/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/cy.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/cy.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 34298 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of DrakX-cy.po to Cymraeg
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2003,2004,2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Mandriva DrakX.cy\n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-08-24 19:18-0000\n"
10 "Last-Translator: Rhoslyn Prys <rprys@yahoo.com>\n"
11 "Language-Team: Cymraeg <post@meddal.com>\n"
12 "Language: \n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Poedit-Language: Welsh\n"
17 "X-Poedit-Country: UNITED KINGDOM\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
21 #, c-format
22 msgid "256 kB"
23 msgstr "256 kB"
24
25 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
26 #, c-format
27 msgid "512 kB"
28 msgstr "512 kB"
29
30 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
31 #, c-format
32 msgid "1 MB"
33 msgstr "1 MB"
34
35 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
36 #, c-format
37 msgid "2 MB"
38 msgstr "2 MB"
39
40 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
41 #, c-format
42 msgid "4 MB"
43 msgstr "4 MB"
44
45 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
46 #, c-format
47 msgid "8 MB"
48 msgstr "8 MB"
49
50 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
51 #, c-format
52 msgid "16 MB"
53 msgstr "16 MB"
54
55 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
56 #, c-format
57 msgid "32 MB"
58 msgstr "32 MB"
59
60 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
61 #, c-format
62 msgid "64 MB or more"
63 msgstr "16 MB neu fwy"
64
65 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
66 #, c-format
67 msgid "X server"
68 msgstr "Gweinydd X"
69
70 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
71 #, c-format
72 msgid "Choose an X server"
73 msgstr "Dewiswch weinydd X"
74
75 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
76 #, c-format
77 msgid "Multi-head configuration"
78 msgstr " ffurfweddiad amlben"
79
80 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "Your system supports multiple head configuration.\n"
84 "What do you want to do?"
85 msgstr ""
86 "Mae eich system yn cynnal ffurfweddiad amlben.\n"
87 "Beth hoffech ei wneud?"
88
89 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
90 #, c-format
91 msgid "Select the memory size of your graphics card"
92 msgstr "Dewiswch faint cof eich cerdyn graffeg"
93
94 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
98 "support additional features.\n"
99 "Do you wish to use it?"
100 msgstr ""
101 "Mae gyrrwr perchnogol ar gael ar gyfer eich cerdyn fideo sy'n cynnal "
102 "nodweddion pellach.\n"
103 "Hoffech chi ei ddefnyddio?"
104
105 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
106 #, c-format
107 msgid ""
108 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
109 "software driver."
110 msgstr ""
111 "Nid oedd y gyrrwr perchnogol wedi ei osod yn gywir, wedi ei ragosod i yrrwr "
112 "meddalwedd rhydd."
113
114 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
115 #, c-format
116 msgid "Configure all heads independently"
117 msgstr "Ffurfweddu pob pen yn annibynnol"
118
119 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
120 #, c-format
121 msgid "Use Xinerama extension"
122 msgstr "Defnyddiwch estyniad Xinerama"
123
124 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
125 #, c-format
126 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
127 msgstr "Ffurfweddu cerdyn \"%s\" %s yn unig"
128
129 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
130 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
131 #, c-format
132 msgid "Custom"
133 msgstr "Arddull"
134
135 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
136 #, c-format
137 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
138 msgstr "Ffurfweddu Cerdyn Graffig a Monitor"
139
140 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
141 #, c-format
142 msgid "Quit"
143 msgstr "Gadael"
144
145 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
146 #, c-format
147 msgid "Graphic Card"
148 msgstr "Cerdyn Graffeg"
149
150 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "_: This is a display device\n"
154 "Monitor"
155 msgstr "Monitor"
156
157 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
158 #, c-format
159 msgid "Resolution"
160 msgstr "Cydraniad"
161
162 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
163 #, c-format
164 msgid "Test"
165 msgstr "Prawf"
166
167 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
168 #, c-format
169 msgid "Options"
170 msgstr "Dewisiadau"
171
172 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
173 #, c-format
174 msgid "Plugins"
175 msgstr "Ategolion"
176
177 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
178 #, c-format
179 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
180 msgstr "Mae eich ffeil ffurfweddu Xorg wedi torri, byddwn yn ei anwybyddu."
181
182 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Keep the changes?\n"
186 "The current configuration is:\n"
187 "\n"
188 "%s"
189 msgstr ""
190 "Cadw'r newid?\n"
191 "Y ffurfweddiad presennol yw:\n"
192 "\n"
193 "%s"
194
195 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
196 #, c-format
197 msgid "Choose a monitor for head #%d"
198 msgstr "Dewiswch fonitor ar gyfer #%d"
199
200 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
201 #, c-format
202 msgid "Choose a monitor"
203 msgstr "Dewiswch fonitor"
204
205 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
206 #, c-format
207 msgid "Plug'n Play"
208 msgstr "Plug'n Play"
209
210 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
211 #, c-format
212 msgid "Generic"
213 msgstr "Generig"
214
215 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
216 #, c-format
217 msgid "Vendor"
218 msgstr "Gwerthwr"
219
220 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
221 #, c-format
222 msgid ""
223 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
224 "rate\n"
225 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
226 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
227 "\n"
228 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
229 "range\n"
230 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
231 "monitor.\n"
232 " If in doubt, choose a conservative setting."
233 msgstr ""
234 "Y ddau baramedr pwysig yw'r raddfa adnewyddu fertigol, sef y raddfa mae'r\n"
235 "holl sgrin yn cael ei adnewyddu, ac yn fwyaf pwysig y raddfa cydamseru\n"
236 "llorweddol, sef y raddfa mae'r llinellau sganio'n cael eu dangos.\n"
237 "\n"
238 "Mae'n BWYSIG IAWN nad ydych yn enwi monitor gyda graddfa cydamseru\n"
239 "sydd tu hwnt i allu eich monitor: mae modd difrodi eich monitor drwy wneud "
240 "hynny.\n"
241 "Os oes gennych amheuaeth, dewiswch raddfa is."
242
243 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
244 #, c-format
245 msgid "Horizontal refresh rate"
246 msgstr "Graddfa adfywio lorweddol"
247
248 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
249 #, c-format
250 msgid "Vertical refresh rate"
251 msgstr "Graddfa adfywio fertigol"
252
253 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
254 #, c-format
255 msgid "Choose plugins"
256 msgstr "Dewiswch ategynnau"
257
258 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
259 #, c-format
260 msgid "256 colors (8 bits)"
261 msgstr "256 lliw (8 did)"
262
263 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
264 #, c-format
265 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
266 msgstr "32 mil o liwiau (15 did)"
267
268 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
269 #, c-format
270 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
271 msgstr "65 mil o liwiau (16 did)"
272
273 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
274 #, c-format
275 msgid "16 million colors (24 bits)"
276 msgstr "16 miliwn o liwiau (24 did)"
277
278 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
279 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
280 #, c-format
281 msgid "Automatic"
282 msgstr "Awtomatig"
283
284 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
285 #, c-format
286 msgid "Resolutions"
287 msgstr "Cyfraniadau"
288
289 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
290 #, c-format
291 msgid "Other"
292 msgstr "Arall"
293
294 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
295 #, c-format
296 msgid "Choose the resolution and the color depth"
297 msgstr "Dewiswch y cydraniad a'r dyfnder lliw"
298
299 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
300 #, c-format
301 msgid "Graphics card: %s"
302 msgstr "Cerdyn graffeg: %s"
303
304 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
305 #, c-format
306 msgid "Ok"
307 msgstr "Iawn"
308
309 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
310 #, c-format
311 msgid "Cancel"
312 msgstr "Diddymu"
313
314 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
315 #, c-format
316 msgid "Help"
317 msgstr "Cymorth"
318
319 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
320 #, c-format
321 msgid "Test of the configuration"
322 msgstr "Prawf o'r ffurfweddiad"
323
324 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
325 #, c-format
326 msgid "Do you want to test the configuration?"
327 msgstr "Ydych chi eisiau profi'r ffurfweddiad?"
328
329 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
330 #, c-format
331 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
332 msgstr "Rhybudd: gall profi'r cerdyn graffeg hwn rewi eich cyfrifiadur"
333
334 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
335 #, c-format
336 msgid ""
337 "An error occurred:\n"
338 "%s\n"
339 "Try to change some parameters"
340 msgstr ""
341 "Digwyddodd gwall:\n"
342 "%s\n"
343 "Ceisiwch newid paramedrau"
344
345 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
346 #, c-format
347 msgid "Leaving in %d seconds"
348 msgstr "Gadael mewn %d eiliad"
349
350 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
351 #, c-format
352 msgid "Is this the correct setting?"
353 msgstr "A'i hwn yw'r gosodiad cywir?"
354
355 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
356 #, c-format
357 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
358 msgstr ""
359
360 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
361 #, fuzzy, c-format
362 msgid "no"
363 msgstr "dim"
364
365 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
366 #, c-format
367 msgid "yes"
368 msgstr ""
369
370 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
371 #, c-format
372 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
373 msgstr "Cyflymu caledwedd 3D: %s\n"
374
375 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
376 #, c-format
377 msgid "Keyboard layout: %s\n"
378 msgstr "Cynllun allweddell: %s\n"
379
380 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
381 #, c-format
382 msgid "Mouse type: %s\n"
383 msgstr "Math o lygoden: %s\n"
384
385 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
386 #, c-format
387 msgid "Monitor: %s\n"
388 msgstr "Monitor: %s\n"
389
390 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
391 #, c-format
392 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
393 msgstr "HorizSync Monitor: %s\n"
394
395 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
396 #, c-format
397 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
398 msgstr "VertRefresh Monitor: %s\n"
399
400 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
401 #, c-format
402 msgid "Graphics card: %s\n"
403 msgstr "Cerdyn graffeg: %s\n"
404
405 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
406 #, c-format
407 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
408 msgstr "Cof graffeg: %s kB\n"
409
410 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
411 #, c-format
412 msgid "Color depth: %s\n"
413 msgstr "Dyfnder lliw: %s\n"
414
415 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
416 #, c-format
417 msgid "Resolution: %s\n"
418 msgstr "Cydraniad: %s\n"
419
420 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
421 #, c-format
422 msgid "Xorg driver: %s\n"
423 msgstr "Gyrrwr Xorg: %s\n"
424
425 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
426 #, c-format
427 msgid "Xorg configuration"
428 msgstr "Ffurfweddiad Xorg"
429
430 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
431 #, c-format
432 msgid "Global options"
433 msgstr ""
434
435 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
436 #, c-format
437 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
438 msgstr ""
439
440 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
441 #, c-format
442 msgid "Graphic card options"
443 msgstr "Dewisiadau cerdyn graffig"
444
445 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
446 #, c-format
447 msgid "3D hardware acceleration"
448 msgstr "Cyflymu caledwedd 3D"
449
450 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
451 #, c-format
452 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
453 msgstr "Galluogi Tryloywder (estyniad cyfansawdd)"
454
455 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
456 #, c-format
457 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
458 msgstr "Defnyddiwch pwyntiwr llygoden gyda chaledwedd cyflym"
459
460 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
461 #, c-format
462 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
463 msgstr "Galluogi Cyflymu RENDER (gall hyn achosi gwallau wrth ddangos testun)"
464
465 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
466 #, c-format
467 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
468 msgstr "Galluogi dangos dyblyg ar fonitor allanol"
469
470 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
471 #, c-format
472 msgid "Enable duplicate display on the second display"
473 msgstr "Galluogi dangos dyblyg ar ail ddangosydd"
474
475 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
476 #, c-format
477 msgid "Force display mode of DVI"
478 msgstr "Gorfodi modd dangos DVI"
479
480 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
481 #, c-format
482 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
483 msgstr "Galluogi bysell boeth BIOS ar gyfer cyfnewid monitor allanol."
484
485 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
486 #, c-format
487 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
488 msgstr ""
489 "Defnyddio EXA yn lle XAA (gwell perfformiad ar gyfer Render a Composite)"
490
491 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
492 #, c-format
493 msgid "Graphical interface at startup"
494 msgstr "Rhyngwyneb graffigol wrth gychwyn"
495
496 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
497 #, c-format
498 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
499 msgstr "Cychwyn y rhyngwyneb graffigol (Xorg) X yn awtomatig wrth gychwyn"
500
501 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
502 #, c-format
503 msgid ""
504 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
505 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
506 "\n"
507 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
508 "computer.\n"
509 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
510 "\n"
511 "Do you have this feature?"
512 msgstr ""
513 "Mae'n edrych fel bod gan eich cerdyn graffig gyswllt TV-OUT.\n"
514 "Mae modd ei ffurfweddu i weithio drwy fyffer ffrâm.\n"
515 "\n"
516 "Rhaid cysylltu eich cerdyn graffig â'ch teledu cyn cychwyn eich "
517 "cyfrifiadur.\n"
518 "Dewiswch \"TV-OUT\" yn y cychwynnwr\n"
519 "\n"
520 "Ydy'r nodwedd hon gennych?"
521
522 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
523 #, c-format
524 msgid "What norm is your TV using?"
525 msgstr "Pa norm mae eich teledu'n ei ddefnyddio?"
526
527 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
528 #, c-format
529 msgid ""
530 "_:weird aspect ratio\n"
531 "other"
532 msgstr "arall"
533
534 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "_: keyboard\n"
538 "Czech (QWERTZ)"
539 msgstr "Tsiec (QWERTY)"
540
541 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "_: keyboard\n"
545 "German"
546 msgstr "Almaenaidd"
547
548 #: ../lib/keyboard.pm:188
549 #, c-format
550 msgid ""
551 "_: keyboard\n"
552 "Dvorak"
553 msgstr "Dvorak"
554
555 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
556 #, c-format
557 msgid ""
558 "_: keyboard\n"
559 "Spanish"
560 msgstr "Sbaenaidd"
561
562 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
563 #, c-format
564 msgid ""
565 "_: keyboard\n"
566 "Finnish"
567 msgstr "Ffinnaidd"
568
569 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
570 #, c-format
571 msgid ""
572 "_: keyboard\n"
573 "French"
574 msgstr "Ffrengig"
575
576 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
577 #, c-format
578 msgid "UK keyboard"
579 msgstr "Bysellfwrdd DG"
580
581 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
582 #, c-format
583 msgid ""
584 "_: keyboard\n"
585 "Norwegian"
586 msgstr "Norwyaidd"
587
588 #: ../lib/keyboard.pm:194
589 #, c-format
590 msgid ""
591 "_: keyboard\n"
592 "Polish"
593 msgstr "Pwylaidd"
594
595 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
596 #, c-format
597 msgid ""
598 "_: keyboard\n"
599 "Russian"
600 msgstr "Rwsiaidd"
601
602 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "_: keyboard\n"
606 "Swedish"
607 msgstr "Swedaidd"
608
609 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
610 #, c-format
611 msgid "US keyboard"
612 msgstr "Bysellfwrdd UDA"
613
614 #: ../lib/keyboard.pm:199
615 #, c-format
616 msgid ""
617 "_: keyboard\n"
618 "Albanian"
619 msgstr "Albaniaidd"
620
621 #: ../lib/keyboard.pm:200
622 #, c-format
623 msgid ""
624 "_: keyboard\n"
625 "Armenian (old)"
626 msgstr "Armenaidd (hen)"
627
628 #: ../lib/keyboard.pm:201
629 #, c-format
630 msgid ""
631 "_: keyboard\n"
632 "Armenian (typewriter)"
633 msgstr "Armenaidd (teipiadur)"
634
635 #: ../lib/keyboard.pm:202
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "_: keyboard\n"
639 "Armenian (phonetic)"
640 msgstr "Armenaidd (ffonetig)"
641
642 #: ../lib/keyboard.pm:203
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "_: keyboard\n"
646 "Arabic"
647 msgstr "Arabaidd"
648
649 #: ../lib/keyboard.pm:204
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "_: keyboard\n"
653 "Azerbaidjani (latin)"
654 msgstr "Azerbaidjan (lladin)"
655
656 #: ../lib/keyboard.pm:205
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "_: keyboard\n"
660 "Belgian"
661 msgstr "Belgaidd"
662
663 #: ../lib/keyboard.pm:206
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "_: keyboard\n"
667 "Bengali (Inscript-layout)"
668 msgstr "Bengalaidd (gosodiad Inscript)"
669
670 #: ../lib/keyboard.pm:207
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "_: keyboard\n"
674 "Bengali (Probhat)"
675 msgstr "Bengalaidd (gosodiad Probhat)"
676
677 #: ../lib/keyboard.pm:208
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "_: keyboard\n"
681 "Bulgarian (phonetic)"
682 msgstr "Bwlgaraidd (ffonetig)"
683
684 #: ../lib/keyboard.pm:209
685 #, c-format
686 msgid ""
687 "_: keyboard\n"
688 "Bulgarian (BDS)"
689 msgstr "Bwlgaraidd (BDS)"
690
691 #: ../lib/keyboard.pm:210
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "_: keyboard\n"
695 "Brazilian (ABNT-2)"
696 msgstr "Brasilaidd (ABNT-2)"
697
698 #: ../lib/keyboard.pm:211
699 #, c-format
700 msgid ""
701 "_: keyboard\n"
702 "Bosnian"
703 msgstr "Bosniaidd"
704
705 #: ../lib/keyboard.pm:212
706 #, c-format
707 msgid ""
708 "_: keyboard\n"
709 "Dzongkha/Tibetan"
710 msgstr "Dzongkha/Tibetaidd"
711
712 #: ../lib/keyboard.pm:213
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "_: keyboard\n"
716 "Belarusian"
717 msgstr "Belarusaidd"
718
719 #: ../lib/keyboard.pm:214
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "_: keyboard\n"
723 "Swiss (German layout)"
724 msgstr "Swisaidd (gosodiad Almaeneg)"
725
726 #: ../lib/keyboard.pm:215
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "_: keyboard\n"
730 "Swiss (French layout)"
731 msgstr "Swisaidd (gosodiad Ffrengig)"
732
733 #: ../lib/keyboard.pm:217
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "_: keyboard\n"
737 "Cherokee syllabics"
738 msgstr "sillafog Cherokee"
739
740 #: ../lib/keyboard.pm:219
741 #, c-format
742 msgid ""
743 "_: keyboard\n"
744 "Czech (QWERTY)"
745 msgstr "Tsiec (QWERTY)"
746
747 #: ../lib/keyboard.pm:221
748 #, c-format
749 msgid ""
750 "_: keyboard\n"
751 "German (no dead keys)"
752 msgstr "Almaenaidd (dim bysellau marw)"
753
754 #: ../lib/keyboard.pm:222
755 #, c-format
756 msgid ""
757 "_: keyboard\n"
758 "Devanagari"
759 msgstr "Devanagari"
760
761 #: ../lib/keyboard.pm:223
762 #, c-format
763 msgid ""
764 "_: keyboard\n"
765 "Danish"
766 msgstr "Danaidd"
767
768 #: ../lib/keyboard.pm:224
769 #, c-format
770 msgid ""
771 "_: keyboard\n"
772 "Dvorak (US)"
773 msgstr "Dvorak (UDA)"
774
775 #: ../lib/keyboard.pm:225
776 #, c-format
777 msgid ""
778 "_: keyboard\n"
779 "Dvorak (Esperanto)"
780 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
781
782 #: ../lib/keyboard.pm:226
783 #, c-format
784 msgid ""
785 "_: keyboard\n"
786 "Dvorak (French)"
787 msgstr "Dvorak (Ffrengig)"
788
789 #: ../lib/keyboard.pm:227
790 #, c-format
791 msgid ""
792 "_: keyboard\n"
793 "Dvorak (UK)"
794 msgstr "Dvorak (DG)"
795
796 #: ../lib/keyboard.pm:228
797 #, c-format
798 msgid ""
799 "_: keyboard\n"
800 "Dvorak (Norwegian)"
801 msgstr "Dvorak (Norwyaidd)"
802
803 #: ../lib/keyboard.pm:229
804 #, c-format
805 msgid ""
806 "_: keyboard\n"
807 "Dvorak (Polish)"
808 msgstr "Dvorak (Pwylaidd)"
809
810 #: ../lib/keyboard.pm:230
811 #, c-format
812 msgid ""
813 "_: keyboard\n"
814 "Dvorak (Swedish)"
815 msgstr "Dvorak (Swedaidd)"
816
817 #: ../lib/keyboard.pm:231
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "_: keyboard\n"
821 "Estonian"
822 msgstr "Estonaidd"
823
824 #: ../lib/keyboard.pm:234
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "_: keyboard\n"
828 "Faroese"
829 msgstr "Ffaroaidd"
830
831 #: ../lib/keyboard.pm:237
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "_: keyboard\n"
835 "Georgian (\"Russian\" layout)"
836 msgstr "Georgaidd (gosodiad \"Rwsiaidd\")"
837
838 #: ../lib/keyboard.pm:238
839 #, c-format
840 msgid ""
841 "_: keyboard\n"
842 "Georgian (\"Latin\" layout)"
843 msgstr "Georgaidd (gosodiad \"Lladinaidd\")"
844
845 #: ../lib/keyboard.pm:239
846 #, c-format
847 msgid ""
848 "_: keyboard\n"
849 "Greek"
850 msgstr "Groegaidd"
851
852 #: ../lib/keyboard.pm:240
853 #, c-format
854 msgid ""
855 "_: keyboard\n"
856 "Greek (polytonic)"
857 msgstr "Groegaidd (polytonic)"
858
859 #: ../lib/keyboard.pm:241
860 #, c-format
861 msgid ""
862 "_: keyboard\n"
863 "Gujarati"
864 msgstr "Gujarati"
865
866 #: ../lib/keyboard.pm:242
867 #, c-format
868 msgid ""
869 "_: keyboard\n"
870 "Gurmukhi"
871 msgstr "Gurmukhi"
872
873 #: ../lib/keyboard.pm:243
874 #, c-format
875 msgid ""
876 "_: keyboard\n"
877 "Croatian"
878 msgstr "Croataidd"
879
880 #: ../lib/keyboard.pm:244
881 #, c-format
882 msgid ""
883 "_: keyboard\n"
884 "Hungarian"
885 msgstr "Hwngaraidd"
886
887 #: ../lib/keyboard.pm:245
888 #, c-format
889 msgid ""
890 "_: keyboard\n"
891 "Irish"
892 msgstr "Gwyddelig"
893
894 #: ../lib/keyboard.pm:246
895 #, c-format
896 msgid ""
897 "_: keyboard\n"
898 "Inuktitut"
899 msgstr "Inuktitut"
900
901 #: ../lib/keyboard.pm:247
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "_: keyboard\n"
905 "Israeli"
906 msgstr "Israelaidd"
907
908 #: ../lib/keyboard.pm:248
909 #, c-format
910 msgid ""
911 "_: keyboard\n"
912 "Israeli (phonetic)"
913 msgstr "Israelaidd (Ffonetig)"
914
915 #: ../lib/keyboard.pm:249
916 #, c-format
917 msgid ""
918 "_: keyboard\n"
919 "Iranian"
920 msgstr "Iranaidd"
921
922 #: ../lib/keyboard.pm:250
923 #, c-format
924 msgid ""
925 "_: keyboard\n"
926 "Icelandic"
927 msgstr "Eislandaidd"
928
929 #: ../lib/keyboard.pm:251
930 #, c-format
931 msgid ""
932 "_: keyboard\n"
933 "Italian"
934 msgstr "Eidalaidd"
935
936 #: ../lib/keyboard.pm:255
937 #, c-format
938 msgid ""
939 "_: keyboard\n"
940 "Japanese 106 keys"
941 msgstr "Siapaëaidd 106 bysell"
942
943 #: ../lib/keyboard.pm:256
944 #, c-format
945 msgid ""
946 "_: keyboard\n"
947 "Kannada"
948 msgstr "Kannada"
949
950 #: ../lib/keyboard.pm:257
951 #, c-format
952 msgid ""
953 "_: keyboard\n"
954 "Kyrgyz"
955 msgstr "Bysellfwrdd Kyrgyz"
956
957 #: ../lib/keyboard.pm:258
958 #, c-format
959 msgid ""
960 "_: keyboard\n"
961 "Korean"
962 msgstr "Bysellfwrdd Corëaidd"
963
964 #: ../lib/keyboard.pm:260
965 #, c-format
966 msgid ""
967 "_: keyboard\n"
968 "Kurdish (arabic script)"
969 msgstr "Cwrdaidd (sgript arabaidd)"
970
971 #: ../lib/keyboard.pm:261
972 #, c-format
973 msgid ""
974 "_: keyboard\n"
975 "Latin American"
976 msgstr "Lladin America"
977
978 #: ../lib/keyboard.pm:263
979 #, c-format
980 msgid ""
981 "_: keyboard\n"
982 "Laotian"
983 msgstr "Laotiaidd"
984
985 #: ../lib/keyboard.pm:264
986 #, c-format
987 msgid ""
988 "_: keyboard\n"
989 "Lithuanian"
990 msgstr "Lithwanaidd"
991
992 #: ../lib/keyboard.pm:265
993 #, c-format
994 msgid ""
995 "_: keyboard\n"
996 "Latvian"
997 msgstr "Latfiaidd"
998
999 #: ../lib/keyboard.pm:266
1000 #, c-format
1001 msgid ""
1002 "_: keyboard\n"
1003 "Malayalam"
1004 msgstr "Malayalamaidd"
1005
1006 #: ../lib/keyboard.pm:267
1007 #, c-format
1008 msgid ""
1009 "_: keyboard\n"
1010 "Maori"
1011 msgstr "Maori"
1012
1013 #: ../lib/keyboard.pm:268
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "_: keyboard\n"
1017 "Macedonian"
1018 msgstr "Macedonaidd"
1019
1020 #: ../lib/keyboard.pm:269
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "_: keyboard\n"
1024 "Myanmar (Burmese)"
1025 msgstr "Myanmar (Burma)"
1026
1027 #: ../lib/keyboard.pm:270
1028 #, c-format
1029 msgid ""
1030 "_: keyboard\n"
1031 "Mongolian (cyrillic)"
1032 msgstr "Mongolaidd (cyrillic)"
1033
1034 #: ../lib/keyboard.pm:271
1035 #, c-format
1036 msgid ""
1037 "_: keyboard\n"
1038 "Maltese (UK)"
1039 msgstr "Maltaidd (DU)"
1040
1041 #: ../lib/keyboard.pm:272
1042 #, c-format
1043 msgid ""
1044 "_: keyboard\n"
1045 "Maltese (US)"
1046 msgstr "Maltaidd (UDA)"
1047
1048 #: ../lib/keyboard.pm:273
1049 #, c-format
1050 msgid ""
1051 "_: keyboard\n"
1052 "Nigerian"
1053 msgstr "Nigeraidd"
1054
1055 #: ../lib/keyboard.pm:274
1056 #, c-format
1057 msgid ""
1058 "_: keyboard\n"
1059 "Dutch"
1060 msgstr "Isalmaenaidd"
1061
1062 #: ../lib/keyboard.pm:276
1063 #, c-format
1064 msgid ""
1065 "_: keyboard\n"
1066 "Oriya"
1067 msgstr "Oriya"
1068
1069 #: ../lib/keyboard.pm:277
1070 #, c-format
1071 msgid ""
1072 "_: keyboard\n"
1073 "Polish (qwerty layout)"
1074 msgstr "Pwylaidd (gosodiad qwerty)"
1075
1076 #: ../lib/keyboard.pm:278
1077 #, c-format
1078 msgid ""
1079 "_: keyboard\n"
1080 "Polish (qwertz layout)"
1081 msgstr "Pwylaidd (gosodiad qwerty)"
1082
1083 #: ../lib/keyboard.pm:280
1084 #, c-format
1085 msgid ""
1086 "_: keyboard\n"
1087 "Pashto"
1088 msgstr "Patsho"
1089
1090 #: ../lib/keyboard.pm:281
1091 #, c-format
1092 msgid ""
1093 "_: keyboard\n"
1094 "Portuguese"
1095 msgstr "Portiwgalaidd"
1096
1097 #: ../lib/keyboard.pm:282
1098 #, c-format
1099 msgid ""
1100 "_: keyboard\n"
1101 "Canadian (Quebec)"
1102 msgstr "Canada (Quebec)"
1103
1104 #: ../lib/keyboard.pm:283
1105 #, c-format
1106 msgid ""
1107 "_: keyboard\n"
1108 "Romanian (qwertz)"
1109 msgstr "Romanaidd (qwertz)"
1110
1111 #: ../lib/keyboard.pm:284
1112 #, c-format
1113 msgid ""
1114 "_: keyboard\n"
1115 "Romanian (qwerty)"
1116 msgstr "Romanaidd (qwerty)"
1117
1118 #: ../lib/keyboard.pm:286
1119 #, c-format
1120 msgid ""
1121 "_: keyboard\n"
1122 "Russian (phonetic)"
1123 msgstr "Rwsiaidd (Ffonetig)"
1124
1125 #: ../lib/keyboard.pm:288
1126 #, c-format
1127 msgid ""
1128 "_: keyboard\n"
1129 "Slovenian"
1130 msgstr "Slfenaidd"
1131
1132 #: ../lib/keyboard.pm:290
1133 #, c-format
1134 msgid ""
1135 "_: keyboard\n"
1136 "Sinhala"
1137 msgstr "Sinhala"
1138
1139 #: ../lib/keyboard.pm:291
1140 #, c-format
1141 msgid ""
1142 "_: keyboard\n"
1143 "Slovakian (QWERTZ)"
1144 msgstr "Slofacaidd (QWERTZ)"
1145
1146 #: ../lib/keyboard.pm:292
1147 #, c-format
1148 msgid ""
1149 "_: keyboard\n"
1150 "Slovakian (QWERTY)"
1151 msgstr "Slofacaidd (QWERTY)"
1152
1153 #: ../lib/keyboard.pm:293
1154 #, c-format
1155 msgid ""
1156 "_: keyboard\n"
1157 "Saami (norwegian)"
1158 msgstr "Saami (norwyaidd)"
1159
1160 #: ../lib/keyboard.pm:294
1161 #, c-format
1162 msgid ""
1163 "_: keyboard\n"
1164 "Saami (swedish/finnish)"
1165 msgstr "Saami (Swedaidd/Ffinaidd)"
1166
1167 #: ../lib/keyboard.pm:296
1168 #, c-format
1169 msgid ""
1170 "_: keyboard\n"
1171 "Sindhi"
1172 msgstr "Sindhi"
1173
1174 #: ../lib/keyboard.pm:298
1175 #, c-format
1176 msgid ""
1177 "_: keyboard\n"
1178 "Serbian (cyrillic)"
1179 msgstr "Serbaidd (cyrilig)"
1180
1181 #: ../lib/keyboard.pm:299
1182 #, c-format
1183 msgid ""
1184 "_: keyboard\n"
1185 "Syriac"
1186 msgstr "Syriaidd"
1187
1188 #: ../lib/keyboard.pm:300
1189 #, c-format
1190 msgid ""
1191 "_: keyboard\n"
1192 "Syriac (phonetic)"
1193 msgstr "Syriaidd (ffonetig)"
1194
1195 #: ../lib/keyboard.pm:301
1196 #, c-format
1197 msgid ""
1198 "_: keyboard\n"
1199 "Telugu"
1200 msgstr "Telugu"
1201
1202 #: ../lib/keyboard.pm:303
1203 #, c-format
1204 msgid ""
1205 "_: keyboard\n"
1206 "Tamil (ISCII-layout)"
1207 msgstr "Tamil (cynllun TSCII)"
1208
1209 #: ../lib/keyboard.pm:304
1210 #, c-format
1211 msgid ""
1212 "_: keyboard\n"
1213 "Tamil (Typewriter-layout)"
1214 msgstr "Tamil (cynllun teipiadur)"
1215
1216 #: ../lib/keyboard.pm:305
1217 #, c-format
1218 msgid ""
1219 "_: keyboard\n"
1220 "Thai (Kedmanee)"
1221 msgstr "Thai (Kedmanee)"
1222
1223 #: ../lib/keyboard.pm:306
1224 #, c-format
1225 msgid ""
1226 "_: keyboard\n"
1227 "Thai (TIS-820)"
1228 msgstr "Thai (TIS-820)"
1229
1230 #: ../lib/keyboard.pm:308
1231 #, c-format
1232 msgid ""
1233 "_: keyboard\n"
1234 "Thai (Pattachote)"
1235 msgstr "Thai (Pattachote)"
1236
1237 #: ../lib/keyboard.pm:310
1238 #, c-format
1239 msgid ""
1240 "_: keyboard\n"
1241 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1242 msgstr "Tifinagh (cynllun moroccot) (+lladin/arabeg)"
1243
1244 #: ../lib/keyboard.pm:311
1245 #, c-format
1246 msgid ""
1247 "_: keyboard\n"
1248 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1249 msgstr "Tifinagh (phonetig) (+lladin/arabeg)"
1250
1251 #: ../lib/keyboard.pm:313
1252 #, c-format
1253 msgid ""
1254 "_: keyboard\n"
1255 "Tajik"
1256 msgstr "Bysellfwrdd Tajig"
1257
1258 #: ../lib/keyboard.pm:315
1259 #, c-format
1260 msgid ""
1261 "_: keyboard\n"
1262 "Turkmen"
1263 msgstr "Turkmen"
1264
1265 #: ../lib/keyboard.pm:316
1266 #, c-format
1267 msgid ""
1268 "_: keyboard\n"
1269 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1270 msgstr "Twrcaidd (model traddodiadol \"F\")"
1271
1272 #: ../lib/keyboard.pm:317
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "_: keyboard\n"
1276 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1277 msgstr "Twrcaidd (model modern \"Q\")"
1278
1279 #: ../lib/keyboard.pm:319
1280 #, c-format
1281 msgid ""
1282 "_: keyboard\n"
1283 "Ukrainian"
1284 msgstr "Wcranaidd"
1285
1286 #: ../lib/keyboard.pm:321
1287 #, c-format
1288 msgid ""
1289 "_: keyboard\n"
1290 "Urdu keyboard"
1291 msgstr "bysellfwrdd Urdu"
1292
1293 #: ../lib/keyboard.pm:323
1294 #, c-format
1295 msgid "US keyboard (international)"
1296 msgstr "Bysellfwrdd UDA (rhyngwladol)"
1297
1298 #: ../lib/keyboard.pm:324
1299 #, c-format
1300 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1301 msgstr "ISO9995-3 (Bysellfwrdd UDA gyda 3 lefel i bob bysell)"
1302
1303 #: ../lib/keyboard.pm:325
1304 #, c-format
1305 msgid ""
1306 "_: keyboard\n"
1307 "Uzbek (cyrillic)"
1308 msgstr "Uzbekaidd (Cyrilig)"
1309
1310 #: ../lib/keyboard.pm:327
1311 #, c-format
1312 msgid ""
1313 "_: keyboard\n"
1314 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1315 msgstr "Fietnamëaidd \"rhes rhifol\" QWERTY"
1316
1317 #: ../lib/keyboard.pm:328
1318 #, c-format
1319 msgid ""
1320 "_: keyboard\n"
1321 "Yugoslavian (latin)"
1322 msgstr "Iwgoslafaidd (lladin)"
1323
1324 #: ../lib/keyboard.pm:335
1325 #, c-format
1326 msgid "Right Alt key"
1327 msgstr "Bysell Alt dde"
1328
1329 #: ../lib/keyboard.pm:336
1330 #, c-format
1331 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1332 msgstr "Y ddwy fysell Shift gyda'i gilydd"
1333
1334 #: ../lib/keyboard.pm:337
1335 #, c-format
1336 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1337 msgstr "Bysellau Control a Shift gyda'i gilydd"
1338
1339 #: ../lib/keyboard.pm:338
1340 #, c-format
1341 msgid "CapsLock key"
1342 msgstr "Bysell CapsLock"
1343
1344 #: ../lib/keyboard.pm:339
1345 #, c-format
1346 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1347 msgstr "Bysellau Shift ac CapsLock gyda'i gilydd"
1348
1349 #: ../lib/keyboard.pm:340
1350 #, c-format
1351 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1352 msgstr "Bysellau Ctrl ac Alt gyda'i gilydd"
1353
1354 #: ../lib/keyboard.pm:341
1355 #, c-format
1356 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1357 msgstr "Bysellau Alt a Shift gyda'i gilydd"
1358
1359 #: ../lib/keyboard.pm:342
1360 #, c-format
1361 msgid "\"Menu\" key"
1362 msgstr "Bysell \"Dewislen\""
1363
1364 #: ../lib/keyboard.pm:343
1365 #, c-format
1366 msgid "Left \"Windows\" key"
1367 msgstr "Bysell \"Windows\" chwith"
1368
1369 #: ../lib/keyboard.pm:344
1370 #, c-format
1371 msgid "Right \"Windows\" key"
1372 msgstr "Bysell \"Windows\" de"
1373
1374 #: ../lib/keyboard.pm:345
1375 #, c-format
1376 msgid "Both Control keys simultaneously"
1377 msgstr "Y ddwy fysell Control gyda'i gilydd"
1378
1379 #: ../lib/keyboard.pm:346
1380 #, c-format
1381 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1382 msgstr "Y ddwy fysell Alt gyda'i gilydd"
1383
1384 #: ../lib/keyboard.pm:347
1385 #, c-format
1386 msgid "Left Shift key"
1387 msgstr "Bysell Shift chwith"
1388
1389 #: ../lib/keyboard.pm:348
1390 #, c-format
1391 msgid "Right Shift key"
1392 msgstr "Bysell Alt dde"
1393
1394 #: ../lib/keyboard.pm:349
1395 #, c-format
1396 msgid "Left Alt key"
1397 msgstr "Bysell Alt chwith"
1398
1399 #: ../lib/keyboard.pm:350
1400 #, c-format
1401 msgid "Left Control key"
1402 msgstr "Bysell Control chwith"
1403
1404 #: ../lib/keyboard.pm:351
1405 #, c-format
1406 msgid "Right Control key"
1407 msgstr "Bysell Control dde"
1408
1409 #: ../lib/keyboard.pm:387
1410 #, c-format
1411 msgid ""
1412 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1413 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1414 "(eg: latin and non latin)"
1415 msgstr ""
1416 "Yma gallwch ddewis y fysell neu gyfuniad o fysellau fydd yn\n"
1417 "caniatáu newid rhwng bysellfyrddau gwahanol (e.e.: lladin neu\n"
1418 "arall)"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:392
1421 #, c-format
1422 msgid "Warning"
1423 msgstr "Rhybudd"
1424
1425 #: ../lib/keyboard.pm:393
1426 #, c-format
1427 msgid ""
1428 "This setting will be activated after the installation.\n"
1429 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1430 "key to switch between the different keyboard layouts."
1431 msgstr ""
1432 "Bydd y gosodiad yn dod i rym wedi'r gosod.\n"
1433 "Yn ystod y gosod, bydd angen i chi ddefnyddio'r fysell\n"
1434 "Crtl de i newid rhwng bysellfyrddau cynllun gwahanol."
1435
1436 #: ../lib/mouse.pm:23
1437 #, c-format
1438 msgid "Sun - Mouse"
1439 msgstr "Llygoden - Sun"
1440
1441 #: ../lib/mouse.pm:29
1442 #, c-format
1443 msgid "Standard"
1444 msgstr "Safonol"
1445
1446 #: ../lib/mouse.pm:30
1447 #, c-format
1448 msgid "Logitech MouseMan+"
1449 msgstr "Logitech MouseMan+"
1450
1451 #: ../lib/mouse.pm:31
1452 #, c-format
1453 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1454 msgstr "Llygoden Olwyn PS Generig"
1455
1456 #: ../lib/mouse.pm:32
1457 #, c-format
1458 msgid "GlidePoint"
1459 msgstr "GlidePoint"
1460
1461 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1462 #, c-format
1463 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1464 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1465
1466 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1467 #, c-format
1468 msgid "Genius NetMouse"
1469 msgstr "Genius NetMouse"
1470
1471 #: ../lib/mouse.pm:37
1472 #, c-format
1473 msgid "Genius NetScroll"
1474 msgstr "Genius NetScroll"
1475
1476 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1477 #, c-format
1478 msgid "Microsoft Explorer"
1479 msgstr "Microsoft Explorer"
1480
1481 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1482 #, c-format
1483 msgid "1 button"
1484 msgstr "1 botwm"
1485
1486 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1487 #, c-format
1488 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1489 msgstr "Llygoden 2 Fotwm Generig"
1490
1491 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1492 #, c-format
1493 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1494 msgstr "Llygoden 3 Botwm Generig gydag efelychiad Olwyn"
1495
1496 #: ../lib/mouse.pm:47
1497 #, c-format
1498 msgid "Wheel"
1499 msgstr "Olwyn"
1500
1501 #: ../lib/mouse.pm:51
1502 #, c-format
1503 msgid "serial"
1504 msgstr "cyfresol"
1505
1506 #: ../lib/mouse.pm:54
1507 #, c-format
1508 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1509 msgstr "Llygoden 3 Botwm Generig"
1510
1511 #: ../lib/mouse.pm:56
1512 #, c-format
1513 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1514 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1515
1516 #: ../lib/mouse.pm:57
1517 #, c-format
1518 msgid "Logitech MouseMan"
1519 msgstr "Logitech MouseMan"
1520
1521 #: ../lib/mouse.pm:58
1522 #, c-format
1523 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1524 msgstr "Logitech MouseMan gydag efelychiad Olwyn"
1525
1526 #: ../lib/mouse.pm:59
1527 #, c-format
1528 msgid "Mouse Systems"
1529 msgstr "Systemau Llygoden"
1530
1531 #: ../lib/mouse.pm:61
1532 #, c-format
1533 msgid "Logitech CC Series"
1534 msgstr "Logitech CC Series"
1535
1536 #: ../lib/mouse.pm:62
1537 #, c-format
1538 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1539 msgstr "Logitech CC Series gydag efelychiad Olwyn"
1540
1541 #: ../lib/mouse.pm:63
1542 #, c-format
1543 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1544 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1545
1546 #: ../lib/mouse.pm:65
1547 #, c-format
1548 msgid "MM Series"
1549 msgstr "MM Series"
1550
1551 #: ../lib/mouse.pm:66
1552 #, c-format
1553 msgid "MM HitTablet"
1554 msgstr "MM HitTablet"
1555
1556 #: ../lib/mouse.pm:67
1557 #, c-format
1558 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1559 msgstr "Llygoden Logitech (cyfresol, hen fath C7)"
1560
1561 #: ../lib/mouse.pm:68
1562 #, c-format
1563 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1564 msgstr "Llygoden Logitech (cyfresol, hen fath C7) gydag efelychiad Olwyn"
1565
1566 #: ../lib/mouse.pm:70
1567 #, c-format
1568 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1569 msgstr "Kensington Thinking Mouse gydag efelychiad Olwyn"
1570
1571 #: ../lib/mouse.pm:73
1572 #, c-format
1573 msgid "busmouse"
1574 msgstr "busmouse"
1575
1576 #: ../lib/mouse.pm:76
1577 #, c-format
1578 msgid "2 buttons"
1579 msgstr "2 fotwm"
1580
1581 #: ../lib/mouse.pm:77
1582 #, c-format
1583 msgid "3 buttons"
1584 msgstr "3 botwm"
1585
1586 #: ../lib/mouse.pm:78
1587 #, c-format
1588 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1589 msgstr "3 botwm gydag efelychiad Olwyn"
1590
1591 #: ../lib/mouse.pm:81
1592 #, c-format
1593 msgid "Universal"
1594 msgstr "Cyffredinol"
1595
1596 #: ../lib/mouse.pm:83
1597 #, c-format
1598 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1599 msgstr "Unrhyw lygoden PS/2 ac USB"
1600
1601 #: ../lib/mouse.pm:84
1602 #, c-format
1603 msgid "Force evdev"
1604 msgstr "Gorfodi evdev"
1605
1606 #: ../lib/mouse.pm:85
1607 #, c-format
1608 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1609 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1610
1611 #: ../lib/mouse.pm:86
1612 #, c-format
1613 msgid "VirtualBox mouse"
1614 msgstr "Llygoden VirtualBox"
1615
1616 #: ../lib/mouse.pm:87
1617 #, c-format
1618 msgid "VMware mouse"
1619 msgstr "Llygoden VMware"
1620
1621 #: ../lib/mouse.pm:90
1622 #, c-format
1623 msgid "none"
1624 msgstr "dim"
1625
1626 #: ../lib/mouse.pm:92
1627 #, c-format
1628 msgid "No mouse"
1629 msgstr "Dim llygoden"
1630
1631 #: ../lib/mouse.pm:475
1632 #, c-format
1633 msgid "Testing the mouse"
1634 msgstr "Profi'r llygoden"
1635
1636 #: ../lib/mouse.pm:512
1637 #, c-format
1638 msgid "Please choose your type of mouse."
1639 msgstr "Dewiswch fath eich llygoden."
1640
1641 #: ../lib/mouse.pm:513
1642 #, c-format
1643 msgid "Mouse choice"
1644 msgstr "Dewis llygoden"
1645
1646 #: ../lib/mouse.pm:529
1647 #, c-format
1648 msgid "Emulate third button?"
1649 msgstr "Efelychu'r trydydd botwm?"
1650
1651 #: ../lib/mouse.pm:533
1652 #, c-format
1653 msgid "Mouse Port"
1654 msgstr "Porth Llygoden"
1655
1656 #: ../lib/mouse.pm:534
1657 #, c-format
1658 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1659 msgstr "Dewiswch ba borth cyfresol mae eich llygoden wedi cysylltu iddi."
1660
1661 #: ../lib/mouse.pm:543
1662 #, c-format
1663 msgid "Buttons emulation"
1664 msgstr "Efelychiad botymau"
1665
1666 #: ../lib/mouse.pm:545
1667 #, c-format
1668 msgid "Button 2 Emulation"
1669 msgstr "Efelychiad Botwm 2"
1670
1671 #: ../lib/mouse.pm:546
1672 #, c-format
1673 msgid "Button 3 Emulation"
1674 msgstr "Efelychiad Botwm 3"
1675
1676 #: ../lib/mouse.pm:597
1677 #, c-format
1678 msgid "Please test the mouse"
1679 msgstr "Profwch y llygoden"
1680
1681 #: ../lib/mouse.pm:599
1682 #, c-format
1683 msgid "To activate the mouse,"
1684 msgstr "I ysgogi'r llygoden,"
1685
1686 #: ../lib/mouse.pm:600
1687 #, c-format
1688 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1689 msgstr "SYMUDWCH YR OLWYN!"
1690
1691 #: ../tools/XFdrake:71
1692 #, c-format
1693 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1694 msgstr "Rhaid ailgychwyn i'r newidiadau ddod i rym"
1695
1696 #: ../tools/keyboarddrake:37
1697 #, c-format
1698 msgid "Keyboard"
1699 msgstr "Bysellfwrdd"
1700
1701 #: ../tools/keyboarddrake:38
1702 #, c-format
1703 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1704 msgstr "Dewiswch gynllun allweddell."
1705
1706 #: ../tools/keyboarddrake:39
1707 #, c-format
1708 msgid "Keyboard layout"
1709 msgstr "Cynllun bysellfwrdd"
1710
1711 #: ../tools/keyboarddrake:52
1712 #, c-format
1713 msgid "Keyboard type"
1714 msgstr "Math o fysellfwrdd"
1715
1716 #: ../tools/keyboarddrake:65
1717 #, c-format
1718 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1719 msgstr "Ydych chi eisiau i'r Backspace ddychwelyd Dileu yn y consol?"
1720
1721 #~ msgid ""
1722 #~ "_: keyboard\n"
1723 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1724 #~ msgstr "Lithuenaidd AZERTY (hen)"
1725
1726 #~ msgid ""
1727 #~ "_: keyboard\n"
1728 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1729 #~ msgstr "Lithuenaidd AZERTY (newydd)"
1730
1731 #~ msgid ""
1732 #~ "_: keyboard\n"
1733 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1734 #~ msgstr "Lithuenaidd \"rhes rhif\" QWERTY"
1735
1736 #~ msgid ""
1737 #~ "_: keyboard\n"
1738 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1739 #~ msgstr "Lithuenaidd \"ffonetig\" QWERTY"
1740
1741 #~ msgid "Mouse test"
1742 #~ msgstr "Prawf llygoden"
1743
1744 #~ msgid "Please test your mouse:"
1745 #~ msgstr "Profwch y llygoden:"
1746
1747 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1748 #~ msgstr "Methodd ymholiad Plug'n Play. Dewiswch y dangosydd cywir"
1749
1750 #~ msgid ""
1751 #~ "The display resolution being used may not be correct. \n"
1752 #~ "\n"
1753 #~ "If your desktop appears to stretch beyond the edges of the display, \n"
1754 #~ "installing %s may help fix the problem. Install it now?"
1755 #~ msgstr ""
1756 #~ "Efallai nad yw'r cydraniad sy'n cael ei ddefnyddio yn un cywir.\n"
1757 #~ "\n"
1758 #~ "Os yw'r bwrdd gwaith wedi ei ymestyn tu hwnt i ymylon y dangosydd,\n"
1759 #~ "bydd gosod %s yn datrys y broblem. Hoffech chi osod?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28