/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/et.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/et.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 33377 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # Translation of DrakX.po to Estonian.
2 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Riho Kurg <rx@linux.ee>, 1999-2003.
4 # Marek Laane <bald@starman.ee>, 2002-2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: DrakX-et\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-10-21 17:03+0200\n"
11 "Last-Translator: Marek Laane <bald@starman.ee>\n"
12 "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
13 "Language: et\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.3\n"
18
19 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
20 #, c-format
21 msgid "256 kB"
22 msgstr "256 kB"
23
24 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
25 #, c-format
26 msgid "512 kB"
27 msgstr "512 kB"
28
29 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
30 #, c-format
31 msgid "1 MB"
32 msgstr "1 MB"
33
34 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
35 #, c-format
36 msgid "2 MB"
37 msgstr "2 MB"
38
39 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
40 #, c-format
41 msgid "4 MB"
42 msgstr "4 MB"
43
44 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
45 #, c-format
46 msgid "8 MB"
47 msgstr "8 MB"
48
49 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
50 #, c-format
51 msgid "16 MB"
52 msgstr "16 MB"
53
54 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
55 #, c-format
56 msgid "32 MB"
57 msgstr "32 MB"
58
59 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
60 #, c-format
61 msgid "64 MB or more"
62 msgstr "64 MB või rohkem"
63
64 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
65 #, c-format
66 msgid "X server"
67 msgstr "X server"
68
69 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
70 #, c-format
71 msgid "Choose an X server"
72 msgstr "Valige X server"
73
74 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
75 #, c-format
76 msgid "Multi-head configuration"
77 msgstr "Mitme monitori seadistamine"
78
79 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "Your system supports multiple head configuration.\n"
83 "What do you want to do?"
84 msgstr ""
85 "Süsteemis on võimalik kasutada mitut monitori.\n"
86 "Mida Te soovite teha?"
87
88 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
89 #, c-format
90 msgid "Select the memory size of your graphics card"
91 msgstr "Valige graafikamälu suurus"
92
93 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
94 #, c-format
95 msgid ""
96 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
97 "support additional features.\n"
98 "Do you wish to use it?"
99 msgstr ""
100 "Teie videokaardile on olemas kommertsdraiver, mis võib pakkuda täiendavaid "
101 "võimalusi.\n"
102 "Kas soovite seda kasutada?"
103
104 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
105 #, c-format
106 msgid ""
107 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
108 "software driver."
109 msgstr ""
110 "Kommertsdraiver ei ole korrektselt paigaldatud, kasutatakse vaba tarkvara "
111 "draiverit."
112
113 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
114 #, c-format
115 msgid "Configure all heads independently"
116 msgstr "Seadistada kõik monitorid sõltumatult"
117
118 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
119 #, c-format
120 msgid "Use Xinerama extension"
121 msgstr "Kasutada Xinerama laiendusi"
122
123 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
124 #, c-format
125 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
126 msgstr "Seadistada ainult kaardi \"%s\"%s"
127
128 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
129 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
130 #, c-format
131 msgid "Custom"
132 msgstr "Kohandatud"
133
134 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
135 #, c-format
136 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
137 msgstr "Graafikakaardi ja monitori seadistamine"
138
139 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
140 #, c-format
141 msgid "Quit"
142 msgstr "Välju"
143
144 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
145 #, c-format
146 msgid "Graphic Card"
147 msgstr "Graafikakaart"
148
149 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "_: This is a display device\n"
153 "Monitor"
154 msgstr "Monitor"
155
156 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
157 #, c-format
158 msgid "Resolution"
159 msgstr "Ekraanilahutus"
160
161 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
162 #, c-format
163 msgid "Test"
164 msgstr "Test"
165
166 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
167 #, c-format
168 msgid "Options"
169 msgstr "Eelistused"
170
171 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
172 #, c-format
173 msgid "Plugins"
174 msgstr "Pluginad"
175
176 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
177 #, c-format
178 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
179 msgstr "Teie Xorg-i seadistustefail on vigane, seda eiratakse."
180
181 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "Keep the changes?\n"
185 "The current configuration is:\n"
186 "\n"
187 "%s"
188 msgstr ""
189 "Kas säilitada muudatused?\n"
190 "Olemasolevad seadistused:\n"
191 "\n"
192 "%s"
193
194 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
195 #, c-format
196 msgid "Choose a monitor for head #%d"
197 msgstr "Valige monitor peale #%d"
198
199 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
200 #, c-format
201 msgid "Choose a monitor"
202 msgstr "Valige monitor"
203
204 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
205 #, c-format
206 msgid "Plug'n Play"
207 msgstr "Plug'n Play"
208
209 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
210 #, c-format
211 msgid "Generic"
212 msgstr "Tavaline"
213
214 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
215 #, c-format
216 msgid "Vendor"
217 msgstr "Tootja"
218
219 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
220 #, c-format
221 msgid ""
222 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
223 "rate\n"
224 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
225 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
226 "\n"
227 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
228 "range\n"
229 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
230 "monitor.\n"
231 " If in doubt, choose a conservative setting."
232 msgstr ""
233 "Kaks kriitilist suurust on ekraanisagedus, mis määrab kogu kuva\n"
234 "uuendamise aja, ja realaotussagedus\n"
235 "\n"
236 "On VÄGA TÄHTIS, et Te ei määraks siinkohal monitori, mille realaotus on\n"
237 "suurem, kui Teie monitor võimaldab. Vastasel juhul võib Teie monitor "
238 "hävida.\n"
239 "Kui kahtlete, valige pigem väiksem väärtus."
240
241 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
242 #, c-format
243 msgid "Horizontal refresh rate"
244 msgstr "Realaotussagedus"
245
246 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
247 #, c-format
248 msgid "Vertical refresh rate"
249 msgstr "Ekraaniuuendussagedus"
250
251 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
252 #, c-format
253 msgid "Choose plugins"
254 msgstr "Valige pluginad"
255
256 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
257 #, c-format
258 msgid "256 colors (8 bits)"
259 msgstr "256 värvi (8 bitti)"
260
261 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
262 #, c-format
263 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
264 msgstr "32 tuhat värvi (15 bitti)"
265
266 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
267 #, c-format
268 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
269 msgstr "65 tuhat värvi (16 bitti)"
270
271 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
272 #, c-format
273 msgid "16 million colors (24 bits)"
274 msgstr "16 miljonit värvi (24 bitti)"
275
276 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
277 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
278 #, c-format
279 msgid "Automatic"
280 msgstr "Automaatne"
281
282 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
283 #, c-format
284 msgid "Resolutions"
285 msgstr "Ekraanilahutused"
286
287 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
288 #, c-format
289 msgid "Other"
290 msgstr "Muu"
291
292 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
293 #, c-format
294 msgid "Choose the resolution and the color depth"
295 msgstr "Valige ekraanilahutus ja värvisügavus"
296
297 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
298 #, c-format
299 msgid "Graphics card: %s"
300 msgstr "Graafikakaart: %s"
301
302 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
303 #, c-format
304 msgid "Ok"
305 msgstr "Olgu"
306
307 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
308 #, c-format
309 msgid "Cancel"
310 msgstr "Loobu"
311
312 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
313 #, c-format
314 msgid "Help"
315 msgstr "Abi"
316
317 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
318 #, c-format
319 msgid "Test of the configuration"
320 msgstr "Seadistuste proovimine"
321
322 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
323 #, c-format
324 msgid "Do you want to test the configuration?"
325 msgstr "Kas soovite seadistusi proovida?"
326
327 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
328 #, c-format
329 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
330 msgstr "Hoiatus: selle graafikakaardi test võib Teie arvuti peatada"
331
332 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
333 #, c-format
334 msgid ""
335 "An error occurred:\n"
336 "%s\n"
337 "Try to change some parameters"
338 msgstr ""
339 "Tekkis viga:\n"
340 "%s\n"
341 "Proovige mõnda parameetrit muuta"
342
343 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
344 #, c-format
345 msgid "Leaving in %d seconds"
346 msgstr "Lõpuni %d sekundit"
347
348 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
349 #, c-format
350 msgid "Is this the correct setting?"
351 msgstr "Kas see on sobiv?"
352
353 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
354 #, c-format
355 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
356 msgstr "Ctrl+Alt+Backspace'i keelamine: %s\n"
357
358 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
359 #, c-format
360 msgid "no"
361 msgstr "ei"
362
363 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
364 #, c-format
365 msgid "yes"
366 msgstr "jah"
367
368 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
369 #, c-format
370 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
371 msgstr "3D riistvaraline kiirendus: %s\n"
372
373 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
374 #, c-format
375 msgid "Keyboard layout: %s\n"
376 msgstr "Klaviatuuriasetus: %s\n"
377
378 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
379 #, c-format
380 msgid "Mouse type: %s\n"
381 msgstr "Hiire tüüp: %s\n"
382
383 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
384 #, c-format
385 msgid "Monitor: %s\n"
386 msgstr "Monitor: %s\n"
387
388 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
389 #, c-format
390 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
391 msgstr "Realaotussagedus: %s\n"
392
393 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
394 #, c-format
395 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
396 msgstr "Ekraaniuuendussagedus: %s\n"
397
398 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
399 #, c-format
400 msgid "Graphics card: %s\n"
401 msgstr "Graafikakaart: %s\n"
402
403 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
404 #, c-format
405 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
406 msgstr "Videomälu: %s kB\n"
407
408 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
409 #, c-format
410 msgid "Color depth: %s\n"
411 msgstr "Värvisügavus: %s\n"
412
413 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
414 #, c-format
415 msgid "Resolution: %s\n"
416 msgstr "Ekraanilahutus: %s\n"
417
418 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
419 #, c-format
420 msgid "Xorg driver: %s\n"
421 msgstr "Xorg-i draiver: %s\n"
422
423 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
424 #, c-format
425 msgid "Xorg configuration"
426 msgstr "Xorg-i seadistused"
427
428 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
429 #, c-format
430 msgid "Global options"
431 msgstr "Globaalsed valikud"
432
433 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
434 #, c-format
435 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
436 msgstr "Ctrl+Alt+Backspace'i keelamine"
437
438 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
439 #, c-format
440 msgid "Graphic card options"
441 msgstr "Graafikakaardi valikud"
442
443 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
444 #, c-format
445 msgid "3D hardware acceleration"
446 msgstr "3D riistvaraline kiirendus"
447
448 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
449 #, c-format
450 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
451 msgstr "Läbipaistvuse lubamine (komposiitlaiend)"
452
453 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
454 #, c-format
455 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
456 msgstr "Riistvaraliselt kiirendatud hiirekursori kasutamine"
457
458 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
459 #, c-format
460 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
461 msgstr "RENDER-kiirenduse lubamine (võib tekitada teksti kuvamisel vigu)"
462
463 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
464 #, c-format
465 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
466 msgstr "Topeltkuva lubamine välises monitoris"
467
468 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
469 #, c-format
470 msgid "Enable duplicate display on the second display"
471 msgstr "Topeltkuva lubamine teisel kuval"
472
473 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
474 #, c-format
475 msgid "Force display mode of DVI"
476 msgstr "DVI kuvarežiimi kehtestamine"
477
478 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
479 #, c-format
480 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
481 msgstr "BIOS-e kiirklahvi lubamine välise monitori lülitamiseks"
482
483 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
484 #, c-format
485 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
486 msgstr "EXA kasutamine XAA asemel (Render'i ja Composite'i parem jõudlus)"
487
488 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
489 #, c-format
490 msgid "Graphical interface at startup"
491 msgstr "X käivitub koos süsteemiga"
492
493 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
494 #, c-format
495 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
496 msgstr "Graafikaliidese (Xorg) käivitamine automaatselt arvuti käivitamisel"
497
498 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
499 #, c-format
500 msgid ""
501 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
502 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
503 "\n"
504 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
505 "computer.\n"
506 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
507 "\n"
508 "Do you have this feature?"
509 msgstr ""
510 "Paistab, et Teie videokaardil on TV OUT väljund.\n"
511 "Seda on võimalik kasutada järgnevalt:\n"
512 "\n"
513 "Ühendage arvuti televiisoriga enne alglaadimist ja valige laademenüüst\n"
514 " \"TVout\" \n"
515 "\n"
516 "Kas soovite seda kasutama hakata?"
517
518 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
519 #, c-format
520 msgid "What norm is your TV using?"
521 msgstr "Millist TV-standardit Te kasutate?"
522
523 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
524 #, c-format
525 msgid ""
526 "_:weird aspect ratio\n"
527 "other"
528 msgstr "muu"
529
530 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
531 #, c-format
532 msgid ""
533 "_: keyboard\n"
534 "Czech (QWERTZ)"
535 msgstr "Tšehhi (QWERTZ)"
536
537 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
538 #, c-format
539 msgid ""
540 "_: keyboard\n"
541 "German"
542 msgstr "Saksa"
543
544 #: ../lib/keyboard.pm:188
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "_: keyboard\n"
548 "Dvorak"
549 msgstr "Dvorak"
550
551 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
552 #, c-format
553 msgid ""
554 "_: keyboard\n"
555 "Spanish"
556 msgstr "Hispaania"
557
558 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "_: keyboard\n"
562 "Finnish"
563 msgstr "Soome"
564
565 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
566 #, c-format
567 msgid ""
568 "_: keyboard\n"
569 "French"
570 msgstr "Prantsuse"
571
572 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
573 #, c-format
574 msgid "UK keyboard"
575 msgstr "Briti"
576
577 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
578 #, c-format
579 msgid ""
580 "_: keyboard\n"
581 "Norwegian"
582 msgstr "Norra"
583
584 #: ../lib/keyboard.pm:194
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "_: keyboard\n"
588 "Polish"
589 msgstr "Poola"
590
591 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "_: keyboard\n"
595 "Russian"
596 msgstr "Vene"
597
598 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "_: keyboard\n"
602 "Swedish"
603 msgstr "Rootsi"
604
605 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
606 #, c-format
607 msgid "US keyboard"
608 msgstr "USA"
609
610 #: ../lib/keyboard.pm:199
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "_: keyboard\n"
614 "Albanian"
615 msgstr "Albaania"
616
617 #: ../lib/keyboard.pm:200
618 #, c-format
619 msgid ""
620 "_: keyboard\n"
621 "Armenian (old)"
622 msgstr "Armeenia (vanem)"
623
624 #: ../lib/keyboard.pm:201
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "_: keyboard\n"
628 "Armenian (typewriter)"
629 msgstr "Armeenia (trükimasin)"
630
631 #: ../lib/keyboard.pm:202
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "_: keyboard\n"
635 "Armenian (phonetic)"
636 msgstr "Armeenia (foneetiline)"
637
638 #: ../lib/keyboard.pm:203
639 #, c-format
640 msgid ""
641 "_: keyboard\n"
642 "Arabic"
643 msgstr "Araabia"
644
645 #: ../lib/keyboard.pm:204
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "_: keyboard\n"
649 "Azerbaidjani (latin)"
650 msgstr "Aserbaidžaani (ladina)"
651
652 #: ../lib/keyboard.pm:205
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "_: keyboard\n"
656 "Belgian"
657 msgstr "Belgia"
658
659 #: ../lib/keyboard.pm:206
660 #, c-format
661 msgid ""
662 "_: keyboard\n"
663 "Bengali (Inscript-layout)"
664 msgstr "Bengali (Inscript asetus)"
665
666 #: ../lib/keyboard.pm:207
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "_: keyboard\n"
670 "Bengali (Probhat)"
671 msgstr "Bengali (Probhat asetus)"
672
673 #: ../lib/keyboard.pm:208
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "_: keyboard\n"
677 "Bulgarian (phonetic)"
678 msgstr "Bulgaaria (foneetiline)"
679
680 #: ../lib/keyboard.pm:209
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "_: keyboard\n"
684 "Bulgarian (BDS)"
685 msgstr "Bulgaaria (BDS)"
686
687 #: ../lib/keyboard.pm:210
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "_: keyboard\n"
691 "Brazilian (ABNT-2)"
692 msgstr "Brasiilia (ABNT-2)"
693
694 #: ../lib/keyboard.pm:211
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "_: keyboard\n"
698 "Bosnian"
699 msgstr "Bosnia"
700
701 #: ../lib/keyboard.pm:212
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "_: keyboard\n"
705 "Dzongkha/Tibetan"
706 msgstr "Dzongkha/tiibeti"
707
708 #: ../lib/keyboard.pm:213
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "_: keyboard\n"
712 "Belarusian"
713 msgstr "Valgevene"
714
715 #: ../lib/keyboard.pm:214
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "_: keyboard\n"
719 "Swiss (German layout)"
720 msgstr "Šveitsi (Saksa asetus)"
721
722 #: ../lib/keyboard.pm:215
723 #, c-format
724 msgid ""
725 "_: keyboard\n"
726 "Swiss (French layout)"
727 msgstr "Šveitsi (Prantsuse asetus)"
728
729 #: ../lib/keyboard.pm:217
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "_: keyboard\n"
733 "Cherokee syllabics"
734 msgstr "Šerokii silpkiri"
735
736 #: ../lib/keyboard.pm:219
737 #, c-format
738 msgid ""
739 "_: keyboard\n"
740 "Czech (QWERTY)"
741 msgstr "Tšehhi (QWERTY)"
742
743 #: ../lib/keyboard.pm:221
744 #, c-format
745 msgid ""
746 "_: keyboard\n"
747 "German (no dead keys)"
748 msgstr "Saksa (ilma sammuta)"
749
750 #: ../lib/keyboard.pm:222
751 #, c-format
752 msgid ""
753 "_: keyboard\n"
754 "Devanagari"
755 msgstr "Devanaagari"
756
757 #: ../lib/keyboard.pm:223
758 #, c-format
759 msgid ""
760 "_: keyboard\n"
761 "Danish"
762 msgstr "Taani"
763
764 #: ../lib/keyboard.pm:224
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "_: keyboard\n"
768 "Dvorak (US)"
769 msgstr "Dvorak (US)"
770
771 #: ../lib/keyboard.pm:225
772 #, c-format
773 msgid ""
774 "_: keyboard\n"
775 "Dvorak (Esperanto)"
776 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
777
778 #: ../lib/keyboard.pm:226
779 #, c-format
780 msgid ""
781 "_: keyboard\n"
782 "Dvorak (French)"
783 msgstr "Dvorak (Prantsuse)"
784
785 #: ../lib/keyboard.pm:227
786 #, c-format
787 msgid ""
788 "_: keyboard\n"
789 "Dvorak (UK)"
790 msgstr "Dvorak (Briti)"
791
792 #: ../lib/keyboard.pm:228
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "_: keyboard\n"
796 "Dvorak (Norwegian)"
797 msgstr "Dvorak (Norra)"
798
799 #: ../lib/keyboard.pm:229
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "_: keyboard\n"
803 "Dvorak (Polish)"
804 msgstr "Dvorak (Poola)"
805
806 #: ../lib/keyboard.pm:230
807 #, c-format
808 msgid ""
809 "_: keyboard\n"
810 "Dvorak (Swedish)"
811 msgstr "Dvorak (Rootsi)"
812
813 #: ../lib/keyboard.pm:231
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "_: keyboard\n"
817 "Estonian"
818 msgstr "Eesti"
819
820 #: ../lib/keyboard.pm:234
821 #, c-format
822 msgid ""
823 "_: keyboard\n"
824 "Faroese"
825 msgstr "Fääri"
826
827 #: ../lib/keyboard.pm:237
828 #, c-format
829 msgid ""
830 "_: keyboard\n"
831 "Georgian (\"Russian\" layout)"
832 msgstr "Gruusia (\"vene\" asetus)"
833
834 #: ../lib/keyboard.pm:238
835 #, c-format
836 msgid ""
837 "_: keyboard\n"
838 "Georgian (\"Latin\" layout)"
839 msgstr "Gruusia (\"ladina\" asetus)"
840
841 #: ../lib/keyboard.pm:239
842 #, c-format
843 msgid ""
844 "_: keyboard\n"
845 "Greek"
846 msgstr "Kreeka"
847
848 #: ../lib/keyboard.pm:240
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "_: keyboard\n"
852 "Greek (polytonic)"
853 msgstr "Kreeka (polütoonne)"
854
855 #: ../lib/keyboard.pm:241
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "_: keyboard\n"
859 "Gujarati"
860 msgstr "Gudžarati"
861
862 #: ../lib/keyboard.pm:242
863 #, c-format
864 msgid ""
865 "_: keyboard\n"
866 "Gurmukhi"
867 msgstr "Gurmukhi"
868
869 #: ../lib/keyboard.pm:243
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "_: keyboard\n"
873 "Croatian"
874 msgstr "Horvaadi"
875
876 #: ../lib/keyboard.pm:244
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "_: keyboard\n"
880 "Hungarian"
881 msgstr "Ungari"
882
883 #: ../lib/keyboard.pm:245
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "_: keyboard\n"
887 "Irish"
888 msgstr "Iiri"
889
890 #: ../lib/keyboard.pm:246
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "_: keyboard\n"
894 "Inuktitut"
895 msgstr "Inuktituti"
896
897 #: ../lib/keyboard.pm:247
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "_: keyboard\n"
901 "Israeli"
902 msgstr "Iisraeli"
903
904 #: ../lib/keyboard.pm:248
905 #, c-format
906 msgid ""
907 "_: keyboard\n"
908 "Israeli (phonetic)"
909 msgstr "Iisraeli (foneetiline)"
910
911 #: ../lib/keyboard.pm:249
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "_: keyboard\n"
915 "Iranian"
916 msgstr "Iraani"
917
918 #: ../lib/keyboard.pm:250
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "_: keyboard\n"
922 "Icelandic"
923 msgstr "Islandi"
924
925 #: ../lib/keyboard.pm:251
926 #, c-format
927 msgid ""
928 "_: keyboard\n"
929 "Italian"
930 msgstr "Itaalia"
931
932 #: ../lib/keyboard.pm:255
933 #, c-format
934 msgid ""
935 "_: keyboard\n"
936 "Japanese 106 keys"
937 msgstr "Jaapani 106 klahviga"
938
939 #: ../lib/keyboard.pm:256
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "_: keyboard\n"
943 "Kannada"
944 msgstr "Kannada"
945
946 #: ../lib/keyboard.pm:257
947 #, c-format
948 msgid ""
949 "_: keyboard\n"
950 "Kyrgyz"
951 msgstr "Kirgiisi"
952
953 #: ../lib/keyboard.pm:258
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "_: keyboard\n"
957 "Korean"
958 msgstr "Korea"
959
960 #: ../lib/keyboard.pm:260
961 #, c-format
962 msgid ""
963 "_: keyboard\n"
964 "Kurdish (arabic script)"
965 msgstr "Kurdi (araabia kiri)"
966
967 #: ../lib/keyboard.pm:261
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "_: keyboard\n"
971 "Latin American"
972 msgstr "Ladina-Ameerika"
973
974 #: ../lib/keyboard.pm:263
975 #, c-format
976 msgid ""
977 "_: keyboard\n"
978 "Laotian"
979 msgstr "Laose"
980
981 #: ../lib/keyboard.pm:264
982 #, c-format
983 msgid ""
984 "_: keyboard\n"
985 "Lithuanian"
986 msgstr "Leedu"
987
988 #: ../lib/keyboard.pm:265
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "_: keyboard\n"
992 "Latvian"
993 msgstr "Läti"
994
995 #: ../lib/keyboard.pm:266
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "_: keyboard\n"
999 "Malayalam"
1000 msgstr "Malajalami"
1001
1002 #: ../lib/keyboard.pm:267
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "_: keyboard\n"
1006 "Maori"
1007 msgstr "Maoori"
1008
1009 #: ../lib/keyboard.pm:268
1010 #, c-format
1011 msgid ""
1012 "_: keyboard\n"
1013 "Macedonian"
1014 msgstr "Makedoonia"
1015
1016 #: ../lib/keyboard.pm:269
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "_: keyboard\n"
1020 "Myanmar (Burmese)"
1021 msgstr "Myanmari (Birma)"
1022
1023 #: ../lib/keyboard.pm:270
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "_: keyboard\n"
1027 "Mongolian (cyrillic)"
1028 msgstr "Mongoli (kirillitsa)"
1029
1030 #: ../lib/keyboard.pm:271
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "_: keyboard\n"
1034 "Maltese (UK)"
1035 msgstr "Malta (briti)"
1036
1037 #: ../lib/keyboard.pm:272
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "_: keyboard\n"
1041 "Maltese (US)"
1042 msgstr "Malta (USA)"
1043
1044 #: ../lib/keyboard.pm:273
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "_: keyboard\n"
1048 "Nigerian"
1049 msgstr "Nigeeria"
1050
1051 #: ../lib/keyboard.pm:274
1052 #, c-format
1053 msgid ""
1054 "_: keyboard\n"
1055 "Dutch"
1056 msgstr "Hollandi"
1057
1058 #: ../lib/keyboard.pm:276
1059 #, c-format
1060 msgid ""
1061 "_: keyboard\n"
1062 "Oriya"
1063 msgstr "Oria"
1064
1065 #: ../lib/keyboard.pm:277
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "_: keyboard\n"
1069 "Polish (qwerty layout)"
1070 msgstr "Poola (QWERTY)"
1071
1072 #: ../lib/keyboard.pm:278
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "_: keyboard\n"
1076 "Polish (qwertz layout)"
1077 msgstr "Poola (QWERTZ)"
1078
1079 #: ../lib/keyboard.pm:280
1080 #, c-format
1081 msgid ""
1082 "_: keyboard\n"
1083 "Pashto"
1084 msgstr "Puštu"
1085
1086 #: ../lib/keyboard.pm:281
1087 #, c-format
1088 msgid ""
1089 "_: keyboard\n"
1090 "Portuguese"
1091 msgstr "Portugali"
1092
1093 #: ../lib/keyboard.pm:282
1094 #, c-format
1095 msgid ""
1096 "_: keyboard\n"
1097 "Canadian (Quebec)"
1098 msgstr "Kanada (Quebec)"
1099
1100 #: ../lib/keyboard.pm:283
1101 #, c-format
1102 msgid ""
1103 "_: keyboard\n"
1104 "Romanian (qwertz)"
1105 msgstr "Rumeenia (QWERTZ)"
1106
1107 #: ../lib/keyboard.pm:284
1108 #, c-format
1109 msgid ""
1110 "_: keyboard\n"
1111 "Romanian (qwerty)"
1112 msgstr "Rumeenia (QWERTY)"
1113
1114 #: ../lib/keyboard.pm:286
1115 #, c-format
1116 msgid ""
1117 "_: keyboard\n"
1118 "Russian (phonetic)"
1119 msgstr "Vene (foneetiline)"
1120
1121 #: ../lib/keyboard.pm:288
1122 #, c-format
1123 msgid ""
1124 "_: keyboard\n"
1125 "Slovenian"
1126 msgstr "Sloveenia"
1127
1128 #: ../lib/keyboard.pm:290
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "_: keyboard\n"
1132 "Sinhala"
1133 msgstr "Singali"
1134
1135 #: ../lib/keyboard.pm:291
1136 #, c-format
1137 msgid ""
1138 "_: keyboard\n"
1139 "Slovakian (QWERTZ)"
1140 msgstr "Slovaki (QWERTZ)"
1141
1142 #: ../lib/keyboard.pm:292
1143 #, c-format
1144 msgid ""
1145 "_: keyboard\n"
1146 "Slovakian (QWERTY)"
1147 msgstr "Slovaki (QWERTY)"
1148
1149 #: ../lib/keyboard.pm:293
1150 #, c-format
1151 msgid ""
1152 "_: keyboard\n"
1153 "Saami (norwegian)"
1154 msgstr "Saami (Norra)"
1155
1156 #: ../lib/keyboard.pm:294
1157 #, c-format
1158 msgid ""
1159 "_: keyboard\n"
1160 "Saami (swedish/finnish)"
1161 msgstr "Saami (Rootsi/Soome)"
1162
1163 #: ../lib/keyboard.pm:296
1164 #, c-format
1165 msgid ""
1166 "_: keyboard\n"
1167 "Sindhi"
1168 msgstr "Sindhi"
1169
1170 #: ../lib/keyboard.pm:298
1171 #, c-format
1172 msgid ""
1173 "_: keyboard\n"
1174 "Serbian (cyrillic)"
1175 msgstr "Serbia (kirillitsa)"
1176
1177 #: ../lib/keyboard.pm:299
1178 #, c-format
1179 msgid ""
1180 "_: keyboard\n"
1181 "Syriac"
1182 msgstr "Süüria"
1183
1184 #: ../lib/keyboard.pm:300
1185 #, c-format
1186 msgid ""
1187 "_: keyboard\n"
1188 "Syriac (phonetic)"
1189 msgstr "Süüria (foneetiline)"
1190
1191 #: ../lib/keyboard.pm:301
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "_: keyboard\n"
1195 "Telugu"
1196 msgstr "Telugu"
1197
1198 #: ../lib/keyboard.pm:303
1199 #, c-format
1200 msgid ""
1201 "_: keyboard\n"
1202 "Tamil (ISCII-layout)"
1203 msgstr "Tamili (ISCII)"
1204
1205 #: ../lib/keyboard.pm:304
1206 #, c-format
1207 msgid ""
1208 "_: keyboard\n"
1209 "Tamil (Typewriter-layout)"
1210 msgstr "Tamili (kirjutusmasin)"
1211
1212 #: ../lib/keyboard.pm:305
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "_: keyboard\n"
1216 "Thai (Kedmanee)"
1217 msgstr "Tai (Kedmanee)"
1218
1219 #: ../lib/keyboard.pm:306
1220 #, c-format
1221 msgid ""
1222 "_: keyboard\n"
1223 "Thai (TIS-820)"
1224 msgstr "Tai (TIS-820)"
1225
1226 #: ../lib/keyboard.pm:308
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "_: keyboard\n"
1230 "Thai (Pattachote)"
1231 msgstr "Tai (Pattachote)"
1232
1233 #: ../lib/keyboard.pm:310
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "_: keyboard\n"
1237 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1238 msgstr "Tifinagh (Maroko paigutus) (+ladina/araabia)"
1239
1240 #: ../lib/keyboard.pm:311
1241 #, c-format
1242 msgid ""
1243 "_: keyboard\n"
1244 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1245 msgstr "Tifinagh (foneetiline) (+ladina/araabia)"
1246
1247 #: ../lib/keyboard.pm:313
1248 #, c-format
1249 msgid ""
1250 "_: keyboard\n"
1251 "Tajik"
1252 msgstr "Tadžiki"
1253
1254 #: ../lib/keyboard.pm:315
1255 #, c-format
1256 msgid ""
1257 "_: keyboard\n"
1258 "Turkmen"
1259 msgstr "Türkmeeni"
1260
1261 #: ../lib/keyboard.pm:316
1262 #, c-format
1263 msgid ""
1264 "_: keyboard\n"
1265 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1266 msgstr "Türgi (traditsiooniline \"F\" mudel)"
1267
1268 #: ../lib/keyboard.pm:317
1269 #, c-format
1270 msgid ""
1271 "_: keyboard\n"
1272 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1273 msgstr "Türgi (modernne \"Q\" mudel)"
1274
1275 #: ../lib/keyboard.pm:319
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "_: keyboard\n"
1279 "Ukrainian"
1280 msgstr "Ukraina"
1281
1282 #: ../lib/keyboard.pm:321
1283 #, c-format
1284 msgid ""
1285 "_: keyboard\n"
1286 "Urdu keyboard"
1287 msgstr "Urdu"
1288
1289 #: ../lib/keyboard.pm:323
1290 #, c-format
1291 msgid "US keyboard (international)"
1292 msgstr "USA (rahvusvaheline)"
1293
1294 #: ../lib/keyboard.pm:324
1295 #, c-format
1296 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1297 msgstr "ISO9995-3 (USA klaviatuur kolmetasemeliste klahvidega)"
1298
1299 #: ../lib/keyboard.pm:325
1300 #, c-format
1301 msgid ""
1302 "_: keyboard\n"
1303 "Uzbek (cyrillic)"
1304 msgstr "Usbeki (kirillitsa)"
1305
1306 #: ../lib/keyboard.pm:327
1307 #, c-format
1308 msgid ""
1309 "_: keyboard\n"
1310 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1311 msgstr "Vietnami \"numbrireaga\" QWERTY"
1312
1313 #: ../lib/keyboard.pm:328
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "_: keyboard\n"
1317 "Yugoslavian (latin)"
1318 msgstr "Jugoslaavia (ladina)"
1319
1320 #: ../lib/keyboard.pm:335
1321 #, c-format
1322 msgid "Right Alt key"
1323 msgstr "Parempoolne Alt-klahv"
1324
1325 #: ../lib/keyboard.pm:336
1326 #, c-format
1327 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1328 msgstr "Mõlemad Shift-klahvid korraga"
1329
1330 #: ../lib/keyboard.pm:337
1331 #, c-format
1332 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1333 msgstr "Ctrl- ja Shift-klahvid korraga"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:338
1336 #, c-format
1337 msgid "CapsLock key"
1338 msgstr "CapsLock-klahv"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:339
1341 #, c-format
1342 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1343 msgstr "Shift- ja CapsLock-klahvid korraga"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:340
1346 #, c-format
1347 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1348 msgstr "Ctrl- ja Alt-klahvid korraga"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:341
1351 #, c-format
1352 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1353 msgstr "Alt- ja Shift-klahvid korraga"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:342
1356 #, c-format
1357 msgid "\"Menu\" key"
1358 msgstr "\"Menüü\"-klahv"
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:343
1361 #, c-format
1362 msgid "Left \"Windows\" key"
1363 msgstr "Vasakpoolne \"Windows\"-klahv"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:344
1366 #, c-format
1367 msgid "Right \"Windows\" key"
1368 msgstr "Parempoolne \"Windows\"-klahv"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:345
1371 #, c-format
1372 msgid "Both Control keys simultaneously"
1373 msgstr "Mõlemad Ctrl-klahvid korraga"
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:346
1376 #, c-format
1377 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1378 msgstr "Mõlemad Alt-klahvid korraga"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:347
1381 #, c-format
1382 msgid "Left Shift key"
1383 msgstr "Vasakpoolne Shift-klahv"
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:348
1386 #, c-format
1387 msgid "Right Shift key"
1388 msgstr "Parempoolne Shift-klahv"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:349
1391 #, c-format
1392 msgid "Left Alt key"
1393 msgstr "Vasakpoolne Alt-klahv"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:350
1396 #, c-format
1397 msgid "Left Control key"
1398 msgstr "Vasakpoolne Ctrl-klahv"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:351
1401 #, c-format
1402 msgid "Right Control key"
1403 msgstr "Parempoolne Ctrl-klahv"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:387
1406 #, c-format
1407 msgid ""
1408 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1409 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1410 "(eg: latin and non latin)"
1411 msgstr ""
1412 "Siin saab valida klahvi või klahvikombinatsiooni, mis laseb\n"
1413 "vahetada klaviatuuri (nt. ladina ja mitte-ladina tähestikuga)"
1414
1415 #: ../lib/keyboard.pm:392
1416 #, c-format
1417 msgid "Warning"
1418 msgstr "Hoiatus"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:393
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "This setting will be activated after the installation.\n"
1424 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1425 "key to switch between the different keyboard layouts."
1426 msgstr ""
1427 "See aktiveeritakse pärast paigaldamist.\n"
1428 "Paigaldamise ajal tuleb erinevate klaviatuuripaigutuste\n"
1429 "vahel liikumiseks kasutada parempoolset Ctrl-klahvi."
1430
1431 #: ../lib/mouse.pm:23
1432 #, c-format
1433 msgid "Sun - Mouse"
1434 msgstr "Suni hiir"
1435
1436 #: ../lib/mouse.pm:29
1437 #, c-format
1438 msgid "Standard"
1439 msgstr "Standardne"
1440
1441 #: ../lib/mouse.pm:30
1442 #, c-format
1443 msgid "Logitech MouseMan+"
1444 msgstr "Logitech MouseMan+"
1445
1446 #: ../lib/mouse.pm:31
1447 #, c-format
1448 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1449 msgstr "Tavaline PS2 rattaga hiir"
1450
1451 #: ../lib/mouse.pm:32
1452 #, c-format
1453 msgid "GlidePoint"
1454 msgstr "GlidePoint"
1455
1456 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1457 #, c-format
1458 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1459 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1460
1461 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1462 #, c-format
1463 msgid "Genius NetMouse"
1464 msgstr "Genius NetMouse"
1465
1466 #: ../lib/mouse.pm:37
1467 #, c-format
1468 msgid "Genius NetScroll"
1469 msgstr "Genius NetScroll"
1470
1471 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1472 #, c-format
1473 msgid "Microsoft Explorer"
1474 msgstr "Microsoft Explorer"
1475
1476 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1477 #, c-format
1478 msgid "1 button"
1479 msgstr "1 nupuga"
1480
1481 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1482 #, c-format
1483 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1484 msgstr "Tavaline 2 nupuga hiir"
1485
1486 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1487 #, c-format
1488 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1489 msgstr "Tavaline 3 nupuga hiir ratta emuleerimisega"
1490
1491 #: ../lib/mouse.pm:47
1492 #, c-format
1493 msgid "Wheel"
1494 msgstr "Rattaga"
1495
1496 #: ../lib/mouse.pm:51
1497 #, c-format
1498 msgid "serial"
1499 msgstr "jadapordi"
1500
1501 #: ../lib/mouse.pm:54
1502 #, c-format
1503 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1504 msgstr "Tavaline 3 nupuga hiir"
1505
1506 #: ../lib/mouse.pm:56
1507 #, c-format
1508 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1509 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1510
1511 #: ../lib/mouse.pm:57
1512 #, c-format
1513 msgid "Logitech MouseMan"
1514 msgstr "Logitech MouseMan"
1515
1516 #: ../lib/mouse.pm:58
1517 #, c-format
1518 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1519 msgstr "Logitech MouseMan ratta emuleerimisega"
1520
1521 #: ../lib/mouse.pm:59
1522 #, c-format
1523 msgid "Mouse Systems"
1524 msgstr "Mouse Systems"
1525
1526 #: ../lib/mouse.pm:61
1527 #, c-format
1528 msgid "Logitech CC Series"
1529 msgstr "Logitech CC seeria"
1530
1531 #: ../lib/mouse.pm:62
1532 #, c-format
1533 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1534 msgstr "Logitech CC seeria ratta emuleerimisega"
1535
1536 #: ../lib/mouse.pm:63
1537 #, c-format
1538 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1539 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1540
1541 #: ../lib/mouse.pm:65
1542 #, c-format
1543 msgid "MM Series"
1544 msgstr "MM seeria"
1545
1546 #: ../lib/mouse.pm:66
1547 #, c-format
1548 msgid "MM HitTablet"
1549 msgstr "MM HitTablet"
1550
1551 #: ../lib/mouse.pm:67
1552 #, c-format
1553 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1554 msgstr "Logitech (jadaport, vana C7 tüüpi)"
1555
1556 #: ../lib/mouse.pm:68
1557 #, c-format
1558 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1559 msgstr "Logitech (jadaport, vana C7 tüüpi) ratta emuleerimisega"
1560
1561 #: ../lib/mouse.pm:70
1562 #, c-format
1563 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1564 msgstr "Kensington Thinking Mouse ratta emuleerimisega"
1565
1566 #: ../lib/mouse.pm:73
1567 #, c-format
1568 msgid "busmouse"
1569 msgstr "siinihiir"
1570
1571 #: ../lib/mouse.pm:76
1572 #, c-format
1573 msgid "2 buttons"
1574 msgstr "2 nupuga"
1575
1576 #: ../lib/mouse.pm:77
1577 #, c-format
1578 msgid "3 buttons"
1579 msgstr "3 nupuga"
1580
1581 #: ../lib/mouse.pm:78
1582 #, c-format
1583 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1584 msgstr "3 nupuga hiir ratta emuleerimisega"
1585
1586 #: ../lib/mouse.pm:81
1587 #, c-format
1588 msgid "Universal"
1589 msgstr "Universaalne"
1590
1591 #: ../lib/mouse.pm:83
1592 #, c-format
1593 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1594 msgstr "Suvaline PS/2 ja USB hiir"
1595
1596 #: ../lib/mouse.pm:84
1597 #, c-format
1598 msgid "Force evdev"
1599 msgstr "Evdev jõuga"
1600
1601 #: ../lib/mouse.pm:85
1602 #, c-format
1603 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1604 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1605
1606 #: ../lib/mouse.pm:86
1607 #, c-format
1608 msgid "VirtualBox mouse"
1609 msgstr "VirtualBoxi hiir"
1610
1611 #: ../lib/mouse.pm:87
1612 #, c-format
1613 msgid "VMware mouse"
1614 msgstr "VMware hiir"
1615
1616 #: ../lib/mouse.pm:90
1617 #, c-format
1618 msgid "none"
1619 msgstr "puudub"
1620
1621 #: ../lib/mouse.pm:92
1622 #, c-format
1623 msgid "No mouse"
1624 msgstr "Hiir puudub"
1625
1626 #: ../lib/mouse.pm:475
1627 #, c-format
1628 msgid "Testing the mouse"
1629 msgstr "Hiire testimine"
1630
1631 #: ../lib/mouse.pm:512
1632 #, c-format
1633 msgid "Please choose your type of mouse."
1634 msgstr "Palun valige oma hiire tüüp."
1635
1636 #: ../lib/mouse.pm:513
1637 #, c-format
1638 msgid "Mouse choice"
1639 msgstr "Hiire valik"
1640
1641 #: ../lib/mouse.pm:529
1642 #, c-format
1643 msgid "Emulate third button?"
1644 msgstr "Kas emuleerida keskmist hiirenuppu?"
1645
1646 #: ../lib/mouse.pm:533
1647 #, c-format
1648 msgid "Mouse Port"
1649 msgstr "Hiire port"
1650
1651 #: ../lib/mouse.pm:534
1652 #, c-format
1653 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1654 msgstr "Millisesse jadaporti on Teie hiir ühendatud?"
1655
1656 #: ../lib/mouse.pm:543
1657 #, c-format
1658 msgid "Buttons emulation"
1659 msgstr "Nuppude emuleerimine"
1660
1661 #: ../lib/mouse.pm:545
1662 #, c-format
1663 msgid "Button 2 Emulation"
1664 msgstr "2. nupu emuleerimine"
1665
1666 #: ../lib/mouse.pm:546
1667 #, c-format
1668 msgid "Button 3 Emulation"
1669 msgstr "3. nupu emuleerimine"
1670
1671 #: ../lib/mouse.pm:597
1672 #, c-format
1673 msgid "Please test the mouse"
1674 msgstr "Palun testige hiirt"
1675
1676 #: ../lib/mouse.pm:599
1677 #, c-format
1678 msgid "To activate the mouse,"
1679 msgstr "Hiire aktiveerimiseks"
1680
1681 #: ../lib/mouse.pm:600
1682 #, c-format
1683 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1684 msgstr "KEERUTAGE RATTAKEST!"
1685
1686 #: ../tools/XFdrake:71
1687 #, c-format
1688 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1689 msgstr "Muudatuste rakendamiseks tuleb arvuti uuesti käivitada"
1690
1691 #: ../tools/keyboarddrake:37
1692 #, c-format
1693 msgid "Keyboard"
1694 msgstr "Klaviatuur"
1695
1696 #: ../tools/keyboarddrake:38
1697 #, c-format
1698 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1699 msgstr "Palun valige klaviatuuriasetus."
1700
1701 #: ../tools/keyboarddrake:39
1702 #, c-format
1703 msgid "Keyboard layout"
1704 msgstr "Klaviatuuripaigutus"
1705
1706 #: ../tools/keyboarddrake:52
1707 #, c-format
1708 msgid "Keyboard type"
1709 msgstr "Klaviatuuritüüp"
1710
1711 #: ../tools/keyboarddrake:65
1712 #, c-format
1713 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1714 msgstr "Kas soovite konsoolis kasutada BackSpace-i kui Delete?"
1715
1716 #~ msgid "Mouse test"
1717 #~ msgstr "Hiire test"
1718
1719 #~ msgid "Please test your mouse:"
1720 #~ msgstr "Palun testige hiirt:"
1721
1722 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1723 #~ msgstr "Plug'n Play test ebaõnnestus. Palun valige monitor täpsemalt"
1724
1725 #~ msgid ""
1726 #~ "The display resolution being used may not be correct. \n"
1727 #~ "\n"
1728 #~ "If your desktop appears to stretch beyond the edges of the display, \n"
1729 #~ "installing %s may help fix the problem. Install it now?"
1730 #~ msgstr ""
1731 #~ "Kasutatav ekraanilahutus ei pruugi olla korrektne. \n"
1732 #~ "\n"
1733 #~ "Kui töölaud tundub ulatuvat kuvari nähtavast osast välja, \n"
1734 #~ "võib abiks olla %s paigaldamine. Kas paigaldada see kohe?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28