487
488 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
489 #, c-format
490 msgid "Graphical interface at startup"
491 msgstr "Interfície gràfica a l'inici"
492
493 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
494 #, fuzzy, c-format
495 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
496 msgstr ""
497 "Puc configurar el vostre ordinador de manera que executi automàticament la "
498 "interfície gràfica durant l'arrencada.\n"
499 "Voleu que Xorg s'iniciï quan torneu a arrencar l'ordinador?"
500
501 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
502 #, c-format
503 msgid ""
504 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
505 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
506 "\n"
507 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
508 "computer.\n"
509 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
510 "\n"
511 "Do you have this feature?"
512 msgstr ""
513 "Sembla que la vostra targeta gràfica té un connector TV-OUT.\n"
514 "Pot configurar-se de manera que faci servir memòria d'imatge.\n"
515 "\n"
516 "A tal efecte, heu de connectar la targeta gràfica al televisor abans "
517 "d'arrencar l'ordinador.\n"
518 "Llavors, escolliu l'opció \"TVout\" en el carregador de l'arrencada\n"
519 "\n"
520 "Teniu aquesta característica?"
521
522 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
523 #, c-format
524 msgid "What norm is your TV using?"
525 msgstr "Quina norma segueix el vostre televisor?"
526
527 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
528 #, c-format
529 msgid ""
530 "_:weird aspect ratio\n"
531 "other"
532 msgstr "altre"
533
534 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "_: keyboard\n"
538 "Czech (QWERTZ)"
539 msgstr "Txec (QWERTZ)"
540
541 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "_: keyboard\n"
545 "German"
546 msgstr "Alemany"
547
548 #: ../lib/keyboard.pm:188
549 #, c-format
550 msgid ""
551 "_: keyboard\n"
552 "Dvorak"
553 msgstr "Dvorak"
554
555 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
556 #, c-format
557 msgid ""
558 "_: keyboard\n"
559 "Spanish"
560 msgstr "Espanyol"
561
562 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
563 #, c-format
564 msgid ""
565 "_: keyboard\n"
566 "Finnish"
567 msgstr "Finès"
568
569 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
570 #, c-format
571 msgid ""
572 "_: keyboard\n"
573 "French"
574 msgstr "Francès"
575
576 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
577 #, c-format
578 msgid "UK keyboard"
579 msgstr "Teclat Regne Unit"
580
581 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
582 #, c-format
583 msgid ""
584 "_: keyboard\n"
585 "Norwegian"
586 msgstr "Noruec"
587
588 #: ../lib/keyboard.pm:194
589 #, c-format
590 msgid ""
591 "_: keyboard\n"
592 "Polish"
593 msgstr "Polonès"
594
595 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
596 #, c-format
597 msgid ""
598 "_: keyboard\n"
599 "Russian"
600 msgstr "Rus"
601
602 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "_: keyboard\n"
606 "Swedish"
607 msgstr "Suec"
608
609 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
610 #, c-format
611 msgid "US keyboard"
612 msgstr "Teclat Estats Units"
613
614 #: ../lib/keyboard.pm:199
615 #, c-format
616 msgid ""
617 "_: keyboard\n"
618 "Albanian"
619 msgstr "Albanès"
620
621 #: ../lib/keyboard.pm:200
622 #, c-format
623 msgid ""
624 "_: keyboard\n"
625 "Armenian (old)"
626 msgstr "Armeni (antic)"
627
628 #: ../lib/keyboard.pm:201
629 #, c-format
630 msgid ""
631 "_: keyboard\n"
632 "Armenian (typewriter)"
633 msgstr "Armeni (màquina d'escriure)"
634
635 #: ../lib/keyboard.pm:202
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "_: keyboard\n"
639 "Armenian (phonetic)"
640 msgstr "Armeni (fonètic)"
641
642 #: ../lib/keyboard.pm:203
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "_: keyboard\n"
646 "Arabic"
647 msgstr "Àrab"
648
649 #: ../lib/keyboard.pm:204
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "_: keyboard\n"
653 "Azerbaidjani (latin)"
654 msgstr "Azerbaidjanès (llatí)"
655
656 #: ../lib/keyboard.pm:205
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "_: keyboard\n"
660 "Belgian"
661 msgstr "Belga"
662
663 #: ../lib/keyboard.pm:206
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "_: keyboard\n"
667 "Bengali (Inscript-layout)"
668 msgstr "Bengalí (disposició Inscript)"
669
670 #: ../lib/keyboard.pm:207
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "_: keyboard\n"
674 "Bengali (Probhat)"
675 msgstr "Bengalí (disposició probhat)"
676
677 #: ../lib/keyboard.pm:208
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "_: keyboard\n"
681 "Bulgarian (phonetic)"
682 msgstr "Búlgar (fonètic)"
683
684 #: ../lib/keyboard.pm:209
685 #, c-format
686 msgid ""
687 "_: keyboard\n"
688 "Bulgarian (BDS)"
689 msgstr "Búlgar (BDS)"
690
691 #: ../lib/keyboard.pm:210
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "_: keyboard\n"
695 "Brazilian (ABNT-2)"
696 msgstr "Brasiler (ABNT-2)"
697
698 #: ../lib/keyboard.pm:211
699 #, c-format
700 msgid ""
701 "_: keyboard\n"
702 "Bosnian"
703 msgstr "Bosnià"
704
705 #: ../lib/keyboard.pm:212
706 #, c-format
707 msgid ""
708 "_: keyboard\n"
709 "Dzongkha/Tibetan"
710 msgstr ""
711
712 #: ../lib/keyboard.pm:213
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "_: keyboard\n"
716 "Belarusian"
717 msgstr "Bielorrús"
718
719 #: ../lib/keyboard.pm:214
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "_: keyboard\n"
723 "Swiss (German layout)"
724 msgstr "Suís (disposició alemanya)"
725
726 #: ../lib/keyboard.pm:215
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "_: keyboard\n"
730 "Swiss (French layout)"
731 msgstr "Suís (disposició francesa)"
732
733 #: ../lib/keyboard.pm:217
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "_: keyboard\n"
737 "Cherokee syllabics"
738 msgstr ""
739
740 #: ../lib/keyboard.pm:219
741 #, c-format
742 msgid ""
743 "_: keyboard\n"
744 "Czech (QWERTY)"
745 msgstr "Txec (QWERTY)"
746
747 #: ../lib/keyboard.pm:221
748 #, c-format
749 msgid ""
750 "_: keyboard\n"
751 "German (no dead keys)"
752 msgstr "Alemany (sense tecles inoperatives)"
753
754 #: ../lib/keyboard.pm:222
755 #, c-format
756 msgid ""
757 "_: keyboard\n"
758 "Devanagari"
759 msgstr "Devanagari"
760
761 #: ../lib/keyboard.pm:223
762 #, c-format
763 msgid ""
764 "_: keyboard\n"
765 "Danish"
766 msgstr "Danès"
767
768 #: ../lib/keyboard.pm:224
769 #, c-format
770 msgid ""
771 "_: keyboard\n"
772 "Dvorak (US)"
773 msgstr "Dvorak (Estats Units)"
774
775 #: ../lib/keyboard.pm:225
776 #, c-format
777 msgid ""
778 "_: keyboard\n"
779 "Dvorak (Esperanto)"
780 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
781
782 #: ../lib/keyboard.pm:226
783 #, c-format
784 msgid ""
785 "_: keyboard\n"
786 "Dvorak (French)"
787 msgstr "Dvorak (Francès)"
788
789 #: ../lib/keyboard.pm:227
790 #, c-format
791 msgid ""
792 "_: keyboard\n"
793 "Dvorak (UK)"
794 msgstr "Dvorak (Regne Unit)"
795
796 #: ../lib/keyboard.pm:228
797 #, c-format
798 msgid ""
799 "_: keyboard\n"
800 "Dvorak (Norwegian)"
801 msgstr "Dvorak (Noruec)"
802
803 #: ../lib/keyboard.pm:229
804 #, c-format
805 msgid ""
806 "_: keyboard\n"
807 "Dvorak (Polish)"
808 msgstr "Dvorak (Polonès)"
809
810 #: ../lib/keyboard.pm:230
811 #, c-format
812 msgid ""
813 "_: keyboard\n"
814 "Dvorak (Swedish)"
815 msgstr "Dvorak (Suec)"
816
817 #: ../lib/keyboard.pm:231
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "_: keyboard\n"
821 "Estonian"
822 msgstr "Estonià"
823
824 #: ../lib/keyboard.pm:234
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "_: keyboard\n"
828 "Faroese"
829 msgstr ""
830
831 #: ../lib/keyboard.pm:237
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "_: keyboard\n"
835 "Georgian (\"Russian\" layout)"
836 msgstr "Georgià (disposició \"russa\")"
837
838 #: ../lib/keyboard.pm:238
839 #, c-format
840 msgid ""
841 "_: keyboard\n"
842 "Georgian (\"Latin\" layout)"
843 msgstr "Georgià (disposició \"llatina\")"
844
845 #: ../lib/keyboard.pm:239
846 #, c-format
847 msgid ""
848 "_: keyboard\n"
849 "Greek"
850 msgstr "Grec"
851
852 #: ../lib/keyboard.pm:240
853 #, c-format
854 msgid ""
855 "_: keyboard\n"
856 "Greek (polytonic)"
857 msgstr "Grec (politònic)"
858
859 #: ../lib/keyboard.pm:241
860 #, c-format
861 msgid ""
862 "_: keyboard\n"
863 "Gujarati"
864 msgstr "Gujarati"
865
866 #: ../lib/keyboard.pm:242
867 #, c-format
868 msgid ""
869 "_: keyboard\n"
870 "Gurmukhi"
871 msgstr "Gurmukhi"
872
873 #: ../lib/keyboard.pm:243
874 #, c-format
875 msgid ""
876 "_: keyboard\n"
877 "Croatian"
878 msgstr "Croata"
879
880 #: ../lib/keyboard.pm:244
881 #, c-format
882 msgid ""
883 "_: keyboard\n"
884 "Hungarian"
885 msgstr "Hongarès"
886
887 #: ../lib/keyboard.pm:245
888 #, c-format
889 msgid ""
890 "_: keyboard\n"
891 "Irish"
892 msgstr "Irlandès"
893
894 #: ../lib/keyboard.pm:246
895 #, c-format
896 msgid ""
897 "_: keyboard\n"
898 "Inuktitut"
899 msgstr "Inuktitut"
900
901 #: ../lib/keyboard.pm:247
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "_: keyboard\n"
905 "Israeli"
906 msgstr "Israelià"
907
908 #: ../lib/keyboard.pm:248
909 #, c-format
910 msgid ""
911 "_: keyboard\n"
912 "Israeli (phonetic)"
913 msgstr "Israelià (fonètic)"
914
915 #: ../lib/keyboard.pm:249
916 #, c-format
917 msgid ""
918 "_: keyboard\n"
919 "Iranian"
920 msgstr "Iranià"
921
922 #: ../lib/keyboard.pm:250
923 #, c-format
924 msgid ""
925 "_: keyboard\n"
926 "Icelandic"
927 msgstr "Islandès"
928
929 #: ../lib/keyboard.pm:251
930 #, c-format
931 msgid ""
932 "_: keyboard\n"
933 "Italian"
934 msgstr "Italià"
935
936 #: ../lib/keyboard.pm:255
937 #, c-format
938 msgid ""
939 "_: keyboard\n"
940 "Japanese 106 keys"
941 msgstr "Japonès de 106 tecles"
942
943 #: ../lib/keyboard.pm:256
944 #, c-format
945 msgid ""
946 "_: keyboard\n"
947 "Kannada"
948 msgstr "Kannada"
949
950 #: ../lib/keyboard.pm:257
951 #, c-format
952 msgid ""
953 "_: keyboard\n"
954 "Kyrgyz"
955 msgstr ""
956
957 #: ../lib/keyboard.pm:258
958 #, c-format
959 msgid ""
960 "_: keyboard\n"
961 "Korean"
962 msgstr "Teclat coreà"
963
964 #: ../lib/keyboard.pm:260
965 #, c-format
966 msgid ""
967 "_: keyboard\n"
968 "Kurdish (arabic script)"
969 msgstr ""
970
971 #: ../lib/keyboard.pm:261
972 #, c-format
973 msgid ""
974 "_: keyboard\n"
975 "Latin American"
976 msgstr "Espanyol sud-americà"
977
978 #: ../lib/keyboard.pm:263
979 #, c-format
980 msgid ""
981 "_: keyboard\n"
982 "Laotian"
983 msgstr "Laosià"
984
985 #: ../lib/keyboard.pm:264
986 #, fuzzy, c-format
987 msgid ""
988 "_: keyboard\n"
989 "Lithuanian"
990 msgstr "Iranià"
991
992 #: ../lib/keyboard.pm:265
993 #, c-format
994 msgid ""
995 "_: keyboard\n"
996 "Latvian"
997 msgstr "Letó"
998
999 #: ../lib/keyboard.pm:266
1000 #, c-format
1001 msgid ""
1002 "_: keyboard\n"
1003 "Malayalam"
1004 msgstr "Malaialam"
1005
1006 #: ../lib/keyboard.pm:267
1007 #, c-format
1008 msgid ""
1009 "_: keyboard\n"
1010 "Maori"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: ../lib/keyboard.pm:268
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "_: keyboard\n"
1017 "Macedonian"
1018 msgstr "Macedoni"
1019
1020 #: ../lib/keyboard.pm:269
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "_: keyboard\n"
1024 "Myanmar (Burmese)"
1025 msgstr "Myanmar (Burmese)"
1026
1027 #: ../lib/keyboard.pm:270
1028 #, c-format
1029 msgid ""
1030 "_: keyboard\n"
1031 "Mongolian (cyrillic)"
1032 msgstr "Mongol (ciríl·lic)"
1033
1034 #: ../lib/keyboard.pm:271
1035 #, c-format
1036 msgid ""
1037 "_: keyboard\n"
1038 "Maltese (UK)"
1039 msgstr "Maltès (Regne Unit)"
1040
1041 #: ../lib/keyboard.pm:272
1042 #, c-format
1043 msgid ""
1044 "_: keyboard\n"
1045 "Maltese (US)"
1046 msgstr "Maltès (Estats Units)"
1047
1048 #: ../lib/keyboard.pm:273
1049 #, c-format
1050 msgid ""
1051 "_: keyboard\n"
1052 "Nigerian"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: ../lib/keyboard.pm:274
1056 #, c-format
1057 msgid ""
1058 "_: keyboard\n"
1059 "Dutch"
1060 msgstr "Holandès"
1061
1062 #: ../lib/keyboard.pm:276
1063 #, c-format
1064 msgid ""
1065 "_: keyboard\n"
1066 "Oriya"
1067 msgstr "Oriya"
1068
1069 #: ../lib/keyboard.pm:277
1070 #, c-format
1071 msgid ""
1072 "_: keyboard\n"
1073 "Polish (qwerty layout)"
1074 msgstr "Polonès (disposició qwerty)"
1075
1076 #: ../lib/keyboard.pm:278
1077 #, c-format
1078 msgid ""
1079 "_: keyboard\n"
1080 "Polish (qwertz layout)"
1081 msgstr "Polonès (disposició qwertz)"
1082
1083 #: ../lib/keyboard.pm:280
1084 #, c-format
1085 msgid ""
1086 "_: keyboard\n"
1087 "Pashto"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: ../lib/keyboard.pm:281
1091 #, c-format
1092 msgid ""
1093 "_: keyboard\n"
1094 "Portuguese"
1095 msgstr "Portuguès"
1096
1097 #: ../lib/keyboard.pm:282
1098 #, c-format
1099 msgid ""
1100 "_: keyboard\n"
1101 "Canadian (Quebec)"
1102 msgstr "Canadenc (Quebec)"
1103
1104 #: ../lib/keyboard.pm:283
1105 #, c-format
1106 msgid ""
1107 "_: keyboard\n"
1108 "Romanian (qwertz)"
1109 msgstr "Romanès (qwertz)"
1110
1111 #: ../lib/keyboard.pm:284
1112 #, c-format
1113 msgid ""
1114 "_: keyboard\n"
1115 "Romanian (qwerty)"
1116 msgstr "Romanès (qwerty)"
1117
1118 #: ../lib/keyboard.pm:286
1119 #, c-format
1120 msgid ""
1121 "_: keyboard\n"
1122 "Russian (phonetic)"
1123 msgstr "Rus (fonètic)"
1124
1125 #: ../lib/keyboard.pm:288
1126 #, c-format
1127 msgid ""
1128 "_: keyboard\n"
1129 "Slovenian"
1130 msgstr "Eslovè"
1131
1132 #: ../lib/keyboard.pm:290
1133 #, c-format
1134 msgid ""
1135 "_: keyboard\n"
1136 "Sinhala"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: ../lib/keyboard.pm:291
1140 #, c-format
1141 msgid ""
1142 "_: keyboard\n"
1143 "Slovakian (QWERTZ)"
1144 msgstr "Eslovac (QWERTZ)"
1145
1146 #: ../lib/keyboard.pm:292
1147 #, c-format
1148 msgid ""
1149 "_: keyboard\n"
1150 "Slovakian (QWERTY)"
1151 msgstr "Eslovac (QWERTY)"
1152
1153 #: ../lib/keyboard.pm:293
1154 #, c-format
1155 msgid ""
1156 "_: keyboard\n"
1157 "Saami (norwegian)"
1158 msgstr "Saami (Noruec)"
1159
1160 #: ../lib/keyboard.pm:294
1161 #, c-format
1162 msgid ""
1163 "_: keyboard\n"
1164 "Saami (swedish/finnish)"
1165 msgstr "Saami (suec/finès)"
1166
1167 #: ../lib/keyboard.pm:296
1168 #, c-format
1169 msgid ""
1170 "_: keyboard\n"
1171 "Sindhi"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: ../lib/keyboard.pm:298
1175 #, c-format
1176 msgid ""
1177 "_: keyboard\n"
1178 "Serbian (cyrillic)"
1179 msgstr "Serbi (ciríl·lic)"
1180
1181 #: ../lib/keyboard.pm:299
1182 #, c-format
1183 msgid ""
1184 "_: keyboard\n"
1185 "Syriac"
1186 msgstr "Siri"
1187
1188 #: ../lib/keyboard.pm:300
1189 #, c-format
1190 msgid ""
1191 "_: keyboard\n"
1192 "Syriac (phonetic)"
1193 msgstr "Siri (fonètic)"
1194
1195 #: ../lib/keyboard.pm:301
1196 #, c-format
1197 msgid ""
1198 "_: keyboard\n"
1199 "Telugu"
1200 msgstr "Telugu"
1201
1202 #: ../lib/keyboard.pm:303
1203 #, c-format
1204 msgid ""
1205 "_: keyboard\n"
1206 "Tamil (ISCII-layout)"
1207 msgstr "Tàmil (disposició ISCII)"
1208
1209 #: ../lib/keyboard.pm:304
1210 #, c-format
1211 msgid ""
1212 "_: keyboard\n"
1213 "Tamil (Typewriter-layout)"
1214 msgstr "Tàmil (disposició de màquina d'escriure)"
1215
1216 #: ../lib/keyboard.pm:305
1217 #, c-format
1218 msgid ""
1219 "_: keyboard\n"
1220 "Thai (Kedmanee)"
1221 msgstr ""
1222
1223 #: ../lib/keyboard.pm:306
1224 #, c-format
1225 msgid ""
1226 "_: keyboard\n"
1227 "Thai (TIS-820)"
1228 msgstr "Tai (TIS-820)"
1229
1230 #: ../lib/keyboard.pm:308
1231 #, c-format
1232 msgid ""
1233 "_: keyboard\n"
1234 "Thai (Pattachote)"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: ../lib/keyboard.pm:310
1238 #, c-format
1239 msgid ""
1240 "_: keyboard\n"
1241 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: ../lib/keyboard.pm:311
1245 #, c-format
1246 msgid ""
1247 "_: keyboard\n"
1248 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: ../lib/keyboard.pm:313
1252 #, c-format
1253 msgid ""
1254 "_: keyboard\n"
1255 "Tajik"
1256 msgstr "Teclat tadjik"
1257
1258 #: ../lib/keyboard.pm:315
1259 #, c-format
1260 msgid ""
1261 "_: keyboard\n"
1262 "Turkmen"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: ../lib/keyboard.pm:316
1266 #, c-format
1267 msgid ""
1268 "_: keyboard\n"
1269 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1270 msgstr "Turc (tradicional, model \"F\")"
1271
1272 #: ../lib/keyboard.pm:317
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "_: keyboard\n"
1276 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1277 msgstr "Turc (modern, model \"Q\")"
1278
1279 #: ../lib/keyboard.pm:319
1280 #, c-format
1281 msgid ""
1282 "_: keyboard\n"
1283 "Ukrainian"
1284 msgstr "Ucraïnès"
1285
1286 #: ../lib/keyboard.pm:321
1287 #, c-format
1288 msgid ""
1289 "_: keyboard\n"
1290 "Urdu keyboard"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: ../lib/keyboard.pm:323
1294 #, c-format
1295 msgid "US keyboard (international)"
1296 msgstr "Teclat Estats Units (internacional)"
1297
1298 #: ../lib/keyboard.pm:324
1299 #, c-format
1300 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: ../lib/keyboard.pm:325
1304 #, c-format
1305 msgid ""
1306 "_: keyboard\n"
1307 "Uzbek (cyrillic)"
1308 msgstr "Uzbek (ciríl·lic)"
1309
1310 #: ../lib/keyboard.pm:327
1311 #, c-format
1312 msgid ""
1313 "_: keyboard\n"
1314 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1315 msgstr "Vietnamita \"fila numèrica\" QWERTY"
1316
1317 #: ../lib/keyboard.pm:328
1318 #, c-format
1319 msgid ""
1320 "_: keyboard\n"
1321 "Yugoslavian (latin)"
1322 msgstr "Iugoslau (llatí)"
1323
1324 #: ../lib/keyboard.pm:335
1325 #, c-format
1326 msgid "Right Alt key"
1327 msgstr "Tecla d'Alternativa Gràfica"
1328
1329 #: ../lib/keyboard.pm:336
1330 #, c-format
1331 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1332 msgstr "Les dues tecles de Majúscules simultàniament"
1333
1334 #: ../lib/keyboard.pm:337
1335 #, c-format
1336 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1337 msgstr "Tecles de Control i de Majúscules simultàniament"
1338
1339 #: ../lib/keyboard.pm:338
1340 #, c-format
1341 msgid "CapsLock key"
1342 msgstr "Tecla de Fixació de Majúscules"
1343
1344 #: ../lib/keyboard.pm:339
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1347 msgstr "Tecles de Control i d'Alternativa simultàniament"
1348
1349 #: ../lib/keyboard.pm:340
1350 #, c-format
1351 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1352 msgstr "Tecles de Control i d'Alternativa simultàniament"
1353
1354 #: ../lib/keyboard.pm:341
1355 #, c-format
1356 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1357 msgstr "Tecles d'Alternativa i de Majúscules simultàniament"
1358
1359 #: ../lib/keyboard.pm:342
1360 #, c-format
1361 msgid "\"Menu\" key"
1362 msgstr "tecla de \"Menú\""
1363
1364 #: ../lib/keyboard.pm:343
1365 #, c-format
1366 msgid "Left \"Windows\" key"
1367 msgstr "Tecla de \"Windows\" Esquerra"
1368
1369 #: ../lib/keyboard.pm:344
1370 #, c-format
1371 msgid "Right \"Windows\" key"
1372 msgstr "Tecla de \"Windows\" Dreta"
1373
1374 #: ../lib/keyboard.pm:345
1375 #, c-format
1376 msgid "Both Control keys simultaneously"
1377 msgstr "Les dues tecles Ctrl simultàniament"
1378
1379 #: ../lib/keyboard.pm:346
1380 #, c-format
1381 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1382 msgstr "Les dues tecles Alt simultàniament"
1383
1384 #: ../lib/keyboard.pm:347
1385 #, c-format
1386 msgid "Left Shift key"
1387 msgstr "Tecla Maj Esquerra"
1388
1389 #: ../lib/keyboard.pm:348
1390 #, c-format
1391 msgid "Right Shift key"
1392 msgstr "Tecla Maj dreta"
1393
1394 #: ../lib/keyboard.pm:349
1395 #, c-format
1396 msgid "Left Alt key"
1397 msgstr "Tecla Alt esquerra"
1398
1399 #: ../lib/keyboard.pm:350
1400 #, c-format
1401 msgid "Left Control key"
1402 msgstr "Tecla de control esquerra"
1403
1404 #: ../lib/keyboard.pm:351
1405 #, c-format
1406 msgid "Right Control key"
1407 msgstr "Tecla Control dret"
1408
1409 #: ../lib/keyboard.pm:387
1410 #, c-format
1411 msgid ""
1412 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1413 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1414 "(eg: latin and non latin)"
1415 msgstr ""
1416 "Aquí podeu triar la tecla o la combinació de tecles que \n"
1417 "permetran canviar entre diferents disposicions de teclat\n"
1418 "(p.ex., llatina i no llatina)"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:392
1421 #, c-format
1422 msgid "Warning"
1423 msgstr "Advertència"
1424
1425 #: ../lib/keyboard.pm:393
1426 #, c-format
1427 msgid ""
1428 "This setting will be activated after the installation.\n"
1429 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1430 "key to switch between the different keyboard layouts."
1431 msgstr ""
1432
1433 #: ../lib/mouse.pm:23
1434 #, c-format
1435 msgid "Sun - Mouse"
1436 msgstr "Ratolí de Sun"
1437
1438 #: ../lib/mouse.pm:29
1439 #, c-format
1440 msgid "Standard"
1441 msgstr "Estàndard"
1442
1443 #: ../lib/mouse.pm:30
1444 #, c-format
1445 msgid "Logitech MouseMan+"
1446 msgstr "Logitech MouseMan+"
1447
1448 #: ../lib/mouse.pm:31
1449 #, c-format
1450 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1451 msgstr "Ratolí PS2 genèric amb rodeta"
1452
1453 #: ../lib/mouse.pm:32
1454 #, c-format
1455 msgid "GlidePoint"
1456 msgstr "GlidePoint"
1457
1458 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1459 #, c-format
1460 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1461 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1462
1463 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1464 #, c-format
1465 msgid "Genius NetMouse"
1466 msgstr "Genius NetMouse"
1467
1468 #: ../lib/mouse.pm:37
1469 #, c-format
1470 msgid "Genius NetScroll"
1471 msgstr "Genius NetScroll"
1472
1473 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1474 #, c-format
1475 msgid "Microsoft Explorer"
1476 msgstr "Microsoft Explorer"
1477
1478 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1479 #, c-format
1480 msgid "1 button"
1481 msgstr "1 botó"
1482
1483 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1484 #, c-format
1485 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1486 msgstr "Ratolí genèric de 2 botons"
1487
1488 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1489 #, c-format
1490 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1491 msgstr "Ratolí genèric de 3 botons amb emulació de rodeta"
1492
1493 #: ../lib/mouse.pm:47
1494 #, c-format
1495 msgid "Wheel"
1496 msgstr "Rodeta"
1497
1498 #: ../lib/mouse.pm:51
1499 #, c-format
1500 msgid "serial"
1501 msgstr "sèrie"
1502
1503 #: ../lib/mouse.pm:54
1504 #, c-format
1505 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1506 msgstr "Ratolí genèric de 3 botons"
1507
1508 #: ../lib/mouse.pm:56
1509 #, c-format
1510 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1511 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1512
1513 #: ../lib/mouse.pm:57
1514 #, c-format
1515 msgid "Logitech MouseMan"
1516 msgstr "Logitech MouseMan"
1517
1518 #: ../lib/mouse.pm:58
1519 #, c-format
1520 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1521 msgstr "Logitech MouseMan amb emulació de rodeta"
1522
1523 #: ../lib/mouse.pm:59
1524 #, c-format
1525 msgid "Mouse Systems"
1526 msgstr "Mouse Systems"
1527
1528 #: ../lib/mouse.pm:61
1529 #, c-format
1530 msgid "Logitech CC Series"
1531 msgstr "Logitech CC Series"
1532
1533 #: ../lib/mouse.pm:62
1534 #, c-format
1535 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1536 msgstr "Logitech CC Series amb emulació de rodeta"
1537
1538 #: ../lib/mouse.pm:63
1539 #, c-format
1540 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1541 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1542
1543 #: ../lib/mouse.pm:65
1544 #, c-format
1545 msgid "MM Series"
1546 msgstr "MM Series"
1547
1548 #: ../lib/mouse.pm:66
1549 #, c-format
1550 msgid "MM HitTablet"
1551 msgstr "MM HitTablet"
1552
1553 #: ../lib/mouse.pm:67
1554 #, c-format
1555 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1556 msgstr "Logitech Mouse (sèrie, tipus C7 antic)"
1557
1558 #: ../lib/mouse.pm:68
1559 #, c-format
1560 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1561 msgstr "Logitech Mouse (sèrie, tipus C7 antic) amb emulació de rodeta"
1562
1563 #: ../lib/mouse.pm:70
1564 #, c-format
1565 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1566 msgstr "Kensington Thinking Mouse amb emulació de rodeta"
1567
1568 #: ../lib/mouse.pm:73
1569 #, c-format
1570 msgid "busmouse"
1571 msgstr "busmouse"
1572
1573 #: ../lib/mouse.pm:76
1574 #, c-format
1575 msgid "2 buttons"
1576 msgstr "2 botons"
1577
1578 #: ../lib/mouse.pm:77
1579 #, c-format
1580 msgid "3 buttons"
1581 msgstr "3 botons"
1582
1583 #: ../lib/mouse.pm:78
1584 #, c-format
1585 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1586 msgstr "3·botons amb emulació de rodeta"
1587
1588 #: ../lib/mouse.pm:81
1589 #, c-format
1590 msgid "Universal"
1591 msgstr "Universal"
1592
1593 #: ../lib/mouse.pm:83
1594 #, c-format
1595 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1596 msgstr "Qualsevol ratolí PS/2 o USB"
1597
1598 #: ../lib/mouse.pm:84
1599 #, c-format
1600 msgid "Force evdev"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: ../lib/mouse.pm:85
1604 #, c-format
1605 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1606 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1607
1608 #: ../lib/mouse.pm:86
1609 #, c-format
1610 msgid "VirtualBox mouse"
1611 msgstr ""
1612
1613 #: ../lib/mouse.pm:87
1614 #, fuzzy, c-format
1615 msgid "VMware mouse"
1616 msgstr "Cap ratolí"
1617
1618 #: ../lib/mouse.pm:90
1619 #, c-format
1620 msgid "none"
1621 msgstr "cap"
1622
1623 #: ../lib/mouse.pm:92
1624 #, c-format
1625 msgid "No mouse"
1626 msgstr "Cap ratolí"
1627
1628 #: ../lib/mouse.pm:475
1629 #, c-format
1630 msgid "Testing the mouse"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: ../lib/mouse.pm:512
1634 #, c-format
1635 msgid "Please choose your type of mouse."
1636 msgstr "Si us plau, seleccioneu el tipus del vostre ratolí."
1637
1638 #: ../lib/mouse.pm:513
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid "Mouse choice"
1641 msgstr "Selecció manual"
1642
1643 #: ../lib/mouse.pm:529
1644 #, c-format
1645 msgid "Emulate third button?"
1646 msgstr "Voleu emular el tercer botó?"
1647
1648 #: ../lib/mouse.pm:533
1649 #, c-format
1650 msgid "Mouse Port"
1651 msgstr "Port del ratolí"
1652
1653 #: ../lib/mouse.pm:534
1654 #, c-format
1655 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1656 msgstr "Si us plau, seleccioneu el port sèrie a què està connectat el ratolí."
1657
1658 #: ../lib/mouse.pm:543
1659 #, c-format
1660 msgid "Buttons emulation"
1661 msgstr "Emulació dels botons"
1662
1663 #: ../lib/mouse.pm:545
1664 #, c-format
1665 msgid "Button 2 Emulation"
1666 msgstr "Emulació del botó 2"
1667
1668 #: ../lib/mouse.pm:546
1669 #, c-format
1670 msgid "Button 3 Emulation"
1671 msgstr "Emulació del botó 3"
1672
1673 #: ../lib/mouse.pm:597
1674 #, c-format
1675 msgid "Please test the mouse"
1676 msgstr "Si us plau proveu el ratolí."
1677
1678 #: ../lib/mouse.pm:599
1679 #, c-format
1680 msgid "To activate the mouse,"
1681 msgstr "Per activar el ratolí,"
1682
1683 #: ../lib/mouse.pm:600
1684 #, c-format
1685 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1686 msgstr "MOVEU LA RODETA!"
1687
1688 #: ../tools/XFdrake:71
1689 #, c-format
1690 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1691 msgstr ""
1692 "Heu de tornar a engegar l'ordinador per tal que els canvis tinguin efecte"
1693
1694 #: ../tools/keyboarddrake:37
1695 #, c-format
1696 msgid "Keyboard"
1697 msgstr "Teclat"
1698
1699 #: ../tools/keyboarddrake:38
1700 #, c-format
1701 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1702 msgstr "Si us plau, seleccioneu la disposició del vostre teclat."
1703
1704 #: ../tools/keyboarddrake:39
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "Keyboard layout"
1707 msgstr "Disposició del teclat: %s\n"
1708
1709 #: ../tools/keyboarddrake:52
1710 #, fuzzy, c-format
1711 msgid "Keyboard type"
1712 msgstr "Teclat"
1713
1714 #: ../tools/keyboarddrake:65
1715 #, c-format
1716 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1717 msgstr "Voleu que la tecla Enrere efectuï un Suprimeix en la consola?"
1718
1719 #~ msgid ""
1720 #~ "_: keyboard\n"
1721 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1722 #~ msgstr "Lituà AZERTY (antic)"
1723
1724 #~ msgid ""
1725 #~ "_: keyboard\n"
1726 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1727 #~ msgstr "Lituà AZERTY (nou)"
1728
1729 #~ msgid ""
1730 #~ "_: keyboard\n"
1731 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1732 #~ msgstr "Lituà \"fila de números\" QWERTY"
1733
1734 #~ msgid ""
1735 #~ "_: keyboard\n"
1736 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1737 #~ msgstr "Lituà \"fonètic\" QWERTY"
1738
1739 #~ msgid "Mouse test"
1740 #~ msgstr "Prova del ratolí"
1741
1742 #~ msgid "Please test your mouse:"
1743 #~ msgstr "Si us plau, comproveu el ratolí:"
1744
1745 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1746 #~ msgstr "L'exploració Plug'n'Play ha fallat. Especifiqueu un monitor"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28