/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po
ViewVC logotype

Annotation of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 4215 - (hide annotations) (download)
Mon Apr 23 21:32:39 2012 UTC (8 years, 4 months ago) by piratu
File size: 39921 byte(s)
updated Romanian translation
1 piratu 4215 # Translation of drakx-kbd-mouse.po to Romanian
2     # Copyright (c) 2010-2012 Mageia
3 anssi 3928 #
4 piratu 4215 # Vă rugăm să nu actualizaţi fișierul, cu excepția cazului în care sînteți
5     # sigur de calitatea traducerii dumneavoastră, de gramatică și de ortografie.
6     # Acestea din urmă sînt de prea multe ori aproximative.
7     # Corectarea lor ulterioară nu are nici un alt rezultat decît acela de
8     # pierdere de timp pentru toata lumea.
9     #
10     # VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI SEMNELE DE PUNCTUAȚIE ALE LIMBII ROMÂNE!
11     #
12     # Nu suprimați spațiul care urmează unui semn de punctuație de sfîrșit de
13     # frază; trebuie respectată versiunea originală. În acest caz, este foarte
14     # probabil ca programul să afișeze un mesaj la sfîrșit. Suprimînd acel spațiu,
15     # cele două cuvintele vor fi afișate legat.
16     #
17     # Traduceți de manieră INTELIGENTĂ (de ce nu și prin comparație cu alte
18     # traduceri ale acestui fișier în alte limbi) și nu cuvînt cu cuvînt. Unele
19     # astfel de traduceri nu au nici un sens în limba română.
20     #
21     # ATENȚIE LA FONTURILE UTILIZATE! Pentru a reda corect diacriticele folosiți
22     # disponerea tastaturii românească standard, codarea de caractere UTF-8 și
23     # asigurați-vă că fonturile utilizate sînt cu virgulițe, NU CU SEDILE!
24     # Exemplu:
25     # font incorect (cu sedile): şŞ ţŢ
26     # font corect (cu virgule): șȘ țȚ
27     #
28     # Pentru a vă asigura că folosiți fonturile corecte, vizitați:
29     # http://i18n.ro/Fonturi_romanesti/testare
30     #
31     # Vă mulțumim pentru înțelegere.
32     # Echipa de traducători,
33     # www.MageiaUsers.ro
34     #
35     # Traducători de-a lungul timpului:
36     # Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>, 2010 - 2012.
37     #
38 dmorgan 391 msgid ""
39     msgstr ""
40     "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
41 anssi 3928 "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"
42 piratu 4215 "PO-Revision-Date: 2012-04-23 23:31+0100\n"
43     "Last-Translator: Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
44     "Language-Team: ROMANIAN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
45 anssi 3928 "Language: ro\n"
46 dmorgan 391 "MIME-Version: 1.0\n"
47     "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
48     "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
49 piratu 4215 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2)\n"
50     "X-Poedit-Language: Romanian\n"
51     "X-Poedit-Country: ROMANIA\n"
52     "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
53 dmorgan 391
54     #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
55     #, c-format
56     msgid "256 kB"
57     msgstr "256 Ko"
58    
59     #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
60     #, c-format
61     msgid "512 kB"
62     msgstr "512 Ko"
63    
64     #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
65     #, c-format
66     msgid "1 MB"
67     msgstr "1 Mo"
68    
69     #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
70     #, c-format
71     msgid "2 MB"
72     msgstr "2 Mo"
73    
74     #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
75     #, c-format
76     msgid "4 MB"
77     msgstr "4 Mo"
78    
79     #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
80     #, c-format
81     msgid "8 MB"
82     msgstr "8 Mo"
83    
84     #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
85     #, c-format
86     msgid "16 MB"
87     msgstr "16 Mo"
88    
89     #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
90     #, c-format
91     msgid "32 MB"
92     msgstr "32 Mo"
93    
94     #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
95     #, c-format
96     msgid "64 MB or more"
97     msgstr "peste 64 Mo"
98    
99 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:176
100 dmorgan 391 #, c-format
101     msgid "X server"
102     msgstr "Server X"
103    
104 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:177
105 dmorgan 391 #, c-format
106     msgid "Choose an X server"
107     msgstr "Alegeți un server X"
108    
109 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:208
110 dmorgan 391 #, c-format
111     msgid "Multi-head configuration"
112     msgstr "Configurare ieșiri multiple"
113    
114 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:209
115 dmorgan 391 #, c-format
116     msgid ""
117     "Your system supports multiple head configuration.\n"
118     "What do you want to do?"
119     msgstr ""
120     "Sistemul vă permite configurarea mai multor ieșiri de afișare.\n"
121     "Ce doriți să faceți?"
122    
123 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:298
124 dmorgan 391 #, c-format
125     msgid "Select the memory size of your graphics card"
126     msgstr "Alegeți cantitatea de memorie a plăcii grafice"
127    
128 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:323
129 dmorgan 391 #, c-format
130     msgid ""
131 piratu 4215 "There is a proprietary driver available for your video card which may support additional features.\n"
132 dmorgan 391 "Do you wish to use it?"
133     msgstr ""
134 piratu 4215 "Există și un pilot proprietar al plăcii voastre grafice cu suport pentru funcționalități suplimentare.\n"
135 dmorgan 391 "Doriți să-l utilizați?"
136    
137 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:355
138 dmorgan 391 #, c-format
139 piratu 4215 msgid "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free software driver."
140     msgstr "Pilotul proprietar nu s-a instalat corespunzător, se revine la pilotul liber."
141 dmorgan 391
142 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
143 dmorgan 391 #, c-format
144     msgid "Configure all heads independently"
145     msgstr "Configurează toate ieșirile independent"
146    
147 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:426
148 dmorgan 391 #, c-format
149     msgid "Use Xinerama extension"
150     msgstr "Folosește extensia Xinerama"
151    
152 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:431
153 dmorgan 391 #, c-format
154     msgid "Configure only card \"%s\"%s"
155     msgstr "Configurează numai placa „%s”%s"
156    
157 piratu 4215 #: ../lib/Xconfig/main.pm:92
158     #: ../lib/Xconfig/main.pm:93
159 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
160 dmorgan 391 #, c-format
161     msgid "Custom"
162     msgstr "Personalizat"
163    
164 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:127
165 dmorgan 391 #, c-format
166     msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
167     msgstr "Configurare placă grafică & ecran"
168    
169 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:128
170 dmorgan 391 #, c-format
171     msgid "Quit"
172     msgstr "Terminare"
173    
174 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:130
175 dmorgan 391 #, c-format
176     msgid "Graphic Card"
177     msgstr "Placă grafică"
178    
179 piratu 4215 #: ../lib/Xconfig/main.pm:133
180     #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
181 dmorgan 391 #, c-format
182     msgid ""
183     "_: This is a display device\n"
184     "Monitor"
185     msgstr ""
186     "_:Acesta este un dispozitiv de afișare\n"
187     "Ecran"
188    
189 piratu 4215 #: ../lib/Xconfig/main.pm:136
190     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
191 dmorgan 391 #, c-format
192     msgid "Resolution"
193     msgstr "Rezoluție"
194    
195 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:139
196 dmorgan 391 #, c-format
197     msgid "Test"
198     msgstr "Test"
199    
200 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:144
201 dmorgan 391 #, c-format
202     msgid "Options"
203     msgstr "Opțiuni"
204    
205 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:149
206 dmorgan 391 #, c-format
207     msgid "Plugins"
208     msgstr "Module"
209    
210 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:183
211 dmorgan 391 #, c-format
212     msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
213     msgstr "Fișierul de configurare Xorg este corupt, va fi ignorat."
214    
215 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:201
216 dmorgan 391 #, c-format
217     msgid ""
218     "Keep the changes?\n"
219     "The current configuration is:\n"
220     "\n"
221     "%s"
222     msgstr ""
223     "Păstrați modificările?\n"
224     "Configurația curentă este:\n"
225     "\n"
226     "%s"
227    
228 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:132
229 dmorgan 391 #, c-format
230     msgid "Choose a monitor for head #%d"
231     msgstr "Alegeți un ecran pentru ieșirea #%d"
232    
233 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:132
234 dmorgan 391 #, c-format
235     msgid "Choose a monitor"
236     msgstr "Alegeți un ecran"
237    
238 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138
239 dmorgan 391 #, c-format
240     msgid "Plug'n Play"
241     msgstr "Plug'n Play"
242    
243 piratu 4215 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
244     #: ../lib/mouse.pm:48
245 dmorgan 391 #, c-format
246     msgid "Generic"
247     msgstr "Generic"
248    
249 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:140
250 dmorgan 391 #, c-format
251     msgid "Vendor"
252     msgstr "Fabricant"
253    
254 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:158
255 dmorgan 391 #, c-format
256     msgid ""
257 piratu 4215 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the rate\n"
258 dmorgan 391 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
259     "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
260     "\n"
261 piratu 4215 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync range\n"
262     "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor.\n"
263 dmorgan 391 " If in doubt, choose a conservative setting."
264     msgstr ""
265 piratu 4215 "Cei doi parametri critici sînt rata de împrospătare verticală, care este rata\n"
266     "la care întregul ecran este actualizat și mai important, rata de sincronizare\n"
267 akien 1419 "orizontală, care este rata la care liniile sînt afișate.\n"
268 dmorgan 391 "\n"
269 piratu 4215 "Este FOARTE IMPORTANT să nu specificați un tip de ecran cu interval de sincronizare\n"
270     "care depășește capabilitățile ecranului vostru: puteți distruge ecranul în acest fel.\n"
271 dmorgan 391 "Dacă nu sînteți sigur, alegeți parametrii conservativi."
272    
273 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
274 dmorgan 391 #, c-format
275     msgid "Horizontal refresh rate"
276     msgstr "Rata de împrospătare orizontală"
277    
278 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:166
279 dmorgan 391 #, c-format
280     msgid "Vertical refresh rate"
281     msgstr "Rata de împrospătare verticală"
282    
283     #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
284     #, c-format
285     msgid "Choose plugins"
286     msgstr "Alegeți modulele"
287    
288 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:60
289     #, c-format
290     msgid ""
291 piratu 4215 "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware package '%s' to be installed, but it was not available on the enabled media.\n"
292 anssi 3928 "\n"
293     "The basic non-accelerated '%s' driver will be configured instead.\n"
294     "\n"
295 piratu 4215 "To enable full graphics support later, enable the 'nonfree' repository section at \"Install and remove software\" and reconfigure the graphics driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center and re-selecting your graphics card."
296 anssi 3928 msgstr ""
297 piratu 4215 "Pilotul liber '%s' pentru placa grafică necesită ca pachetul '%s' cu microcod proprietar să fie instalat, însă nu a fost găsit pe mediul activ.\n"
298     "\n"
299     "Va fi configurat în schimb pilotul de bază neaccelerat '%s'.\n"
300     "\n"
301     "Pentru a activa ulterior suportul grafic complet, activați depozitul „nonfree” în secțiunea „Instalați și dezinstalați aplicații” și reconfigurați pilotul plăcii grafice din secțiunea „Configurați serverul grafic” din centrul de control Mageia și reselecționați placa grafică."
302 anssi 3928
303     #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67
304     #, c-format
305     msgid ""
306 piratu 4215 "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware package '%s' to be installed in order for all features (including 3D acceleration) to work properly, but that package was not available in the enabled media.\n"
307 anssi 3928 "\n"
308 piratu 4215 "To enable all graphics card features later, enable the 'nonfree' repository section at \"Install and remove software\" and install the firmware package manually or reconfigure your graphics card."
309 anssi 3928 msgstr ""
310 piratu 4215 "Pilotul liber '%s' pentru placa grafică necesită ca pachetul '%s' cu microcod proprietar să fie instalat pentru ca toate funcționalitățile (inclusiv accelerarea 3D) să funcționeze corect, însă pachetul nu a fost găsit pe mediul activ.\n"
311     "\n"
312     "Pentru a activa ulterior toate funcționalitățile plăcii grafice, activați depozitul „nonfree” în secțiunea „Instalați și dezinstalați aplicații” și instalați manual pachetul cu microcod sau reconfigurați placa grafică."
313 anssi 3928
314 dmorgan 391 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
315     #, c-format
316     msgid "256 colors (8 bits)"
317     msgstr "256 de culori (8 biți)"
318    
319     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
320     #, c-format
321     msgid "32 thousand colors (15 bits)"
322     msgstr "32 de mii de culori (15 biți)"
323    
324     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
325     #, c-format
326     msgid "65 thousand colors (16 bits)"
327     msgstr "65 de mii de culori (16 biți)"
328    
329     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
330     #, c-format
331     msgid "16 million colors (24 bits)"
332     msgstr "16 milioane de culori (24 de biți)"
333    
334     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
335 piratu 4215 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362
336     #: ../lib/mouse.pm:36
337 dmorgan 391 #, c-format
338     msgid "Automatic"
339     msgstr "Automată"
340    
341     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
342     #, c-format
343     msgid "Resolutions"
344     msgstr "Rezoluții"
345    
346 piratu 4215 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394
347     #: ../lib/mouse.pm:513
348 dmorgan 391 #, c-format
349     msgid "Other"
350     msgstr "Alta"
351    
352     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
353     #, c-format
354     msgid "Choose the resolution and the color depth"
355     msgstr "Alegeți rezoluția și adîncimea de culoare"
356    
357     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
358     #, c-format
359     msgid "Graphics card: %s"
360     msgstr "Placă grafică: %s"
361    
362     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
363     #, c-format
364     msgid "Ok"
365     msgstr "Ok"
366    
367     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
368     #, c-format
369     msgid "Cancel"
370     msgstr "Anulează"
371    
372     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
373     #, c-format
374     msgid "Help"
375     msgstr "Ajutor"
376    
377     #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
378     #, c-format
379     msgid "Test of the configuration"
380     msgstr "Test de configurare"
381    
382     #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
383     #, c-format
384     msgid "Do you want to test the configuration?"
385     msgstr "Doriți să testați configurația?"
386    
387     #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
388     #, c-format
389     msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
390     msgstr "Atenție: testul plăcii grafice vă poate bloca sistemul."
391    
392     #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
393     #, c-format
394     msgid ""
395     "An error occurred:\n"
396     "%s\n"
397     "Try to change some parameters"
398     msgstr ""
399     "A apărut o eroare:\n"
400     "%s\n"
401     "Încercați să schimbați cîțiva parametri"
402    
403     #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
404     #, c-format
405     msgid "Leaving in %d seconds"
406     msgstr "Părăsire în %d secunde"
407    
408     #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
409     #, c-format
410     msgid "Is this the correct setting?"
411     msgstr "Configurația este corectă?"
412    
413     #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
414     #, c-format
415 anssi 3928 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
416 dmorgan 391 msgstr "Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
417    
418 dmorgan 414 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
419     #, c-format
420 dmorgan 391 msgid "no"
421     msgstr "nu"
422    
423     #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
424     #, c-format
425     msgid "yes"
426     msgstr "da"
427    
428     #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
429     #, c-format
430 anssi 3928 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
431 dmorgan 391 msgstr "Accelerare materială 3D: %s\n"
432    
433     #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
434     #, c-format
435 anssi 3928 msgid "Keyboard layout: %s\n"
436 dmorgan 391 msgstr "Dispunere de tastatură: %s\n"
437    
438     #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
439     #, c-format
440 anssi 3928 msgid "Mouse type: %s\n"
441 dmorgan 391 msgstr "Tip de maus: %s\n"
442    
443     #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
444     #, c-format
445 anssi 3928 msgid "Monitor: %s\n"
446 dmorgan 391 msgstr "Ecran: %s\n"
447    
448     #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
449     #, c-format
450 anssi 3928 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
451 dmorgan 391 msgstr "Frecvența orizontală a ecranului: %s\n"
452    
453     #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
454     #, c-format
455 anssi 3928 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
456 dmorgan 391 msgstr "Frecvența verticală a ecranului: %s\n"
457    
458     #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
459     #, c-format
460 anssi 3928 msgid "Graphics card: %s\n"
461 dmorgan 391 msgstr "Placă grafică: %s\n"
462    
463     #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
464     #, c-format
465 anssi 3928 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
466 dmorgan 391 msgstr "Memorie grafică: %s Ko\n"
467    
468     #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
469     #, c-format
470 anssi 3928 msgid "Color depth: %s\n"
471 dmorgan 391 msgstr "Adîncime de culoare: %s:\n"
472    
473     #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
474     #, c-format
475 anssi 3928 msgid "Resolution: %s\n"
476 dmorgan 391 msgstr "Rezoluție: %s\n"
477    
478     #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
479     #, c-format
480 anssi 3928 msgid "Xorg driver: %s\n"
481 dmorgan 391 msgstr "Pilot Xorg: %s\n"
482    
483 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
484 dmorgan 391 #, c-format
485     msgid "Xorg configuration"
486     msgstr "Configurare Xorg"
487    
488 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:245
489 dmorgan 391 #, c-format
490     msgid "Global options"
491     msgstr "Opțiuni globale"
492    
493 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
494 dmorgan 391 #, c-format
495     msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
496     msgstr "Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace"
497    
498 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:248
499 dmorgan 391 #, c-format
500     msgid "Graphic card options"
501     msgstr "Opțiunile plăcii grafice"
502    
503 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
504 dmorgan 391 #, c-format
505     msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
506 akien 1419 msgstr "Activează semi-transparența (extensia de compoziționare)"
507 dmorgan 391
508 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
509 dmorgan 391 #, c-format
510     msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
511     msgstr "Utilizează accelerarea materială pentru cursorul mausului"
512    
513 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:255
514 dmorgan 391 #, c-format
515     msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
516     msgstr "Activează accelerarea RENDER (poate cauza erori la afișarea textului)"
517    
518 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:259
519 dmorgan 391 #, c-format
520     msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
521     msgstr "Activează dublarea ecranului pe un ecran extern"
522    
523 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
524 dmorgan 391 #, c-format
525     msgid "Enable duplicate display on the second display"
526     msgstr "Activează dublarea ecranului pe un ecran secundar"
527    
528 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
529 dmorgan 391 #, c-format
530     msgid "Force display mode of DVI"
531     msgstr "Forțează modul de afișare pentru DVI"
532    
533 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
534 dmorgan 391 #, c-format
535     msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
536 akien 1419 msgstr "Activează tastele BIOS rapide pentru transferul pe ecranul extern"
537 dmorgan 391
538 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
539 dmorgan 391 #, c-format
540     msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
541 piratu 4215 msgstr "Utilizează EXA în locul XAA (mai performantă pentru randare și compoziționare)"
542 dmorgan 391
543 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:271
544 dmorgan 391 #, c-format
545     msgid "Graphical interface at startup"
546     msgstr "Interfața grafică la pornire"
547    
548 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:272
549 dmorgan 391 #, c-format
550     msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
551     msgstr "Se pornește automat interfața grafică (Xorg) la pornirea sistemului"
552    
553 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:284
554 dmorgan 391 #, c-format
555     msgid ""
556     "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
557     "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
558     "\n"
559 piratu 4215 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your computer.\n"
560 dmorgan 391 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
561     "\n"
562     "Do you have this feature?"
563     msgstr ""
564     "Placa grafică pare a avea un conector TV-OUT.\n"
565     "Acesta poate fi configurat folosind „frame-buffer”.\n"
566     "\n"
567 piratu 4215 "Pentru aceasta trebuie să conectați placa grafică la un TV înainte de a porni calculatorul.\n"
568 dmorgan 391 "Atunci alegeți ieșirea „TVout” în încărcătorul de sistem\n"
569     "\n"
570     "Placa grafică are facilitatea TV-OUT?"
571    
572 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:296
573 dmorgan 391 #, c-format
574     msgid "What norm is your TV using?"
575     msgstr "Ce normă folosește televizorul vostru?"
576    
577     #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
578     #, c-format
579     msgid ""
580     "_:weird aspect ratio\n"
581     "other"
582     msgstr ""
583     "_:aspect anormal\n"
584     "altul"
585    
586 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:187
587     #: ../lib/keyboard.pm:220
588 dmorgan 391 #, c-format
589     msgid ""
590     "_: keyboard\n"
591     "Czech (QWERTZ)"
592     msgstr ""
593     "_: tastatură\n"
594     "Cehă (QWERTZ)"
595    
596 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:188
597     #: ../lib/keyboard.pm:222
598 dmorgan 391 #, c-format
599     msgid ""
600     "_: keyboard\n"
601     "German"
602     msgstr ""
603     "_: tastatură\n"
604 piratu 4215 "Germană"
605 dmorgan 391
606 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:189
607 dmorgan 391 #, c-format
608     msgid ""
609     "_: keyboard\n"
610     "Dvorak"
611     msgstr ""
612     "_: tastatură\n"
613     "Dvorak"
614    
615 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:190
616     #: ../lib/keyboard.pm:234
617 dmorgan 391 #, c-format
618     msgid ""
619     "_: keyboard\n"
620     "Spanish"
621     msgstr ""
622     "_: tastatură\n"
623     "Spaniolă"
624    
625 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:191
626     #: ../lib/keyboard.pm:235
627 dmorgan 391 #, c-format
628     msgid ""
629     "_: keyboard\n"
630     "Finnish"
631     msgstr ""
632     "_: tastatură\n"
633     "Finlandeză"
634    
635 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:192
636     #: ../lib/keyboard.pm:237
637 dmorgan 391 #, c-format
638     msgid ""
639     "_: keyboard\n"
640     "French"
641     msgstr ""
642     "_: tastatură\n"
643 piratu 4215 "Franceză"
644 dmorgan 391
645 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:193
646     #: ../lib/keyboard.pm:238
647 dmorgan 391 #, c-format
648     msgid "UK keyboard"
649     msgstr "Tastatură UK"
650    
651 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:194
652     #: ../lib/keyboard.pm:277
653 dmorgan 391 #, c-format
654     msgid ""
655     "_: keyboard\n"
656     "Norwegian"
657     msgstr ""
658     "_: tastatură\n"
659     "Norvegiană"
660    
661 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:195
662 dmorgan 391 #, c-format
663     msgid ""
664     "_: keyboard\n"
665     "Polish"
666     msgstr ""
667     "_: tastatură\n"
668     "Poloneză"
669    
670 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:196
671     #: ../lib/keyboard.pm:287
672 dmorgan 391 #, c-format
673     msgid ""
674     "_: keyboard\n"
675     "Russian"
676     msgstr ""
677     "_: tastatură\n"
678     "Rusească"
679    
680 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:197
681     #: ../lib/keyboard.pm:289
682 dmorgan 391 #, c-format
683     msgid ""
684     "_: keyboard\n"
685     "Swedish"
686     msgstr ""
687     "_: tastatură\n"
688     "Suedeză"
689    
690 piratu 4215 #: ../lib/keyboard.pm:198
691     #: ../lib/keyboard.pm:324
692 dmorgan 391 #, c-format
693     msgid "US keyboard"
694     msgstr "Tastatură US"
695    
696 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:200
697 dmorgan 391 #, c-format
698     msgid ""
699     "_: keyboard\n"
700     "Albanian"
701     msgstr ""
702     "_: tastatură\n"
703     "Albaneză"
704    
705 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:201
706 dmorgan 391 #, c-format
707     msgid ""
708     "_: keyboard\n"
709     "Armenian (old)"
710     msgstr ""
711     "_: tastatură\n"
712     "Armeană (veche)"
713    
714 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:202
715 dmorgan 391 #, c-format
716     msgid ""
717     "_: keyboard\n"
718     "Armenian (typewriter)"
719     msgstr ""
720     "_: tastatură\n"
721     "Armeană (mașină de scris)"
722    
723 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:203
724 dmorgan 391 #, c-format
725     msgid ""
726     "_: keyboard\n"
727     "Armenian (phonetic)"
728     msgstr ""
729     "_: tastatură\n"
730     "Armeană (fonetică)"
731    
732 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:204
733 dmorgan 391 #, c-format
734     msgid ""
735     "_: keyboard\n"
736     "Arabic"
737     msgstr ""
738     "_: tastatură\n"
739     "Arabă"
740    
741 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:205
742 piratu 4215 #, c-format
743 anssi 3928 msgid ""
744     "_: keyboard\n"
745     "Asturian"
746     msgstr ""
747     "_: tastatură\n"
748 piratu 4215 "Asturiană"
749 anssi 3928
750     #: ../lib/keyboard.pm:206
751 dmorgan 391 #, c-format
752     msgid ""
753     "_: keyboard\n"
754     "Azerbaidjani (latin)"
755     msgstr ""
756     "_: tastatură\n"
757 akien 1419 "Azerbaidjană (latină)"
758 dmorgan 391
759 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:207
760 dmorgan 391 #, c-format
761     msgid ""
762     "_: keyboard\n"
763     "Belgian"
764     msgstr ""
765     "_: tastatură\n"
766     "Belgiană"
767    
768 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:208
769 dmorgan 391 #, c-format
770     msgid ""
771     "_: keyboard\n"
772     "Bengali (Inscript-layout)"
773     msgstr ""
774     "_: tastatură\n"
775 akien 1419 "Bengaleză (dispunere Inscript)"
776 dmorgan 391
777 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:209
778 dmorgan 391 #, c-format
779     msgid ""
780     "_: keyboard\n"
781     "Bengali (Probhat)"
782     msgstr ""
783     "_: tastatură\n"
784     "Bengaleză (Probhat)"
785    
786 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:210
787 dmorgan 391 #, c-format
788     msgid ""
789     "_: keyboard\n"
790     "Bulgarian (phonetic)"
791     msgstr ""
792     "_: tastatură\n"
793     "Bulgărească (fonetică)"
794    
795 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:211
796 dmorgan 391 #, c-format
797     msgid ""
798     "_: keyboard\n"
799     "Bulgarian (BDS)"
800     msgstr ""
801     "_: tastatură\n"
802     "Bulgărească (BDS)"
803    
804 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:212
805 dmorgan 391 #, c-format
806     msgid ""
807     "_: keyboard\n"
808     "Brazilian (ABNT-2)"
809     msgstr ""
810     "_: tastatură\n"
811     "Braziliană (ABNT-2)"
812    
813 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:213
814 dmorgan 391 #, c-format
815     msgid ""
816     "_: keyboard\n"
817     "Bosnian"
818     msgstr ""
819     "_: tastatură\n"
820     "Bosniacă"
821    
822 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:214
823 dmorgan 391 #, c-format
824     msgid ""
825     "_: keyboard\n"
826     "Dzongkha/Tibetan"
827     msgstr ""
828     "_: tastatură\n"
829     "Dzongkha/Tibetană"
830    
831 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:215
832 dmorgan 391 #, c-format
833     msgid ""
834     "_: keyboard\n"
835     "Belarusian"
836     msgstr ""
837     "_: tastatură\n"
838     "Bielorusă"
839    
840 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:216
841 dmorgan 391 #, c-format
842     msgid ""
843     "_: keyboard\n"
844     "Swiss (German layout)"
845     msgstr ""
846     "_: tastatură\n"
847     "Elvețiană (dispunere nemțească)"
848    
849 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:217
850 dmorgan 391 #, c-format
851     msgid ""
852     "_: keyboard\n"
853     "Swiss (French layout)"
854     msgstr ""
855     "_: tastatură\n"
856     "Elvețiană (dispunere franțuzească)"
857    
858 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:219
859 dmorgan 391 #, c-format
860     msgid ""
861     "_: keyboard\n"
862     "Cherokee syllabics"
863     msgstr ""
864     "_: tastatură\n"
865     "Cherokee syllabics"
866    
867 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:221
868 dmorgan 391 #, c-format
869     msgid ""
870     "_: keyboard\n"
871     "Czech (QWERTY)"
872     msgstr ""
873     "_: tastatură\n"
874     "Cehă (QWERTY)"
875    
876 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:223
877 dmorgan 391 #, c-format
878     msgid ""
879     "_: keyboard\n"
880     "German (no dead keys)"
881     msgstr ""
882     "_: tastatură\n"
883 piratu 4215 "Germană (fără taste inactive)"
884 dmorgan 391
885 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:224
886 dmorgan 391 #, c-format
887     msgid ""
888     "_: keyboard\n"
889     "Devanagari"
890     msgstr ""
891     "_: tastatură\n"
892     "Devanagari"
893    
894 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:225
895 dmorgan 391 #, c-format
896     msgid ""
897     "_: keyboard\n"
898     "Danish"
899     msgstr ""
900     "_: tastatură\n"
901     "Daneză"
902    
903 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:226
904 dmorgan 391 #, c-format
905     msgid ""
906     "_: keyboard\n"
907     "Dvorak (US)"
908     msgstr ""
909     "_: tastatură\n"
910     "Dvorak (US)"
911    
912 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:227
913 dmorgan 391 #, c-format
914     msgid ""
915     "_: keyboard\n"
916     "Dvorak (Esperanto)"
917     msgstr ""
918     "_: tastatură\n"
919     "Dvorak (Esperanto)"
920    
921 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:228
922 dmorgan 391 #, c-format
923     msgid ""
924     "_: keyboard\n"
925     "Dvorak (French)"
926     msgstr ""
927     "_: tastatură\n"
928     "Dvorak (Franceză)"
929    
930 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:229
931 dmorgan 391 #, c-format
932     msgid ""
933     "_: keyboard\n"
934     "Dvorak (UK)"
935     msgstr ""
936     "_: tastatură\n"
937     "Dvorak (UK)"
938    
939 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:230
940 dmorgan 391 #, c-format
941     msgid ""
942     "_: keyboard\n"
943     "Dvorak (Norwegian)"
944     msgstr ""
945     "_: tastatură\n"
946     "Dvorak (Norvegiană)"
947    
948 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:231
949 dmorgan 391 #, c-format
950     msgid ""
951     "_: keyboard\n"
952     "Dvorak (Polish)"
953     msgstr ""
954     "_: tastatură\n"
955     "Dvorak (Poloneză)"
956    
957 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:232
958 dmorgan 391 #, c-format
959     msgid ""
960     "_: keyboard\n"
961     "Dvorak (Swedish)"
962     msgstr ""
963     "_: tastatură\n"
964     "Dvorak (Suedeză)"
965    
966 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:233
967 dmorgan 391 #, c-format
968     msgid ""
969     "_: keyboard\n"
970     "Estonian"
971     msgstr ""
972     "_: tastatură\n"
973     "Estoniană"
974    
975 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:236
976 dmorgan 391 #, c-format
977     msgid ""
978     "_: keyboard\n"
979     "Faroese"
980     msgstr ""
981     "_: tastatură\n"
982     "Faroese"
983    
984 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:239
985 dmorgan 391 #, c-format
986     msgid ""
987     "_: keyboard\n"
988     "Georgian (\"Russian\" layout)"
989     msgstr ""
990     "_: tastatură\n"
991     "Georgiană (dispunere rusească)"
992    
993 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:240
994 dmorgan 391 #, c-format
995     msgid ""
996     "_: keyboard\n"
997     "Georgian (\"Latin\" layout)"
998     msgstr ""
999     "_: tastatură\n"
1000     "Georgiană (dispunere latină)"
1001    
1002 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:241
1003 dmorgan 391 #, c-format
1004     msgid ""
1005     "_: keyboard\n"
1006     "Greek"
1007     msgstr ""
1008     "_: tastatură\n"
1009     "Grecească"
1010    
1011 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:242
1012 dmorgan 391 #, c-format
1013     msgid ""
1014     "_: keyboard\n"
1015     "Greek (polytonic)"
1016     msgstr ""
1017     "_: tastatură\n"
1018     "Grecească (polytonic)"
1019    
1020 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:243
1021 dmorgan 391 #, c-format
1022     msgid ""
1023     "_: keyboard\n"
1024     "Gujarati"
1025     msgstr ""
1026     "_: tastatură\n"
1027     "Gujarati"
1028    
1029 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:244
1030 dmorgan 391 #, c-format
1031     msgid ""
1032     "_: keyboard\n"
1033     "Gurmukhi"
1034     msgstr ""
1035     "_: tastatură\n"
1036     "Gurmukhi"
1037    
1038 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:245
1039 dmorgan 391 #, c-format
1040     msgid ""
1041     "_: keyboard\n"
1042     "Croatian"
1043     msgstr ""
1044     "_: tastatură\n"
1045     "Croată"
1046    
1047 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:246
1048 dmorgan 391 #, c-format
1049     msgid ""
1050     "_: keyboard\n"
1051     "Hungarian"
1052     msgstr ""
1053     "_: tastatură\n"
1054     "Maghiară"
1055    
1056 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:247
1057 dmorgan 391 #, c-format
1058     msgid ""
1059     "_: keyboard\n"
1060     "Irish"
1061     msgstr ""
1062     "_: tastatură\n"
1063     "Irlandeză"
1064    
1065 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:248
1066 dmorgan 391 #, c-format
1067     msgid ""
1068     "_: keyboard\n"
1069     "Inuktitut"
1070     msgstr ""
1071     "_: tastatură\n"
1072     "Inuktitut"
1073    
1074 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:249
1075 dmorgan 391 #, c-format
1076     msgid ""
1077     "_: keyboard\n"
1078     "Israeli"
1079     msgstr ""
1080     "_: tastatură\n"
1081     "Israeliană"
1082    
1083 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:250
1084 dmorgan 391 #, c-format
1085     msgid ""
1086     "_: keyboard\n"
1087     "Israeli (phonetic)"
1088     msgstr ""
1089     "_: tastatură\n"
1090     "Israeliană (fonetică)"
1091    
1092 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:251
1093 dmorgan 391 #, c-format
1094     msgid ""
1095     "_: keyboard\n"
1096     "Iranian"
1097     msgstr ""
1098     "_: tastatură\n"
1099     "Iraniană"
1100    
1101 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:252
1102 dmorgan 391 #, c-format
1103     msgid ""
1104     "_: keyboard\n"
1105     "Icelandic"
1106     msgstr ""
1107     "_: tastatură\n"
1108     "Islandeză"
1109    
1110 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:253
1111 dmorgan 391 #, c-format
1112     msgid ""
1113     "_: keyboard\n"
1114     "Italian"
1115     msgstr ""
1116     "_: tastatură\n"
1117     "Italiană"
1118    
1119 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:257
1120 dmorgan 391 #, c-format
1121     msgid ""
1122     "_: keyboard\n"
1123     "Japanese 106 keys"
1124     msgstr ""
1125     "_: tastatură\n"
1126     "Japoneză (106 taste)"
1127    
1128 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:258
1129 dmorgan 391 #, c-format
1130     msgid ""
1131     "_: keyboard\n"
1132     "Kannada"
1133     msgstr ""
1134     "_: tastatură\n"
1135     "Kannada"
1136    
1137 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:259
1138 dmorgan 391 #, c-format
1139     msgid ""
1140     "_: keyboard\n"
1141     "Kyrgyz"
1142     msgstr ""
1143     "_: tastatură\n"
1144 akien 1419 "Kirghiză"
1145 dmorgan 391
1146 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:260
1147 dmorgan 391 #, c-format
1148     msgid ""
1149     "_: keyboard\n"
1150     "Korean"
1151     msgstr ""
1152     "_: tastatură\n"
1153     "Coreeană"
1154    
1155 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:262
1156 dmorgan 391 #, c-format
1157     msgid ""
1158     "_: keyboard\n"
1159     "Kurdish (arabic script)"
1160     msgstr ""
1161     "_: tastatură\n"
1162     "Kurdă (arabic script)"
1163    
1164 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:263
1165 dmorgan 391 #, c-format
1166     msgid ""
1167     "_: keyboard\n"
1168     "Latin American"
1169     msgstr ""
1170     "_: tastatură\n"
1171     "America Latină"
1172    
1173 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:265
1174 dmorgan 391 #, c-format
1175     msgid ""
1176     "_: keyboard\n"
1177     "Laotian"
1178     msgstr ""
1179     "_: tastatură\n"
1180 akien 1419 "Laoțiană"
1181 dmorgan 391
1182 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:266
1183 dmorgan 391 #, c-format
1184     msgid ""
1185     "_: keyboard\n"
1186     "Lithuanian"
1187     msgstr ""
1188     "_: tastatură\n"
1189     "Lituaniană"
1190    
1191 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:267
1192 dmorgan 391 #, c-format
1193     msgid ""
1194     "_: keyboard\n"
1195     "Latvian"
1196     msgstr ""
1197     "_: tastatură\n"
1198     "Letonă"
1199    
1200 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:268
1201 dmorgan 391 #, c-format
1202     msgid ""
1203     "_: keyboard\n"
1204     "Malayalam"
1205     msgstr ""
1206     "_: tastatură\n"
1207 akien 1419 "Malayalam"
1208 dmorgan 391
1209 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:269
1210 dmorgan 391 #, c-format
1211     msgid ""
1212     "_: keyboard\n"
1213     "Maori"
1214     msgstr ""
1215     "_: tastatură\n"
1216     "Maori"
1217    
1218 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:270
1219 dmorgan 391 #, c-format
1220     msgid ""
1221     "_: keyboard\n"
1222     "Macedonian"
1223     msgstr ""
1224     "_: tastatură\n"
1225     "Macedoneană"
1226    
1227 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:271
1228 dmorgan 391 #, c-format
1229     msgid ""
1230     "_: keyboard\n"
1231     "Myanmar (Burmese)"
1232     msgstr ""
1233     "_: tastatură\n"
1234     "Myanmar (Burma)"
1235    
1236 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:272
1237 dmorgan 391 #, c-format
1238     msgid ""
1239     "_: keyboard\n"
1240     "Mongolian (cyrillic)"
1241     msgstr ""
1242     "_: tastatură\n"
1243     "Mongolă (chirilic)"
1244    
1245 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:273
1246 dmorgan 391 #, c-format
1247     msgid ""
1248     "_: keyboard\n"
1249     "Maltese (UK)"
1250     msgstr ""
1251     "_: tastatură\n"
1252     "Malteză (UK)"
1253    
1254 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:274
1255 dmorgan 391 #, c-format
1256     msgid ""
1257     "_: keyboard\n"
1258     "Maltese (US)"
1259     msgstr ""
1260     "_: tastatură\n"
1261     "Malteză (US)"
1262    
1263 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:275
1264 dmorgan 391 #, c-format
1265     msgid ""
1266     "_: keyboard\n"
1267     "Nigerian"
1268     msgstr ""
1269     "_: tastatură\n"
1270     "Nigeriană"
1271    
1272 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:276
1273 dmorgan 391 #, c-format
1274     msgid ""
1275     "_: keyboard\n"
1276     "Dutch"
1277     msgstr ""
1278     "_: tastatură\n"
1279     "Olandeză"
1280    
1281 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:278
1282 dmorgan 391 #, c-format
1283     msgid ""
1284     "_: keyboard\n"
1285     "Oriya"
1286     msgstr ""
1287     "_: tastatură\n"
1288     "Oriya"
1289    
1290 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:279
1291 dmorgan 391 #, c-format
1292     msgid ""
1293     "_: keyboard\n"
1294     "Polish (qwerty layout)"
1295     msgstr ""
1296     "_: tastatură\n"
1297     "Poloneză (dispunere qwerty)"
1298    
1299 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:280
1300 dmorgan 391 #, c-format
1301     msgid ""
1302     "_: keyboard\n"
1303     "Polish (qwertz layout)"
1304     msgstr ""
1305     "_: tastatură\n"
1306     "Poloneză (dispunere qwertz)"
1307    
1308 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:282
1309 dmorgan 391 #, c-format
1310     msgid ""
1311     "_: keyboard\n"
1312     "Pashto"
1313     msgstr ""
1314     "_: tastatură\n"
1315     "Pashto"
1316    
1317 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:283
1318 dmorgan 391 #, c-format
1319     msgid ""
1320     "_: keyboard\n"
1321     "Portuguese"
1322     msgstr ""
1323     "_: tastatură\n"
1324     "Portugheză"
1325    
1326 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:284
1327 dmorgan 391 #, c-format
1328     msgid ""
1329     "_: keyboard\n"
1330     "Canadian (Quebec)"
1331     msgstr ""
1332     "_: tastatură\n"
1333     "Canadiană (Quebec)"
1334    
1335 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:285
1336 dmorgan 391 #, c-format
1337     msgid ""
1338     "_: keyboard\n"
1339     "Romanian (qwertz)"
1340     msgstr ""
1341     "_: tastatură\n"
1342     "Românească (QWERTZ)"
1343    
1344 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:286
1345 dmorgan 391 #, c-format
1346     msgid ""
1347     "_: keyboard\n"
1348     "Romanian (qwerty)"
1349     msgstr ""
1350     "_: tastatură\n"
1351     "Românească (QWERTY)"
1352    
1353 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:288
1354 dmorgan 391 #, c-format
1355     msgid ""
1356     "_: keyboard\n"
1357     "Russian (phonetic)"
1358     msgstr ""
1359     "_: tastatură\n"
1360     "Rusească (fonetică)"
1361    
1362 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:290
1363 dmorgan 391 #, c-format
1364     msgid ""
1365     "_: keyboard\n"
1366     "Slovenian"
1367     msgstr ""
1368     "_: tastatură\n"
1369     "Slovenă"
1370    
1371 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:292
1372 dmorgan 391 #, c-format
1373     msgid ""
1374     "_: keyboard\n"
1375     "Sinhala"
1376     msgstr ""
1377     "_: tastatură\n"
1378     "Sinhala"
1379    
1380 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:293
1381 dmorgan 391 #, c-format
1382     msgid ""
1383     "_: keyboard\n"
1384     "Slovakian (QWERTZ)"
1385     msgstr ""
1386     "_: tastatură\n"
1387     "Slovacă (QWERTZ)"
1388    
1389 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:294
1390 dmorgan 391 #, c-format
1391     msgid ""
1392     "_: keyboard\n"
1393     "Slovakian (QWERTY)"
1394     msgstr ""
1395     "_: tastatură\n"
1396     "Slovacă (QWERTY)"
1397    
1398 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:295
1399 dmorgan 391 #, c-format
1400     msgid ""
1401     "_: keyboard\n"
1402     "Saami (norwegian)"
1403     msgstr ""
1404     "_: tastatură\n"
1405     "Saami (norvegiană)"
1406    
1407 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:296
1408 dmorgan 391 #, c-format
1409     msgid ""
1410     "_: keyboard\n"
1411     "Saami (swedish/finnish)"
1412     msgstr ""
1413     "_: tastatură\n"
1414     "Saami (Suedia/Finlanda)"
1415    
1416 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:298
1417 dmorgan 391 #, c-format
1418     msgid ""
1419     "_: keyboard\n"
1420     "Sindhi"
1421     msgstr ""
1422     "_: tastatură\n"
1423     "Sindhi"
1424    
1425 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:300
1426 dmorgan 391 #, c-format
1427     msgid ""
1428     "_: keyboard\n"
1429     "Serbian (cyrillic)"
1430     msgstr ""
1431     "_: tastatură\n"
1432     "Sîrbească (dispunere chirilică)"
1433    
1434 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:301
1435 dmorgan 391 #, c-format
1436     msgid ""
1437     "_: keyboard\n"
1438     "Syriac"
1439     msgstr ""
1440     "_: tastatură\n"
1441     "Siriană"
1442    
1443 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:302
1444 dmorgan 391 #, c-format
1445     msgid ""
1446     "_: keyboard\n"
1447     "Syriac (phonetic)"
1448     msgstr ""
1449     "_: tastatură\n"
1450     "Siriană (fonetică)"
1451    
1452 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:303
1453 dmorgan 391 #, c-format
1454     msgid ""
1455     "_: keyboard\n"
1456     "Telugu"
1457     msgstr ""
1458     "_: tastatură\n"
1459     "Telugu"
1460    
1461 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:305
1462 dmorgan 391 #, c-format
1463     msgid ""
1464     "_: keyboard\n"
1465     "Tamil (ISCII-layout)"
1466     msgstr ""
1467     "_: tastatură\n"
1468     "Tamilă (TSCII)"
1469    
1470 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:306
1471 dmorgan 391 #, c-format
1472     msgid ""
1473     "_: keyboard\n"
1474     "Tamil (Typewriter-layout)"
1475     msgstr ""
1476     "_: tastatură\n"
1477     "Tamilă (mașină de scris)"
1478    
1479 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:307
1480 dmorgan 391 #, c-format
1481     msgid ""
1482     "_: keyboard\n"
1483     "Thai (Kedmanee)"
1484     msgstr ""
1485     "_: tastatură\n"
1486     "Tailandeză (Kedmanee)"
1487    
1488 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:308
1489 dmorgan 391 #, c-format
1490     msgid ""
1491     "_: keyboard\n"
1492     "Thai (TIS-820)"
1493     msgstr ""
1494     "_: tastatură\n"
1495     "Tailandeză (TIS-820)"
1496    
1497 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:310
1498 dmorgan 391 #, c-format
1499     msgid ""
1500     "_: keyboard\n"
1501     "Thai (Pattachote)"
1502     msgstr ""
1503     "_: tastatură\n"
1504     "Tailandeză (Pattachote)"
1505    
1506 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:312
1507 dmorgan 391 #, c-format
1508     msgid ""
1509     "_: keyboard\n"
1510     "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1511     msgstr ""
1512     "_: tastatură\n"
1513     "Tifinagh (dispunere marocană) (+latină/arabă)"
1514    
1515 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:313
1516 dmorgan 391 #, c-format
1517     msgid ""
1518     "_: keyboard\n"
1519     "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1520     msgstr ""
1521     "_: tastatură\n"
1522     "Tifinagh (fonetică) (+latină/arabă)"
1523    
1524 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:315
1525 dmorgan 391 #, c-format
1526     msgid ""
1527     "_: keyboard\n"
1528     "Tajik"
1529     msgstr ""
1530     "_: tastatură\n"
1531     "Tadjică"
1532    
1533 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:317
1534 dmorgan 391 #, c-format
1535     msgid ""
1536     "_: keyboard\n"
1537     "Turkmen"
1538     msgstr ""
1539     "_: tastatură\n"
1540     "Turkmenă"
1541    
1542 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:318
1543 dmorgan 391 #, c-format
1544     msgid ""
1545     "_: keyboard\n"
1546     "Turkish (traditional \"F\" model)"
1547     msgstr ""
1548     "_: tastatură\n"
1549     "Turcească (model tradițional „F”)"
1550    
1551 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:319
1552 dmorgan 391 #, c-format
1553     msgid ""
1554     "_: keyboard\n"
1555     "Turkish (modern \"Q\" model)"
1556     msgstr ""
1557     "_: tastatură\n"
1558     "Turcească (model „Q” modern)"
1559    
1560 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:321
1561 dmorgan 391 #, c-format
1562     msgid ""
1563     "_: keyboard\n"
1564     "Ukrainian"
1565     msgstr ""
1566     "_: tastatură\n"
1567     "Ucrainiană"
1568    
1569 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:323
1570 dmorgan 391 #, c-format
1571     msgid ""
1572     "_: keyboard\n"
1573     "Urdu keyboard"
1574     msgstr ""
1575     "_: tastatură\n"
1576     "Urdu"
1577    
1578 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:325
1579 dmorgan 391 #, c-format
1580     msgid "US keyboard (international)"
1581     msgstr "Tastatură US (internațional)"
1582    
1583 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:326
1584 dmorgan 391 #, c-format
1585     msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1586     msgstr "ISO9995-3 (dispunere US cu 3 opțiuni pe tastă)"
1587    
1588 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:327
1589 dmorgan 391 #, c-format
1590     msgid ""
1591     "_: keyboard\n"
1592     "Uzbek (cyrillic)"
1593     msgstr ""
1594     "_: tastatură\n"
1595 akien 1419 "Uzbecă (chirilică)"
1596 dmorgan 391
1597 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:329
1598 dmorgan 391 #, c-format
1599     msgid ""
1600     "_: keyboard\n"
1601     "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1602     msgstr ""
1603     "_: tastatură\n"
1604 akien 1419 "Vietnameză „rînd numeric” QWERTY"
1605 dmorgan 391
1606 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:330
1607 dmorgan 391 #, c-format
1608     msgid ""
1609     "_: keyboard\n"
1610     "Yugoslavian (latin)"
1611     msgstr ""
1612     "_: tastatură\n"
1613     "Iugoslavă (latină)"
1614    
1615 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:337
1616 dmorgan 391 #, c-format
1617     msgid "Right Alt key"
1618     msgstr "Tasta Alt dreapta"
1619    
1620 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:338
1621 dmorgan 391 #, c-format
1622     msgid "Both Shift keys simultaneously"
1623     msgstr "Ambele taste Shift simultan"
1624    
1625 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:339
1626 dmorgan 391 #, c-format
1627     msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1628     msgstr "Tastele Ctrl și Shift simultan"
1629    
1630 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:340
1631 dmorgan 391 #, c-format
1632     msgid "CapsLock key"
1633     msgstr "Tasta CapsLock"
1634    
1635 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:341
1636 dmorgan 391 #, c-format
1637     msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1638     msgstr "Tastele Shift și CapsLock simultan"
1639    
1640 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:342
1641 dmorgan 391 #, c-format
1642     msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1643     msgstr "Tastele Ctrl și Alt simultan"
1644    
1645 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:343
1646 dmorgan 391 #, c-format
1647     msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1648     msgstr "Tastele Alt și Shift simultan"
1649    
1650 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:344
1651 dmorgan 391 #, c-format
1652     msgid "\"Menu\" key"
1653     msgstr "Tasta „Menu”"
1654    
1655 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:345
1656 dmorgan 391 #, c-format
1657     msgid "Left \"Windows\" key"
1658     msgstr "Tasta „Windows” stînga"
1659    
1660 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:346
1661 dmorgan 391 #, c-format
1662     msgid "Right \"Windows\" key"
1663     msgstr "Tasta „Windows” dreapta"
1664    
1665 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:347
1666 dmorgan 391 #, c-format
1667     msgid "Both Control keys simultaneously"
1668     msgstr "Ambele taste Control simultan"
1669    
1670 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:348
1671 dmorgan 391 #, c-format
1672     msgid "Both Alt keys simultaneously"
1673     msgstr "Ambele taste Alt simultan"
1674    
1675 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:349
1676 dmorgan 391 #, c-format
1677     msgid "Left Shift key"
1678     msgstr "Tasta Shift stînga"
1679    
1680 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:350
1681 dmorgan 391 #, c-format
1682     msgid "Right Shift key"
1683     msgstr "Tasta Shift dreapta"
1684    
1685 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:351
1686 dmorgan 391 #, c-format
1687     msgid "Left Alt key"
1688     msgstr "Tasta Alt stînga"
1689    
1690 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:352
1691 dmorgan 391 #, c-format
1692     msgid "Left Control key"
1693     msgstr "Tasta Control stînga"
1694    
1695 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:353
1696 dmorgan 391 #, c-format
1697     msgid "Right Control key"
1698     msgstr "Tasta Control dreapta"
1699    
1700 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:389
1701 dmorgan 391 #, c-format
1702     msgid ""
1703     "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1704     "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1705     "(eg: latin and non latin)"
1706     msgstr ""
1707     "Aici puteți alege tasta sau combinația de taste ce va\n"
1708     "permite comutarea între diferitele dispuneri ale tastaturii\n"
1709     "(de ex: latină și non-latină)"
1710    
1711 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:394
1712 dmorgan 391 #, c-format
1713     msgid "Warning"
1714     msgstr "Avertisment"
1715    
1716 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:395
1717 dmorgan 391 #, c-format
1718     msgid ""
1719     "This setting will be activated after the installation.\n"
1720     "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1721     "key to switch between the different keyboard layouts."
1722     msgstr ""
1723     "Acești parametrii vor fi activați după instalare.\n"
1724     "În cursul instalării, trebuie utilizată tasta Ctrl dreapta\n"
1725     "pentru a comuta între dispunerile tastaturii."
1726    
1727 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:26
1728 dmorgan 391 #, c-format
1729     msgid "Sun - Mouse"
1730     msgstr "Maus - Sun"
1731    
1732 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:32
1733 dmorgan 391 #, c-format
1734     msgid "Standard"
1735     msgstr "Standard"
1736    
1737 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:33
1738 dmorgan 391 #, c-format
1739     msgid "Logitech MouseMan+"
1740     msgstr "Logitech MouseMan+"
1741    
1742 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:34
1743 dmorgan 391 #, c-format
1744     msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1745     msgstr "Maus PS/2 generic cu rotiță"
1746    
1747 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:35
1748 dmorgan 391 #, c-format
1749     msgid "GlidePoint"
1750     msgstr "GlidePoint"
1751    
1752 piratu 4215 #: ../lib/mouse.pm:38
1753     #: ../lib/mouse.pm:72
1754 dmorgan 391 #, c-format
1755     msgid "Kensington Thinking Mouse"
1756     msgstr "Maus Kensington Thinking"
1757    
1758 piratu 4215 #: ../lib/mouse.pm:39
1759     #: ../lib/mouse.pm:67
1760 dmorgan 391 #, c-format
1761     msgid "Genius NetMouse"
1762     msgstr "Genius NetMouse"
1763    
1764 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:40
1765 dmorgan 391 #, c-format
1766     msgid "Genius NetScroll"
1767     msgstr "Genius NetScroll"
1768    
1769 piratu 4215 #: ../lib/mouse.pm:41
1770     #: ../lib/mouse.pm:51
1771 dmorgan 391 #, c-format
1772     msgid "Microsoft Explorer"
1773     msgstr "Microsoft Explorer"
1774    
1775 piratu 4215 #: ../lib/mouse.pm:46
1776     #: ../lib/mouse.pm:78
1777 dmorgan 391 #, c-format
1778     msgid "1 button"
1779     msgstr "1 buton"
1780    
1781 piratu 4215 #: ../lib/mouse.pm:47
1782     #: ../lib/mouse.pm:56
1783 dmorgan 391 #, c-format
1784     msgid "Generic 2 Button Mouse"
1785     msgstr "Maus generic cu 2 butoane"
1786    
1787 piratu 4215 #: ../lib/mouse.pm:49
1788     #: ../lib/mouse.pm:58
1789 dmorgan 391 #, c-format
1790     msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1791     msgstr "Maus generic cu 3 butoane cu rotiță emulată"
1792    
1793 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:50
1794 dmorgan 391 #, c-format
1795     msgid "Wheel"
1796     msgstr "Rotiță"
1797    
1798 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:54
1799 dmorgan 391 #, c-format
1800     msgid "serial"
1801     msgstr "serial"
1802    
1803 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:57
1804 dmorgan 391 #, c-format
1805     msgid "Generic 3 Button Mouse"
1806     msgstr "Maus generic cu 3 butoane"
1807    
1808 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:59
1809 dmorgan 391 #, c-format
1810     msgid "Microsoft IntelliMouse"
1811     msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1812    
1813 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:60
1814 dmorgan 391 #, c-format
1815     msgid "Logitech MouseMan"
1816     msgstr "Logitech MouseMan"
1817    
1818 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:61
1819 dmorgan 391 #, c-format
1820     msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1821     msgstr "Logitech MouseMan cu rotiță emulată"
1822    
1823 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:62
1824 dmorgan 391 #, c-format
1825     msgid "Mouse Systems"
1826     msgstr "Mouse Systems"
1827    
1828 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:64
1829 dmorgan 391 #, c-format
1830     msgid "Logitech CC Series"
1831     msgstr "Logitech CC Series"
1832    
1833 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:65
1834 dmorgan 391 #, c-format
1835     msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1836     msgstr "Seria Logitech CC cu rotiță emulată"
1837    
1838 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:66
1839 dmorgan 391 #, c-format
1840     msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1841     msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1842    
1843 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:68
1844 dmorgan 391 #, c-format
1845     msgid "MM Series"
1846     msgstr "MM Series"
1847    
1848 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:69
1849 dmorgan 391 #, c-format
1850     msgid "MM HitTablet"
1851     msgstr "MM HitTablet"
1852    
1853 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:70
1854 dmorgan 391 #, c-format
1855     msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1856     msgstr "Maus Logitech (serial, tip vechi C7)"
1857    
1858 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:71
1859 dmorgan 391 #, c-format
1860     msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1861     msgstr "Maus Logitech (serial, tip C7 vechi) cu rotiță emulată"
1862    
1863 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:73
1864 dmorgan 391 #, c-format
1865     msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1866     msgstr "Maus Kensington Thinking cu rotiță emulată"
1867    
1868 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:76
1869 dmorgan 391 #, c-format
1870     msgid "busmouse"
1871     msgstr "busmouse"
1872    
1873 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:79
1874 dmorgan 391 #, c-format
1875     msgid "2 buttons"
1876     msgstr "2 butoane"
1877    
1878 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:80
1879 dmorgan 391 #, c-format
1880     msgid "3 buttons"
1881     msgstr "3 butoane"
1882    
1883 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:81
1884 dmorgan 391 #, c-format
1885     msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1886     msgstr "3 butoane cu rotiță emulată"
1887    
1888 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:84
1889 dmorgan 391 #, c-format
1890     msgid "Universal"
1891     msgstr "Universal"
1892    
1893 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:86
1894 dmorgan 391 #, c-format
1895     msgid "Any PS/2 & USB mice"
1896     msgstr "Orice maus PS/2 sau USB"
1897    
1898 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:87
1899 dmorgan 391 #, c-format
1900     msgid "Force evdev"
1901     msgstr "Forțează evdev"
1902    
1903 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:88
1904 dmorgan 391 #, c-format
1905     msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1906     msgstr "Manetă S Microsoft Xbox"
1907    
1908 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:89
1909 dmorgan 391 #, c-format
1910     msgid "VirtualBox mouse"
1911     msgstr "Maus VirtualBox"
1912    
1913 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:90
1914 dmorgan 391 #, c-format
1915     msgid "VMware mouse"
1916     msgstr "Maus VMware"
1917    
1918 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:93
1919 dmorgan 391 #, c-format
1920     msgid "none"
1921     msgstr "nici unul"
1922    
1923 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:95
1924 dmorgan 391 #, c-format
1925     msgid "No mouse"
1926     msgstr "Fără maus"
1927    
1928 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:488
1929 dmorgan 391 #, c-format
1930     msgid "Testing the mouse"
1931     msgstr "Testarea mausului"
1932    
1933 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:525
1934 dmorgan 391 #, c-format
1935     msgid "Please choose your type of mouse."
1936     msgstr "Alegeți tipul de maus folosit."
1937    
1938 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:526
1939 dmorgan 391 #, c-format
1940     msgid "Mouse choice"
1941     msgstr "Alegere maus"
1942    
1943 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:542
1944 dmorgan 391 #, c-format
1945     msgid "Emulate third button?"
1946     msgstr "Emulați al treilea buton?"
1947    
1948 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:546
1949 dmorgan 391 #, c-format
1950     msgid "Mouse Port"
1951 akien 1419 msgstr "Port maus"
1952 dmorgan 391
1953 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:547
1954 dmorgan 391 #, c-format
1955     msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1956     msgstr "Pe ce port serial este conectat mausul?"
1957    
1958 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:556
1959 dmorgan 391 #, c-format
1960     msgid "Buttons emulation"
1961     msgstr "Emulare butoane"
1962    
1963 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:558
1964 dmorgan 391 #, c-format
1965     msgid "Button 2 Emulation"
1966     msgstr "Emulare buton 2"
1967    
1968 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:559
1969 dmorgan 391 #, c-format
1970     msgid "Button 3 Emulation"
1971     msgstr "Emulare buton 3"
1972    
1973 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:610
1974 dmorgan 391 #, c-format
1975     msgid "Please test the mouse"
1976     msgstr "Testați mausul"
1977    
1978 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:612
1979 dmorgan 391 #, c-format
1980     msgid "To activate the mouse,"
1981     msgstr "Pentru a activa mausul,"
1982    
1983 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:613
1984 dmorgan 391 #, c-format
1985     msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1986     msgstr "MIȘCAȚI ROTIȚA!"
1987    
1988     #: ../tools/XFdrake:71
1989     #, c-format
1990     msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1991     msgstr "Va trebui să reporniți pentru a activa modificările"
1992    
1993     #: ../tools/keyboarddrake:37
1994     #, c-format
1995     msgid "Keyboard"
1996     msgstr "Tastatură"
1997    
1998     #: ../tools/keyboarddrake:38
1999     #, c-format
2000     msgid "Please, choose your keyboard layout."
2001     msgstr "Alegeți dispunerea tastaturii."
2002    
2003     #: ../tools/keyboarddrake:39
2004     #, c-format
2005     msgid "Keyboard layout"
2006     msgstr "Dispunerea tastaturii"
2007    
2008     #: ../tools/keyboarddrake:52
2009     #, c-format
2010     msgid "Keyboard type"
2011     msgstr "Tipul tastaturii"
2012    
2013     #: ../tools/keyboarddrake:65
2014     #, c-format
2015     msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
2016     msgstr "Vreți ca BackSpace să întoarcă Delete în consolă?"
2017 anssi 3928
2018     #~ msgid "3D hardware acceleration"
2019     #~ msgstr "Accelerare materială 3D"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28