/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/nb.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/nb.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 33550 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of nb.po to Norwegian Bokmål
2 # translation of nb.po to
3 # KTranslator Generated File
4 # Translation file of Mandriva Linux graphic install
5 # Copyright (C) 1999 Mandriva
6 #
7 # Terje Bjerkelia <terje@bjerkelia.com>, 1999-2000.
8 # Andreas Bergstrøm <abergstr@halden.net>, 2000.
9 # Kenneth Rørvik <kenneth@argon.no-ip.com>, 2003.
10 # Per Øyvind Karlsen <peroyvind@sintrax.net>, 2003, 2004.
11 # Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2004, 2007.
12 # Per Øyvind Karlsen <peroyvind@mandrivalinux.org>, 2004, 2005.
13 # Eskild Hustvedt <eskild@goldenfiles.com>, 2004.
14 # Eskild Hustvedt <zerodogg@skolelinux.no>, 2004, 2005.
15 # Per Øyvind Karlsen <pkarlsen@mandriva.com>, 2005, 2006.
16 # Per Øyvind Karlsen <peroyvind@mandriva.org>, 2007.
17 # Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2009.
18 msgid ""
19 msgstr ""
20 "Project-Id-Version: nb\n"
21 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
22 "PO-Revision-Date: 2009-10-22 00:13+0200\n"
23 "Last-Translator: Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>\n"
24 "Language-Team: Norwegian Bokmål <cooker-i18n@mandrivalinux.org>\n"
25 "Language: \n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
31 "X-Language: nb_NO\n"
32
33 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
34 #, c-format
35 msgid "256 kB"
36 msgstr "256 kB"
37
38 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
39 #, c-format
40 msgid "512 kB"
41 msgstr "512 kB"
42
43 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
44 #, c-format
45 msgid "1 MB"
46 msgstr "1 MB"
47
48 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
49 #, c-format
50 msgid "2 MB"
51 msgstr "2 MB"
52
53 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
54 #, c-format
55 msgid "4 MB"
56 msgstr "4 MB"
57
58 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
59 #, c-format
60 msgid "8 MB"
61 msgstr "8 MB"
62
63 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
64 #, c-format
65 msgid "16 MB"
66 msgstr "16 MB"
67
68 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
69 #, c-format
70 msgid "32 MB"
71 msgstr "32 MB"
72
73 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
74 #, c-format
75 msgid "64 MB or more"
76 msgstr "64 MB eller mer"
77
78 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
79 #, c-format
80 msgid "X server"
81 msgstr "X-tjener"
82
83 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
84 #, c-format
85 msgid "Choose an X server"
86 msgstr "Velg en X-tjener"
87
88 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
89 #, c-format
90 msgid "Multi-head configuration"
91 msgstr "Multi-hode-oppsett"
92
93 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
94 #, c-format
95 msgid ""
96 "Your system supports multiple head configuration.\n"
97 "What do you want to do?"
98 msgstr ""
99 "Systemet ditt støtter oppsett for flere hoder.\n"
100 "Hva ønsker du å gjøre?"
101
102 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
103 #, c-format
104 msgid "Select the memory size of your graphics card"
105 msgstr "Velg minnestørrelsen til grafikk-kortet ditt"
106
107 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
108 #, c-format
109 msgid ""
110 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
111 "support additional features.\n"
112 "Do you wish to use it?"
113 msgstr ""
114 "Det er en proprietær driver tilgjengelig for ditt skjermkort som kan gi "
115 "ekstra finesser.\n"
116 "Ønsker du å bruke den?"
117
118 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
122 "software driver."
123 msgstr ""
124 "Den proprietære driveren ble ikke ordentlig installert. Bruker derfor den "
125 "frie driveren."
126
127 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
128 #, c-format
129 msgid "Configure all heads independently"
130 msgstr "Sett opp alle hoder uavhengig"
131
132 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
133 #, c-format
134 msgid "Use Xinerama extension"
135 msgstr "Bruk Xinerama utvidelse"
136
137 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
138 #, c-format
139 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
140 msgstr "Sett bare opp kort «%s»%s"
141
142 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
143 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
144 #, c-format
145 msgid "Custom"
146 msgstr "Skreddersydd"
147
148 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
149 #, c-format
150 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
151 msgstr "Skjermkort- og skjermoppsett"
152
153 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
154 #, c-format
155 msgid "Quit"
156 msgstr "Avslutt"
157
158 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
159 #, c-format
160 msgid "Graphic Card"
161 msgstr "Grafikk-kort"
162
163 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
164 #, c-format
165 msgid ""
166 "_: This is a display device\n"
167 "Monitor"
168 msgstr "Skjerm"
169
170 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
171 #, c-format
172 msgid "Resolution"
173 msgstr "Oppløsning"
174
175 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
176 #, c-format
177 msgid "Test"
178 msgstr "Test"
179
180 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
181 #, c-format
182 msgid "Options"
183 msgstr "Valg"
184
185 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
186 #, c-format
187 msgid "Plugins"
188 msgstr "Programtillegg"
189
190 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
191 #, c-format
192 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
193 msgstr "Din Xorg-oppsettsfil er ødelagt, vi vil ignorere den."
194
195 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Keep the changes?\n"
199 "The current configuration is:\n"
200 "\n"
201 "%s"
202 msgstr ""
203 "Behold endringene?\n"
204 "Nåværende oppsett er:\n"
205 "\n"
206 "%s"
207
208 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
209 #, c-format
210 msgid "Choose a monitor for head #%d"
211 msgstr "Velg en skjerm for hode #%d"
212
213 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
214 #, c-format
215 msgid "Choose a monitor"
216 msgstr "Velg en monitor"
217
218 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
219 #, c-format
220 msgid "Plug'n Play"
221 msgstr "Plug'n Play"
222
223 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
224 #, c-format
225 msgid "Generic"
226 msgstr "Generisk"
227
228 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
229 #, c-format
230 msgid "Vendor"
231 msgstr "Leverandør"
232
233 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
234 #, c-format
235 msgid ""
236 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
237 "rate\n"
238 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
239 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
240 "\n"
241 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
242 "range\n"
243 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
244 "monitor.\n"
245 " If in doubt, choose a conservative setting."
246 msgstr ""
247 "De to kritiske parametrene er den vertikale oppfrisknings-raten, som er "
248 "raten\n"
249 "som som oppfrisker hele skjermen, og mest viktig den horisontale \n"
250 "sync-raten, som er raten som scanlinjer blir vist.\n"
251 "\n"
252 "Det et VELDIG VIKTIG at du ikke spesifiserer en monitor-type med et sync-"
253 "område\n"
254 "som er utenfor det monitoren din er i stand til å klare: Du kan skade "
255 "skjermen din.\n"
256 " Hvis du er usikker, velg en konservativ innstilling."
257
258 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
259 #, c-format
260 msgid "Horizontal refresh rate"
261 msgstr "Horisontal oppfrisknings-rate"
262
263 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
264 #, c-format
265 msgid "Vertical refresh rate"
266 msgstr "Vertikal oppfrisknings-rate"
267
268 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
269 #, c-format
270 msgid "Choose plugins"
271 msgstr "Velg programtillegg"
272
273 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
274 #, c-format
275 msgid "256 colors (8 bits)"
276 msgstr "256 farger (8 bits)"
277
278 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
279 #, c-format
280 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
281 msgstr "32 tusen farger (15 bits)"
282
283 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
284 #, c-format
285 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
286 msgstr "65 tusen farger (16 bits)"
287
288 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
289 #, c-format
290 msgid "16 million colors (24 bits)"
291 msgstr "16 millioner farger (24 bits)"
292
293 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
294 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
295 #, c-format
296 msgid "Automatic"
297 msgstr "Automatisk"
298
299 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
300 #, c-format
301 msgid "Resolutions"
302 msgstr "Oppløsninger"
303
304 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
305 #, c-format
306 msgid "Other"
307 msgstr "Andre"
308
309 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
310 #, c-format
311 msgid "Choose the resolution and the color depth"
312 msgstr "Velg oppløsning og fargedybde"
313
314 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
315 #, c-format
316 msgid "Graphics card: %s"
317 msgstr "Grafikk-kort: %s"
318
319 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
320 #, c-format
321 msgid "Ok"
322 msgstr "Ok"
323
324 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
325 #, c-format
326 msgid "Cancel"
327 msgstr "Avbryt"
328
329 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
330 #, c-format
331 msgid "Help"
332 msgstr "Hjelp"
333
334 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
335 #, c-format
336 msgid "Test of the configuration"
337 msgstr "Test av oppsettet"
338
339 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
340 #, c-format
341 msgid "Do you want to test the configuration?"
342 msgstr "Vil du teste oppsettet?"
343
344 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
345 #, c-format
346 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
347 msgstr "Advarsel: testing av dette grafikkortet kan `fryse' maskinen din"
348
349 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
350 #, c-format
351 msgid ""
352 "An error occurred:\n"
353 "%s\n"
354 "Try to change some parameters"
355 msgstr ""
356 "En feil har oppstått:\n"
357 "%s\n"
358 "Prøv å endre på noen parametre"
359
360 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
361 #, c-format
362 msgid "Leaving in %d seconds"
363 msgstr "Forlater om %d sekunder"
364
365 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
366 #, c-format
367 msgid "Is this the correct setting?"
368 msgstr "Er dette riktig oppsett?"
369
370 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
371 #, c-format
372 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
373 msgstr "Slå av Ctrl + Alt + Rettetast: %s\n"
374
375 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
376 #, c-format
377 msgid "no"
378 msgstr "nei"
379
380 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
381 #, c-format
382 msgid "yes"
383 msgstr "ja"
384
385 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
386 #, c-format
387 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
388 msgstr "3D-maskinvareakselerasjon %s\n"
389
390 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
391 #, c-format
392 msgid "Keyboard layout: %s\n"
393 msgstr "Tastaturoppsett: %s\n"
394
395 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
396 #, c-format
397 msgid "Mouse type: %s\n"
398 msgstr "Musetype: %s\n"
399
400 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
401 #, c-format
402 msgid "Monitor: %s\n"
403 msgstr "Skjerm: %s\n"
404
405 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
406 #, c-format
407 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
408 msgstr "Skjerm HorizSync: %s\n"
409
410 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
411 #, c-format
412 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
413 msgstr "Skjerm VertRefresh: %s\n"
414
415 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
416 #, c-format
417 msgid "Graphics card: %s\n"
418 msgstr "Skjermkort: %s\n"
419
420 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
421 #, c-format
422 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
423 msgstr "Grafikkminne: %s kB\n"
424
425 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
426 #, c-format
427 msgid "Color depth: %s\n"
428 msgstr "Fargedybde: %s\n"
429
430 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
431 #, c-format
432 msgid "Resolution: %s\n"
433 msgstr "Oppløsning: %s\n"
434
435 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
436 #, c-format
437 msgid "Xorg driver: %s\n"
438 msgstr "Xorg-driver: %s\n"
439
440 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
441 #, c-format
442 msgid "Xorg configuration"
443 msgstr "Xorg-oppsett"
444
445 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
446 #, c-format
447 msgid "Global options"
448 msgstr "Globale valg"
449
450 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
451 #, c-format
452 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
453 msgstr "Slå av Ctrl + Alt + Rettetast"
454
455 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
456 #, c-format
457 msgid "Graphic card options"
458 msgstr "Skjermkortvalg"
459
460 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
461 #, c-format
462 msgid "3D hardware acceleration"
463 msgstr "3D-maskinvareakselerasjon"
464
465 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
466 #, c-format
467 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
468 msgstr "Aktiver gjennomsiktighet (Composite-utvidelse)"
469
470 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
471 #, c-format
472 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
473 msgstr "Bruk maskinvareakselerert musepeker"
474
475 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
476 #, c-format
477 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
478 msgstr ""
479 "Aktiver RENDER-akselerasjon (dette kan forårsake problemer med visning av "
480 "tekst)"
481
482 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
483 #, c-format
484 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
485 msgstr "Aktiver duplikatskjermbilde på ekstern skjerm"
486
487 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
488 #, c-format
489 msgid "Enable duplicate display on the second display"
490 msgstr "Aktiver duplikatskjermbilde på andre skjerm"
491
492 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
493 #, c-format
494 msgid "Force display mode of DVI"
495 msgstr "Tving visningsmodus for DVI"
496
497 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
498 #, c-format
499 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
500 msgstr "Aktiver BIOS-hurtigtaster for bytte av ekstern skjerm"
501
502 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
503 #, c-format
504 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
505 msgstr "Bruk EXA i stedet for XAA (bedre ytelse for Render og Composite)"
506
507 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
508 #, c-format
509 msgid "Graphical interface at startup"
510 msgstr "Grafisk grensesnitt under oppstart"
511
512 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
513 #, c-format
514 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
515 msgstr "Automatisk start opp det grafiske grensesnittet (Xorg) ved oppstart"
516
517 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
518 #, c-format
519 msgid ""
520 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
521 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
522 "\n"
523 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
524 "computer.\n"
525 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
526 "\n"
527 "Do you have this feature?"
528 msgstr ""
529 "Det ser ut til at grafikkortet ditt har en TV-UT-kontakt.\n"
530 "Det kan settes opp til å fungere ved hjelp av frame-buffer.\n"
531 "\n"
532 "For at dette skal virke må kortet være plugget til TVen din før oppstart av "
533 "maskinen din.\n"
534 "Velg så \"TV-out\"-oppføringen i oppstartslasteren\n"
535 "\n"
536 "Har du dette?"
537
538 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
539 #, c-format
540 msgid "What norm is your TV using?"
541 msgstr "Hva slags norm bruker TV'en din?"
542
543 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "_:weird aspect ratio\n"
547 "other"
548 msgstr "annet"
549
550 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "_: keyboard\n"
554 "Czech (QWERTZ)"
555 msgstr "Tsjekkisk (QWERTZ)"
556
557 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
558 #, c-format
559 msgid ""
560 "_: keyboard\n"
561 "German"
562 msgstr "Tysk"
563
564 #: ../lib/keyboard.pm:188
565 #, c-format
566 msgid ""
567 "_: keyboard\n"
568 "Dvorak"
569 msgstr "Dvorak"
570
571 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
572 #, c-format
573 msgid ""
574 "_: keyboard\n"
575 "Spanish"
576 msgstr "Spansk"
577
578 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "_: keyboard\n"
582 "Finnish"
583 msgstr "Finsk"
584
585 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "_: keyboard\n"
589 "French"
590 msgstr "Fransk"
591
592 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
593 #, c-format
594 msgid "UK keyboard"
595 msgstr "UK-tastatur"
596
597 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
598 #, c-format
599 msgid ""
600 "_: keyboard\n"
601 "Norwegian"
602 msgstr "Norsk"
603
604 #: ../lib/keyboard.pm:194
605 #, c-format
606 msgid ""
607 "_: keyboard\n"
608 "Polish"
609 msgstr "Polsk"
610
611 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
612 #, c-format
613 msgid ""
614 "_: keyboard\n"
615 "Russian"
616 msgstr "Russisk"
617
618 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
619 #, c-format
620 msgid ""
621 "_: keyboard\n"
622 "Swedish"
623 msgstr "Svensk"
624
625 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
626 #, c-format
627 msgid "US keyboard"
628 msgstr "US-tastatur"
629
630 #: ../lib/keyboard.pm:199
631 #, c-format
632 msgid ""
633 "_: keyboard\n"
634 "Albanian"
635 msgstr "Albansk"
636
637 #: ../lib/keyboard.pm:200
638 #, c-format
639 msgid ""
640 "_: keyboard\n"
641 "Armenian (old)"
642 msgstr "Armensk (gammelt)"
643
644 #: ../lib/keyboard.pm:201
645 #, c-format
646 msgid ""
647 "_: keyboard\n"
648 "Armenian (typewriter)"
649 msgstr "Armensk (skrivemaskin)"
650
651 #: ../lib/keyboard.pm:202
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "_: keyboard\n"
655 "Armenian (phonetic)"
656 msgstr "Armensk (fonétisk)"
657
658 #: ../lib/keyboard.pm:203
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "_: keyboard\n"
662 "Arabic"
663 msgstr "Arabisk"
664
665 #: ../lib/keyboard.pm:204
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "_: keyboard\n"
669 "Azerbaidjani (latin)"
670 msgstr "Azerbaidjansk (latin)"
671
672 #: ../lib/keyboard.pm:205
673 #, c-format
674 msgid ""
675 "_: keyboard\n"
676 "Belgian"
677 msgstr "Belgisk"
678
679 #: ../lib/keyboard.pm:206
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "_: keyboard\n"
683 "Bengali (Inscript-layout)"
684 msgstr "Bengalsk (Inscript oppsett)"
685
686 #: ../lib/keyboard.pm:207
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "_: keyboard\n"
690 "Bengali (Probhat)"
691 msgstr "Bengalsk (Probhat)"
692
693 #: ../lib/keyboard.pm:208
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "_: keyboard\n"
697 "Bulgarian (phonetic)"
698 msgstr "Bulgarsk (fonétisk)"
699
700 #: ../lib/keyboard.pm:209
701 #, c-format
702 msgid ""
703 "_: keyboard\n"
704 "Bulgarian (BDS)"
705 msgstr "Bulgarsk (BDS)"
706
707 #: ../lib/keyboard.pm:210
708 #, c-format
709 msgid ""
710 "_: keyboard\n"
711 "Brazilian (ABNT-2)"
712 msgstr "Brasiliansk (ABNT-2)"
713
714 #: ../lib/keyboard.pm:211
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "_: keyboard\n"
718 "Bosnian"
719 msgstr "Bosnisk"
720
721 #: ../lib/keyboard.pm:212
722 #, c-format
723 msgid ""
724 "_: keyboard\n"
725 "Dzongkha/Tibetan"
726 msgstr "Dzongkha/Tibetan"
727
728 #: ../lib/keyboard.pm:213
729 #, c-format
730 msgid ""
731 "_: keyboard\n"
732 "Belarusian"
733 msgstr "Hviterussisk"
734
735 #: ../lib/keyboard.pm:214
736 #, c-format
737 msgid ""
738 "_: keyboard\n"
739 "Swiss (German layout)"
740 msgstr "Sveitsisk (tysk oppsett)"
741
742 #: ../lib/keyboard.pm:215
743 #, c-format
744 msgid ""
745 "_: keyboard\n"
746 "Swiss (French layout)"
747 msgstr "Sveitsisk (fransk oppsett)"
748
749 #: ../lib/keyboard.pm:217
750 #, c-format
751 msgid ""
752 "_: keyboard\n"
753 "Cherokee syllabics"
754 msgstr "Cherokee syllabics"
755
756 #: ../lib/keyboard.pm:219
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "_: keyboard\n"
760 "Czech (QWERTY)"
761 msgstr "Tsjekkisk (QWERTY)"
762
763 #: ../lib/keyboard.pm:221
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "_: keyboard\n"
767 "German (no dead keys)"
768 msgstr "Tysk (ingen døde taster)"
769
770 #: ../lib/keyboard.pm:222
771 #, c-format
772 msgid ""
773 "_: keyboard\n"
774 "Devanagari"
775 msgstr "Devanagari"
776
777 #: ../lib/keyboard.pm:223
778 #, c-format
779 msgid ""
780 "_: keyboard\n"
781 "Danish"
782 msgstr "Dansk"
783
784 #: ../lib/keyboard.pm:224
785 #, c-format
786 msgid ""
787 "_: keyboard\n"
788 "Dvorak (US)"
789 msgstr "Dvorak (US)"
790
791 #: ../lib/keyboard.pm:225
792 #, c-format
793 msgid ""
794 "_: keyboard\n"
795 "Dvorak (Esperanto)"
796 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
797
798 #: ../lib/keyboard.pm:226
799 #, c-format
800 msgid ""
801 "_: keyboard\n"
802 "Dvorak (French)"
803 msgstr "Dvorak (Fransk)"
804
805 #: ../lib/keyboard.pm:227
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "_: keyboard\n"
809 "Dvorak (UK)"
810 msgstr "Dvorak (Britisk)"
811
812 #: ../lib/keyboard.pm:228
813 #, c-format
814 msgid ""
815 "_: keyboard\n"
816 "Dvorak (Norwegian)"
817 msgstr "Dvorak (Norsk)"
818
819 #: ../lib/keyboard.pm:229
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "_: keyboard\n"
823 "Dvorak (Polish)"
824 msgstr "Dvorak (Polsk)"
825
826 #: ../lib/keyboard.pm:230
827 #, c-format
828 msgid ""
829 "_: keyboard\n"
830 "Dvorak (Swedish)"
831 msgstr "Dvorak (Svensk)"
832
833 #: ../lib/keyboard.pm:231
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "_: keyboard\n"
837 "Estonian"
838 msgstr "Estlandsk"
839
840 #: ../lib/keyboard.pm:234
841 #, c-format
842 msgid ""
843 "_: keyboard\n"
844 "Faroese"
845 msgstr "Faroese"
846
847 #: ../lib/keyboard.pm:237
848 #, c-format
849 msgid ""
850 "_: keyboard\n"
851 "Georgian (\"Russian\" layout)"
852 msgstr "Georgisk («Russisk» oppsett)"
853
854 #: ../lib/keyboard.pm:238
855 #, c-format
856 msgid ""
857 "_: keyboard\n"
858 "Georgian (\"Latin\" layout)"
859 msgstr "Georgisk («Latinsk» oppsett)"
860
861 #: ../lib/keyboard.pm:239
862 #, c-format
863 msgid ""
864 "_: keyboard\n"
865 "Greek"
866 msgstr "Gresk"
867
868 #: ../lib/keyboard.pm:240
869 #, c-format
870 msgid ""
871 "_: keyboard\n"
872 "Greek (polytonic)"
873 msgstr "Gresk (polytonisk)"
874
875 #: ../lib/keyboard.pm:241
876 #, c-format
877 msgid ""
878 "_: keyboard\n"
879 "Gujarati"
880 msgstr "Gujarati"
881
882 #: ../lib/keyboard.pm:242
883 #, c-format
884 msgid ""
885 "_: keyboard\n"
886 "Gurmukhi"
887 msgstr "Gurmukhi"
888
889 #: ../lib/keyboard.pm:243
890 #, c-format
891 msgid ""
892 "_: keyboard\n"
893 "Croatian"
894 msgstr "Kroatisk"
895
896 #: ../lib/keyboard.pm:244
897 #, c-format
898 msgid ""
899 "_: keyboard\n"
900 "Hungarian"
901 msgstr "Ungarsk"
902
903 #: ../lib/keyboard.pm:245
904 #, c-format
905 msgid ""
906 "_: keyboard\n"
907 "Irish"
908 msgstr "Irsk"
909
910 #: ../lib/keyboard.pm:246
911 #, c-format
912 msgid ""
913 "_: keyboard\n"
914 "Inuktitut"
915 msgstr "Inuktitut"
916
917 #: ../lib/keyboard.pm:247
918 #, c-format
919 msgid ""
920 "_: keyboard\n"
921 "Israeli"
922 msgstr "Israelsk"
923
924 #: ../lib/keyboard.pm:248
925 #, c-format
926 msgid ""
927 "_: keyboard\n"
928 "Israeli (phonetic)"
929 msgstr "Israelsk (fonétisk)"
930
931 #: ../lib/keyboard.pm:249
932 #, c-format
933 msgid ""
934 "_: keyboard\n"
935 "Iranian"
936 msgstr "Iransk"
937
938 #: ../lib/keyboard.pm:250
939 #, c-format
940 msgid ""
941 "_: keyboard\n"
942 "Icelandic"
943 msgstr "Islandsk"
944
945 #: ../lib/keyboard.pm:251
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "_: keyboard\n"
949 "Italian"
950 msgstr "Italiensk"
951
952 #: ../lib/keyboard.pm:255
953 #, c-format
954 msgid ""
955 "_: keyboard\n"
956 "Japanese 106 keys"
957 msgstr "Japansk 106 taster"
958
959 #: ../lib/keyboard.pm:256
960 #, c-format
961 msgid ""
962 "_: keyboard\n"
963 "Kannada"
964 msgstr "Kannada"
965
966 #: ../lib/keyboard.pm:257
967 #, c-format
968 msgid ""
969 "_: keyboard\n"
970 "Kyrgyz"
971 msgstr "Kyrgyz"
972
973 #: ../lib/keyboard.pm:258
974 #, c-format
975 msgid ""
976 "_: keyboard\n"
977 "Korean"
978 msgstr "Koreansk"
979
980 #: ../lib/keyboard.pm:260
981 #, c-format
982 msgid ""
983 "_: keyboard\n"
984 "Kurdish (arabic script)"
985 msgstr "Kurdisk (arabisk skript)"
986
987 #: ../lib/keyboard.pm:261
988 #, c-format
989 msgid ""
990 "_: keyboard\n"
991 "Latin American"
992 msgstr "Latinamerikansk"
993
994 #: ../lib/keyboard.pm:263
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "_: keyboard\n"
998 "Laotian"
999 msgstr "Laot"
1000
1001 #: ../lib/keyboard.pm:264
1002 #, c-format
1003 msgid ""
1004 "_: keyboard\n"
1005 "Lithuanian"
1006 msgstr "Litauisk"
1007
1008 #: ../lib/keyboard.pm:265
1009 #, c-format
1010 msgid ""
1011 "_: keyboard\n"
1012 "Latvian"
1013 msgstr "Latvisk"
1014
1015 #: ../lib/keyboard.pm:266
1016 #, c-format
1017 msgid ""
1018 "_: keyboard\n"
1019 "Malayalam"
1020 msgstr "Malaysisk"
1021
1022 #: ../lib/keyboard.pm:267
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "_: keyboard\n"
1026 "Maori"
1027 msgstr "Maori"
1028
1029 #: ../lib/keyboard.pm:268
1030 #, c-format
1031 msgid ""
1032 "_: keyboard\n"
1033 "Macedonian"
1034 msgstr "Makedonsk"
1035
1036 #: ../lib/keyboard.pm:269
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "_: keyboard\n"
1040 "Myanmar (Burmese)"
1041 msgstr "Myanmar (Burmesisk)"
1042
1043 #: ../lib/keyboard.pm:270
1044 #, c-format
1045 msgid ""
1046 "_: keyboard\n"
1047 "Mongolian (cyrillic)"
1048 msgstr "Mongolsk (cyrillic)"
1049
1050 #: ../lib/keyboard.pm:271
1051 #, c-format
1052 msgid ""
1053 "_: keyboard\n"
1054 "Maltese (UK)"
1055 msgstr "Maltesisk (UK)"
1056
1057 #: ../lib/keyboard.pm:272
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "_: keyboard\n"
1061 "Maltese (US)"
1062 msgstr "Maltesisk (US)"
1063
1064 #: ../lib/keyboard.pm:273
1065 #, c-format
1066 msgid ""
1067 "_: keyboard\n"
1068 "Nigerian"
1069 msgstr "Nigeriansk"
1070
1071 #: ../lib/keyboard.pm:274
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "_: keyboard\n"
1075 "Dutch"
1076 msgstr "Nederlandsk"
1077
1078 #: ../lib/keyboard.pm:276
1079 #, c-format
1080 msgid ""
1081 "_: keyboard\n"
1082 "Oriya"
1083 msgstr "Oriya"
1084
1085 #: ../lib/keyboard.pm:277
1086 #, c-format
1087 msgid ""
1088 "_: keyboard\n"
1089 "Polish (qwerty layout)"
1090 msgstr "Polsk (qwerty oppsett)"
1091
1092 #: ../lib/keyboard.pm:278
1093 #, c-format
1094 msgid ""
1095 "_: keyboard\n"
1096 "Polish (qwertz layout)"
1097 msgstr "Polsk (qwertz oppsett)"
1098
1099 #: ../lib/keyboard.pm:280
1100 #, c-format
1101 msgid ""
1102 "_: keyboard\n"
1103 "Pashto"
1104 msgstr "Pashto"
1105
1106 #: ../lib/keyboard.pm:281
1107 #, c-format
1108 msgid ""
1109 "_: keyboard\n"
1110 "Portuguese"
1111 msgstr "Portugisisk"
1112
1113 #: ../lib/keyboard.pm:282
1114 #, c-format
1115 msgid ""
1116 "_: keyboard\n"
1117 "Canadian (Quebec)"
1118 msgstr "Kanadisk (Quebec)"
1119
1120 #: ../lib/keyboard.pm:283
1121 #, c-format
1122 msgid ""
1123 "_: keyboard\n"
1124 "Romanian (qwertz)"
1125 msgstr "Romansk (qwertz)"
1126
1127 #: ../lib/keyboard.pm:284
1128 #, c-format
1129 msgid ""
1130 "_: keyboard\n"
1131 "Romanian (qwerty)"
1132 msgstr "Romansk (qwerty)"
1133
1134 #: ../lib/keyboard.pm:286
1135 #, c-format
1136 msgid ""
1137 "_: keyboard\n"
1138 "Russian (phonetic)"
1139 msgstr "Russisk (fonétisk)"
1140
1141 #: ../lib/keyboard.pm:288
1142 #, c-format
1143 msgid ""
1144 "_: keyboard\n"
1145 "Slovenian"
1146 msgstr "Slovensk"
1147
1148 #: ../lib/keyboard.pm:290
1149 #, c-format
1150 msgid ""
1151 "_: keyboard\n"
1152 "Sinhala"
1153 msgstr "Sinhala"
1154
1155 #: ../lib/keyboard.pm:291
1156 #, c-format
1157 msgid ""
1158 "_: keyboard\n"
1159 "Slovakian (QWERTZ)"
1160 msgstr "Slovakisk (QWERTZ)"
1161
1162 #: ../lib/keyboard.pm:292
1163 #, c-format
1164 msgid ""
1165 "_: keyboard\n"
1166 "Slovakian (QWERTY)"
1167 msgstr "Slovakisk (QWERTY)"
1168
1169 #: ../lib/keyboard.pm:293
1170 #, c-format
1171 msgid ""
1172 "_: keyboard\n"
1173 "Saami (norwegian)"
1174 msgstr "Samisk (norsk)"
1175
1176 #: ../lib/keyboard.pm:294
1177 #, c-format
1178 msgid ""
1179 "_: keyboard\n"
1180 "Saami (swedish/finnish)"
1181 msgstr "Samisk (svensk/finsk)"
1182
1183 #: ../lib/keyboard.pm:296
1184 #, c-format
1185 msgid ""
1186 "_: keyboard\n"
1187 "Sindhi"
1188 msgstr "Sindhi"
1189
1190 #: ../lib/keyboard.pm:298
1191 #, c-format
1192 msgid ""
1193 "_: keyboard\n"
1194 "Serbian (cyrillic)"
1195 msgstr "Serbisk (cyrillic)"
1196
1197 #: ../lib/keyboard.pm:299
1198 #, c-format
1199 msgid ""
1200 "_: keyboard\n"
1201 "Syriac"
1202 msgstr "Syrisk"
1203
1204 #: ../lib/keyboard.pm:300
1205 #, c-format
1206 msgid ""
1207 "_: keyboard\n"
1208 "Syriac (phonetic)"
1209 msgstr "Syrisk (fonétisk)"
1210
1211 #: ../lib/keyboard.pm:301
1212 #, c-format
1213 msgid ""
1214 "_: keyboard\n"
1215 "Telugu"
1216 msgstr "Telugu"
1217
1218 #: ../lib/keyboard.pm:303
1219 #, c-format
1220 msgid ""
1221 "_: keyboard\n"
1222 "Tamil (ISCII-layout)"
1223 msgstr "Tamilsk (ISCII-oppsett)"
1224
1225 #: ../lib/keyboard.pm:304
1226 #, c-format
1227 msgid ""
1228 "_: keyboard\n"
1229 "Tamil (Typewriter-layout)"
1230 msgstr "Tamilsk (skrivemaskinoppsett)"
1231
1232 #: ../lib/keyboard.pm:305
1233 #, c-format
1234 msgid ""
1235 "_: keyboard\n"
1236 "Thai (Kedmanee)"
1237 msgstr "Thai (Kedmanee)"
1238
1239 #: ../lib/keyboard.pm:306
1240 #, c-format
1241 msgid ""
1242 "_: keyboard\n"
1243 "Thai (TIS-820)"
1244 msgstr "Thai (TIS-820)"
1245
1246 #: ../lib/keyboard.pm:308
1247 #, c-format
1248 msgid ""
1249 "_: keyboard\n"
1250 "Thai (Pattachote)"
1251 msgstr "Thai (Pattachote)"
1252
1253 #: ../lib/keyboard.pm:310
1254 #, c-format
1255 msgid ""
1256 "_: keyboard\n"
1257 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1258 msgstr "Tifinagh (marokansk oppsett)(+latinsk/arabisk)"
1259
1260 #: ../lib/keyboard.pm:311
1261 #, c-format
1262 msgid ""
1263 "_: keyboard\n"
1264 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1265 msgstr "Tifinagh (fonétisk) (+latinsk/arabisk)"
1266
1267 #: ../lib/keyboard.pm:313
1268 #, c-format
1269 msgid ""
1270 "_: keyboard\n"
1271 "Tajik"
1272 msgstr "Tajik-tastatur"
1273
1274 #: ../lib/keyboard.pm:315
1275 #, c-format
1276 msgid ""
1277 "_: keyboard\n"
1278 "Turkmen"
1279 msgstr "Turkmensk"
1280
1281 #: ../lib/keyboard.pm:316
1282 #, c-format
1283 msgid ""
1284 "_: keyboard\n"
1285 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1286 msgstr "Tyrkisk (tradisjonell «F»-modell)"
1287
1288 #: ../lib/keyboard.pm:317
1289 #, c-format
1290 msgid ""
1291 "_: keyboard\n"
1292 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1293 msgstr "Tyrkisk (moderne «Q»-modell)"
1294
1295 #: ../lib/keyboard.pm:319
1296 #, c-format
1297 msgid ""
1298 "_: keyboard\n"
1299 "Ukrainian"
1300 msgstr "Ukrainsk"
1301
1302 #: ../lib/keyboard.pm:321
1303 #, c-format
1304 msgid ""
1305 "_: keyboard\n"
1306 "Urdu keyboard"
1307 msgstr "Urdu-tastatur"
1308
1309 #: ../lib/keyboard.pm:323
1310 #, c-format
1311 msgid "US keyboard (international)"
1312 msgstr "US-tastatur (internasjonalt)"
1313
1314 #: ../lib/keyboard.pm:324
1315 #, c-format
1316 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1317 msgstr "ISO 9995-3 (USA-tastatur med 3 nivå per tast)"
1318
1319 #: ../lib/keyboard.pm:325
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "_: keyboard\n"
1323 "Uzbek (cyrillic)"
1324 msgstr "Usbekistansk (cyrillic)"
1325
1326 #: ../lib/keyboard.pm:327
1327 #, c-format
1328 msgid ""
1329 "_: keyboard\n"
1330 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1331 msgstr "Vietnamesisk «nummerrekke» QWERTY"
1332
1333 #: ../lib/keyboard.pm:328
1334 #, c-format
1335 msgid ""
1336 "_: keyboard\n"
1337 "Yugoslavian (latin)"
1338 msgstr "Jugoslavisk (latin)"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:335
1341 #, c-format
1342 msgid "Right Alt key"
1343 msgstr "Høyre Alt-tast"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:336
1346 #, c-format
1347 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1348 msgstr "Begge Shift-taster samtidig"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:337
1351 #, c-format
1352 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1353 msgstr "Control- og Shift-taster samtidig"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:338
1356 #, c-format
1357 msgid "CapsLock key"
1358 msgstr "CapsLock-tast"
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:339
1361 #, c-format
1362 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1363 msgstr "Shift- og CapsLock-taster samtidig"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:340
1366 #, c-format
1367 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1368 msgstr "Ctrl- og Alt-taster samtidig"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:341
1371 #, c-format
1372 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1373 msgstr "Alt- og Shift-taster samtidig"
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:342
1376 #, c-format
1377 msgid "\"Menu\" key"
1378 msgstr "\"Meny\"-tast"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:343
1381 #, c-format
1382 msgid "Left \"Windows\" key"
1383 msgstr "Venstre «Windows»-tast"
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:344
1386 #, c-format
1387 msgid "Right \"Windows\" key"
1388 msgstr "Høyre «Windows»-tast"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:345
1391 #, c-format
1392 msgid "Both Control keys simultaneously"
1393 msgstr "Begge Control-taster samtidig"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:346
1396 #, c-format
1397 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1398 msgstr "Begge Alt-taster samtidig"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:347
1401 #, c-format
1402 msgid "Left Shift key"
1403 msgstr "Venstre Shift-tast"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:348
1406 #, c-format
1407 msgid "Right Shift key"
1408 msgstr "Høyre Shift-tast"
1409
1410 #: ../lib/keyboard.pm:349
1411 #, c-format
1412 msgid "Left Alt key"
1413 msgstr "Venstre Alt-tast"
1414
1415 #: ../lib/keyboard.pm:350
1416 #, c-format
1417 msgid "Left Control key"
1418 msgstr "Venstre Control-tast"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:351
1421 #, c-format
1422 msgid "Right Control key"
1423 msgstr "Høyre Control-tast"
1424
1425 #: ../lib/keyboard.pm:387
1426 #, c-format
1427 msgid ""
1428 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1429 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1430 "(eg: latin and non latin)"
1431 msgstr ""
1432 "Her kan du velge tast, eller tastekombinasjon, som vil tillate deg\n"
1433 "å bytte mellom forskjellige tastaturoppsett.\n"
1434 "(for eksempel latin og ikke-latin)"
1435
1436 #: ../lib/keyboard.pm:392
1437 #, c-format
1438 msgid "Warning"
1439 msgstr "Advarsel"
1440
1441 #: ../lib/keyboard.pm:393
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "This setting will be activated after the installation.\n"
1445 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1446 "key to switch between the different keyboard layouts."
1447 msgstr ""
1448 "Dette oppsettet vil bli aktivert etter installasjonen.\n"
1449 "Under installasjonen så vil du måtte bruke høyre CTRL-tast\n"
1450 "for å svitsje mellom de forskjellige tastaturoppsettene."
1451
1452 #: ../lib/mouse.pm:23
1453 #, c-format
1454 msgid "Sun - Mouse"
1455 msgstr "Sun - Mus"
1456
1457 #: ../lib/mouse.pm:29
1458 #, c-format
1459 msgid "Standard"
1460 msgstr "Standard"
1461
1462 #: ../lib/mouse.pm:30
1463 #, c-format
1464 msgid "Logitech MouseMan+"
1465 msgstr "Logitech MouseMan+"
1466
1467 #: ../lib/mouse.pm:31
1468 #, c-format
1469 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1470 msgstr "Generisk PS2 hjulmus"
1471
1472 #: ../lib/mouse.pm:32
1473 #, c-format
1474 msgid "GlidePoint"
1475 msgstr "GlidePoint"
1476
1477 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1478 #, c-format
1479 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1480 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1481
1482 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1483 #, c-format
1484 msgid "Genius NetMouse"
1485 msgstr "Genius NetMouse"
1486
1487 #: ../lib/mouse.pm:37
1488 #, c-format
1489 msgid "Genius NetScroll"
1490 msgstr "Genius NetScroll"
1491
1492 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1493 #, c-format
1494 msgid "Microsoft Explorer"
1495 msgstr "Microsoft Explorer"
1496
1497 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1498 #, c-format
1499 msgid "1 button"
1500 msgstr "1 knapp"
1501
1502 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1503 #, c-format
1504 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1505 msgstr "Generisk 2-knappers mus"
1506
1507 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1508 #, c-format
1509 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1510 msgstr "Generisk 3-knappers mus med hjulemulering"
1511
1512 #: ../lib/mouse.pm:47
1513 #, c-format
1514 msgid "Wheel"
1515 msgstr "Hjul"
1516
1517 #: ../lib/mouse.pm:51
1518 #, c-format
1519 msgid "serial"
1520 msgstr "seriell"
1521
1522 #: ../lib/mouse.pm:54
1523 #, c-format
1524 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1525 msgstr "Generisk 3-knappers mus"
1526
1527 #: ../lib/mouse.pm:56
1528 #, c-format
1529 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1530 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1531
1532 #: ../lib/mouse.pm:57
1533 #, c-format
1534 msgid "Logitech MouseMan"
1535 msgstr "Logitech MouseMan"
1536
1537 #: ../lib/mouse.pm:58
1538 #, c-format
1539 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1540 msgstr "Logitech MouseMan med hjulemulering"
1541
1542 #: ../lib/mouse.pm:59
1543 #, c-format
1544 msgid "Mouse Systems"
1545 msgstr "Mouse Systems"
1546
1547 #: ../lib/mouse.pm:61
1548 #, c-format
1549 msgid "Logitech CC Series"
1550 msgstr "Logitech CC-Series"
1551
1552 #: ../lib/mouse.pm:62
1553 #, c-format
1554 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1555 msgstr "Logitech CC-Series med hjulemulering"
1556
1557 #: ../lib/mouse.pm:63
1558 #, c-format
1559 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1560 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1561
1562 #: ../lib/mouse.pm:65
1563 #, c-format
1564 msgid "MM Series"
1565 msgstr "MM-seriene"
1566
1567 #: ../lib/mouse.pm:66
1568 #, c-format
1569 msgid "MM HitTablet"
1570 msgstr "MM HitTablet"
1571
1572 #: ../lib/mouse.pm:67
1573 #, c-format
1574 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1575 msgstr "Logitech mus (seriell, gammel C7 type)"
1576
1577 #: ../lib/mouse.pm:68
1578 #, c-format
1579 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1580 msgstr "Logitech mus (seriell, gammel C7-type) med hjulemulering"
1581
1582 #: ../lib/mouse.pm:70
1583 #, c-format
1584 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1585 msgstr "Kensington Thinking Mouse med hjulemulering"
1586
1587 #: ../lib/mouse.pm:73
1588 #, c-format
1589 msgid "busmouse"
1590 msgstr "bussmus"
1591
1592 #: ../lib/mouse.pm:76
1593 #, c-format
1594 msgid "2 buttons"
1595 msgstr "2 knapper"
1596
1597 #: ../lib/mouse.pm:77
1598 #, c-format
1599 msgid "3 buttons"
1600 msgstr "3 knapper"
1601
1602 #: ../lib/mouse.pm:78
1603 #, c-format
1604 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1605 msgstr "3 knapper med hjulemulering"
1606
1607 #: ../lib/mouse.pm:81
1608 #, c-format
1609 msgid "Universal"
1610 msgstr "Universiell"
1611
1612 #: ../lib/mouse.pm:83
1613 #, c-format
1614 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1615 msgstr "Alle PS/2 & USB mus"
1616
1617 #: ../lib/mouse.pm:84
1618 #, c-format
1619 msgid "Force evdev"
1620 msgstr "Tving evdev"
1621
1622 #: ../lib/mouse.pm:85
1623 #, c-format
1624 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1625 msgstr "Microsoft Xbox-kontroller S"
1626
1627 #: ../lib/mouse.pm:86
1628 #, c-format
1629 msgid "VirtualBox mouse"
1630 msgstr "VirtualBox-mus"
1631
1632 #: ../lib/mouse.pm:87
1633 #, c-format
1634 msgid "VMware mouse"
1635 msgstr "VMware-mus"
1636
1637 #: ../lib/mouse.pm:90
1638 #, c-format
1639 msgid "none"
1640 msgstr "ingen"
1641
1642 #: ../lib/mouse.pm:92
1643 #, c-format
1644 msgid "No mouse"
1645 msgstr "Ingen mus"
1646
1647 #: ../lib/mouse.pm:475
1648 #, c-format
1649 msgid "Testing the mouse"
1650 msgstr "Tester musa"
1651
1652 #: ../lib/mouse.pm:512
1653 #, c-format
1654 msgid "Please choose your type of mouse."
1655 msgstr "Velg din musetype."
1656
1657 #: ../lib/mouse.pm:513
1658 #, c-format
1659 msgid "Mouse choice"
1660 msgstr "Musevalg"
1661
1662 #: ../lib/mouse.pm:529
1663 #, c-format
1664 msgid "Emulate third button?"
1665 msgstr "Emulere tredje knapp?"
1666
1667 #: ../lib/mouse.pm:533
1668 #, c-format
1669 msgid "Mouse Port"
1670 msgstr "Museport"
1671
1672 #: ../lib/mouse.pm:534
1673 #, c-format
1674 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1675 msgstr "Velg hvilken serieport musen din er koblet til."
1676
1677 #: ../lib/mouse.pm:543
1678 #, c-format
1679 msgid "Buttons emulation"
1680 msgstr "Museknappemulering"
1681
1682 #: ../lib/mouse.pm:545
1683 #, c-format
1684 msgid "Button 2 Emulation"
1685 msgstr "Museknapp 2-emulering"
1686
1687 #: ../lib/mouse.pm:546
1688 #, c-format
1689 msgid "Button 3 Emulation"
1690 msgstr "Museknapp 3-emulering"
1691
1692 #: ../lib/mouse.pm:597
1693 #, c-format
1694 msgid "Please test the mouse"
1695 msgstr "Test musa."
1696
1697 #: ../lib/mouse.pm:599
1698 #, c-format
1699 msgid "To activate the mouse,"
1700 msgstr "For å aktivere musa,"
1701
1702 #: ../lib/mouse.pm:600
1703 #, c-format
1704 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1705 msgstr "BEVEG HJULET DITT!"
1706
1707 #: ../tools/XFdrake:71
1708 #, c-format
1709 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1710 msgstr "Du må starte på nytt for at endringene skal tre i kraft"
1711
1712 #: ../tools/keyboarddrake:37
1713 #, c-format
1714 msgid "Keyboard"
1715 msgstr "Tastatur"
1716
1717 #: ../tools/keyboarddrake:38
1718 #, c-format
1719 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1720 msgstr "Velg tastaturoppsettet ditt."
1721
1722 #: ../tools/keyboarddrake:39
1723 #, c-format
1724 msgid "Keyboard layout"
1725 msgstr "Tastaturoppsett"
1726
1727 #: ../tools/keyboarddrake:52
1728 #, c-format
1729 msgid "Keyboard type"
1730 msgstr "Tastaturtype"
1731
1732 #: ../tools/keyboarddrake:65
1733 #, c-format
1734 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1735 msgstr "Ønsker du at BackSpace skal returnere Delete i konsoll?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28