/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/pl.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/pl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 34203 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of drakx-kbd-mouse-x11.po to
2 # Polish translation file
3 #
4 # tomek, 2005.
5 # Paweł Jabłoński <pj@linux-mandrake.com>, 2001,2002.
6 # Arkadiusz Lipiec <arkadiusz.lipiec@gazeta.pl>, 2002-2004.
7 # Tomasz Bednarski <bednarski@skrzynka.pl>, 2005.
8 # Tomasz Bednarski <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2005.
9 # Maciej Walkowiak <m.walkowiak@computer.org>, 2005.
10 # Tomasz Bednarski - Mandriva Poland <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2006, 2007.
11 # Mandriva Poland <biuro@mandriva.pl>, 2006.
12 # Tomasz Bednarski Mandriva Poland <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2006.
13 # Tomasz Bednarski - Amazis.net <tomasz.bednarski@amazis.pl>, 2007.
14 # Tomasz Bednarski - Amazis.net <tomasz.bednarski@mandriva.pl>, 2008.
15 # Amazis.net sp. z o.o. - Tomasz Bednarski <tomasz.bednarski@amazis.pl>, 2009.
16 msgid ""
17 msgstr ""
18 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
19 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
20 "PO-Revision-Date: 2010-01-10 12:02+0100\n"
21 "Last-Translator: Marek Walczak <kubdat@poczta.fm>\n"
22 "Language-Team: <pl@li.org>\n"
23 "Language: \n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
28
29 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
30 #, c-format
31 msgid "256 kB"
32 msgstr "256 kB"
33
34 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
35 #, c-format
36 msgid "512 kB"
37 msgstr "512 kB"
38
39 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
40 #, c-format
41 msgid "1 MB"
42 msgstr "1 MB"
43
44 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
45 #, c-format
46 msgid "2 MB"
47 msgstr "2 MB"
48
49 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
50 #, c-format
51 msgid "4 MB"
52 msgstr "4 MB"
53
54 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
55 #, c-format
56 msgid "8 MB"
57 msgstr "8 MB"
58
59 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
60 #, c-format
61 msgid "16 MB"
62 msgstr "16 MB"
63
64 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
65 #, c-format
66 msgid "32 MB"
67 msgstr "32 MB"
68
69 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
70 #, c-format
71 msgid "64 MB or more"
72 msgstr "64 MB lub więcej"
73
74 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
75 #, c-format
76 msgid "X server"
77 msgstr "X serwer"
78
79 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
80 #, c-format
81 msgid "Choose an X server"
82 msgstr "Wybierz serwer X"
83
84 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
85 #, c-format
86 msgid "Multi-head configuration"
87 msgstr "Konfiguracja wielomonitorowa"
88
89 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
90 #, c-format
91 msgid ""
92 "Your system supports multiple head configuration.\n"
93 "What do you want to do?"
94 msgstr ""
95 "Twój system obsługuje wiele monitorów.\n"
96 "Co chcesz zrobić?"
97
98 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
99 #, c-format
100 msgid "Select the memory size of your graphics card"
101 msgstr "Określ rozmiar pamięci karty graficznej"
102
103 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
104 #, c-format
105 msgid ""
106 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
107 "support additional features.\n"
108 "Do you wish to use it?"
109 msgstr ""
110 "Istnieje zamknięty sterownik dla twojej kardy wideo, który być może "
111 "obsługuje więcej funkcji.\n"
112 "Czy chcesz go użyć?"
113
114 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
118 "software driver."
119 msgstr ""
120 "Sterownik własnościowy nie został prawidłowo zainstalowany. Przywracanie "
121 "sterownika otwartego."
122
123 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
124 #, c-format
125 msgid "Configure all heads independently"
126 msgstr "Konfiguruj wszystkie monitory niezależnie"
127
128 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
129 #, c-format
130 msgid "Use Xinerama extension"
131 msgstr "Użyj rozszerzenia Xinerama"
132
133 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
134 #, c-format
135 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
136 msgstr "Konfiguruj tylko kartę \"%s\"%s"
137
138 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
139 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
140 #, c-format
141 msgid "Custom"
142 msgstr "Własne"
143
144 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
145 #, c-format
146 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
147 msgstr "Konfiguracja karty graficznej i monitora"
148
149 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
150 #, c-format
151 msgid "Quit"
152 msgstr "Zakończ"
153
154 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
155 #, c-format
156 msgid "Graphic Card"
157 msgstr "Karta graficzna"
158
159 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
160 #, c-format
161 msgid ""
162 "_: This is a display device\n"
163 "Monitor"
164 msgstr "Monitor"
165
166 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
167 #, c-format
168 msgid "Resolution"
169 msgstr "Rozdzielczość"
170
171 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
172 #, c-format
173 msgid "Test"
174 msgstr "Test"
175
176 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
177 #, c-format
178 msgid "Options"
179 msgstr "Opcje"
180
181 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
182 #, c-format
183 msgid "Plugins"
184 msgstr "Wtyczki"
185
186 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
187 #, c-format
188 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
189 msgstr "Plik konfiguracyjny Xorg jest uszkodzony i zostanie zignorowany."
190
191 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
192 #, c-format
193 msgid ""
194 "Keep the changes?\n"
195 "The current configuration is:\n"
196 "\n"
197 "%s"
198 msgstr ""
199 "Zachować zmiany?\n"
200 "Aktualna konfiguracja jest następująca:\n"
201 "\n"
202 "%s"
203
204 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
205 #, c-format
206 msgid "Choose a monitor for head #%d"
207 msgstr "Wybierz monitor dla #%d"
208
209 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
210 #, c-format
211 msgid "Choose a monitor"
212 msgstr "Wybierz monitor"
213
214 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
215 #, c-format
216 msgid "Plug'n Play"
217 msgstr "Plug'n Play"
218
219 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
220 #, c-format
221 msgid "Generic"
222 msgstr "Standardowa"
223
224 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
225 #, c-format
226 msgid "Vendor"
227 msgstr "Dostawca"
228
229 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
230 #, c-format
231 msgid ""
232 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
233 "rate\n"
234 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
235 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
236 "\n"
237 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
238 "range\n"
239 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
240 "monitor.\n"
241 " If in doubt, choose a conservative setting."
242 msgstr ""
243 "Dwa krytyczne parametry to częstotliwość synchronizacji pionowej,\n"
244 "która określa, jak często odświeżany jest cały ekran oraz najbardziej "
245 "istotny\n"
246 "- częstotliwość synchronizacji poziomej - rysowania linii.\n"
247 "\n"
248 "Jest BARDZO WAŻNE aby nie podać typu monitora o większym zakresie\n"
249 "częstotliwości odchylania niż możliwości twojego monitora;\n"
250 "może to spowodować uszkodzenie monitora.\n"
251 "Jeśli masz wątpliwości, wybierz zachowawcze ustawienia."
252
253 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
254 #, c-format
255 msgid "Horizontal refresh rate"
256 msgstr "Częstotliwość synchronizacji poziomej"
257
258 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
259 #, c-format
260 msgid "Vertical refresh rate"
261 msgstr "Częstotliwość synchronizacji pionowej"
262
263 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
264 #, c-format
265 msgid "Choose plugins"
266 msgstr "Wybierz wtyczki"
267
268 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
269 #, c-format
270 msgid "256 colors (8 bits)"
271 msgstr "256 kolorów (8 bitów)"
272
273 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
274 #, c-format
275 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
276 msgstr "32 tys. kolorów (15 bitów)"
277
278 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
279 #, c-format
280 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
281 msgstr "65 tys. kolorów (16 bitów)"
282
283 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
284 #, c-format
285 msgid "16 million colors (24 bits)"
286 msgstr "16 mln. kolorów (24 bity)"
287
288 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
289 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
290 #, c-format
291 msgid "Automatic"
292 msgstr "Automatycznie"
293
294 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
295 #, c-format
296 msgid "Resolutions"
297 msgstr "Rozdzielczości"
298
299 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
300 #, c-format
301 msgid "Other"
302 msgstr "Inne"
303
304 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
305 #, c-format
306 msgid "Choose the resolution and the color depth"
307 msgstr "Określ rozdzielczość oraz głębię kolorów"
308
309 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
310 #, c-format
311 msgid "Graphics card: %s"
312 msgstr "Karta graficzna: %s"
313
314 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
315 #, c-format
316 msgid "Ok"
317 msgstr "Ok"
318
319 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
320 #, c-format
321 msgid "Cancel"
322 msgstr "Anuluj"
323
324 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
325 #, c-format
326 msgid "Help"
327 msgstr "Pomoc"
328
329 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
330 #, c-format
331 msgid "Test of the configuration"
332 msgstr "Test konfiguracji"
333
334 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
335 #, c-format
336 msgid "Do you want to test the configuration?"
337 msgstr "Czy chcesz przetestować tą konfigurację?"
338
339 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
340 #, c-format
341 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
342 msgstr "Uwaga: testowanie tej karty graficznej może zawiesić komputer"
343
344 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
345 #, c-format
346 msgid ""
347 "An error occurred:\n"
348 "%s\n"
349 "Try to change some parameters"
350 msgstr ""
351 "Wystąpił błąd:\n"
352 "%s\n"
353 "Spróbuj zmienić niektóre parametry"
354
355 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
356 #, c-format
357 msgid "Leaving in %d seconds"
358 msgstr "Opuszczanie w ciągu %d sekund(y)"
359
360 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
361 #, c-format
362 msgid "Is this the correct setting?"
363 msgstr "Czy to ustawienie jest prawidłowe ?"
364
365 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
366 #, c-format
367 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
368 msgstr "Wyłącz Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
369
370 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
371 #, c-format
372 msgid "no"
373 msgstr "nie"
374
375 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
376 #, c-format
377 msgid "yes"
378 msgstr "tak"
379
380 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
381 #, c-format
382 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
383 msgstr "Sprzętowa akceleracja 3D: %s\n"
384
385 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
386 #, c-format
387 msgid "Keyboard layout: %s\n"
388 msgstr "Układ klawiatury: %s\n"
389
390 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
391 #, c-format
392 msgid "Mouse type: %s\n"
393 msgstr "Typ myszy: %s\n"
394
395 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
396 #, c-format
397 msgid "Monitor: %s\n"
398 msgstr "Monitor: %s\n"
399
400 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
401 #, c-format
402 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
403 msgstr "Synchronizacja pozioma monitora: %s\n"
404
405 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
406 #, c-format
407 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
408 msgstr "Synchronizacja pionowa monitora: %s\n"
409
410 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
411 #, c-format
412 msgid "Graphics card: %s\n"
413 msgstr "Karta graficzna: %s\n"
414
415 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
416 #, c-format
417 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
418 msgstr "Pamięć karty: %s kB\n"
419
420 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
421 #, c-format
422 msgid "Color depth: %s\n"
423 msgstr "Głębia kolorów: %s\n"
424
425 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
426 #, c-format
427 msgid "Resolution: %s\n"
428 msgstr "Rozdzielczość: %s\n"
429
430 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
431 #, c-format
432 msgid "Xorg driver: %s\n"
433 msgstr "Sterownik Xorg: %s\n"
434
435 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
436 #, c-format
437 msgid "Xorg configuration"
438 msgstr "Konfiguracja Xorg"
439
440 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
441 #, c-format
442 msgid "Global options"
443 msgstr "Ogólne opcje"
444
445 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
446 #, c-format
447 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
448 msgstr "Wyłącz Ctrl-Alt-Backspace"
449
450 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
451 #, c-format
452 msgid "Graphic card options"
453 msgstr "Opcje karty graficznej"
454
455 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
456 #, c-format
457 msgid "3D hardware acceleration"
458 msgstr "Sprzętowa akceleracja 3D"
459
460 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
461 #, c-format
462 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
463 msgstr "Aktywuj przeźroczystość (rozszerzenie zespolone)"
464
465 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
466 #, c-format
467 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
468 msgstr "Użyj sprzętowej akceleracji wskaźnika myszy"
469
470 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
471 #, c-format
472 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
473 msgstr ""
474 "Aktywuj akcelerację renderingu (może spowodować wyświetlanie informacji o "
475 "błędzie)"
476
477 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
478 #, c-format
479 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
480 msgstr "Aktywuj wyświetlanie na zewnętrzny monitorze"
481
482 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
483 #, c-format
484 msgid "Enable duplicate display on the second display"
485 msgstr "Aktywuj wyświetlanie na drugim monitorze"
486
487 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
488 #, c-format
489 msgid "Force display mode of DVI"
490 msgstr "Wymuś tryb wyświetlania DVI"
491
492 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
493 #, c-format
494 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
495 msgstr "Aktywuj przełączanie monitorów skrótem klawiszowym w BIOS"
496
497 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
498 #, c-format
499 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
500 msgstr "Użyj EXA zamiast XAA (lepsza wydajność renderowania i zespalania)"
501
502 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
503 #, c-format
504 msgid "Graphical interface at startup"
505 msgstr "Interfejs graficzny przy uruchamianiu"
506
507 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
508 #, c-format
509 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
510 msgstr "Automatycznie uruchom interfejs graficzny przy starcie sytemu (Xorg)"
511
512 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
513 #, c-format
514 msgid ""
515 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
516 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
517 "\n"
518 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
519 "computer.\n"
520 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
521 "\n"
522 "Do you have this feature?"
523 msgstr ""
524 "Wygląda na to, że karta graficzna posiada złącze TV-OUT.\n"
525 "Można je skonfigurować do pracy z użyciem bufora ramek.\n"
526 "\n"
527 "Aby używać tej funkcji należy podłączyć kartę graficzną do\n"
528 "telewizora przed uruchomieniem komputera.\n"
529 "Następnie należy wybrać wpis \"TVout\" w programie rozruchowym\n"
530 "\n"
531 "Czy chcesz posiadać tą funkcję?"
532
533 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
534 #, c-format
535 msgid "What norm is your TV using?"
536 msgstr "W jakim systemie pracuje Twój telewizor?"
537
538 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
539 #, c-format
540 msgid ""
541 "_:weird aspect ratio\n"
542 "other"
543 msgstr "inne"
544
545 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
546 #, c-format
547 msgid ""
548 "_: keyboard\n"
549 "Czech (QWERTZ)"
550 msgstr "czeski (QWERTZ)"
551
552 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
553 #, c-format
554 msgid ""
555 "_: keyboard\n"
556 "German"
557 msgstr "niemiecki"
558
559 #: ../lib/keyboard.pm:188
560 #, c-format
561 msgid ""
562 "_: keyboard\n"
563 "Dvorak"
564 msgstr "Dvoraka"
565
566 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
567 #, c-format
568 msgid ""
569 "_: keyboard\n"
570 "Spanish"
571 msgstr "hiszpański"
572
573 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
574 #, c-format
575 msgid ""
576 "_: keyboard\n"
577 "Finnish"
578 msgstr "fiński"
579
580 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
581 #, c-format
582 msgid ""
583 "_: keyboard\n"
584 "French"
585 msgstr "francuski"
586
587 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
588 #, c-format
589 msgid "UK keyboard"
590 msgstr "angielski"
591
592 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
593 #, c-format
594 msgid ""
595 "_: keyboard\n"
596 "Norwegian"
597 msgstr "norweski"
598
599 #: ../lib/keyboard.pm:194
600 #, c-format
601 msgid ""
602 "_: keyboard\n"
603 "Polish"
604 msgstr "polski"
605
606 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
607 #, c-format
608 msgid ""
609 "_: keyboard\n"
610 "Russian"
611 msgstr "rosyjski"
612
613 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
614 #, c-format
615 msgid ""
616 "_: keyboard\n"
617 "Swedish"
618 msgstr "szwedzki"
619
620 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
621 #, c-format
622 msgid "US keyboard"
623 msgstr "amerykański"
624
625 #: ../lib/keyboard.pm:199
626 #, c-format
627 msgid ""
628 "_: keyboard\n"
629 "Albanian"
630 msgstr "albański"
631
632 #: ../lib/keyboard.pm:200
633 #, c-format
634 msgid ""
635 "_: keyboard\n"
636 "Armenian (old)"
637 msgstr "armeński (stary)"
638
639 #: ../lib/keyboard.pm:201
640 #, c-format
641 msgid ""
642 "_: keyboard\n"
643 "Armenian (typewriter)"
644 msgstr "armeński - fonetyczny"
645
646 #: ../lib/keyboard.pm:202
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "_: keyboard\n"
650 "Armenian (phonetic)"
651 msgstr "armeński - fonetyczny"
652
653 #: ../lib/keyboard.pm:203
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "_: keyboard\n"
657 "Arabic"
658 msgstr "arabski"
659
660 #: ../lib/keyboard.pm:204
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "_: keyboard\n"
664 "Azerbaidjani (latin)"
665 msgstr "azerski (latin)"
666
667 #: ../lib/keyboard.pm:205
668 #, c-format
669 msgid ""
670 "_: keyboard\n"
671 "Belgian"
672 msgstr "belgijski"
673
674 #: ../lib/keyboard.pm:206
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "_: keyboard\n"
678 "Bengali (Inscript-layout)"
679 msgstr "bengalski (układ Inscript)"
680
681 #: ../lib/keyboard.pm:207
682 #, c-format
683 msgid ""
684 "_: keyboard\n"
685 "Bengali (Probhat)"
686 msgstr "bengalski (układ Probhat)"
687
688 #: ../lib/keyboard.pm:208
689 #, c-format
690 msgid ""
691 "_: keyboard\n"
692 "Bulgarian (phonetic)"
693 msgstr "bułgarski - fonetyczny"
694
695 #: ../lib/keyboard.pm:209
696 #, c-format
697 msgid ""
698 "_: keyboard\n"
699 "Bulgarian (BDS)"
700 msgstr "bułgarski (BSD)"
701
702 #: ../lib/keyboard.pm:210
703 #, c-format
704 msgid ""
705 "_: keyboard\n"
706 "Brazilian (ABNT-2)"
707 msgstr "brazylijski (ABNT-2)"
708
709 #: ../lib/keyboard.pm:211
710 #, c-format
711 msgid ""
712 "_: keyboard\n"
713 "Bosnian"
714 msgstr "bośniacki"
715
716 #: ../lib/keyboard.pm:212
717 #, c-format
718 msgid ""
719 "_: keyboard\n"
720 "Dzongkha/Tibetan"
721 msgstr "Dzongkha/tybetański"
722
723 #: ../lib/keyboard.pm:213
724 #, c-format
725 msgid ""
726 "_: keyboard\n"
727 "Belarusian"
728 msgstr "białoruski"
729
730 #: ../lib/keyboard.pm:214
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "_: keyboard\n"
734 "Swiss (German layout)"
735 msgstr "szwajcarski (układ niemiecki)"
736
737 #: ../lib/keyboard.pm:215
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "_: keyboard\n"
741 "Swiss (French layout)"
742 msgstr "szwajcarski (układ francuski)"
743
744 #: ../lib/keyboard.pm:217
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "_: keyboard\n"
748 "Cherokee syllabics"
749 msgstr "Cherokee sylabiczny"
750
751 #: ../lib/keyboard.pm:219
752 #, c-format
753 msgid ""
754 "_: keyboard\n"
755 "Czech (QWERTY)"
756 msgstr "czeski (QWERTY)"
757
758 #: ../lib/keyboard.pm:221
759 #, c-format
760 msgid ""
761 "_: keyboard\n"
762 "German (no dead keys)"
763 msgstr "niemiecki (bez martwych klawiszy)"
764
765 #: ../lib/keyboard.pm:222
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "_: keyboard\n"
769 "Devanagari"
770 msgstr "devenagari"
771
772 #: ../lib/keyboard.pm:223
773 #, c-format
774 msgid ""
775 "_: keyboard\n"
776 "Danish"
777 msgstr "duński"
778
779 #: ../lib/keyboard.pm:224
780 #, c-format
781 msgid ""
782 "_: keyboard\n"
783 "Dvorak (US)"
784 msgstr "Dvoraka (US)"
785
786 #: ../lib/keyboard.pm:225
787 #, c-format
788 msgid ""
789 "_: keyboard\n"
790 "Dvorak (Esperanto)"
791 msgstr "Dvoraka (Esperanto)"
792
793 #: ../lib/keyboard.pm:226
794 #, c-format
795 msgid ""
796 "_: keyboard\n"
797 "Dvorak (French)"
798 msgstr "Dvoraka (francuski)"
799
800 #: ../lib/keyboard.pm:227
801 #, c-format
802 msgid ""
803 "_: keyboard\n"
804 "Dvorak (UK)"
805 msgstr "Dvoraka (UK)"
806
807 #: ../lib/keyboard.pm:228
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "_: keyboard\n"
811 "Dvorak (Norwegian)"
812 msgstr "Dvoraka (norweski)"
813
814 #: ../lib/keyboard.pm:229
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "_: keyboard\n"
818 "Dvorak (Polish)"
819 msgstr "Dvoraka (polski)"
820
821 #: ../lib/keyboard.pm:230
822 #, c-format
823 msgid ""
824 "_: keyboard\n"
825 "Dvorak (Swedish)"
826 msgstr "Dvoraka (szwedzki)"
827
828 #: ../lib/keyboard.pm:231
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "_: keyboard\n"
832 "Estonian"
833 msgstr "estoński"
834
835 #: ../lib/keyboard.pm:234
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "_: keyboard\n"
839 "Faroese"
840 msgstr "Faroese"
841
842 #: ../lib/keyboard.pm:237
843 #, c-format
844 msgid ""
845 "_: keyboard\n"
846 "Georgian (\"Russian\" layout)"
847 msgstr "gruziński (układ rosyjski)"
848
849 #: ../lib/keyboard.pm:238
850 #, c-format
851 msgid ""
852 "_: keyboard\n"
853 "Georgian (\"Latin\" layout)"
854 msgstr "gruziński (układ łaciński)"
855
856 #: ../lib/keyboard.pm:239
857 #, c-format
858 msgid ""
859 "_: keyboard\n"
860 "Greek"
861 msgstr "grecki"
862
863 #: ../lib/keyboard.pm:240
864 #, c-format
865 msgid ""
866 "_: keyboard\n"
867 "Greek (polytonic)"
868 msgstr "grecki (politoniczny)"
869
870 #: ../lib/keyboard.pm:241
871 #, c-format
872 msgid ""
873 "_: keyboard\n"
874 "Gujarati"
875 msgstr "gujarati"
876
877 #: ../lib/keyboard.pm:242
878 #, c-format
879 msgid ""
880 "_: keyboard\n"
881 "Gurmukhi"
882 msgstr "gurmukhi"
883
884 #: ../lib/keyboard.pm:243
885 #, c-format
886 msgid ""
887 "_: keyboard\n"
888 "Croatian"
889 msgstr "chorwacki"
890
891 #: ../lib/keyboard.pm:244
892 #, c-format
893 msgid ""
894 "_: keyboard\n"
895 "Hungarian"
896 msgstr "węgierski"
897
898 #: ../lib/keyboard.pm:245
899 #, c-format
900 msgid ""
901 "_: keyboard\n"
902 "Irish"
903 msgstr "Irlandzki"
904
905 #: ../lib/keyboard.pm:246
906 #, c-format
907 msgid ""
908 "_: keyboard\n"
909 "Inuktitut"
910 msgstr "inkuktit"
911
912 #: ../lib/keyboard.pm:247
913 #, c-format
914 msgid ""
915 "_: keyboard\n"
916 "Israeli"
917 msgstr "izraelski"
918
919 #: ../lib/keyboard.pm:248
920 #, c-format
921 msgid ""
922 "_: keyboard\n"
923 "Israeli (phonetic)"
924 msgstr "izraelski (fonetyczny)"
925
926 #: ../lib/keyboard.pm:249
927 #, c-format
928 msgid ""
929 "_: keyboard\n"
930 "Iranian"
931 msgstr "irański"
932
933 #: ../lib/keyboard.pm:250
934 #, c-format
935 msgid ""
936 "_: keyboard\n"
937 "Icelandic"
938 msgstr "islandzki"
939
940 #: ../lib/keyboard.pm:251
941 #, c-format
942 msgid ""
943 "_: keyboard\n"
944 "Italian"
945 msgstr "włoski"
946
947 #: ../lib/keyboard.pm:255
948 #, c-format
949 msgid ""
950 "_: keyboard\n"
951 "Japanese 106 keys"
952 msgstr "japoński 106 klawiszy"
953
954 #: ../lib/keyboard.pm:256
955 #, c-format
956 msgid ""
957 "_: keyboard\n"
958 "Kannada"
959 msgstr "Kannada"
960
961 #: ../lib/keyboard.pm:257
962 #, c-format
963 msgid ""
964 "_: keyboard\n"
965 "Kyrgyz"
966 msgstr "kirgizki"
967
968 #: ../lib/keyboard.pm:258
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "_: keyboard\n"
972 "Korean"
973 msgstr "koreański"
974
975 #: ../lib/keyboard.pm:260
976 #, c-format
977 msgid ""
978 "_: keyboard\n"
979 "Kurdish (arabic script)"
980 msgstr "kurdyjski (arabski sktypt)"
981
982 #: ../lib/keyboard.pm:261
983 #, c-format
984 msgid ""
985 "_: keyboard\n"
986 "Latin American"
987 msgstr "latyno-amerykański"
988
989 #: ../lib/keyboard.pm:263
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "_: keyboard\n"
993 "Laotian"
994 msgstr "laotański"
995
996 #: ../lib/keyboard.pm:264
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "_: keyboard\n"
1000 "Lithuanian"
1001 msgstr "litewski"
1002
1003 #: ../lib/keyboard.pm:265
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "_: keyboard\n"
1007 "Latvian"
1008 msgstr "łotewski"
1009
1010 #: ../lib/keyboard.pm:266
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "_: keyboard\n"
1014 "Malayalam"
1015 msgstr "malajski"
1016
1017 #: ../lib/keyboard.pm:267
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "_: keyboard\n"
1021 "Maori"
1022 msgstr "maoryski"
1023
1024 #: ../lib/keyboard.pm:268
1025 #, c-format
1026 msgid ""
1027 "_: keyboard\n"
1028 "Macedonian"
1029 msgstr "macedoński"
1030
1031 #: ../lib/keyboard.pm:269
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "_: keyboard\n"
1035 "Myanmar (Burmese)"
1036 msgstr "myanmar (Burmese)"
1037
1038 #: ../lib/keyboard.pm:270
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "_: keyboard\n"
1042 "Mongolian (cyrillic)"
1043 msgstr "mongolski (cyrylica)"
1044
1045 #: ../lib/keyboard.pm:271
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "_: keyboard\n"
1049 "Maltese (UK)"
1050 msgstr "maltański (UK)"
1051
1052 #: ../lib/keyboard.pm:272
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "_: keyboard\n"
1056 "Maltese (US)"
1057 msgstr "maltański (US)"
1058
1059 #: ../lib/keyboard.pm:273
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "_: keyboard\n"
1063 "Nigerian"
1064 msgstr "nigeryjski"
1065
1066 #: ../lib/keyboard.pm:274
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "_: keyboard\n"
1070 "Dutch"
1071 msgstr "holenderski"
1072
1073 #: ../lib/keyboard.pm:276
1074 #, c-format
1075 msgid ""
1076 "_: keyboard\n"
1077 "Oriya"
1078 msgstr "Oriya"
1079
1080 #: ../lib/keyboard.pm:277
1081 #, c-format
1082 msgid ""
1083 "_: keyboard\n"
1084 "Polish (qwerty layout)"
1085 msgstr "polski (programisty)"
1086
1087 #: ../lib/keyboard.pm:278
1088 #, c-format
1089 msgid ""
1090 "_: keyboard\n"
1091 "Polish (qwertz layout)"
1092 msgstr "polski (maszynistki)"
1093
1094 #: ../lib/keyboard.pm:280
1095 #, c-format
1096 msgid ""
1097 "_: keyboard\n"
1098 "Pashto"
1099 msgstr "Pashto"
1100
1101 #: ../lib/keyboard.pm:281
1102 #, c-format
1103 msgid ""
1104 "_: keyboard\n"
1105 "Portuguese"
1106 msgstr "portugalski"
1107
1108 #: ../lib/keyboard.pm:282
1109 #, c-format
1110 msgid ""
1111 "_: keyboard\n"
1112 "Canadian (Quebec)"
1113 msgstr "kanadyjski (Quebec)"
1114
1115 #: ../lib/keyboard.pm:283
1116 #, c-format
1117 msgid ""
1118 "_: keyboard\n"
1119 "Romanian (qwertz)"
1120 msgstr "rumuński (qwertz)"
1121
1122 #: ../lib/keyboard.pm:284
1123 #, c-format
1124 msgid ""
1125 "_: keyboard\n"
1126 "Romanian (qwerty)"
1127 msgstr "rumuński (qwerty)"
1128
1129 #: ../lib/keyboard.pm:286
1130 #, c-format
1131 msgid ""
1132 "_: keyboard\n"
1133 "Russian (phonetic)"
1134 msgstr "rosyjski (fonetyczny)"
1135
1136 #: ../lib/keyboard.pm:288
1137 #, c-format
1138 msgid ""
1139 "_: keyboard\n"
1140 "Slovenian"
1141 msgstr "słoweński"
1142
1143 #: ../lib/keyboard.pm:290
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "_: keyboard\n"
1147 "Sinhala"
1148 msgstr "Sinhala"
1149
1150 #: ../lib/keyboard.pm:291
1151 #, c-format
1152 msgid ""
1153 "_: keyboard\n"
1154 "Slovakian (QWERTZ)"
1155 msgstr "słowacki (QWERTZ)"
1156
1157 #: ../lib/keyboard.pm:292
1158 #, c-format
1159 msgid ""
1160 "_: keyboard\n"
1161 "Slovakian (QWERTY)"
1162 msgstr "słowacki (QWERTY)"
1163
1164 #: ../lib/keyboard.pm:293
1165 #, c-format
1166 msgid ""
1167 "_: keyboard\n"
1168 "Saami (norwegian)"
1169 msgstr "Saami (norweski)"
1170
1171 #: ../lib/keyboard.pm:294
1172 #, c-format
1173 msgid ""
1174 "_: keyboard\n"
1175 "Saami (swedish/finnish)"
1176 msgstr "Saami (szwedzki/fiński)"
1177
1178 #: ../lib/keyboard.pm:296
1179 #, c-format
1180 msgid ""
1181 "_: keyboard\n"
1182 "Sindhi"
1183 msgstr "Sindhi"
1184
1185 #: ../lib/keyboard.pm:298
1186 #, c-format
1187 msgid ""
1188 "_: keyboard\n"
1189 "Serbian (cyrillic)"
1190 msgstr "serbski (cyrylica)"
1191
1192 #: ../lib/keyboard.pm:299
1193 #, c-format
1194 msgid ""
1195 "_: keyboard\n"
1196 "Syriac"
1197 msgstr "Syria"
1198
1199 #: ../lib/keyboard.pm:300
1200 #, c-format
1201 msgid ""
1202 "_: keyboard\n"
1203 "Syriac (phonetic)"
1204 msgstr "syryjski (fonetyczny)"
1205
1206 #: ../lib/keyboard.pm:301
1207 #, c-format
1208 msgid ""
1209 "_: keyboard\n"
1210 "Telugu"
1211 msgstr "Telugu"
1212
1213 #: ../lib/keyboard.pm:303
1214 #, c-format
1215 msgid ""
1216 "_: keyboard\n"
1217 "Tamil (ISCII-layout)"
1218 msgstr "tamilski (ISCII)"
1219
1220 #: ../lib/keyboard.pm:304
1221 #, c-format
1222 msgid ""
1223 "_: keyboard\n"
1224 "Tamil (Typewriter-layout)"
1225 msgstr "tamilski (maszynistki)"
1226
1227 #: ../lib/keyboard.pm:305
1228 #, c-format
1229 msgid ""
1230 "_: keyboard\n"
1231 "Thai (Kedmanee)"
1232 msgstr "tajski (Kedmanee)"
1233
1234 #: ../lib/keyboard.pm:306
1235 #, c-format
1236 msgid ""
1237 "_: keyboard\n"
1238 "Thai (TIS-820)"
1239 msgstr "tajski (TIS-820)"
1240
1241 #: ../lib/keyboard.pm:308
1242 #, c-format
1243 msgid ""
1244 "_: keyboard\n"
1245 "Thai (Pattachote)"
1246 msgstr "tajski (Pattachote)"
1247
1248 #: ../lib/keyboard.pm:310
1249 #, c-format
1250 msgid ""
1251 "_: keyboard\n"
1252 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1253 msgstr "Tifinagh (układ marokijski) (+łaciński/arabski)"
1254
1255 #: ../lib/keyboard.pm:311
1256 #, c-format
1257 msgid ""
1258 "_: keyboard\n"
1259 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1260 msgstr "Tifinagh (fonetyczny) (+łaciński/arabski)"
1261
1262 #: ../lib/keyboard.pm:313
1263 #, c-format
1264 msgid ""
1265 "_: keyboard\n"
1266 "Tajik"
1267 msgstr "tadżycki"
1268
1269 #: ../lib/keyboard.pm:315
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "_: keyboard\n"
1273 "Turkmen"
1274 msgstr "turkmeński"
1275
1276 #: ../lib/keyboard.pm:316
1277 #, c-format
1278 msgid ""
1279 "_: keyboard\n"
1280 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1281 msgstr "turecki (tradycyjny model \"F\")"
1282
1283 #: ../lib/keyboard.pm:317
1284 #, c-format
1285 msgid ""
1286 "_: keyboard\n"
1287 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1288 msgstr "turecki (nowoczesny model \"Q\")"
1289
1290 #: ../lib/keyboard.pm:319
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "_: keyboard\n"
1294 "Ukrainian"
1295 msgstr "ukraiński"
1296
1297 #: ../lib/keyboard.pm:321
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "_: keyboard\n"
1301 "Urdu keyboard"
1302 msgstr "klawiatura Urdu"
1303
1304 #: ../lib/keyboard.pm:323
1305 #, c-format
1306 msgid "US keyboard (international)"
1307 msgstr "amerykański (międzynarodowy)"
1308
1309 #: ../lib/keyboard.pm:324
1310 #, c-format
1311 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1312 msgstr "ISO9995-3 (klawiatura US z 3 poziomami na klucz)"
1313
1314 #: ../lib/keyboard.pm:325
1315 #, c-format
1316 msgid ""
1317 "_: keyboard\n"
1318 "Uzbek (cyrillic)"
1319 msgstr "uzbecki (cyrylica)"
1320
1321 #: ../lib/keyboard.pm:327
1322 #, c-format
1323 msgid ""
1324 "_: keyboard\n"
1325 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1326 msgstr "wietnamski QWERTY"
1327
1328 #: ../lib/keyboard.pm:328
1329 #, c-format
1330 msgid ""
1331 "_: keyboard\n"
1332 "Yugoslavian (latin)"
1333 msgstr "jugosłowiański (łaciński)"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:335
1336 #, c-format
1337 msgid "Right Alt key"
1338 msgstr "Prawy klawisz ALT"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:336
1341 #, c-format
1342 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1343 msgstr "Równocześnie oba klawisze SHIFT"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:337
1346 #, c-format
1347 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1348 msgstr "Równocześnie klawisze Control i Shift"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:338
1351 #, c-format
1352 msgid "CapsLock key"
1353 msgstr "Klawisz Capslock"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:339
1356 #, c-format
1357 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1358 msgstr "Równocześnie klawisze Shift i Capslock"
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:340
1361 #, c-format
1362 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1363 msgstr "Równocześnie klawisze Ctrl i Alt"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:341
1366 #, c-format
1367 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1368 msgstr "Równocześnie klawisze Alt i Shift"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:342
1371 #, c-format
1372 msgid "\"Menu\" key"
1373 msgstr "Klawisz \"Menu\""
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:343
1376 #, c-format
1377 msgid "Left \"Windows\" key"
1378 msgstr "Lewy klawisz \"Windows\""
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:344
1381 #, c-format
1382 msgid "Right \"Windows\" key"
1383 msgstr "Prawy klawisz \"Windows\""
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:345
1386 #, c-format
1387 msgid "Both Control keys simultaneously"
1388 msgstr "Równocześnie oba klawisze Control"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:346
1391 #, c-format
1392 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1393 msgstr "Równocześnie oba klawisze ALT"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:347
1396 #, c-format
1397 msgid "Left Shift key"
1398 msgstr "Lewy klawisz Shift"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:348
1401 #, c-format
1402 msgid "Right Shift key"
1403 msgstr "Prawy klawisz Shift"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:349
1406 #, c-format
1407 msgid "Left Alt key"
1408 msgstr "Lewy klawisz ALT"
1409
1410 #: ../lib/keyboard.pm:350
1411 #, c-format
1412 msgid "Left Control key"
1413 msgstr "Lewy klawisz Control"
1414
1415 #: ../lib/keyboard.pm:351
1416 #, c-format
1417 msgid "Right Control key"
1418 msgstr "Prawy klawisz Control"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:387
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1424 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1425 "(eg: latin and non latin)"
1426 msgstr ""
1427 "W tym miejscu można wybrać klawisz lub kombinację klawiszy\n"
1428 "umożliwiających przełączanie pomiędzy różnymi układami\n"
1429 "klawiatur (np: latin na non-latin)"
1430
1431 #: ../lib/keyboard.pm:392
1432 #, c-format
1433 msgid "Warning"
1434 msgstr "Ostrzeżenie"
1435
1436 #: ../lib/keyboard.pm:393
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "This setting will be activated after the installation.\n"
1440 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1441 "key to switch between the different keyboard layouts."
1442 msgstr ""
1443 "To ustawienie zostanie aktywowane po instalacji.\n"
1444 "W czasie instalacji, będzie potrzebne skorzystanie\n"
1445 "z prawego klawisza Control w celu przełączania się pomiędzy\n"
1446 "różnymi układami klawiatur."
1447
1448 #: ../lib/mouse.pm:23
1449 #, c-format
1450 msgid "Sun - Mouse"
1451 msgstr "Mysz Sun"
1452
1453 #: ../lib/mouse.pm:29
1454 #, c-format
1455 msgid "Standard"
1456 msgstr "Standardowy"
1457
1458 #: ../lib/mouse.pm:30
1459 #, c-format
1460 msgid "Logitech MouseMan+"
1461 msgstr "Logitech MouseMan+"
1462
1463 #: ../lib/mouse.pm:31
1464 #, c-format
1465 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1466 msgstr "Mysz standardowa PS/2 z kółkiem"
1467
1468 #: ../lib/mouse.pm:32
1469 #, c-format
1470 msgid "GlidePoint"
1471 msgstr "GlidePoint"
1472
1473 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1474 #, c-format
1475 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1476 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1477
1478 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1479 #, c-format
1480 msgid "Genius NetMouse"
1481 msgstr "Genius NetMouse"
1482
1483 #: ../lib/mouse.pm:37
1484 #, c-format
1485 msgid "Genius NetScroll"
1486 msgstr "Genius NetScroll"
1487
1488 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1489 #, c-format
1490 msgid "Microsoft Explorer"
1491 msgstr "Microsoft Explorer"
1492
1493 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1494 #, c-format
1495 msgid "1 button"
1496 msgstr "1-przyciskowa"
1497
1498 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1499 #, c-format
1500 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1501 msgstr "Mysz standardowa 2-przyciskowa"
1502
1503 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1504 #, c-format
1505 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1506 msgstr "Mysz standardowa 3-przyciskowa z emulacją kółka"
1507
1508 #: ../lib/mouse.pm:47
1509 #, c-format
1510 msgid "Wheel"
1511 msgstr "Mysz z kółkiem"
1512
1513 #: ../lib/mouse.pm:51
1514 #, c-format
1515 msgid "serial"
1516 msgstr "szeregowa"
1517
1518 #: ../lib/mouse.pm:54
1519 #, c-format
1520 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1521 msgstr "Mysz standardowa 3-przyciskowa"
1522
1523 #: ../lib/mouse.pm:56
1524 #, c-format
1525 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1526 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1527
1528 #: ../lib/mouse.pm:57
1529 #, c-format
1530 msgid "Logitech MouseMan"
1531 msgstr "Logitech MouseMan"
1532
1533 #: ../lib/mouse.pm:58
1534 #, c-format
1535 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1536 msgstr "Logitech MouseMan z emulacją kółka"
1537
1538 #: ../lib/mouse.pm:59
1539 #, c-format
1540 msgid "Mouse Systems"
1541 msgstr "Mouse Systems"
1542
1543 #: ../lib/mouse.pm:61
1544 #, c-format
1545 msgid "Logitech CC Series"
1546 msgstr "Logitech seria CC"
1547
1548 #: ../lib/mouse.pm:62
1549 #, c-format
1550 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1551 msgstr "Logitech seria CC z emulacją kółka"
1552
1553 #: ../lib/mouse.pm:63
1554 #, c-format
1555 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1556 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1557
1558 #: ../lib/mouse.pm:65
1559 #, c-format
1560 msgid "MM Series"
1561 msgstr "Seria MM"
1562
1563 #: ../lib/mouse.pm:66
1564 #, c-format
1565 msgid "MM HitTablet"
1566 msgstr "MM HitTablet (szeregowy)"
1567
1568 #: ../lib/mouse.pm:67
1569 #, c-format
1570 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1571 msgstr "Mysz Logitech (szeregowa, stary typ C7)"
1572
1573 #: ../lib/mouse.pm:68
1574 #, c-format
1575 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1576 msgstr "Mysz Logitech (szeregowa, stary typ C7) z emulacją kółka"
1577
1578 #: ../lib/mouse.pm:70
1579 #, c-format
1580 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1581 msgstr "Kensington Thinking Mouse z emulacją kółka"
1582
1583 #: ../lib/mouse.pm:73
1584 #, c-format
1585 msgid "busmouse"
1586 msgstr "busmouse"
1587
1588 #: ../lib/mouse.pm:76
1589 #, c-format
1590 msgid "2 buttons"
1591 msgstr "2-przyciskowa"
1592
1593 #: ../lib/mouse.pm:77
1594 #, c-format
1595 msgid "3 buttons"
1596 msgstr "3-przyciskowa"
1597
1598 #: ../lib/mouse.pm:78
1599 #, c-format
1600 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1601 msgstr "3 przyciski z emulacją kółka"
1602
1603 #: ../lib/mouse.pm:81
1604 #, c-format
1605 msgid "Universal"
1606 msgstr "Uniwersalny"
1607
1608 #: ../lib/mouse.pm:83
1609 #, c-format
1610 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1611 msgstr "Dowolna mysz PS/2 i USB"
1612
1613 #: ../lib/mouse.pm:84
1614 #, c-format
1615 msgid "Force evdev"
1616 msgstr "Wymuś zastosowanie evdev"
1617
1618 #: ../lib/mouse.pm:85
1619 #, c-format
1620 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1621 msgstr "Kontroler S Microsoft Xbox"
1622
1623 #: ../lib/mouse.pm:86
1624 #, c-format
1625 msgid "VirtualBox mouse"
1626 msgstr "Mysz w VirtualBox"
1627
1628 #: ../lib/mouse.pm:87
1629 #, c-format
1630 msgid "VMware mouse"
1631 msgstr "Mysz VMware"
1632
1633 #: ../lib/mouse.pm:90
1634 #, c-format
1635 msgid "none"
1636 msgstr "brak"
1637
1638 #: ../lib/mouse.pm:92
1639 #, c-format
1640 msgid "No mouse"
1641 msgstr "Brak myszy"
1642
1643 #: ../lib/mouse.pm:475
1644 #, c-format
1645 msgid "Testing the mouse"
1646 msgstr "Testowanie myszy"
1647
1648 #: ../lib/mouse.pm:512
1649 #, c-format
1650 msgid "Please choose your type of mouse."
1651 msgstr "Wybierz rodzaj myszy."
1652
1653 #: ../lib/mouse.pm:513
1654 #, c-format
1655 msgid "Mouse choice"
1656 msgstr "Wybór myszy"
1657
1658 #: ../lib/mouse.pm:529
1659 #, c-format
1660 msgid "Emulate third button?"
1661 msgstr "Emulować środkowy przycisk?"
1662
1663 #: ../lib/mouse.pm:533
1664 #, c-format
1665 msgid "Mouse Port"
1666 msgstr "Port myszy"
1667
1668 #: ../lib/mouse.pm:534
1669 #, c-format
1670 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1671 msgstr "Wybierz port szeregowy, do którego jest podłączona mysz."
1672
1673 #: ../lib/mouse.pm:543
1674 #, c-format
1675 msgid "Buttons emulation"
1676 msgstr "Emulacja przycisków"
1677
1678 #: ../lib/mouse.pm:545
1679 #, c-format
1680 msgid "Button 2 Emulation"
1681 msgstr "2 przyciski z emulacją"
1682
1683 #: ../lib/mouse.pm:546
1684 #, c-format
1685 msgid "Button 3 Emulation"
1686 msgstr "3 przyciski z emulacją"
1687
1688 #: ../lib/mouse.pm:597
1689 #, c-format
1690 msgid "Please test the mouse"
1691 msgstr "Przetestuj mysz"
1692
1693 #: ../lib/mouse.pm:599
1694 #, c-format
1695 msgid "To activate the mouse,"
1696 msgstr "By uaktywnić mysz,"
1697
1698 #: ../lib/mouse.pm:600
1699 #, c-format
1700 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1701 msgstr "RUSZ KÓŁKIEM!"
1702
1703 #: ../tools/XFdrake:71
1704 #, c-format
1705 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1706 msgstr "Należy ponownie uruchomić komputer, aby zmiany odniosły efekt"
1707
1708 #: ../tools/keyboarddrake:37
1709 #, c-format
1710 msgid "Keyboard"
1711 msgstr "Klawiatura"
1712
1713 #: ../tools/keyboarddrake:38
1714 #, c-format
1715 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1716 msgstr "Wybierz układ klawiatury."
1717
1718 #: ../tools/keyboarddrake:39
1719 #, c-format
1720 msgid "Keyboard layout"
1721 msgstr "Układ klawiatury"
1722
1723 #: ../tools/keyboarddrake:52
1724 #, c-format
1725 msgid "Keyboard type"
1726 msgstr "Rodzaj klawiatury"
1727
1728 #: ../tools/keyboarddrake:65
1729 #, c-format
1730 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1731 msgstr "Czy chcesz używać BackSpace zamiast Delete dla konsoli?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28