/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ky.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ky.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 39645 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of drakx-kbd-mouse-x11 to kirghiz
2 # Copyright (C) 2004,2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Timur Jamakeev <ztimur@mail.ru>, 2003, 2004.
4 # Nurlan Borubaev <nurlan@tamga.info>, 2005.
5 # Ilyas Bakirov <just_ilyas@yahoo.com>, 2008, 2009
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: DrakX-ky\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-12-25 22:50+0600\n"
12 "Last-Translator: Ilyas Bakirov <just_ilyas@yahoo.com>\n"
13 "Language-Team: Kyrgyz\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.3\n"
19
20 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
21 #, c-format
22 msgid "256 kB"
23 msgstr "256 Кб"
24
25 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
26 #, c-format
27 msgid "512 kB"
28 msgstr "512 Кб"
29
30 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
31 #, c-format
32 msgid "1 MB"
33 msgstr "1 Мб"
34
35 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
36 #, c-format
37 msgid "2 MB"
38 msgstr "2 Мб"
39
40 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
41 #, c-format
42 msgid "4 MB"
43 msgstr "4 Мб"
44
45 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
46 #, c-format
47 msgid "8 MB"
48 msgstr "8 Мб"
49
50 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
51 #, c-format
52 msgid "16 MB"
53 msgstr "16 Мб"
54
55 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
56 #, c-format
57 msgid "32 MB"
58 msgstr "32 Мб"
59
60 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
61 #, c-format
62 msgid "64 MB or more"
63 msgstr "64 Мб же андан көп"
64
65 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
66 #, c-format
67 msgid "X server"
68 msgstr "X сервер"
69
70 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
71 #, c-format
72 msgid "Choose an X server"
73 msgstr "X серверин тандаңыз"
74
75 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
76 #, c-format
77 msgid "Multi-head configuration"
78 msgstr "Көп башчалуу конфигурация"
79
80 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "Your system supports multiple head configuration.\n"
84 "What do you want to do?"
85 msgstr ""
86 "Сиздин системаңыз көп башчалуу конфигурацияны колдоно алат.\n"
87 "Сиз эмне кылайын дейсиз?"
88
89 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
90 #, c-format
91 msgid "Select the memory size of your graphics card"
92 msgstr "Сиздин графикалык картаңыздын эсинин көлөмүн тандаңыз"
93
94 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
98 "support additional features.\n"
99 "Do you wish to use it?"
100 msgstr ""
101 "Сиздин видео картаңыз үчүн мүмкүн кошумча функционалдарды камтыган "
102 "проприетардык драйверлер табылды.\n"
103 "Аларды колдонууну каалайсызбы?"
104
105 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
106 #, c-format
107 msgid ""
108 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
109 "software driver."
110 msgstr ""
111 "Проприетардык драйвери орнотулган жок, алдын ала бекер драйвер колдонулуп "
112 "жатат."
113
114 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
115 #, c-format
116 msgid "Configure all heads independently"
117 msgstr "Бардык башчаларды көз карандысыз конфигурациялоо"
118
119 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
120 #, c-format
121 msgid "Use Xinerama extension"
122 msgstr "Xinerama кеңейтүүсүн колдонуу"
123
124 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
125 #, c-format
126 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
127 msgstr "\"%s\"%s картасын гана конфигурациялоо"
128
129 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
130 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
131 #, c-format
132 msgid "Custom"
133 msgstr "Тандама"
134
135 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
136 #, c-format
137 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
138 msgstr "Графикалык карта жана монитор ырастоолору"
139
140 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
141 #, c-format
142 msgid "Quit"
143 msgstr "Чыгуу"
144
145 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
146 #, c-format
147 msgid "Graphic Card"
148 msgstr "Графикалык карта"
149
150 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "_: This is a display device\n"
154 "Monitor"
155 msgstr "Монитор"
156
157 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
158 #, c-format
159 msgid "Resolution"
160 msgstr "Майдалыгы"
161
162 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
163 #, c-format
164 msgid "Test"
165 msgstr "Сыноо"
166
167 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
168 #, c-format
169 msgid "Options"
170 msgstr "Параметрлер"
171
172 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
173 #, c-format
174 msgid "Plugins"
175 msgstr "Плагиндер"
176
177 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
178 #, c-format
179 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
180 msgstr ""
181 "Сиздин Xorg конфигурациялоо файлыңыз жабыркаган, биз аны эсепке албайбыз."
182
183 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Keep the changes?\n"
187 "The current configuration is:\n"
188 "\n"
189 "%s"
190 msgstr ""
191 "Өзгөртүүлөрдү сактайынбы?\n"
192 "Учурдагы конфигурация:\n"
193 "\n"
194 "%s"
195
196 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
197 #, c-format
198 msgid "Choose a monitor for head #%d"
199 msgstr "№%d баш үчүн монитор тандаңыз"
200
201 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
202 #, c-format
203 msgid "Choose a monitor"
204 msgstr "Монитор тандаңыз"
205
206 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
207 #, c-format
208 msgid "Plug'n Play"
209 msgstr "Plug'n Play"
210
211 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
212 #, c-format
213 msgid "Generic"
214 msgstr "Кадимки"
215
216 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
217 #, c-format
218 msgid "Vendor"
219 msgstr "Өндүрүүчү"
220
221 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
222 #, c-format
223 msgid ""
224 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
225 "rate\n"
226 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
227 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
228 "\n"
229 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
230 "range\n"
231 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
232 "monitor.\n"
233 " If in doubt, choose a conservative setting."
234 msgstr ""
235 "Эки параметр критикалык болуп эсептелет: биринчиси - бүтүндөй экрандын\n"
236 "жаңылануусу катары эсептелинген вертикалдык жаңылоо жыштыгы; жана өтө\n"
237 "маанилүү болгон дагы бирөөсү - саптын жазылуусун көрсөтүү жыштыгы катары\n"
238 "эсептелинген горизонталдык синхронизациялануу жыштыгы.\n"
239 "\n"
240 "Монитордун түрүн тандоодо сиздин мониторуңуздун мүмкүнчүлүгүнөн ашкан\n"
241 "жаңылоо жыштыгын бербөө ӨТӨ МААНИЛҮҮ: сиз мониторуңузду бузуп\n"
242 "алышыңыз мүмүкүн. Эгер өзүңүзгө ишенбесеңиз - коопсуз орнотууну тандаңыз."
243
244 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
245 #, c-format
246 msgid "Horizontal refresh rate"
247 msgstr "Горизонталдык жаңылоо жыштыгы"
248
249 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
250 #, c-format
251 msgid "Vertical refresh rate"
252 msgstr "Вертикалдык жаңылоо жыштыгы"
253
254 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
255 #, c-format
256 msgid "Choose plugins"
257 msgstr "Модулдарды тандаңыз"
258
259 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
260 #, c-format
261 msgid "256 colors (8 bits)"
262 msgstr "256 түс (8 бит)"
263
264 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
265 #, c-format
266 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
267 msgstr "32 миң түс (15 бит)"
268
269 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
270 #, c-format
271 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
272 msgstr "65 миң түс (16 бит)"
273
274 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
275 #, c-format
276 msgid "16 million colors (24 bits)"
277 msgstr "16 миллион түс (24 бит)"
278
279 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
280 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
281 #, c-format
282 msgid "Automatic"
283 msgstr "Автоматтык"
284
285 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
286 #, c-format
287 msgid "Resolutions"
288 msgstr "Майдалыгы"
289
290 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
291 #, c-format
292 msgid "Other"
293 msgstr "Башка"
294
295 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
296 #, c-format
297 msgid "Choose the resolution and the color depth"
298 msgstr "Майдалыгын жана түстүн тереңдигин тандаңыз"
299
300 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
301 #, c-format
302 msgid "Graphics card: %s"
303 msgstr "Видеокарта: %s"
304
305 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
306 #, c-format
307 msgid "Ok"
308 msgstr "ОК"
309
310 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
311 #, c-format
312 msgid "Cancel"
313 msgstr "Айнуу"
314
315 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
316 #, c-format
317 msgid "Help"
318 msgstr "Жардам"
319
320 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
321 #, c-format
322 msgid "Test of the configuration"
323 msgstr "Конфигурацияны сынап көрүү"
324
325 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
326 #, c-format
327 msgid "Do you want to test the configuration?"
328 msgstr "Конфигурацияны сынап текшерүүнү каалайсызбы?"
329
330 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
331 #, c-format
332 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
333 msgstr "Эскертүү: видеокартаны сыноо учурунда машинаңыз катып калуусу мүмкүн"
334
335 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
336 #, c-format
337 msgid ""
338 "An error occurred:\n"
339 "%s\n"
340 "Try to change some parameters"
341 msgstr ""
342 "Жаңылыштык орун алды:\n"
343 "%s\n"
344 "Кээ бир параметрлерди өзгөртүп көрүңүз"
345
346 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
347 #, c-format
348 msgid "Leaving in %d seconds"
349 msgstr "%d секундадан соң жабылат"
350
351 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
352 #, c-format
353 msgid "Is this the correct setting?"
354 msgstr "Бул параметрлер туурабы?"
355
356 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
357 #, c-format
358 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
359 msgstr "Ctrl-Alt-Backspace иштен чыгаруу: %s\n"
360
361 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
362 #, c-format
363 msgid "no"
364 msgstr "жок"
365
366 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
367 #, c-format
368 msgid "yes"
369 msgstr "ооба"
370
371 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
372 #, c-format
373 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
374 msgstr "3D жабдыктык тездөө: %s\n"
375
376 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
377 #, c-format
378 msgid "Keyboard layout: %s\n"
379 msgstr "Алипкарта: %s\n"
380
381 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
382 #, c-format
383 msgid "Mouse type: %s\n"
384 msgstr "Чычкан түрү: %s\n"
385
386 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
387 #, c-format
388 msgid "Monitor: %s\n"
389 msgstr "Монитор: %s\n"
390
391 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
392 #, c-format
393 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
394 msgstr "Монитордун HorizSync: %s\n"
395
396 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
397 #, c-format
398 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
399 msgstr "Монитордун VertRefresh: %s\n"
400
401 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
402 #, c-format
403 msgid "Graphics card: %s\n"
404 msgstr "Видеокарта: %s\n"
405
406 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
407 #, c-format
408 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
409 msgstr "Видеокарта эси: %s kB\n"
410
411 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
412 #, c-format
413 msgid "Color depth: %s\n"
414 msgstr "Түс тереңдиги: %s\n"
415
416 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
417 #, c-format
418 msgid "Resolution: %s\n"
419 msgstr "Майдалыгы: %s\n"
420
421 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
422 #, c-format
423 msgid "Xorg driver: %s\n"
424 msgstr "Xorg драйвери: %s\n"
425
426 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
427 #, c-format
428 msgid "Xorg configuration"
429 msgstr "Xorg конфигурациясы"
430
431 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
432 #, c-format
433 msgid "Global options"
434 msgstr "Глобалдык параметрлер"
435
436 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
437 #, c-format
438 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
439 msgstr "Ctrl-Alt-Backspace иштен чыгаруу"
440
441 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
442 #, c-format
443 msgid "Graphic card options"
444 msgstr "Видео картанын опциялары"
445
446 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
447 #, c-format
448 msgid "3D hardware acceleration"
449 msgstr "3D жабдыктык тездөө"
450
451 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
452 #, c-format
453 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
454 msgstr "Тунуктукту иштетүү (Composite кеңейтилиши)"
455
456 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
457 #, c-format
458 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
459 msgstr "Чычкан курсору үчүн жабдыктык тездедүүнү колдонуу"
460
461 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
462 #, c-format
463 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
464 msgstr ""
465 "RENDER тездетүүнү иштетүү (текст көрсөтүүдө каталарды алып келиши мүмкүн)"
466
467 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
468 #, c-format
469 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
470 msgstr "Экран дубликатын тышкы монитордо иштетүү"
471
472 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
473 #, c-format
474 msgid "Enable duplicate display on the second display"
475 msgstr "Экран дубликатын экинчи монитордо иштетүү"
476
477 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
478 #, c-format
479 msgid "Force display mode of DVI"
480 msgstr "DVI чыгыш режимин мажбур кылуу"
481
482 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
483 #, c-format
484 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
485 msgstr "Тышкы мониторго өтүү үчүн BIOS ыссык клавишасын иштетүү"
486
487 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
488 #, c-format
489 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
490 msgstr "XAA ордуна EXA колдонуу (Render жана Composite үчүн жакшы ылдамдык)"
491
492 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
493 #, c-format
494 msgid "Graphical interface at startup"
495 msgstr "Система жүктөлүүдөгү графикалык интерфейс"
496
497 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
498 #, c-format
499 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
500 msgstr "Жүктөөдө графикалык интерфейсти (Xorg) автоматтык түрдө баштоо"
501
502 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
503 #, c-format
504 msgid ""
505 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
506 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
507 "\n"
508 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
509 "computer.\n"
510 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
511 "\n"
512 "Do you have this feature?"
513 msgstr ""
514 "Сиздин видеокартада TV-OUT коннектору бар көрүнөт.\n"
515 "Ал кадрлар буферин колдонуп иштөөгө конфигурацияланса болот.\n"
516 "\n"
517 "Ал үчүн, компьютериңизди жүктөө алдында, видеокартаңызды телевизорго "
518 "туташтырыңыз.\n"
519 "Жүктөө учурунда \"TVout\" пунктун тандаңыз.\n"
520 "\n"
521 "Сизде ушундай мүмкүнчүлүк барбы?"
522
523 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
524 #, c-format
525 msgid "What norm is your TV using?"
526 msgstr "Сиздин телевизор кайсы форматты колдонот?"
527
528 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
529 #, c-format
530 msgid ""
531 "_:weird aspect ratio\n"
532 "other"
533 msgstr "башка"
534
535 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
536 #, c-format
537 msgid ""
538 "_: keyboard\n"
539 "Czech (QWERTZ)"
540 msgstr "Чехтик (QWERTZ)"
541
542 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
543 #, c-format
544 msgid ""
545 "_: keyboard\n"
546 "German"
547 msgstr "Немистик"
548
549 #: ../lib/keyboard.pm:188
550 #, c-format
551 msgid ""
552 "_: keyboard\n"
553 "Dvorak"
554 msgstr "Дворактык"
555
556 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "_: keyboard\n"
560 "Spanish"
561 msgstr "Испандык"
562
563 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "_: keyboard\n"
567 "Finnish"
568 msgstr "Финдик"
569
570 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
571 #, c-format
572 msgid ""
573 "_: keyboard\n"
574 "French"
575 msgstr "Француздук"
576
577 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
578 #, c-format
579 msgid "UK keyboard"
580 msgstr "UK ариптергичи"
581
582 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "_: keyboard\n"
586 "Norwegian"
587 msgstr "Норвегиялык"
588
589 #: ../lib/keyboard.pm:194
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "_: keyboard\n"
593 "Polish"
594 msgstr "Поляктык"
595
596 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
597 #, c-format
598 msgid ""
599 "_: keyboard\n"
600 "Russian"
601 msgstr "Орустук"
602
603 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
604 #, c-format
605 msgid ""
606 "_: keyboard\n"
607 "Swedish"
608 msgstr "Шведдик"
609
610 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
611 #, c-format
612 msgid "US keyboard"
613 msgstr "US ариптергичи"
614
615 #: ../lib/keyboard.pm:199
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "_: keyboard\n"
619 "Albanian"
620 msgstr "Албандык"
621
622 #: ../lib/keyboard.pm:200
623 #, c-format
624 msgid ""
625 "_: keyboard\n"
626 "Armenian (old)"
627 msgstr "Армяндык (эски)"
628
629 #: ../lib/keyboard.pm:201
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "_: keyboard\n"
633 "Armenian (typewriter)"
634 msgstr "Армяндык (басмамашине)"
635
636 #: ../lib/keyboard.pm:202
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "_: keyboard\n"
640 "Armenian (phonetic)"
641 msgstr "Армяндык (фонетикалык)"
642
643 #: ../lib/keyboard.pm:203
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "_: keyboard\n"
647 "Arabic"
648 msgstr "Араптык"
649
650 #: ../lib/keyboard.pm:204
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "_: keyboard\n"
654 "Azerbaidjani (latin)"
655 msgstr "Азербайжандык (латын)"
656
657 #: ../lib/keyboard.pm:205
658 #, c-format
659 msgid ""
660 "_: keyboard\n"
661 "Belgian"
662 msgstr "Бельгиялык"
663
664 #: ../lib/keyboard.pm:206
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "_: keyboard\n"
668 "Bengali (Inscript-layout)"
669 msgstr "Бенгалдык (Inscript-layout)"
670
671 #: ../lib/keyboard.pm:207
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "_: keyboard\n"
675 "Bengali (Probhat)"
676 msgstr "Бенгалдык (Probhat)"
677
678 #: ../lib/keyboard.pm:208
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "_: keyboard\n"
682 "Bulgarian (phonetic)"
683 msgstr "Болгардык (фонетикалык)"
684
685 #: ../lib/keyboard.pm:209
686 #, c-format
687 msgid ""
688 "_: keyboard\n"
689 "Bulgarian (BDS)"
690 msgstr "Болгарская (BDS)"
691
692 #: ../lib/keyboard.pm:210
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "_: keyboard\n"
696 "Brazilian (ABNT-2)"
697 msgstr "Бразилдик (ABNT-2)"
698
699 #: ../lib/keyboard.pm:211
700 #, c-format
701 msgid ""
702 "_: keyboard\n"
703 "Bosnian"
704 msgstr "Босниялык"
705
706 #: ../lib/keyboard.pm:212
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "_: keyboard\n"
710 "Dzongkha/Tibetan"
711 msgstr "Дзонгха/Тибеттик"
712
713 #: ../lib/keyboard.pm:213
714 #, c-format
715 msgid ""
716 "_: keyboard\n"
717 "Belarusian"
718 msgstr "Белорустук"
719
720 #: ../lib/keyboard.pm:214
721 #, c-format
722 msgid ""
723 "_: keyboard\n"
724 "Swiss (German layout)"
725 msgstr "Швейцардык (немисче жайгашуусу)"
726
727 #: ../lib/keyboard.pm:215
728 #, c-format
729 msgid ""
730 "_: keyboard\n"
731 "Swiss (French layout)"
732 msgstr "Швейцардык (французча жайгашуусу)"
733
734 #: ../lib/keyboard.pm:217
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "_: keyboard\n"
738 "Cherokee syllabics"
739 msgstr "Cherokee syllabics"
740
741 #: ../lib/keyboard.pm:219
742 #, c-format
743 msgid ""
744 "_: keyboard\n"
745 "Czech (QWERTY)"
746 msgstr "Чехтик (QWERTY)"
747
748 #: ../lib/keyboard.pm:221
749 #, c-format
750 msgid ""
751 "_: keyboard\n"
752 "German (no dead keys)"
753 msgstr "Немистик (жансыз баскычтарсыз)"
754
755 #: ../lib/keyboard.pm:222
756 #, c-format
757 msgid ""
758 "_: keyboard\n"
759 "Devanagari"
760 msgstr "Деванагари"
761
762 #: ../lib/keyboard.pm:223
763 #, c-format
764 msgid ""
765 "_: keyboard\n"
766 "Danish"
767 msgstr "Даниялык"
768
769 #: ../lib/keyboard.pm:224
770 #, c-format
771 msgid ""
772 "_: keyboard\n"
773 "Dvorak (US)"
774 msgstr "Дворактык (АКШ)"
775
776 #: ../lib/keyboard.pm:225
777 #, c-format
778 msgid ""
779 "_: keyboard\n"
780 "Dvorak (Esperanto)"
781 msgstr "Дворактык (Эсперанто)"
782
783 #: ../lib/keyboard.pm:226
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "_: keyboard\n"
787 "Dvorak (French)"
788 msgstr "Дворактык (Французча)"
789
790 #: ../lib/keyboard.pm:227
791 #, c-format
792 msgid ""
793 "_: keyboard\n"
794 "Dvorak (UK)"
795 msgstr "Дворактык (UK)"
796
797 #: ../lib/keyboard.pm:228
798 #, c-format
799 msgid ""
800 "_: keyboard\n"
801 "Dvorak (Norwegian)"
802 msgstr "Дворактык (норвегче)"
803
804 #: ../lib/keyboard.pm:229
805 #, c-format
806 msgid ""
807 "_: keyboard\n"
808 "Dvorak (Polish)"
809 msgstr "Дворактык (Полякча)"
810
811 #: ../lib/keyboard.pm:230
812 #, c-format
813 msgid ""
814 "_: keyboard\n"
815 "Dvorak (Swedish)"
816 msgstr "Дворактык (Шведче)"
817
818 #: ../lib/keyboard.pm:231
819 #, c-format
820 msgid ""
821 "_: keyboard\n"
822 "Estonian"
823 msgstr "Эстондук"
824
825 #: ../lib/keyboard.pm:234
826 #, c-format
827 msgid ""
828 "_: keyboard\n"
829 "Faroese"
830 msgstr "Фарердик"
831
832 #: ../lib/keyboard.pm:237
833 #, c-format
834 msgid ""
835 "_: keyboard\n"
836 "Georgian (\"Russian\" layout)"
837 msgstr "Грузиндик (\"орусча\" жайгашуу)"
838
839 #: ../lib/keyboard.pm:238
840 #, c-format
841 msgid ""
842 "_: keyboard\n"
843 "Georgian (\"Latin\" layout)"
844 msgstr "Грузиндик (\"латынча\" жайгашуу)"
845
846 #: ../lib/keyboard.pm:239
847 #, c-format
848 msgid ""
849 "_: keyboard\n"
850 "Greek"
851 msgstr "Гректик"
852
853 #: ../lib/keyboard.pm:240
854 #, c-format
855 msgid ""
856 "_: keyboard\n"
857 "Greek (polytonic)"
858 msgstr "Гректик (polytonic)"
859
860 #: ../lib/keyboard.pm:241
861 #, c-format
862 msgid ""
863 "_: keyboard\n"
864 "Gujarati"
865 msgstr "Гужараттык"
866
867 #: ../lib/keyboard.pm:242
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "_: keyboard\n"
871 "Gurmukhi"
872 msgstr "Гурмукилик"
873
874 #: ../lib/keyboard.pm:243
875 #, c-format
876 msgid ""
877 "_: keyboard\n"
878 "Croatian"
879 msgstr "Хорваттык"
880
881 #: ../lib/keyboard.pm:244
882 #, c-format
883 msgid ""
884 "_: keyboard\n"
885 "Hungarian"
886 msgstr "Венгердик"
887
888 #: ../lib/keyboard.pm:245
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "_: keyboard\n"
892 "Irish"
893 msgstr "Ирланддык"
894
895 #: ../lib/keyboard.pm:246
896 #, c-format
897 msgid ""
898 "_: keyboard\n"
899 "Inuktitut"
900 msgstr "Инуктитуттук"
901
902 #: ../lib/keyboard.pm:247
903 #, c-format
904 msgid ""
905 "_: keyboard\n"
906 "Israeli"
907 msgstr "Израилдик"
908
909 #: ../lib/keyboard.pm:248
910 #, c-format
911 msgid ""
912 "_: keyboard\n"
913 "Israeli (phonetic)"
914 msgstr "Израилдик (фонетикалык)"
915
916 #: ../lib/keyboard.pm:249
917 #, c-format
918 msgid ""
919 "_: keyboard\n"
920 "Iranian"
921 msgstr "Ирандык"
922
923 #: ../lib/keyboard.pm:250
924 #, c-format
925 msgid ""
926 "_: keyboard\n"
927 "Icelandic"
928 msgstr "Исланддык"
929
930 #: ../lib/keyboard.pm:251
931 #, c-format
932 msgid ""
933 "_: keyboard\n"
934 "Italian"
935 msgstr "Итальяндык"
936
937 #: ../lib/keyboard.pm:255
938 #, c-format
939 msgid ""
940 "_: keyboard\n"
941 "Japanese 106 keys"
942 msgstr "Жапондук 106 баскыч"
943
944 #: ../lib/keyboard.pm:256
945 #, c-format
946 msgid ""
947 "_: keyboard\n"
948 "Kannada"
949 msgstr "Kannada"
950
951 #: ../lib/keyboard.pm:257
952 #, c-format
953 msgid ""
954 "_: keyboard\n"
955 "Kyrgyz"
956 msgstr "Кыргыздык"
957
958 #: ../lib/keyboard.pm:258
959 #, c-format
960 msgid ""
961 "_: keyboard\n"
962 "Korean"
963 msgstr "Кореялык"
964
965 #: ../lib/keyboard.pm:260
966 #, c-format
967 msgid ""
968 "_: keyboard\n"
969 "Kurdish (arabic script)"
970 msgstr "Күрддүк (arabic script)"
971
972 #: ../lib/keyboard.pm:261
973 #, c-format
974 msgid ""
975 "_: keyboard\n"
976 "Latin American"
977 msgstr "Латынамерикалык"
978
979 #: ../lib/keyboard.pm:263
980 #, c-format
981 msgid ""
982 "_: keyboard\n"
983 "Laotian"
984 msgstr "Лаостук"
985
986 #: ../lib/keyboard.pm:264
987 #, c-format
988 msgid ""
989 "_: keyboard\n"
990 "Lithuanian"
991 msgstr "Литовдук"
992
993 #: ../lib/keyboard.pm:265
994 #, c-format
995 msgid ""
996 "_: keyboard\n"
997 "Latvian"
998 msgstr "Латвиялык"
999
1000 #: ../lib/keyboard.pm:266
1001 #, c-format
1002 msgid ""
1003 "_: keyboard\n"
1004 "Malayalam"
1005 msgstr "Малайдык"
1006
1007 #: ../lib/keyboard.pm:267
1008 #, c-format
1009 msgid ""
1010 "_: keyboard\n"
1011 "Maori"
1012 msgstr "Маори"
1013
1014 #: ../lib/keyboard.pm:268
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "_: keyboard\n"
1018 "Macedonian"
1019 msgstr "Македондук"
1020
1021 #: ../lib/keyboard.pm:269
1022 #, c-format
1023 msgid ""
1024 "_: keyboard\n"
1025 "Myanmar (Burmese)"
1026 msgstr "Мьянмдык (Бирма)"
1027
1028 #: ../lib/keyboard.pm:270
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "_: keyboard\n"
1032 "Mongolian (cyrillic)"
1033 msgstr "Монголдук (кириллица)"
1034
1035 #: ../lib/keyboard.pm:271
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "_: keyboard\n"
1039 "Maltese (UK)"
1040 msgstr "Мальтиялык (UK)"
1041
1042 #: ../lib/keyboard.pm:272
1043 #, c-format
1044 msgid ""
1045 "_: keyboard\n"
1046 "Maltese (US)"
1047 msgstr "Мальтиялык (США)"
1048
1049 #: ../lib/keyboard.pm:273
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "_: keyboard\n"
1053 "Nigerian"
1054 msgstr "Нигерийдик"
1055
1056 #: ../lib/keyboard.pm:274
1057 #, c-format
1058 msgid ""
1059 "_: keyboard\n"
1060 "Dutch"
1061 msgstr "Голланддык"
1062
1063 #: ../lib/keyboard.pm:276
1064 #, c-format
1065 msgid ""
1066 "_: keyboard\n"
1067 "Oriya"
1068 msgstr "Ориссалык"
1069
1070 #: ../lib/keyboard.pm:277
1071 #, c-format
1072 msgid ""
1073 "_: keyboard\n"
1074 "Polish (qwerty layout)"
1075 msgstr "Поляктык (QWERTY жайгашуусу)"
1076
1077 #: ../lib/keyboard.pm:278
1078 #, c-format
1079 msgid ""
1080 "_: keyboard\n"
1081 "Polish (qwertz layout)"
1082 msgstr "Поляктык (QWERTZ жайгашуусу)"
1083
1084 #: ../lib/keyboard.pm:280
1085 #, c-format
1086 msgid ""
1087 "_: keyboard\n"
1088 "Pashto"
1089 msgstr "Pashto"
1090
1091 #: ../lib/keyboard.pm:281
1092 #, c-format
1093 msgid ""
1094 "_: keyboard\n"
1095 "Portuguese"
1096 msgstr "Португалдык"
1097
1098 #: ../lib/keyboard.pm:282
1099 #, c-format
1100 msgid ""
1101 "_: keyboard\n"
1102 "Canadian (Quebec)"
1103 msgstr "Канадалык (Квебек)"
1104
1105 #: ../lib/keyboard.pm:283
1106 #, c-format
1107 msgid ""
1108 "_: keyboard\n"
1109 "Romanian (qwertz)"
1110 msgstr "Румындык (QWERTZ)"
1111
1112 #: ../lib/keyboard.pm:284
1113 #, c-format
1114 msgid ""
1115 "_: keyboard\n"
1116 "Romanian (qwerty)"
1117 msgstr "Румындык (QWERTY)"
1118
1119 #: ../lib/keyboard.pm:286
1120 #, c-format
1121 msgid ""
1122 "_: keyboard\n"
1123 "Russian (phonetic)"
1124 msgstr "Орустук (фонетикалык)"
1125
1126 #: ../lib/keyboard.pm:288
1127 #, c-format
1128 msgid ""
1129 "_: keyboard\n"
1130 "Slovenian"
1131 msgstr "Словендик"
1132
1133 #: ../lib/keyboard.pm:290
1134 #, c-format
1135 msgid ""
1136 "_: keyboard\n"
1137 "Sinhala"
1138 msgstr "Sinhala"
1139
1140 #: ../lib/keyboard.pm:291
1141 #, c-format
1142 msgid ""
1143 "_: keyboard\n"
1144 "Slovakian (QWERTZ)"
1145 msgstr "Словактык (QWERTZ)"
1146
1147 #: ../lib/keyboard.pm:292
1148 #, c-format
1149 msgid ""
1150 "_: keyboard\n"
1151 "Slovakian (QWERTY)"
1152 msgstr "Словактык (QWERTY)"
1153
1154 #: ../lib/keyboard.pm:293
1155 #, c-format
1156 msgid ""
1157 "_: keyboard\n"
1158 "Saami (norwegian)"
1159 msgstr "Саамилик (норвегиялык)"
1160
1161 #: ../lib/keyboard.pm:294
1162 #, c-format
1163 msgid ""
1164 "_: keyboard\n"
1165 "Saami (swedish/finnish)"
1166 msgstr "Саами (шведдик/финдик)"
1167
1168 #: ../lib/keyboard.pm:296
1169 #, c-format
1170 msgid ""
1171 "_: keyboard\n"
1172 "Sindhi"
1173 msgstr "Sindhi"
1174
1175 #: ../lib/keyboard.pm:298
1176 #, c-format
1177 msgid ""
1178 "_: keyboard\n"
1179 "Serbian (cyrillic)"
1180 msgstr "Сербдик (кириллица)"
1181
1182 #: ../lib/keyboard.pm:299
1183 #, c-format
1184 msgid ""
1185 "_: keyboard\n"
1186 "Syriac"
1187 msgstr "Сириялык"
1188
1189 #: ../lib/keyboard.pm:300
1190 #, c-format
1191 msgid ""
1192 "_: keyboard\n"
1193 "Syriac (phonetic)"
1194 msgstr "Сириялык (фонетикалык)"
1195
1196 #: ../lib/keyboard.pm:301
1197 #, c-format
1198 msgid ""
1199 "_: keyboard\n"
1200 "Telugu"
1201 msgstr "Telugu"
1202
1203 #: ../lib/keyboard.pm:303
1204 #, c-format
1205 msgid ""
1206 "_: keyboard\n"
1207 "Tamil (ISCII-layout)"
1208 msgstr "Тамилдик (ISCII жайгашуусу)"
1209
1210 #: ../lib/keyboard.pm:304
1211 #, c-format
1212 msgid ""
1213 "_: keyboard\n"
1214 "Tamil (Typewriter-layout)"
1215 msgstr "Тамилдик (басмамашине жайгашуусу)"
1216
1217 #: ../lib/keyboard.pm:305
1218 #, c-format
1219 msgid ""
1220 "_: keyboard\n"
1221 "Thai (Kedmanee)"
1222 msgstr "Thai (Kedmanee)"
1223
1224 #: ../lib/keyboard.pm:306
1225 #, c-format
1226 msgid ""
1227 "_: keyboard\n"
1228 "Thai (TIS-820)"
1229 msgstr "Thai (TIS-820)"
1230
1231 #: ../lib/keyboard.pm:308
1232 #, c-format
1233 msgid ""
1234 "_: keyboard\n"
1235 "Thai (Pattachote)"
1236 msgstr "Thai (Pattachote)"
1237
1238 #: ../lib/keyboard.pm:310
1239 #, c-format
1240 msgid ""
1241 "_: keyboard\n"
1242 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1243 msgstr "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1244
1245 #: ../lib/keyboard.pm:311
1246 #, c-format
1247 msgid ""
1248 "_: keyboard\n"
1249 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1250 msgstr "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1251
1252 #: ../lib/keyboard.pm:313
1253 #, c-format
1254 msgid ""
1255 "_: keyboard\n"
1256 "Tajik"
1257 msgstr "Тажиктик"
1258
1259 #: ../lib/keyboard.pm:315
1260 #, c-format
1261 msgid ""
1262 "_: keyboard\n"
1263 "Turkmen"
1264 msgstr "Түркмөндүк"
1265
1266 #: ../lib/keyboard.pm:316
1267 #, c-format
1268 msgid ""
1269 "_: keyboard\n"
1270 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1271 msgstr "Түрктүк (адаткы \"F\" модели)"
1272
1273 #: ../lib/keyboard.pm:317
1274 #, c-format
1275 msgid ""
1276 "_: keyboard\n"
1277 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1278 msgstr "Түрктүк (соңку \"Q\" модели)"
1279
1280 #: ../lib/keyboard.pm:319
1281 #, c-format
1282 msgid ""
1283 "_: keyboard\n"
1284 "Ukrainian"
1285 msgstr "Украиндик"
1286
1287 #: ../lib/keyboard.pm:321
1288 #, c-format
1289 msgid ""
1290 "_: keyboard\n"
1291 "Urdu keyboard"
1292 msgstr "Урду ариптергичи"
1293
1294 #: ../lib/keyboard.pm:323
1295 #, c-format
1296 msgid "US keyboard (international)"
1297 msgstr "US ариптергичи (эларалык)"
1298
1299 #: ../lib/keyboard.pm:324
1300 #, c-format
1301 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1302 msgstr "ISO9995-3 (клавишанын 3 денгээли менен US-алиптергичи)"
1303
1304 #: ../lib/keyboard.pm:325
1305 #, c-format
1306 msgid ""
1307 "_: keyboard\n"
1308 "Uzbek (cyrillic)"
1309 msgstr "Өзбектик (кириллица)"
1310
1311 #: ../lib/keyboard.pm:327
1312 #, c-format
1313 msgid ""
1314 "_: keyboard\n"
1315 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1316 msgstr "Вьетнамдык \"сандык катар\" QWERTY"
1317
1318 #: ../lib/keyboard.pm:328
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "_: keyboard\n"
1322 "Yugoslavian (latin)"
1323 msgstr "Югославдык (латын)"
1324
1325 #: ../lib/keyboard.pm:335
1326 #, c-format
1327 msgid "Right Alt key"
1328 msgstr "Оңдогу Alt баскычы"
1329
1330 #: ../lib/keyboard.pm:336
1331 #, c-format
1332 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1333 msgstr "Кош Shift баскычтарын тең бирдей"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:337
1336 #, c-format
1337 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1338 msgstr "Control жана Shift баскычтарын тең бирдей"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:338
1341 #, c-format
1342 msgid "CapsLock key"
1343 msgstr "CapsLock баскычы"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:339
1346 #, c-format
1347 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1348 msgstr "Shift жана CapsLock баскычтарын тең бирдей"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:340
1351 #, c-format
1352 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1353 msgstr "Ctrl жана Alt баскычтарын тең бирдей"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:341
1356 #, c-format
1357 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1358 msgstr "Alt жана Shift баскычтарын тең бирдей"
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:342
1361 #, c-format
1362 msgid "\"Menu\" key"
1363 msgstr "\"Меню\" баскычы"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:343
1366 #, c-format
1367 msgid "Left \"Windows\" key"
1368 msgstr "Солдогу \"Windows\" баскычы"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:344
1371 #, c-format
1372 msgid "Right \"Windows\" key"
1373 msgstr "Оңдогу \"Windows\" баскычы"
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:345
1376 #, c-format
1377 msgid "Both Control keys simultaneously"
1378 msgstr "Кош Control баскычтарын тең бирдей"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:346
1381 #, c-format
1382 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1383 msgstr "Кош Alt баскычтарын тең бирдей"
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:347
1386 #, c-format
1387 msgid "Left Shift key"
1388 msgstr "Солдогу Shift баскычы"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:348
1391 #, c-format
1392 msgid "Right Shift key"
1393 msgstr "Оңдогу Shift баскычы"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:349
1396 #, c-format
1397 msgid "Left Alt key"
1398 msgstr "Солдогу Alt баскычы"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:350
1401 #, c-format
1402 msgid "Left Control key"
1403 msgstr "Солдогу Control баскычы"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:351
1406 #, c-format
1407 msgid "Right Control key"
1408 msgstr "Оңдогу Control баскычы"
1409
1410 #: ../lib/keyboard.pm:387
1411 #, c-format
1412 msgid ""
1413 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1414 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1415 "(eg: latin and non latin)"
1416 msgstr ""
1417 "бир нече алиптергич жайгалыштарга өтүү үчүн клавишаны\n"
1418 "же бир нече клавишалардын комбинацияларын тандап алуу\n"
1419 "мүмкүн (мисалы: англисче,орусча жана кыргызча)"
1420
1421 #: ../lib/keyboard.pm:392
1422 #, c-format
1423 msgid "Warning"
1424 msgstr "Эскертүү"
1425
1426 #: ../lib/keyboard.pm:393
1427 #, c-format
1428 msgid ""
1429 "This setting will be activated after the installation.\n"
1430 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1431 "key to switch between the different keyboard layouts."
1432 msgstr ""
1433 "Азыркы ырастоолор системанын орнотулушунан кийин иштейт.\n"
1434 "Орнотуу мезгилинде бир нече алиптергич жайгалыштары арасында\n"
1435 "өтүү үчүн «Оң Control» клавишасын колдонуңуз."
1436
1437 #: ../lib/mouse.pm:23
1438 #, c-format
1439 msgid "Sun - Mouse"
1440 msgstr "Sun чычканы"
1441
1442 #: ../lib/mouse.pm:29
1443 #, c-format
1444 msgid "Standard"
1445 msgstr "Стандарттык"
1446
1447 #: ../lib/mouse.pm:30
1448 #, c-format
1449 msgid "Logitech MouseMan+"
1450 msgstr "Logitech MouseMan+"
1451
1452 #: ../lib/mouse.pm:31
1453 #, c-format
1454 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1455 msgstr "Кадимки дөңгөлөктүү PS2 чычканы"
1456
1457 #: ../lib/mouse.pm:32
1458 #, c-format
1459 msgid "GlidePoint"
1460 msgstr "GlidePoint"
1461
1462 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1463 #, c-format
1464 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1465 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1466
1467 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1468 #, c-format
1469 msgid "Genius NetMouse"
1470 msgstr "Genius NetMouse"
1471
1472 #: ../lib/mouse.pm:37
1473 #, c-format
1474 msgid "Genius NetScroll"
1475 msgstr "Genius NetScroll"
1476
1477 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1478 #, c-format
1479 msgid "Microsoft Explorer"
1480 msgstr "Microsoft Explorer"
1481
1482 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1483 #, c-format
1484 msgid "1 button"
1485 msgstr "1 баскыч"
1486
1487 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1488 #, c-format
1489 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1490 msgstr "Кадимки 2 баскычтуу чычкан"
1491
1492 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1493 #, c-format
1494 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1495 msgstr "Кадимки 3 баскычтуу чычкан; дөңгөлөктү эмуляциялоо менен"
1496
1497 #: ../lib/mouse.pm:47
1498 #, c-format
1499 msgid "Wheel"
1500 msgstr "Дөңгөлөк"
1501
1502 #: ../lib/mouse.pm:51
1503 #, c-format
1504 msgid "serial"
1505 msgstr "удаалаш"
1506
1507 #: ../lib/mouse.pm:54
1508 #, c-format
1509 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1510 msgstr "Кадимки 3 баскычтуу чычкан"
1511
1512 #: ../lib/mouse.pm:56
1513 #, c-format
1514 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1515 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1516
1517 #: ../lib/mouse.pm:57
1518 #, c-format
1519 msgid "Logitech MouseMan"
1520 msgstr "Logitech MouseMan"
1521
1522 #: ../lib/mouse.pm:58
1523 #, c-format
1524 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1525 msgstr "Logitech MouseMan; дөңгөлөктү эмуляциялоо менен"
1526
1527 #: ../lib/mouse.pm:59
1528 #, c-format
1529 msgid "Mouse Systems"
1530 msgstr "Mouse Systems"
1531
1532 #: ../lib/mouse.pm:61
1533 #, c-format
1534 msgid "Logitech CC Series"
1535 msgstr "Logitech CC Series"
1536
1537 #: ../lib/mouse.pm:62
1538 #, c-format
1539 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1540 msgstr "Logitech CC Series; дөңгөлөктү эмуляциялоо менен"
1541
1542 #: ../lib/mouse.pm:63
1543 #, c-format
1544 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1545 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1546
1547 #: ../lib/mouse.pm:65
1548 #, c-format
1549 msgid "MM Series"
1550 msgstr "MM Series"
1551
1552 #: ../lib/mouse.pm:66
1553 #, c-format
1554 msgid "MM HitTablet"
1555 msgstr "MM HitTablet"
1556
1557 #: ../lib/mouse.pm:67
1558 #, c-format
1559 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1560 msgstr "Logitech Mouse (удаалаш, эски C7 тибиндеги)"
1561
1562 #: ../lib/mouse.pm:68
1563 #, c-format
1564 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1565 msgstr ""
1566 "Logitech Mouse (удаалаш, эски C7 тибиндеги); дөңгөлөктү эмуляциялоо менен"
1567
1568 #: ../lib/mouse.pm:70
1569 #, c-format
1570 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1571 msgstr "Kensington Thinking Mouse; дөңгөлөктү эмуляциялоо менен"
1572
1573 #: ../lib/mouse.pm:73
1574 #, c-format
1575 msgid "busmouse"
1576 msgstr "busmouse"
1577
1578 #: ../lib/mouse.pm:76
1579 #, c-format
1580 msgid "2 buttons"
1581 msgstr "2 баскычтуу"
1582
1583 #: ../lib/mouse.pm:77
1584 #, c-format
1585 msgid "3 buttons"
1586 msgstr "3 баскычтуу"
1587
1588 #: ../lib/mouse.pm:78
1589 #, c-format
1590 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1591 msgstr "3 баскычтуу; дөңгөлөктү эмуляциялоо менен"
1592
1593 #: ../lib/mouse.pm:81
1594 #, c-format
1595 msgid "Universal"
1596 msgstr "Универсалдык"
1597
1598 #: ../lib/mouse.pm:83
1599 #, c-format
1600 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1601 msgstr "Бардык PS/2 & USB чычканы"
1602
1603 #: ../lib/mouse.pm:84
1604 #, c-format
1605 msgid "Force evdev"
1606 msgstr "evdev зордуктап баштоо"
1607
1608 #: ../lib/mouse.pm:85
1609 #, c-format
1610 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1611 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1612
1613 #: ../lib/mouse.pm:86
1614 #, c-format
1615 msgid "VirtualBox mouse"
1616 msgstr "VirtualBox чычканы"
1617
1618 #: ../lib/mouse.pm:87
1619 #, c-format
1620 msgid "VMware mouse"
1621 msgstr "VMware чычканы"
1622
1623 #: ../lib/mouse.pm:90
1624 #, c-format
1625 msgid "none"
1626 msgstr "жок"
1627
1628 #: ../lib/mouse.pm:92
1629 #, c-format
1630 msgid "No mouse"
1631 msgstr "Чычкан түзүлүшү жок"
1632
1633 #: ../lib/mouse.pm:475
1634 #, c-format
1635 msgid "Testing the mouse"
1636 msgstr "Чычканды текшерүү"
1637
1638 #: ../lib/mouse.pm:512
1639 #, c-format
1640 msgid "Please choose your type of mouse."
1641 msgstr "Чычкан тибин тандаңыз."
1642
1643 #: ../lib/mouse.pm:513
1644 #, c-format
1645 msgid "Mouse choice"
1646 msgstr "Чычкан тандоо"
1647
1648 #: ../lib/mouse.pm:529
1649 #, c-format
1650 msgid "Emulate third button?"
1651 msgstr "Үчүнчү баскычты эмуляциялообу?"
1652
1653 #: ../lib/mouse.pm:533
1654 #, c-format
1655 msgid "Mouse Port"
1656 msgstr "Чычкан порту"
1657
1658 #: ../lib/mouse.pm:534
1659 #, c-format
1660 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1661 msgstr "Чычкандын туташкан портту көрсөтүңүз."
1662
1663 #: ../lib/mouse.pm:543
1664 #, c-format
1665 msgid "Buttons emulation"
1666 msgstr "Баскычтарды эмуляциялоо"
1667
1668 #: ../lib/mouse.pm:545
1669 #, c-format
1670 msgid "Button 2 Emulation"
1671 msgstr "2 баскычты эмуляциялоо"
1672
1673 #: ../lib/mouse.pm:546
1674 #, c-format
1675 msgid "Button 3 Emulation"
1676 msgstr "3 баскычты эмуляциялоо"
1677
1678 #: ../lib/mouse.pm:597
1679 #, c-format
1680 msgid "Please test the mouse"
1681 msgstr "Өзүңүздүн чычканыңызды текшериңиз"
1682
1683 #: ../lib/mouse.pm:599
1684 #, c-format
1685 msgid "To activate the mouse,"
1686 msgstr "Чычканды ишке киргизүү үчүн,"
1687
1688 #: ../lib/mouse.pm:600
1689 #, c-format
1690 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1691 msgstr "ДӨҢГӨЛӨКТҮ КЫЙМЫЛГА КЕЛТИРИҢИЗ!"
1692
1693 #: ../tools/XFdrake:71
1694 #, c-format
1695 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1696 msgstr "Өзгөртүүлөр ишке кирши үчүн системаны кайра жүктөөңүз керек"
1697
1698 #: ../tools/keyboarddrake:37
1699 #, c-format
1700 msgid "Keyboard"
1701 msgstr "Алиптергич"
1702
1703 #: ../tools/keyboarddrake:38
1704 #, c-format
1705 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1706 msgstr "Алиптактаңыздын жайгашуу тартибин тандаңыз."
1707
1708 #: ../tools/keyboarddrake:39
1709 #, c-format
1710 msgid "Keyboard layout"
1711 msgstr "Алиптергич жайгалышы"
1712
1713 #: ../tools/keyboarddrake:52
1714 #, c-format
1715 msgid "Keyboard type"
1716 msgstr "Алиптергич тиби"
1717
1718 #: ../tools/keyboarddrake:65
1719 #, c-format
1720 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1721 msgstr "Консолдо BackSpace баскычын колдонгондо Delete кайтарылсынбы?"
1722
1723 #~ msgid ""
1724 #~ "_: keyboard\n"
1725 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1726 #~ msgstr "Литвалык AZERTY (эски)"
1727
1728 #~ msgid ""
1729 #~ "_: keyboard\n"
1730 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1731 #~ msgstr "Литвалык AZERTY (жаңы)"
1732
1733 #~ msgid ""
1734 #~ "_: keyboard\n"
1735 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1736 #~ msgstr "Литвалык \"сан катар\" QWERTY"
1737
1738 #~ msgid ""
1739 #~ "_: keyboard\n"
1740 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1741 #~ msgstr "Литвалык \"фонетикалык\" QWERTY"
1742
1743 #~ msgid "Mouse test"
1744 #~ msgstr "Чычкан текшерүү"
1745
1746 #~ msgid "Please test your mouse:"
1747 #~ msgstr "Чычканыңызды текшериңиз:"
1748
1749 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1750 #~ msgstr ""
1751 #~ "Plug'n Play изилдөөсүнүн ийгиликсиздиги. Тийиштүү туура монитор тандаңыз"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28