/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/et.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/et.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1228 - (show annotations) (download)
Mon May 9 15:43:11 2011 UTC (9 years, 2 months ago) by mareklaane
File size: 32776 byte(s)
Updated Estonian translation.


1 # Translation of DrakX.po to Estonian.
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Riho Kurg <rx@linux.ee>, 1999-2003.
4 # Marek Laane <bald@starman.ee>, 2002-2009.
5 # Marek Laane <bald@smail.ee>, 2011.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-05-09 15:39+0000\n"
12 "Last-Translator: Marek Laane <bald@smail.ee>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: et\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
21 #, c-format
22 msgid "256 kB"
23 msgstr "256 kB"
24
25 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
26 #, c-format
27 msgid "512 kB"
28 msgstr "512 kB"
29
30 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
31 #, c-format
32 msgid "1 MB"
33 msgstr "1 MB"
34
35 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
36 #, c-format
37 msgid "2 MB"
38 msgstr "2 MB"
39
40 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
41 #, c-format
42 msgid "4 MB"
43 msgstr "4 MB"
44
45 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
46 #, c-format
47 msgid "8 MB"
48 msgstr "8 MB"
49
50 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
51 #, c-format
52 msgid "16 MB"
53 msgstr "16 MB"
54
55 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
56 #, c-format
57 msgid "32 MB"
58 msgstr "32 MB"
59
60 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
61 #, c-format
62 msgid "64 MB or more"
63 msgstr "64 MB või rohkem"
64
65 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
66 #, c-format
67 msgid "X server"
68 msgstr "X server"
69
70 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
71 #, c-format
72 msgid "Choose an X server"
73 msgstr "Valige X server"
74
75 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
76 #, c-format
77 msgid "Multi-head configuration"
78 msgstr "Mitme monitori seadistamine"
79
80 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "Your system supports multiple head configuration.\n"
84 "What do you want to do?"
85 msgstr ""
86 "Süsteemis on võimalik kasutada mitut monitori.\n"
87 "Mida Te soovite teha?"
88
89 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
90 #, c-format
91 msgid "Select the memory size of your graphics card"
92 msgstr "Valige graafikamälu suurus"
93
94 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "There is a proprietary driver available for your video card which may support additional features.\n"
98 "Do you wish to use it?"
99 msgstr ""
100 "Teie videokaardile on olemas kommertsdraiver, mis võib pakkuda täiendavaid võimalusi.\n"
101 "Kas soovite seda kasutada?"
102
103 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
104 #, c-format
105 msgid "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free software driver."
106 msgstr "Kommertsdraiver ei ole korrektselt paigaldatud, kasutatakse vaba tarkvara draiverit."
107
108 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
109 #, c-format
110 msgid "Configure all heads independently"
111 msgstr "Seadistada kõik monitorid sõltumatult"
112
113 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
114 #, c-format
115 msgid "Use Xinerama extension"
116 msgstr "Kasutada Xinerama laiendusi"
117
118 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
119 #, c-format
120 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
121 msgstr "Seadistada ainult kaardi \"%s\"%s"
122
123 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
124 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
125 #, c-format
126 msgid "Custom"
127 msgstr "Kohandatud"
128
129 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
130 #, c-format
131 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
132 msgstr "Graafikakaardi ja monitori seadistamine"
133
134 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
135 #, c-format
136 msgid "Quit"
137 msgstr "Välju"
138
139 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
140 #, c-format
141 msgid "Graphic Card"
142 msgstr "Graafikakaart"
143
144 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "_: This is a display device\n"
148 "Monitor"
149 msgstr "Monitor"
150
151 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
152 #, c-format
153 msgid "Resolution"
154 msgstr "Ekraanilahutus"
155
156 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
157 #, c-format
158 msgid "Test"
159 msgstr "Test"
160
161 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
162 #, c-format
163 msgid "Options"
164 msgstr "Eelistused"
165
166 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
167 #, c-format
168 msgid "Plugins"
169 msgstr "Pluginad"
170
171 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
172 #, c-format
173 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
174 msgstr "Teie Xorg-i seadistustefail on vigane, seda eiratakse."
175
176 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "Keep the changes?\n"
180 "The current configuration is:\n"
181 "\n"
182 "%s"
183 msgstr ""
184 "Kas säilitada muudatused?\n"
185 "Praegune seadistus:\n"
186 "\n"
187 "%s"
188
189 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
190 #, c-format
191 msgid "Choose a monitor for head #%d"
192 msgstr "Valige monitor peale #%d"
193
194 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
195 #, c-format
196 msgid "Choose a monitor"
197 msgstr "Valige monitor"
198
199 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
200 #, c-format
201 msgid "Plug'n Play"
202 msgstr "Plug'n Play"
203
204 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
205 #, c-format
206 msgid "Generic"
207 msgstr "Tavaline"
208
209 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
210 #, c-format
211 msgid "Vendor"
212 msgstr "Tootja"
213
214 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the rate\n"
218 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
219 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
220 "\n"
221 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync range\n"
222 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor.\n"
223 " If in doubt, choose a conservative setting."
224 msgstr ""
225 "Kaks kriitilist suurust on ekraanisagedus, mis määrab kogu kuva\n"
226 "uuendamise aja, ja realaotussagedus\n"
227 "\n"
228 "On VÄGA TÄHTIS, et Te ei määraks siinkohal monitori, mille realaotus on\n"
229 "suurem, kui Teie monitor võimaldab. Vastasel juhul võib Teie monitor hävida.\n"
230 "Kui kahtlete, valige pigem väiksem väärtus."
231
232 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
233 #, c-format
234 msgid "Horizontal refresh rate"
235 msgstr "Realaotussagedus"
236
237 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
238 #, c-format
239 msgid "Vertical refresh rate"
240 msgstr "Ekraaniuuendussagedus"
241
242 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
243 #, c-format
244 msgid "Choose plugins"
245 msgstr "Valige pluginad"
246
247 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
248 #, c-format
249 msgid "256 colors (8 bits)"
250 msgstr "256 värvi (8 bitti)"
251
252 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
253 #, c-format
254 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
255 msgstr "32 tuhat värvi (15 bitti)"
256
257 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
258 #, c-format
259 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
260 msgstr "65 tuhat värvi (16 bitti)"
261
262 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
263 #, c-format
264 msgid "16 million colors (24 bits)"
265 msgstr "16 miljonit värvi (24 bitti)"
266
267 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
268 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
269 #, c-format
270 msgid "Automatic"
271 msgstr "Automaatne"
272
273 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
274 #, c-format
275 msgid "Resolutions"
276 msgstr "Ekraanilahutused"
277
278 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
279 #, c-format
280 msgid "Other"
281 msgstr "Muu"
282
283 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
284 #, c-format
285 msgid "Choose the resolution and the color depth"
286 msgstr "Valige ekraanilahutus ja värvisügavus"
287
288 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
289 #, c-format
290 msgid "Graphics card: %s"
291 msgstr "Graafikakaart: %s"
292
293 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
294 #, c-format
295 msgid "Ok"
296 msgstr "Olgu"
297
298 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
299 #, c-format
300 msgid "Cancel"
301 msgstr "Loobu"
302
303 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
304 #, c-format
305 msgid "Help"
306 msgstr "Abi"
307
308 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
309 #, c-format
310 msgid "Test of the configuration"
311 msgstr "Seadistuste proovimine"
312
313 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
314 #, c-format
315 msgid "Do you want to test the configuration?"
316 msgstr "Kas soovite seadistusi proovida?"
317
318 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
319 #, c-format
320 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
321 msgstr "Hoiatus: selle graafikakaardi test võib Teie arvuti peatada"
322
323 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
324 #, c-format
325 msgid ""
326 "An error occurred:\n"
327 "%s\n"
328 "Try to change some parameters"
329 msgstr ""
330 "Tekkis viga:\n"
331 "%s\n"
332 "Proovige mõnda parameetrit muuta"
333
334 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
335 #, c-format
336 msgid "Leaving in %d seconds"
337 msgstr "Lõpuni %d sekundit"
338
339 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
340 #, c-format
341 msgid "Is this the correct setting?"
342 msgstr "Kas see on sobiv?"
343
344 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
348 ""
349 msgstr "Ctrl+Alt+Backspace'i keelamine: %s\n"
350
351 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
352 #, c-format
353 msgid "no"
354 msgstr "ei"
355
356 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
357 #, c-format
358 msgid "yes"
359 msgstr "jah"
360
361 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
362 #, c-format
363 msgid ""
364 "3D hardware acceleration: %s\n"
365 ""
366 msgstr "3D riistvaraline kiirendus: %s\n"
367
368 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
369 #, c-format
370 msgid ""
371 "Keyboard layout: %s\n"
372 ""
373 msgstr "Klaviatuuriasetus: %s\n"
374
375 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
376 #, c-format
377 msgid ""
378 "Mouse type: %s\n"
379 ""
380 msgstr "Hiire tüüp: %s\n"
381
382 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
383 #, c-format
384 msgid ""
385 "Monitor: %s\n"
386 ""
387 msgstr "Monitor: %s\n"
388
389 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
390 #, c-format
391 msgid ""
392 "Monitor HorizSync: %s\n"
393 ""
394 msgstr "Realaotussagedus: %s\n"
395
396 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
397 #, c-format
398 msgid ""
399 "Monitor VertRefresh: %s\n"
400 ""
401 msgstr "Ekraaniuuendussagedus: %s\n"
402
403 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
404 #, c-format
405 msgid ""
406 "Graphics card: %s\n"
407 ""
408 msgstr "Graafikakaart: %s\n"
409
410 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
411 #, c-format
412 msgid ""
413 "Graphics memory: %s kB\n"
414 ""
415 msgstr "Videomälu: %s kB\n"
416
417 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
418 #, c-format
419 msgid ""
420 "Color depth: %s\n"
421 ""
422 msgstr "Värvisügavus: %s\n"
423
424 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
425 #, c-format
426 msgid ""
427 "Resolution: %s\n"
428 ""
429 msgstr "Ekraanilahutus: %s\n"
430
431 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
432 #, c-format
433 msgid ""
434 "Xorg driver: %s\n"
435 ""
436 msgstr "Xorg-i draiver: %s\n"
437
438 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
439 #, c-format
440 msgid "Xorg configuration"
441 msgstr "Xorg-i seadistused"
442
443 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
444 #, c-format
445 msgid "Global options"
446 msgstr "Globaalsed valikud"
447
448 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
449 #, c-format
450 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
451 msgstr "Ctrl+Alt+Backspace'i keelamine"
452
453 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
454 #, c-format
455 msgid "Graphic card options"
456 msgstr "Graafikakaardi valikud"
457
458 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
459 #, c-format
460 msgid "3D hardware acceleration"
461 msgstr "3D riistvaraline kiirendus"
462
463 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
464 #, c-format
465 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
466 msgstr "Läbipaistvuse lubamine (komposiitlaiend)"
467
468 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
469 #, c-format
470 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
471 msgstr "Riistvaraliselt kiirendatud hiirekursori kasutamine"
472
473 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
474 #, c-format
475 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
476 msgstr "RENDER-kiirenduse lubamine (võib tekitada teksti kuvamisel vigu)"
477
478 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
479 #, c-format
480 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
481 msgstr "Topeltkuva lubamine välises monitoris"
482
483 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
484 #, c-format
485 msgid "Enable duplicate display on the second display"
486 msgstr "Topeltkuva lubamine teisel kuval"
487
488 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
489 #, c-format
490 msgid "Force display mode of DVI"
491 msgstr "DVI kuvarežiimi kehtestamine"
492
493 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
494 #, c-format
495 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
496 msgstr "BIOS-e kiirklahvi lubamine välise monitori lülitamiseks"
497
498 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
499 #, c-format
500 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
501 msgstr "EXA kasutamine XAA asemel (Render'i ja Composite'i parem jõudlus)"
502
503 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
504 #, c-format
505 msgid "Graphical interface at startup"
506 msgstr "X käivitub koos süsteemiga"
507
508 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
509 #, c-format
510 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
511 msgstr "Graafikaliidese (Xorg) käivitamine automaatselt arvuti käivitamisel"
512
513 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
517 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
518 "\n"
519 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your computer.\n"
520 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
521 "\n"
522 "Do you have this feature?"
523 msgstr ""
524 "Paistab, et Teie videokaardil on TV OUT väljund.\n"
525 "Seda on võimalik kasutada järgnevalt:\n"
526 "\n"
527 "Ühendage arvuti televiisoriga enne alglaadimist ja valige laademenüüst\n"
528 " \"TVout\" \n"
529 "\n"
530 "Kas soovite seda kasutama hakata?"
531
532 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
533 #, c-format
534 msgid "What norm is your TV using?"
535 msgstr "Millist TV-standardit Te kasutate?"
536
537 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
538 #, c-format
539 msgid ""
540 "_:weird aspect ratio\n"
541 "other"
542 msgstr "muu"
543
544 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "_: keyboard\n"
548 "Czech (QWERTZ)"
549 msgstr "Tšehhi (QWERTZ)"
550
551 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
552 #, c-format
553 msgid ""
554 "_: keyboard\n"
555 "German"
556 msgstr "Saksa"
557
558 #: ../lib/keyboard.pm:188
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "_: keyboard\n"
562 "Dvorak"
563 msgstr "Dvorak"
564
565 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
566 #, c-format
567 msgid ""
568 "_: keyboard\n"
569 "Spanish"
570 msgstr "Hispaania"
571
572 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
573 #, c-format
574 msgid ""
575 "_: keyboard\n"
576 "Finnish"
577 msgstr "Soome"
578
579 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
580 #, c-format
581 msgid ""
582 "_: keyboard\n"
583 "French"
584 msgstr "Prantsuse"
585
586 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
587 #, c-format
588 msgid "UK keyboard"
589 msgstr "Briti"
590
591 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "_: keyboard\n"
595 "Norwegian"
596 msgstr "Norra"
597
598 #: ../lib/keyboard.pm:194
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "_: keyboard\n"
602 "Polish"
603 msgstr "Poola"
604
605 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
606 #, c-format
607 msgid ""
608 "_: keyboard\n"
609 "Russian"
610 msgstr "Vene"
611
612 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
613 #, c-format
614 msgid ""
615 "_: keyboard\n"
616 "Swedish"
617 msgstr "Rootsi"
618
619 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
620 #, c-format
621 msgid "US keyboard"
622 msgstr "USA"
623
624 #: ../lib/keyboard.pm:199
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "_: keyboard\n"
628 "Albanian"
629 msgstr "Albaania"
630
631 #: ../lib/keyboard.pm:200
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "_: keyboard\n"
635 "Armenian (old)"
636 msgstr "Armeenia (vanem)"
637
638 #: ../lib/keyboard.pm:201
639 #, c-format
640 msgid ""
641 "_: keyboard\n"
642 "Armenian (typewriter)"
643 msgstr "Armeenia (trükimasin)"
644
645 #: ../lib/keyboard.pm:202
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "_: keyboard\n"
649 "Armenian (phonetic)"
650 msgstr "Armeenia (foneetiline)"
651
652 #: ../lib/keyboard.pm:203
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "_: keyboard\n"
656 "Arabic"
657 msgstr "Araabia"
658
659 #: ../lib/keyboard.pm:204
660 #, c-format
661 msgid ""
662 "_: keyboard\n"
663 "Azerbaidjani (latin)"
664 msgstr "Aserbaidžaani (ladina)"
665
666 #: ../lib/keyboard.pm:205
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "_: keyboard\n"
670 "Belgian"
671 msgstr "Belgia"
672
673 #: ../lib/keyboard.pm:206
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "_: keyboard\n"
677 "Bengali (Inscript-layout)"
678 msgstr "Bengali (Inscript asetus)"
679
680 #: ../lib/keyboard.pm:207
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "_: keyboard\n"
684 "Bengali (Probhat)"
685 msgstr "Bengali (Probhat asetus)"
686
687 #: ../lib/keyboard.pm:208
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "_: keyboard\n"
691 "Bulgarian (phonetic)"
692 msgstr "Bulgaaria (foneetiline)"
693
694 #: ../lib/keyboard.pm:209
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "_: keyboard\n"
698 "Bulgarian (BDS)"
699 msgstr "Bulgaaria (BDS)"
700
701 #: ../lib/keyboard.pm:210
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "_: keyboard\n"
705 "Brazilian (ABNT-2)"
706 msgstr "Brasiilia (ABNT-2)"
707
708 #: ../lib/keyboard.pm:211
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "_: keyboard\n"
712 "Bosnian"
713 msgstr "Bosnia"
714
715 #: ../lib/keyboard.pm:212
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "_: keyboard\n"
719 "Dzongkha/Tibetan"
720 msgstr "Dzongkha/tiibeti"
721
722 #: ../lib/keyboard.pm:213
723 #, c-format
724 msgid ""
725 "_: keyboard\n"
726 "Belarusian"
727 msgstr "Valgevene"
728
729 #: ../lib/keyboard.pm:214
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "_: keyboard\n"
733 "Swiss (German layout)"
734 msgstr "Šveitsi (Saksa asetus)"
735
736 #: ../lib/keyboard.pm:215
737 #, c-format
738 msgid ""
739 "_: keyboard\n"
740 "Swiss (French layout)"
741 msgstr "Šveitsi (Prantsuse asetus)"
742
743 #: ../lib/keyboard.pm:217
744 #, c-format
745 msgid ""
746 "_: keyboard\n"
747 "Cherokee syllabics"
748 msgstr "Šerokii silpkiri"
749
750 #: ../lib/keyboard.pm:219
751 #, c-format
752 msgid ""
753 "_: keyboard\n"
754 "Czech (QWERTY)"
755 msgstr "Tšehhi (QWERTY)"
756
757 #: ../lib/keyboard.pm:221
758 #, c-format
759 msgid ""
760 "_: keyboard\n"
761 "German (no dead keys)"
762 msgstr "Saksa (ilma sammuta)"
763
764 #: ../lib/keyboard.pm:222
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "_: keyboard\n"
768 "Devanagari"
769 msgstr "Devanaagari"
770
771 #: ../lib/keyboard.pm:223
772 #, c-format
773 msgid ""
774 "_: keyboard\n"
775 "Danish"
776 msgstr "Taani"
777
778 #: ../lib/keyboard.pm:224
779 #, c-format
780 msgid ""
781 "_: keyboard\n"
782 "Dvorak (US)"
783 msgstr "Dvorak (US)"
784
785 #: ../lib/keyboard.pm:225
786 #, c-format
787 msgid ""
788 "_: keyboard\n"
789 "Dvorak (Esperanto)"
790 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
791
792 #: ../lib/keyboard.pm:226
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "_: keyboard\n"
796 "Dvorak (French)"
797 msgstr "Dvorak (Prantsuse)"
798
799 #: ../lib/keyboard.pm:227
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "_: keyboard\n"
803 "Dvorak (UK)"
804 msgstr "Dvorak (Briti)"
805
806 #: ../lib/keyboard.pm:228
807 #, c-format
808 msgid ""
809 "_: keyboard\n"
810 "Dvorak (Norwegian)"
811 msgstr "Dvorak (Norra)"
812
813 #: ../lib/keyboard.pm:229
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "_: keyboard\n"
817 "Dvorak (Polish)"
818 msgstr "Dvorak (Poola)"
819
820 #: ../lib/keyboard.pm:230
821 #, c-format
822 msgid ""
823 "_: keyboard\n"
824 "Dvorak (Swedish)"
825 msgstr "Dvorak (Rootsi)"
826
827 #: ../lib/keyboard.pm:231
828 #, c-format
829 msgid ""
830 "_: keyboard\n"
831 "Estonian"
832 msgstr "Eesti"
833
834 #: ../lib/keyboard.pm:234
835 #, c-format
836 msgid ""
837 "_: keyboard\n"
838 "Faroese"
839 msgstr "Fääri"
840
841 #: ../lib/keyboard.pm:237
842 #, c-format
843 msgid ""
844 "_: keyboard\n"
845 "Georgian (\"Russian\" layout)"
846 msgstr "Gruusia (\"vene\" asetus)"
847
848 #: ../lib/keyboard.pm:238
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "_: keyboard\n"
852 "Georgian (\"Latin\" layout)"
853 msgstr "Gruusia (\"ladina\" asetus)"
854
855 #: ../lib/keyboard.pm:239
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "_: keyboard\n"
859 "Greek"
860 msgstr "Kreeka"
861
862 #: ../lib/keyboard.pm:240
863 #, c-format
864 msgid ""
865 "_: keyboard\n"
866 "Greek (polytonic)"
867 msgstr "Kreeka (polütoonne)"
868
869 #: ../lib/keyboard.pm:241
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "_: keyboard\n"
873 "Gujarati"
874 msgstr "Gudžarati"
875
876 #: ../lib/keyboard.pm:242
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "_: keyboard\n"
880 "Gurmukhi"
881 msgstr "Gurmukhi"
882
883 #: ../lib/keyboard.pm:243
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "_: keyboard\n"
887 "Croatian"
888 msgstr "Horvaadi"
889
890 #: ../lib/keyboard.pm:244
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "_: keyboard\n"
894 "Hungarian"
895 msgstr "Ungari"
896
897 #: ../lib/keyboard.pm:245
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "_: keyboard\n"
901 "Irish"
902 msgstr "Iiri"
903
904 #: ../lib/keyboard.pm:246
905 #, c-format
906 msgid ""
907 "_: keyboard\n"
908 "Inuktitut"
909 msgstr "Inuktituti"
910
911 #: ../lib/keyboard.pm:247
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "_: keyboard\n"
915 "Israeli"
916 msgstr "Iisraeli"
917
918 #: ../lib/keyboard.pm:248
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "_: keyboard\n"
922 "Israeli (phonetic)"
923 msgstr "Iisraeli (foneetiline)"
924
925 #: ../lib/keyboard.pm:249
926 #, c-format
927 msgid ""
928 "_: keyboard\n"
929 "Iranian"
930 msgstr "Iraani"
931
932 #: ../lib/keyboard.pm:250
933 #, c-format
934 msgid ""
935 "_: keyboard\n"
936 "Icelandic"
937 msgstr "Islandi"
938
939 #: ../lib/keyboard.pm:251
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "_: keyboard\n"
943 "Italian"
944 msgstr "Itaalia"
945
946 #: ../lib/keyboard.pm:255
947 #, c-format
948 msgid ""
949 "_: keyboard\n"
950 "Japanese 106 keys"
951 msgstr "Jaapani 106 klahviga"
952
953 #: ../lib/keyboard.pm:256
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "_: keyboard\n"
957 "Kannada"
958 msgstr "Kannada"
959
960 #: ../lib/keyboard.pm:257
961 #, c-format
962 msgid ""
963 "_: keyboard\n"
964 "Kyrgyz"
965 msgstr "Kirgiisi"
966
967 #: ../lib/keyboard.pm:258
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "_: keyboard\n"
971 "Korean"
972 msgstr "Korea"
973
974 #: ../lib/keyboard.pm:260
975 #, c-format
976 msgid ""
977 "_: keyboard\n"
978 "Kurdish (arabic script)"
979 msgstr "Kurdi (araabia kiri)"
980
981 #: ../lib/keyboard.pm:261
982 #, c-format
983 msgid ""
984 "_: keyboard\n"
985 "Latin American"
986 msgstr "Ladina-Ameerika"
987
988 #: ../lib/keyboard.pm:263
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "_: keyboard\n"
992 "Laotian"
993 msgstr "Laose"
994
995 #: ../lib/keyboard.pm:264
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "_: keyboard\n"
999 "Lithuanian"
1000 msgstr "Leedu"
1001
1002 #: ../lib/keyboard.pm:265
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "_: keyboard\n"
1006 "Latvian"
1007 msgstr "Läti"
1008
1009 #: ../lib/keyboard.pm:266
1010 #, c-format
1011 msgid ""
1012 "_: keyboard\n"
1013 "Malayalam"
1014 msgstr "Malajalami"
1015
1016 #: ../lib/keyboard.pm:267
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "_: keyboard\n"
1020 "Maori"
1021 msgstr "Maoori"
1022
1023 #: ../lib/keyboard.pm:268
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "_: keyboard\n"
1027 "Macedonian"
1028 msgstr "Makedoonia"
1029
1030 #: ../lib/keyboard.pm:269
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "_: keyboard\n"
1034 "Myanmar (Burmese)"
1035 msgstr "Myanmari (Birma)"
1036
1037 #: ../lib/keyboard.pm:270
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "_: keyboard\n"
1041 "Mongolian (cyrillic)"
1042 msgstr "Mongoli (kirillitsa)"
1043
1044 #: ../lib/keyboard.pm:271
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "_: keyboard\n"
1048 "Maltese (UK)"
1049 msgstr "Malta (briti)"
1050
1051 #: ../lib/keyboard.pm:272
1052 #, c-format
1053 msgid ""
1054 "_: keyboard\n"
1055 "Maltese (US)"
1056 msgstr "Malta (USA)"
1057
1058 #: ../lib/keyboard.pm:273
1059 #, c-format
1060 msgid ""
1061 "_: keyboard\n"
1062 "Nigerian"
1063 msgstr "Nigeeria"
1064
1065 #: ../lib/keyboard.pm:274
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "_: keyboard\n"
1069 "Dutch"
1070 msgstr "Hollandi"
1071
1072 #: ../lib/keyboard.pm:276
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "_: keyboard\n"
1076 "Oriya"
1077 msgstr "Oria"
1078
1079 #: ../lib/keyboard.pm:277
1080 #, c-format
1081 msgid ""
1082 "_: keyboard\n"
1083 "Polish (qwerty layout)"
1084 msgstr "Poola (QWERTY)"
1085
1086 #: ../lib/keyboard.pm:278
1087 #, c-format
1088 msgid ""
1089 "_: keyboard\n"
1090 "Polish (qwertz layout)"
1091 msgstr "Poola (QWERTZ)"
1092
1093 #: ../lib/keyboard.pm:280
1094 #, c-format
1095 msgid ""
1096 "_: keyboard\n"
1097 "Pashto"
1098 msgstr "Puštu"
1099
1100 #: ../lib/keyboard.pm:281
1101 #, c-format
1102 msgid ""
1103 "_: keyboard\n"
1104 "Portuguese"
1105 msgstr "Portugali"
1106
1107 #: ../lib/keyboard.pm:282
1108 #, c-format
1109 msgid ""
1110 "_: keyboard\n"
1111 "Canadian (Quebec)"
1112 msgstr "Kanada (Quebec)"
1113
1114 #: ../lib/keyboard.pm:283
1115 #, c-format
1116 msgid ""
1117 "_: keyboard\n"
1118 "Romanian (qwertz)"
1119 msgstr "Rumeenia (QWERTZ)"
1120
1121 #: ../lib/keyboard.pm:284
1122 #, c-format
1123 msgid ""
1124 "_: keyboard\n"
1125 "Romanian (qwerty)"
1126 msgstr "Rumeenia (QWERTY)"
1127
1128 #: ../lib/keyboard.pm:286
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "_: keyboard\n"
1132 "Russian (phonetic)"
1133 msgstr "Vene (foneetiline)"
1134
1135 #: ../lib/keyboard.pm:288
1136 #, c-format
1137 msgid ""
1138 "_: keyboard\n"
1139 "Slovenian"
1140 msgstr "Sloveenia"
1141
1142 #: ../lib/keyboard.pm:290
1143 #, c-format
1144 msgid ""
1145 "_: keyboard\n"
1146 "Sinhala"
1147 msgstr "Singali"
1148
1149 #: ../lib/keyboard.pm:291
1150 #, c-format
1151 msgid ""
1152 "_: keyboard\n"
1153 "Slovakian (QWERTZ)"
1154 msgstr "Slovaki (QWERTZ)"
1155
1156 #: ../lib/keyboard.pm:292
1157 #, c-format
1158 msgid ""
1159 "_: keyboard\n"
1160 "Slovakian (QWERTY)"
1161 msgstr "Slovaki (QWERTY)"
1162
1163 #: ../lib/keyboard.pm:293
1164 #, c-format
1165 msgid ""
1166 "_: keyboard\n"
1167 "Saami (norwegian)"
1168 msgstr "Saami (Norra)"
1169
1170 #: ../lib/keyboard.pm:294
1171 #, c-format
1172 msgid ""
1173 "_: keyboard\n"
1174 "Saami (swedish/finnish)"
1175 msgstr "Saami (Rootsi/Soome)"
1176
1177 #: ../lib/keyboard.pm:296
1178 #, c-format
1179 msgid ""
1180 "_: keyboard\n"
1181 "Sindhi"
1182 msgstr "Sindhi"
1183
1184 #: ../lib/keyboard.pm:298
1185 #, c-format
1186 msgid ""
1187 "_: keyboard\n"
1188 "Serbian (cyrillic)"
1189 msgstr "Serbia (kirillitsa)"
1190
1191 #: ../lib/keyboard.pm:299
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "_: keyboard\n"
1195 "Syriac"
1196 msgstr "Süüria"
1197
1198 #: ../lib/keyboard.pm:300
1199 #, c-format
1200 msgid ""
1201 "_: keyboard\n"
1202 "Syriac (phonetic)"
1203 msgstr "Süüria (foneetiline)"
1204
1205 #: ../lib/keyboard.pm:301
1206 #, c-format
1207 msgid ""
1208 "_: keyboard\n"
1209 "Telugu"
1210 msgstr "Telugu"
1211
1212 #: ../lib/keyboard.pm:303
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "_: keyboard\n"
1216 "Tamil (ISCII-layout)"
1217 msgstr "Tamili (ISCII)"
1218
1219 #: ../lib/keyboard.pm:304
1220 #, c-format
1221 msgid ""
1222 "_: keyboard\n"
1223 "Tamil (Typewriter-layout)"
1224 msgstr "Tamili (kirjutusmasin)"
1225
1226 #: ../lib/keyboard.pm:305
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "_: keyboard\n"
1230 "Thai (Kedmanee)"
1231 msgstr "Tai (Kedmanee)"
1232
1233 #: ../lib/keyboard.pm:306
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "_: keyboard\n"
1237 "Thai (TIS-820)"
1238 msgstr "Tai (TIS-820)"
1239
1240 #: ../lib/keyboard.pm:308
1241 #, c-format
1242 msgid ""
1243 "_: keyboard\n"
1244 "Thai (Pattachote)"
1245 msgstr "Tai (Pattachote)"
1246
1247 #: ../lib/keyboard.pm:310
1248 #, c-format
1249 msgid ""
1250 "_: keyboard\n"
1251 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1252 msgstr "Tifinagh (Maroko paigutus) (+ladina/araabia)"
1253
1254 #: ../lib/keyboard.pm:311
1255 #, c-format
1256 msgid ""
1257 "_: keyboard\n"
1258 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1259 msgstr "Tifinagh (foneetiline) (+ladina/araabia)"
1260
1261 #: ../lib/keyboard.pm:313
1262 #, c-format
1263 msgid ""
1264 "_: keyboard\n"
1265 "Tajik"
1266 msgstr "Tadžiki"
1267
1268 #: ../lib/keyboard.pm:315
1269 #, c-format
1270 msgid ""
1271 "_: keyboard\n"
1272 "Turkmen"
1273 msgstr "Türkmeeni"
1274
1275 #: ../lib/keyboard.pm:316
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "_: keyboard\n"
1279 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1280 msgstr "Türgi (traditsiooniline \"F\" mudel)"
1281
1282 #: ../lib/keyboard.pm:317
1283 #, c-format
1284 msgid ""
1285 "_: keyboard\n"
1286 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1287 msgstr "Türgi (modernne \"Q\" mudel)"
1288
1289 #: ../lib/keyboard.pm:319
1290 #, c-format
1291 msgid ""
1292 "_: keyboard\n"
1293 "Ukrainian"
1294 msgstr "Ukraina"
1295
1296 #: ../lib/keyboard.pm:321
1297 #, c-format
1298 msgid ""
1299 "_: keyboard\n"
1300 "Urdu keyboard"
1301 msgstr "Urdu"
1302
1303 #: ../lib/keyboard.pm:323
1304 #, c-format
1305 msgid "US keyboard (international)"
1306 msgstr "USA (rahvusvaheline)"
1307
1308 #: ../lib/keyboard.pm:324
1309 #, c-format
1310 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1311 msgstr "ISO9995-3 (USA klaviatuur kolmetasemeliste klahvidega)"
1312
1313 #: ../lib/keyboard.pm:325
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "_: keyboard\n"
1317 "Uzbek (cyrillic)"
1318 msgstr "Usbeki (kirillitsa)"
1319
1320 #: ../lib/keyboard.pm:327
1321 #, c-format
1322 msgid ""
1323 "_: keyboard\n"
1324 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1325 msgstr "Vietnami \"numbrireaga\" QWERTY"
1326
1327 #: ../lib/keyboard.pm:328
1328 #, c-format
1329 msgid ""
1330 "_: keyboard\n"
1331 "Yugoslavian (latin)"
1332 msgstr "Jugoslaavia (ladina)"
1333
1334 #: ../lib/keyboard.pm:335
1335 #, c-format
1336 msgid "Right Alt key"
1337 msgstr "Parempoolne Alt-klahv"
1338
1339 #: ../lib/keyboard.pm:336
1340 #, c-format
1341 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1342 msgstr "Mõlemad Shift-klahvid korraga"
1343
1344 #: ../lib/keyboard.pm:337
1345 #, c-format
1346 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1347 msgstr "Ctrl- ja Shift-klahvid korraga"
1348
1349 #: ../lib/keyboard.pm:338
1350 #, c-format
1351 msgid "CapsLock key"
1352 msgstr "CapsLock-klahv"
1353
1354 #: ../lib/keyboard.pm:339
1355 #, c-format
1356 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1357 msgstr "Shift- ja CapsLock-klahvid korraga"
1358
1359 #: ../lib/keyboard.pm:340
1360 #, c-format
1361 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1362 msgstr "Ctrl- ja Alt-klahvid korraga"
1363
1364 #: ../lib/keyboard.pm:341
1365 #, c-format
1366 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1367 msgstr "Alt- ja Shift-klahvid korraga"
1368
1369 #: ../lib/keyboard.pm:342
1370 #, c-format
1371 msgid "\"Menu\" key"
1372 msgstr "\"Menüü\"-klahv"
1373
1374 #: ../lib/keyboard.pm:343
1375 #, c-format
1376 msgid "Left \"Windows\" key"
1377 msgstr "Vasakpoolne \"Windows\"-klahv"
1378
1379 #: ../lib/keyboard.pm:344
1380 #, c-format
1381 msgid "Right \"Windows\" key"
1382 msgstr "Parempoolne \"Windows\"-klahv"
1383
1384 #: ../lib/keyboard.pm:345
1385 #, c-format
1386 msgid "Both Control keys simultaneously"
1387 msgstr "Mõlemad Ctrl-klahvid korraga"
1388
1389 #: ../lib/keyboard.pm:346
1390 #, c-format
1391 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1392 msgstr "Mõlemad Alt-klahvid korraga"
1393
1394 #: ../lib/keyboard.pm:347
1395 #, c-format
1396 msgid "Left Shift key"
1397 msgstr "Vasakpoolne Shift-klahv"
1398
1399 #: ../lib/keyboard.pm:348
1400 #, c-format
1401 msgid "Right Shift key"
1402 msgstr "Parempoolne Shift-klahv"
1403
1404 #: ../lib/keyboard.pm:349
1405 #, c-format
1406 msgid "Left Alt key"
1407 msgstr "Vasakpoolne Alt-klahv"
1408
1409 #: ../lib/keyboard.pm:350
1410 #, c-format
1411 msgid "Left Control key"
1412 msgstr "Vasakpoolne Ctrl-klahv"
1413
1414 #: ../lib/keyboard.pm:351
1415 #, c-format
1416 msgid "Right Control key"
1417 msgstr "Parempoolne Ctrl-klahv"
1418
1419 #: ../lib/keyboard.pm:387
1420 #, c-format
1421 msgid ""
1422 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1423 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1424 "(eg: latin and non latin)"
1425 msgstr ""
1426 "Siin saab valida klahvi või klahvikombinatsiooni, mis laseb\n"
1427 "vahetada klaviatuuri (nt. ladina ja mitte-ladina tähestikuga)"
1428
1429 #: ../lib/keyboard.pm:392
1430 #, c-format
1431 msgid "Warning"
1432 msgstr "Hoiatus"
1433
1434 #: ../lib/keyboard.pm:393
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "This setting will be activated after the installation.\n"
1438 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1439 "key to switch between the different keyboard layouts."
1440 msgstr ""
1441 "See aktiveeritakse pärast paigaldamist.\n"
1442 "Paigaldamise ajal tuleb erinevate klaviatuuripaigutuste\n"
1443 "vahel liikumiseks kasutada parempoolset Ctrl-klahvi."
1444
1445 #: ../lib/mouse.pm:23
1446 #, c-format
1447 msgid "Sun - Mouse"
1448 msgstr "Suni hiir"
1449
1450 #: ../lib/mouse.pm:29
1451 #, c-format
1452 msgid "Standard"
1453 msgstr "Standardne"
1454
1455 #: ../lib/mouse.pm:30
1456 #, c-format
1457 msgid "Logitech MouseMan+"
1458 msgstr "Logitech MouseMan+"
1459
1460 #: ../lib/mouse.pm:31
1461 #, c-format
1462 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1463 msgstr "Tavaline PS2 rattaga hiir"
1464
1465 #: ../lib/mouse.pm:32
1466 #, c-format
1467 msgid "GlidePoint"
1468 msgstr "GlidePoint"
1469
1470 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1471 #, c-format
1472 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1473 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1474
1475 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1476 #, c-format
1477 msgid "Genius NetMouse"
1478 msgstr "Genius NetMouse"
1479
1480 #: ../lib/mouse.pm:37
1481 #, c-format
1482 msgid "Genius NetScroll"
1483 msgstr "Genius NetScroll"
1484
1485 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1486 #, c-format
1487 msgid "Microsoft Explorer"
1488 msgstr "Microsoft Explorer"
1489
1490 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1491 #, c-format
1492 msgid "1 button"
1493 msgstr "1 nupuga"
1494
1495 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1496 #, c-format
1497 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1498 msgstr "Tavaline 2 nupuga hiir"
1499
1500 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1501 #, c-format
1502 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1503 msgstr "Tavaline 3 nupuga hiir ratta emuleerimisega"
1504
1505 #: ../lib/mouse.pm:47
1506 #, c-format
1507 msgid "Wheel"
1508 msgstr "Rattaga"
1509
1510 #: ../lib/mouse.pm:51
1511 #, c-format
1512 msgid "serial"
1513 msgstr "jadapordi"
1514
1515 #: ../lib/mouse.pm:54
1516 #, c-format
1517 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1518 msgstr "Tavaline 3 nupuga hiir"
1519
1520 #: ../lib/mouse.pm:56
1521 #, c-format
1522 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1523 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1524
1525 #: ../lib/mouse.pm:57
1526 #, c-format
1527 msgid "Logitech MouseMan"
1528 msgstr "Logitech MouseMan"
1529
1530 #: ../lib/mouse.pm:58
1531 #, c-format
1532 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1533 msgstr "Logitech MouseMan ratta emuleerimisega"
1534
1535 #: ../lib/mouse.pm:59
1536 #, c-format
1537 msgid "Mouse Systems"
1538 msgstr "Mouse Systems"
1539
1540 #: ../lib/mouse.pm:61
1541 #, c-format
1542 msgid "Logitech CC Series"
1543 msgstr "Logitech CC seeria"
1544
1545 #: ../lib/mouse.pm:62
1546 #, c-format
1547 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1548 msgstr "Logitech CC seeria ratta emuleerimisega"
1549
1550 #: ../lib/mouse.pm:63
1551 #, c-format
1552 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1553 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1554
1555 #: ../lib/mouse.pm:65
1556 #, c-format
1557 msgid "MM Series"
1558 msgstr "MM seeria"
1559
1560 #: ../lib/mouse.pm:66
1561 #, c-format
1562 msgid "MM HitTablet"
1563 msgstr "MM HitTablet"
1564
1565 #: ../lib/mouse.pm:67
1566 #, c-format
1567 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1568 msgstr "Logitech (jadaport, vana C7 tüüpi)"
1569
1570 #: ../lib/mouse.pm:68
1571 #, c-format
1572 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1573 msgstr "Logitech (jadaport, vana C7 tüüpi) ratta emuleerimisega"
1574
1575 #: ../lib/mouse.pm:70
1576 #, c-format
1577 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1578 msgstr "Kensington Thinking Mouse ratta emuleerimisega"
1579
1580 #: ../lib/mouse.pm:73
1581 #, c-format
1582 msgid "busmouse"
1583 msgstr "siinihiir"
1584
1585 #: ../lib/mouse.pm:76
1586 #, c-format
1587 msgid "2 buttons"
1588 msgstr "2 nupuga"
1589
1590 #: ../lib/mouse.pm:77
1591 #, c-format
1592 msgid "3 buttons"
1593 msgstr "3 nupuga"
1594
1595 #: ../lib/mouse.pm:78
1596 #, c-format
1597 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1598 msgstr "3 nupuga hiir ratta emuleerimisega"
1599
1600 #: ../lib/mouse.pm:81
1601 #, c-format
1602 msgid "Universal"
1603 msgstr "Universaalne"
1604
1605 #: ../lib/mouse.pm:83
1606 #, c-format
1607 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1608 msgstr "Suvaline PS/2 ja USB hiir"
1609
1610 #: ../lib/mouse.pm:84
1611 #, c-format
1612 msgid "Force evdev"
1613 msgstr "Evdev jõuga"
1614
1615 #: ../lib/mouse.pm:85
1616 #, c-format
1617 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1618 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1619
1620 #: ../lib/mouse.pm:86
1621 #, c-format
1622 msgid "VirtualBox mouse"
1623 msgstr "VirtualBoxi hiir"
1624
1625 #: ../lib/mouse.pm:87
1626 #, c-format
1627 msgid "VMware mouse"
1628 msgstr "VMware hiir"
1629
1630 #: ../lib/mouse.pm:90
1631 #, c-format
1632 msgid "none"
1633 msgstr "puudub"
1634
1635 #: ../lib/mouse.pm:92
1636 #, c-format
1637 msgid "No mouse"
1638 msgstr "Hiir puudub"
1639
1640 #: ../lib/mouse.pm:475
1641 #, c-format
1642 msgid "Testing the mouse"
1643 msgstr "Hiire testimine"
1644
1645 #: ../lib/mouse.pm:512
1646 #, c-format
1647 msgid "Please choose your type of mouse."
1648 msgstr "Palun valige oma hiire tüüp."
1649
1650 #: ../lib/mouse.pm:513
1651 #, c-format
1652 msgid "Mouse choice"
1653 msgstr "Hiire valik"
1654
1655 #: ../lib/mouse.pm:529
1656 #, c-format
1657 msgid "Emulate third button?"
1658 msgstr "Kas emuleerida keskmist hiirenuppu?"
1659
1660 #: ../lib/mouse.pm:533
1661 #, c-format
1662 msgid "Mouse Port"
1663 msgstr "Hiire port"
1664
1665 #: ../lib/mouse.pm:534
1666 #, c-format
1667 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1668 msgstr "Millisesse jadaporti on Teie hiir ühendatud?"
1669
1670 #: ../lib/mouse.pm:543
1671 #, c-format
1672 msgid "Buttons emulation"
1673 msgstr "Nuppude emuleerimine"
1674
1675 #: ../lib/mouse.pm:545
1676 #, c-format
1677 msgid "Button 2 Emulation"
1678 msgstr "2. nupu emuleerimine"
1679
1680 #: ../lib/mouse.pm:546
1681 #, c-format
1682 msgid "Button 3 Emulation"
1683 msgstr "3. nupu emuleerimine"
1684
1685 #: ../lib/mouse.pm:597
1686 #, c-format
1687 msgid "Please test the mouse"
1688 msgstr "Palun testige hiirt"
1689
1690 #: ../lib/mouse.pm:599
1691 #, c-format
1692 msgid "To activate the mouse,"
1693 msgstr "Hiire aktiveerimiseks"
1694
1695 #: ../lib/mouse.pm:600
1696 #, c-format
1697 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1698 msgstr "KEERUTAGE RATTAKEST!"
1699
1700 #: ../tools/XFdrake:71
1701 #, c-format
1702 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1703 msgstr "Muudatuste rakendamiseks tuleb arvuti uuesti käivitada"
1704
1705 #: ../tools/keyboarddrake:37
1706 #, c-format
1707 msgid "Keyboard"
1708 msgstr "Klaviatuur"
1709
1710 #: ../tools/keyboarddrake:38
1711 #, c-format
1712 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1713 msgstr "Palun valige klaviatuuriasetus."
1714
1715 #: ../tools/keyboarddrake:39
1716 #, c-format
1717 msgid "Keyboard layout"
1718 msgstr "Klaviatuuripaigutus"
1719
1720 #: ../tools/keyboarddrake:52
1721 #, c-format
1722 msgid "Keyboard type"
1723 msgstr "Klaviatuuritüüp"
1724
1725 #: ../tools/keyboarddrake:65
1726 #, c-format
1727 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1728 msgstr "Kas soovite konsoolis kasutada BackSpace-i kui Delete?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28