/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po
ViewVC logotype

Diff of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 4214 by anssi, Thu Apr 5 02:50:08 2012 UTC revision 4215 by piratu, Mon Apr 23 21:32:39 2012 UTC
# Line 1  Line 1 
1  # SOME DESCRIPTIVE TITLE.  # Translation of drakx-kbd-mouse.po to Romanian
2  # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.  # Copyright (c) 2010-2012 Mageia
3  # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.  #
4    # Vă rugăm să nu actualizaţi fișierul, cu excepția cazului în care sînteți
5    # sigur de calitatea traducerii dumneavoastră, de gramatică și de ortografie.
6    # Acestea din urmă sînt de prea multe ori aproximative.
7    # Corectarea lor ulterioară nu are nici un alt rezultat decît acela de
8    # pierdere de timp pentru toata lumea.
9    #
10    # VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI SEMNELE DE PUNCTUAȚIE ALE LIMBII ROMÂNE!
11    #
12    # Nu suprimați spațiul care urmează unui semn de punctuație de sfîrșit de
13    # frază; trebuie respectată versiunea originală. În acest caz, este foarte
14    # probabil ca programul să afișeze un mesaj la sfîrșit. Suprimînd acel spațiu,
15    # cele două cuvintele vor fi afișate legat.
16    #
17    # Traduceți de manieră INTELIGENTĂ (de ce nu și prin comparație cu alte
18    # traduceri ale acestui fișier în alte limbi) și nu cuvînt cu cuvînt. Unele
19    # astfel de traduceri nu au nici un sens în limba română.
20    #
21    # ATENȚIE LA FONTURILE UTILIZATE! Pentru a reda corect diacriticele folosiți
22    # disponerea tastaturii românească standard, codarea de caractere UTF-8 și
23    # asigurați-vă că fonturile utilizate sînt cu virgulițe, NU CU SEDILE!
24    # Exemplu:
25    #          font incorect (cu sedile): şŞ ţŢ
26    #          font corect (cu virgule): șȘ țȚ
27    #
28    # Pentru a vă asigura că folosiți fonturile corecte, vizitați:
29    #          http://i18n.ro/Fonturi_romanesti/testare
30    #
31    # Vă mulțumim pentru înțelegere.
32    #                                                       Echipa de traducători,
33    #                                                       www.MageiaUsers.ro
34    #
35    # Traducători de-a lungul timpului:
36    # Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>, 2010 - 2012.
37  #  #
38  msgid ""  msgid ""
39  msgstr ""  msgstr ""
40  "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"  "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
41  "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"  "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"
42  "PO-Revision-Date: 2011-05-19 13:11+0000\n"  "PO-Revision-Date: 2012-04-23 23:31+0100\n"
43  "Last-Translator: Florin Catalin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"  "Last-Translator: Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
44  "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"  "Language-Team: ROMANIAN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
45  "Language: ro\n"  "Language: ro\n"
46  "MIME-Version: 1.0\n"  "MIME-Version: 1.0\n"
47  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
48  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
49  "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "  "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2)\n"
50  "20)) ? 1 : 2)\n"  "X-Poedit-Language: Romanian\n"
51    "X-Poedit-Country: ROMANIA\n"
52    "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
53    
54  #: ../lib/Xconfig/card.pm:20  #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
55  #, c-format  #, c-format
# Line 93  msgstr "Alegeți cantitatea de memorie a Line 128  msgstr "Alegeți cantitatea de memorie a
128  #: ../lib/Xconfig/card.pm:323  #: ../lib/Xconfig/card.pm:323
129  #, c-format  #, c-format
130  msgid ""  msgid ""
131  "There is a proprietary driver available for your video card which may "  "There is a proprietary driver available for your video card which may support additional features.\n"
 "support additional features.\n"  
132  "Do you wish to use it?"  "Do you wish to use it?"
133  msgstr ""  msgstr ""
134  "Există și un pilot proprietar al plăcii voastre grafice cu suport pentru "  "Există și un pilot proprietar al plăcii voastre grafice cu suport pentru funcționalități suplimentare.\n"
 "funcționalități suplimentare.\n"  
135  "Doriți să-l utilizați?"  "Doriți să-l utilizați?"
136    
137  #: ../lib/Xconfig/card.pm:355  #: ../lib/Xconfig/card.pm:355
138  #, c-format  #, c-format
139  msgid ""  msgid "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free software driver."
140  "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "  msgstr "Pilotul proprietar nu s-a instalat corespunzător, se revine la pilotul liber."
 "software driver."  
 msgstr ""  
 "Pilotul proprietar nu s-a instalat corespunzător, se revine la pilotul liber."  
141    
142  #: ../lib/Xconfig/card.pm:425  #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
143  #, c-format  #, c-format
# Line 124  msgstr "Folosește extensia Xinerama" Line 154  msgstr "Folosește extensia Xinerama"
154  msgid "Configure only card \"%s\"%s"  msgid "Configure only card \"%s\"%s"
155  msgstr "Configurează numai placa „%s”%s"  msgstr "Configurează numai placa „%s”%s"
156    
157  #: ../lib/Xconfig/main.pm:92 ../lib/Xconfig/main.pm:93  #: ../lib/Xconfig/main.pm:92
158    #: ../lib/Xconfig/main.pm:93
159  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
160  #, c-format  #, c-format
161  msgid "Custom"  msgid "Custom"
# Line 145  msgstr "Terminare" Line 176  msgstr "Terminare"
176  msgid "Graphic Card"  msgid "Graphic Card"
177  msgstr "Placă grafică"  msgstr "Placă grafică"
178    
179  #: ../lib/Xconfig/main.pm:133 ../lib/Xconfig/monitor.pm:131  #: ../lib/Xconfig/main.pm:133
180    #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
181  #, c-format  #, c-format
182  msgid ""  msgid ""
183  "_: This is a display device\n"  "_: This is a display device\n"
# Line 154  msgstr "" Line 186  msgstr ""
186  "_:Acesta este un dispozitiv de afișare\n"  "_:Acesta este un dispozitiv de afișare\n"
187  "Ecran"  "Ecran"
188    
189  #: ../lib/Xconfig/main.pm:136 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371  #: ../lib/Xconfig/main.pm:136
190    #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
191  #, c-format  #, c-format
192  msgid "Resolution"  msgid "Resolution"
193  msgstr "Rezoluție"  msgstr "Rezoluție"
# Line 207  msgstr "Alegeți un ecran" Line 240  msgstr "Alegeți un ecran"
240  msgid "Plug'n Play"  msgid "Plug'n Play"
241  msgstr "Plug'n Play"  msgstr "Plug'n Play"
242    
243  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139 ../lib/mouse.pm:48  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
244    #: ../lib/mouse.pm:48
245  #, c-format  #, c-format
246  msgid "Generic"  msgid "Generic"
247  msgstr "Generic"  msgstr "Generic"
# Line 220  msgstr "Fabricant" Line 254  msgstr "Fabricant"
254  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:158  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:158
255  #, c-format  #, c-format
256  msgid ""  msgid ""
257  "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "  "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the rate\n"
 "rate\n"  
258  "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"  "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
259  "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"  "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
260  "\n"  "\n"
261  "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "  "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync range\n"
262  "range\n"  "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor.\n"
 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "  
 "monitor.\n"  
263  " If in doubt, choose a conservative setting."  " If in doubt, choose a conservative setting."
264  msgstr ""  msgstr ""
265  "Cei doi parametri critici sînt rata de împrospătare verticală, care este "  "Cei doi parametri critici sînt rata de împrospătare verticală, care este rata\n"
266  "rata\n"  "la care întregul ecran este actualizat și mai important, rata de sincronizare\n"
 "la care întregul ecran este actualizat și mai important, rata de "  
 "sincronizare\n"  
267  "orizontală, care este rata la care liniile sînt afișate.\n"  "orizontală, care este rata la care liniile sînt afișate.\n"
268  "\n"  "\n"
269  "Este FOARTE IMPORTANT să nu specificați un tip de ecran cu interval de "  "Este FOARTE IMPORTANT să nu specificați un tip de ecran cu interval de sincronizare\n"
270  "sincronizare\n"  "care depășește capabilitățile ecranului vostru: puteți distruge ecranul în acest fel.\n"
 "care depășește capabilitățile ecranului vostru: puteți distruge ecranul în "  
 "acest fel.\n"  
271  "Dacă nu sînteți sigur, alegeți parametrii conservativi."  "Dacă nu sînteți sigur, alegeți parametrii conservativi."
272    
273  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165  #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
# Line 261  msgstr "Alegeți modulele" Line 288  msgstr "Alegeți modulele"
288  #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:60  #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:60
289  #, c-format  #, c-format
290  msgid ""  msgid ""
291  "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware "  "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware package '%s' to be installed, but it was not available on the enabled media.\n"
 "package '%s' to be installed, but it was not available on the enabled "  
 "media.\n"  
292  "\n"  "\n"
293  "The basic non-accelerated '%s' driver will be configured instead.\n"  "The basic non-accelerated '%s' driver will be configured instead.\n"
294  "\n"  "\n"
295  "To enable full graphics support later, enable the 'nonfree' repository "  "To enable full graphics support later, enable the 'nonfree' repository section at \"Install and remove software\" and reconfigure the graphics driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center and re-selecting your graphics card."
 "section at \"Install and remove software\" and reconfigure the graphics "  
 "driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center "  
 "and re-selecting your graphics card."  
296  msgstr ""  msgstr ""
297    "Pilotul liber '%s' pentru placa grafică necesită ca pachetul '%s' cu microcod proprietar să fie instalat, însă nu a fost găsit pe mediul activ.\n"
298    "\n"
299    "Va fi configurat în schimb pilotul de bază neaccelerat '%s'.\n"
300    "\n"
301    "Pentru a activa ulterior suportul grafic complet, activați depozitul „nonfree” în secțiunea „Instalați și dezinstalați aplicații” și reconfigurați pilotul plăcii grafice din secțiunea „Configurați serverul grafic” din centrul de control Mageia și reselecționați placa grafică."
302    
303  #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67  #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67
304  #, c-format  #, c-format
305  msgid ""  msgid ""
306  "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware "  "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware package '%s' to be installed in order for all features (including 3D acceleration) to work properly, but that package was not available in the enabled media.\n"
 "package '%s' to be installed in order for all features (including 3D "  
 "acceleration) to work properly, but that package was not available in the "  
 "enabled media.\n"  
307  "\n"  "\n"
308  "To enable all graphics card features later, enable the 'nonfree' repository "  "To enable all graphics card features later, enable the 'nonfree' repository section at \"Install and remove software\" and install the firmware package manually or reconfigure your graphics card."
 "section at \"Install and remove software\" and install the firmware package "  
 "manually or reconfigure your graphics card."  
309  msgstr ""  msgstr ""
310    "Pilotul liber '%s' pentru placa grafică necesită ca pachetul '%s' cu microcod proprietar să fie instalat pentru ca toate funcționalitățile (inclusiv accelerarea 3D) să funcționeze corect, însă pachetul nu a fost găsit pe mediul activ.\n"
311    "\n"
312    "Pentru a activa ulterior toate funcționalitățile plăcii grafice, activați depozitul „nonfree” în secțiunea „Instalați și dezinstalați aplicații” și instalați manual pachetul cu microcod sau reconfigurați placa grafică."
313    
314  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
315  #, c-format  #, c-format
# Line 307  msgid "16 million colors (24 bits)" Line 332  msgid "16 million colors (24 bits)"
332  msgstr "16 milioane de culori (24 de biți)"  msgstr "16 milioane de culori (24 de biți)"
333    
334  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
335  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:36  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362
336    #: ../lib/mouse.pm:36
337  #, c-format  #, c-format
338  msgid "Automatic"  msgid "Automatic"
339  msgstr "Automată"  msgstr "Automată"
# Line 317  msgstr "Automată" Line 343  msgstr "Automată"
343  msgid "Resolutions"  msgid "Resolutions"
344  msgstr "Rezoluții"  msgstr "Rezoluții"
345    
346  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:513  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394
347    #: ../lib/mouse.pm:513
348  #, c-format  #, c-format
349  msgid "Other"  msgid "Other"
350  msgstr "Alta"  msgstr "Alta"
# Line 511  msgstr "Activează tastele BIOS rapide p Line 538  msgstr "Activează tastele BIOS rapide p
538  #: ../lib/Xconfig/various.pm:269  #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
539  #, c-format  #, c-format
540  msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"  msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
541  msgstr ""  msgstr "Utilizează EXA în locul XAA (mai performantă pentru randare și compoziționare)"
 "Utilizează EXA în locul XAA (mai performantă pentru randare și "  
 "compoziționare)"  
542    
543  #: ../lib/Xconfig/various.pm:271  #: ../lib/Xconfig/various.pm:271
544  #, c-format  #, c-format
# Line 531  msgid "" Line 556  msgid ""
556  "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"  "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
557  "It can be configured to work using frame-buffer.\n"  "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
558  "\n"  "\n"
559  "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "  "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your computer.\n"
 "computer.\n"  
560  "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"  "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
561  "\n"  "\n"
562  "Do you have this feature?"  "Do you have this feature?"
# Line 540  msgstr "" Line 564  msgstr ""
564  "Placa grafică pare a avea un conector TV-OUT.\n"  "Placa grafică pare a avea un conector TV-OUT.\n"
565  "Acesta poate fi configurat folosind „frame-buffer”.\n"  "Acesta poate fi configurat folosind „frame-buffer”.\n"
566  "\n"  "\n"
567  "Pentru aceasta trebuie să conectați placa grafică la un TV înainte de a "  "Pentru aceasta trebuie să conectați placa grafică la un TV înainte de a porni calculatorul.\n"
 "porni calculatorul.\n"  
568  "Atunci alegeți ieșirea „TVout” în încărcătorul de sistem\n"  "Atunci alegeți ieșirea „TVout” în încărcătorul de sistem\n"
569  "\n"  "\n"
570  "Placa grafică are facilitatea TV-OUT?"  "Placa grafică are facilitatea TV-OUT?"
# Line 560  msgstr "" Line 583  msgstr ""
583  "_:aspect anormal\n"  "_:aspect anormal\n"
584  "altul"  "altul"
585    
586  #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220  #: ../lib/keyboard.pm:187
587    #: ../lib/keyboard.pm:220
588  #, c-format  #, c-format
589  msgid ""  msgid ""
590  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
# Line 569  msgstr "" Line 593  msgstr ""
593  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
594  "Cehă (QWERTZ)"  "Cehă (QWERTZ)"
595    
596  #: ../lib/keyboard.pm:188 ../lib/keyboard.pm:222  #: ../lib/keyboard.pm:188
597    #: ../lib/keyboard.pm:222
598  #, c-format  #, c-format
599  msgid ""  msgid ""
600  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
601  "German"  "German"
602  msgstr ""  msgstr ""
603  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
604  "Nemțească"  "Germană"
605    
606  #: ../lib/keyboard.pm:189  #: ../lib/keyboard.pm:189
607  #, c-format  #, c-format
# Line 587  msgstr "" Line 612  msgstr ""
612  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
613  "Dvorak"  "Dvorak"
614    
615  #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:234  #: ../lib/keyboard.pm:190
616    #: ../lib/keyboard.pm:234
617  #, c-format  #, c-format
618  msgid ""  msgid ""
619  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
# Line 596  msgstr "" Line 622  msgstr ""
622  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
623  "Spaniolă"  "Spaniolă"
624    
625  #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235  #: ../lib/keyboard.pm:191
626    #: ../lib/keyboard.pm:235
627  #, c-format  #, c-format
628  msgid ""  msgid ""
629  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
# Line 605  msgstr "" Line 632  msgstr ""
632  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
633  "Finlandeză"  "Finlandeză"
634    
635  #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:237  #: ../lib/keyboard.pm:192
636    #: ../lib/keyboard.pm:237
637  #, c-format  #, c-format
638  msgid ""  msgid ""
639  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
640  "French"  "French"
641  msgstr ""  msgstr ""
642  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
643  "Franțuzească"  "Franceză"
644    
645  #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:238  #: ../lib/keyboard.pm:193
646    #: ../lib/keyboard.pm:238
647  #, c-format  #, c-format
648  msgid "UK keyboard"  msgid "UK keyboard"
649  msgstr "Tastatură UK"  msgstr "Tastatură UK"
650    
651  #: ../lib/keyboard.pm:194 ../lib/keyboard.pm:277  #: ../lib/keyboard.pm:194
652    #: ../lib/keyboard.pm:277
653  #, c-format  #, c-format
654  msgid ""  msgid ""
655  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
# Line 637  msgstr "" Line 667  msgstr ""
667  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
668  "Poloneză"  "Poloneză"
669    
670  #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287  #: ../lib/keyboard.pm:196
671    #: ../lib/keyboard.pm:287
672  #, c-format  #, c-format
673  msgid ""  msgid ""
674  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
# Line 646  msgstr "" Line 677  msgstr ""
677  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
678  "Rusească"  "Rusească"
679    
680  #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:289  #: ../lib/keyboard.pm:197
681    #: ../lib/keyboard.pm:289
682  #, c-format  #, c-format
683  msgid ""  msgid ""
684  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
# Line 655  msgstr "" Line 687  msgstr ""
687  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
688  "Suedeză"  "Suedeză"
689    
690  #: ../lib/keyboard.pm:198 ../lib/keyboard.pm:324  #: ../lib/keyboard.pm:198
691    #: ../lib/keyboard.pm:324
692  #, c-format  #, c-format
693  msgid "US keyboard"  msgid "US keyboard"
694  msgstr "Tastatură US"  msgstr "Tastatură US"
# Line 706  msgstr "" Line 739  msgstr ""
739  "Arabă"  "Arabă"
740    
741  #: ../lib/keyboard.pm:205  #: ../lib/keyboard.pm:205
742  #, fuzzy, c-format  #, c-format
743  msgid ""  msgid ""
744  "_: keyboard\n"  "_: keyboard\n"
745  "Asturian"  "Asturian"
746  msgstr ""  msgstr ""
747  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
748  "Estoniană"  "Asturiană"
749    
750  #: ../lib/keyboard.pm:206  #: ../lib/keyboard.pm:206
751  #, c-format  #, c-format
# Line 847  msgid "" Line 880  msgid ""
880  "German (no dead keys)"  "German (no dead keys)"
881  msgstr ""  msgstr ""
882  "_: tastatură\n"  "_: tastatură\n"
883  "Nemțească (fără taste inactive)"  "Germană (fără taste inactive)"
884    
885  #: ../lib/keyboard.pm:224  #: ../lib/keyboard.pm:224
886  #, c-format  #, c-format
# Line 1716  msgstr "Maus PS/2 generic cu rotiță" Line 1749  msgstr "Maus PS/2 generic cu rotiță"
1749  msgid "GlidePoint"  msgid "GlidePoint"
1750  msgstr "GlidePoint"  msgstr "GlidePoint"
1751    
1752  #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:72  #: ../lib/mouse.pm:38
1753    #: ../lib/mouse.pm:72
1754  #, c-format  #, c-format
1755  msgid "Kensington Thinking Mouse"  msgid "Kensington Thinking Mouse"
1756  msgstr "Maus Kensington Thinking"  msgstr "Maus Kensington Thinking"
1757    
1758  #: ../lib/mouse.pm:39 ../lib/mouse.pm:67  #: ../lib/mouse.pm:39
1759    #: ../lib/mouse.pm:67
1760  #, c-format  #, c-format
1761  msgid "Genius NetMouse"  msgid "Genius NetMouse"
1762  msgstr "Genius NetMouse"  msgstr "Genius NetMouse"
# Line 1731  msgstr "Genius NetMouse" Line 1766  msgstr "Genius NetMouse"
1766  msgid "Genius NetScroll"  msgid "Genius NetScroll"
1767  msgstr "Genius NetScroll"  msgstr "Genius NetScroll"
1768    
1769  #: ../lib/mouse.pm:41 ../lib/mouse.pm:51  #: ../lib/mouse.pm:41
1770    #: ../lib/mouse.pm:51
1771  #, c-format  #, c-format
1772  msgid "Microsoft Explorer"  msgid "Microsoft Explorer"
1773  msgstr "Microsoft Explorer"  msgstr "Microsoft Explorer"
1774    
1775  #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:78  #: ../lib/mouse.pm:46
1776    #: ../lib/mouse.pm:78
1777  #, c-format  #, c-format
1778  msgid "1 button"  msgid "1 button"
1779  msgstr "1 buton"  msgstr "1 buton"
1780    
1781  #: ../lib/mouse.pm:47 ../lib/mouse.pm:56  #: ../lib/mouse.pm:47
1782    #: ../lib/mouse.pm:56
1783  #, c-format  #, c-format
1784  msgid "Generic 2 Button Mouse"  msgid "Generic 2 Button Mouse"
1785  msgstr "Maus generic cu 2 butoane"  msgstr "Maus generic cu 2 butoane"
1786    
1787  #: ../lib/mouse.pm:49 ../lib/mouse.pm:58  #: ../lib/mouse.pm:49
1788    #: ../lib/mouse.pm:58
1789  #, c-format  #, c-format
1790  msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"  msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1791  msgstr "Maus generic cu 3 butoane cu rotiță emulată"  msgstr "Maus generic cu 3 butoane cu rotiță emulată"

Legend:
Removed from v.4214  
changed lines
  Added in v.4215

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28