/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 38109 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # Translation of drakx-kbd-mouse-x11.po to Romanian
2 # Copyright (c) 1999-2010 Mandriva
3 #
4 # Vă rugăm să nu actualizaţi fișierul, cu excepția cazului în care sînteți
5 # sigur de calitatea traducerii dumneavoastră, de gramatică și de ortografie.
6 # Acestea din urmă sînt de prea multe ori aproximative.
7 # Corectarea lor ulterioară nu are nici un alt rezultat decît acela de
8 # pierdere de timp pentru toata lumea.
9 #
10 # VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI SEMNELE DE PUNCTUAȚIE ALE LIMBII ROMÂNE!
11 #
12 # Nu suprimați spațiul care urmează unui semn de punctuație de sfîrșit de
13 # frază; trebuie respectată versiunea originală. În acest caz, este foarte
14 # probabil ca programul să afișeze un mesaj la sfîrșit. Suprimînd acel spațiu,
15 # cele două cuvintele vor fi afișate legat.
16 #
17 # Traduceți de manieră INTELIGENTĂ (de ce nu și prin comparație cu alte
18 # traduceri ale acestui fișier în alte limbi) și nu cuvînt cu cuvînt. Unele
19 # astfel de traduceri nu au nici un sens în limba română.
20 #
21 # ATENȚIE LA FONTURILE UTILIZATE! Pentru a reda corect diacriticele folosiți
22 # disponerea tastaturii românească standard, codarea de caractere UTF-8 și
23 # asigurați-vă că fonturile utilizate sînt cu virgulițe, NU CU SEDILE!
24 # Exemplu:
25 # font incorect (cu sedile): şŞ ţŢ
26 # font corect (cu virgule): șȘ țȚ
27 #
28 # Pentru a vă asigura că folosiți fonturile corecte, vizitați:
29 # http://i18n.ro/Fonturi_romanesti/testare
30 #
31 # Vă mulțumim pentru înțelegere.
32 # Echipa de traducători,
33 # www.Mandrivausers.ro
34 #
35 # Traducători de-a lungul timpului:
36 #
37 #
38 # Florin GRAD <florin@mandriva.com>, 1999, 2000.
39 # Dragos Marian BARBU <dragosb@softhome.net>, 2000.
40 # Ovidiu CONSTANTIN <ovidiu.constantin@gmx.net>, 2002, 2003.
41 # Harald ERSCH <harald@ersch.ro>, 2003.
42 # Cristian Ionuț PÎRÎU <piriu.cristian@rdslink.ro>, 2008.
43 # Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>, 2009.
44 # Florin Catalin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>, 2009, 2010.
45 msgid ""
46 msgstr ""
47 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
48 "Report-Msgid-Bugs-To: https://qa.mandriva.com\n"
49 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
50 "PO-Revision-Date: 2010-05-26 18:17+0100\n"
51 "Last-Translator: Cătălin Florin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
52 "Language-Team: Romanian <cooker-i18n@mandrivalinux.org>\n"
53 "Language: ro\n"
54 "MIME-Version: 1.0\n"
55 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
56 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
57 "Plural-Forms: nplurals=3;plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?"
58 "2:1))\n"
59 "X-Poedit-Language: Romanian\n"
60 "X-Poedit-Country: ROMANIA\n"
61 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
62
63 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
64 #, c-format
65 msgid "256 kB"
66 msgstr "256 Ko"
67
68 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
69 #, c-format
70 msgid "512 kB"
71 msgstr "512 Ko"
72
73 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
74 #, c-format
75 msgid "1 MB"
76 msgstr "1 Mo"
77
78 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
79 #, c-format
80 msgid "2 MB"
81 msgstr "2 Mo"
82
83 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
84 #, c-format
85 msgid "4 MB"
86 msgstr "4 Mo"
87
88 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
89 #, c-format
90 msgid "8 MB"
91 msgstr "8 Mo"
92
93 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
94 #, c-format
95 msgid "16 MB"
96 msgstr "16 Mo"
97
98 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
99 #, c-format
100 msgid "32 MB"
101 msgstr "32 Mo"
102
103 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
104 #, c-format
105 msgid "64 MB or more"
106 msgstr "peste 64 Mo"
107
108 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
109 #, c-format
110 msgid "X server"
111 msgstr "Server X"
112
113 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
114 #, c-format
115 msgid "Choose an X server"
116 msgstr "Alegeți un server X"
117
118 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
119 #, c-format
120 msgid "Multi-head configuration"
121 msgstr "Configurare ieșiri multiple"
122
123 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "Your system supports multiple head configuration.\n"
127 "What do you want to do?"
128 msgstr ""
129 "Sistemul vă permite configurarea mai multor ieșiri de afișare.\n"
130 "Ce doriți să faceți?"
131
132 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
133 #, c-format
134 msgid "Select the memory size of your graphics card"
135 msgstr "Alegeți cantitatea de memorie a plăcii grafice"
136
137 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
141 "support additional features.\n"
142 "Do you wish to use it?"
143 msgstr ""
144 "Există și un pilot proprietar al plăcii voastre grafice cu suport pentru "
145 "funcționalități suplimentare.\n"
146 "Doriți să-l utilizați?"
147
148 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
152 "software driver."
153 msgstr ""
154 "Pilotul proprietar nu s-a instalat corespunzător, se revine la pilotul liber."
155
156 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
157 #, c-format
158 msgid "Configure all heads independently"
159 msgstr "Configurează toate ieșirile independent"
160
161 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
162 #, c-format
163 msgid "Use Xinerama extension"
164 msgstr "Folosește extensia Xinerama"
165
166 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
167 #, c-format
168 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
169 msgstr "Configurează numai placa „%s”%s"
170
171 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
172 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
173 #, c-format
174 msgid "Custom"
175 msgstr "Personalizat"
176
177 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
178 #, c-format
179 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
180 msgstr "Configurare placă grafică & ecran"
181
182 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
183 #, c-format
184 msgid "Quit"
185 msgstr "Terminare"
186
187 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
188 #, c-format
189 msgid "Graphic Card"
190 msgstr "Placă grafică"
191
192 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
193 #, c-format
194 msgid ""
195 "_: This is a display device\n"
196 "Monitor"
197 msgstr ""
198 "_:Acesta este un dispozitiv de afișare\n"
199 "Ecran"
200
201 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
202 #, c-format
203 msgid "Resolution"
204 msgstr "Rezoluție"
205
206 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
207 #, c-format
208 msgid "Test"
209 msgstr "Test"
210
211 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
212 #, c-format
213 msgid "Options"
214 msgstr "Opțiuni"
215
216 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
217 #, c-format
218 msgid "Plugins"
219 msgstr "Module"
220
221 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
222 #, c-format
223 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
224 msgstr "Fișierul de configurare Xorg este corupt, va fi ignorat."
225
226 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
227 #, c-format
228 msgid ""
229 "Keep the changes?\n"
230 "The current configuration is:\n"
231 "\n"
232 "%s"
233 msgstr ""
234 "Păstrați modificările?\n"
235 "Configurația curentă este:\n"
236 "\n"
237 "%s"
238
239 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
240 #, c-format
241 msgid "Choose a monitor for head #%d"
242 msgstr "Alegeți un ecran pentru ieșirea #%d"
243
244 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
245 #, c-format
246 msgid "Choose a monitor"
247 msgstr "Alegeți un ecran"
248
249 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
250 #, c-format
251 msgid "Plug'n Play"
252 msgstr "Plug'n Play"
253
254 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
255 #, c-format
256 msgid "Generic"
257 msgstr "Generic"
258
259 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
260 #, c-format
261 msgid "Vendor"
262 msgstr "Fabricant"
263
264 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
268 "rate\n"
269 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
270 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
271 "\n"
272 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
273 "range\n"
274 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
275 "monitor.\n"
276 " If in doubt, choose a conservative setting."
277 msgstr ""
278 "Cei doi parametri critici sînt rata de împrospătare verticală, care este "
279 "rata\n"
280 "la care întregul ecran este actualizat și mai important, rata de "
281 "sincronizare\n"
282 "orizontală, care este rata la care liniile de scan sînt afișate.\n"
283 "\n"
284 "Este FOARTE IMPORTANT să nu specificați un tip de ecran cu interval de "
285 "sincronizare\n"
286 "care depășește capabilitățile ecranului vostru: puteți distruge ecranul în "
287 "acest fel.\n"
288 "Dacă nu sînteți sigur, alegeți parametrii conservativi."
289
290 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
291 #, c-format
292 msgid "Horizontal refresh rate"
293 msgstr "Rata de împrospătare orizontală"
294
295 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
296 #, c-format
297 msgid "Vertical refresh rate"
298 msgstr "Rata de împrospătare verticală"
299
300 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
301 #, c-format
302 msgid "Choose plugins"
303 msgstr "Alegeți modulele"
304
305 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
306 #, c-format
307 msgid "256 colors (8 bits)"
308 msgstr "256 de culori (8 biți)"
309
310 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
311 #, c-format
312 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
313 msgstr "32 de mii de culori (15 biți)"
314
315 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
316 #, c-format
317 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
318 msgstr "65 de mii de culori (16 biți)"
319
320 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
321 #, c-format
322 msgid "16 million colors (24 bits)"
323 msgstr "16 milioane de culori (24 de biți)"
324
325 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
326 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
327 #, c-format
328 msgid "Automatic"
329 msgstr "Automată"
330
331 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
332 #, c-format
333 msgid "Resolutions"
334 msgstr "Rezoluții"
335
336 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
337 #, c-format
338 msgid "Other"
339 msgstr "Alta"
340
341 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
342 #, c-format
343 msgid "Choose the resolution and the color depth"
344 msgstr "Alegeți rezoluția și adîncimea de culoare"
345
346 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
347 #, c-format
348 msgid "Graphics card: %s"
349 msgstr "Placă grafică: %s"
350
351 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
352 #, c-format
353 msgid "Ok"
354 msgstr "Ok"
355
356 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
357 #, c-format
358 msgid "Cancel"
359 msgstr "Anulează"
360
361 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
362 #, c-format
363 msgid "Help"
364 msgstr "Ajutor"
365
366 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
367 #, c-format
368 msgid "Test of the configuration"
369 msgstr "Test de configurare"
370
371 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
372 #, c-format
373 msgid "Do you want to test the configuration?"
374 msgstr "Doriți să testați configurația?"
375
376 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
377 #, c-format
378 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
379 msgstr "Atenție: testul plăcii grafice vă poate bloca sistemul."
380
381 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
382 #, c-format
383 msgid ""
384 "An error occurred:\n"
385 "%s\n"
386 "Try to change some parameters"
387 msgstr ""
388 "A apărut o eroare:\n"
389 "%s\n"
390 "Încercați să schimbați cîțiva parametri"
391
392 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
393 #, c-format
394 msgid "Leaving in %d seconds"
395 msgstr "Părăsire în %d secunde"
396
397 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
398 #, c-format
399 msgid "Is this the correct setting?"
400 msgstr "Configurația este corectă?"
401
402 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
403 #, c-format
404 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
405 msgstr "Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
406
407 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
408 #, c-format
409 msgid "no"
410 msgstr "nu"
411
412 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
413 #, c-format
414 msgid "yes"
415 msgstr "da"
416
417 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
418 #, c-format
419 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
420 msgstr "Accelerare materială 3D: %s\n"
421
422 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
423 #, c-format
424 msgid "Keyboard layout: %s\n"
425 msgstr "Dispunere de tastatură: %s\n"
426
427 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
428 #, c-format
429 msgid "Mouse type: %s\n"
430 msgstr "Tip de maus: %s\n"
431
432 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
433 #, c-format
434 msgid "Monitor: %s\n"
435 msgstr "Ecran: %s\n"
436
437 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
438 #, c-format
439 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
440 msgstr "Frecvența orizontală a ecranului: %s\n"
441
442 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
443 #, c-format
444 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
445 msgstr "Frecvența verticală a ecranului: %s\n"
446
447 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
448 #, c-format
449 msgid "Graphics card: %s\n"
450 msgstr "Placă grafică: %s\n"
451
452 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
453 #, c-format
454 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
455 msgstr "Memorie grafică: %s Ko\n"
456
457 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
458 #, c-format
459 msgid "Color depth: %s\n"
460 msgstr "Adîncime de culoare: %s:\n"
461
462 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
463 #, c-format
464 msgid "Resolution: %s\n"
465 msgstr "Rezoluție: %s\n"
466
467 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
468 #, c-format
469 msgid "Xorg driver: %s\n"
470 msgstr "Pilot Xorg: %s\n"
471
472 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
473 #, c-format
474 msgid "Xorg configuration"
475 msgstr "Configurare Xorg"
476
477 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
478 #, c-format
479 msgid "Global options"
480 msgstr "Opțiuni globale"
481
482 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
483 #, c-format
484 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
485 msgstr "Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace"
486
487 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
488 #, c-format
489 msgid "Graphic card options"
490 msgstr "Opțiunile plăcii grafice"
491
492 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
493 #, c-format
494 msgid "3D hardware acceleration"
495 msgstr "Accelerare materială 3D"
496
497 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
498 #, c-format
499 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
500 msgstr "Activează semitransparența (extensia de compoziționare)"
501
502 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
503 #, c-format
504 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
505 msgstr "Utilizează accelerarea materială pentru cursorul mausului"
506
507 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
508 #, c-format
509 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
510 msgstr "Activează accelerarea RENDER (poate cauza erori la afișarea textului)"
511
512 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
513 #, c-format
514 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
515 msgstr "Activează dublarea ecranului pe un ecran extern"
516
517 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
518 #, c-format
519 msgid "Enable duplicate display on the second display"
520 msgstr "Activează dublarea ecranului pe un ecran secundar"
521
522 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
523 #, c-format
524 msgid "Force display mode of DVI"
525 msgstr "Forțează modul de afișare pentru DVI"
526
527 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
528 #, c-format
529 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
530 msgstr "Activează tastele BIOS rapide pentru trasnferul pe ecranul extern"
531
532 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
533 #, c-format
534 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
535 msgstr ""
536 "Utilizează EXA în locul XAA (mai performantă pentru randare și "
537 "compoziționare)"
538
539 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
540 #, c-format
541 msgid "Graphical interface at startup"
542 msgstr "Interfața grafică la pornire"
543
544 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
545 #, c-format
546 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
547 msgstr "Se pornește automat interfața grafică (Xorg) la pornirea sistemului"
548
549 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
550 #, c-format
551 msgid ""
552 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
553 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
554 "\n"
555 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
556 "computer.\n"
557 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
558 "\n"
559 "Do you have this feature?"
560 msgstr ""
561 "Placa grafică pare a avea un conector TV-OUT.\n"
562 "Acesta poate fi configurat folosind „frame-buffer”.\n"
563 "\n"
564 "Pentru aceasta trebuie să conectați placa grafică la un TV înainte de a "
565 "porni calculatorul.\n"
566 "Atunci alegeți ieșirea „TVout” în încărcătorul de sistem\n"
567 "\n"
568 "Placa grafică are facilitatea TV-OUT?"
569
570 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
571 #, c-format
572 msgid "What norm is your TV using?"
573 msgstr "Ce normă folosește televizorul vostru?"
574
575 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
576 #, c-format
577 msgid ""
578 "_:weird aspect ratio\n"
579 "other"
580 msgstr ""
581 "_:aspect anormal\n"
582 "altul"
583
584 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "_: keyboard\n"
588 "Czech (QWERTZ)"
589 msgstr ""
590 "_: tastatură\n"
591 "Cehă (QWERTZ)"
592
593 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "_: keyboard\n"
597 "German"
598 msgstr ""
599 "_: tastatură\n"
600 "Nemțească"
601
602 #: ../lib/keyboard.pm:188
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "_: keyboard\n"
606 "Dvorak"
607 msgstr ""
608 "_: tastatură\n"
609 "Dvorak"
610
611 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
612 #, c-format
613 msgid ""
614 "_: keyboard\n"
615 "Spanish"
616 msgstr ""
617 "_: tastatură\n"
618 "Spaniolă"
619
620 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "_: keyboard\n"
624 "Finnish"
625 msgstr ""
626 "_: tastatură\n"
627 "Finlandeză"
628
629 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "_: keyboard\n"
633 "French"
634 msgstr ""
635 "_: tastatură\n"
636 "Franțuzească"
637
638 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
639 #, c-format
640 msgid "UK keyboard"
641 msgstr "Tastatură UK"
642
643 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "_: keyboard\n"
647 "Norwegian"
648 msgstr ""
649 "_: tastatură\n"
650 "Norvegiană"
651
652 #: ../lib/keyboard.pm:194
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "_: keyboard\n"
656 "Polish"
657 msgstr ""
658 "_: tastatură\n"
659 "Poloneză"
660
661 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "_: keyboard\n"
665 "Russian"
666 msgstr ""
667 "_: tastatură\n"
668 "Rusească"
669
670 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "_: keyboard\n"
674 "Swedish"
675 msgstr ""
676 "_: tastatură\n"
677 "Suedeză"
678
679 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
680 #, c-format
681 msgid "US keyboard"
682 msgstr "Tastatură US"
683
684 #: ../lib/keyboard.pm:199
685 #, c-format
686 msgid ""
687 "_: keyboard\n"
688 "Albanian"
689 msgstr ""
690 "_: tastatură\n"
691 "Albaneză"
692
693 #: ../lib/keyboard.pm:200
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "_: keyboard\n"
697 "Armenian (old)"
698 msgstr ""
699 "_: tastatură\n"
700 "Armeană (veche)"
701
702 #: ../lib/keyboard.pm:201
703 #, c-format
704 msgid ""
705 "_: keyboard\n"
706 "Armenian (typewriter)"
707 msgstr ""
708 "_: tastatură\n"
709 "Armeană (mașină de scris)"
710
711 #: ../lib/keyboard.pm:202
712 #, c-format
713 msgid ""
714 "_: keyboard\n"
715 "Armenian (phonetic)"
716 msgstr ""
717 "_: tastatură\n"
718 "Armeană (fonetică)"
719
720 #: ../lib/keyboard.pm:203
721 #, c-format
722 msgid ""
723 "_: keyboard\n"
724 "Arabic"
725 msgstr ""
726 "_: tastatură\n"
727 "Arabă"
728
729 #: ../lib/keyboard.pm:204
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "_: keyboard\n"
733 "Azerbaidjani (latin)"
734 msgstr ""
735 "_: tastatură\n"
736 "Azerbaigiană (latină)"
737
738 #: ../lib/keyboard.pm:205
739 #, c-format
740 msgid ""
741 "_: keyboard\n"
742 "Belgian"
743 msgstr ""
744 "_: tastatură\n"
745 "Belgiană"
746
747 #: ../lib/keyboard.pm:206
748 #, c-format
749 msgid ""
750 "_: keyboard\n"
751 "Bengali (Inscript-layout)"
752 msgstr ""
753 "_: tastatură\n"
754 "Bengaleză (Inscript-layout)"
755
756 #: ../lib/keyboard.pm:207
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "_: keyboard\n"
760 "Bengali (Probhat)"
761 msgstr ""
762 "_: tastatură\n"
763 "Bengaleză (Probhat)"
764
765 #: ../lib/keyboard.pm:208
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "_: keyboard\n"
769 "Bulgarian (phonetic)"
770 msgstr ""
771 "_: tastatură\n"
772 "Bulgărească (fonetică)"
773
774 #: ../lib/keyboard.pm:209
775 #, c-format
776 msgid ""
777 "_: keyboard\n"
778 "Bulgarian (BDS)"
779 msgstr ""
780 "_: tastatură\n"
781 "Bulgărească (BDS)"
782
783 #: ../lib/keyboard.pm:210
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "_: keyboard\n"
787 "Brazilian (ABNT-2)"
788 msgstr ""
789 "_: tastatură\n"
790 "Braziliană (ABNT-2)"
791
792 #: ../lib/keyboard.pm:211
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "_: keyboard\n"
796 "Bosnian"
797 msgstr ""
798 "_: tastatură\n"
799 "Bosniacă"
800
801 #: ../lib/keyboard.pm:212
802 #, c-format
803 msgid ""
804 "_: keyboard\n"
805 "Dzongkha/Tibetan"
806 msgstr ""
807 "_: tastatură\n"
808 "Dzongkha/Tibetană"
809
810 #: ../lib/keyboard.pm:213
811 #, c-format
812 msgid ""
813 "_: keyboard\n"
814 "Belarusian"
815 msgstr ""
816 "_: tastatură\n"
817 "Bielorusă"
818
819 #: ../lib/keyboard.pm:214
820 #, c-format
821 msgid ""
822 "_: keyboard\n"
823 "Swiss (German layout)"
824 msgstr ""
825 "_: tastatură\n"
826 "Elvețiană (dispunere nemțească)"
827
828 #: ../lib/keyboard.pm:215
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "_: keyboard\n"
832 "Swiss (French layout)"
833 msgstr ""
834 "_: tastatură\n"
835 "Elvețiană (dispunere franțuzească)"
836
837 #: ../lib/keyboard.pm:217
838 #, c-format
839 msgid ""
840 "_: keyboard\n"
841 "Cherokee syllabics"
842 msgstr ""
843 "_: tastatură\n"
844 "Cherokee syllabics"
845
846 #: ../lib/keyboard.pm:219
847 #, c-format
848 msgid ""
849 "_: keyboard\n"
850 "Czech (QWERTY)"
851 msgstr ""
852 "_: tastatură\n"
853 "Cehă (QWERTY)"
854
855 #: ../lib/keyboard.pm:221
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "_: keyboard\n"
859 "German (no dead keys)"
860 msgstr ""
861 "_: tastatură\n"
862 "Nemțească (fără taste inactive)"
863
864 #: ../lib/keyboard.pm:222
865 #, c-format
866 msgid ""
867 "_: keyboard\n"
868 "Devanagari"
869 msgstr ""
870 "_: tastatură\n"
871 "Devanagari"
872
873 #: ../lib/keyboard.pm:223
874 #, c-format
875 msgid ""
876 "_: keyboard\n"
877 "Danish"
878 msgstr ""
879 "_: tastatură\n"
880 "Daneză"
881
882 #: ../lib/keyboard.pm:224
883 #, c-format
884 msgid ""
885 "_: keyboard\n"
886 "Dvorak (US)"
887 msgstr ""
888 "_: tastatură\n"
889 "Dvorak (US)"
890
891 #: ../lib/keyboard.pm:225
892 #, c-format
893 msgid ""
894 "_: keyboard\n"
895 "Dvorak (Esperanto)"
896 msgstr ""
897 "_: tastatură\n"
898 "Dvorak (Esperanto)"
899
900 #: ../lib/keyboard.pm:226
901 #, c-format
902 msgid ""
903 "_: keyboard\n"
904 "Dvorak (French)"
905 msgstr ""
906 "_: tastatură\n"
907 "Dvorak (Franceză)"
908
909 #: ../lib/keyboard.pm:227
910 #, c-format
911 msgid ""
912 "_: keyboard\n"
913 "Dvorak (UK)"
914 msgstr ""
915 "_: tastatură\n"
916 "Dvorak (UK)"
917
918 #: ../lib/keyboard.pm:228
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "_: keyboard\n"
922 "Dvorak (Norwegian)"
923 msgstr ""
924 "_: tastatură\n"
925 "Dvorak (Norvegiană)"
926
927 #: ../lib/keyboard.pm:229
928 #, c-format
929 msgid ""
930 "_: keyboard\n"
931 "Dvorak (Polish)"
932 msgstr ""
933 "_: tastatură\n"
934 "Dvorak (Poloneză)"
935
936 #: ../lib/keyboard.pm:230
937 #, c-format
938 msgid ""
939 "_: keyboard\n"
940 "Dvorak (Swedish)"
941 msgstr ""
942 "_: tastatură\n"
943 "Dvorak (Suedeză)"
944
945 #: ../lib/keyboard.pm:231
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "_: keyboard\n"
949 "Estonian"
950 msgstr ""
951 "_: tastatură\n"
952 "Estoniană"
953
954 #: ../lib/keyboard.pm:234
955 #, c-format
956 msgid ""
957 "_: keyboard\n"
958 "Faroese"
959 msgstr ""
960 "_: tastatură\n"
961 "Faroese"
962
963 #: ../lib/keyboard.pm:237
964 #, c-format
965 msgid ""
966 "_: keyboard\n"
967 "Georgian (\"Russian\" layout)"
968 msgstr ""
969 "_: tastatură\n"
970 "Georgiană (dispunere rusească)"
971
972 #: ../lib/keyboard.pm:238
973 #, c-format
974 msgid ""
975 "_: keyboard\n"
976 "Georgian (\"Latin\" layout)"
977 msgstr ""
978 "_: tastatură\n"
979 "Georgiană (dispunere latină)"
980
981 #: ../lib/keyboard.pm:239
982 #, c-format
983 msgid ""
984 "_: keyboard\n"
985 "Greek"
986 msgstr ""
987 "_: tastatură\n"
988 "Grecească"
989
990 #: ../lib/keyboard.pm:240
991 #, c-format
992 msgid ""
993 "_: keyboard\n"
994 "Greek (polytonic)"
995 msgstr ""
996 "_: tastatură\n"
997 "Grecească (polytonic)"
998
999 #: ../lib/keyboard.pm:241
1000 #, c-format
1001 msgid ""
1002 "_: keyboard\n"
1003 "Gujarati"
1004 msgstr ""
1005 "_: tastatură\n"
1006 "Gujarati"
1007
1008 #: ../lib/keyboard.pm:242
1009 #, c-format
1010 msgid ""
1011 "_: keyboard\n"
1012 "Gurmukhi"
1013 msgstr ""
1014 "_: tastatură\n"
1015 "Gurmukhi"
1016
1017 #: ../lib/keyboard.pm:243
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "_: keyboard\n"
1021 "Croatian"
1022 msgstr ""
1023 "_: tastatură\n"
1024 "Croată"
1025
1026 #: ../lib/keyboard.pm:244
1027 #, c-format
1028 msgid ""
1029 "_: keyboard\n"
1030 "Hungarian"
1031 msgstr ""
1032 "_: tastatură\n"
1033 "Maghiară"
1034
1035 #: ../lib/keyboard.pm:245
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "_: keyboard\n"
1039 "Irish"
1040 msgstr ""
1041 "_: tastatură\n"
1042 "Irlandeză"
1043
1044 #: ../lib/keyboard.pm:246
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "_: keyboard\n"
1048 "Inuktitut"
1049 msgstr ""
1050 "_: tastatură\n"
1051 "Inuktitut"
1052
1053 #: ../lib/keyboard.pm:247
1054 #, c-format
1055 msgid ""
1056 "_: keyboard\n"
1057 "Israeli"
1058 msgstr ""
1059 "_: tastatură\n"
1060 "Israeliană"
1061
1062 #: ../lib/keyboard.pm:248
1063 #, c-format
1064 msgid ""
1065 "_: keyboard\n"
1066 "Israeli (phonetic)"
1067 msgstr ""
1068 "_: tastatură\n"
1069 "Israeliană (fonetică)"
1070
1071 #: ../lib/keyboard.pm:249
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "_: keyboard\n"
1075 "Iranian"
1076 msgstr ""
1077 "_: tastatură\n"
1078 "Iraniană"
1079
1080 #: ../lib/keyboard.pm:250
1081 #, c-format
1082 msgid ""
1083 "_: keyboard\n"
1084 "Icelandic"
1085 msgstr ""
1086 "_: tastatură\n"
1087 "Islandeză"
1088
1089 #: ../lib/keyboard.pm:251
1090 #, c-format
1091 msgid ""
1092 "_: keyboard\n"
1093 "Italian"
1094 msgstr ""
1095 "_: tastatură\n"
1096 "Italiană"
1097
1098 #: ../lib/keyboard.pm:255
1099 #, c-format
1100 msgid ""
1101 "_: keyboard\n"
1102 "Japanese 106 keys"
1103 msgstr ""
1104 "_: tastatură\n"
1105 "Japoneză (106 taste)"
1106
1107 #: ../lib/keyboard.pm:256
1108 #, c-format
1109 msgid ""
1110 "_: keyboard\n"
1111 "Kannada"
1112 msgstr ""
1113 "_: tastatură\n"
1114 "Kannada"
1115
1116 #: ../lib/keyboard.pm:257
1117 #, c-format
1118 msgid ""
1119 "_: keyboard\n"
1120 "Kyrgyz"
1121 msgstr ""
1122 "_: tastatură\n"
1123 "Kyrgyză"
1124
1125 #: ../lib/keyboard.pm:258
1126 #, c-format
1127 msgid ""
1128 "_: keyboard\n"
1129 "Korean"
1130 msgstr ""
1131 "_: tastatură\n"
1132 "Coreeană"
1133
1134 #: ../lib/keyboard.pm:260
1135 #, c-format
1136 msgid ""
1137 "_: keyboard\n"
1138 "Kurdish (arabic script)"
1139 msgstr ""
1140 "_: tastatură\n"
1141 "Kurdă (arabic script)"
1142
1143 #: ../lib/keyboard.pm:261
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "_: keyboard\n"
1147 "Latin American"
1148 msgstr ""
1149 "_: tastatură\n"
1150 "America Latină"
1151
1152 #: ../lib/keyboard.pm:263
1153 #, c-format
1154 msgid ""
1155 "_: keyboard\n"
1156 "Laotian"
1157 msgstr ""
1158 "_: tastatură\n"
1159 "Laosiană"
1160
1161 #: ../lib/keyboard.pm:264
1162 #, c-format
1163 msgid ""
1164 "_: keyboard\n"
1165 "Lithuanian"
1166 msgstr ""
1167 "_: tastatură\n"
1168 "Lituaniană"
1169
1170 #: ../lib/keyboard.pm:265
1171 #, c-format
1172 msgid ""
1173 "_: keyboard\n"
1174 "Latvian"
1175 msgstr ""
1176 "_: tastatură\n"
1177 "Letonă"
1178
1179 #: ../lib/keyboard.pm:266
1180 #, c-format
1181 msgid ""
1182 "_: keyboard\n"
1183 "Malayalam"
1184 msgstr ""
1185 "_: tastatură\n"
1186 "Malayalamă"
1187
1188 #: ../lib/keyboard.pm:267
1189 #, c-format
1190 msgid ""
1191 "_: keyboard\n"
1192 "Maori"
1193 msgstr ""
1194 "_: tastatură\n"
1195 "Maori"
1196
1197 #: ../lib/keyboard.pm:268
1198 #, c-format
1199 msgid ""
1200 "_: keyboard\n"
1201 "Macedonian"
1202 msgstr ""
1203 "_: tastatură\n"
1204 "Macedoneană"
1205
1206 #: ../lib/keyboard.pm:269
1207 #, c-format
1208 msgid ""
1209 "_: keyboard\n"
1210 "Myanmar (Burmese)"
1211 msgstr ""
1212 "_: tastatură\n"
1213 "Myanmar (Burma)"
1214
1215 #: ../lib/keyboard.pm:270
1216 #, c-format
1217 msgid ""
1218 "_: keyboard\n"
1219 "Mongolian (cyrillic)"
1220 msgstr ""
1221 "_: tastatură\n"
1222 "Mongolă (chirilic)"
1223
1224 #: ../lib/keyboard.pm:271
1225 #, c-format
1226 msgid ""
1227 "_: keyboard\n"
1228 "Maltese (UK)"
1229 msgstr ""
1230 "_: tastatură\n"
1231 "Malteză (UK)"
1232
1233 #: ../lib/keyboard.pm:272
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "_: keyboard\n"
1237 "Maltese (US)"
1238 msgstr ""
1239 "_: tastatură\n"
1240 "Malteză (US)"
1241
1242 #: ../lib/keyboard.pm:273
1243 #, c-format
1244 msgid ""
1245 "_: keyboard\n"
1246 "Nigerian"
1247 msgstr ""
1248 "_: tastatură\n"
1249 "Nigeriană"
1250
1251 #: ../lib/keyboard.pm:274
1252 #, c-format
1253 msgid ""
1254 "_: keyboard\n"
1255 "Dutch"
1256 msgstr ""
1257 "_: tastatură\n"
1258 "Olandeză"
1259
1260 #: ../lib/keyboard.pm:276
1261 #, c-format
1262 msgid ""
1263 "_: keyboard\n"
1264 "Oriya"
1265 msgstr ""
1266 "_: tastatură\n"
1267 "Oriya"
1268
1269 #: ../lib/keyboard.pm:277
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "_: keyboard\n"
1273 "Polish (qwerty layout)"
1274 msgstr ""
1275 "_: tastatură\n"
1276 "Poloneză (dispunere qwerty)"
1277
1278 #: ../lib/keyboard.pm:278
1279 #, c-format
1280 msgid ""
1281 "_: keyboard\n"
1282 "Polish (qwertz layout)"
1283 msgstr ""
1284 "_: tastatură\n"
1285 "Poloneză (dispunere qwertz)"
1286
1287 #: ../lib/keyboard.pm:280
1288 #, c-format
1289 msgid ""
1290 "_: keyboard\n"
1291 "Pashto"
1292 msgstr ""
1293 "_: tastatură\n"
1294 "Pashto"
1295
1296 #: ../lib/keyboard.pm:281
1297 #, c-format
1298 msgid ""
1299 "_: keyboard\n"
1300 "Portuguese"
1301 msgstr ""
1302 "_: tastatură\n"
1303 "Portugheză"
1304
1305 #: ../lib/keyboard.pm:282
1306 #, c-format
1307 msgid ""
1308 "_: keyboard\n"
1309 "Canadian (Quebec)"
1310 msgstr ""
1311 "_: tastatură\n"
1312 "Canadiană (Quebec)"
1313
1314 #: ../lib/keyboard.pm:283
1315 #, c-format
1316 msgid ""
1317 "_: keyboard\n"
1318 "Romanian (qwertz)"
1319 msgstr ""
1320 "_: tastatură\n"
1321 "Românească (QWERTZ)"
1322
1323 #: ../lib/keyboard.pm:284
1324 #, c-format
1325 msgid ""
1326 "_: keyboard\n"
1327 "Romanian (qwerty)"
1328 msgstr ""
1329 "_: tastatură\n"
1330 "Românească (QWERTY)"
1331
1332 #: ../lib/keyboard.pm:286
1333 #, c-format
1334 msgid ""
1335 "_: keyboard\n"
1336 "Russian (phonetic)"
1337 msgstr ""
1338 "_: tastatură\n"
1339 "Rusească (fonetică)"
1340
1341 #: ../lib/keyboard.pm:288
1342 #, c-format
1343 msgid ""
1344 "_: keyboard\n"
1345 "Slovenian"
1346 msgstr ""
1347 "_: tastatură\n"
1348 "Slovenă"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:290
1351 #, c-format
1352 msgid ""
1353 "_: keyboard\n"
1354 "Sinhala"
1355 msgstr ""
1356 "_: tastatură\n"
1357 "Sinhala"
1358
1359 #: ../lib/keyboard.pm:291
1360 #, c-format
1361 msgid ""
1362 "_: keyboard\n"
1363 "Slovakian (QWERTZ)"
1364 msgstr ""
1365 "_: tastatură\n"
1366 "Slovacă (QWERTZ)"
1367
1368 #: ../lib/keyboard.pm:292
1369 #, c-format
1370 msgid ""
1371 "_: keyboard\n"
1372 "Slovakian (QWERTY)"
1373 msgstr ""
1374 "_: tastatură\n"
1375 "Slovacă (QWERTY)"
1376
1377 #: ../lib/keyboard.pm:293
1378 #, c-format
1379 msgid ""
1380 "_: keyboard\n"
1381 "Saami (norwegian)"
1382 msgstr ""
1383 "_: tastatură\n"
1384 "Saami (norvegiană)"
1385
1386 #: ../lib/keyboard.pm:294
1387 #, c-format
1388 msgid ""
1389 "_: keyboard\n"
1390 "Saami (swedish/finnish)"
1391 msgstr ""
1392 "_: tastatură\n"
1393 "Saami (Suedia/Finlanda)"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:296
1396 #, c-format
1397 msgid ""
1398 "_: keyboard\n"
1399 "Sindhi"
1400 msgstr ""
1401 "_: tastatură\n"
1402 "Sindhi"
1403
1404 #: ../lib/keyboard.pm:298
1405 #, c-format
1406 msgid ""
1407 "_: keyboard\n"
1408 "Serbian (cyrillic)"
1409 msgstr ""
1410 "_: tastatură\n"
1411 "Sîrbească (dispunere chirilică)"
1412
1413 #: ../lib/keyboard.pm:299
1414 #, c-format
1415 msgid ""
1416 "_: keyboard\n"
1417 "Syriac"
1418 msgstr ""
1419 "_: tastatură\n"
1420 "Siriană"
1421
1422 #: ../lib/keyboard.pm:300
1423 #, c-format
1424 msgid ""
1425 "_: keyboard\n"
1426 "Syriac (phonetic)"
1427 msgstr ""
1428 "_: tastatură\n"
1429 "Siriană (fonetică)"
1430
1431 #: ../lib/keyboard.pm:301
1432 #, c-format
1433 msgid ""
1434 "_: keyboard\n"
1435 "Telugu"
1436 msgstr ""
1437 "_: tastatură\n"
1438 "Telugu"
1439
1440 #: ../lib/keyboard.pm:303
1441 #, c-format
1442 msgid ""
1443 "_: keyboard\n"
1444 "Tamil (ISCII-layout)"
1445 msgstr ""
1446 "_: tastatură\n"
1447 "Tamilă (TSCII)"
1448
1449 #: ../lib/keyboard.pm:304
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "_: keyboard\n"
1453 "Tamil (Typewriter-layout)"
1454 msgstr ""
1455 "_: tastatură\n"
1456 "Tamilă (mașină de scris)"
1457
1458 #: ../lib/keyboard.pm:305
1459 #, c-format
1460 msgid ""
1461 "_: keyboard\n"
1462 "Thai (Kedmanee)"
1463 msgstr ""
1464 "_: tastatură\n"
1465 "Tailandeză (Kedmanee)"
1466
1467 #: ../lib/keyboard.pm:306
1468 #, c-format
1469 msgid ""
1470 "_: keyboard\n"
1471 "Thai (TIS-820)"
1472 msgstr ""
1473 "_: tastatură\n"
1474 "Tailandeză (TIS-820)"
1475
1476 #: ../lib/keyboard.pm:308
1477 #, c-format
1478 msgid ""
1479 "_: keyboard\n"
1480 "Thai (Pattachote)"
1481 msgstr ""
1482 "_: tastatură\n"
1483 "Tailandeză (Pattachote)"
1484
1485 #: ../lib/keyboard.pm:310
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "_: keyboard\n"
1489 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1490 msgstr ""
1491 "_: tastatură\n"
1492 "Tifinagh (dispunere marocană) (+latină/arabă)"
1493
1494 #: ../lib/keyboard.pm:311
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "_: keyboard\n"
1498 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1499 msgstr ""
1500 "_: tastatură\n"
1501 "Tifinagh (fonetică) (+latină/arabă)"
1502
1503 #: ../lib/keyboard.pm:313
1504 #, c-format
1505 msgid ""
1506 "_: keyboard\n"
1507 "Tajik"
1508 msgstr ""
1509 "_: tastatură\n"
1510 "Tadjică"
1511
1512 #: ../lib/keyboard.pm:315
1513 #, c-format
1514 msgid ""
1515 "_: keyboard\n"
1516 "Turkmen"
1517 msgstr ""
1518 "_: tastatură\n"
1519 "Turkmenă"
1520
1521 #: ../lib/keyboard.pm:316
1522 #, c-format
1523 msgid ""
1524 "_: keyboard\n"
1525 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1526 msgstr ""
1527 "_: tastatură\n"
1528 "Turcească (model tradițional „F”)"
1529
1530 #: ../lib/keyboard.pm:317
1531 #, c-format
1532 msgid ""
1533 "_: keyboard\n"
1534 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1535 msgstr ""
1536 "_: tastatură\n"
1537 "Turcească (model „Q” modern)"
1538
1539 #: ../lib/keyboard.pm:319
1540 #, c-format
1541 msgid ""
1542 "_: keyboard\n"
1543 "Ukrainian"
1544 msgstr ""
1545 "_: tastatură\n"
1546 "Ucrainiană"
1547
1548 #: ../lib/keyboard.pm:321
1549 #, c-format
1550 msgid ""
1551 "_: keyboard\n"
1552 "Urdu keyboard"
1553 msgstr ""
1554 "_: tastatură\n"
1555 "Urdu"
1556
1557 #: ../lib/keyboard.pm:323
1558 #, c-format
1559 msgid "US keyboard (international)"
1560 msgstr "Tastatură US (internațional)"
1561
1562 #: ../lib/keyboard.pm:324
1563 #, c-format
1564 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1565 msgstr "ISO9995-3 (dispunere US cu 3 opțiuni pe tastă)"
1566
1567 #: ../lib/keyboard.pm:325
1568 #, c-format
1569 msgid ""
1570 "_: keyboard\n"
1571 "Uzbek (cyrillic)"
1572 msgstr ""
1573 "_: tastatură\n"
1574 "Uzbekă (chirilică)"
1575
1576 #: ../lib/keyboard.pm:327
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "_: keyboard\n"
1580 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1581 msgstr ""
1582 "_: tastatură\n"
1583 "Vietnameză „numeric row” QWERTY"
1584
1585 #: ../lib/keyboard.pm:328
1586 #, c-format
1587 msgid ""
1588 "_: keyboard\n"
1589 "Yugoslavian (latin)"
1590 msgstr ""
1591 "_: tastatură\n"
1592 "Iugoslavă (latină)"
1593
1594 #: ../lib/keyboard.pm:335
1595 #, c-format
1596 msgid "Right Alt key"
1597 msgstr "Tasta Alt dreapta"
1598
1599 #: ../lib/keyboard.pm:336
1600 #, c-format
1601 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1602 msgstr "Ambele taste Shift simultan"
1603
1604 #: ../lib/keyboard.pm:337
1605 #, c-format
1606 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1607 msgstr "Tastele Ctrl și Shift simultan"
1608
1609 #: ../lib/keyboard.pm:338
1610 #, c-format
1611 msgid "CapsLock key"
1612 msgstr "Tasta CapsLock"
1613
1614 #: ../lib/keyboard.pm:339
1615 #, c-format
1616 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1617 msgstr "Tastele Shift și CapsLock simultan"
1618
1619 #: ../lib/keyboard.pm:340
1620 #, c-format
1621 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1622 msgstr "Tastele Ctrl și Alt simultan"
1623
1624 #: ../lib/keyboard.pm:341
1625 #, c-format
1626 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1627 msgstr "Tastele Alt și Shift simultan"
1628
1629 #: ../lib/keyboard.pm:342
1630 #, c-format
1631 msgid "\"Menu\" key"
1632 msgstr "Tasta „Menu”"
1633
1634 #: ../lib/keyboard.pm:343
1635 #, c-format
1636 msgid "Left \"Windows\" key"
1637 msgstr "Tasta „Windows” stînga"
1638
1639 #: ../lib/keyboard.pm:344
1640 #, c-format
1641 msgid "Right \"Windows\" key"
1642 msgstr "Tasta „Windows” dreapta"
1643
1644 #: ../lib/keyboard.pm:345
1645 #, c-format
1646 msgid "Both Control keys simultaneously"
1647 msgstr "Ambele taste Control simultan"
1648
1649 #: ../lib/keyboard.pm:346
1650 #, c-format
1651 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1652 msgstr "Ambele taste Alt simultan"
1653
1654 #: ../lib/keyboard.pm:347
1655 #, c-format
1656 msgid "Left Shift key"
1657 msgstr "Tasta Shift stînga"
1658
1659 #: ../lib/keyboard.pm:348
1660 #, c-format
1661 msgid "Right Shift key"
1662 msgstr "Tasta Shift dreapta"
1663
1664 #: ../lib/keyboard.pm:349
1665 #, c-format
1666 msgid "Left Alt key"
1667 msgstr "Tasta Alt stînga"
1668
1669 #: ../lib/keyboard.pm:350
1670 #, c-format
1671 msgid "Left Control key"
1672 msgstr "Tasta Control stînga"
1673
1674 #: ../lib/keyboard.pm:351
1675 #, c-format
1676 msgid "Right Control key"
1677 msgstr "Tasta Control dreapta"
1678
1679 #: ../lib/keyboard.pm:387
1680 #, c-format
1681 msgid ""
1682 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1683 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1684 "(eg: latin and non latin)"
1685 msgstr ""
1686 "Aici puteți alege tasta sau combinația de taste ce va\n"
1687 "permite comutarea între diferitele dispuneri ale tastaturii\n"
1688 "(de ex: latină și non-latină)"
1689
1690 #: ../lib/keyboard.pm:392
1691 #, c-format
1692 msgid "Warning"
1693 msgstr "Avertisment"
1694
1695 #: ../lib/keyboard.pm:393
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "This setting will be activated after the installation.\n"
1699 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1700 "key to switch between the different keyboard layouts."
1701 msgstr ""
1702 "Acești parametrii vor fi activați după instalare.\n"
1703 "În cursul instalării, trebuie utilizată tasta Ctrl dreapta\n"
1704 "pentru a comuta între dispunerile tastaturii."
1705
1706 #: ../lib/mouse.pm:23
1707 #, c-format
1708 msgid "Sun - Mouse"
1709 msgstr "Maus - Sun"
1710
1711 #: ../lib/mouse.pm:29
1712 #, c-format
1713 msgid "Standard"
1714 msgstr "Standard"
1715
1716 #: ../lib/mouse.pm:30
1717 #, c-format
1718 msgid "Logitech MouseMan+"
1719 msgstr "Logitech MouseMan+"
1720
1721 #: ../lib/mouse.pm:31
1722 #, c-format
1723 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1724 msgstr "Maus PS/2 generic cu rotiță"
1725
1726 #: ../lib/mouse.pm:32
1727 #, c-format
1728 msgid "GlidePoint"
1729 msgstr "GlidePoint"
1730
1731 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1732 #, c-format
1733 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1734 msgstr "Maus Kensington Thinking"
1735
1736 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1737 #, c-format
1738 msgid "Genius NetMouse"
1739 msgstr "Genius NetMouse"
1740
1741 #: ../lib/mouse.pm:37
1742 #, c-format
1743 msgid "Genius NetScroll"
1744 msgstr "Genius NetScroll"
1745
1746 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1747 #, c-format
1748 msgid "Microsoft Explorer"
1749 msgstr "Microsoft Explorer"
1750
1751 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1752 #, c-format
1753 msgid "1 button"
1754 msgstr "1 buton"
1755
1756 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1757 #, c-format
1758 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1759 msgstr "Maus generic cu 2 butoane"
1760
1761 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1762 #, c-format
1763 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1764 msgstr "Maus generic cu 3 butoane cu rotiță emulată"
1765
1766 #: ../lib/mouse.pm:47
1767 #, c-format
1768 msgid "Wheel"
1769 msgstr "Rotiță"
1770
1771 #: ../lib/mouse.pm:51
1772 #, c-format
1773 msgid "serial"
1774 msgstr "serial"
1775
1776 #: ../lib/mouse.pm:54
1777 #, c-format
1778 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1779 msgstr "Maus generic cu 3 butoane"
1780
1781 #: ../lib/mouse.pm:56
1782 #, c-format
1783 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1784 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1785
1786 #: ../lib/mouse.pm:57
1787 #, c-format
1788 msgid "Logitech MouseMan"
1789 msgstr "Logitech MouseMan"
1790
1791 #: ../lib/mouse.pm:58
1792 #, c-format
1793 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1794 msgstr "Logitech MouseMan cu rotiță emulată"
1795
1796 #: ../lib/mouse.pm:59
1797 #, c-format
1798 msgid "Mouse Systems"
1799 msgstr "Mouse Systems"
1800
1801 #: ../lib/mouse.pm:61
1802 #, c-format
1803 msgid "Logitech CC Series"
1804 msgstr "Logitech CC Series"
1805
1806 #: ../lib/mouse.pm:62
1807 #, c-format
1808 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1809 msgstr "Seria Logitech CC cu rotiță emulată"
1810
1811 #: ../lib/mouse.pm:63
1812 #, c-format
1813 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1814 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1815
1816 #: ../lib/mouse.pm:65
1817 #, c-format
1818 msgid "MM Series"
1819 msgstr "MM Series"
1820
1821 #: ../lib/mouse.pm:66
1822 #, c-format
1823 msgid "MM HitTablet"
1824 msgstr "MM HitTablet"
1825
1826 #: ../lib/mouse.pm:67
1827 #, c-format
1828 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1829 msgstr "Maus Logitech (serial, tip vechi C7)"
1830
1831 #: ../lib/mouse.pm:68
1832 #, c-format
1833 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1834 msgstr "Maus Logitech (serial, tip C7 vechi) cu rotiță emulată"
1835
1836 #: ../lib/mouse.pm:70
1837 #, c-format
1838 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1839 msgstr "Maus Kensington Thinking cu rotiță emulată"
1840
1841 #: ../lib/mouse.pm:73
1842 #, c-format
1843 msgid "busmouse"
1844 msgstr "busmouse"
1845
1846 #: ../lib/mouse.pm:76
1847 #, c-format
1848 msgid "2 buttons"
1849 msgstr "2 butoane"
1850
1851 #: ../lib/mouse.pm:77
1852 #, c-format
1853 msgid "3 buttons"
1854 msgstr "3 butoane"
1855
1856 #: ../lib/mouse.pm:78
1857 #, c-format
1858 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1859 msgstr "3 butoane cu rotiță emulată"
1860
1861 #: ../lib/mouse.pm:81
1862 #, c-format
1863 msgid "Universal"
1864 msgstr "Universal"
1865
1866 #: ../lib/mouse.pm:83
1867 #, c-format
1868 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1869 msgstr "Orice maus PS/2 sau USB"
1870
1871 #: ../lib/mouse.pm:84
1872 #, c-format
1873 msgid "Force evdev"
1874 msgstr "Forțează evdev"
1875
1876 #: ../lib/mouse.pm:85
1877 #, c-format
1878 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1879 msgstr "Manetă S Microsoft Xbox"
1880
1881 #: ../lib/mouse.pm:86
1882 #, c-format
1883 msgid "VirtualBox mouse"
1884 msgstr "Maus VirtualBox"
1885
1886 #: ../lib/mouse.pm:87
1887 #, c-format
1888 msgid "VMware mouse"
1889 msgstr "Maus VMware"
1890
1891 #: ../lib/mouse.pm:90
1892 #, c-format
1893 msgid "none"
1894 msgstr "nici unul"
1895
1896 #: ../lib/mouse.pm:92
1897 #, c-format
1898 msgid "No mouse"
1899 msgstr "Fără maus"
1900
1901 #: ../lib/mouse.pm:475
1902 #, c-format
1903 msgid "Testing the mouse"
1904 msgstr "Testarea mausului"
1905
1906 #: ../lib/mouse.pm:512
1907 #, c-format
1908 msgid "Please choose your type of mouse."
1909 msgstr "Alegeți tipul de maus folosit."
1910
1911 #: ../lib/mouse.pm:513
1912 #, c-format
1913 msgid "Mouse choice"
1914 msgstr "Alegere maus"
1915
1916 #: ../lib/mouse.pm:529
1917 #, c-format
1918 msgid "Emulate third button?"
1919 msgstr "Emulați al treilea buton?"
1920
1921 #: ../lib/mouse.pm:533
1922 #, c-format
1923 msgid "Mouse Port"
1924 msgstr "Port de maus"
1925
1926 #: ../lib/mouse.pm:534
1927 #, c-format
1928 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1929 msgstr "Pe ce port serial este conectat mausul?"
1930
1931 #: ../lib/mouse.pm:543
1932 #, c-format
1933 msgid "Buttons emulation"
1934 msgstr "Emulare butoane"
1935
1936 #: ../lib/mouse.pm:545
1937 #, c-format
1938 msgid "Button 2 Emulation"
1939 msgstr "Emulare buton 2"
1940
1941 #: ../lib/mouse.pm:546
1942 #, c-format
1943 msgid "Button 3 Emulation"
1944 msgstr "Emulare buton 3"
1945
1946 #: ../lib/mouse.pm:597
1947 #, c-format
1948 msgid "Please test the mouse"
1949 msgstr "Testați mausul"
1950
1951 #: ../lib/mouse.pm:599
1952 #, c-format
1953 msgid "To activate the mouse,"
1954 msgstr "Pentru a activa mausul,"
1955
1956 #: ../lib/mouse.pm:600
1957 #, c-format
1958 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1959 msgstr "MIȘCAȚI ROTIȚA!"
1960
1961 #: ../tools/XFdrake:71
1962 #, c-format
1963 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1964 msgstr "Va trebui să reporniți pentru a activa modificările"
1965
1966 #: ../tools/keyboarddrake:37
1967 #, c-format
1968 msgid "Keyboard"
1969 msgstr "Tastatură"
1970
1971 #: ../tools/keyboarddrake:38
1972 #, c-format
1973 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1974 msgstr "Alegeți dispunerea tastaturii."
1975
1976 #: ../tools/keyboarddrake:39
1977 #, c-format
1978 msgid "Keyboard layout"
1979 msgstr "Dispunerea tastaturii"
1980
1981 #: ../tools/keyboarddrake:52
1982 #, c-format
1983 msgid "Keyboard type"
1984 msgstr "Tipul tastaturii"
1985
1986 #: ../tools/keyboarddrake:65
1987 #, c-format
1988 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1989 msgstr "Vreți ca BackSpace să întoarcă Delete în consolă?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28