/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sk.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sk.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 170213 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # Jan Matis <damned@hq.alert.sk>, 2000.
2 # Pavol Cvengros <orpheus@hq.alert.sk>, 2000.
3 # Michal Holes <Michal@Holes.sk>, 2004,2005.
4 # Tibor Pittich <Tibor.Pittich@phuture.sk>, 2002,2003,2004,2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: DrakX\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-09-21 14:03+0100\n"
11 "Last-Translator: Tibor Pittich <Tibor.Pittich@mandriva.org>\n"
12 "Language-Team: <i18n@mandrake.sk>\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18
19 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
20 #, c-format
21 msgid "256 kB"
22 msgstr "256 kB"
23
24 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
25 #, c-format
26 msgid "512 kB"
27 msgstr "512 kB"
28
29 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
30 #, c-format
31 msgid "1 MB"
32 msgstr "1 MB"
33
34 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
35 #, c-format
36 msgid "2 MB"
37 msgstr "2 MB"
38
39 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
40 #, c-format
41 msgid "4 MB"
42 msgstr "4 MB"
43
44 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
45 #, c-format
46 msgid "8 MB"
47 msgstr "8 MB"
48
49 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
50 #, c-format
51 msgid "16 MB"
52 msgstr "16 MB"
53
54 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
55 #, c-format
56 msgid "32 MB"
57 msgstr "32 MB"
58
59 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
60 #, c-format
61 msgid "64 MB or more"
62 msgstr "64 MB a viac"
63
64 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
65 #, c-format
66 msgid "X server"
67 msgstr "X server"
68
69 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
70 #, c-format
71 msgid "Choose an X server"
72 msgstr "Zvoľte si X server"
73
74 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
75 #, c-format
76 msgid "Multi-head configuration"
77 msgstr "Nastavenie viac-monitorov"
78
79 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "Your system supports multiple head configuration.\n"
83 "What do you want to do?"
84 msgstr ""
85 "Váš systém podporuje nastavenie pre viac-monitorov.\n"
86 "Čo chcete spraviť?"
87
88 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
89 #, c-format
90 msgid "Select the memory size of your graphics card"
91 msgstr "Zvoľte veľkosť pamäti na grafickej karte"
92
93 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
94 #, c-format
95 msgid ""
96 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
97 "support additional features.\n"
98 "Do you wish to use it?"
99 msgstr ""
100
101 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
105 "software driver."
106 msgstr ""
107
108 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
109 #, c-format
110 msgid "Configure all heads independently"
111 msgstr "Nastaviť všetky zobrazovače osobitne"
112
113 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
114 #, c-format
115 msgid "Use Xinerama extension"
116 msgstr "Použiť Xinerama rozšírenie"
117
118 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
119 #, c-format
120 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
121 msgstr "Nastaviť iba kartu \"%s\"%s"
122
123 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
124 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
125 #, c-format
126 msgid "Custom"
127 msgstr "Vlastný výber"
128
129 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
132 msgstr "Konfigurácia pripojenia"
133
134 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
135 #, c-format
136 msgid "Quit"
137 msgstr "Koniec"
138
139 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
140 #, c-format
141 msgid "Graphic Card"
142 msgstr "Grafická karta"
143
144 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "_: This is a display device\n"
148 "Monitor"
149 msgstr "Monitor"
150
151 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
152 #, c-format
153 msgid "Resolution"
154 msgstr "Rozlíšenie"
155
156 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
157 #, c-format
158 msgid "Test"
159 msgstr "Test"
160
161 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
162 #, c-format
163 msgid "Options"
164 msgstr "Parametre"
165
166 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
167 #, c-format
168 msgid "Plugins"
169 msgstr "Moduly"
170
171 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
172 #, c-format
173 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
174 msgstr "Váš konfiguračný súbor pre X.org je nekorektný, bude ignorovaný."
175
176 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "Keep the changes?\n"
180 "The current configuration is:\n"
181 "\n"
182 "%s"
183 msgstr ""
184 "Zachovať zmeny?\n"
185 "Aktuálna konfigurácia je:\n"
186 "\n"
187 "%s"
188
189 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
190 #, c-format
191 msgid "Choose a monitor for head #%d"
192 msgstr "Zvoľte si monitor pre výstup č. %d"
193
194 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
195 #, c-format
196 msgid "Choose a monitor"
197 msgstr "Zvoľte si monitor"
198
199 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
200 #, c-format
201 msgid "Plug'n Play"
202 msgstr "Plug'n Play"
203
204 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
205 #, c-format
206 msgid "Generic"
207 msgstr "Všeobecné"
208
209 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
210 #, c-format
211 msgid "Vendor"
212 msgstr "Výrobca"
213
214 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
218 "rate\n"
219 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
220 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
221 "\n"
222 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
223 "range\n"
224 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
225 "monitor.\n"
226 " If in doubt, choose a conservative setting."
227 msgstr ""
228 "Dva kritické parametre sú vertikálna frekvencia (frekvencia, ktorou je "
229 "obnovovaná celá obrazovka) a horizontálna frekvencia (frekvencia, ktorou sú "
230 "zobrazované jednotlivé riadky).\n"
231 "Je veľmi dôležité, aby ste nenastavili frekvencie, ktoré prevyšujú "
232 "schopnosti vášho monitora. Mohol by sa poškodiť.\n"
233 "Ak sa neviete uistiť, zvoľte radšej najprv konzervatívnejšie nastavenie."
234
235 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
236 #, c-format
237 msgid "Horizontal refresh rate"
238 msgstr "Horizontálna frekvencia"
239
240 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
241 #, c-format
242 msgid "Vertical refresh rate"
243 msgstr "Vertikálna frekvencia"
244
245 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
246 #, fuzzy, c-format
247 msgid "Choose plugins"
248 msgstr "Zvoľte si akciu"
249
250 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
251 #, c-format
252 msgid "256 colors (8 bits)"
253 msgstr "256 farieb (8 bit)"
254
255 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
256 #, c-format
257 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
258 msgstr "32 tisíc farieb (15 bit)"
259
260 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
261 #, c-format
262 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
263 msgstr "65 tisíc farieb (16 bit)"
264
265 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
266 #, c-format
267 msgid "16 million colors (24 bits)"
268 msgstr "16 miliónov farieb (24 bit)"
269
270 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
271 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
272 #, c-format
273 msgid "Automatic"
274 msgstr "Automaticky"
275
276 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
277 #, c-format
278 msgid "Resolutions"
279 msgstr "Rozlíšenia"
280
281 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
282 #, c-format
283 msgid "Other"
284 msgstr "Iné/á"
285
286 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
287 #, c-format
288 msgid "Choose the resolution and the color depth"
289 msgstr "Zvoľte si rozlíšenie a farebnú hĺbku"
290
291 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
292 #, c-format
293 msgid "Graphics card: %s"
294 msgstr "Grafická karta: %s"
295
296 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
297 #, c-format
298 msgid "Ok"
299 msgstr "OK"
300
301 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
302 #, c-format
303 msgid "Cancel"
304 msgstr "Zrušiť"
305
306 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
307 #, c-format
308 msgid "Help"
309 msgstr "Pomoc"
310
311 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
312 #, c-format
313 msgid "Test of the configuration"
314 msgstr "Test konfigurácie"
315
316 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
317 #, c-format
318 msgid "Do you want to test the configuration?"
319 msgstr "Chcete otestovať konfiguráciu?"
320
321 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
322 #, c-format
323 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
324 msgstr "Varovanie: testovanie tejto karty môže zastaviť váš systém"
325
326 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "An error occurred:\n"
330 "%s\n"
331 "Try to change some parameters"
332 msgstr ""
333 "Vyskytla sa chyba:\n"
334 "%s\n"
335 "Skúste zmeniť niektoré parametre"
336
337 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
338 #, c-format
339 msgid "Leaving in %d seconds"
340 msgstr "Opustiť do %d sekúnd"
341
342 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
343 #, c-format
344 msgid "Is this the correct setting?"
345 msgstr "Je toto správne nastavenie?"
346
347 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
348 #, c-format
349 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
350 msgstr ""
351
352 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
353 #, fuzzy, c-format
354 msgid "no"
355 msgstr "Žiadna"
356
357 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "yes"
360 msgstr "Áno"
361
362 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
363 #, c-format
364 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
365 msgstr ""
366
367 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
368 #, c-format
369 msgid "Keyboard layout: %s\n"
370 msgstr "Nastavenie klávesnice: %s\n"
371
372 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
373 #, c-format
374 msgid "Mouse type: %s\n"
375 msgstr "Typ myši: %s\n"
376
377 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
378 #, c-format
379 msgid "Monitor: %s\n"
380 msgstr "Monitor: %s\n"
381
382 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
383 #, c-format
384 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
385 msgstr "Horizontálna frekvencia monitoru: %s\n"
386
387 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
388 #, c-format
389 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
390 msgstr "Vertikálna frekvencia monitoru: %s\n"
391
392 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
393 #, c-format
394 msgid "Graphics card: %s\n"
395 msgstr "Grafická karta: %s\n"
396
397 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
398 #, c-format
399 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
400 msgstr "Grafická pamäť: %s kB\n"
401
402 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
403 #, c-format
404 msgid "Color depth: %s\n"
405 msgstr "Farebná hĺbka: %s\n"
406
407 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
408 #, c-format
409 msgid "Resolution: %s\n"
410 msgstr "Rozlíšenie: %s\n"
411
412 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
413 #, c-format
414 msgid "Xorg driver: %s\n"
415 msgstr "Xorg ovládač: %s\n"
416
417 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
418 #, c-format
419 msgid "Xorg configuration"
420 msgstr "Konfigurácia Xorg"
421
422 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "Global options"
425 msgstr "Parametre modulu:"
426
427 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
428 #, c-format
429 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
430 msgstr ""
431
432 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
433 #, fuzzy, c-format
434 msgid "Graphic card options"
435 msgstr "Grafická karta: %s"
436
437 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
438 #, c-format
439 msgid "3D hardware acceleration"
440 msgstr ""
441
442 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
443 #, c-format
444 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
445 msgstr ""
446
447 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
448 #, c-format
449 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
450 msgstr ""
451
452 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
453 #, c-format
454 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
455 msgstr ""
456
457 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
458 #, c-format
459 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
460 msgstr ""
461
462 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
463 #, c-format
464 msgid "Enable duplicate display on the second display"
465 msgstr ""
466
467 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
468 #, c-format
469 msgid "Force display mode of DVI"
470 msgstr ""
471
472 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
473 #, c-format
474 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
475 msgstr ""
476
477 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
478 #, c-format
479 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
480 msgstr ""
481
482 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
483 #, c-format
484 msgid "Graphical interface at startup"
485 msgstr "X pri štarte"
486
487 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
490 msgstr ""
491 "Môžem nastaviť váš systém tak, aby automaticky spúšťal grafické rozhranie "
492 "(Xorg) po reštarte.\n"
493 "Chcete mať spustené Xorg po štarte počítača?"
494
495 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
496 #, c-format
497 msgid ""
498 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
499 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
500 "\n"
501 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
502 "computer.\n"
503 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
504 "\n"
505 "Do you have this feature?"
506 msgstr ""
507 "Vaša grafická karta má zrejme konektor pre TV výstup.\n"
508 "Môže byť nakonfigurovaná pre používanie frame buffera.\n"
509 "\n"
510 "Ak si to želáte, pripojte vašu grafickú kartu do TV prijímača pred spustením "
511 "počítača.\n"
512 "Potom zvoľte \"TV výstup\" položku v zavádzači.\n"
513 "\n"
514 "Máte túto funkciu?"
515
516 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
517 #, c-format
518 msgid "What norm is your TV using?"
519 msgstr "Akú normu používa vaša TV?"
520
521 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
522 #, c-format
523 msgid ""
524 "_:weird aspect ratio\n"
525 "other"
526 msgstr ""
527 "_:zachovať pôvodný vzhľad\n"
528 "iný"
529
530 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
531 #, c-format
532 msgid ""
533 "_: keyboard\n"
534 "Czech (QWERTZ)"
535 msgstr "Česká (QWERTZ)"
536
537 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
538 #, c-format
539 msgid ""
540 "_: keyboard\n"
541 "German"
542 msgstr "Nemecká"
543
544 #: ../lib/keyboard.pm:188
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "_: keyboard\n"
548 "Dvorak"
549 msgstr "Dvorak"
550
551 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
552 #, c-format
553 msgid ""
554 "_: keyboard\n"
555 "Spanish"
556 msgstr "Španielska"
557
558 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "_: keyboard\n"
562 "Finnish"
563 msgstr "Fínska"
564
565 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
566 #, c-format
567 msgid ""
568 "_: keyboard\n"
569 "French"
570 msgstr "Francúzska"
571
572 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
573 #, c-format
574 msgid "UK keyboard"
575 msgstr "UK klávesnica"
576
577 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
578 #, c-format
579 msgid ""
580 "_: keyboard\n"
581 "Norwegian"
582 msgstr "Nórska"
583
584 #: ../lib/keyboard.pm:194
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "_: keyboard\n"
588 "Polish"
589 msgstr "Poľská"
590
591 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "_: keyboard\n"
595 "Russian"
596 msgstr "Ruská"
597
598 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "_: keyboard\n"
602 "Swedish"
603 msgstr "Švédska"
604
605 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
606 #, c-format
607 msgid "US keyboard"
608 msgstr "US klávesnica"
609
610 #: ../lib/keyboard.pm:199
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "_: keyboard\n"
614 "Albanian"
615 msgstr "Albánska"
616
617 #: ../lib/keyboard.pm:200
618 #, c-format
619 msgid ""
620 "_: keyboard\n"
621 "Armenian (old)"
622 msgstr "Arménska (stará)"
623
624 #: ../lib/keyboard.pm:201
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "_: keyboard\n"
628 "Armenian (typewriter)"
629 msgstr "Arménska (písací stroj)"
630
631 #: ../lib/keyboard.pm:202
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "_: keyboard\n"
635 "Armenian (phonetic)"
636 msgstr "Arménska (fonetická)"
637
638 #: ../lib/keyboard.pm:203
639 #, c-format
640 msgid ""
641 "_: keyboard\n"
642 "Arabic"
643 msgstr "Arabsky"
644
645 #: ../lib/keyboard.pm:204
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "_: keyboard\n"
649 "Azerbaidjani (latin)"
650 msgstr "Azerbajdžan (latin)"
651
652 #: ../lib/keyboard.pm:205
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "_: keyboard\n"
656 "Belgian"
657 msgstr "Belgická"
658
659 #: ../lib/keyboard.pm:206
660 #, c-format
661 msgid ""
662 "_: keyboard\n"
663 "Bengali (Inscript-layout)"
664 msgstr "Bengálska (\"Inscript\" rozloženie kláves)"
665
666 #: ../lib/keyboard.pm:207
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "_: keyboard\n"
670 "Bengali (Probhat)"
671 msgstr "Bengálska (\"Probhat\" rozloženie kláves)"
672
673 #: ../lib/keyboard.pm:208
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "_: keyboard\n"
677 "Bulgarian (phonetic)"
678 msgstr "Bulharská (fonetická)"
679
680 #: ../lib/keyboard.pm:209
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "_: keyboard\n"
684 "Bulgarian (BDS)"
685 msgstr "Bulharská (BDS)"
686
687 #: ../lib/keyboard.pm:210
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "_: keyboard\n"
691 "Brazilian (ABNT-2)"
692 msgstr "Brazílska"
693
694 #: ../lib/keyboard.pm:211
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "_: keyboard\n"
698 "Bosnian"
699 msgstr "Bosnianska"
700
701 #: ../lib/keyboard.pm:212
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "_: keyboard\n"
705 "Dzongkha/Tibetan"
706 msgstr "Tibetská"
707
708 #: ../lib/keyboard.pm:213
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "_: keyboard\n"
712 "Belarusian"
713 msgstr "Bieloruská"
714
715 #: ../lib/keyboard.pm:214
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "_: keyboard\n"
719 "Swiss (German layout)"
720 msgstr "Švajčiarska (Nemecké rozloženie kláves)"
721
722 #: ../lib/keyboard.pm:215
723 #, c-format
724 msgid ""
725 "_: keyboard\n"
726 "Swiss (French layout)"
727 msgstr "Švajčiarska (Francúzske rozloženie kláves)"
728
729 #: ../lib/keyboard.pm:217
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "_: keyboard\n"
733 "Cherokee syllabics"
734 msgstr "Cherokee syllabics"
735
736 #: ../lib/keyboard.pm:219
737 #, c-format
738 msgid ""
739 "_: keyboard\n"
740 "Czech (QWERTY)"
741 msgstr "Česká (QWERTY)"
742
743 #: ../lib/keyboard.pm:221
744 #, c-format
745 msgid ""
746 "_: keyboard\n"
747 "German (no dead keys)"
748 msgstr "Nemecká (bez mŕtvych kláves)"
749
750 #: ../lib/keyboard.pm:222
751 #, c-format
752 msgid ""
753 "_: keyboard\n"
754 "Devanagari"
755 msgstr "Devanagariská"
756
757 #: ../lib/keyboard.pm:223
758 #, c-format
759 msgid ""
760 "_: keyboard\n"
761 "Danish"
762 msgstr "Dánska"
763
764 #: ../lib/keyboard.pm:224
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "_: keyboard\n"
768 "Dvorak (US)"
769 msgstr "Dvorak (US)"
770
771 #: ../lib/keyboard.pm:225
772 #, c-format
773 msgid ""
774 "_: keyboard\n"
775 "Dvorak (Esperanto)"
776 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
777
778 #: ../lib/keyboard.pm:226
779 #, c-format
780 msgid ""
781 "_: keyboard\n"
782 "Dvorak (French)"
783 msgstr "Dvorak (Francúzska)"
784
785 #: ../lib/keyboard.pm:227
786 #, c-format
787 msgid ""
788 "_: keyboard\n"
789 "Dvorak (UK)"
790 msgstr "Dvorak (UK)"
791
792 #: ../lib/keyboard.pm:228
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "_: keyboard\n"
796 "Dvorak (Norwegian)"
797 msgstr "Dvorak (Nórska)"
798
799 #: ../lib/keyboard.pm:229
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "_: keyboard\n"
803 "Dvorak (Polish)"
804 msgstr "Dvorak (Poľská)"
805
806 #: ../lib/keyboard.pm:230
807 #, c-format
808 msgid ""
809 "_: keyboard\n"
810 "Dvorak (Swedish)"
811 msgstr "Dvorak (Švédska)"
812
813 #: ../lib/keyboard.pm:231
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "_: keyboard\n"
817 "Estonian"
818 msgstr "Estónska"
819
820 #: ../lib/keyboard.pm:234
821 #, c-format
822 msgid ""
823 "_: keyboard\n"
824 "Faroese"
825 msgstr "Fajerské ostrovy"
826
827 #: ../lib/keyboard.pm:237
828 #, c-format
829 msgid ""
830 "_: keyboard\n"
831 "Georgian (\"Russian\" layout)"
832 msgstr "Gruzínska (\"Ruské\" rozloženie kláves)"
833
834 #: ../lib/keyboard.pm:238
835 #, c-format
836 msgid ""
837 "_: keyboard\n"
838 "Georgian (\"Latin\" layout)"
839 msgstr "Gruzínska (\"Latin\" rozloženie kláves)"
840
841 #: ../lib/keyboard.pm:239
842 #, c-format
843 msgid ""
844 "_: keyboard\n"
845 "Greek"
846 msgstr "Grécka"
847
848 #: ../lib/keyboard.pm:240
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "_: keyboard\n"
852 "Greek (polytonic)"
853 msgstr "Grécka (polytonická)"
854
855 #: ../lib/keyboard.pm:241
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "_: keyboard\n"
859 "Gujarati"
860 msgstr "Gujaratiská"
861
862 #: ../lib/keyboard.pm:242
863 #, c-format
864 msgid ""
865 "_: keyboard\n"
866 "Gurmukhi"
867 msgstr "Gurmukhiská"
868
869 #: ../lib/keyboard.pm:243
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "_: keyboard\n"
873 "Croatian"
874 msgstr "Chorvátska"
875
876 #: ../lib/keyboard.pm:244
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "_: keyboard\n"
880 "Hungarian"
881 msgstr "Maďarská"
882
883 #: ../lib/keyboard.pm:245
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "_: keyboard\n"
887 "Irish"
888 msgstr "Írska"
889
890 #: ../lib/keyboard.pm:246
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "_: keyboard\n"
894 "Inuktitut"
895 msgstr "Inuktitutská"
896
897 #: ../lib/keyboard.pm:247
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "_: keyboard\n"
901 "Israeli"
902 msgstr "Izraelská"
903
904 #: ../lib/keyboard.pm:248
905 #, c-format
906 msgid ""
907 "_: keyboard\n"
908 "Israeli (phonetic)"
909 msgstr "Izraelská (fonetická)"
910
911 #: ../lib/keyboard.pm:249
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "_: keyboard\n"
915 "Iranian"
916 msgstr "Iránska"
917
918 #: ../lib/keyboard.pm:250
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "_: keyboard\n"
922 "Icelandic"
923 msgstr "Islandská"
924
925 #: ../lib/keyboard.pm:251
926 #, c-format
927 msgid ""
928 "_: keyboard\n"
929 "Italian"
930 msgstr "Talianska"
931
932 #: ../lib/keyboard.pm:255
933 #, c-format
934 msgid ""
935 "_: keyboard\n"
936 "Japanese 106 keys"
937 msgstr "Japonská 106 kláves"
938
939 #: ../lib/keyboard.pm:256
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "_: keyboard\n"
943 "Kannada"
944 msgstr "Kanada"
945
946 #: ../lib/keyboard.pm:257
947 #, c-format
948 msgid ""
949 "_: keyboard\n"
950 "Kyrgyz"
951 msgstr "Kyrgizská"
952
953 #: ../lib/keyboard.pm:258
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "_: keyboard\n"
957 "Korean"
958 msgstr "Kórejská klávesnica"
959
960 #: ../lib/keyboard.pm:260
961 #, c-format
962 msgid ""
963 "_: keyboard\n"
964 "Kurdish (arabic script)"
965 msgstr "Kurdská (arabsky)"
966
967 #: ../lib/keyboard.pm:261
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "_: keyboard\n"
971 "Latin American"
972 msgstr "Latinsko Americká"
973
974 #: ../lib/keyboard.pm:263
975 #, c-format
976 msgid ""
977 "_: keyboard\n"
978 "Laotian"
979 msgstr "Laoská"
980
981 #: ../lib/keyboard.pm:264
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid ""
984 "_: keyboard\n"
985 "Lithuanian"
986 msgstr "Iránska"
987
988 #: ../lib/keyboard.pm:265
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "_: keyboard\n"
992 "Latvian"
993 msgstr "Lotišsky"
994
995 #: ../lib/keyboard.pm:266
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "_: keyboard\n"
999 "Malayalam"
1000 msgstr "Malayalamsky"
1001
1002 #: ../lib/keyboard.pm:267
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "_: keyboard\n"
1006 "Maori"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: ../lib/keyboard.pm:268
1010 #, c-format
1011 msgid ""
1012 "_: keyboard\n"
1013 "Macedonian"
1014 msgstr "Macedónska"
1015
1016 #: ../lib/keyboard.pm:269
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "_: keyboard\n"
1020 "Myanmar (Burmese)"
1021 msgstr "Myanmarská (Burmská)"
1022
1023 #: ../lib/keyboard.pm:270
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "_: keyboard\n"
1027 "Mongolian (cyrillic)"
1028 msgstr "Mongolská (cyrilika)"
1029
1030 #: ../lib/keyboard.pm:271
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "_: keyboard\n"
1034 "Maltese (UK)"
1035 msgstr "Maltézska (UK)"
1036
1037 #: ../lib/keyboard.pm:272
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "_: keyboard\n"
1041 "Maltese (US)"
1042 msgstr "Maltézska (US)"
1043
1044 #: ../lib/keyboard.pm:273
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "_: keyboard\n"
1048 "Nigerian"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../lib/keyboard.pm:274
1052 #, c-format
1053 msgid ""
1054 "_: keyboard\n"
1055 "Dutch"
1056 msgstr "Holandský"
1057
1058 #: ../lib/keyboard.pm:276
1059 #, c-format
1060 msgid ""
1061 "_: keyboard\n"
1062 "Oriya"
1063 msgstr "Oriyjská"
1064
1065 #: ../lib/keyboard.pm:277
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "_: keyboard\n"
1069 "Polish (qwerty layout)"
1070 msgstr "Poľská (qwerty rozloženie kláves)"
1071
1072 #: ../lib/keyboard.pm:278
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "_: keyboard\n"
1076 "Polish (qwertz layout)"
1077 msgstr "Poľská (qwertz rozloženie kláves)"
1078
1079 #: ../lib/keyboard.pm:280
1080 #, c-format
1081 msgid ""
1082 "_: keyboard\n"
1083 "Pashto"
1084 msgstr "Paštúnska"
1085
1086 #: ../lib/keyboard.pm:281
1087 #, c-format
1088 msgid ""
1089 "_: keyboard\n"
1090 "Portuguese"
1091 msgstr "Portugalská"
1092
1093 #: ../lib/keyboard.pm:282
1094 #, c-format
1095 msgid ""
1096 "_: keyboard\n"
1097 "Canadian (Quebec)"
1098 msgstr "Kanadská (Quebec)"
1099
1100 #: ../lib/keyboard.pm:283
1101 #, c-format
1102 msgid ""
1103 "_: keyboard\n"
1104 "Romanian (qwertz)"
1105 msgstr "Románska (qwertz)"
1106
1107 #: ../lib/keyboard.pm:284
1108 #, c-format
1109 msgid ""
1110 "_: keyboard\n"
1111 "Romanian (qwerty)"
1112 msgstr "Románska (qwerty)"
1113
1114 #: ../lib/keyboard.pm:286
1115 #, c-format
1116 msgid ""
1117 "_: keyboard\n"
1118 "Russian (phonetic)"
1119 msgstr "Ruská (fonetická)"
1120
1121 #: ../lib/keyboard.pm:288
1122 #, c-format
1123 msgid ""
1124 "_: keyboard\n"
1125 "Slovenian"
1126 msgstr "Slovinská"
1127
1128 #: ../lib/keyboard.pm:290
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "_: keyboard\n"
1132 "Sinhala"
1133 msgstr ""
1134 "_: keyboard\n"
1135 "Sinhala"
1136
1137 #: ../lib/keyboard.pm:291
1138 #, c-format
1139 msgid ""
1140 "_: keyboard\n"
1141 "Slovakian (QWERTZ)"
1142 msgstr "Slovenská (QWERTZ)"
1143
1144 #: ../lib/keyboard.pm:292
1145 #, c-format
1146 msgid ""
1147 "_: keyboard\n"
1148 "Slovakian (QWERTY)"
1149 msgstr "Slovenská (QWERTY)"
1150
1151 #: ../lib/keyboard.pm:293
1152 #, c-format
1153 msgid ""
1154 "_: keyboard\n"
1155 "Saami (norwegian)"
1156 msgstr "Saami (Nórska)"
1157
1158 #: ../lib/keyboard.pm:294
1159 #, c-format
1160 msgid ""
1161 "_: keyboard\n"
1162 "Saami (swedish/finnish)"
1163 msgstr "Saámska (švédsky/fínsky)"
1164
1165 #: ../lib/keyboard.pm:296
1166 #, c-format
1167 msgid ""
1168 "_: keyboard\n"
1169 "Sindhi"
1170 msgstr "Sindhi"
1171
1172 #: ../lib/keyboard.pm:298
1173 #, c-format
1174 msgid ""
1175 "_: keyboard\n"
1176 "Serbian (cyrillic)"
1177 msgstr "Srbská (cyrillic)"
1178
1179 #: ../lib/keyboard.pm:299
1180 #, c-format
1181 msgid ""
1182 "_: keyboard\n"
1183 "Syriac"
1184 msgstr "Sýria"
1185
1186 #: ../lib/keyboard.pm:300
1187 #, c-format
1188 msgid ""
1189 "_: keyboard\n"
1190 "Syriac (phonetic)"
1191 msgstr "Sýrska (fonetická)"
1192
1193 #: ../lib/keyboard.pm:301
1194 #, c-format
1195 msgid ""
1196 "_: keyboard\n"
1197 "Telugu"
1198 msgstr "Telugžská"
1199
1200 #: ../lib/keyboard.pm:303
1201 #, c-format
1202 msgid ""
1203 "_: keyboard\n"
1204 "Tamil (ISCII-layout)"
1205 msgstr "Tamilská (TSCII)"
1206
1207 #: ../lib/keyboard.pm:304
1208 #, c-format
1209 msgid ""
1210 "_: keyboard\n"
1211 "Tamil (Typewriter-layout)"
1212 msgstr "Tamilská (písací stroj)"
1213
1214 #: ../lib/keyboard.pm:305
1215 #, c-format
1216 msgid ""
1217 "_: keyboard\n"
1218 "Thai (Kedmanee)"
1219 msgstr "Thajská (Kedmanee) klávesnica"
1220
1221 #: ../lib/keyboard.pm:306
1222 #, c-format
1223 msgid ""
1224 "_: keyboard\n"
1225 "Thai (TIS-820)"
1226 msgstr "Thajská (TIS-820) klávesnica"
1227
1228 #: ../lib/keyboard.pm:308
1229 #, c-format
1230 msgid ""
1231 "_: keyboard\n"
1232 "Thai (Pattachote)"
1233 msgstr "Thajská (Pattachote) klávesnica"
1234
1235 #: ../lib/keyboard.pm:310
1236 #, c-format
1237 msgid ""
1238 "_: keyboard\n"
1239 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1240 msgstr ""
1241 "_: keyboard\n"
1242 "Tifinagh (marocký vzhľad) (+latin/arabic)"
1243
1244 #: ../lib/keyboard.pm:311
1245 #, c-format
1246 msgid ""
1247 "_: keyboard\n"
1248 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1249 msgstr ""
1250 "_: keyboard\n"
1251 "Tifinagh (fonetická) (+latin/arabic)"
1252
1253 #: ../lib/keyboard.pm:313
1254 #, c-format
1255 msgid ""
1256 "_: keyboard\n"
1257 "Tajik"
1258 msgstr "Tajik klávesnica"
1259
1260 #: ../lib/keyboard.pm:315
1261 #, c-format
1262 msgid ""
1263 "_: keyboard\n"
1264 "Turkmen"
1265 msgstr "Turkménska"
1266
1267 #: ../lib/keyboard.pm:316
1268 #, c-format
1269 msgid ""
1270 "_: keyboard\n"
1271 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1272 msgstr "Turecká (tradičný \"F\" model)"
1273
1274 #: ../lib/keyboard.pm:317
1275 #, c-format
1276 msgid ""
1277 "_: keyboard\n"
1278 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1279 msgstr "Turecká (moderný \"Q\" model)"
1280
1281 #: ../lib/keyboard.pm:319
1282 #, c-format
1283 msgid ""
1284 "_: keyboard\n"
1285 "Ukrainian"
1286 msgstr "Ukrajinská"
1287
1288 #: ../lib/keyboard.pm:321
1289 #, c-format
1290 msgid ""
1291 "_: keyboard\n"
1292 "Urdu keyboard"
1293 msgstr "Urdská"
1294
1295 #: ../lib/keyboard.pm:323
1296 #, c-format
1297 msgid "US keyboard (international)"
1298 msgstr "US klávesnica (medzinárodná)"
1299
1300 #: ../lib/keyboard.pm:324
1301 #, c-format
1302 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: ../lib/keyboard.pm:325
1306 #, c-format
1307 msgid ""
1308 "_: keyboard\n"
1309 "Uzbek (cyrillic)"
1310 msgstr "Uzbecká (cyrillic)"
1311
1312 #: ../lib/keyboard.pm:327
1313 #, c-format
1314 msgid ""
1315 "_: keyboard\n"
1316 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1317 msgstr "Vietnamská \"numerická\" QWERTY"
1318
1319 #: ../lib/keyboard.pm:328
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "_: keyboard\n"
1323 "Yugoslavian (latin)"
1324 msgstr "Juhoslovanská (latin)"
1325
1326 #: ../lib/keyboard.pm:335
1327 #, c-format
1328 msgid "Right Alt key"
1329 msgstr "pravý Alt kláves"
1330
1331 #: ../lib/keyboard.pm:336
1332 #, c-format
1333 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1334 msgstr "obidve Shift klávesy naraz"
1335
1336 #: ../lib/keyboard.pm:337
1337 #, c-format
1338 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1339 msgstr "Ctrl a Shift klávesy naraz"
1340
1341 #: ../lib/keyboard.pm:338
1342 #, c-format
1343 msgid "CapsLock key"
1344 msgstr "CapsLock klávesu"
1345
1346 #: ../lib/keyboard.pm:339
1347 #, c-format
1348 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1349 msgstr "Shift a CapsLock klávesy naraz"
1350
1351 #: ../lib/keyboard.pm:340
1352 #, c-format
1353 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1354 msgstr "Ctrl a Alt klávesy naraz"
1355
1356 #: ../lib/keyboard.pm:341
1357 #, c-format
1358 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1359 msgstr "Alt a Shift klávesy naraz"
1360
1361 #: ../lib/keyboard.pm:342
1362 #, c-format
1363 msgid "\"Menu\" key"
1364 msgstr "\"Menu\" kláves"
1365
1366 #: ../lib/keyboard.pm:343
1367 #, c-format
1368 msgid "Left \"Windows\" key"
1369 msgstr "Ľavý \"Windows\" kláves"
1370
1371 #: ../lib/keyboard.pm:344
1372 #, c-format
1373 msgid "Right \"Windows\" key"
1374 msgstr "Pravý \"Windows\" kláves"
1375
1376 #: ../lib/keyboard.pm:345
1377 #, c-format
1378 msgid "Both Control keys simultaneously"
1379 msgstr "obidve Control klávesy naraz"
1380
1381 #: ../lib/keyboard.pm:346
1382 #, c-format
1383 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1384 msgstr "obidve Alt klávesy naraz"
1385
1386 #: ../lib/keyboard.pm:347
1387 #, c-format
1388 msgid "Left Shift key"
1389 msgstr "Ľavá Shift klávesa"
1390
1391 #: ../lib/keyboard.pm:348
1392 #, c-format
1393 msgid "Right Shift key"
1394 msgstr "Pravá Shift klávesa"
1395
1396 #: ../lib/keyboard.pm:349
1397 #, c-format
1398 msgid "Left Alt key"
1399 msgstr "Pravá Alt klávesa"
1400
1401 #: ../lib/keyboard.pm:350
1402 #, c-format
1403 msgid "Left Control key"
1404 msgstr "Ľavá klávesa Control"
1405
1406 #: ../lib/keyboard.pm:351
1407 #, c-format
1408 msgid "Right Control key"
1409 msgstr "Pravý Control kláves"
1410
1411 #: ../lib/keyboard.pm:387
1412 #, c-format
1413 msgid ""
1414 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1415 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1416 "(eg: latin and non latin)"
1417 msgstr ""
1418 "Tu si môžete vybrať klávesu alebo kombináciu kláves pomocou\n"
1419 "ktorých bude možné prepínať medzi rôznymi klávesovými mapami\n"
1420 "(napr. us a sk)"
1421
1422 #: ../lib/keyboard.pm:392
1423 #, c-format
1424 msgid "Warning"
1425 msgstr "Varovanie"
1426
1427 #: ../lib/keyboard.pm:393
1428 #, c-format
1429 msgid ""
1430 "This setting will be activated after the installation.\n"
1431 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1432 "key to switch between the different keyboard layouts."
1433 msgstr ""
1434 "Toto nastavenie bude aktivované po inštalácii.\n"
1435 "Počas inštalácie môžete používať pravý Control kláves\n"
1436 "na prepnutie sa medzi rôznymi klávesovými mapami."
1437
1438 #: ../lib/mouse.pm:23
1439 #, c-format
1440 msgid "Sun - Mouse"
1441 msgstr "Sun myš"
1442
1443 #: ../lib/mouse.pm:29
1444 #, c-format
1445 msgid "Standard"
1446 msgstr "Štandardná"
1447
1448 #: ../lib/mouse.pm:30
1449 #, c-format
1450 msgid "Logitech MouseMan+"
1451 msgstr "Logitech MouseMan+"
1452
1453 #: ../lib/mouse.pm:31
1454 #, c-format
1455 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1456 msgstr "Štandardná PS2 myš s kolieskom"
1457
1458 #: ../lib/mouse.pm:32
1459 #, c-format
1460 msgid "GlidePoint"
1461 msgstr "GlidePoint"
1462
1463 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1464 #, c-format
1465 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1466 msgstr "Kensington Thinking myš"
1467
1468 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1469 #, c-format
1470 msgid "Genius NetMouse"
1471 msgstr "Genius NetMouse"
1472
1473 #: ../lib/mouse.pm:37
1474 #, c-format
1475 msgid "Genius NetScroll"
1476 msgstr "Genius NetScroll"
1477
1478 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1479 #, c-format
1480 msgid "Microsoft Explorer"
1481 msgstr "Microsoft Explorer"
1482
1483 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1484 #, c-format
1485 msgid "1 button"
1486 msgstr "1 tlačidlo"
1487
1488 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1489 #, c-format
1490 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1491 msgstr "štandardná myš s 2 tlačidlami"
1492
1493 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1494 #, c-format
1495 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1496 msgstr "Štandardná trojtlačidlová myš s emuláciou kolieska"
1497
1498 #: ../lib/mouse.pm:47
1499 #, c-format
1500 msgid "Wheel"
1501 msgstr "Koliesko"
1502
1503 #: ../lib/mouse.pm:51
1504 #, c-format
1505 msgid "serial"
1506 msgstr "sériová"
1507
1508 #: ../lib/mouse.pm:54
1509 #, c-format
1510 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1511 msgstr "Štandardná trojtlačidlová"
1512
1513 #: ../lib/mouse.pm:56
1514 #, c-format
1515 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1516 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1517
1518 #: ../lib/mouse.pm:57
1519 #, c-format
1520 msgid "Logitech MouseMan"
1521 msgstr "Logitech MouseMan"
1522
1523 #: ../lib/mouse.pm:58
1524 #, c-format
1525 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1526 msgstr "Logitech MouseMan s emuláciou kolieska"
1527
1528 #: ../lib/mouse.pm:59
1529 #, c-format
1530 msgid "Mouse Systems"
1531 msgstr "Mouse Systems"
1532
1533 #: ../lib/mouse.pm:61
1534 #, c-format
1535 msgid "Logitech CC Series"
1536 msgstr "Logitech CC Series"
1537
1538 #: ../lib/mouse.pm:62
1539 #, c-format
1540 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1541 msgstr "Logitech CC Séria s emuláciou kolieska"
1542
1543 #: ../lib/mouse.pm:63
1544 #, c-format
1545 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1546 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1547
1548 #: ../lib/mouse.pm:65
1549 #, c-format
1550 msgid "MM Series"
1551 msgstr "MM Series"
1552
1553 #: ../lib/mouse.pm:66
1554 #, c-format
1555 msgid "MM HitTablet"
1556 msgstr "MM HitTablet"
1557
1558 #: ../lib/mouse.pm:67
1559 #, c-format
1560 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1561 msgstr "Logitech Mouse (sériová, starý typ C7)"
1562
1563 #: ../lib/mouse.pm:68
1564 #, c-format
1565 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1566 msgstr "Logitech Mouse (sériová, starý typ C7) s emuláciou kolieska"
1567
1568 #: ../lib/mouse.pm:70
1569 #, c-format
1570 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1571 msgstr "Kensington Thinking myš s emuláciou kolieska"
1572
1573 #: ../lib/mouse.pm:73
1574 #, c-format
1575 msgid "busmouse"
1576 msgstr "busmouse"
1577
1578 #: ../lib/mouse.pm:76
1579 #, c-format
1580 msgid "2 buttons"
1581 msgstr "2 tlačidlá"
1582
1583 #: ../lib/mouse.pm:77
1584 #, c-format
1585 msgid "3 buttons"
1586 msgstr "3 tlačidlá"
1587
1588 #: ../lib/mouse.pm:78
1589 #, c-format
1590 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1591 msgstr "Emulácia 3 tlačidiel s emuláciou kolieska"
1592
1593 #: ../lib/mouse.pm:81
1594 #, c-format
1595 msgid "Universal"
1596 msgstr "Univerzálny"
1597
1598 #: ../lib/mouse.pm:83
1599 #, c-format
1600 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1601 msgstr "Ktorákoľvek PS/2 a USB myš"
1602
1603 #: ../lib/mouse.pm:84
1604 #, c-format
1605 msgid "Force evdev"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: ../lib/mouse.pm:85
1609 #, c-format
1610 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1611 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1612
1613 #: ../lib/mouse.pm:86
1614 #, c-format
1615 msgid "VirtualBox mouse"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: ../lib/mouse.pm:87
1619 #, fuzzy, c-format
1620 msgid "VMware mouse"
1621 msgstr "Rozdielne"
1622
1623 #: ../lib/mouse.pm:90
1624 #, c-format
1625 msgid "none"
1626 msgstr "Žiadna"
1627
1628 #: ../lib/mouse.pm:92
1629 #, c-format
1630 msgid "No mouse"
1631 msgstr "Žiadna myš"
1632
1633 #: ../lib/mouse.pm:475
1634 #, c-format
1635 msgid "Testing the mouse"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: ../lib/mouse.pm:512
1639 #, c-format
1640 msgid "Please choose your type of mouse."
1641 msgstr "Prosím, zvoľte typ vašej myši."
1642
1643 #: ../lib/mouse.pm:513
1644 #, c-format
1645 msgid "Mouse choice"
1646 msgstr "Výber myši"
1647
1648 #: ../lib/mouse.pm:529
1649 #, c-format
1650 msgid "Emulate third button?"
1651 msgstr "Emulovať 3 tlačidlá?"
1652
1653 #: ../lib/mouse.pm:533
1654 #, c-format
1655 msgid "Mouse Port"
1656 msgstr "Port myši"
1657
1658 #: ../lib/mouse.pm:534
1659 #, c-format
1660 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1661 msgstr "Prosím zvoľte ku ktorému sériovému portu je vaša myš pripojená."
1662
1663 #: ../lib/mouse.pm:543
1664 #, c-format
1665 msgid "Buttons emulation"
1666 msgstr "Emulácia tlačidiel"
1667
1668 #: ../lib/mouse.pm:545
1669 #, c-format
1670 msgid "Button 2 Emulation"
1671 msgstr "Emulácia druhého tlačidla"
1672
1673 #: ../lib/mouse.pm:546
1674 #, c-format
1675 msgid "Button 3 Emulation"
1676 msgstr "Emulácia tretieho tlačidla"
1677
1678 #: ../lib/mouse.pm:597
1679 #, c-format
1680 msgid "Please test the mouse"
1681 msgstr "Prosím otestujte myš."
1682
1683 #: ../lib/mouse.pm:599
1684 #, c-format
1685 msgid "To activate the mouse,"
1686 msgstr "Pre aktiváciu myši,"
1687
1688 #: ../lib/mouse.pm:600
1689 #, c-format
1690 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1691 msgstr "POHNITE KOLIESKOM!"
1692
1693 #: ../tools/XFdrake:71
1694 #, c-format
1695 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1696 msgstr "Je potrebné reštartovať počítač aby sa zmeny prejavili"
1697
1698 #: ../tools/keyboarddrake:37
1699 #, c-format
1700 msgid "Keyboard"
1701 msgstr "Klávesnica"
1702
1703 #: ../tools/keyboarddrake:38
1704 #, c-format
1705 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1706 msgstr "Prosím, zvoľte váš typ klávesnice"
1707
1708 #: ../tools/keyboarddrake:39
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "Keyboard layout"
1711 msgstr "Rozloženie klávesnice"
1712
1713 #: ../tools/keyboarddrake:52
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "Keyboard type"
1716 msgstr "Klávesnica"
1717
1718 #: ../tools/keyboarddrake:65
1719 #, c-format
1720 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1721 msgstr "Chcete aby BackSpace vrátil Delete na konzole?"
1722
1723 #~ msgid ""
1724 #~ "_: keyboard\n"
1725 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1726 #~ msgstr "Litovská AZERTY (stará)"
1727
1728 #~ msgid ""
1729 #~ "_: keyboard\n"
1730 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1731 #~ msgstr "Litovská AZERTY (nová)"
1732
1733 #~ msgid ""
1734 #~ "_: keyboard\n"
1735 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1736 #~ msgstr "Litovská QWERTY"
1737
1738 #~ msgid ""
1739 #~ "_: keyboard\n"
1740 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1741 #~ msgstr "Litovská \"fonetická\" QWERTY"
1742
1743 #~ msgid "Mouse test"
1744 #~ msgstr "Test myši"
1745
1746 #~ msgid "Please test your mouse:"
1747 #~ msgstr "Prosím otestujte si myš:"
1748
1749 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1750 #~ msgstr "Plug'n Play zrejme zlyhalo. Vyberte si prosím ručne monitor"
1751
1752 #, fuzzy
1753 #~ msgid "Use %s"
1754 #~ msgstr "Umask pre používateľa"
1755
1756 #~ msgid "Please wait"
1757 #~ msgstr "Prosím čakajte"
1758
1759 #~ msgid "Bootloader installation in progress"
1760 #~ msgstr "Prebieha inštalácia zavádzača"
1761
1762 #~ msgid ""
1763 #~ "LILO wants to assign a new Volume ID to drive %s. However, changing\n"
1764 #~ "the Volume ID of a Windows NT, 2000, or XP boot disk is a fatal Windows "
1765 #~ "error.\n"
1766 #~ "This caution does not apply to Windows 95 or 98, or to NT data disks.\n"
1767 #~ "\n"
1768 #~ "Assign a new Volume ID?"
1769 #~ msgstr ""
1770 #~ "LILO sa chystá priradiť zariadeniu %s nové ID partície (Volume ID). "
1771 #~ "Zmena\n"
1772 #~ "ID partície je pokladaná operačnými systémami Windows NT,\n"
1773 #~ "2000, alebo XP za fatálnu chybu.\n"
1774 #~ "Toto varovanie sa nevzťahuje na operačné systémy Windows 95 a 98 alebo\n"
1775 #~ "na dátové disky Windows NT.\n"
1776 #~ "\n"
1777 #~ "Přiradiť nové ID partície?"
1778
1779 #~ msgid "Installation of bootloader failed. The following error occurred:"
1780 #~ msgstr "Inštalácia zavádzača zlyhala. Vyskytla sa nasledujúca chyba:"
1781
1782 #~ msgid ""
1783 #~ "You may need to change your Open Firmware boot-device to\n"
1784 #~ " enable the bootloader. If you do not see the bootloader prompt at\n"
1785 #~ " reboot, hold down Command-Option-O-F at reboot and enter:\n"
1786 #~ " setenv boot-device %s,\\\\:tbxi\n"
1787 #~ " Then type: shut-down\n"
1788 #~ "At your next boot you should see the bootloader prompt."
1789 #~ msgstr ""
1790 #~ "Bude potrebné aby ste zmenili root zariadenie pre váš Open Firmware\n"
1791 #~ " kvôli zavádzaču. Ak nevidíte výzvu zavádzača po reštarte,\n"
1792 #~ " stlačte kombináciu 'Command-Option-O-F' počas reštartu a napíšte:\n"
1793 #~ " setenv boot-device %s,\\\\:tbxi\n"
1794 #~ " Potom napíšte: shut-down\n"
1795 #~ "Pri ďalšom štarte by ste mali vidieť výzvu zavádzača."
1796
1797 #~ msgid ""
1798 #~ "You decided to install the bootloader on a partition.\n"
1799 #~ "This implies you already have a bootloader on the hard drive you boot "
1800 #~ "(eg: System Commander).\n"
1801 #~ "\n"
1802 #~ "On which drive are you booting?"
1803 #~ msgstr ""
1804 #~ "Rozhodli ste sa inštalovať zavádzač na diskový oddiel.\n"
1805 #~ "Toto umožňuje mať už zavádzač na vašom disku (napr. System Commander).\n"
1806 #~ "\n"
1807 #~ "Z akého disku chcete štartovať?"
1808
1809 #~ msgid "First sector of drive (MBR)"
1810 #~ msgstr "Prvý sektor disku (MBR)"
1811
1812 #~ msgid "First sector of the root partition"
1813 #~ msgstr "Prvý sektor hlavného oddielu"
1814
1815 #~ msgid "On Floppy"
1816 #~ msgstr "Na diskete"
1817
1818 #~ msgid "Skip"
1819 #~ msgstr "Vynechať"
1820
1821 #~ msgid "LILO/grub Installation"
1822 #~ msgstr "Inštalácia lilo/grub"
1823
1824 #~ msgid "Where do you want to install the bootloader?"
1825 #~ msgstr "Kam si želáte nainštalovať zavádzač?"
1826
1827 #~ msgid "Boot Style Configuration"
1828 #~ msgstr "Konfigurácia štýlu štartovania"
1829
1830 #~ msgid "Bootloader main options"
1831 #~ msgstr "Hlavné parametre zavádzača"
1832
1833 #~ msgid "Bootloader"
1834 #~ msgstr "Zavádzač"
1835
1836 #~ msgid "Bootloader to use"
1837 #~ msgstr "Použiť zavádzač"
1838
1839 #~ msgid "Boot device"
1840 #~ msgstr "Boot zariadenie"
1841
1842 #~ msgid "Delay before booting default image"
1843 #~ msgstr "Pauza pred štartom predvoleného jadra"
1844
1845 #~ msgid "Enable ACPI"
1846 #~ msgstr "Povoliť ACPI"
1847
1848 #, fuzzy
1849 #~ msgid "Enable APIC"
1850 #~ msgstr "Povoliť ACPI"
1851
1852 #, fuzzy
1853 #~ msgid "Enable Local APIC"
1854 #~ msgstr "Povoliť ACPI"
1855
1856 #~ msgid "Password"
1857 #~ msgstr "Heslo"
1858
1859 #~ msgid "The passwords do not match"
1860 #~ msgstr "Zadané heslá nie sú rovnaké"
1861
1862 #~ msgid "Please try again"
1863 #~ msgstr "Prosím skúste znovu"
1864
1865 #, fuzzy
1866 #~ msgid "You can not use a password with %s"
1867 #~ msgstr "Nemôžete použiť kryptovaný súborový systém pre bod pripojenia %s"
1868
1869 #~ msgid "Password (again)"
1870 #~ msgstr "Heslo (znova)"
1871
1872 #~ msgid "Restrict command line options"
1873 #~ msgstr "Obmedz voľby príkazového riadku"
1874
1875 #~ msgid "restrict"
1876 #~ msgstr "obmedz"
1877
1878 #~ msgid ""
1879 #~ "Option ``Restrict command line options'' is of no use without a password"
1880 #~ msgstr ""
1881 #~ "Parameter ``Obmedz voľby príkazového riadku'' je bez použitia hesla "
1882 #~ "vypnutý"
1883
1884 #~ msgid "Clean /tmp at each boot"
1885 #~ msgstr "Vyčistiť /tmp pri každom štarte"
1886
1887 #~ msgid "Precise RAM size if needed (found %d MB)"
1888 #~ msgstr "Presná veľkosť pamäte (našiel som %d MB)"
1889
1890 #~ msgid "Give the ram size in MB"
1891 #~ msgstr "Zadajte veľkosť pamäti v Mb"
1892
1893 #~ msgid "Init Message"
1894 #~ msgstr "Inicializačná správa"
1895
1896 #~ msgid "Open Firmware Delay"
1897 #~ msgstr "Pauza pre Open Firmware"
1898
1899 #~ msgid "Kernel Boot Timeout"
1900 #~ msgstr "Oneskorenie pre štart kernelu"
1901
1902 #~ msgid "Enable CD Boot?"
1903 #~ msgstr "Povoliť štart z CD?"
1904
1905 #~ msgid "Enable OF Boot?"
1906 #~ msgstr "Povoliť štart z Open Firmware?"
1907
1908 #~ msgid "Default OS?"
1909 #~ msgstr "Predvolený OS?"
1910
1911 #~ msgid "Image"
1912 #~ msgstr "Obraz"
1913
1914 #~ msgid "Root"
1915 #~ msgstr "Root"
1916
1917 #~ msgid "Append"
1918 #~ msgstr "Pridať"
1919
1920 #~ msgid "Video mode"
1921 #~ msgstr "Video mód"
1922
1923 #~ msgid "Initrd"
1924 #~ msgstr "Initrd"
1925
1926 #~ msgid "Network profile"
1927 #~ msgstr "Sieťový profil"
1928
1929 #~ msgid "Label"
1930 #~ msgstr "Záznam"
1931
1932 #~ msgid "Default"
1933 #~ msgstr "Predvoľba"
1934
1935 #~ msgid "NoVideo"
1936 #~ msgstr "Bez videa"
1937
1938 #~ msgid "Empty label not allowed"
1939 #~ msgstr "Prázdny záznam nie je dovolený"
1940
1941 #~ msgid "You must specify a kernel image"
1942 #~ msgstr "Musíte zadať súbor s jadrom"
1943
1944 #~ msgid "You must specify a root partition"
1945 #~ msgstr "Musíte nastaviť koreňový oddiel"
1946
1947 #~ msgid "This label is already used"
1948 #~ msgstr "Tento záznam je už použitý"
1949
1950 #~ msgid "Which type of entry do you want to add?"
1951 #~ msgstr "Aký typ záznamu chcete pridať"
1952
1953 #~ msgid "Linux"
1954 #~ msgstr "Linux"
1955
1956 #~ msgid "Other OS (SunOS...)"
1957 #~ msgstr "Iný OS (SunOS...)"
1958
1959 #~ msgid "Other OS (MacOS...)"
1960 #~ msgstr "Iný OS (MacOS...)"
1961
1962 #~ msgid "Other OS (Windows...)"
1963 #~ msgstr "Iný OS (Windows...)"
1964
1965 #~ msgid ""
1966 #~ "Here are the entries on your boot menu so far.\n"
1967 #~ "You can create additional entries or change the existing ones."
1968 #~ msgstr ""
1969 #~ "Momentálne sa tu nachádzajú tieto záznamy.\n"
1970 #~ "Môžete pridávať ďalšie alebo meniť existujúce."
1971
1972 #~ msgid "access to X programs"
1973 #~ msgstr "prístup ku X programom"
1974
1975 #~ msgid "access to rpm tools"
1976 #~ msgstr "prístup k rpm nástrojom"
1977
1978 #~ msgid "allow \"su\""
1979 #~ msgstr "dovoliť \"su\""
1980
1981 #~ msgid "access to administrative files"
1982 #~ msgstr "prístup ku konfiguračným súborom"
1983
1984 #~ msgid "access to network tools"
1985 #~ msgstr "prístup k sieťovým nástrojom"
1986
1987 #~ msgid "access to compilation tools"
1988 #~ msgstr "prístup ku kompilačným nástrojom"
1989
1990 #~ msgid "(already added %s)"
1991 #~ msgstr "(už pridaný %s)"
1992
1993 #~ msgid "Please give a user name"
1994 #~ msgstr "Prosím zadajte používateľské meno"
1995
1996 #~ msgid ""
1997 #~ "The user name must contain only lower cased letters, numbers, `-' and `_'"
1998 #~ msgstr ""
1999 #~ "Používateľské meno môže obsahovať len malé písmená, číslice, `-' a `_'"
2000
2001 #~ msgid "The user name is too long"
2002 #~ msgstr "Používateľské meno je príliš dlhé"
2003
2004 #~ msgid "This user name has already been added"
2005 #~ msgstr "Takýto používateľ je už pridaný"
2006
2007 #~ msgid "User ID"
2008 #~ msgstr "ID používateľa"
2009
2010 #~ msgid "Group ID"
2011 #~ msgstr "ID skupiny"
2012
2013 #~ msgid "%s must be a number"
2014 #~ msgstr "%s musí byť číslo"
2015
2016 #~ msgid "%s should be above 500. Accept anyway?"
2017 #~ msgstr "%s by malo byť viac ako 500. Akceptovať aj tak?"
2018
2019 #~ msgid "Add user"
2020 #~ msgstr "Pridať používateľa"
2021
2022 #~ msgid ""
2023 #~ "Enter a user\n"
2024 #~ "%s"
2025 #~ msgstr ""
2026 #~ "Pridať používateľa\n"
2027 #~ "%s"
2028
2029 #~ msgid "Done"
2030 #~ msgstr "Hotovo"
2031
2032 #~ msgid "Accept user"
2033 #~ msgstr "Akceptuj používateľa"
2034
2035 #~ msgid "Real name"
2036 #~ msgstr "Reálne meno"
2037
2038 #~ msgid "Login name"
2039 #~ msgstr "Prihlasovacie meno"
2040
2041 #~ msgid "Shell"
2042 #~ msgstr "Interpreter"
2043
2044 #~ msgid "Icon"
2045 #~ msgstr "Ikona"
2046
2047 #~ msgid "Autologin"
2048 #~ msgstr "Autologin"
2049
2050 #~ msgid "I can set up your computer to automatically log on one user."
2051 #~ msgstr ""
2052 #~ "Môžem nastaviť váš počítač tak, aby sa po reštarte prebehlo automatické "
2053 #~ "prihlásenie niektorého používateľa."
2054
2055 #~ msgid "Use this feature"
2056 #~ msgstr "Použiť túto vlastnosť"
2057
2058 #~ msgid "Choose the default user:"
2059 #~ msgstr "Zvoľte predvoleného používateľa:"
2060
2061 #~ msgid "Choose the window manager to run:"
2062 #~ msgstr "Vyberte si window manažéra:"
2063
2064 #~ msgid "License agreement"
2065 #~ msgstr "Súhlas s licenciou"
2066
2067 #~ msgid "Release Notes"
2068 #~ msgstr "Poznámky k aktuálnej verzii"
2069
2070 #~ msgid "Accept"
2071 #~ msgstr "Akceptujem"
2072
2073 #~ msgid "Refuse"
2074 #~ msgstr "Odmietam"
2075
2076 #~ msgid "Please choose a language to use."
2077 #~ msgstr "Prosím, zvoľte jazyk, ktorý chcete používať."
2078
2079 #~ msgid "Language choice"
2080 #~ msgstr "Výber jazyka"
2081
2082 #~ msgid ""
2083 #~ "Mandriva Linux can support multiple languages. Select\n"
2084 #~ "the languages you would like to install. They will be available\n"
2085 #~ "when your installation is complete and you restart your system."
2086 #~ msgstr "Môžete zvoliť ďalšie jazyky použiteľné po inštalácii"
2087
2088 #~ msgid "Multi languages"
2089 #~ msgstr "Viac jazykov"
2090
2091 #~ msgid "All languages"
2092 #~ msgstr "Všetky jazyky"
2093
2094 #~ msgid "Country / Region"
2095 #~ msgstr "Krajina"
2096
2097 #~ msgid "Please choose your country."
2098 #~ msgstr "Prosím, zvoľte si vašu krajinu."
2099
2100 #~ msgid "Here is the full list of available countries"
2101 #~ msgstr "Tu je celý zoznam dostupných krajín"
2102
2103 #~ msgid "Other Countries"
2104 #~ msgstr "Iné krajiny"
2105
2106 #~ msgid "Advanced"
2107 #~ msgstr "Rozšírené"
2108
2109 #~ msgid "Input method:"
2110 #~ msgstr "Vstupná metóda:"
2111
2112 #~ msgid "None"
2113 #~ msgstr "Nič"
2114
2115 #~ msgid "No sharing"
2116 #~ msgstr "Bez zdieľania"
2117
2118 #~ msgid "Allow all users"
2119 #~ msgstr "Povoliť všetkým používateľom"
2120
2121 #~ msgid ""
2122 #~ "Would you like to allow users to share some of their directories?\n"
2123 #~ "Allowing this will permit users to simply click on \"Share\" in konqueror "
2124 #~ "and nautilus.\n"
2125 #~ "\n"
2126 #~ "\"Custom\" permit a per-user granularity.\n"
2127 #~ msgstr ""
2128 #~ "Želáte si povoliť používateľom zdielať niektorý z priečinkov?\n"
2129 #~ "Týmto povolíte používateľom zdieľanie jednoduchým kliknutím na \"Zdieľať"
2130 #~ "\" v Konquerore a Nautiluse.\n"
2131 #~ "\n"
2132 #~ "\"Vlastný výber\" povolí granularitu podľa používateľa.\n"
2133
2134 #~ msgid ""
2135 #~ "NFS: the traditional Unix file sharing system, with less support on Mac "
2136 #~ "and Windows."
2137 #~ msgstr ""
2138 #~ "NFS: je tradičný systém pre zdieľanie súborov v systémoch Unix s malou "
2139 #~ "podporou systémov Mac a Windows"
2140
2141 #~ msgid ""
2142 #~ "SMB: a file sharing system used by Windows, Mac OS X and many modern "
2143 #~ "Linux systems."
2144 #~ msgstr ""
2145 #~ "SMB: systém zdieľania súborov používaný vo Windows, Mac OS X a mnohými "
2146 #~ "modernými Linux systémami."
2147
2148 #~ msgid ""
2149 #~ "You can export using NFS or SMB. Please select which you would like to "
2150 #~ "use."
2151 #~ msgstr ""
2152 #~ "Môžete spraviť export pomocou NFS alebo Samba. Vyberte si čo chcete "
2153 #~ "použiť."
2154
2155 #~ msgid "Launch userdrake"
2156 #~ msgstr "Spusť userdrake"
2157
2158 #~ msgid "Close"
2159 #~ msgstr "Zatvoriť"
2160
2161 #~ msgid ""
2162 #~ "The per-user sharing uses the group \"fileshare\". \n"
2163 #~ "You can use userdrake to add a user to this group."
2164 #~ msgstr ""
2165 #~ "Zdieľanie podľa používateľov používa skupinu \"fileshare\".\n"
2166 #~ "Môžete použiť userdrake na pridanie používateľa do tejto skupiny."
2167
2168 #~ msgid "Please log out and then use Ctrl-Alt-BackSpace"
2169 #~ msgstr "Prosím, odhláste sa a potom stlačte Ctrl-Alt-BackSpace"
2170
2171 #~ msgid "You need to log out and back in again for changes to take effect"
2172 #~ msgstr ""
2173 #~ "Je potrebné sa odhlásiť a znovu prihlásiť aby sa stali zmeny aktívne"
2174
2175 #~ msgid "Timezone"
2176 #~ msgstr "Časová zóna"
2177
2178 #~ msgid "Which is your timezone?"
2179 #~ msgstr "Aké je vaše časové pásmo?"
2180
2181 #, fuzzy
2182 #~ msgid "%s (hardware clock set to UTC)"
2183 #~ msgstr "Hardvérové hodiny nastavené na GMT"
2184
2185 #, fuzzy
2186 #~ msgid "%s (hardware clock set to local time)"
2187 #~ msgstr "Hardvérové hodiny nastavené na GMT"
2188
2189 #~ msgid "NTP Server"
2190 #~ msgstr "NTP server"
2191
2192 #~ msgid "Automatic time synchronization (using NTP)"
2193 #~ msgstr "Automatická synchronizácia času (pomocou NTP)"
2194
2195 #~ msgid "Local file"
2196 #~ msgstr "Lokálny súbor"
2197
2198 #~ msgid "LDAP"
2199 #~ msgstr "LDAP"
2200
2201 #~ msgid "NIS"
2202 #~ msgstr "NIS"
2203
2204 #~ msgid "Smart Card"
2205 #~ msgstr "Smart Card"
2206
2207 #~ msgid "Windows Domain"
2208 #~ msgstr "Windows doména"
2209
2210 #~ msgid "Active Directory with SFU"
2211 #~ msgstr "Active Directory s SFU"
2212
2213 #~ msgid "Active Directory with Winbind"
2214 #~ msgstr "Active Directory s Winbind"
2215
2216 #~ msgid "Local file:"
2217 #~ msgstr "Lokálny súbor:"
2218
2219 #~ msgid ""
2220 #~ "Use local for all authentication and information user tell in local file"
2221 #~ msgstr ""
2222 #~ "Overovanie a ukladanie informácií o používateľovi bude prebiehať v "
2223 #~ "lokálnom súbore"
2224
2225 #~ msgid "LDAP:"
2226 #~ msgstr "LDAP:"
2227
2228 #~ msgid ""
2229 #~ "Tells your computer to use LDAP for some or all authentication. LDAP "
2230 #~ "consolidates certain types of information within your organization."
2231 #~ msgstr ""
2232 #~ "Niektoré alebo všetky overovania bude používať LDAP. LDAP združuje "
2233 #~ "niektoré informácie vo vnútri vašej organizácie."
2234
2235 #~ msgid "NIS:"
2236 #~ msgstr "NIS:"
2237
2238 #~ msgid ""
2239 #~ "Allows you to run a group of computers in the same Network Information "
2240 #~ "Service domain with a common password and group file."
2241 #~ msgstr ""
2242 #~ "Umožňuje spustenie skupiny počítačov v rovnakej doméne NIS (Network "
2243 #~ "Information Service) so spoločným heslom a skupinami"
2244
2245 #~ msgid "Windows Domain:"
2246 #~ msgstr "Windows doména:"
2247
2248 #~ msgid ""
2249 #~ "Winbind allows the system to retrieve information and authenticate users "
2250 #~ "in a Windows domain."
2251 #~ msgstr ""
2252 #~ "Winbind umožňuje systému získavať informáciie a autentifikovať "
2253 #~ "používateľov v doméne Windows."
2254
2255 #~ msgid "Active Directory with SFU:"
2256 #~ msgstr "Active Directory s SFU:"
2257
2258 #~ msgid ""
2259 #~ "With Kerberos and Ldap for authentication in Active Directory Server "
2260 #~ msgstr ""
2261 #~ "Pomocou Kerberos a Ldap pre authentikáciu zo servera Active Directory"
2262
2263 #~ msgid "Active Directory with Winbind:"
2264 #~ msgstr "Active Directory s Winbind:"
2265
2266 #~ msgid ""
2267 #~ "Winbind allows the system to authenticate users in a Windows Active "
2268 #~ "Directory Server."
2269 #~ msgstr ""
2270 #~ "Winbind umožňuje systému authentikovať používateľov z Windows Active "
2271 #~ "Directory servera."
2272
2273 #~ msgid "Authentication LDAP"
2274 #~ msgstr "Autentifikácia LDAP"
2275
2276 #~ msgid "LDAP Base dn"
2277 #~ msgstr "LDAP Base dn"
2278
2279 #~ msgid "LDAP Server"
2280 #~ msgstr "LDAP server"
2281
2282 #~ msgid "simple"
2283 #~ msgstr "jednoduché"
2284
2285 #~ msgid "TLS"
2286 #~ msgstr "TLS"
2287
2288 #~ msgid "SSL"
2289 #~ msgstr "SSL"
2290
2291 #~ msgid "security layout (SASL/Kerberos)"
2292 #~ msgstr "bezpečnostná schéma (SASL/Kerberos)"
2293
2294 #~ msgid "Authentication Active Directory"
2295 #~ msgstr "Autentifikácia Active Directory"
2296
2297 #~ msgid "Domain"
2298 #~ msgstr "Doména"
2299
2300 #~ msgid "Server"
2301 #~ msgstr "Server"
2302
2303 #~ msgid "LDAP users database"
2304 #~ msgstr "Databáza používateľov LDAP"
2305
2306 #~ msgid "Use Anonymous BIND "
2307 #~ msgstr "Použiť anonymný BIND"
2308
2309 #~ msgid "LDAP user allowed to browse the Active Directory"
2310 #~ msgstr ""
2311 #~ "Používatelia z databázy LDAP, ktorí môžu prehliadať Active Directory"
2312
2313 #~ msgid "Password for user"
2314 #~ msgstr "Heslo používateľa"
2315
2316 #~ msgid "Authentication NIS"
2317 #~ msgstr "NIS autentifikácia"
2318
2319 #~ msgid "NIS Domain"
2320 #~ msgstr "NIS doména"
2321
2322 #~ msgid "NIS Server"
2323 #~ msgstr "NIS server"
2324
2325 #~ msgid ""
2326 #~ "For this to work for a W2K PDC, you will probably need to have the admin "
2327 #~ "run: C:\\>net localgroup \"Pre-Windows 2000 Compatible Access\" everyone /"
2328 #~ "add and reboot the server.\n"
2329 #~ "You will also need the username/password of a Domain Admin to join the "
2330 #~ "machine to the Windows(TM) domain.\n"
2331 #~ "If networking is not yet enabled, Drakx will attempt to join the domain "
2332 #~ "after the network setup step.\n"
2333 #~ "Should this setup fail for some reason and domain authentication is not "
2334 #~ "working, run 'smbpasswd -j DOMAIN -U USER%%PASSWORD' using your Windows"
2335 #~ "(tm) Domain, and Admin Username/Password, after system boot.\n"
2336 #~ "The command 'wbinfo -t' will test whether your authentication secrets are "
2337 #~ "good."
2338 #~ msgstr ""
2339 #~ "Aby bolo možné pracovať ako W2K PDC, budete zrejme potrebovať ako admin "
2340 #~ "spustiť: C:\\>net localgroup \"Pre-Windows 2000 Compatible Access\" "
2341 #~ "everyone /add a reštartovať server.\n"
2342 #~ "Budete tiež potrebovať meno/heslo doménového administrátora pre prístup k "
2343 #~ "počítaču s Windows(tm) doménou.\n"
2344 #~ "Ak nie je povolené používanie siete, DrakX sa pokúsi vstúpiť do domény až "
2345 #~ "po nastavení siete.\n"
2346 #~ "Z viacerých dôvodov je možné, že toto nastavenie nebude úspešné a "
2347 #~ "doménová autentikácia nebude fungovať, spustite 'smbpasswd -j DOMAIN -U "
2348 #~ "USER%%PASSWORD' za použitia vašej Windows(tm) domény a mena/hesla\n"
2349 #~ "administrátora po reštarte systému.\n"
2350 #~ "Príkaz 'wbinfo -t' potom otestuje či sú vaše nastavenia ohľadom "
2351 #~ "authentikácie správne."
2352
2353 #~ msgid "Authentication Windows Domain"
2354 #~ msgstr "Autentifikácia do Windows domény"
2355
2356 #~ msgid "Active Directory Realm "
2357 #~ msgstr "Realm pre Active Directory"
2358
2359 #~ msgid "Domain Admin User Name"
2360 #~ msgstr "Používateľské meno administrátora domény"
2361
2362 #~ msgid "Domain Admin Password"
2363 #~ msgstr "Heslo správcu domény"
2364
2365 #~ msgid "Authentication"
2366 #~ msgstr "Autentifikácia"
2367
2368 #~ msgid "Set administrator (root) password"
2369 #~ msgstr "Nastavenie administrátorského (root) hesla"
2370
2371 #~ msgid "Authentication method"
2372 #~ msgstr "Authentikačná metóda"
2373
2374 #~ msgid "No password"
2375 #~ msgstr "Bez hesla"
2376
2377 #~ msgid "This password is too short (it must be at least %d characters long)"
2378 #~ msgstr "Toto heslo je príliš jednoduché(musí byť minimálne %d znakov dlhé)"
2379
2380 #~ msgid "Can not use broadcast with no NIS domain"
2381 #~ msgstr "Nemôžem použiť broadcast bez NIS domény"
2382
2383 #~ msgid ""
2384 #~ "Welcome to the operating system chooser!\n"
2385 #~ "\n"
2386 #~ "Choose an operating system from the list above or\n"
2387 #~ "wait for default boot.\n"
2388 #~ "\n"
2389 #~ msgstr ""
2390 #~ "Vita vas zavadzac operacneho systemu\n"
2391 #~ "\n"
2392 #~ "Vyberte si operacny system, ktory si zelate spustit alebo\n"
2393 #~ "cakajte na spustenie predvoleneho.\n"
2394 #~ "\n"
2395
2396 #~ msgid "LILO with text menu"
2397 #~ msgstr "LILO s textovým menu"
2398
2399 #~ msgid "GRUB with graphical menu"
2400 #~ msgstr "GRUB s grafickým menu"
2401
2402 #~ msgid "GRUB with text menu"
2403 #~ msgstr "GRUB s textovým menu"
2404
2405 #~ msgid "Yaboot"
2406 #~ msgstr "Yaboot"
2407
2408 #~ msgid "not enough room in /boot"
2409 #~ msgstr "nie je dostatok miesta na /boot"
2410
2411 #~ msgid "You can not install the bootloader on a %s partition\n"
2412 #~ msgstr "Na oddiel %s nemôžete nainštalovať zavádzač\n"
2413
2414 #~ msgid ""
2415 #~ "Your bootloader configuration must be updated because partition has been "
2416 #~ "renumbered"
2417 #~ msgstr ""
2418 #~ "Nastavenie vášho zavádzača musí byť aktualizované pretože partícia bola "
2419 #~ "prečíslovaná"
2420
2421 #~ msgid ""
2422 #~ "The bootloader can not be installed correctly. You have to boot rescue "
2423 #~ "and choose \"%s\""
2424 #~ msgstr ""
2425 #~ "Zavádzať nemôže byť nainštalovaný korektne. Použite štart zo záchranného "
2426 #~ "alebo inštalačného CD a zadajte\"%s\""
2427
2428 #~ msgid "Re-install Boot Loader"
2429 #~ msgstr "Re-inštalácia zavádzača"
2430
2431 #, fuzzy
2432 #~ msgid "B"
2433 #~ msgstr "KB"
2434
2435 #~ msgid "KB"
2436 #~ msgstr "KB"
2437
2438 #~ msgid "MB"
2439 #~ msgstr "MB"
2440
2441 #~ msgid "GB"
2442 #~ msgstr "GB"
2443
2444 #~ msgid "TB"
2445 #~ msgstr "TB"
2446
2447 #~ msgid "%d minutes"
2448 #~ msgstr "%d minút"
2449
2450 #~ msgid "1 minute"
2451 #~ msgstr "1 minúta"
2452
2453 #~ msgid "%d seconds"
2454 #~ msgstr "%d sekúnd"
2455
2456 #~ msgid ""
2457 #~ "WebDAV is a protocol that allows you to mount a web server's directory\n"
2458 #~ "locally, and treat it like a local filesystem (provided the web server "
2459 #~ "is\n"
2460 #~ "configured as a WebDAV server). If you would like to add WebDAV mount\n"
2461 #~ "points, select \"New\"."
2462 #~ msgstr ""
2463 #~ "WebDAV je protokol, ktorý umožňuje pripojiť lokálne priečinky web "
2464 #~ "servera\n"
2465 #~ "a používať ho ako lokálny súborový systém (iba za podmienky, že web "
2466 #~ "server\n"
2467 #~ "je nakonfigurovaný ako WebDAV server). Ak chcete pridať WebDAV prípojný\n"
2468 #~ "bod, vyberte si \"Nový\"."
2469
2470 #~ msgid "New"
2471 #~ msgstr "Nový"
2472
2473 #~ msgid "Unmount"
2474 #~ msgstr "Odpoj"
2475
2476 #~ msgid "Mount"
2477 #~ msgstr "Pripoj"
2478
2479 #~ msgid "Mount point"
2480 #~ msgstr "Bod pripojenia"
2481
2482 #~ msgid "Error"
2483 #~ msgstr "Chyba"
2484
2485 #~ msgid "Please enter the WebDAV server URL"
2486 #~ msgstr "Prosím, zadajte adresu WebDAV servera"
2487
2488 #~ msgid "The URL must begin with http:// or https://"
2489 #~ msgstr "URL musí začínať http:// alebo https://"
2490
2491 #~ msgid "Server: "
2492 #~ msgstr "Server:"
2493
2494 #~ msgid "Mount point: "
2495 #~ msgstr "Bod pripojenia: "
2496
2497 #~ msgid "Options: %s"
2498 #~ msgstr "Možnosti: %s"
2499
2500 #~ msgid "Partitioning"
2501 #~ msgstr "Rozdelenie diskov"
2502
2503 #~ msgid "Read carefully!"
2504 #~ msgstr "Čítajte pozorne!"
2505
2506 #~ msgid "Please make a backup of your data first"
2507 #~ msgstr "Prosím, najprv si za zazálohujte vaše údaje"
2508
2509 #~ msgid "Exit"
2510 #~ msgstr "Koniec"
2511
2512 #~ msgid "Continue"
2513 #~ msgstr "Pokračovať"
2514
2515 #~ msgid ""
2516 #~ "If you plan to use aboot, be careful to leave a free space (2048 sectors "
2517 #~ "is enough)\n"
2518 #~ "at the beginning of the disk"
2519 #~ msgstr ""
2520 #~ "Ak plánujete použiť aboot, nechajte prosím na začiatku disku dosť voľného "
2521 #~ "miesta.\n"
2522 #~ "(2048 sektorov bude stačiť)"
2523
2524 #~ msgid "Choose action"
2525 #~ msgstr "Zvoľte si akciu"
2526
2527 #~ msgid ""
2528 #~ "You have one big Microsoft Windows partition.\n"
2529 #~ "I suggest you first resize that partition\n"
2530 #~ "(click on it, then click on \"Resize\")"
2531 #~ msgstr ""
2532 #~ "Máte jednu veľkú oblasť Microsoft Windows.\n"
2533 #~ "Skúste zmeniť jej veľkosť\n"
2534 #~ "(kliknite danú oblasť, potom kliknite na \"Zmeniť veľkosť\")"
2535
2536 #~ msgid "Please click on a partition"
2537 #~ msgstr "Prosím kliknite na oddiel"
2538
2539 #~ msgid "Details"
2540 #~ msgstr "Detaily"
2541
2542 #~ msgid "No hard drives found"
2543 #~ msgstr "Neboli nájdené žiadne pevné disky"
2544
2545 #~ msgid "Unknown"
2546 #~ msgstr "Neznámy"
2547
2548 #~ msgid "Ext2"
2549 #~ msgstr "Ext2"
2550
2551 #~ msgid "Journalised FS"
2552 #~ msgstr "Žurnálovací súborový systém"
2553
2554 #~ msgid "Swap"
2555 #~ msgstr "Swap"
2556
2557 #~ msgid "SunOS"
2558 #~ msgstr "SunOS"
2559
2560 #~ msgid "HFS"
2561 #~ msgstr "HFS"
2562
2563 #~ msgid "Windows"
2564 #~ msgstr "Windows"
2565
2566 #~ msgid "Empty"
2567 #~ msgstr "Prázdny"
2568
2569 #~ msgid "Filesystem types:"
2570 #~ msgstr "Typ súborového systému:"
2571
2572 #, fuzzy
2573 #~ msgid "This partition is already empty"
2574 #~ msgstr "Tomuto oddielu nie je možné meniť veľkosť"
2575
2576 #~ msgid "Use ``Unmount'' first"
2577 #~ msgstr "Najprv spravte `Unmount''"
2578
2579 #~ msgid "Use ``%s'' instead"
2580 #~ msgstr "Použite radšej ``%s''"
2581
2582 #~ msgid "Type"
2583 #~ msgstr "Typ"
2584
2585 #~ msgid "Choose another partition"
2586 #~ msgstr "Zvoľte iný oddiel"
2587
2588 #~ msgid "Choose a partition"
2589 #~ msgstr "Zvoľte oddiel"
2590
2591 #~ msgid "Undo"
2592 #~ msgstr "Späť"
2593
2594 #~ msgid "Toggle to normal mode"
2595 #~ msgstr "Prepni do normálneho režimu"
2596
2597 #~ msgid "Toggle to expert mode"
2598 #~ msgstr "Prepni do expert režimu"
2599
2600 #, fuzzy
2601 #~ msgid "Confirmation"
2602 #~ msgstr "Konfigurácia"
2603
2604 #~ msgid "Continue anyway?"
2605 #~ msgstr "Pokračovať?"
2606
2607 #~ msgid "Quit without saving"
2608 #~ msgstr "Koniec bez uloženia"
2609
2610 #~ msgid "Quit without writing the partition table?"
2611 #~ msgstr "Ukončiť bez zápisu tabuľky rozdelenia disku?"
2612
2613 #~ msgid "Do you want to save /etc/fstab modifications"
2614 #~ msgstr "Želáte si uložiť zmeny do /etc/fstab"
2615
2616 #~ msgid ""
2617 #~ "You need to reboot for the partition table modifications to take place"
2618 #~ msgstr ""
2619 #~ "Aby sa prejavili úpravy tabuľky rozdelenia disku, musíte reštartovať"
2620
2621 #~ msgid ""
2622 #~ "You should format partition %s.\n"
2623 #~ "Otherwise no entry for mount point %s will be written in fstab.\n"
2624 #~ "Quit anyway?"
2625 #~ msgstr ""
2626 #~ "Mali by ste naformátovať oblasť %s.\n"
2627 #~ "Inak nebude zapísaný žiaden bod pripojenia %s do fstab.\n"
2628 #~ "Ukončiť?"
2629
2630 #~ msgid "Clear all"
2631 #~ msgstr "Zmazať všetko"
2632
2633 #~ msgid "Auto allocate"
2634 #~ msgstr "Automaticky prerozdeliť"
2635
2636 #~ msgid "More"
2637 #~ msgstr "Viac"
2638
2639 #~ msgid "Hard drive information"
2640 #~ msgstr "Informácie o pevnom disku"
2641
2642 #~ msgid "All primary partitions are used"
2643 #~ msgstr "Všetky primárne oddiely sú už použité"
2644
2645 #~ msgid "I can not add any more partitions"
2646 #~ msgstr "Nemôžem pridať ďalšie oddiely"
2647
2648 #~ msgid ""
2649 #~ "To have more partitions, please delete one to be able to create an "
2650 #~ "extended partition"
2651 #~ msgstr ""
2652 #~ "Ak chcete mať viac diskových oddielov, tak zmažte jeden z nich, aby sa "
2653 #~ "dal vytvoriť rozšírený oddiel disku"
2654
2655 #~ msgid "No supermount"
2656 #~ msgstr "Vypnutý supermount"
2657
2658 #~ msgid "Supermount"
2659 #~ msgstr "Supermount"
2660
2661 #~ msgid "Supermount except for CDROM drives"
2662 #~ msgstr "Supermount s výnimkou CDROM mechaník"
2663
2664 #~ msgid "Save partition table"
2665 #~ msgstr "Ulož tabuľku rozdelenia disku"
2666
2667 #~ msgid "Restore partition table"
2668 #~ msgstr "Obnov tabuľku rozdelenia disku"
2669
2670 #~ msgid "Rescue partition table"
2671 #~ msgstr "Zachrániť tabuľku rozdelenia disku"
2672
2673 #~ msgid "Reload partition table"
2674 #~ msgstr "Znovu načítať tabuľku rozdelenia disku"
2675
2676 #~ msgid "Removable media automounting"
2677 #~ msgstr "Automatické pripojenie vymeniteľného média"
2678
2679 #~ msgid "Select file"
2680 #~ msgstr "Vyber súbor"
2681
2682 #~ msgid ""
2683 #~ "The backup partition table has not the same size\n"
2684 #~ "Still continue?"
2685 #~ msgstr ""
2686 #~ "Záložná tabuľka rozdelenia disku nemá rovnakú veľkosť\n"
2687 #~ "Naozaj chcete pokračovať?"
2688
2689 #~ msgid "Trying to rescue partition table"
2690 #~ msgstr "Pokúšam sa zachrániť tabuľku rozdelenia disku"
2691
2692 #~ msgid "Detailed information"
2693 #~ msgstr "Detailné informácie"
2694
2695 #~ msgid "Resize"
2696 #~ msgstr "Zmeniť veľkosť"
2697
2698 #~ msgid "Format"
2699 #~ msgstr "Formátovať"
2700
2701 #~ msgid "Add to RAID"
2702 #~ msgstr "Pridať do RAID"
2703
2704 #~ msgid "Add to LVM"
2705 #~ msgstr "Pridať do LVM"
2706
2707 #~ msgid "Delete"
2708 #~ msgstr "Zrušiť"
2709
2710 #~ msgid "Remove from RAID"
2711 #~ msgstr "Odobrať z RAID"
2712
2713 #~ msgid "Remove from LVM"
2714 #~ msgstr "Odober z LVM"
2715
2716 #~ msgid "Modify RAID"
2717 #~ msgstr "Modifikuj RAID"
2718
2719 #~ msgid "Use for loopback"
2720 #~ msgstr "Použiť loopback"
2721
2722 #~ msgid "Create"
2723 #~ msgstr "Vytvor"
2724
2725 #~ msgid "Create a new partition"
2726 #~ msgstr "Vytvor nový oddiel"
2727
2728 #~ msgid "Start sector: "
2729 #~ msgstr "Začiatočný sektor:"
2730
2731 #~ msgid "Size in MB: "
2732 #~ msgstr "Veľkosť v MB: "
2733
2734 #~ msgid "Filesystem type: "
2735 #~ msgstr "Typ súborového systému: "
2736
2737 #~ msgid "Preference: "
2738 #~ msgstr "Preferencia: "
2739
2740 #~ msgid "Logical volume name "
2741 #~ msgstr "Meno logického oddielu"
2742
2743 #~ msgid ""
2744 #~ "You can not create a new partition\n"
2745 #~ "(since you reached the maximal number of primary partitions).\n"
2746 #~ "First remove a primary partition and create an extended partition."
2747 #~ msgstr ""
2748 #~ "Nemôžete vytvoriť nový diskový oddiel\n"
2749 #~ "(pokiaľ máte prekročený maximálny počet primárnych oddielov).\n"
2750 #~ "Najskôr zrušte primárnu oddiel a vytvorte rozšírenú oddiel."
2751
2752 #~ msgid "Remove the loopback file?"
2753 #~ msgstr "Odstrániť loopback súbor?"
2754
2755 #~ msgid ""
2756 #~ "After changing type of partition %s, all data on this partition will be "
2757 #~ "lost"
2758 #~ msgstr ""
2759 #~ "Po zmene diskovej oblasti %s budú všetky údaje na tejto oblasti "
2760 #~ "nenávratne stratené"
2761
2762 #~ msgid "Change partition type"
2763 #~ msgstr "Zvoľte typ oddielu"
2764
2765 #~ msgid "Which filesystem do you want?"
2766 #~ msgstr "Aký typ súborového systému chcete??"
2767
2768 #~ msgid "Switching from ext2 to ext3"
2769 #~ msgstr "Prepínam z ext2 na ext3"
2770
2771 #, fuzzy
2772 #~ msgid "Label:"
2773 #~ msgstr "Záznam"
2774
2775 #~ msgid "Where do you want to mount the loopback file %s?"
2776 #~ msgstr "Kam si želáte pripojiť loopback súbor %s?"
2777
2778 #~ msgid "Where do you want to mount device %s?"
2779 #~ msgstr "Kam si želáte pripojiť zariadenie %s?"
2780
2781 #~ msgid ""
2782 #~ "Can not unset mount point as this partition is used for loop back.\n"
2783 #~ "Remove the loopback first"
2784 #~ msgstr ""
2785 #~ "Nemôžem odpojiť oddiel kým je používaný nejakou spätnou slučkou.\n"
2786 #~ "Odstráňte najskôr spätnú slučku"
2787
2788 #~ msgid "Where do you want to mount %s?"
2789 #~ msgstr "Kam si želáte pripojiť %s?"
2790
2791 #~ msgid "Resizing"
2792 #~ msgstr "Mení sa veľkosť"
2793
2794 #~ msgid "Computing FAT filesystem bounds"
2795 #~ msgstr "Počíta sa hranica FAT súborového systému"
2796
2797 #~ msgid "This partition is not resizeable"
2798 #~ msgstr "Tomuto oddielu nie je možné meniť veľkosť"
2799
2800 #~ msgid "All data on this partition should be backed-up"
2801 #~ msgstr "Všetky údaje na tejto oblasti by sa mali zazálohovať"
2802
2803 #~ msgid "After resizing partition %s, all data on this partition will be lost"
2804 #~ msgstr "Po zmene veľkosti oddielu %s budú všetky údaje nenávratne stratené"
2805
2806 #~ msgid "Choose the new size"
2807 #~ msgstr "Zvoľte novú veľkosť"
2808
2809 #~ msgid "New size in MB: "
2810 #~ msgstr "Nová veľkosť v MB: "
2811
2812 #~ msgid ""
2813 #~ "To ensure data integrity after resizing the partition(s), \n"
2814 #~ "filesystem checks will be run on your next boot into Microsoft Windows®"
2815 #~ msgstr ""
2816 #~ "Pre kontrolu integrity po zmene veľkosti oblasti/oblastí bude\n"
2817 #~ "spustená kontrola súborového systému pri najbližšom štarte Windows(TM)"
2818
2819 #~ msgid "Choose an existing RAID to add to"
2820 #~ msgstr "Vyberte existujúci RAID pre pridanie"
2821
2822 #~ msgid "new"
2823 #~ msgstr "nový"
2824
2825 #~ msgid "Choose an existing LVM to add to"
2826 #~ msgstr "Vyberte existujúci LVM pre pridanie"
2827
2828 #~ msgid "LVM name?"
2829 #~ msgstr "LVM meno?"
2830
2831 #~ msgid ""
2832 #~ "Physical volume %s is still in use.\n"
2833 #~ "Do you want to move used physical extents on this volume to other volumes?"
2834 #~ msgstr ""
2835 #~ "Fyzický zväzok %s je stále používaný.\n"
2836 #~ "Želáte si presunúť fyzické extenty na tomto zväzku na iný?"
2837
2838 #~ msgid "Moving physical extents"
2839 #~ msgstr "Presun fyzických extentov"
2840
2841 #~ msgid "This partition can not be used for loopback"
2842 #~ msgstr "Tento oddiel nemôže byť použitý pre spätnú slučku"
2843
2844 #~ msgid "Loopback"
2845 #~ msgstr "Spätná slučka"
2846
2847 #~ msgid "Loopback file name: "
2848 #~ msgstr "Meno súboru spätnej slučky: "
2849
2850 #~ msgid "Give a file name"
2851 #~ msgstr "Zadajte meno súboru"
2852
2853 #~ msgid "File is already used by another loopback, choose another one"
2854 #~ msgstr "Súbor je už používaný ako loopback, skúste iný súbor"
2855
2856 #~ msgid "File already exists. Use it?"
2857 #~ msgstr "Súbor existuje. Použiť?"
2858
2859 #~ msgid "Mount options"
2860 #~ msgstr "Parametre pripojenia"
2861
2862 #~ msgid "device"
2863 #~ msgstr "zariadenie"
2864
2865 #~ msgid "level"
2866 #~ msgstr "úroveň"
2867
2868 #~ msgid "chunk size in KiB"
2869 #~ msgstr "veľkosť bloku v kB"
2870
2871 #~ msgid "Be careful: this operation is dangerous."
2872 #~ msgstr "Buďte opatrní: táto operácia je nebezpečná."
2873
2874 #~ msgid "What type of partitioning?"
2875 #~ msgstr "Aký typ rozdelenia oddielov?"
2876
2877 #~ msgid "You'll need to reboot before the modification can take place"
2878 #~ msgstr "Aby sa úpravy prejavili, musíte reštartovať počítač"
2879
2880 #~ msgid "Partition table of drive %s is going to be written to disk!"
2881 #~ msgstr "Tabuľka rozdelenia disku zariadenia %s sa zapíše na disk!"
2882
2883 #~ msgid ""
2884 #~ "After formatting partition %s, all data on this partition will be lost"
2885 #~ msgstr "Ak naformátujete oddiel %s,všetky predošlé údaje sa na ňom stratia"
2886
2887 #~ msgid "Check bad blocks?"
2888 #~ msgstr "Kontrola chybných blokov?"
2889
2890 #~ msgid "Move files to the new partition"
2891 #~ msgstr "Prenes súbory na nový oddiel"
2892
2893 #~ msgid "Hide files"
2894 #~ msgstr "Skryté súbory"
2895
2896 #~ msgid "Moving files to the new partition"
2897 #~ msgstr "Prenos súborov na nový oddiel"
2898
2899 #~ msgid "Copying %s"
2900 #~ msgstr "Kopíruje sa %s"
2901
2902 #~ msgid "Removing %s"
2903 #~ msgstr "Odstraňuje sa %s"
2904
2905 #~ msgid "partition %s is now known as %s"
2906 #~ msgstr "oddiel %s sa teraz volá %s"
2907
2908 #~ msgid "Partitions have been renumbered: "
2909 #~ msgstr "Oblasti boli prečíslované:"
2910
2911 #~ msgid "Device: "
2912 #~ msgstr "Zariadenie:"
2913
2914 #~ msgid "Volume label: "
2915 #~ msgstr "Názov zväzku: "
2916
2917 #~ msgid "DOS drive letter: %s (just a guess)\n"
2918 #~ msgstr "Označenie v DOS: %s (asi)\n"
2919
2920 #~ msgid "Type: "
2921 #~ msgstr "Typ: "
2922
2923 #~ msgid "Name: "
2924 #~ msgstr "Meno: "
2925
2926 #~ msgid "Start: sector %s\n"
2927 #~ msgstr "Začiatok: sektor %s\n"
2928
2929 #~ msgid "Size: %s"
2930 #~ msgstr "Veľkosť: %s"
2931
2932 #~ msgid ", %s sectors"
2933 #~ msgstr ", %s sektorov"
2934
2935 #~ msgid "Cylinder %d to %d\n"
2936 #~ msgstr "Cylinder %d po %d\n"
2937
2938 #~ msgid "Number of logical extents: %d\n"
2939 #~ msgstr "Počet logických extentov: %d\n"
2940
2941 #~ msgid "Formatted\n"
2942 #~ msgstr "Naformátované\n"
2943
2944 #~ msgid "Not formatted\n"
2945 #~ msgstr "Nenaformátované\n"
2946
2947 #~ msgid "Mounted\n"
2948 #~ msgstr "Pripojené\n"
2949
2950 #~ msgid "RAID %s\n"
2951 #~ msgstr "RAID %s\n"
2952
2953 #~ msgid ""
2954 #~ "Loopback file(s):\n"
2955 #~ " %s\n"
2956 #~ msgstr ""
2957 #~ "Loopback súbor(y):\n"
2958 #~ " %s\n"
2959
2960 #~ msgid ""
2961 #~ "Partition booted by default\n"
2962 #~ " (for MS-DOS boot, not for lilo)\n"
2963 #~ msgstr ""
2964 #~ "Predvolený oddiel pre štart\n"
2965 #~ " (MS-DOS boot, nie pre lilo)\n"
2966
2967 #~ msgid "Level %s\n"
2968 #~ msgstr "Hladina %s\n"
2969
2970 #~ msgid "Chunk size %d KiB\n"
2971 #~ msgstr "Veľkosť bloku %d kB\n"
2972
2973 #~ msgid "RAID-disks %s\n"
2974 #~ msgstr "RAID-disky %s\n"
2975
2976 #~ msgid "Loopback file name: %s"
2977 #~ msgstr "Meno loopback súboru: %s"
2978
2979 #~ msgid ""
2980 #~ "\n"
2981 #~ "Chances are, this partition is\n"
2982 #~ "a Driver partition. You should\n"
2983 #~ "probably leave it alone.\n"
2984 #~ msgstr ""
2985 #~ "\n"
2986 #~ "Možnosti sú, tento oddiel je\n"
2987 #~ "oddiel s ovládačom. Mali by ste\n"
2988 #~ "ho nechať samotný.\n"
2989
2990 #~ msgid ""
2991 #~ "\n"
2992 #~ "This special Bootstrap\n"
2993 #~ "partition is for\n"
2994 #~ "dual-booting your system.\n"
2995 #~ msgstr ""
2996 #~ "\n"
2997 #~ "Tento špeciálny Bootstrap\n"
2998 #~ "oddiel je pre\n"
2999 #~ "duálne štartovanie systému.\n"
3000
3001 #~ msgid "Read-only"
3002 #~ msgstr "Iba pre čítanie"
3003
3004 #~ msgid "Size: %s\n"
3005 #~ msgstr "Veľkosť: %s\n"
3006
3007 #~ msgid "Geometry: %s cylinders, %s heads, %s sectors\n"
3008 #~ msgstr "Geometria: %s cylindrov, %s hlavičiek, %s sektorov\n"
3009
3010 #~ msgid "Info: "
3011 #~ msgstr "Informácie:"
3012
3013 #~ msgid "LVM-disks %s\n"
3014 #~ msgstr "LVM-disky %s\n"
3015
3016 #~ msgid "Partition table type: %s\n"
3017 #~ msgstr "Typ tabuľky rozdelenia disku: %s\n"
3018
3019 #~ msgid "on channel %d id %d\n"
3020 #~ msgstr "na kanály %d id %d\n"
3021
3022 #~ msgid "Filesystem encryption key"
3023 #~ msgstr "Kryptovací kľúč súborového systému"
3024
3025 #~ msgid "Choose your filesystem encryption key"
3026 #~ msgstr "Zvoľte kryptovací kľúč súborového systému"
3027
3028 #~ msgid ""
3029 #~ "This encryption key is too simple (must be at least %d characters long)"
3030 #~ msgstr ""
3031 #~ "Tento kryptovací kľúč je príliš jednoduchý (musí byť minimálne %d znakov "
3032 #~ "dlhý)"
3033
3034 #~ msgid "The encryption keys do not match"
3035 #~ msgstr "kryptovacie kľúče nesúhlasia"
3036
3037 #~ msgid "Encryption key"
3038 #~ msgstr "Kryptovací kľúč"
3039
3040 #~ msgid "Encryption key (again)"
3041 #~ msgstr "Kryptovací kľúč (znovu)"
3042
3043 #~ msgid "Encryption algorithm"
3044 #~ msgstr "Šifrovací algoritmus"
3045
3046 #~ msgid "Change type"
3047 #~ msgstr "Zmeňte typ"
3048
3049 #~ msgid "Can not login using username %s (bad password?)"
3050 #~ msgstr "Nie je možné prihlásenie používateľa %s (zlé heslo?)"
3051
3052 #~ msgid "Domain Authentication Required"
3053 #~ msgstr "Požadovaná doménova autentifikácia"
3054
3055 #~ msgid "Which username"
3056 #~ msgstr "Ktoré používateľské meno"
3057
3058 #~ msgid "Another one"
3059 #~ msgstr "Iný"
3060
3061 #~ msgid ""
3062 #~ "Please enter your username, password and domain name to access this host."
3063 #~ msgstr ""
3064 #~ "Zadajte prosím vaše prihlasovacie meno, heslo a doménu do ktorej máte "
3065 #~ "prístup."
3066
3067 #~ msgid "Username"
3068 #~ msgstr "Používateľské meno"
3069
3070 #~ msgid "Search servers"
3071 #~ msgstr "Vyhľadaj servre"
3072
3073 #~ msgid "Search new servers"
3074 #~ msgstr "Vyhľadať nové servery"
3075
3076 #~ msgid "The package %s needs to be installed. Do you want to install it?"
3077 #~ msgstr "Je potrebné inštalovať balík %s. Súhlasíte?"
3078
3079 #~ msgid "Could not install the %s package!"
3080 #~ msgstr "Nie je možné nainštalovať balík: %s!"
3081
3082 #~ msgid "Mandatory package %s is missing"
3083 #~ msgstr "Chýba povinný balík %s"
3084
3085 #~ msgid "The following packages need to be installed:\n"
3086 #~ msgstr "Nasledovné balíky je potrebné nainštalovať:\n"
3087
3088 #~ msgid "Installing packages..."
3089 #~ msgstr "Inštalujú sa balíky..."
3090
3091 #~ msgid "Removing packages..."
3092 #~ msgstr "Odstraňujú sa balíky..."
3093
3094 #~ msgid ""
3095 #~ "An error occurred - no valid devices were found on which to create new "
3096 #~ "filesystems. Please check your hardware for the cause of this problem"
3097 #~ msgstr ""
3098 #~ "Vyskytla sa chyba - neboli nájdené žiadne platné zariadenia, na ktorých "
3099 #~ "je možné vytvoriť nové súborové systémy. Skontrolujte váš hardvér pre "
3100 #~ "zistenie príčiny problému."
3101
3102 #~ msgid "You must have a FAT partition mounted in /boot/efi"
3103 #~ msgstr "Musíte mať FAT oddiel pripojený na /boot/efi"
3104
3105 #~ msgid "Formatting partition %s"
3106 #~ msgstr "Formátuje sa oddiel %s"
3107
3108 #~ msgid "Creating and formatting file %s"
3109 #~ msgstr "Vytvára sa a formátuje súbor %s"
3110
3111 #~ msgid "I do not know how to format %s in type %s"
3112 #~ msgstr "Nie je možné formátovať %s na typ %s"
3113
3114 #~ msgid "%s formatting of %s failed"
3115 #~ msgstr "%s formátovanie %s zlyhalo"
3116
3117 #~ msgid "Circular mounts %s\n"
3118 #~ msgstr "Kruhové pripojenia %s\n"
3119
3120 #~ msgid "Mounting partition %s"
3121 #~ msgstr "Pripájam oddiel %s"
3122
3123 #~ msgid "mounting partition %s in directory %s failed"
3124 #~ msgstr "pripojenie diskovej oblasti %s k priečinku %s zlyhalo"
3125
3126 #~ msgid "Checking %s"
3127 #~ msgstr "Kontroluje sa %s"
3128
3129 #~ msgid "error unmounting %s: %s"
3130 #~ msgstr "chyba pri odpojení %s: %s"
3131
3132 #~ msgid "Enabling swap partition %s"
3133 #~ msgstr "Povoľuje sa swap oddiel %s"
3134
3135 #~ msgid "Use an encrypted file system"
3136 #~ msgstr "Použiť šifrovaný súborový systém"
3137
3138 #~ msgid "Enable group disk quota accounting and optionally enforce limits"
3139 #~ msgstr "Povoliť skupinové kvóty, prípadne vnútiť limit"
3140
3141 #~ msgid ""
3142 #~ "Do not update inode access times on this file system\n"
3143 #~ "(e.g, for faster access on the news spool to speed up news servers)."
3144 #~ msgstr ""
3145 #~ "Neaktualizovať čas prístupu k inódam na tomto súborovom systéme\n"
3146 #~ "(napr. pre rýchlejší prístup k fronte správ pre news server)."
3147
3148 #~ msgid ""
3149 #~ "Can only be mounted explicitly (i.e.,\n"
3150 #~ "the -a option will not cause the file system to be mounted)."
3151 #~ msgstr ""
3152 #~ "Môže byť pripojený iba explicitne (tzn. že -a prepínač\n"
3153 #~ "nemá vplyv na to či bude súborový systém pripojený)."
3154
3155 #~ msgid ""
3156 #~ "Do not interpret character or block special devices on the file system."
3157 #~ msgstr "Neinterpretovať znakové a blokové zariadenia na súborovom systéme."
3158
3159 #~ msgid ""
3160 #~ "Do not allow execution of any binaries on the mounted\n"
3161 #~ "file system. This option might be useful for a server that has file "
3162 #~ "systems\n"
3163 #~ "containing binaries for architectures other than its own."
3164 #~ msgstr ""
3165 #~ "Nepovoliť spustenie akéhokoľvek programu na pripojenom\n"
3166 #~ "súborovom systéme. Táto voľba môže byť užitočná pre server ak sa\n"
3167 #~ "na jeho súborovom systéme nachádzajú programy pre inú architektúru."
3168
3169 #~ msgid ""
3170 #~ "Do not allow set-user-identifier or set-group-identifier\n"
3171 #~ "bits to take effect. (This seems safe, but is in fact rather unsafe if "
3172 #~ "you\n"
3173 #~ "have suidperl(1) installed.)"
3174 #~ msgstr ""
3175 #~ "Nepovoliť nastavovať suid alebo sgid. (Vyzeraá to byť bezpečné, ale\n"
3176 #~ "v skutočnosti to nemusí byť pravda, ak máte nainštalovaný suidperl(1))."
3177
3178 #~ msgid "Mount the file system read-only."
3179 #~ msgstr "Pripojiť súborový systém iba na čítanie."
3180
3181 #~ msgid "All I/O to the file system should be done synchronously."
3182 #~ msgstr "Všetky I/O operácie so súborovým systémom môžu byť synchrónne."
3183
3184 #~ msgid "Enable user disk quota accounting, and optionally enforce limits"
3185 #~ msgstr "Povoliť používateľské "
3186
3187 #~ msgid "Give write access to ordinary users"
3188 #~ msgstr "Priradiť právo zápisu pre vybraných používateľov"
3189
3190 #~ msgid "Give read-only access to ordinary users"
3191 #~ msgstr "Priradiť právo iba na čítanie pre vybraných používateľov"
3192
3193 #~ msgid "Duplicate mount point %s"
3194 #~ msgstr "Dvojnásobný bod pripojenia %s"
3195
3196 #~ msgid "No partition available"
3197 #~ msgstr "Diskový oddiel nie je dostupný"
3198
3199 #~ msgid "Scanning partitions to find mount points"
3200 #~ msgstr "Prehľadávajú sa oddiely pre nájdenie bodov pripojenia"
3201
3202 #~ msgid "Choose the mount points"
3203 #~ msgstr "Zvoľte body pripojenia"
3204
3205 #~ msgid "Choose the partitions you want to format"
3206 #~ msgstr "Výber oddielov pre formátovanie"
3207
3208 #~ msgid ""
3209 #~ "Failed to check filesystem %s. Do you want to repair the errors? (beware, "
3210 #~ "you can lose data)"
3211 #~ msgstr ""
3212 #~ "Chyba pri kontrole súborového systému %s. Chcete opraviť chyby? (buďte "
3213 #~ "opatrní!, môžete prísť o údaje)"
3214
3215 #~ msgid "Not enough swap space to fulfill installation, please add some"
3216 #~ msgstr "Nedostatočne veľký swap pre dokončenie inštalácie, prosím zväčšiť"
3217
3218 #~ msgid ""
3219 #~ "You must have a root partition.\n"
3220 #~ "For this, create a partition (or click on an existing one).\n"
3221 #~ "Then choose action ``Mount point'' and set it to `/'"
3222 #~ msgstr ""
3223 #~ "Musíte mať koreňový oddiel.\n"
3224 #~ "Vytvorte oddiel (alebo kliknite na existujúcu).\n"
3225 #~ "Potom zvoľte akciu ``Bod pripojenia`` a nastavte na `/'"
3226
3227 #~ msgid ""
3228 #~ "You do not have a swap partition.\n"
3229 #~ "\n"
3230 #~ "Continue anyway?"
3231 #~ msgstr ""
3232 #~ "Nevytvorili ste swap oddiel\n"
3233 #~ "\n"
3234 #~ "Napriek tomu pokračovať?"
3235
3236 #~ msgid "Use free space"
3237 #~ msgstr "Použiť voľné miesto"
3238
3239 #~ msgid "Not enough free space to allocate new partitions"
3240 #~ msgstr "Nedostatok voľného miesta pre vytvorenie nového oddielu"
3241
3242 #~ msgid "Use existing partitions"
3243 #~ msgstr "Použiť existujúce oddiely"
3244
3245 #~ msgid "There is no existing partition to use"
3246 #~ msgstr "Tu nie je žiadny použiteľný oddiel"
3247
3248 #~ msgid "Use the Microsoft Windows® partition for loopback"
3249 #~ msgstr "Použiť oddiel s Microsoft Windows® pre loopback"
3250
3251 #~ msgid "Which partition do you want to use for Linux4Win?"
3252 #~ msgstr "Ktorý oddiel chcete použiť pre Linux4Win?"
3253
3254 #~ msgid "Choose the sizes"
3255 #~ msgstr "Zvoľte veľkosti"
3256
3257 #~ msgid "Root partition size in MB: "
3258 #~ msgstr "Veľkosť koreňového oddielu v MB: "
3259
3260 #~ msgid "Swap partition size in MB: "
3261 #~ msgstr "Veľkosť oddielu v MB: "
3262
3263 #~ msgid ""
3264 #~ "There is no FAT partition to use as loopback (or not enough space left)"
3265 #~ msgstr ""
3266 #~ "Nie je žiaden oddiel FAT, ktorý by sa dal použiť pre loopback (alebo nie "
3267 #~ "je dostatok voľného miesta)"
3268
3269 #~ msgid "Use the free space on the Microsoft Windows® partition"
3270 #~ msgstr "Použiť voľné miesto z Windows oddielu"
3271
3272 #~ msgid "Which partition do you want to resize?"
3273 #~ msgstr "Ktorému oddielu chcete zmeniť veľkosť?"
3274
3275 #~ msgid ""
3276 #~ "The FAT resizer is unable to handle your partition, \n"
3277 #~ "the following error occurred: %s"
3278 #~ msgstr ""
3279 #~ "Menič veľkosti FAT nebol schopný pracovať s oddielom, \n"
3280 #~ "nastala chyba: %s"
3281
3282 #~ msgid "Computing the size of the Microsoft Windows® partition"
3283 #~ msgstr "Použiť voľné miesto z Microsoft Windows® oddielu"
3284
3285 #~ msgid ""
3286 #~ "Your Microsoft Windows® partition is too fragmented. Please reboot your "
3287 #~ "computer under Microsoft Windows®, run the ``defrag'' utility, then "
3288 #~ "restart the Mandriva Linux installation."
3289 #~ msgstr ""
3290 #~ "Váš oddiel s Microsoft Windows® je veľmi fragmentovaný, prosím spustite "
3291 #~ "najprv ``defrag''"
3292
3293 #~ msgid ""
3294 #~ "WARNING!\n"
3295 #~ "\n"
3296 #~ "\n"
3297 #~ "Your Microsoft Windows® partition will be now resized.\n"
3298 #~ "\n"
3299 #~ "\n"
3300 #~ "Be careful: this operation is dangerous. If you have not already done so, "
3301 #~ "you first need to exit the installation, run \"chkdsk c:\" from a Command "
3302 #~ "Prompt under Microsoft Windows® (beware, running graphical program "
3303 #~ "\"scandisk\" is not enough, be sure to use \"chkdsk\" in a Command "
3304 #~ "Prompt!), optionally run defrag, then restart the installation. You "
3305 #~ "should also backup your data.\n"
3306 #~ "\n"
3307 #~ "\n"
3308 #~ "When sure, press %s."
3309 #~ msgstr ""
3310 #~ "POZOR!\n"
3311 #~ "\n"
3312 #~ "\n"
3313 #~ "DrakX teraz ide zmeniť veľkosť vášho Windows oddielu.\n"
3314 #~ "\n"
3315 #~ "\n"
3316 #~ "Buďte opatrný: táto operácia je nebezpečná. Ak ste tak ešte neurobili, "
3317 #~ "ukončite inštaláciu, spustite \"chkdsk c:\" z príkazového riadku pod "
3318 #~ "Windows (varovanie: spustenie grafického programu \"scandisk\" nie je "
3319 #~ "dostatočné, radšej použite \"chkdsk\" z príkazového riadku!), pripadne "
3320 #~ "program defrag a potom znovu spustite inštaláciu. Bolo by tiež vhodné "
3321 #~ "zazálohovať vaše údaje.\n"
3322 #~ "\n"
3323 #~ "\n"
3324 #~ "Ak ste sa uistili že chcete pokračovať v tom čo robíte, stlačte %s."
3325
3326 #~ msgid "Next"
3327 #~ msgstr "Ďalej"
3328
3329 #, fuzzy
3330 #~ msgid ""
3331 #~ "Which size do you want to keep for Microsoft Windows® on partition %s?"
3332 #~ msgstr "Akú veľkosť chcete ponechať pre Microsoft Windows®"
3333
3334 #, fuzzy
3335 #~ msgid "Size"
3336 #~ msgstr "Veľkosť: %s"
3337
3338 #~ msgid "Resizing Microsoft Windows® partition"
3339 #~ msgstr "Zmeniť veľkosť Microsoft Windows® oddielu"
3340
3341 #~ msgid "FAT resizing failed: %s"
3342 #~ msgstr "Neúspešná zmena veľkosti FAT: %s"
3343
3344 #~ msgid "There is no FAT partition to resize (or not enough space left)"
3345 #~ msgstr ""
3346 #~ "Neexistuje oddiel FAT, ktorému by sa dala zmeniť veľkosť (alebo tam nie "
3347 #~ "je dostatok voľného miesta)"
3348
3349 #~ msgid "Remove Microsoft Windows®"
3350 #~ msgstr "Odstrániť Microsoft Windows®"
3351
3352 #, fuzzy
3353 #~ msgid "Erase and use entire disk"
3354 #~ msgstr "Vymazať celý disk"
3355
3356 #~ msgid ""
3357 #~ "You have more than one hard drive, which one do you install linux on?"
3358 #~ msgstr "Máte viac ako jeden disk, na ktorý chcete inštalovať linux?"
3359
3360 #~ msgid "ALL existing partitions and their data will be lost on drive %s"
3361 #~ msgstr "Všetky oddiely a údaje na disku %s budú stratené"
3362
3363 #~ msgid "Custom disk partitioning"
3364 #~ msgstr "Vlastné rozdelenie disku"
3365
3366 #~ msgid "Use fdisk"
3367 #~ msgstr "Použiť fdisk"
3368
3369 #~ msgid ""
3370 #~ "You can now partition %s.\n"
3371 #~ "When you are done, do not forget to save using `w'"
3372 #~ msgstr ""
3373 #~ "Teraz môžete rozdeliť váš pevný disk %s.\n"
3374 #~ "Keď skončíte, nezabudnite uložiť zmeny pomocou `w'"
3375
3376 #~ msgid "I can not find any room for installing"
3377 #~ msgstr "Nemôžem nájsť miesto pre inštaláciu"
3378
3379 #~ msgid "The DrakX Partitioning wizard found the following solutions:"
3380 #~ msgstr "DrakX sprievodca rozdelením disku zistil tieto možné riešenia:"
3381
3382 #~ msgid "Partitioning failed: %s"
3383 #~ msgstr "Neúspešne rozdeľovanie: %s"
3384
3385 #~ msgid "You can not use JFS for partitions smaller than 16MB"
3386 #~ msgstr "Na oddiely menšie ako 16MB nemôžete použiť JFS"
3387
3388 #~ msgid "You can not use ReiserFS for partitions smaller than 32MB"
3389 #~ msgstr "Na oddiely menšie ako 32MB nemôžete použiť ReiserFS"
3390
3391 #~ msgid "with /usr"
3392 #~ msgstr "s /usr"
3393
3394 #~ msgid "server"
3395 #~ msgstr "server"
3396
3397 #~ msgid ""
3398 #~ "I can not read the partition table of device %s, it's too corrupted for "
3399 #~ "me :(\n"
3400 #~ "I can try to go on, erasing over bad partitions (ALL DATA will be "
3401 #~ "lost!).\n"
3402 #~ "The other solution is to not allow DrakX to modify the partition table.\n"
3403 #~ "(the error is %s)\n"
3404 #~ "\n"
3405 #~ "Do you agree to lose all the partitions?\n"
3406 #~ msgstr ""
3407 #~ "Nemôžem prečítať tabuľku rozdelenia disku zariadenia %s, je príliš "
3408 #~ "poškodená :(\n"
3409 #~ "Môžem sa pokúsiť vyčistiť poškodené oddiely (VŠETKY ÚDAJE budú "
3410 #~ "stratené!).\n"
3411 #~ "Druhou možnosťou je zakázať DrakX-u modifikovať tabuľku rozdelenia.\n"
3412 #~ "(chyba je %s)\n"
3413 #~ "\n"
3414 #~ "Ste si vedomí straty všetkých oddielov?\n"
3415
3416 #~ msgid "Mount points must begin with a leading /"
3417 #~ msgstr "Body pripojenia musia začínať /"
3418
3419 #~ msgid "Mount points should contain only alphanumerical characters"
3420 #~ msgstr "Meno tlačiarne môže obsahovať iba alfanumerické znaky"
3421
3422 #~ msgid "There is already a partition with mount point %s\n"
3423 #~ msgstr "Oddiel s bodom pripojenia %s už existuje\n"
3424
3425 #~ msgid ""
3426 #~ "You've selected a software RAID partition as root (/).\n"
3427 #~ "No bootloader is able to handle this without a /boot partition.\n"
3428 #~ "Please be sure to add a /boot partition"
3429 #~ msgstr ""
3430 #~ "Nastavili ste softvérovú RAID oblasť ako koreňový oddiel (/).\n"
3431 #~ "Žiaden zavádzač systému nedokáže zaviesť systém bez /boot oddielu.\n"
3432 #~ "Uistite sa, že ste pridali /boot oddiel"
3433
3434 #, fuzzy
3435 #~ msgid ""
3436 #~ "You can not use the LVM Logical Volume for mount point %s since it spans "
3437 #~ "physical volumes"
3438 #~ msgstr ""
3439 #~ "Nie je možné použiť LVM logický zväzok pre bod pripojenia %s pokiaľ sa "
3440 #~ "rozprestiera na fyzických zväzkoch"
3441
3442 #, fuzzy
3443 #~ msgid ""
3444 #~ "You've selected the LVM Logical Volume as root (/).\n"
3445 #~ "The bootloader is not able to handle this when the volume spans physical "
3446 #~ "volumes.\n"
3447 #~ "You should create a /boot partition first"
3448 #~ msgstr ""
3449 #~ "Máte zvolený LVM logický zväzok ako root (/).\n"
3450 #~ "Zavádzač nie je schopný ho použiť, ak je rozložený na viacerých fyzických "
3451 #~ "diskoch.\n"
3452 #~ "Mali by ste najprv vytvoriť samostatnú oblasť /boot"
3453
3454 #~ msgid "This directory should remain within the root filesystem"
3455 #~ msgstr "Tento priečinok by mal zostať na koreňovom súborovom systéme"
3456
3457 #~ msgid ""
3458 #~ "You need a true filesystem (ext2/ext3, reiserfs, xfs, or jfs) for this "
3459 #~ "mount point\n"
3460 #~ msgstr ""
3461 #~ "Potrebujete skutočný súborový systém (ext2/ext3, reiserfs, xfs alebo jfs) "
3462 #~ "pre tento bod pripojenia\n"
3463
3464 #~ msgid "You can not use an encrypted file system for mount point %s"
3465 #~ msgstr "Nemôžete použiť kryptovaný súborový systém pre bod pripojenia %s"
3466
3467 #~ msgid "Not enough free space for auto-allocating"
3468 #~ msgstr "Nedostatok miesta pre automatickú alokáciu"
3469
3470 #~ msgid "Nothing to do"
3471 #~ msgstr "Nerobiť nič"
3472
3473 #~ msgid "Floppy"
3474 #~ msgstr "Disketa"
3475
3476 #~ msgid "Zip"
3477 #~ msgstr "Zip"
3478
3479 #~ msgid "Hard Disk"
3480 #~ msgstr "Hard Disk"
3481
3482 #~ msgid "CDROM"
3483 #~ msgstr "CD-ROM"
3484
3485 #~ msgid "CD/DVD burners"
3486 #~ msgstr "CD/DVD napaľovačky"
3487
3488 #~ msgid "DVD-ROM"
3489 #~ msgstr "DVD-ROM"
3490
3491 #~ msgid "Tape"
3492 #~ msgstr "Páska"
3493
3494 #~ msgid "AGP controllers"
3495 #~ msgstr "AGP radiče"
3496
3497 #~ msgid "Videocard"
3498 #~ msgstr "Video karta"
3499
3500 #~ msgid "DVB card"
3501 #~ msgstr "DVB karta"
3502
3503 #~ msgid "Tvcard"
3504 #~ msgstr "TV karta"
3505
3506 #~ msgid "Other MultiMedia devices"
3507 #~ msgstr "Iné multimediálne zariadenie"
3508
3509 #~ msgid "Soundcard"
3510 #~ msgstr "Zvuková karta"
3511
3512 #~ msgid "Webcam"
3513 #~ msgstr "Wbcam"
3514
3515 #~ msgid "Processors"
3516 #~ msgstr "Procesor"
3517
3518 #~ msgid "ISDN adapters"
3519 #~ msgstr "ISDN rozhranie"
3520
3521 #~ msgid "USB sound devices"
3522 #~ msgstr "USB zvukové zariadenia"
3523
3524 #~ msgid "Radio cards"
3525 #~ msgstr "Rádio karty"
3526
3527 #~ msgid "ATM network cards"
3528 #~ msgstr "ATM sieťové karty"
3529
3530 #~ msgid "WAN network cards"
3531 #~ msgstr "WAN sieťové karty"
3532
3533 #~ msgid "Bluetooth devices"
3534 #~ msgstr "Bluetooth zariadenia"
3535
3536 #~ msgid "Ethernetcard"
3537 #~ msgstr "Ethernetová karta"
3538
3539 #~ msgid "Modem"
3540 #~ msgstr "Modem"
3541
3542 #~ msgid "ADSL adapters"
3543 #~ msgstr "ADSL modemy"
3544
3545 #~ msgid "Memory"
3546 #~ msgstr "Pamäť"
3547
3548 #~ msgid "Printer"
3549 #~ msgstr "Tlačiareň"
3550
3551 #~ msgid "Game port controllers"
3552 #~ msgstr "Kontroléry pre herné ovládače"
3553
3554 #~ msgid "Joystick"
3555 #~ msgstr "Joystick"
3556
3557 #~ msgid "SATA controllers"
3558 #~ msgstr "SATA radiče"
3559
3560 #~ msgid "RAID controllers"
3561 #~ msgstr "RAID radiče"
3562
3563 #~ msgid "(E)IDE/ATA controllers"
3564 #~ msgstr "(E)IDE/ATA kontrolér"
3565
3566 #, fuzzy
3567 #~ msgid "USB Mass Storage Devices"
3568 #~ msgstr "USB zvukové zariadenia"
3569
3570 #~ msgid "Firewire controllers"
3571 #~ msgstr "Firewire kontrolér"
3572
3573 #~ msgid "PCMCIA controllers"
3574 #~ msgstr "PCMCIA kontrolér"
3575
3576 #~ msgid "SCSI controllers"
3577 #~ msgstr "SCSI kontrolér"
3578
3579 #~ msgid "USB controllers"
3580 #~ msgstr "USB kontrolér"
3581
3582 #~ msgid "USB ports"
3583 #~ msgstr "USB porty"
3584
3585 #~ msgid "SMBus controllers"
3586 #~ msgstr "SMBus kontrolér"
3587
3588 #~ msgid "Bridges and system controllers"
3589 #~ msgstr "Bridže a systémové kontroléry"
3590
3591 #~ msgid "Tablet and touchscreen"
3592 #~ msgstr "Tablet a dotyková obrazovka"
3593
3594 #~ msgid "Mouse"
3595 #~ msgstr "Myš"
3596
3597 #~ msgid "UPS"
3598 #~ msgstr "UPS"
3599
3600 #~ msgid "Scanner"
3601 #~ msgstr "Skener"
3602
3603 #~ msgid "Unknown/Others"
3604 #~ msgstr "Neznáme/Iné"
3605
3606 #~ msgid "cpu # "
3607 #~ msgstr "cpu #"
3608
3609 #~ msgid "Please Wait... Applying the configuration"
3610 #~ msgstr "Prosím čakajte... Aplikuje sa konfigurácia"
3611
3612 #~ msgid "No alternative driver"
3613 #~ msgstr "Žiaden alternatívny ovládač"
3614
3615 #~ msgid ""
3616 #~ "There's no known OSS/ALSA alternative driver for your sound card (%s) "
3617 #~ "which currently uses \"%s\""
3618 #~ msgstr ""
3619 #~ "Nie je žiaden známy OSS/ALSA alternatívny ovládač pre vašu zvukovú kartu "
3620 #~ "(%s), ktorá v súčastnosti používa \"%s\""
3621
3622 #~ msgid "Sound configuration"
3623 #~ msgstr "Konfigurácia zvuku"
3624
3625 #~ msgid ""
3626 #~ "Here you can select an alternative driver (either OSS or ALSA) for your "
3627 #~ "sound card (%s)."
3628 #~ msgstr ""
3629 #~ "Môžete si vybrať z alternatívnych ovládačov (OSS alebo ALSA) pre vašu "
3630 #~ "zvukovú kartu (%s)"
3631
3632 #~ msgid ""
3633 #~ "\n"
3634 #~ "\n"
3635 #~ "Your card currently use the %s\"%s\" driver (default driver for your card "
3636 #~ "is \"%s\")"
3637 #~ msgstr ""
3638 #~ "\n"
3639 #~ "\n"
3640 #~ "Vaša karta momentálne používa %s\"%s\" ovládač (štandardný ovládač pre "
3641 #~ "vašu kartu je \"%s\")"
3642
3643 #~ msgid ""
3644 #~ "OSS (Open Sound System) was the first sound API. It's an OS independent "
3645 #~ "sound API (it's available on most UNIX(tm) systems) but it's a very basic "
3646 #~ "and limited API.\n"
3647 #~ "What's more, OSS drivers all reinvent the wheel.\n"
3648 #~ "\n"
3649 #~ "ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) is a modularized architecture "
3650 #~ "which\n"
3651 #~ "supports quite a large range of ISA, USB and PCI cards.\n"
3652 #~ "\n"
3653 #~ "It also provides a much higher API than OSS.\n"
3654 #~ "\n"
3655 #~ "To use alsa, one can either use:\n"
3656 #~ "- the old compatibility OSS api\n"
3657 #~ "- the new ALSA api that provides many enhanced features but requires "
3658 #~ "using the ALSA library.\n"
3659 #~ msgstr ""
3660 #~ "OSS (Open Source Sound) bolo prvé zvukové API. Je to na systéme nezávislé "
3661 #~ "API (dostupné na mnohých unixových systémoch), ale je to veľmi jednoduché "
3662 #~ "a obmedzené API.\n"
3663 #~ "Navyše, všetky OSS ovládače ešte raz \"vynachádzajú koleso\".\n"
3664 #~ "\n"
3665 #~ "ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) je modulárna architektúra\n"
3666 #~ "podporujúca veľkú väčšinu ISA, USB a PCI kariet.\n"
3667 #~ "\n"
3668 #~ "Poskytuje tiež oveľa širšie API ako OSS.\n"
3669 #~ "\n"
3670 #~ "Alsu je možné použiť nasledovne::\n"
3671 #~ "- staré kompatibilné OSS api\n"
3672 #~ "- nové ALSA api, ktoré poskytuje mnohé rozšírené možnosti, ale je "
3673 #~ "vyžadované použitie ALSA knižníc.\n"
3674
3675 #~ msgid "Driver:"
3676 #~ msgstr "Ovládač:"
3677
3678 #~ msgid "Trouble shooting"
3679 #~ msgstr "Hľadanie chyby"
3680
3681 #~ msgid ""
3682 #~ "The old \"%s\" driver is blacklisted.\n"
3683 #~ "\n"
3684 #~ "It has been reported to oops the kernel on unloading.\n"
3685 #~ "\n"
3686 #~ "The new \"%s\" driver will only be used on next bootstrap."
3687 #~ msgstr ""
3688 #~ "Starý ovládač \"%s\" nie je odporúčaný.\n"
3689 #~ "\n"
3690 #~ "Boli oznámené havárie jadra pri jeho odstraňovaní.\n"
3691 #~ "\n"
3692 #~ "Nový ovládač \"%s\" bude použitý iba po nasledovnom štarte systému."
3693
3694 #~ msgid "No open source driver"
3695 #~ msgstr "Žiaden známy open source ovládač"
3696
3697 #~ msgid ""
3698 #~ "There's no free driver for your sound card (%s), but there's a "
3699 #~ "proprietary driver at \"%s\"."
3700 #~ msgstr ""
3701 #~ "Nie je žiaden voľne dostupný ovládač pre vašu zvukovú kartu (%s), ale je "
3702 #~ "k dispozícii proprietárny ovládač \"%s\"."
3703
3704 #~ msgid "No known driver"
3705 #~ msgstr "Žiaden známy ovládač"
3706
3707 #~ msgid "There's no known driver for your sound card (%s)"
3708 #~ msgstr "Nie je žiaden známy ovládač pre vašu zvukovú kartu (%s)"
3709
3710 #~ msgid "Unknown driver"
3711 #~ msgstr "Neznámy ovládač"
3712
3713 #~ msgid "Error: The \"%s\" driver for your sound card is unlisted"
3714 #~ msgstr "Chyba: Ovládač \"%s\" pre vašu zvukovú kartu nie je prítomný"
3715
3716 #~ msgid "Sound trouble shooting"
3717 #~ msgstr "Hľadanie chyby v súvislosti so zvukom"
3718
3719 #~ msgid ""
3720 #~ "The classic bug sound tester is to run the following commands:\n"
3721 #~ "\n"
3722 #~ "\n"
3723 #~ "- \"lspcidrake -v | fgrep AUDIO\" will tell you which driver your card "
3724 #~ "uses\n"
3725 #~ "by default\n"
3726 #~ "\n"
3727 #~ "- \"grep sound-slot /etc/modprobe.conf\" will tell you what driver it\n"
3728 #~ "currently uses\n"
3729 #~ "\n"
3730 #~ "- \"/sbin/lsmod\" will enable you to check if its module (driver) is\n"
3731 #~ "loaded or not\n"
3732 #~ "\n"
3733 #~ "- \"/sbin/chkconfig --list sound\" and \"/sbin/chkconfig --list alsa\" "
3734 #~ "will\n"
3735 #~ "tell you if sound and alsa services're configured to be run on\n"
3736 #~ "initlevel 3\n"
3737 #~ "\n"
3738 #~ "- \"aumix -q\" will tell you if the sound volume is muted or not\n"
3739 #~ "\n"
3740 #~ "- \"/sbin/fuser -v /dev/dsp\" will tell which program uses the sound "
3741 #~ "card.\n"
3742 #~ msgstr ""
3743 #~ "Šikovný tester chýb v zvukovom systéme by použil nasledovné príkazy:\n"
3744 #~ "\n"
3745 #~ "\n"
3746 #~ "- \"lspcidrake -v | fgrep AUDIO\" vám napíše aký ovldádač vaša karta\n"
3747 #~ "štandardne používa\n"
3748 #~ "\n"
3749 #~ "- \"grep sound-slot /etc/modprobe.conf\" vám napíše aký ovládač je "
3750 #~ "aktuálne\n"
3751 #~ "použitý\n"
3752 #~ "\n"
3753 #~ "- \"/sbin/lsmod\" vám umožní skontrolovať či je modul (ovládač) aktívny,\n"
3754 #~ "alebo nie\n"
3755 #~ "\n"
3756 #~ "- \"/sbin/chkconfig --list sound\" a \"/sbin/chkconfig --list alsa\" vám "
3757 #~ "napíše\n"
3758 #~ "či sú nastavené zvukové služby a alsa tak, aby sa spustili v runleveli 3\n"
3759 #~ "\n"
3760 #~ "- \"aumix -q\" vám pomôže zistiť, či je váš zvukový výstup stíšený alebo "
3761 #~ "nie\n"
3762 #~ "\n"
3763 #~ "- \"/sbin/fuser -v /dev/dsp\" vám napíše, ktorý program používa zvukovú\n"
3764 #~ "kartu.\n"
3765
3766 #~ msgid "Let me pick any driver"
3767 #~ msgstr "Vyberte niektorý ovládač"
3768
3769 #~ msgid "Choosing an arbitrary driver"
3770 #~ msgstr "Vyberte si niektorý ovládač"
3771
3772 #~ msgid ""
3773 #~ "If you really think that you know which driver is the right one for your "
3774 #~ "card\n"
3775 #~ "you can pick one in the above list.\n"
3776 #~ "\n"
3777 #~ "The current driver for your \"%s\" sound card is \"%s\" "
3778 #~ msgstr ""
3779 #~ "Ak si naozaj myslíte, že viete ktorý je správny ovládač pre vašu kartu,\n"
3780 #~ "môžte si ho vybrať z nasledovného zoznamu.\n"
3781 #~ "\n"
3782 #~ "Aktuálny ovládač pre vašu zvukovú kartu \"%s\" je \"%s\""
3783
3784 #~ msgid "Auto-detect"
3785 #~ msgstr "Auto-detekcia"
3786
3787 #~ msgid "Unknown|Generic"
3788 #~ msgstr "Neznáme|Všeobecné"
3789
3790 #~ msgid "Unknown|CPH05X (bt878) [many vendors]"
3791 #~ msgstr "Neznámy|CPH05X (bt878) [rôzny výrobcovia]"
3792
3793 #~ msgid "Unknown|CPH06X (bt878) [many vendors]"
3794 #~ msgstr "Neznámy||CPH06X (bt878) [rôzny výrobcovia]"
3795
3796 #~ msgid ""
3797 #~ "For most modern TV cards, the bttv module of the GNU/Linux kernel just "
3798 #~ "auto-detect the rights parameters.\n"
3799 #~ "If your card is misdetected, you can force the right tuner and card types "
3800 #~ "here. Just select your tv card parameters if needed."
3801 #~ msgstr ""
3802 #~ "U mnohých moderných TV kariet vie bttv modul z GNU/Linux jadra "
3803 #~ "autodetekovať správne parametre.\n"
3804 #~ "Ak bola vaša karta zle detekovaná, môžete vnútiť typ tunera a karty tu. "
3805 #~ "Vyberte parametre vašej TV karty ak je to potrebné"
3806
3807 #~ msgid "Card model:"
3808 #~ msgstr "Model karty :"
3809
3810 #~ msgid "Tuner type:"
3811 #~ msgstr "Typ tuneru :"
3812
3813 #~ msgid "Number of capture buffers:"
3814 #~ msgstr "Počet zásobníkov pri zachytávaní obrazu :"
3815
3816 #~ msgid "number of capture buffers for mmap'ed capture"
3817 #~ msgstr "počet zásobníkov pri zachytávaní obrazu do pamäte"
3818
3819 #~ msgid "PLL setting:"
3820 #~ msgstr "PLL nastavenie :"
3821
3822 #~ msgid "Radio support:"
3823 #~ msgstr "Podpora pre rádia:"
3824
3825 #~ msgid "enable radio support"
3826 #~ msgstr "povoliť podporu pre rádia"
3827
3828 #~ msgid "No"
3829 #~ msgstr "Nie"
3830
3831 #~ msgid "Choose a file"
3832 #~ msgstr "Zvoľte súbor"
3833
3834 #~ msgid "Add"
3835 #~ msgstr "Pridať"
3836
3837 #~ msgid "Modify"
3838 #~ msgstr "Modifikovať"
3839
3840 #~ msgid "Remove"
3841 #~ msgstr "Odstrániť"
3842
3843 #~ msgid "Finish"
3844 #~ msgstr "Dokončiť"
3845
3846 #~ msgid "Previous"
3847 #~ msgstr "Späť"
3848
3849 #~ msgid "Bad choice, try again\n"
3850 #~ msgstr "Chybná voľba, skúste znovu\n"
3851
3852 #~ msgid "Your choice? (default %s) "
3853 #~ msgstr "Vaša voľba? (predvolené %s) "
3854
3855 #~ msgid ""
3856 #~ "Entries you'll have to fill:\n"
3857 #~ "%s"
3858 #~ msgstr ""
3859 #~ "Záznamy, ktoré musíte vyplniť:\n"
3860 #~ "%s"
3861
3862 #~ msgid "Your choice? (0/1, default `%s') "
3863 #~ msgstr "Vaša voľba? (0/1, predvolené `%s') "
3864
3865 #~ msgid "Button `%s': %s"
3866 #~ msgstr "Tlačítko `%s': %s"
3867
3868 #~ msgid "Do you want to click on this button?"
3869 #~ msgstr "Želáte si kliknúť na toto tlačidlo?"
3870
3871 #~ msgid "Your choice? (default `%s'%s) "
3872 #~ msgstr "Vaša voľba? (predvolené `%s'%s) "
3873
3874 #~ msgid " enter `void' for void entry"
3875 #~ msgstr " vložte `prázdny' pre prázdnu položku"
3876
3877 #~ msgid "=> There are many things to choose from (%s).\n"
3878 #~ msgstr "=> Je mnoho dôvodov pre výber (%s).\n"
3879
3880 #~ msgid ""
3881 #~ "Please choose the first number of the 10-range you wish to edit,\n"
3882 #~ "or just hit Enter to proceed.\n"
3883 #~ "Your choice? "
3884 #~ msgstr ""
3885 #~ "Zvoľte si prvé číslo z rozsahu do 10, ktoré si želáte editovať,\n"
3886 #~ "alebo stlačte Enter pre vykonanie.\n"
3887 #~ "Vaša voľba?"
3888
3889 #~ msgid ""
3890 #~ "=> Notice, a label changed:\n"
3891 #~ "%s"
3892 #~ msgstr ""
3893 #~ "=> Pozor, popis bol zmenený:\n"
3894 #~ "%s"
3895
3896 #~ msgid "Re-submit"
3897 #~ msgstr "Opätovne odoslať"
3898
3899 #~ msgid "default:LTR"
3900 #~ msgstr "default:LTR"
3901
3902 #~ msgid "Andorra"
3903 #~ msgstr "Andorra"
3904
3905 #~ msgid "United Arab Emirates"
3906 #~ msgstr "Spojené Arabské Emiráty"
3907
3908 #~ msgid "Afghanistan"
3909 #~ msgstr "Afganistan"
3910
3911 #~ msgid "Antigua and Barbuda"
3912 #~ msgstr "Antigua a Barbuda"
3913
3914 #~ msgid "Anguilla"
3915 #~ msgstr "Anguilla"
3916
3917 #~ msgid "Albania"
3918 #~ msgstr "Albánsko"
3919
3920 #~ msgid "Armenia"
3921 #~ msgstr "Arménsko"
3922
3923 #~ msgid "Netherlands Antilles"
3924 #~ msgstr "Holandské Antily"
3925
3926 #~ msgid "Angola"
3927 #~ msgstr "Angola"
3928
3929 #~ msgid "Antarctica"
3930 #~ msgstr "Antarktída"
3931
3932 #~ msgid "Argentina"
3933 #~ msgstr "Argentína"
3934
3935 #~ msgid "American Samoa"
3936 #~ msgstr "Americká Samoa"
3937
3938 #~ msgid "Austria"
3939 #~ msgstr "Rakúsko"
3940
3941 #~ msgid "Australia"
3942 #~ msgstr "Austrália"
3943
3944 #~ msgid "Aruba"
3945 #~ msgstr "Aruba"
3946
3947 #~ msgid "Azerbaijan"
3948 #~ msgstr "Azerbajdžan"
3949
3950 #~ msgid "Bosnia and Herzegovina"
3951 #~ msgstr "Bosna a Hercegovina"
3952
3953 #~ msgid "Barbados"
3954 #~ msgstr "Barbados"
3955
3956 #~ msgid "Bangladesh"
3957 #~ msgstr "Bangladéš"
3958
3959 #~ msgid "Belgium"
3960 #~ msgstr "Belgicko"
3961
3962 #~ msgid "Burkina Faso"
3963 #~ msgstr "Burkina Faso"
3964
3965 #~ msgid "Bulgaria"
3966 #~ msgstr "Bulharsko"
3967
3968 #~ msgid "Bahrain"
3969 #~ msgstr "Bahrain"
3970
3971 #~ msgid "Burundi"
3972 #~ msgstr "Burundi"
3973
3974 #~ msgid "Benin"
3975 #~ msgstr "Benin"
3976
3977 #~ msgid "Bermuda"
3978 #~ msgstr "Bermudy"
3979
3980 #~ msgid "Brunei Darussalam"
3981 #~ msgstr "Brunei Darussalam"
3982
3983 #~ msgid "Bolivia"
3984 #~ msgstr "Bolívia"
3985
3986 #~ msgid "Brazil"
3987 #~ msgstr "Brazília"
3988
3989 #~ msgid "Bahamas"
3990 #~ msgstr "Bahamy"
3991
3992 #~ msgid "Bhutan"
3993 #~ msgstr "Bhutan"
3994
3995 #~ msgid "Bouvet Island"
3996 #~ msgstr "Bouvet Island"
3997
3998 #~ msgid "Botswana"
3999 #~ msgstr "Botswana"
4000
4001 #~ msgid "Belarus"
4002 #~ msgstr "Bielorusko"
4003
4004 #~ msgid "Belize"
4005 #~ msgstr "Belize"
4006
4007 #~ msgid "Canada"
4008 #~ msgstr "Kanada"
4009
4010 #~ msgid "Cocos (Keeling) Islands"
4011 #~ msgstr "Kokosové (Keeling) ostrovy"
4012
4013 #~ msgid "Congo (Kinshasa)"
4014 #~ msgstr "Konžská (Kinshasa)"
4015
4016 #~ msgid "Central African Republic"
4017 #~ msgstr "Stredoafrická Republika"
4018
4019 #~ msgid "Congo (Brazzaville)"
4020 #~ msgstr "Konžská (Brazzaville)"
4021
4022 #~ msgid "Switzerland"
4023 #~ msgstr "Švajčiarsko"
4024
4025 #~ msgid "Cote d'Ivoire"
4026 #~ msgstr "Cote d'Ivoire"
4027
4028 #~ msgid "Cook Islands"
4029 #~ msgstr "Cookove ostrovy"
4030
4031 #~ msgid "Chile"
4032 #~ msgstr "Čile"
4033
4034 #~ msgid "Cameroon"
4035 #~ msgstr "Kamerun"
4036
4037 #~ msgid "China"
4038 #~ msgstr "Čína"
4039
4040 #~ msgid "Colombia"
4041 #~ msgstr "Klumbia"
4042
4043 #~ msgid "Costa Rica"
4044 #~ msgstr "Kostarika"
4045
4046 #~ msgid "Serbia & Montenegro"
4047 #~ msgstr "Srbsko a Čierna hora"
4048
4049 #~ msgid "Cuba"
4050 #~ msgstr "Kuba"
4051
4052 #~ msgid "Cape Verde"
4053 #~ msgstr "Cape Verde"
4054
4055 #~ msgid "Christmas Island"
4056 #~ msgstr "Vianočné ostrovy"
4057
4058 #~ msgid "Cyprus"
4059 #~ msgstr "Cyprus"
4060
4061 #~ msgid "Czech Republic"
4062 #~ msgstr "Česká republika"
4063
4064 #~ msgid "Germany"
4065 #~ msgstr "Nemecko"
4066
4067 #~ msgid "Djibouti"
4068 #~ msgstr "Djibouti"
4069
4070 #~ msgid "Denmark"
4071 #~ msgstr "Dánsko"
4072
4073 #~ msgid "Dominica"
4074 #~ msgstr "Dominica"
4075
4076 #~ msgid "Dominican Republic"
4077 #~ msgstr "Dominikánska Republika"
4078
4079 #~ msgid "Algeria"
4080 #~ msgstr "Alžírsko"
4081
4082 #~ msgid "Ecuador"
4083 #~ msgstr "Ekvádor"
4084
4085 #~ msgid "Estonia"
4086 #~ msgstr "Estónsko"
4087
4088 #~ msgid "Egypt"
4089 #~ msgstr "Egypt"
4090
4091 #~ msgid "Western Sahara"
4092 #~ msgstr "Západná Sahara"
4093
4094 #~ msgid "Eritrea"
4095 #~ msgstr "Eritrea"
4096
4097 #~ msgid "Spain"
4098 #~ msgstr "Španielsko"
4099
4100 #~ msgid "Ethiopia"
4101 #~ msgstr "Etiópia"
4102
4103 #~ msgid "Finland"
4104 #~ msgstr "Fínsko"
4105
4106 #~ msgid "Fiji"
4107 #~ msgstr "Fiji"
4108
4109 #~ msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
4110 #~ msgstr "Falklandské ostrovy (Malvinas)"
4111
4112 #~ msgid "Micronesia"
4113 #~ msgstr "Mikronézia"
4114
4115 #~ msgid "Faroe Islands"
4116 #~ msgstr "Ostrovy Fare"
4117
4118 #~ msgid "France"
4119 #~ msgstr "Francúzsko"
4120
4121 #~ msgid "Gabon"
4122 #~ msgstr "Gabon"
4123
4124 #~ msgid "United Kingdom"
4125 #~ msgstr "Veľká Británia"
4126
4127 #~ msgid "Grenada"
4128 #~ msgstr "Granada"
4129
4130 #~ msgid "Georgia"
4131 #~ msgstr "Georgia"
4132
4133 #~ msgid "French Guiana"
4134 #~ msgstr "Francúzska Guana"
4135
4136 #~ msgid "Ghana"
4137 #~ msgstr "Ghana"
4138
4139 #~ msgid "Gibraltar"
4140 #~ msgstr "Gibraltár"
4141
4142 #~ msgid "Greenland"
4143 #~ msgstr "Grónsko"
4144
4145 #~ msgid "Gambia"
4146 #~ msgstr "Gambia"
4147
4148 #~ msgid "Guinea"
4149 #~ msgstr "Guinea"
4150
4151 #~ msgid "Guadeloupe"
4152 #~ msgstr "Guadeloupe"
4153
4154 #~ msgid "Equatorial Guinea"
4155 #~ msgstr "Equatorial Guinea"
4156
4157 #~ msgid "Greece"
4158 #~ msgstr "Grécko"
4159
4160 #~ msgid "South Georgia and the South Sandwich Islands"
4161 #~ msgstr "Južná Gergia a Južné Sandwitch ostrovy"
4162
4163 #~ msgid "Guatemala"
4164 #~ msgstr "Guatemala"
4165
4166 #~ msgid "Guam"
4167 #~ msgstr "Guam"
4168
4169 #~ msgid "Guinea-Bissau"
4170 #~ msgstr "Guinea-Bissau"
4171
4172 #~ msgid "Guyana"
4173 #~ msgstr "Guyana"
4174
4175 #~ msgid "Hong Kong SAR (China)"
4176 #~ msgstr "Čína (Hong Kong)"
4177
4178 #~ msgid "Heard and McDonald Islands"
4179 #~ msgstr "Heard a McDonald ostrovy"
4180
4181 #~ msgid "Honduras"
4182 #~ msgstr "Honduras"
4183
4184 #~ msgid "Croatia"
4185 #~ msgstr "Chorvátsko"
4186
4187 #~ msgid "Haiti"
4188 #~ msgstr "Haiti"
4189
4190 #~ msgid "Hungary"
4191 #~ msgstr "Maďarsko"
4192
4193 #~ msgid "Indonesia"
4194 #~ msgstr "Indonézia"
4195
4196 #~ msgid "Ireland"
4197 #~ msgstr "Írsko"
4198
4199 #~ msgid "Israel"
4200 #~ msgstr "Izrael"
4201
4202 #~ msgid "India"
4203 #~ msgstr "India"
4204
4205 #~ msgid "British Indian Ocean Territory"
4206 #~ msgstr "Britská oblasť Indického oceánu"
4207
4208 #~ msgid "Iraq"
4209 #~ msgstr "Irak"
4210
4211 #~ msgid "Iran"
4212 #~ msgstr "Irán"
4213
4214 #~ msgid "Iceland"
4215 #~ msgstr "Island"
4216
4217 #~ msgid "Italy"
4218 #~ msgstr "Taliansko"
4219
4220 #~ msgid "Jamaica"
4221 #~ msgstr "Jamajka"
4222
4223 #~ msgid "Jordan"
4224 #~ msgstr "Jordánsko"
4225
4226 #~ msgid "Japan"
4227 #~ msgstr "Japonsko"
4228
4229 #~ msgid "Kenya"
4230 #~ msgstr "Keňa"
4231
4232 #~ msgid "Kyrgyzstan"
4233 #~ msgstr "Kyrgyzstan"
4234
4235 #~ msgid "Cambodia"
4236 #~ msgstr "Kambodža"
4237
4238 #~ msgid "Kiribati"
4239 #~ msgstr "Kiribati"
4240
4241 #~ msgid "Comoros"
4242 #~ msgstr "Comoros"
4243
4244 #~ msgid "Saint Kitts and Nevis"
4245 #~ msgstr "Svätý Kitts a Nevis"
4246
4247 #~ msgid "Korea (North)"
4248 #~ msgstr "Severo-Kórejská"
4249
4250 #~ msgid "Korea"
4251 #~ msgstr "Kórea"
4252
4253 #~ msgid "Kuwait"
4254 #~ msgstr "Kuvajt"
4255
4256 #~ msgid "Cayman Islands"
4257 #~ msgstr "Kaimanské ostrovy"
4258
4259 #~ msgid "Kazakhstan"
4260 #~ msgstr "Kazachstan"
4261
4262 #~ msgid "Laos"
4263 #~ msgstr "Laos"
4264
4265 #~ msgid "Lebanon"
4266 #~ msgstr "Libanon"
4267
4268 #~ msgid "Saint Lucia"
4269 #~ msgstr "Svätá Lucia"
4270
4271 #~ msgid "Liechtenstein"
4272 #~ msgstr "Lichtenštajnsko"
4273
4274 #~ msgid "Sri Lanka"
4275 #~ msgstr "Srí Lanka"
4276
4277 #~ msgid "Liberia"
4278 #~ msgstr "Libéria"
4279
4280 #~ msgid "Lesotho"
4281 #~ msgstr "Lesotho"
4282
4283 #~ msgid "Lithuania"
4284 #~ msgstr "Litva"
4285
4286 #~ msgid "Luxembourg"
4287 #~ msgstr "Luxembursko"
4288
4289 #~ msgid "Latvia"
4290 #~ msgstr "Litva"
4291
4292 #~ msgid "Libya"
4293 #~ msgstr "Líbia"
4294
4295 #~ msgid "Morocco"
4296 #~ msgstr "Maroko"
4297
4298 #~ msgid "Monaco"
4299 #~ msgstr "Monaco"
4300
4301 #~ msgid "Moldova"
4302 #~ msgstr "Moldavsko"
4303
4304 #~ msgid "Madagascar"
4305 #~ msgstr "Madagaskar"
4306
4307 #~ msgid "Marshall Islands"
4308 #~ msgstr "Marshallove ostrovy"
4309
4310 #~ msgid "Macedonia"
4311 #~ msgstr "Macedónsko"
4312
4313 #~ msgid "Mali"
4314 #~ msgstr "Mali"
4315
4316 #~ msgid "Myanmar"
4317 #~ msgstr "Myanmar"
4318
4319 #~ msgid "Mongolia"
4320 #~ msgstr "Mongolsko"
4321
4322 #~ msgid "Northern Mariana Islands"
4323 #~ msgstr "Severné ostrovy Mariana"
4324
4325 #~ msgid "Martinique"
4326 #~ msgstr "Martinique"
4327
4328 #~ msgid "Mauritania"
4329 #~ msgstr "Mauritania"
4330
4331 #~ msgid "Montserrat"
4332 #~ msgstr "Montserrat"
4333
4334 #~ msgid "Malta"
4335 #~ msgstr "Malta"
4336
4337 #~ msgid "Mauritius"
4338 #~ msgstr "Maurícius"
4339
4340 #~ msgid "Maldives"
4341 #~ msgstr "Maldives"
4342
4343 #~ msgid "Malawi"
4344 #~ msgstr "Malawi"
4345
4346 #~ msgid "Mexico"
4347 #~ msgstr "Mexiko"
4348
4349 #~ msgid "Malaysia"
4350 #~ msgstr "Malajzia"
4351
4352 #~ msgid "Mozambique"
4353 #~ msgstr "Mozambik"
4354
4355 #~ msgid "Namibia"
4356 #~ msgstr "Namíbia"
4357
4358 #~ msgid "New Caledonia"
4359 #~ msgstr "Nová Kaledónia"
4360
4361 #~ msgid "Niger"
4362 #~ msgstr "Nigér"
4363
4364 #~ msgid "Norfolk Island"
4365 #~ msgstr "Norfolské ostrovy"
4366
4367 #~ msgid "Nigeria"
4368 #~ msgstr "Nigéria"
4369
4370 #~ msgid "Nicaragua"
4371 #~ msgstr "Nikaragua"
4372
4373 #~ msgid "Netherlands"
4374 #~ msgstr "Holandsko"
4375
4376 #~ msgid "Norway"
4377 #~ msgstr "Nórsko"
4378
4379 #~ msgid "Nepal"
4380 #~ msgstr "Nepál"
4381
4382 #~ msgid "Nauru"
4383 #~ msgstr "Nauru"
4384
4385 #~ msgid "Niue"
4386 #~ msgstr "Niue"
4387
4388 #~ msgid "New Zealand"
4389 #~ msgstr "Nový Zéland"
4390
4391 #~ msgid "Oman"
4392 #~ msgstr "Oman"
4393
4394 #~ msgid "Panama"
4395 #~ msgstr "Panama"
4396
4397 #~ msgid "Peru"
4398 #~ msgstr "Peru"
4399
4400 #~ msgid "French Polynesia"
4401 #~ msgstr "Francúzska Polynézia"
4402
4403 #~ msgid "Papua New Guinea"
4404 #~ msgstr "Papua Nová Guinea"
4405
4406 #~ msgid "Philippines"
4407 #~ msgstr "Filipíny"
4408
4409 #~ msgid "Pakistan"
4410 #~ msgstr "Pakistan"
4411
4412 #~ msgid "Poland"
4413 #~ msgstr "Poľsko"
4414
4415 #~ msgid "Saint Pierre and Miquelon"
4416 #~ msgstr "Svätý Pierre a Miquelon"
4417
4418 #~ msgid "Pitcairn"
4419 #~ msgstr "Pitcairn"
4420
4421 #~ msgid "Puerto Rico"
4422 #~ msgstr "Puerto Rico"
4423
4424 #~ msgid "Palestine"
4425 #~ msgstr "Palestína"
4426
4427 #~ msgid "Portugal"
4428 #~ msgstr "Portugalsko"
4429
4430 #~ msgid "Paraguay"
4431 #~ msgstr "Paraguay"
4432
4433 #~ msgid "Palau"
4434 #~ msgstr "Palau"
4435
4436 #~ msgid "Qatar"
4437 #~ msgstr "Katar"
4438
4439 #~ msgid "Reunion"
4440 #~ msgstr "Reunion"
4441
4442 #~ msgid "Romania"
4443 #~ msgstr "Rumunsko"
4444
4445 #~ msgid "Russia"
4446 #~ msgstr "Rusko"
4447
4448 #~ msgid "Rwanda"
4449 #~ msgstr "Rwanda"
4450
4451 #~ msgid "Saudi Arabia"
4452 #~ msgstr "Saudská Arabia"
4453
4454 #~ msgid "Solomon Islands"
4455 #~ msgstr "Solomon ostrovy"
4456
4457 #~ msgid "Seychelles"
4458 #~ msgstr "Seychelles"
4459
4460 #~ msgid "Sudan"
4461 #~ msgstr "Sudan"
4462
4463 #~ msgid "Sweden"
4464 #~ msgstr "Švédsko"
4465
4466 #~ msgid "Singapore"
4467 #~ msgstr "Singapur"
4468
4469 #~ msgid "Saint Helena"
4470 #~ msgstr "Svätá Helena"
4471
4472 #~ msgid "Slovenia"
4473 #~ msgstr "Slovinsko"
4474
4475 #~ msgid "Svalbard and Jan Mayen Islands"
4476 #~ msgstr "Svalbard a Jan Mayen ostrovy"
4477
4478 #~ msgid "Slovakia"
4479 #~ msgstr "Slovenská Republika"
4480
4481 #~ msgid "Sierra Leone"
4482 #~ msgstr "Sierra Leone"
4483
4484 #~ msgid "San Marino"
4485 #~ msgstr "San Marino"
4486
4487 #~ msgid "Senegal"
4488 #~ msgstr "Senegal"
4489
4490 #~ msgid "Somalia"
4491 #~ msgstr "Somálsko"
4492
4493 #~ msgid "Suriname"
4494 #~ msgstr "Surinam"
4495
4496 #~ msgid "Sao Tome and Principe"
4497 #~ msgstr "Sao Tome a Principe"
4498
4499 #~ msgid "El Salvador"
4500 #~ msgstr "El Salvador"
4501
4502 #~ msgid "Syria"
4503 #~ msgstr "Sýria"
4504
4505 #~ msgid "Swaziland"
4506 #~ msgstr "Swazijsko"
4507
4508 #~ msgid "Turks and Caicos Islands"
4509 #~ msgstr "Turks a Caicos ostrovy"
4510
4511 #~ msgid "Chad"
4512 #~ msgstr "Čad"
4513
4514 #~ msgid "French Southern Territories"
4515 #~ msgstr "Južné Francźske oblasti"
4516
4517 #~ msgid "Togo"
4518 #~ msgstr "Togo"
4519
4520 #~ msgid "Thailand"
4521 #~ msgstr "Thajsko"
4522
4523 #~ msgid "Tajikistan"
4524 #~ msgstr "Tajikistan"
4525
4526 #~ msgid "Tokelau"
4527 #~ msgstr "Tokelau"
4528
4529 #~ msgid "East Timor"
4530 #~ msgstr "Východný Timor"
4531
4532 #~ msgid "Turkmenistan"
4533 #~ msgstr "Turkmenistan"
4534
4535 #~ msgid "Tunisia"
4536 #~ msgstr "Tunisko"
4537
4538 #~ msgid "Tonga"
4539 #~ msgstr "Tonga"
4540
4541 #~ msgid "Turkey"
4542 #~ msgstr "Turecko"
4543
4544 #~ msgid "Trinidad and Tobago"
4545 #~ msgstr "Trinidad a Tobago"
4546
4547 #~ msgid "Tuvalu"
4548 #~ msgstr "Tuvalu"
4549
4550 #~ msgid "Taiwan"
4551 #~ msgstr "Taiwan"
4552
4553 #~ msgid "Tanzania"
4554 #~ msgstr "Tanzánijská"
4555
4556 #~ msgid "Ukraine"
4557 #~ msgstr "Ukrajina"
4558
4559 #~ msgid "Uganda"
4560 #~ msgstr "Uganda"
4561
4562 #~ msgid "United States Minor Outlying Islands"
4563 #~ msgstr "Spojené Štáty Minor Outlying ostrovy"
4564
4565 #~ msgid "United States"
4566 #~ msgstr "Spojené štáty"
4567
4568 #~ msgid "Uruguay"
4569 #~ msgstr "Uruguay"
4570
4571 #~ msgid "Uzbekistan"
4572 #~ msgstr "Uzbekistan"
4573
4574 #~ msgid "Vatican"
4575 #~ msgstr "Vatikán"
4576
4577 #~ msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
4578 #~ msgstr "Svätý Vincent a Grenadiny"
4579
4580 #~ msgid "Venezuela"
4581 #~ msgstr "Venezuela"
4582
4583 #~ msgid "Virgin Islands (British)"
4584 #~ msgstr "Panenské ostrovy (Britské)"
4585
4586 #~ msgid "Virgin Islands (U.S.)"
4587 #~ msgstr "Panenské ostrovy (U.S.)"
4588
4589 #~ msgid "Vietnam"
4590 #~ msgstr "Vietnam"
4591
4592 #~ msgid "Vanuatu"
4593 #~ msgstr "Vanuatu"
4594
4595 #~ msgid "Wallis and Futuna"
4596 #~ msgstr "Wallis a Futuna"
4597
4598 #~ msgid "Samoa"
4599 #~ msgstr "Samoa"
4600
4601 #~ msgid "Yemen"
4602 #~ msgstr "Jemen"
4603
4604 #~ msgid "Mayotte"
4605 #~ msgstr "Mayotte"
4606
4607 #~ msgid "South Africa"
4608 #~ msgstr "Južná Afrika"
4609
4610 #~ msgid "Zambia"
4611 #~ msgstr "Zambia"
4612
4613 #~ msgid "Zimbabwe"
4614 #~ msgstr "Zimbabwe"
4615
4616 #~ msgid "Welcome to %s"
4617 #~ msgstr "Vitajte v %s"
4618
4619 #~ msgid "Moving used physical extents to other physical volumes failed"
4620 #~ msgstr "Presun použitých fyzických rozsahov na iný fyzický oddiel zlyhalo"
4621
4622 #~ msgid "Physical volume %s is still in use"
4623 #~ msgstr "Fyzický zväzok %s je stále v používaní"
4624
4625 #~ msgid "Remove the logical volumes first\n"
4626 #~ msgstr "Odstráňte najprv logické zväzky\n"
4627
4628 #, fuzzy
4629 #~ msgid "The bootloader can't handle /boot on multiple physical volumes"
4630 #~ msgstr "Zavádzač nemôže použiť /boot na viacerých fyzických oddieloch"
4631
4632 #~ msgid ""
4633 #~ "Introduction\n"
4634 #~ "\n"
4635 #~ "The operating system and the different components available in the "
4636 #~ "Mandriva Linux distribution \n"
4637 #~ "shall be called the \"Software Products\" hereafter. The Software "
4638 #~ "Products include, but are not \n"
4639 #~ "restricted to, the set of programs, methods, rules and documentation "
4640 #~ "related to the operating \n"
4641 #~ "system and the different components of the Mandriva Linux distribution.\n"
4642 #~ "\n"
4643 #~ "\n"
4644 #~ "1. License Agreement\n"
4645 #~ "\n"
4646 #~ "Please read this document carefully. This document is a license agreement "
4647 #~ "between you and \n"
4648 #~ "Mandriva S.A. which applies to the Software Products.\n"
4649 #~ "By installing, duplicating or using the Software Products in any manner, "
4650 #~ "you explicitly \n"
4651 #~ "accept and fully agree to conform to the terms and conditions of this "
4652 #~ "License. \n"
4653 #~ "If you disagree with any portion of the License, you are not allowed to "
4654 #~ "install, duplicate or use \n"
4655 #~ "the Software Products. \n"
4656 #~ "Any attempt to install, duplicate or use the Software Products in a "
4657 #~ "manner which does not comply \n"
4658 #~ "with the terms and conditions of this License is void and will terminate "
4659 #~ "your rights under this \n"
4660 #~ "License. Upon termination of the License, you must immediately destroy "
4661 #~ "all copies of the \n"
4662 #~ "Software Products.\n"
4663 #~ "\n"
4664 #~ "\n"
4665 #~ "2. Limited Warranty\n"
4666 #~ "\n"
4667 #~ "The Software Products and attached documentation are provided \"as is\", "
4668 #~ "with no warranty, to the \n"
4669 #~ "extent permitted by law.\n"
4670 #~ "Mandriva S.A. will, in no circumstances and to the extent permitted by "
4671 #~ "law, be liable for any special,\n"
4672 #~ "incidental, direct or indirect damages whatsoever (including without "
4673 #~ "limitation damages for loss of \n"
4674 #~ "business, interruption of business, financial loss, legal fees and "
4675 #~ "penalties resulting from a court \n"
4676 #~ "judgment, or any other consequential loss) arising out of the use or "
4677 #~ "inability to use the Software \n"
4678 #~ "Products, even if Mandriva S.A. has been advised of the possibility or "
4679 #~ "occurrence of such \n"
4680 #~ "damages.\n"
4681 #~ "\n"
4682 #~ "LIMITED LIABILITY LINKED TO POSSESSING OR USING PROHIBITED SOFTWARE IN "
4683 #~ "SOME COUNTRIES\n"
4684 #~ "\n"
4685 #~ "To the extent permitted by law, Mandriva S.A. or its distributors will, "
4686 #~ "in no circumstances, be \n"
4687 #~ "liable for any special, incidental, direct or indirect damages whatsoever "
4688 #~ "(including without \n"
4689 #~ "limitation damages for loss of business, interruption of business, "
4690 #~ "financial loss, legal fees \n"
4691 #~ "and penalties resulting from a court judgment, or any other consequential "
4692 #~ "loss) arising out \n"
4693 #~ "of the possession and use of software components or arising out of "
4694 #~ "downloading software components \n"
4695 #~ "from one of Mandriva Linux sites which are prohibited or restricted in "
4696 #~ "some countries by local laws.\n"
4697 #~ "This limited liability applies to, but is not restricted to, the strong "
4698 #~ "cryptography components \n"
4699 #~ "included in the Software Products.\n"
4700 #~ "\n"
4701 #~ "\n"
4702 #~ "3. The GPL License and Related Licenses\n"
4703 #~ "\n"
4704 #~ "The Software Products consist of components created by different persons "
4705 #~ "or entities. Most \n"
4706 #~ "of these components are governed under the terms and conditions of the "
4707 #~ "GNU General Public \n"
4708 #~ "Licence, hereafter called \"GPL\", or of similar licenses. Most of these "
4709 #~ "licenses allow you to use, \n"
4710 #~ "duplicate, adapt or redistribute the components which they cover. Please "
4711 #~ "read carefully the terms \n"
4712 #~ "and conditions of the license agreement for each component before using "
4713 #~ "any component. Any question \n"
4714 #~ "on a component license should be addressed to the component author and "
4715 #~ "not to Mandriva.\n"
4716 #~ "The programs developed by Mandriva S.A. are governed by the GPL License. "
4717 #~ "Documentation written \n"
4718 #~ "by Mandriva S.A. is governed by a specific license. Please refer to the "
4719 #~ "documentation for \n"
4720 #~ "further details.\n"
4721 #~ "\n"
4722 #~ "\n"
4723 #~ "4. Intellectual Property Rights\n"
4724 #~ "\n"
4725 #~ "All rights to the components of the Software Products belong to their "
4726 #~ "respective authors and are \n"
4727 #~ "protected by intellectual property and copyright laws applicable to "
4728 #~ "software programs.\n"
4729 #~ "Mandriva S.A. reserves its rights to modify or adapt the Software "
4730 #~ "Products, as a whole or in \n"
4731 #~ "parts, by all means and for all purposes.\n"
4732 #~ "\"Mandriva\", \"Mandriva Linux\" and associated logos are trademarks of "
4733 #~ "Mandriva S.A. \n"
4734 #~ "\n"
4735 #~ "\n"
4736 #~ "5. Governing Laws \n"
4737 #~ "\n"
4738 #~ "If any portion of this agreement is held void, illegal or inapplicable by "
4739 #~ "a court judgment, this \n"
4740 #~ "portion is excluded from this contract. You remain bound by the other "
4741 #~ "applicable sections of the \n"
4742 #~ "agreement.\n"
4743 #~ "The terms and conditions of this License are governed by the Laws of "
4744 #~ "France.\n"
4745 #~ "All disputes on the terms of this license will preferably be settled out "
4746 #~ "of court. As a last \n"
4747 #~ "resort, the dispute will be referred to the appropriate Courts of Law of "
4748 #~ "Paris - France.\n"
4749 #~ "For any question on this document, please contact Mandriva S.A. \n"
4750 #~ msgstr ""
4751 #~ "VAROVANIE: Toto je voľný neautorizovaný preklad originálnej licencie v "
4752 #~ "anglickom jazyku.\n"
4753 #~ "Ak súhlasíte s nižšie uvedenou licenciou, súhlasíte s jej anglickým "
4754 #~ "originálom, ktorý je možné\n"
4755 #~ "získať na inštalačnom CD.\n"
4756 #~ "\n"
4757 #~ "Úvod\n"
4758 #~ "\n"
4759 #~ "Operačný systém a rôzne iné súčasti dostupné v distribúcii Mandriva "
4760 #~ "Linux, budú ďalej\n"
4761 #~ "nazvané \"softvérové produkty\". Softvérové produkty, ktoré obvykle "
4762 #~ "obsahujú, ale\n"
4763 #~ "nie sú obmedzené len na súbor programov, metód, pravidiel a dokumentácie, "
4764 #~ "vzťahujúcej sa\n"
4765 #~ "k operačnému systému a rôznych súčastí distribúcie Mandriva Linux.\n"
4766 #~ "\n"
4767 #~ "\n"
4768 #~ "1. Licenčná zmluva\n"
4769 #~ "\n"
4770 #~ "Prosíme vás, aby ste si nasledujúci dokument pozorne prečítali. Tento "
4771 #~ "dokument je licenčnou zmluvou\n"
4772 #~ "medzi vami a Mandriva S.A., ktorý sa vzťahuje k softvérovým produktom.\n"
4773 #~ "Nainštalovaním, vytváraním kópií alebo používaním softvérového produktu "
4774 #~ "za akýmkoľvek účelom,\n"
4775 #~ "automaticky akceptujete a plne súhlasíte so všetkými bodmi tejto "
4776 #~ "licencie.\n"
4777 #~ "Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek bodom licencie, nie je vám povolené "
4778 #~ "inštalovať, kopírovať alebo\n"
4779 #~ "používať softvérový produkt.\n"
4780 #~ "Akýkoľvek pokus inštalovať, vytvárať kópie alebo používať softvérový "
4781 #~ "produkt spôsobom, ktorý\n"
4782 #~ "nezodpovedá tejto licencii, je jej porušením a ruší vaše práva zaručované "
4783 #~ "touto licenciou.\n"
4784 #~ "V prípade porušenia licencie musíte bezodkladne zničiť všetky kópie "
4785 #~ "softvérového\n"
4786 #~ "produktu.\n"
4787 #~ "\n"
4788 #~ "\n"
4789 #~ "2. Obmedzená záruka\n"
4790 #~ "\n"
4791 #~ "Softvérové produkty a priložená dokumentácia sú poskytovaná \"tak ako je"
4792 #~ "\", bez akejkoľvek\n"
4793 #~ "záruky v medziach umožnených zákonom.\n"
4794 #~ "Mandriva S.A. nebude za žiadnych okolností a v medziach umožnených "
4795 #~ "zákonom zodpovedať\n"
4796 #~ "za žiadne zvláštne, náhodné, priame alebo nepriame škody (vrátane straty "
4797 #~ "obchodných pohľadávok,\n"
4798 #~ "prerušenie obchodnej činnosti, finančnej straty, zákonných poplatkov a "
4799 #~ "pokút vyplývajúcich\n"
4800 #~ "zo súdneho pojednávania alebo akýchkoľvek z toho vyplývajúcich strát) "
4801 #~ "vzniknuté používaním,\n"
4802 #~ "alebo z dôvodu používateľovej neschopnosti používať Softvérové produkty a "
4803 #~ "to i v prípade, že\n"
4804 #~ "Mandriva S.A. bol upozornený na možnosť výskytu takýchto škôd.\n"
4805 #~ "\n"
4806 #~ "OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOJENÁ S VLASTNÍCTVOM ALEBO POUŽITÍM ZAKÁZANÉHO "
4807 #~ "SOFTVÉRU V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH\n"
4808 #~ "Mandriva S.A. alebo jeho distribútori, v medziach umožnených zákonom, nie "
4809 #~ "sú zodpovedný\n"
4810 #~ "za žiadne zvláštne, náhodné, priame alebo nepriame škody (vrátane straty "
4811 #~ "obchodných pohľadávok,\n"
4812 #~ "prerušenia obchodnej činnosti, finančnej straty, zákonných poplatkov a "
4813 #~ "pokút vyplývajúcich zo súdneho\n"
4814 #~ "pojednávania alebo akýchkoľvek z toho vyplývajúcich strát) vzťahujúce sa "
4815 #~ "k vlastneniu alebo\n"
4816 #~ "používaniu softvérových komponentov alebo vzniknuté stiahnutím "
4817 #~ "softvérových komponentov z niektorého\n"
4818 #~ "servera Mandriva Linux, ktoré sú zakázané alebo obmedzené v niektorých "
4819 #~ "krajinách miernymi zákonmi.\n"
4820 #~ "Táto obmedzená zodpovednosť sa vzťahuje ale nie je obmedzená len na "
4821 #~ "komponenty obsahujúce\n"
4822 #~ "silnú kryptografiu, ktoré sú súčasťou Softvérových produktov.\n"
4823 #~ "\n"
4824 #~ "\n"
4825 #~ "3. GPL licencia a príbuzné licencie\n"
4826 #~ "\n"
4827 #~ "Softvérové produkty pozostávajú k komponentov vytvorených rôznymi ľuďmi a "
4828 #~ "entitami. Väčšina\n"
4829 #~ "týchto komponentov je poskytovaná pod podmienkami GNU General Public "
4830 #~ "Licence, ďalej nazývanej\n"
4831 #~ "len \"GPL\" alebo podobnými licenciami. Väčšina licencií umožňuje "
4832 #~ "používať, kopírovať,\n"
4833 #~ "prispôsobovať alebo ďalej distribuovať komponenty, ktoré pokrýva. "
4834 #~ "Prosíme, prečítajte si pozorne\n"
4835 #~ "podmienky licenčnej zmluvy pre každý komponent pred jeho používaním. "
4836 #~ "Adresátom akýchkoľvek otázok\n"
4837 #~ "ohľadne licencie ku komponentu by mal byť jeho autor a nie Mandriva. "
4838 #~ "Programy vyvinuté\n"
4839 #~ "Mandriva S.A. sú poskytované pod podmienkami GPL Licencie. Dokumentácia "
4840 #~ "napísaná\n"
4841 #~ "Mandriva S.A. je poskytovaná pod špecifickou licenciou. Prosíme, "
4842 #~ "preštudujte si dokumentáciu\n"
4843 #~ "pre ďalšie detaily.\n"
4844 #~ "\n"
4845 #~ "\n"
4846 #~ "4. Práva na duševné vlastníctvo\n"
4847 #~ "\n"
4848 #~ "Všetky práva na komponenty Softvérových produktov prináležia ich autorom "
4849 #~ "a sú chránené právami\n"
4850 #~ "na duševné vlastníctvo a zákonmi vzťahujúcimi sa k vlastníckym právam k "
4851 #~ "softvérovým programom.\n"
4852 #~ "Mandriva S.A. si vyhradzuje právo upraviť alebo prispôsobiť Softvérové "
4853 #~ "produkty ako celok\n"
4854 #~ "alebo jednotlivé časti, akýmkoľvek spôsobom a za akýmikoľvek účelmi. "
4855 #~ "\"Mandriva\", \"Mandriva\n"
4856 #~ "Linux\" a pridružené logá sú chránenými obchodnými značkami spoločnosti "
4857 #~ "Mandriva S.A.\n"
4858 #~ "\n"
4859 #~ "\n"
4860 #~ "5. Zákony vzťahujúce sa k tejto zmluve\n"
4861 #~ "\n"
4862 #~ "Ak je akákoľvek časť tejto zmluvy považovaná za nevhodnú, nelegálnu alebo "
4863 #~ "nepoužiteľnú\n"
4864 #~ "v súdnom konaní, je táto časť vypustená z tohto kontraktu. Naďalej však "
4865 #~ "zostávate viazaní\n"
4866 #~ "ostatnými aplikovateľnými sekciami tejto zmluvy.\n"
4867 #~ "Podmienky tejto licencie sú určené zákonmi Francúzska. Všetky spory "
4868 #~ "ohľadne podmienok tejto\n"
4869 #~ "licencie budú podľa možnosti vybavované mimosúdne. Ako posledné "
4870 #~ "východisko bude spor\n"
4871 #~ "zverený na prejednanie príslušným súdom v Paríži - Francúzsko. Ak máte "
4872 #~ "akékoľvek otázky k tomuto\n"
4873 #~ "dokumentu, prosíme, kontaktujte Mandriva S.A.\n"
4874
4875 #~ msgid ""
4876 #~ "Warning: Free Software may not necessarily be patent free, and some Free\n"
4877 #~ "Software included may be covered by patents in your country. For example, "
4878 #~ "the\n"
4879 #~ "MP3 decoders included may require a licence for further usage (see\n"
4880 #~ "http://www.mp3licensing.com for more details). If you are unsure if a "
4881 #~ "patent\n"
4882 #~ "may be applicable to you, check your local laws."
4883 #~ msgstr ""
4884 #~ "Varovanie: Slobodný softvér nemusí byť nevyhnutne oslobodený od patentov\n"
4885 #~ "a niektoré Slobodné softvérové produkty tu zahrnuté môžu podliehať "
4886 #~ "patentom\n"
4887 #~ "vo vašej krajine. Napríklad MP3 dekodéry zahrnuté v tejto distribúcii "
4888 #~ "môžu vyžadovať\n"
4889 #~ "licenciu pre ďalšie používanie (pozrite si http://www.mp3licensing.com "
4890 #~ "pre ďalšie\n"
4891 #~ "podrobnosti) Ak ste si nie istí či sa patenty môžu dotýkať aj vás, "
4892 #~ "poradťe s právnikom."
4893
4894 #~ msgid ""
4895 #~ "\n"
4896 #~ "Warning\n"
4897 #~ "\n"
4898 #~ "Please read carefully the terms below. If you disagree with any\n"
4899 #~ "portion, you are not allowed to install the next CD media. Press "
4900 #~ "'Refuse' \n"
4901 #~ "to continue the installation without using these media.\n"
4902 #~ "\n"
4903 #~ "\n"
4904 #~ "Some components contained in the next CD media are not governed\n"
4905 #~ "by the GPL License or similar agreements. Each such component is then\n"
4906 #~ "governed by the terms and conditions of its own specific license. \n"
4907 #~ "Please read carefully and comply with such specific licenses before \n"
4908 #~ "you use or redistribute the said components. \n"
4909 #~ "Such licenses will in general prevent the transfer, duplication \n"
4910 #~ "(except for backup purposes), redistribution, reverse engineering, \n"
4911 #~ "de-assembly, de-compilation or modification of the component. \n"
4912 #~ "Any breach of agreement will immediately terminate your rights under \n"
4913 #~ "the specific license. Unless the specific license terms grant you such\n"
4914 #~ "rights, you usually cannot install the programs on more than one\n"
4915 #~ "system, or adapt it to be used on a network. In doubt, please contact \n"
4916 #~ "directly the distributor or editor of the component. \n"
4917 #~ "Transfer to third parties or copying of such components including the \n"
4918 #~ "documentation is usually forbidden.\n"
4919 #~ "\n"
4920 #~ "\n"
4921 #~ "All rights to the components of the next CD media belong to their \n"
4922 #~ "respective authors and are protected by intellectual property and \n"
4923 #~ "copyright laws applicable to software programs.\n"
4924 #~ msgstr ""
4925 #~ "\n"
4926 #~ "Upozornenie\n"
4927 #~ "\n"
4928 #~ "Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali podmienky uvedené nižšie.\n"
4929 #~ "Ak nesúhlasíte s niektorou časťou, nie je prípustné, aby ste "
4930 #~ "inštalovali \n"
4931 #~ "softvér z ďalšieho CD média. Stlačte 'Odmietam' pre pokračovanie \n"
4932 #~ "inštalácie bez použitia týchto médií.\n"
4933 #~ "\n"
4934 #~ "\n"
4935 #~ "Niektoré komponenty nachádzajúce sa na ďalších CD médiách nie sú\n"
4936 #~ "uvoľnené pod GPL licenciou alebo jej podobnými dohodami. Každý takýto\n"
4937 #~ "komponent je uvoľnený pod podmienkami svojej osobitnej licencie. \n"
4938 #~ "Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali podmienky týchto licencií \n"
4939 #~ "skôr, než budete používať alebo šíriť tieto komponenty. \n"
4940 #~ "Takéto licencie vo všeobecnosti zakazujú prevod, duplikáciu (s výnimkou \n"
4941 #~ "zálohy), šírenie, reverzné inžinierstvo, disassemblovanie a "
4942 #~ "dekompiláciu \n"
4943 #~ "alebo modifikáciu komponentu. \n"
4944 #~ "Akékoľvek porušenie licenčnej zmluvy vám s okamžitou platnosťou odoberá \n"
4945 #~ "Vaše práva vymedzené takouto licenciou. Pokiaľ vám takáto špecifická \n"
4946 #~ "licencia neudelí takéto práva, obvykle nemôžete inštalovať programy na \n"
4947 #~ "viac ako jeden systém alebo ich prispôsobiť na sieťové použitie "
4948 #~ "viacerými\n"
4949 #~ "systémami. V prípade akýchkoľvek pochybností, prosíme kontaktujte "
4950 #~ "priamo \n"
4951 #~ "distribútora alebo vydavateľa komponentu. \n"
4952 #~ "Prevod tretím stranám alebo kopírovanie takéhoto komponentu, vrátane \n"
4953 #~ "dokumentácie, sú obvykle zakázané.\n"
4954 #~ "\n"
4955 #~ "\n"
4956 #~ "Všetky práva ku komponentom na ďalších CD médiách prináležia ich \n"
4957 #~ "vlastníkom a sú chránené zákonmi na ochranu duševného vlastníctva \n"
4958 #~ "a vlastníckych práv použiteľných na softvérové programy.\n"
4959
4960 #~ msgid ""
4961 #~ "Congratulations, installation is complete.\n"
4962 #~ "Remove the boot media and press Enter to reboot.\n"
4963 #~ "\n"
4964 #~ "\n"
4965 #~ "For information on fixes which are available for this release of Mandriva "
4966 #~ "Linux,\n"
4967 #~ "consult the Errata available from:\n"
4968 #~ "\n"
4969 #~ "\n"
4970 #~ "%s\n"
4971 #~ "\n"
4972 #~ "\n"
4973 #~ "Information on configuring your system is available in the post\n"
4974 #~ "install chapter of the Official Mandriva Linux User's Guide."
4975 #~ msgstr ""
4976 #~ "Gratulujeme, inštalácia je ukončená.\n"
4977 #~ "Vyberte spúšťacie médium a stačte Enter pre reštart.\n"
4978 #~ "\n"
4979 #~ "\n"
4980 #~ "Informácie o aktuálnych opravách pre túto verziu Mandriva Linuxu,\n"
4981 #~ "sú dostupné na:\n"
4982 #~ "\n"
4983 #~ "\n"
4984 #~ "%s\n"
4985 #~ "\n"
4986 #~ "\n"
4987 #~ "Informácie o konfigurovaní vášho systému sa\n"
4988 #~ "nachádzajú v oficiálnej Mandriva Linux používateľskej príručke.\n"
4989 #~ "\n"
4990 #~ "\n"
4991 #~ "Ak ste našli chybu (alebo nájdete neskôr) v preklade, kontaktujte prosím\n"
4992 #~ "prekladateľský tím mailom na adrese: i18n@mandrake.sk"
4993
4994 #, fuzzy
4995 #~ msgid "This driver has no configuration parameter!"
4996 #~ msgstr "Nastavenie ovládača UPS"
4997
4998 #~ msgid "Module configuration"
4999 #~ msgstr "Konfigurácia modulu"
5000
5001 #~ msgid "You can configure each parameter of the module here."
5002 #~ msgstr "Tu môžete nakonfigurovať každý parameter modulu."
5003
5004 #~ msgid "Found %s interfaces"
5005 #~ msgstr "Našiel som %s rozhranie"
5006
5007 #~ msgid "Do you have another one?"
5008 #~ msgstr "Máte ešte nejaké ďalšie?"
5009
5010 #~ msgid "Do you have any %s interfaces?"
5011 #~ msgstr "Máte nejaké %s rozhranie?"
5012
5013 #~ msgid "See hardware info"
5014 #~ msgstr "Prezrieť si informácie o technických prostriedkoch"
5015
5016 #~ msgid "Installing driver for USB controller"
5017 #~ msgstr "Inštaluje sa ovládač pre rozhranie USB"
5018
5019 #~ msgid "Installing driver for firewire controller %s"
5020 #~ msgstr "Inštaluje sa ovládač pre rozhranie firewire %s"
5021
5022 #~ msgid "Installing driver for hard drive controller %s"
5023 #~ msgstr "Inštaluje sa ovládač pre radič pevných diskov %s"
5024
5025 #~ msgid "Installing driver for ethernet controller %s"
5026 #~ msgstr "Inštaluje sa ovládač pre sieťový adaptér %s"
5027
5028 #~ msgid "Installing driver for %s card %s"
5029 #~ msgstr "Inštaluje sa ovládač pre %s kartu %s"
5030
5031 #~ msgid ""
5032 #~ "You may now provide options to module %s.\n"
5033 #~ "Note that any address should be entered with the prefix 0x like '0x123'"
5034 #~ msgstr ""
5035 #~ "Teraz môžete zadať nastavenie pre modul %s.\n"
5036 #~ "Adresa by vždy mala začínať prefixom 0x, napríklad '0x123'"
5037
5038 #~ msgid ""
5039 #~ "You may now provide options to module %s.\n"
5040 #~ "Options are in format ``name=value name2=value2 ...''.\n"
5041 #~ "For instance, ``io=0x300 irq=7''"
5042 #~ msgstr ""
5043 #~ "Teraz môžete zadať parametre pre modul %s.\n"
5044 #~ "Parametre sú vo formáte ``meno=hodnota meno2=hodnota2 ...''.\n"
5045 #~ "Napríklad: ``io=0x300 irq=7''"
5046
5047 #~ msgid "Which %s driver should I try?"
5048 #~ msgstr "Ktorý %s ovládač mám skúsiť?"
5049
5050 #~ msgid ""
5051 #~ "In some cases, the %s driver needs to have extra information to work\n"
5052 #~ "properly, although it normally works fine without them. Would you like to "
5053 #~ "specify\n"
5054 #~ "extra options for it or allow the driver to probe your machine for the\n"
5055 #~ "information it needs? Occasionally, probing will hang a computer, but it "
5056 #~ "should\n"
5057 #~ "not cause any damage."
5058 #~ msgstr ""
5059 #~ "Ovládač %s niekedy potrebuje pre správnu činnosť doplnkovú informáciu, "
5060 #~ "aj\n"
5061 #~ "keď zvyčajne pracuje správne aj bez nej. Želáte si zadať doplnkové "
5062 #~ "voľby,\n"
5063 #~ "alebo dovolíte ovládaču otestovať váš počítač a údaje si zistiť? Občas "
5064 #~ "sa\n"
5065 #~ "stane, že toto testovanie počítač zablokuje, ale nemalo by spôsobiť "
5066 #~ "žiadnu škodu."
5067
5068 #~ msgid "Autoprobe"
5069 #~ msgstr "Automatické zistenie"
5070
5071 #~ msgid "Specify options"
5072 #~ msgstr "Zadajte voľby"
5073
5074 #~ msgid ""
5075 #~ "Loading module %s failed.\n"
5076 #~ "Do you want to try again with other parameters?"
5077 #~ msgstr ""
5078 #~ "Nahrávanie modulu %s zlyhalo.\n"
5079 #~ "Chcete sa o to pokúsiť znova s inými parametrami?"
5080
5081 #~ msgid "mount failed: "
5082 #~ msgstr "nepodarilo sa pripojiť: "
5083
5084 #~ msgid "Extended partition not supported on this platform"
5085 #~ msgstr "Na tejto platforme nie je podporovaný rozšírený oddiel"
5086
5087 #~ msgid ""
5088 #~ "You have a hole in your partition table but I can not use it.\n"
5089 #~ "The only solution is to move your primary partitions to have the hole "
5090 #~ "next to the extended partitions."
5091 #~ msgstr ""
5092 #~ "V tabuľke rozdelenia disku sa nachádza záznam o voľnom priestore, ktorý "
5093 #~ "nedokážem využiť.\n"
5094 #~ "Riešenie je: presunúť primárny oddiel tak, aby sa voľné miesto nachádzalo "
5095 #~ "za ním a bolo použiteľné pre rozšírený oddiel."
5096
5097 #~ msgid "Error reading file %s"
5098 #~ msgstr "chyba pri čítaní zo súboru %s"
5099
5100 #~ msgid "Restoring from file %s failed: %s"
5101 #~ msgstr "Obnovenie zo súboru %s zlyhalo: %s"
5102
5103 #~ msgid "Bad backup file"
5104 #~ msgstr "Chybný zálohovací súbor"
5105
5106 #~ msgid "Error writing to file %s"
5107 #~ msgstr "chyba pri zápise do súboru %s"
5108
5109 #~ msgid ""
5110 #~ "Something bad is happening on your drive. \n"
5111 #~ "A test to check the integrity of data has failed. \n"
5112 #~ "It means writing anything on the disk will end up with random, corrupted "
5113 #~ "data."
5114 #~ msgstr ""
5115 #~ "Na vašom disku sa deje niečo nedobré.\n"
5116 #~ "Zlyhal test integrity dát. Akýkoľvek zápis údajov\n"
5117 #~ "na disk môže skončiť náhodným zlyhaním alebo zničením údajov."
5118
5119 #~ msgid "Can not add a partition to _formatted_ RAID %s"
5120 #~ msgstr "Nie je možné pridať oddiel do _naformátovaného_ RAID poľa %s"
5121
5122 #~ msgid "Not enough partitions for RAID level %d\n"
5123 #~ msgstr "Nie je dosť oddielov pre RAID úrovne %d\n"
5124
5125 #~ msgid "Could not create directory /usr/share/sane/firmware!"
5126 #~ msgstr "Nie je možné vytvoriť priečinok /usr/share/sane/firmware!"
5127
5128 #~ msgid "Could not create link /usr/share/sane/%s!"
5129 #~ msgstr "Nie je možné vytvoriť symbolický odkaz /usr/share/sane/%s!"
5130
5131 #~ msgid "Could not copy firmware file %s to /usr/share/sane/firmware!"
5132 #~ msgstr ""
5133 #~ "Nie je možné kopírovať súbor %s s firmware do /usr/share/sane/firmware!"
5134
5135 #~ msgid "Could not set permissions of firmware file %s!"
5136 #~ msgstr "Nie je možné nastaviť práva pre súbor s firmware %s!"
5137
5138 #~ msgid "Scannerdrake"
5139 #~ msgstr "Scannerdrake"
5140
5141 #~ msgid "Could not install the packages needed to share your scanner(s)."
5142 #~ msgstr "Nie je možné nainštalovať balíky potrebné k zdieľaniu skenera."
5143
5144 #~ msgid "Your scanner(s) will not be available for non-root users."
5145 #~ msgstr "Váš skener nebude dostupný pre bežných používateľov."
5146
5147 #~ msgid "Accept/Refuse bogus IPv4 error messages."
5148 #~ msgstr "Povoliť/Zakázať IPv4 chybové správy."
5149
5150 #~ msgid "Accept/Refuse broadcasted icmp echo."
5151 #~ msgstr "Povoliť/Zakázať odpovedať na icmp echo poslané na broadcast adresu."
5152
5153 #~ msgid "Accept/Refuse icmp echo."
5154 #~ msgstr "Povoliť/Zakázať icmp echo."
5155
5156 #~ msgid "Allow/Forbid autologin."
5157 #~ msgstr "Povoliť/Zakázať autologin."
5158
5159 #~ msgid ""
5160 #~ "If set to \"ALL\", /etc/issue and /etc/issue.net are allowed to exist.\n"
5161 #~ "\n"
5162 #~ "If set to NONE, no issues are allowed.\n"
5163 #~ "\n"
5164 #~ "Else only /etc/issue is allowed."
5165 #~ msgstr ""
5166 #~ "Ak je nastavené na \"ALL\" je povolená existencia /etc/issue a /etc/issue."
5167 #~ "net.\n"
5168 #~ "\n"
5169 #~ "Ak je nastavené na NONE, žiadne issue súbory nie sú povolené.\n"
5170 #~ "\n"
5171 #~ "Inak je povolené iba /etc/issue."
5172
5173 #~ msgid "Allow/Forbid reboot by the console user."
5174 #~ msgstr ""
5175 #~ "Povoliť/Zakázať možnosť reštartovať systém používateľom prihláseným ku "
5176 #~ "konzole."
5177
5178 #~ msgid "Allow/Forbid remote root login."
5179 #~ msgstr "Povoliť/Zakázať možnosť vzdialeného prihlásenia sa root-a."
5180
5181 #~ msgid "Allow/Forbid direct root login."
5182 #~ msgstr "Povoliť/Zakázať priame prihlásenie root-a z konzoly."
5183
5184 #~ msgid ""
5185 #~ "Allow/Forbid the list of users on the system on display managers (kdm and "
5186 #~ "gdm)."
5187 #~ msgstr ""
5188 #~ "Povoliť/Zakázať zoznam používateľov