/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ro.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 4215 - (show annotations) (download)
Mon Apr 23 21:32:39 2012 UTC (8 years, 2 months ago) by piratu
File size: 39921 byte(s)
updated Romanian translation
1 # Translation of drakx-kbd-mouse.po to Romanian
2 # Copyright (c) 2010-2012 Mageia
3 #
4 # Vă rugăm să nu actualizaţi fișierul, cu excepția cazului în care sînteți
5 # sigur de calitatea traducerii dumneavoastră, de gramatică și de ortografie.
6 # Acestea din urmă sînt de prea multe ori aproximative.
7 # Corectarea lor ulterioară nu are nici un alt rezultat decît acela de
8 # pierdere de timp pentru toata lumea.
9 #
10 # VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI SEMNELE DE PUNCTUAȚIE ALE LIMBII ROMÂNE!
11 #
12 # Nu suprimați spațiul care urmează unui semn de punctuație de sfîrșit de
13 # frază; trebuie respectată versiunea originală. În acest caz, este foarte
14 # probabil ca programul să afișeze un mesaj la sfîrșit. Suprimînd acel spațiu,
15 # cele două cuvintele vor fi afișate legat.
16 #
17 # Traduceți de manieră INTELIGENTĂ (de ce nu și prin comparație cu alte
18 # traduceri ale acestui fișier în alte limbi) și nu cuvînt cu cuvînt. Unele
19 # astfel de traduceri nu au nici un sens în limba română.
20 #
21 # ATENȚIE LA FONTURILE UTILIZATE! Pentru a reda corect diacriticele folosiți
22 # disponerea tastaturii românească standard, codarea de caractere UTF-8 și
23 # asigurați-vă că fonturile utilizate sînt cu virgulițe, NU CU SEDILE!
24 # Exemplu:
25 # font incorect (cu sedile): şŞ ţŢ
26 # font corect (cu virgule): șȘ țȚ
27 #
28 # Pentru a vă asigura că folosiți fonturile corecte, vizitați:
29 # http://i18n.ro/Fonturi_romanesti/testare
30 #
31 # Vă mulțumim pentru înțelegere.
32 # Echipa de traducători,
33 # www.MageiaUsers.ro
34 #
35 # Traducători de-a lungul timpului:
36 # Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>, 2010 - 2012.
37 #
38 msgid ""
39 msgstr ""
40 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
41 "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"
42 "PO-Revision-Date: 2012-04-23 23:31+0100\n"
43 "Last-Translator: Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
44 "Language-Team: ROMANIAN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
45 "Language: ro\n"
46 "MIME-Version: 1.0\n"
47 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
48 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
49 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2)\n"
50 "X-Poedit-Language: Romanian\n"
51 "X-Poedit-Country: ROMANIA\n"
52 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
53
54 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
55 #, c-format
56 msgid "256 kB"
57 msgstr "256 Ko"
58
59 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
60 #, c-format
61 msgid "512 kB"
62 msgstr "512 Ko"
63
64 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
65 #, c-format
66 msgid "1 MB"
67 msgstr "1 Mo"
68
69 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
70 #, c-format
71 msgid "2 MB"
72 msgstr "2 Mo"
73
74 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
75 #, c-format
76 msgid "4 MB"
77 msgstr "4 Mo"
78
79 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
80 #, c-format
81 msgid "8 MB"
82 msgstr "8 Mo"
83
84 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
85 #, c-format
86 msgid "16 MB"
87 msgstr "16 Mo"
88
89 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
90 #, c-format
91 msgid "32 MB"
92 msgstr "32 Mo"
93
94 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
95 #, c-format
96 msgid "64 MB or more"
97 msgstr "peste 64 Mo"
98
99 #: ../lib/Xconfig/card.pm:176
100 #, c-format
101 msgid "X server"
102 msgstr "Server X"
103
104 #: ../lib/Xconfig/card.pm:177
105 #, c-format
106 msgid "Choose an X server"
107 msgstr "Alegeți un server X"
108
109 #: ../lib/Xconfig/card.pm:208
110 #, c-format
111 msgid "Multi-head configuration"
112 msgstr "Configurare ieșiri multiple"
113
114 #: ../lib/Xconfig/card.pm:209
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "Your system supports multiple head configuration.\n"
118 "What do you want to do?"
119 msgstr ""
120 "Sistemul vă permite configurarea mai multor ieșiri de afișare.\n"
121 "Ce doriți să faceți?"
122
123 #: ../lib/Xconfig/card.pm:298
124 #, c-format
125 msgid "Select the memory size of your graphics card"
126 msgstr "Alegeți cantitatea de memorie a plăcii grafice"
127
128 #: ../lib/Xconfig/card.pm:323
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "There is a proprietary driver available for your video card which may support additional features.\n"
132 "Do you wish to use it?"
133 msgstr ""
134 "Există și un pilot proprietar al plăcii voastre grafice cu suport pentru funcționalități suplimentare.\n"
135 "Doriți să-l utilizați?"
136
137 #: ../lib/Xconfig/card.pm:355
138 #, c-format
139 msgid "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free software driver."
140 msgstr "Pilotul proprietar nu s-a instalat corespunzător, se revine la pilotul liber."
141
142 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
143 #, c-format
144 msgid "Configure all heads independently"
145 msgstr "Configurează toate ieșirile independent"
146
147 #: ../lib/Xconfig/card.pm:426
148 #, c-format
149 msgid "Use Xinerama extension"
150 msgstr "Folosește extensia Xinerama"
151
152 #: ../lib/Xconfig/card.pm:431
153 #, c-format
154 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
155 msgstr "Configurează numai placa „%s”%s"
156
157 #: ../lib/Xconfig/main.pm:92
158 #: ../lib/Xconfig/main.pm:93
159 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
160 #, c-format
161 msgid "Custom"
162 msgstr "Personalizat"
163
164 #: ../lib/Xconfig/main.pm:127
165 #, c-format
166 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
167 msgstr "Configurare placă grafică & ecran"
168
169 #: ../lib/Xconfig/main.pm:128
170 #, c-format
171 msgid "Quit"
172 msgstr "Terminare"
173
174 #: ../lib/Xconfig/main.pm:130
175 #, c-format
176 msgid "Graphic Card"
177 msgstr "Placă grafică"
178
179 #: ../lib/Xconfig/main.pm:133
180 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "_: This is a display device\n"
184 "Monitor"
185 msgstr ""
186 "_:Acesta este un dispozitiv de afișare\n"
187 "Ecran"
188
189 #: ../lib/Xconfig/main.pm:136
190 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
191 #, c-format
192 msgid "Resolution"
193 msgstr "Rezoluție"
194
195 #: ../lib/Xconfig/main.pm:139
196 #, c-format
197 msgid "Test"
198 msgstr "Test"
199
200 #: ../lib/Xconfig/main.pm:144
201 #, c-format
202 msgid "Options"
203 msgstr "Opțiuni"
204
205 #: ../lib/Xconfig/main.pm:149
206 #, c-format
207 msgid "Plugins"
208 msgstr "Module"
209
210 #: ../lib/Xconfig/main.pm:183
211 #, c-format
212 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
213 msgstr "Fișierul de configurare Xorg este corupt, va fi ignorat."
214
215 #: ../lib/Xconfig/main.pm:201
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Keep the changes?\n"
219 "The current configuration is:\n"
220 "\n"
221 "%s"
222 msgstr ""
223 "Păstrați modificările?\n"
224 "Configurația curentă este:\n"
225 "\n"
226 "%s"
227
228 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:132
229 #, c-format
230 msgid "Choose a monitor for head #%d"
231 msgstr "Alegeți un ecran pentru ieșirea #%d"
232
233 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:132
234 #, c-format
235 msgid "Choose a monitor"
236 msgstr "Alegeți un ecran"
237
238 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138
239 #, c-format
240 msgid "Plug'n Play"
241 msgstr "Plug'n Play"
242
243 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
244 #: ../lib/mouse.pm:48
245 #, c-format
246 msgid "Generic"
247 msgstr "Generic"
248
249 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:140
250 #, c-format
251 msgid "Vendor"
252 msgstr "Fabricant"
253
254 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:158
255 #, c-format
256 msgid ""
257 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the rate\n"
258 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
259 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
260 "\n"
261 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync range\n"
262 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor.\n"
263 " If in doubt, choose a conservative setting."
264 msgstr ""
265 "Cei doi parametri critici sînt rata de împrospătare verticală, care este rata\n"
266 "la care întregul ecran este actualizat și mai important, rata de sincronizare\n"
267 "orizontală, care este rata la care liniile sînt afișate.\n"
268 "\n"
269 "Este FOARTE IMPORTANT să nu specificați un tip de ecran cu interval de sincronizare\n"
270 "care depășește capabilitățile ecranului vostru: puteți distruge ecranul în acest fel.\n"
271 "Dacă nu sînteți sigur, alegeți parametrii conservativi."
272
273 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
274 #, c-format
275 msgid "Horizontal refresh rate"
276 msgstr "Rata de împrospătare orizontală"
277
278 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:166
279 #, c-format
280 msgid "Vertical refresh rate"
281 msgstr "Rata de împrospătare verticală"
282
283 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
284 #, c-format
285 msgid "Choose plugins"
286 msgstr "Alegeți modulele"
287
288 #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:60
289 #, c-format
290 msgid ""
291 "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware package '%s' to be installed, but it was not available on the enabled media.\n"
292 "\n"
293 "The basic non-accelerated '%s' driver will be configured instead.\n"
294 "\n"
295 "To enable full graphics support later, enable the 'nonfree' repository section at \"Install and remove software\" and reconfigure the graphics driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center and re-selecting your graphics card."
296 msgstr ""
297 "Pilotul liber '%s' pentru placa grafică necesită ca pachetul '%s' cu microcod proprietar să fie instalat, însă nu a fost găsit pe mediul activ.\n"
298 "\n"
299 "Va fi configurat în schimb pilotul de bază neaccelerat '%s'.\n"
300 "\n"
301 "Pentru a activa ulterior suportul grafic complet, activați depozitul „nonfree” în secțiunea „Instalați și dezinstalați aplicații” și reconfigurați pilotul plăcii grafice din secțiunea „Configurați serverul grafic” din centrul de control Mageia și reselecționați placa grafică."
302
303 #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67
304 #, c-format
305 msgid ""
306 "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware package '%s' to be installed in order for all features (including 3D acceleration) to work properly, but that package was not available in the enabled media.\n"
307 "\n"
308 "To enable all graphics card features later, enable the 'nonfree' repository section at \"Install and remove software\" and install the firmware package manually or reconfigure your graphics card."
309 msgstr ""
310 "Pilotul liber '%s' pentru placa grafică necesită ca pachetul '%s' cu microcod proprietar să fie instalat pentru ca toate funcționalitățile (inclusiv accelerarea 3D) să funcționeze corect, însă pachetul nu a fost găsit pe mediul activ.\n"
311 "\n"
312 "Pentru a activa ulterior toate funcționalitățile plăcii grafice, activați depozitul „nonfree” în secțiunea „Instalați și dezinstalați aplicații” și instalați manual pachetul cu microcod sau reconfigurați placa grafică."
313
314 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
315 #, c-format
316 msgid "256 colors (8 bits)"
317 msgstr "256 de culori (8 biți)"
318
319 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
320 #, c-format
321 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
322 msgstr "32 de mii de culori (15 biți)"
323
324 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
325 #, c-format
326 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
327 msgstr "65 de mii de culori (16 biți)"
328
329 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
330 #, c-format
331 msgid "16 million colors (24 bits)"
332 msgstr "16 milioane de culori (24 de biți)"
333
334 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
335 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362
336 #: ../lib/mouse.pm:36
337 #, c-format
338 msgid "Automatic"
339 msgstr "Automată"
340
341 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
342 #, c-format
343 msgid "Resolutions"
344 msgstr "Rezoluții"
345
346 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394
347 #: ../lib/mouse.pm:513
348 #, c-format
349 msgid "Other"
350 msgstr "Alta"
351
352 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
353 #, c-format
354 msgid "Choose the resolution and the color depth"
355 msgstr "Alegeți rezoluția și adîncimea de culoare"
356
357 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
358 #, c-format
359 msgid "Graphics card: %s"
360 msgstr "Placă grafică: %s"
361
362 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
363 #, c-format
364 msgid "Ok"
365 msgstr "Ok"
366
367 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
368 #, c-format
369 msgid "Cancel"
370 msgstr "Anulează"
371
372 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
373 #, c-format
374 msgid "Help"
375 msgstr "Ajutor"
376
377 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
378 #, c-format
379 msgid "Test of the configuration"
380 msgstr "Test de configurare"
381
382 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
383 #, c-format
384 msgid "Do you want to test the configuration?"
385 msgstr "Doriți să testați configurația?"
386
387 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
388 #, c-format
389 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
390 msgstr "Atenție: testul plăcii grafice vă poate bloca sistemul."
391
392 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
393 #, c-format
394 msgid ""
395 "An error occurred:\n"
396 "%s\n"
397 "Try to change some parameters"
398 msgstr ""
399 "A apărut o eroare:\n"
400 "%s\n"
401 "Încercați să schimbați cîțiva parametri"
402
403 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
404 #, c-format
405 msgid "Leaving in %d seconds"
406 msgstr "Părăsire în %d secunde"
407
408 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
409 #, c-format
410 msgid "Is this the correct setting?"
411 msgstr "Configurația este corectă?"
412
413 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
414 #, c-format
415 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
416 msgstr "Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
417
418 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
419 #, c-format
420 msgid "no"
421 msgstr "nu"
422
423 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
424 #, c-format
425 msgid "yes"
426 msgstr "da"
427
428 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
429 #, c-format
430 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
431 msgstr "Accelerare materială 3D: %s\n"
432
433 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
434 #, c-format
435 msgid "Keyboard layout: %s\n"
436 msgstr "Dispunere de tastatură: %s\n"
437
438 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
439 #, c-format
440 msgid "Mouse type: %s\n"
441 msgstr "Tip de maus: %s\n"
442
443 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
444 #, c-format
445 msgid "Monitor: %s\n"
446 msgstr "Ecran: %s\n"
447
448 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
449 #, c-format
450 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
451 msgstr "Frecvența orizontală a ecranului: %s\n"
452
453 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
454 #, c-format
455 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
456 msgstr "Frecvența verticală a ecranului: %s\n"
457
458 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
459 #, c-format
460 msgid "Graphics card: %s\n"
461 msgstr "Placă grafică: %s\n"
462
463 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
464 #, c-format
465 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
466 msgstr "Memorie grafică: %s Ko\n"
467
468 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
469 #, c-format
470 msgid "Color depth: %s\n"
471 msgstr "Adîncime de culoare: %s:\n"
472
473 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
474 #, c-format
475 msgid "Resolution: %s\n"
476 msgstr "Rezoluție: %s\n"
477
478 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
479 #, c-format
480 msgid "Xorg driver: %s\n"
481 msgstr "Pilot Xorg: %s\n"
482
483 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
484 #, c-format
485 msgid "Xorg configuration"
486 msgstr "Configurare Xorg"
487
488 #: ../lib/Xconfig/various.pm:245
489 #, c-format
490 msgid "Global options"
491 msgstr "Opțiuni globale"
492
493 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
494 #, c-format
495 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
496 msgstr "Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace"
497
498 #: ../lib/Xconfig/various.pm:248
499 #, c-format
500 msgid "Graphic card options"
501 msgstr "Opțiunile plăcii grafice"
502
503 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
504 #, c-format
505 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
506 msgstr "Activează semi-transparența (extensia de compoziționare)"
507
508 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
509 #, c-format
510 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
511 msgstr "Utilizează accelerarea materială pentru cursorul mausului"
512
513 #: ../lib/Xconfig/various.pm:255
514 #, c-format
515 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
516 msgstr "Activează accelerarea RENDER (poate cauza erori la afișarea textului)"
517
518 #: ../lib/Xconfig/various.pm:259
519 #, c-format
520 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
521 msgstr "Activează dublarea ecranului pe un ecran extern"
522
523 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
524 #, c-format
525 msgid "Enable duplicate display on the second display"
526 msgstr "Activează dublarea ecranului pe un ecran secundar"
527
528 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
529 #, c-format
530 msgid "Force display mode of DVI"
531 msgstr "Forțează modul de afișare pentru DVI"
532
533 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
534 #, c-format
535 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
536 msgstr "Activează tastele BIOS rapide pentru transferul pe ecranul extern"
537
538 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
539 #, c-format
540 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
541 msgstr "Utilizează EXA în locul XAA (mai performantă pentru randare și compoziționare)"
542
543 #: ../lib/Xconfig/various.pm:271
544 #, c-format
545 msgid "Graphical interface at startup"
546 msgstr "Interfața grafică la pornire"
547
548 #: ../lib/Xconfig/various.pm:272
549 #, c-format
550 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
551 msgstr "Se pornește automat interfața grafică (Xorg) la pornirea sistemului"
552
553 #: ../lib/Xconfig/various.pm:284
554 #, c-format
555 msgid ""
556 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
557 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
558 "\n"
559 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your computer.\n"
560 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
561 "\n"
562 "Do you have this feature?"
563 msgstr ""
564 "Placa grafică pare a avea un conector TV-OUT.\n"
565 "Acesta poate fi configurat folosind „frame-buffer”.\n"
566 "\n"
567 "Pentru aceasta trebuie să conectați placa grafică la un TV înainte de a porni calculatorul.\n"
568 "Atunci alegeți ieșirea „TVout” în încărcătorul de sistem\n"
569 "\n"
570 "Placa grafică are facilitatea TV-OUT?"
571
572 #: ../lib/Xconfig/various.pm:296
573 #, c-format
574 msgid "What norm is your TV using?"
575 msgstr "Ce normă folosește televizorul vostru?"
576
577 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
578 #, c-format
579 msgid ""
580 "_:weird aspect ratio\n"
581 "other"
582 msgstr ""
583 "_:aspect anormal\n"
584 "altul"
585
586 #: ../lib/keyboard.pm:187
587 #: ../lib/keyboard.pm:220
588 #, c-format
589 msgid ""
590 "_: keyboard\n"
591 "Czech (QWERTZ)"
592 msgstr ""
593 "_: tastatură\n"
594 "Cehă (QWERTZ)"
595
596 #: ../lib/keyboard.pm:188
597 #: ../lib/keyboard.pm:222
598 #, c-format
599 msgid ""
600 "_: keyboard\n"
601 "German"
602 msgstr ""
603 "_: tastatură\n"
604 "Germană"
605
606 #: ../lib/keyboard.pm:189
607 #, c-format
608 msgid ""
609 "_: keyboard\n"
610 "Dvorak"
611 msgstr ""
612 "_: tastatură\n"
613 "Dvorak"
614
615 #: ../lib/keyboard.pm:190
616 #: ../lib/keyboard.pm:234
617 #, c-format
618 msgid ""
619 "_: keyboard\n"
620 "Spanish"
621 msgstr ""
622 "_: tastatură\n"
623 "Spaniolă"
624
625 #: ../lib/keyboard.pm:191
626 #: ../lib/keyboard.pm:235
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "_: keyboard\n"
630 "Finnish"
631 msgstr ""
632 "_: tastatură\n"
633 "Finlandeză"
634
635 #: ../lib/keyboard.pm:192
636 #: ../lib/keyboard.pm:237
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "_: keyboard\n"
640 "French"
641 msgstr ""
642 "_: tastatură\n"
643 "Franceză"
644
645 #: ../lib/keyboard.pm:193
646 #: ../lib/keyboard.pm:238
647 #, c-format
648 msgid "UK keyboard"
649 msgstr "Tastatură UK"
650
651 #: ../lib/keyboard.pm:194
652 #: ../lib/keyboard.pm:277
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "_: keyboard\n"
656 "Norwegian"
657 msgstr ""
658 "_: tastatură\n"
659 "Norvegiană"
660
661 #: ../lib/keyboard.pm:195
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "_: keyboard\n"
665 "Polish"
666 msgstr ""
667 "_: tastatură\n"
668 "Poloneză"
669
670 #: ../lib/keyboard.pm:196
671 #: ../lib/keyboard.pm:287
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "_: keyboard\n"
675 "Russian"
676 msgstr ""
677 "_: tastatură\n"
678 "Rusească"
679
680 #: ../lib/keyboard.pm:197
681 #: ../lib/keyboard.pm:289
682 #, c-format
683 msgid ""
684 "_: keyboard\n"
685 "Swedish"
686 msgstr ""
687 "_: tastatură\n"
688 "Suedeză"
689
690 #: ../lib/keyboard.pm:198
691 #: ../lib/keyboard.pm:324
692 #, c-format
693 msgid "US keyboard"
694 msgstr "Tastatură US"
695
696 #: ../lib/keyboard.pm:200
697 #, c-format
698 msgid ""
699 "_: keyboard\n"
700 "Albanian"
701 msgstr ""
702 "_: tastatură\n"
703 "Albaneză"
704
705 #: ../lib/keyboard.pm:201
706 #, c-format
707 msgid ""
708 "_: keyboard\n"
709 "Armenian (old)"
710 msgstr ""
711 "_: tastatură\n"
712 "Armeană (veche)"
713
714 #: ../lib/keyboard.pm:202
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "_: keyboard\n"
718 "Armenian (typewriter)"
719 msgstr ""
720 "_: tastatură\n"
721 "Armeană (mașină de scris)"
722
723 #: ../lib/keyboard.pm:203
724 #, c-format
725 msgid ""
726 "_: keyboard\n"
727 "Armenian (phonetic)"
728 msgstr ""
729 "_: tastatură\n"
730 "Armeană (fonetică)"
731
732 #: ../lib/keyboard.pm:204
733 #, c-format
734 msgid ""
735 "_: keyboard\n"
736 "Arabic"
737 msgstr ""
738 "_: tastatură\n"
739 "Arabă"
740
741 #: ../lib/keyboard.pm:205
742 #, c-format
743 msgid ""
744 "_: keyboard\n"
745 "Asturian"
746 msgstr ""
747 "_: tastatură\n"
748 "Asturiană"
749
750 #: ../lib/keyboard.pm:206
751 #, c-format
752 msgid ""
753 "_: keyboard\n"
754 "Azerbaidjani (latin)"
755 msgstr ""
756 "_: tastatură\n"
757 "Azerbaidjană (latină)"
758
759 #: ../lib/keyboard.pm:207
760 #, c-format
761 msgid ""
762 "_: keyboard\n"
763 "Belgian"
764 msgstr ""
765 "_: tastatură\n"
766 "Belgiană"
767
768 #: ../lib/keyboard.pm:208
769 #, c-format
770 msgid ""
771 "_: keyboard\n"
772 "Bengali (Inscript-layout)"
773 msgstr ""
774 "_: tastatură\n"
775 "Bengaleză (dispunere Inscript)"
776
777 #: ../lib/keyboard.pm:209
778 #, c-format
779 msgid ""
780 "_: keyboard\n"
781 "Bengali (Probhat)"
782 msgstr ""
783 "_: tastatură\n"
784 "Bengaleză (Probhat)"
785
786 #: ../lib/keyboard.pm:210
787 #, c-format
788 msgid ""
789 "_: keyboard\n"
790 "Bulgarian (phonetic)"
791 msgstr ""
792 "_: tastatură\n"
793 "Bulgărească (fonetică)"
794
795 #: ../lib/keyboard.pm:211
796 #, c-format
797 msgid ""
798 "_: keyboard\n"
799 "Bulgarian (BDS)"
800 msgstr ""
801 "_: tastatură\n"
802 "Bulgărească (BDS)"
803
804 #: ../lib/keyboard.pm:212
805 #, c-format
806 msgid ""
807 "_: keyboard\n"
808 "Brazilian (ABNT-2)"
809 msgstr ""
810 "_: tastatură\n"
811 "Braziliană (ABNT-2)"
812
813 #: ../lib/keyboard.pm:213
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "_: keyboard\n"
817 "Bosnian"
818 msgstr ""
819 "_: tastatură\n"
820 "Bosniacă"
821
822 #: ../lib/keyboard.pm:214
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "_: keyboard\n"
826 "Dzongkha/Tibetan"
827 msgstr ""
828 "_: tastatură\n"
829 "Dzongkha/Tibetană"
830
831 #: ../lib/keyboard.pm:215
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "_: keyboard\n"
835 "Belarusian"
836 msgstr ""
837 "_: tastatură\n"
838 "Bielorusă"
839
840 #: ../lib/keyboard.pm:216
841 #, c-format
842 msgid ""
843 "_: keyboard\n"
844 "Swiss (German layout)"
845 msgstr ""
846 "_: tastatură\n"
847 "Elvețiană (dispunere nemțească)"
848
849 #: ../lib/keyboard.pm:217
850 #, c-format
851 msgid ""
852 "_: keyboard\n"
853 "Swiss (French layout)"
854 msgstr ""
855 "_: tastatură\n"
856 "Elvețiană (dispunere franțuzească)"
857
858 #: ../lib/keyboard.pm:219
859 #, c-format
860 msgid ""
861 "_: keyboard\n"
862 "Cherokee syllabics"
863 msgstr ""
864 "_: tastatură\n"
865 "Cherokee syllabics"
866
867 #: ../lib/keyboard.pm:221
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "_: keyboard\n"
871 "Czech (QWERTY)"
872 msgstr ""
873 "_: tastatură\n"
874 "Cehă (QWERTY)"
875
876 #: ../lib/keyboard.pm:223
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "_: keyboard\n"
880 "German (no dead keys)"
881 msgstr ""
882 "_: tastatură\n"
883 "Germană (fără taste inactive)"
884
885 #: ../lib/keyboard.pm:224
886 #, c-format
887 msgid ""
888 "_: keyboard\n"
889 "Devanagari"
890 msgstr ""
891 "_: tastatură\n"
892 "Devanagari"
893
894 #: ../lib/keyboard.pm:225
895 #, c-format
896 msgid ""
897 "_: keyboard\n"
898 "Danish"
899 msgstr ""
900 "_: tastatură\n"
901 "Daneză"
902
903 #: ../lib/keyboard.pm:226
904 #, c-format
905 msgid ""
906 "_: keyboard\n"
907 "Dvorak (US)"
908 msgstr ""
909 "_: tastatură\n"
910 "Dvorak (US)"
911
912 #: ../lib/keyboard.pm:227
913 #, c-format
914 msgid ""
915 "_: keyboard\n"
916 "Dvorak (Esperanto)"
917 msgstr ""
918 "_: tastatură\n"
919 "Dvorak (Esperanto)"
920
921 #: ../lib/keyboard.pm:228
922 #, c-format
923 msgid ""
924 "_: keyboard\n"
925 "Dvorak (French)"
926 msgstr ""
927 "_: tastatură\n"
928 "Dvorak (Franceză)"
929
930 #: ../lib/keyboard.pm:229
931 #, c-format
932 msgid ""
933 "_: keyboard\n"
934 "Dvorak (UK)"
935 msgstr ""
936 "_: tastatură\n"
937 "Dvorak (UK)"
938
939 #: ../lib/keyboard.pm:230
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "_: keyboard\n"
943 "Dvorak (Norwegian)"
944 msgstr ""
945 "_: tastatură\n"
946 "Dvorak (Norvegiană)"
947
948 #: ../lib/keyboard.pm:231
949 #, c-format
950 msgid ""
951 "_: keyboard\n"
952 "Dvorak (Polish)"
953 msgstr ""
954 "_: tastatură\n"
955 "Dvorak (Poloneză)"
956
957 #: ../lib/keyboard.pm:232
958 #, c-format
959 msgid ""
960 "_: keyboard\n"
961 "Dvorak (Swedish)"
962 msgstr ""
963 "_: tastatură\n"
964 "Dvorak (Suedeză)"
965
966 #: ../lib/keyboard.pm:233
967 #, c-format
968 msgid ""
969 "_: keyboard\n"
970 "Estonian"
971 msgstr ""
972 "_: tastatură\n"
973 "Estoniană"
974
975 #: ../lib/keyboard.pm:236
976 #, c-format
977 msgid ""
978 "_: keyboard\n"
979 "Faroese"
980 msgstr ""
981 "_: tastatură\n"
982 "Faroese"
983
984 #: ../lib/keyboard.pm:239
985 #, c-format
986 msgid ""
987 "_: keyboard\n"
988 "Georgian (\"Russian\" layout)"
989 msgstr ""
990 "_: tastatură\n"
991 "Georgiană (dispunere rusească)"
992
993 #: ../lib/keyboard.pm:240
994 #, c-format
995 msgid ""
996 "_: keyboard\n"
997 "Georgian (\"Latin\" layout)"
998 msgstr ""
999 "_: tastatură\n"
1000 "Georgiană (dispunere latină)"
1001
1002 #: ../lib/keyboard.pm:241
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "_: keyboard\n"
1006 "Greek"
1007 msgstr ""
1008 "_: tastatură\n"
1009 "Grecească"
1010
1011 #: ../lib/keyboard.pm:242
1012 #, c-format
1013 msgid ""
1014 "_: keyboard\n"
1015 "Greek (polytonic)"
1016 msgstr ""
1017 "_: tastatură\n"
1018 "Grecească (polytonic)"
1019
1020 #: ../lib/keyboard.pm:243
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "_: keyboard\n"
1024 "Gujarati"
1025 msgstr ""
1026 "_: tastatură\n"
1027 "Gujarati"
1028
1029 #: ../lib/keyboard.pm:244
1030 #, c-format
1031 msgid ""
1032 "_: keyboard\n"
1033 "Gurmukhi"
1034 msgstr ""
1035 "_: tastatură\n"
1036 "Gurmukhi"
1037
1038 #: ../lib/keyboard.pm:245
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "_: keyboard\n"
1042 "Croatian"
1043 msgstr ""
1044 "_: tastatură\n"
1045 "Croată"
1046
1047 #: ../lib/keyboard.pm:246
1048 #, c-format
1049 msgid ""
1050 "_: keyboard\n"
1051 "Hungarian"
1052 msgstr ""
1053 "_: tastatură\n"
1054 "Maghiară"
1055
1056 #: ../lib/keyboard.pm:247
1057 #, c-format
1058 msgid ""
1059 "_: keyboard\n"
1060 "Irish"
1061 msgstr ""
1062 "_: tastatură\n"
1063 "Irlandeză"
1064
1065 #: ../lib/keyboard.pm:248
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "_: keyboard\n"
1069 "Inuktitut"
1070 msgstr ""
1071 "_: tastatură\n"
1072 "Inuktitut"
1073
1074 #: ../lib/keyboard.pm:249
1075 #, c-format
1076 msgid ""
1077 "_: keyboard\n"
1078 "Israeli"
1079 msgstr ""
1080 "_: tastatură\n"
1081 "Israeliană"
1082
1083 #: ../lib/keyboard.pm:250
1084 #, c-format
1085 msgid ""
1086 "_: keyboard\n"
1087 "Israeli (phonetic)"
1088 msgstr ""
1089 "_: tastatură\n"
1090 "Israeliană (fonetică)"
1091
1092 #: ../lib/keyboard.pm:251
1093 #, c-format
1094 msgid ""
1095 "_: keyboard\n"
1096 "Iranian"
1097 msgstr ""
1098 "_: tastatură\n"
1099 "Iraniană"
1100
1101 #: ../lib/keyboard.pm:252
1102 #, c-format
1103 msgid ""
1104 "_: keyboard\n"
1105 "Icelandic"
1106 msgstr ""
1107 "_: tastatură\n"
1108 "Islandeză"
1109
1110 #: ../lib/keyboard.pm:253
1111 #, c-format
1112 msgid ""
1113 "_: keyboard\n"
1114 "Italian"
1115 msgstr ""
1116 "_: tastatură\n"
1117 "Italiană"
1118
1119 #: ../lib/keyboard.pm:257
1120 #, c-format
1121 msgid ""
1122 "_: keyboard\n"
1123 "Japanese 106 keys"
1124 msgstr ""
1125 "_: tastatură\n"
1126 "Japoneză (106 taste)"
1127
1128 #: ../lib/keyboard.pm:258
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "_: keyboard\n"
1132 "Kannada"
1133 msgstr ""
1134 "_: tastatură\n"
1135 "Kannada"
1136
1137 #: ../lib/keyboard.pm:259
1138 #, c-format
1139 msgid ""
1140 "_: keyboard\n"
1141 "Kyrgyz"
1142 msgstr ""
1143 "_: tastatură\n"
1144 "Kirghiză"
1145
1146 #: ../lib/keyboard.pm:260
1147 #, c-format
1148 msgid ""
1149 "_: keyboard\n"
1150 "Korean"
1151 msgstr ""
1152 "_: tastatură\n"
1153 "Coreeană"
1154
1155 #: ../lib/keyboard.pm:262
1156 #, c-format
1157 msgid ""
1158 "_: keyboard\n"
1159 "Kurdish (arabic script)"
1160 msgstr ""
1161 "_: tastatură\n"
1162 "Kurdă (arabic script)"
1163
1164 #: ../lib/keyboard.pm:263
1165 #, c-format
1166 msgid ""
1167 "_: keyboard\n"
1168 "Latin American"
1169 msgstr ""
1170 "_: tastatură\n"
1171 "America Latină"
1172
1173 #: ../lib/keyboard.pm:265
1174 #, c-format
1175 msgid ""
1176 "_: keyboard\n"
1177 "Laotian"
1178 msgstr ""
1179 "_: tastatură\n"
1180 "Laoțiană"
1181
1182 #: ../lib/keyboard.pm:266
1183 #, c-format
1184 msgid ""
1185 "_: keyboard\n"
1186 "Lithuanian"
1187 msgstr ""
1188 "_: tastatură\n"
1189 "Lituaniană"
1190
1191 #: ../lib/keyboard.pm:267
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "_: keyboard\n"
1195 "Latvian"
1196 msgstr ""
1197 "_: tastatură\n"
1198 "Letonă"
1199
1200 #: ../lib/keyboard.pm:268
1201 #, c-format
1202 msgid ""
1203 "_: keyboard\n"
1204 "Malayalam"
1205 msgstr ""
1206 "_: tastatură\n"
1207 "Malayalam"
1208
1209 #: ../lib/keyboard.pm:269
1210 #, c-format
1211 msgid ""
1212 "_: keyboard\n"
1213 "Maori"
1214 msgstr ""
1215 "_: tastatură\n"
1216 "Maori"
1217
1218 #: ../lib/keyboard.pm:270
1219 #, c-format
1220 msgid ""
1221 "_: keyboard\n"
1222 "Macedonian"
1223 msgstr ""
1224 "_: tastatură\n"
1225 "Macedoneană"
1226
1227 #: ../lib/keyboard.pm:271
1228 #, c-format
1229 msgid ""
1230 "_: keyboard\n"
1231 "Myanmar (Burmese)"
1232 msgstr ""
1233 "_: tastatură\n"
1234 "Myanmar (Burma)"
1235
1236 #: ../lib/keyboard.pm:272
1237 #, c-format
1238 msgid ""
1239 "_: keyboard\n"
1240 "Mongolian (cyrillic)"
1241 msgstr ""
1242 "_: tastatură\n"
1243 "Mongolă (chirilic)"
1244
1245 #: ../lib/keyboard.pm:273
1246 #, c-format
1247 msgid ""
1248 "_: keyboard\n"
1249 "Maltese (UK)"
1250 msgstr ""
1251 "_: tastatură\n"
1252 "Malteză (UK)"
1253
1254 #: ../lib/keyboard.pm:274
1255 #, c-format
1256 msgid ""
1257 "_: keyboard\n"
1258 "Maltese (US)"
1259 msgstr ""
1260 "_: tastatură\n"
1261 "Malteză (US)"
1262
1263 #: ../lib/keyboard.pm:275
1264 #, c-format
1265 msgid ""
1266 "_: keyboard\n"
1267 "Nigerian"
1268 msgstr ""
1269 "_: tastatură\n"
1270 "Nigeriană"
1271
1272 #: ../lib/keyboard.pm:276
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "_: keyboard\n"
1276 "Dutch"
1277 msgstr ""
1278 "_: tastatură\n"
1279 "Olandeză"
1280
1281 #: ../lib/keyboard.pm:278
1282 #, c-format
1283 msgid ""
1284 "_: keyboard\n"
1285 "Oriya"
1286 msgstr ""
1287 "_: tastatură\n"
1288 "Oriya"
1289
1290 #: ../lib/keyboard.pm:279
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "_: keyboard\n"
1294 "Polish (qwerty layout)"
1295 msgstr ""
1296 "_: tastatură\n"
1297 "Poloneză (dispunere qwerty)"
1298
1299 #: ../lib/keyboard.pm:280
1300 #, c-format
1301 msgid ""
1302 "_: keyboard\n"
1303 "Polish (qwertz layout)"
1304 msgstr ""
1305 "_: tastatură\n"
1306 "Poloneză (dispunere qwertz)"
1307
1308 #: ../lib/keyboard.pm:282
1309 #, c-format
1310 msgid ""
1311 "_: keyboard\n"
1312 "Pashto"
1313 msgstr ""
1314 "_: tastatură\n"
1315 "Pashto"
1316
1317 #: ../lib/keyboard.pm:283
1318 #, c-format
1319 msgid ""
1320 "_: keyboard\n"
1321 "Portuguese"
1322 msgstr ""
1323 "_: tastatură\n"
1324 "Portugheză"
1325
1326 #: ../lib/keyboard.pm:284
1327 #, c-format
1328 msgid ""
1329 "_: keyboard\n"
1330 "Canadian (Quebec)"
1331 msgstr ""
1332 "_: tastatură\n"
1333 "Canadiană (Quebec)"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:285
1336 #, c-format
1337 msgid ""
1338 "_: keyboard\n"
1339 "Romanian (qwertz)"
1340 msgstr ""
1341 "_: tastatură\n"
1342 "Românească (QWERTZ)"
1343
1344 #: ../lib/keyboard.pm:286
1345 #, c-format
1346 msgid ""
1347 "_: keyboard\n"
1348 "Romanian (qwerty)"
1349 msgstr ""
1350 "_: tastatură\n"
1351 "Românească (QWERTY)"
1352
1353 #: ../lib/keyboard.pm:288
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "_: keyboard\n"
1357 "Russian (phonetic)"
1358 msgstr ""
1359 "_: tastatură\n"
1360 "Rusească (fonetică)"
1361
1362 #: ../lib/keyboard.pm:290
1363 #, c-format
1364 msgid ""
1365 "_: keyboard\n"
1366 "Slovenian"
1367 msgstr ""
1368 "_: tastatură\n"
1369 "Slovenă"
1370
1371 #: ../lib/keyboard.pm:292
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "_: keyboard\n"
1375 "Sinhala"
1376 msgstr ""
1377 "_: tastatură\n"
1378 "Sinhala"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:293
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "_: keyboard\n"
1384 "Slovakian (QWERTZ)"
1385 msgstr ""
1386 "_: tastatură\n"
1387 "Slovacă (QWERTZ)"
1388
1389 #: ../lib/keyboard.pm:294
1390 #, c-format
1391 msgid ""
1392 "_: keyboard\n"
1393 "Slovakian (QWERTY)"
1394 msgstr ""
1395 "_: tastatură\n"
1396 "Slovacă (QWERTY)"
1397
1398 #: ../lib/keyboard.pm:295
1399 #, c-format
1400 msgid ""
1401 "_: keyboard\n"
1402 "Saami (norwegian)"
1403 msgstr ""
1404 "_: tastatură\n"
1405 "Saami (norvegiană)"
1406
1407 #: ../lib/keyboard.pm:296
1408 #, c-format
1409 msgid ""
1410 "_: keyboard\n"
1411 "Saami (swedish/finnish)"
1412 msgstr ""
1413 "_: tastatură\n"
1414 "Saami (Suedia/Finlanda)"
1415
1416 #: ../lib/keyboard.pm:298
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "_: keyboard\n"
1420 "Sindhi"
1421 msgstr ""
1422 "_: tastatură\n"
1423 "Sindhi"
1424
1425 #: ../lib/keyboard.pm:300
1426 #, c-format
1427 msgid ""
1428 "_: keyboard\n"
1429 "Serbian (cyrillic)"
1430 msgstr ""
1431 "_: tastatură\n"
1432 "Sîrbească (dispunere chirilică)"
1433
1434 #: ../lib/keyboard.pm:301
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "_: keyboard\n"
1438 "Syriac"
1439 msgstr ""
1440 "_: tastatură\n"
1441 "Siriană"
1442
1443 #: ../lib/keyboard.pm:302
1444 #, c-format
1445 msgid ""
1446 "_: keyboard\n"
1447 "Syriac (phonetic)"
1448 msgstr ""
1449 "_: tastatură\n"
1450 "Siriană (fonetică)"
1451
1452 #: ../lib/keyboard.pm:303
1453 #, c-format
1454 msgid ""
1455 "_: keyboard\n"
1456 "Telugu"
1457 msgstr ""
1458 "_: tastatură\n"
1459 "Telugu"
1460
1461 #: ../lib/keyboard.pm:305
1462 #, c-format
1463 msgid ""
1464 "_: keyboard\n"
1465 "Tamil (ISCII-layout)"
1466 msgstr ""
1467 "_: tastatură\n"
1468 "Tamilă (TSCII)"
1469
1470 #: ../lib/keyboard.pm:306
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "_: keyboard\n"
1474 "Tamil (Typewriter-layout)"
1475 msgstr ""
1476 "_: tastatură\n"
1477 "Tamilă (mașină de scris)"
1478
1479 #: ../lib/keyboard.pm:307
1480 #, c-format
1481 msgid ""
1482 "_: keyboard\n"
1483 "Thai (Kedmanee)"
1484 msgstr ""
1485 "_: tastatură\n"
1486 "Tailandeză (Kedmanee)"
1487
1488 #: ../lib/keyboard.pm:308
1489 #, c-format
1490 msgid ""
1491 "_: keyboard\n"
1492 "Thai (TIS-820)"
1493 msgstr ""
1494 "_: tastatură\n"
1495 "Tailandeză (TIS-820)"
1496
1497 #: ../lib/keyboard.pm:310
1498 #, c-format
1499 msgid ""
1500 "_: keyboard\n"
1501 "Thai (Pattachote)"
1502 msgstr ""
1503 "_: tastatură\n"
1504 "Tailandeză (Pattachote)"
1505
1506 #: ../lib/keyboard.pm:312
1507 #, c-format
1508 msgid ""
1509 "_: keyboard\n"
1510 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1511 msgstr ""
1512 "_: tastatură\n"
1513 "Tifinagh (dispunere marocană) (+latină/arabă)"
1514
1515 #: ../lib/keyboard.pm:313
1516 #, c-format
1517 msgid ""
1518 "_: keyboard\n"
1519 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1520 msgstr ""
1521 "_: tastatură\n"
1522 "Tifinagh (fonetică) (+latină/arabă)"
1523
1524 #: ../lib/keyboard.pm:315
1525 #, c-format
1526 msgid ""
1527 "_: keyboard\n"
1528 "Tajik"
1529 msgstr ""
1530 "_: tastatură\n"
1531 "Tadjică"
1532
1533 #: ../lib/keyboard.pm:317
1534 #, c-format
1535 msgid ""
1536 "_: keyboard\n"
1537 "Turkmen"
1538 msgstr ""
1539 "_: tastatură\n"
1540 "Turkmenă"
1541
1542 #: ../lib/keyboard.pm:318
1543 #, c-format
1544 msgid ""
1545 "_: keyboard\n"
1546 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1547 msgstr ""
1548 "_: tastatură\n"
1549 "Turcească (model tradițional „F”)"
1550
1551 #: ../lib/keyboard.pm:319
1552 #, c-format
1553 msgid ""
1554 "_: keyboard\n"
1555 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1556 msgstr ""
1557 "_: tastatură\n"
1558 "Turcească (model „Q” modern)"
1559
1560 #: ../lib/keyboard.pm:321
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "_: keyboard\n"
1564 "Ukrainian"
1565 msgstr ""
1566 "_: tastatură\n"
1567 "Ucrainiană"
1568
1569 #: ../lib/keyboard.pm:323
1570 #, c-format
1571 msgid ""
1572 "_: keyboard\n"
1573 "Urdu keyboard"
1574 msgstr ""
1575 "_: tastatură\n"
1576 "Urdu"
1577
1578 #: ../lib/keyboard.pm:325
1579 #, c-format
1580 msgid "US keyboard (international)"
1581 msgstr "Tastatură US (internațional)"
1582
1583 #: ../lib/keyboard.pm:326
1584 #, c-format
1585 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1586 msgstr "ISO9995-3 (dispunere US cu 3 opțiuni pe tastă)"
1587
1588 #: ../lib/keyboard.pm:327
1589 #, c-format
1590 msgid ""
1591 "_: keyboard\n"
1592 "Uzbek (cyrillic)"
1593 msgstr ""
1594 "_: tastatură\n"
1595 "Uzbecă (chirilică)"
1596
1597 #: ../lib/keyboard.pm:329
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "_: keyboard\n"
1601 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1602 msgstr ""
1603 "_: tastatură\n"
1604 "Vietnameză „rînd numeric” QWERTY"
1605
1606 #: ../lib/keyboard.pm:330
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "_: keyboard\n"
1610 "Yugoslavian (latin)"
1611 msgstr ""
1612 "_: tastatură\n"
1613 "Iugoslavă (latină)"
1614
1615 #: ../lib/keyboard.pm:337
1616 #, c-format
1617 msgid "Right Alt key"
1618 msgstr "Tasta Alt dreapta"
1619
1620 #: ../lib/keyboard.pm:338
1621 #, c-format
1622 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1623 msgstr "Ambele taste Shift simultan"
1624
1625 #: ../lib/keyboard.pm:339
1626 #, c-format
1627 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1628 msgstr "Tastele Ctrl și Shift simultan"
1629
1630 #: ../lib/keyboard.pm:340
1631 #, c-format
1632 msgid "CapsLock key"
1633 msgstr "Tasta CapsLock"
1634
1635 #: ../lib/keyboard.pm:341
1636 #, c-format
1637 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1638 msgstr "Tastele Shift și CapsLock simultan"
1639
1640 #: ../lib/keyboard.pm:342
1641 #, c-format
1642 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1643 msgstr "Tastele Ctrl și Alt simultan"
1644
1645 #: ../lib/keyboard.pm:343
1646 #, c-format
1647 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1648 msgstr "Tastele Alt și Shift simultan"
1649
1650 #: ../lib/keyboard.pm:344
1651 #, c-format
1652 msgid "\"Menu\" key"
1653 msgstr "Tasta „Menu”"
1654
1655 #: ../lib/keyboard.pm:345
1656 #, c-format
1657 msgid "Left \"Windows\" key"
1658 msgstr "Tasta „Windows” stînga"
1659
1660 #: ../lib/keyboard.pm:346
1661 #, c-format
1662 msgid "Right \"Windows\" key"
1663 msgstr "Tasta „Windows” dreapta"
1664
1665 #: ../lib/keyboard.pm:347
1666 #, c-format
1667 msgid "Both Control keys simultaneously"
1668 msgstr "Ambele taste Control simultan"
1669
1670 #: ../lib/keyboard.pm:348
1671 #, c-format
1672 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1673 msgstr "Ambele taste Alt simultan"
1674
1675 #: ../lib/keyboard.pm:349
1676 #, c-format
1677 msgid "Left Shift key"
1678 msgstr "Tasta Shift stînga"
1679
1680 #: ../lib/keyboard.pm:350
1681 #, c-format
1682 msgid "Right Shift key"
1683 msgstr "Tasta Shift dreapta"
1684
1685 #: ../lib/keyboard.pm:351
1686 #, c-format
1687 msgid "Left Alt key"
1688 msgstr "Tasta Alt stînga"
1689
1690 #: ../lib/keyboard.pm:352
1691 #, c-format
1692 msgid "Left Control key"
1693 msgstr "Tasta Control stînga"
1694
1695 #: ../lib/keyboard.pm:353
1696 #, c-format
1697 msgid "Right Control key"
1698 msgstr "Tasta Control dreapta"
1699
1700 #: ../lib/keyboard.pm:389
1701 #, c-format
1702 msgid ""
1703 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1704 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1705 "(eg: latin and non latin)"
1706 msgstr ""
1707 "Aici puteți alege tasta sau combinația de taste ce va\n"
1708 "permite comutarea între diferitele dispuneri ale tastaturii\n"
1709 "(de ex: latină și non-latină)"
1710
1711 #: ../lib/keyboard.pm:394
1712 #, c-format
1713 msgid "Warning"
1714 msgstr "Avertisment"
1715
1716 #: ../lib/keyboard.pm:395
1717 #, c-format
1718 msgid ""
1719 "This setting will be activated after the installation.\n"
1720 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1721 "key to switch between the different keyboard layouts."
1722 msgstr ""
1723 "Acești parametrii vor fi activați după instalare.\n"
1724 "În cursul instalării, trebuie utilizată tasta Ctrl dreapta\n"
1725 "pentru a comuta între dispunerile tastaturii."
1726
1727 #: ../lib/mouse.pm:26
1728 #, c-format
1729 msgid "Sun - Mouse"
1730 msgstr "Maus - Sun"
1731
1732 #: ../lib/mouse.pm:32
1733 #, c-format
1734 msgid "Standard"
1735 msgstr "Standard"
1736
1737 #: ../lib/mouse.pm:33
1738 #, c-format
1739 msgid "Logitech MouseMan+"
1740 msgstr "Logitech MouseMan+"
1741
1742 #: ../lib/mouse.pm:34
1743 #, c-format
1744 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1745 msgstr "Maus PS/2 generic cu rotiță"
1746
1747 #: ../lib/mouse.pm:35
1748 #, c-format
1749 msgid "GlidePoint"
1750 msgstr "GlidePoint"
1751
1752 #: ../lib/mouse.pm:38
1753 #: ../lib/mouse.pm:72
1754 #, c-format
1755 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1756 msgstr "Maus Kensington Thinking"
1757
1758 #: ../lib/mouse.pm:39
1759 #: ../lib/mouse.pm:67
1760 #, c-format
1761 msgid "Genius NetMouse"
1762 msgstr "Genius NetMouse"
1763
1764 #: ../lib/mouse.pm:40
1765 #, c-format
1766 msgid "Genius NetScroll"
1767 msgstr "Genius NetScroll"
1768
1769 #: ../lib/mouse.pm:41
1770 #: ../lib/mouse.pm:51
1771 #, c-format
1772 msgid "Microsoft Explorer"
1773 msgstr "Microsoft Explorer"
1774
1775 #: ../lib/mouse.pm:46
1776 #: ../lib/mouse.pm:78
1777 #, c-format
1778 msgid "1 button"
1779 msgstr "1 buton"
1780
1781 #: ../lib/mouse.pm:47
1782 #: ../lib/mouse.pm:56
1783 #, c-format
1784 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1785 msgstr "Maus generic cu 2 butoane"
1786
1787 #: ../lib/mouse.pm:49
1788 #: ../lib/mouse.pm:58
1789 #, c-format
1790 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1791 msgstr "Maus generic cu 3 butoane cu rotiță emulată"
1792
1793 #: ../lib/mouse.pm:50
1794 #, c-format
1795 msgid "Wheel"
1796 msgstr "Rotiță"
1797
1798 #: ../lib/mouse.pm:54
1799 #, c-format
1800 msgid "serial"
1801 msgstr "serial"
1802
1803 #: ../lib/mouse.pm:57
1804 #, c-format
1805 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1806 msgstr "Maus generic cu 3 butoane"
1807
1808 #: ../lib/mouse.pm:59
1809 #, c-format
1810 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1811 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1812
1813 #: ../lib/mouse.pm:60
1814 #, c-format
1815 msgid "Logitech MouseMan"
1816 msgstr "Logitech MouseMan"
1817
1818 #: ../lib/mouse.pm:61
1819 #, c-format
1820 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1821 msgstr "Logitech MouseMan cu rotiță emulată"
1822
1823 #: ../lib/mouse.pm:62
1824 #, c-format
1825 msgid "Mouse Systems"
1826 msgstr "Mouse Systems"
1827
1828 #: ../lib/mouse.pm:64
1829 #, c-format
1830 msgid "Logitech CC Series"
1831 msgstr "Logitech CC Series"
1832
1833 #: ../lib/mouse.pm:65
1834 #, c-format
1835 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1836 msgstr "Seria Logitech CC cu rotiță emulată"
1837
1838 #: ../lib/mouse.pm:66
1839 #, c-format
1840 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1841 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1842
1843 #: ../lib/mouse.pm:68
1844 #, c-format
1845 msgid "MM Series"
1846 msgstr "MM Series"
1847
1848 #: ../lib/mouse.pm:69
1849 #, c-format
1850 msgid "MM HitTablet"
1851 msgstr "MM HitTablet"
1852
1853 #: ../lib/mouse.pm:70
1854 #, c-format
1855 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1856 msgstr "Maus Logitech (serial, tip vechi C7)"
1857
1858 #: ../lib/mouse.pm:71
1859 #, c-format
1860 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1861 msgstr "Maus Logitech (serial, tip C7 vechi) cu rotiță emulată"
1862
1863 #: ../lib/mouse.pm:73
1864 #, c-format
1865 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1866 msgstr "Maus Kensington Thinking cu rotiță emulată"
1867
1868 #: ../lib/mouse.pm:76
1869 #, c-format
1870 msgid "busmouse"
1871 msgstr "busmouse"
1872
1873 #: ../lib/mouse.pm:79
1874 #, c-format
1875 msgid "2 buttons"
1876 msgstr "2 butoane"
1877
1878 #: ../lib/mouse.pm:80
1879 #, c-format
1880 msgid "3 buttons"
1881 msgstr "3 butoane"
1882
1883 #: ../lib/mouse.pm:81
1884 #, c-format
1885 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1886 msgstr "3 butoane cu rotiță emulată"
1887
1888 #: ../lib/mouse.pm:84
1889 #, c-format
1890 msgid "Universal"
1891 msgstr "Universal"
1892
1893 #: ../lib/mouse.pm:86
1894 #, c-format
1895 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1896 msgstr "Orice maus PS/2 sau USB"
1897
1898 #: ../lib/mouse.pm:87
1899 #, c-format
1900 msgid "Force evdev"
1901 msgstr "Forțează evdev"
1902
1903 #: ../lib/mouse.pm:88
1904 #, c-format
1905 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1906 msgstr "Manetă S Microsoft Xbox"
1907
1908 #: ../lib/mouse.pm:89
1909 #, c-format
1910 msgid "VirtualBox mouse"
1911 msgstr "Maus VirtualBox"
1912
1913 #: ../lib/mouse.pm:90
1914 #, c-format
1915 msgid "VMware mouse"
1916 msgstr "Maus VMware"
1917
1918 #: ../lib/mouse.pm:93
1919 #, c-format
1920 msgid "none"
1921 msgstr "nici unul"
1922
1923 #: ../lib/mouse.pm:95
1924 #, c-format
1925 msgid "No mouse"
1926 msgstr "Fără maus"
1927
1928 #: ../lib/mouse.pm:488
1929 #, c-format
1930 msgid "Testing the mouse"
1931 msgstr "Testarea mausului"
1932
1933 #: ../lib/mouse.pm:525
1934 #, c-format
1935 msgid "Please choose your type of mouse."
1936 msgstr "Alegeți tipul de maus folosit."
1937
1938 #: ../lib/mouse.pm:526
1939 #, c-format
1940 msgid "Mouse choice"
1941 msgstr "Alegere maus"
1942
1943 #: ../lib/mouse.pm:542
1944 #, c-format
1945 msgid "Emulate third button?"
1946 msgstr "Emulați al treilea buton?"
1947
1948 #: ../lib/mouse.pm:546
1949 #, c-format
1950 msgid "Mouse Port"
1951 msgstr "Port maus"
1952
1953 #: ../lib/mouse.pm:547
1954 #, c-format
1955 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1956 msgstr "Pe ce port serial este conectat mausul?"
1957
1958 #: ../lib/mouse.pm:556
1959 #, c-format
1960 msgid "Buttons emulation"
1961 msgstr "Emulare butoane"
1962
1963 #: ../lib/mouse.pm:558
1964 #, c-format
1965 msgid "Button 2 Emulation"
1966 msgstr "Emulare buton 2"
1967
1968 #: ../lib/mouse.pm:559
1969 #, c-format
1970 msgid "Button 3 Emulation"
1971 msgstr "Emulare buton 3"
1972
1973 #: ../lib/mouse.pm:610
1974 #, c-format
1975 msgid "Please test the mouse"
1976 msgstr "Testați mausul"
1977
1978 #: ../lib/mouse.pm:612
1979 #, c-format
1980 msgid "To activate the mouse,"
1981 msgstr "Pentru a activa mausul,"
1982
1983 #: ../lib/mouse.pm:613
1984 #, c-format
1985 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1986 msgstr "MIȘCAȚI ROTIȚA!"
1987
1988 #: ../tools/XFdrake:71
1989 #, c-format
1990 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1991 msgstr "Va trebui să reporniți pentru a activa modificările"
1992
1993 #: ../tools/keyboarddrake:37
1994 #, c-format
1995 msgid "Keyboard"
1996 msgstr "Tastatură"
1997
1998 #: ../tools/keyboarddrake:38
1999 #, c-format
2000 msgid "Please, choose your keyboard layout."
2001 msgstr "Alegeți dispunerea tastaturii."
2002
2003 #: ../tools/keyboarddrake:39
2004 #, c-format
2005 msgid "Keyboard layout"
2006 msgstr "Dispunerea tastaturii"
2007
2008 #: ../tools/keyboarddrake:52
2009 #, c-format
2010 msgid "Keyboard type"
2011 msgstr "Tipul tastaturii"
2012
2013 #: ../tools/keyboarddrake:65
2014 #, c-format
2015 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
2016 msgstr "Vreți ca BackSpace să întoarcă Delete în consolă?"
2017
2018 #~ msgid "3D hardware acceleration"
2019 #~ msgstr "Accelerare materială 3D"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28