/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sl.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1750 - (show annotations) (download)
Tue Jul 12 13:55:55 2011 UTC (9 years ago) by filip
File size: 34008 byte(s)
updated Slovenian translation
1 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
2 #
3 # Matjaž Kaše <matjaz.kase@g-kabel.si>, 2004.
4 # Aljoša Ločičnik <aljosa.locicnik@mandrakeprinas.org>, 2005.
5 # Gregor Pirnaver <gregor.pirnaver@sdm-si.org>, 2002,2004,2005.
6 # Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
7 # Matjaž Kaše <matjaz.kase@telemach.net>, 2006.
8 # Matej Štrovs <matej.strovs@gmail.com>, 2006.
9 # Filip Komar <filip.komar@gmail.com>, 2011.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
13 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2011-07-12 13:46+0000\n"
15 "Last-Translator: Filip Komar <filip.komar@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: Translation list <mageia-i18n@mageia.org>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Language: sl\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3)\n"
22
23 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
24 #, c-format
25 msgid "256 kB"
26 msgstr "256 KiB"
27
28 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
29 #, c-format
30 msgid "512 kB"
31 msgstr "512 KiB"
32
33 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
34 #, c-format
35 msgid "1 MB"
36 msgstr "1 MiB"
37
38 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
39 #, c-format
40 msgid "2 MB"
41 msgstr "2 MiB"
42
43 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
44 #, c-format
45 msgid "4 MB"
46 msgstr "4 MiB"
47
48 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
49 #, c-format
50 msgid "8 MB"
51 msgstr "8 MiB"
52
53 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
54 #, c-format
55 msgid "16 MB"
56 msgstr "16 MiB"
57
58 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
59 #, c-format
60 msgid "32 MB"
61 msgstr "32 MiB"
62
63 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
64 #, c-format
65 msgid "64 MB or more"
66 msgstr "64 MiB ali več"
67
68 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
69 #, c-format
70 msgid "X server"
71 msgstr "Grafični strežnik"
72
73 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
74 #, c-format
75 msgid "Choose an X server"
76 msgstr "Izberite grafični strežnik"
77
78 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
79 #, c-format
80 msgid "Multi-head configuration"
81 msgstr "Nastavitev večih zaslonov"
82
83 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
84 #, c-format
85 msgid ""
86 "Your system supports multiple head configuration.\n"
87 "What do you want to do?"
88 msgstr ""
89 "Vaš sistem podpira konfiguracijo z več zasloni.\n"
90 "Kaj želite storiti?"
91
92 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
93 #, c-format
94 msgid "Select the memory size of your graphics card"
95 msgstr "Izberite velikost pomnilnika na grafični kartici"
96
97 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
98 #, c-format
99 msgid ""
100 "There is a proprietary driver available for your video card which may support additional features.\n"
101 "Do you wish to use it?"
102 msgstr ""
103 "Na voljo je lastniški gonilnik za vašo grafično kartico, ki mogoče vsebuje dodatne funkcije, a njegova koda ni odprta.\n"
104 "Ali ga želite uporabiti?"
105
106 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
107 #, c-format
108 msgid "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free software driver."
109 msgstr "Ta lastniški gonilnik ni bil pravilno nameščen. Preklapljam na odprtokodni gonilnik."
110
111 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
112 #, c-format
113 msgid "Configure all heads independently"
114 msgstr "Nastavi vsak zaslon posebej"
115
116 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
117 #, c-format
118 msgid "Use Xinerama extension"
119 msgstr "Uporabi razširitev Xinerama"
120
121 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
122 #, c-format
123 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
124 msgstr "Nastavi samo kartico »%s« %s"
125
126 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
127 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
128 #, c-format
129 msgid "Custom"
130 msgstr "Po meri"
131
132 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
133 #, c-format
134 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
135 msgstr "Nastavitev grafične kartice in zaslona"
136
137 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
138 #, c-format
139 msgid "Quit"
140 msgstr "Končaj"
141
142 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
143 #, c-format
144 msgid "Graphic Card"
145 msgstr "Grafična kartica"
146
147 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "_: This is a display device\n"
151 "Monitor"
152 msgstr "Zaslon"
153
154 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
155 #, c-format
156 msgid "Resolution"
157 msgstr "Ločljivost"
158
159 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
160 #, c-format
161 msgid "Test"
162 msgstr "Preizkus"
163
164 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
165 #, c-format
166 msgid "Options"
167 msgstr "Možnosti"
168
169 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
170 #, c-format
171 msgid "Plugins"
172 msgstr "Vstavki"
173
174 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
175 #, c-format
176 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
177 msgstr "Nastavitve za grafični strežnik so napačne, zato ne bodo upoštevane."
178
179 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Keep the changes?\n"
183 "The current configuration is:\n"
184 "\n"
185 "%s"
186 msgstr ""
187 "Ali naj ohranim spremembe?\n"
188 "Trenutna nastavitev:\n"
189 "\n"
190 "%s"
191
192 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
193 #, c-format
194 msgid "Choose a monitor for head #%d"
195 msgstr "Izberite zaslon za izhod št. %d"
196
197 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
198 #, c-format
199 msgid "Choose a monitor"
200 msgstr "Izberite zaslon"
201
202 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
203 #, c-format
204 msgid "Plug'n Play"
205 msgstr "Plug'n Play"
206
207 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
208 #, c-format
209 msgid "Generic"
210 msgstr "Splošno"
211
212 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
213 #, c-format
214 msgid "Vendor"
215 msgstr "Proizvajalec"
216
217 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the rate\n"
221 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
222 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
223 "\n"
224 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync range\n"
225 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor.\n"
226 " If in doubt, choose a conservative setting."
227 msgstr ""
228 "Kritična parametra sta dva: navpično osveževanje (hitrost, s katero se osvežuje celoten zaslon) in najbolj pomembno, vodoravno osveževanje (hitrost, s katero se izrisujejo vrstice).\n"
229 "\n"
230 "ZELO POMEMBNO je, da ne izberete tipa zaslona z osvežitvami, ki presegajo zmožnosti vašega, ker ga s tem lahko poškodujete!\n"
231 "Če ste v dvomih, izberite konservativno nastavitev."
232
233 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
234 #, c-format
235 msgid "Horizontal refresh rate"
236 msgstr "Vodoravno osveževanje"
237
238 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
239 #, c-format
240 msgid "Vertical refresh rate"
241 msgstr "Navpično osveževanje"
242
243 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
244 #, c-format
245 msgid "Choose plugins"
246 msgstr "Izberite vstavke"
247
248 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
249 #, c-format
250 msgid "256 colors (8 bits)"
251 msgstr "256 barv (8 bitov)"
252
253 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
254 #, c-format
255 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
256 msgstr "32 tisoč barv (15 bitov)"
257
258 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
259 #, c-format
260 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
261 msgstr "65 tisoč barv (16 bitov)"
262
263 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
264 #, c-format
265 msgid "16 million colors (24 bits)"
266 msgstr "16 milijonov barv (24 bitov)"
267
268 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
269 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
270 #, c-format
271 msgid "Automatic"
272 msgstr "Samodejno"
273
274 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
275 #, c-format
276 msgid "Resolutions"
277 msgstr "Ločljivosti"
278
279 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
280 #, c-format
281 msgid "Other"
282 msgstr "Drugo"
283
284 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
285 #, c-format
286 msgid "Choose the resolution and the color depth"
287 msgstr "Izberite ločljivost in barvno globino"
288
289 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
290 #, c-format
291 msgid "Graphics card: %s"
292 msgstr "Grafična kartica: %s"
293
294 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
295 #, c-format
296 msgid "Ok"
297 msgstr "V redu"
298
299 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
300 #, c-format
301 msgid "Cancel"
302 msgstr "Prekliči"
303
304 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
305 #, c-format
306 msgid "Help"
307 msgstr "Pomoč"
308
309 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
310 #, c-format
311 msgid "Test of the configuration"
312 msgstr "Preizkus nastavitev"
313
314 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
315 #, c-format
316 msgid "Do you want to test the configuration?"
317 msgstr "Ali želite preizkusiti nastavitve?"
318
319 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
320 #, c-format
321 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
322 msgstr "Pozor: preizkušanje te grafične kartice lahko povzroči, da se računalnik preneha odzivati."
323
324 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
325 #, c-format
326 msgid ""
327 "An error occurred:\n"
328 "%s\n"
329 "Try to change some parameters"
330 msgstr ""
331 "Prišlo je do napake:\n"
332 "%s\n"
333 "Spremenite katero od nastavitev"
334
335 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
336 #, c-format
337 msgid "Leaving in %d seconds"
338 msgstr "Izhod čez %d sekund"
339
340 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
341 #, c-format
342 msgid "Is this the correct setting?"
343 msgstr "Ali je to prava nastavitev?"
344
345 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
349 ""
350 msgstr "Onemogoči Ctrl+Alt+Backspace: %s\n"
351
352 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
353 #, c-format
354 msgid "no"
355 msgstr "ne"
356
357 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
358 #, c-format
359 msgid "yes"
360 msgstr "da"
361
362 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
363 #, c-format
364 msgid ""
365 "3D hardware acceleration: %s\n"
366 ""
367 msgstr "Strojno 3D pospeševanje: %s\n"
368
369 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
370 #, c-format
371 msgid ""
372 "Keyboard layout: %s\n"
373 ""
374 msgstr "Razpored tipkovnice: %s\n"
375
376 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
377 #, c-format
378 msgid ""
379 "Mouse type: %s\n"
380 ""
381 msgstr "Vrsta miške: %s\n"
382
383 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
384 #, c-format
385 msgid ""
386 "Monitor: %s\n"
387 ""
388 msgstr "Zaslon: %s\n"
389
390 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
391 #, c-format
392 msgid ""
393 "Monitor HorizSync: %s\n"
394 ""
395 msgstr "Vodoravno osveževanje zaslona: %s\n"
396
397 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
398 #, c-format
399 msgid ""
400 "Monitor VertRefresh: %s\n"
401 ""
402 msgstr "Navpično osveževanje zaslona: %s\n"
403
404 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
405 #, c-format
406 msgid ""
407 "Graphics card: %s\n"
408 ""
409 msgstr "Grafična kartica: %s\n"
410
411 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
412 #, c-format
413 msgid ""
414 "Graphics memory: %s kB\n"
415 ""
416 msgstr "Grafični pomnilnik: %s KiB\n"
417
418 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
419 #, c-format
420 msgid ""
421 "Color depth: %s\n"
422 ""
423 msgstr "Barvna globina: %s\n"
424
425 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
426 #, c-format
427 msgid ""
428 "Resolution: %s\n"
429 ""
430 msgstr "Ločljivost: %s\n"
431
432 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "Xorg driver: %s\n"
436 ""
437 msgstr "Gonilnik Xorg: %s\n"
438
439 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
440 #, c-format
441 msgid "Xorg configuration"
442 msgstr "Nastavitev grafičnega strežnika Xorg"
443
444 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
445 #, c-format
446 msgid "Global options"
447 msgstr "Globalne možnosti"
448
449 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
450 #, c-format
451 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
452 msgstr "Onemogoči Ctrl+Alt+Backspace"
453
454 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
455 #, c-format
456 msgid "Graphic card options"
457 msgstr "Nastavitev grafične kartice"
458
459 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
460 #, c-format
461 msgid "3D hardware acceleration"
462 msgstr "Strojno 3D pospeševanje"
463
464 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
465 #, c-format
466 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
467 msgstr "Omogoči prosojnost (razširitev Composite)"
468
469 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
470 #, c-format
471 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
472 msgstr "Uporabi strojno pospeševanje za miškin kazalec"
473
474 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
475 #, c-format
476 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
477 msgstr "Omogoči pospeševanje RENDER (to lahko povzroči napake pri prikazovanju besedila)"
478
479 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
480 #, c-format
481 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
482 msgstr "Na zunanjem zaslonu omogoči podvojen prikaz"
483
484 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
485 #, c-format
486 msgid "Enable duplicate display on the second display"
487 msgstr "Na drugem zaslonu omogoči podvojen prikaz"
488
489 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
490 #, c-format
491 msgid "Force display mode of DVI"
492 msgstr "Vsili digitalni izhod DVI"
493
494 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
495 #, c-format
496 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
497 msgstr "Omogoči tipko za preklop zunanjega zaslona"
498
499 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
500 #, c-format
501 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
502 msgstr "Namesto XAA uporabi EXA (boljše zmogljivosti za razširitev Render in Composite)"
503
504 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
505 #, c-format
506 msgid "Graphical interface at startup"
507 msgstr "Grafični vmesnik ob zagonu"
508
509 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
510 #, c-format
511 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
512 msgstr "Pri zagonu sistema samodejno zaženi grafični vmesnik (Xorg)"
513
514 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
518 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
519 "\n"
520 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your computer.\n"
521 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
522 "\n"
523 "Do you have this feature?"
524 msgstr ""
525 "Izgleda, da ima vaša grafična kartica TV izhod.\n"
526 "Deluje lahko s pomočjo medpomnilnika sličic.\n"
527 "\n"
528 "Da bi to dosegli, morate grafično kartico povezati s TV sprejemnikom, preden zaženete računalnik.\n"
529 "Nato pa v zagonskem nalagalniku izberete vnos »TVout«.\n"
530 "\n"
531 "Ali ima vaša kartica TV izhod?"
532
533 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
534 #, c-format
535 msgid "What norm is your TV using?"
536 msgstr "Kateri standard uporablja vaš TV?"
537
538 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
539 #, c-format
540 msgid ""
541 "_:weird aspect ratio\n"
542 "other"
543 msgstr "drugo"
544
545 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
546 #, c-format
547 msgid ""
548 "_: keyboard\n"
549 "Czech (QWERTZ)"
550 msgstr "Češka (QWERTZ)"
551
552 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
553 #, c-format
554 msgid ""
555 "_: keyboard\n"
556 "German"
557 msgstr "Nemška"
558
559 #: ../lib/keyboard.pm:188
560 #, c-format
561 msgid ""
562 "_: keyboard\n"
563 "Dvorak"
564 msgstr "Dvorakova"
565
566 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
567 #, c-format
568 msgid ""
569 "_: keyboard\n"
570 "Spanish"
571 msgstr "Španska"
572
573 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
574 #, c-format
575 msgid ""
576 "_: keyboard\n"
577 "Finnish"
578 msgstr "Finska"
579
580 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
581 #, c-format
582 msgid ""
583 "_: keyboard\n"
584 "French"
585 msgstr "Francoska"
586
587 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
588 #, c-format
589 msgid "UK keyboard"
590 msgstr "Angleška (Združeno kraljestvo)"
591
592 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
593 #, c-format
594 msgid ""
595 "_: keyboard\n"
596 "Norwegian"
597 msgstr "Norveška"
598
599 #: ../lib/keyboard.pm:194
600 #, c-format
601 msgid ""
602 "_: keyboard\n"
603 "Polish"
604 msgstr "Poljska"
605
606 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
607 #, c-format
608 msgid ""
609 "_: keyboard\n"
610 "Russian"
611 msgstr "Ruska"
612
613 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
614 #, c-format
615 msgid ""
616 "_: keyboard\n"
617 "Swedish"
618 msgstr "Švedska"
619
620 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
621 #, c-format
622 msgid "US keyboard"
623 msgstr "Angleška (ZDA)"
624
625 #: ../lib/keyboard.pm:199
626 #, c-format
627 msgid ""
628 "_: keyboard\n"
629 "Albanian"
630 msgstr "Albanska"
631
632 #: ../lib/keyboard.pm:200
633 #, c-format
634 msgid ""
635 "_: keyboard\n"
636 "Armenian (old)"
637 msgstr "Armenska (stara)"
638
639 #: ../lib/keyboard.pm:201
640 #, c-format
641 msgid ""
642 "_: keyboard\n"
643 "Armenian (typewriter)"
644 msgstr "Armenska (pisalni stroj)"
645
646 #: ../lib/keyboard.pm:202
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "_: keyboard\n"
650 "Armenian (phonetic)"
651 msgstr "Armenska (fonetična)"
652
653 #: ../lib/keyboard.pm:203
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "_: keyboard\n"
657 "Arabic"
658 msgstr "Arabska"
659
660 #: ../lib/keyboard.pm:204
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "_: keyboard\n"
664 "Azerbaidjani (latin)"
665 msgstr "Azerbajdžanska (latinična)"
666
667 #: ../lib/keyboard.pm:205
668 #, c-format
669 msgid ""
670 "_: keyboard\n"
671 "Belgian"
672 msgstr "Belgijska"
673
674 #: ../lib/keyboard.pm:206
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "_: keyboard\n"
678 "Bengali (Inscript-layout)"
679 msgstr "Bengalska (razpored inscript)"
680
681 #: ../lib/keyboard.pm:207
682 #, c-format
683 msgid ""
684 "_: keyboard\n"
685 "Bengali (Probhat)"
686 msgstr "Bengalska (Probhat)"
687
688 #: ../lib/keyboard.pm:208
689 #, c-format
690 msgid ""
691 "_: keyboard\n"
692 "Bulgarian (phonetic)"
693 msgstr "Bolgarska (fonetična)"
694
695 #: ../lib/keyboard.pm:209
696 #, c-format
697 msgid ""
698 "_: keyboard\n"
699 "Bulgarian (BDS)"
700 msgstr "Bolgarska (BDS)"
701
702 #: ../lib/keyboard.pm:210
703 #, c-format
704 msgid ""
705 "_: keyboard\n"
706 "Brazilian (ABNT-2)"
707 msgstr "Brazilska (ABNT-2)"
708
709 #: ../lib/keyboard.pm:211
710 #, c-format
711 msgid ""
712 "_: keyboard\n"
713 "Bosnian"
714 msgstr "Bosanska"
715
716 #: ../lib/keyboard.pm:212
717 #, c-format
718 msgid ""
719 "_: keyboard\n"
720 "Dzongkha/Tibetan"
721 msgstr "Tibetanska (Dzongkha)"
722
723 #: ../lib/keyboard.pm:213
724 #, c-format
725 msgid ""
726 "_: keyboard\n"
727 "Belarusian"
728 msgstr "Beloruska"
729
730 #: ../lib/keyboard.pm:214
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "_: keyboard\n"
734 "Swiss (German layout)"
735 msgstr "Švicarska (nemški razpored)"
736
737 #: ../lib/keyboard.pm:215
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "_: keyboard\n"
741 "Swiss (French layout)"
742 msgstr "Švicarska (francoski razpored)"
743
744 #: ../lib/keyboard.pm:217
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "_: keyboard\n"
748 "Cherokee syllabics"
749 msgstr "Cherokeeška zlogovna"
750
751 #: ../lib/keyboard.pm:219
752 #, c-format
753 msgid ""
754 "_: keyboard\n"
755 "Czech (QWERTY)"
756 msgstr "Češka (QWERTY)"
757
758 #: ../lib/keyboard.pm:221
759 #, c-format
760 msgid ""
761 "_: keyboard\n"
762 "German (no dead keys)"
763 msgstr "Nemška (brez mrtvih tipk)"
764
765 #: ../lib/keyboard.pm:222
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "_: keyboard\n"
769 "Devanagari"
770 msgstr "Indijska (devanagari)"
771
772 #: ../lib/keyboard.pm:223
773 #, c-format
774 msgid ""
775 "_: keyboard\n"
776 "Danish"
777 msgstr "Danska"
778
779 #: ../lib/keyboard.pm:224
780 #, c-format
781 msgid ""
782 "_: keyboard\n"
783 "Dvorak (US)"
784 msgstr "Dvorakova (ZDA)"
785
786 #: ../lib/keyboard.pm:225
787 #, c-format
788 msgid ""
789 "_: keyboard\n"
790 "Dvorak (Esperanto)"
791 msgstr "Dvorakova (esperanto)"
792
793 #: ../lib/keyboard.pm:226
794 #, c-format
795 msgid ""
796 "_: keyboard\n"
797 "Dvorak (French)"
798 msgstr "Dvorakova (francoska)"
799
800 #: ../lib/keyboard.pm:227
801 #, c-format
802 msgid ""
803 "_: keyboard\n"
804 "Dvorak (UK)"
805 msgstr "Dvorakova (Združeno kraljestvo)"
806
807 #: ../lib/keyboard.pm:228
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "_: keyboard\n"
811 "Dvorak (Norwegian)"
812 msgstr "Dvorakova (norveška)"
813
814 #: ../lib/keyboard.pm:229
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "_: keyboard\n"
818 "Dvorak (Polish)"
819 msgstr "Dvorakova (poljska)"
820
821 #: ../lib/keyboard.pm:230
822 #, c-format
823 msgid ""
824 "_: keyboard\n"
825 "Dvorak (Swedish)"
826 msgstr "Dvorakova (švedska)"
827
828 #: ../lib/keyboard.pm:231
829 #, c-format
830 msgid ""
831 "_: keyboard\n"
832 "Estonian"
833 msgstr "Estonska"
834
835 #: ../lib/keyboard.pm:234
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "_: keyboard\n"
839 "Faroese"
840 msgstr "Farska"
841
842 #: ../lib/keyboard.pm:237
843 #, c-format
844 msgid ""
845 "_: keyboard\n"
846 "Georgian (\"Russian\" layout)"
847 msgstr "Gruzijska (»ruski« razpored)"
848
849 #: ../lib/keyboard.pm:238
850 #, c-format
851 msgid ""
852 "_: keyboard\n"
853 "Georgian (\"Latin\" layout)"
854 msgstr "Gruzijska (latinica)"
855
856 #: ../lib/keyboard.pm:239
857 #, c-format
858 msgid ""
859 "_: keyboard\n"
860 "Greek"
861 msgstr "Grška"
862
863 #: ../lib/keyboard.pm:240
864 #, c-format
865 msgid ""
866 "_: keyboard\n"
867 "Greek (polytonic)"
868 msgstr "Grška (politonična)"
869
870 #: ../lib/keyboard.pm:241
871 #, c-format
872 msgid ""
873 "_: keyboard\n"
874 "Gujarati"
875 msgstr "Indijska (gujarati)"
876
877 #: ../lib/keyboard.pm:242
878 #, c-format
879 msgid ""
880 "_: keyboard\n"
881 "Gurmukhi"
882 msgstr "Indijska (gurmukhi)"
883
884 #: ../lib/keyboard.pm:243
885 #, c-format
886 msgid ""
887 "_: keyboard\n"
888 "Croatian"
889 msgstr "Hrvaška"
890
891 #: ../lib/keyboard.pm:244
892 #, c-format
893 msgid ""
894 "_: keyboard\n"
895 "Hungarian"
896 msgstr "Madžarska"
897
898 #: ../lib/keyboard.pm:245
899 #, c-format
900 msgid ""
901 "_: keyboard\n"
902 "Irish"
903 msgstr "Irska"
904
905 #: ../lib/keyboard.pm:246
906 #, c-format
907 msgid ""
908 "_: keyboard\n"
909 "Inuktitut"
910 msgstr "Kanadska (inuktitut)"
911
912 #: ../lib/keyboard.pm:247
913 #, c-format
914 msgid ""
915 "_: keyboard\n"
916 "Israeli"
917 msgstr "Izraelska"
918
919 #: ../lib/keyboard.pm:248
920 #, c-format
921 msgid ""
922 "_: keyboard\n"
923 "Israeli (phonetic)"
924 msgstr "Izraelska (fonetična)"
925
926 #: ../lib/keyboard.pm:249
927 #, c-format
928 msgid ""
929 "_: keyboard\n"
930 "Iranian"
931 msgstr "Iranska"
932
933 #: ../lib/keyboard.pm:250
934 #, c-format
935 msgid ""
936 "_: keyboard\n"
937 "Icelandic"
938 msgstr "Islandska"
939
940 #: ../lib/keyboard.pm:251
941 #, c-format
942 msgid ""
943 "_: keyboard\n"
944 "Italian"
945 msgstr "Italijanska"
946
947 #: ../lib/keyboard.pm:255
948 #, c-format
949 msgid ""
950 "_: keyboard\n"
951 "Japanese 106 keys"
952 msgstr "Japonska s 106 tipkami"
953
954 #: ../lib/keyboard.pm:256
955 #, c-format
956 msgid ""
957 "_: keyboard\n"
958 "Kannada"
959 msgstr "Indijska (kannada)"
960
961 #: ../lib/keyboard.pm:257
962 #, c-format
963 msgid ""
964 "_: keyboard\n"
965 "Kyrgyz"
966 msgstr "Kirgiška"
967
968 #: ../lib/keyboard.pm:258
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "_: keyboard\n"
972 "Korean"
973 msgstr "Korejska"
974
975 #: ../lib/keyboard.pm:260
976 #, c-format
977 msgid ""
978 "_: keyboard\n"
979 "Kurdish (arabic script)"
980 msgstr "Kurdska (arabska pisava)"
981
982 #: ../lib/keyboard.pm:261
983 #, c-format
984 msgid ""
985 "_: keyboard\n"
986 "Latin American"
987 msgstr "Latinsko ameriška"
988
989 #: ../lib/keyboard.pm:263
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "_: keyboard\n"
993 "Laotian"
994 msgstr "Laoška"
995
996 #: ../lib/keyboard.pm:264
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "_: keyboard\n"
1000 "Lithuanian"
1001 msgstr "Litvijska"
1002
1003 #: ../lib/keyboard.pm:265
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "_: keyboard\n"
1007 "Latvian"
1008 msgstr "Latvijska"
1009
1010 #: ../lib/keyboard.pm:266
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "_: keyboard\n"
1014 "Malayalam"
1015 msgstr "Indijska (malayalam)"
1016
1017 #: ../lib/keyboard.pm:267
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "_: keyboard\n"
1021 "Maori"
1022 msgstr "Maorska"
1023
1024 #: ../lib/keyboard.pm:268
1025 #, c-format
1026 msgid ""
1027 "_: keyboard\n"
1028 "Macedonian"
1029 msgstr "Makedonska"
1030
1031 #: ../lib/keyboard.pm:269
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "_: keyboard\n"
1035 "Myanmar (Burmese)"
1036 msgstr "Mjanmarska (burmanska)"
1037
1038 #: ../lib/keyboard.pm:270
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "_: keyboard\n"
1042 "Mongolian (cyrillic)"
1043 msgstr "Mongolska (cirilica)"
1044
1045 #: ../lib/keyboard.pm:271
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "_: keyboard\n"
1049 "Maltese (UK)"
1050 msgstr "Malteška (Združeno kraljestvo)"
1051
1052 #: ../lib/keyboard.pm:272
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "_: keyboard\n"
1056 "Maltese (US)"
1057 msgstr "Malteška (ZDA)"
1058
1059 #: ../lib/keyboard.pm:273
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "_: keyboard\n"
1063 "Nigerian"
1064 msgstr "Nigerijska"
1065
1066 #: ../lib/keyboard.pm:274
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "_: keyboard\n"
1070 "Dutch"
1071 msgstr "Nizozemska"
1072
1073 #: ../lib/keyboard.pm:276
1074 #, c-format
1075 msgid ""
1076 "_: keyboard\n"
1077 "Oriya"
1078 msgstr "Indijska (oriya)"
1079
1080 #: ../lib/keyboard.pm:277
1081 #, c-format
1082 msgid ""
1083 "_: keyboard\n"
1084 "Polish (qwerty layout)"
1085 msgstr "Poljska (QWERTY)"
1086
1087 #: ../lib/keyboard.pm:278
1088 #, c-format
1089 msgid ""
1090 "_: keyboard\n"
1091 "Polish (qwertz layout)"
1092 msgstr "Poljska (QWERTZ)"
1093
1094 #: ../lib/keyboard.pm:280
1095 #, c-format
1096 msgid ""
1097 "_: keyboard\n"
1098 "Pashto"
1099 msgstr "Afganistanska (Pashto)"
1100
1101 #: ../lib/keyboard.pm:281
1102 #, c-format
1103 msgid ""
1104 "_: keyboard\n"
1105 "Portuguese"
1106 msgstr "Portugalska"
1107
1108 #: ../lib/keyboard.pm:282
1109 #, c-format
1110 msgid ""
1111 "_: keyboard\n"
1112 "Canadian (Quebec)"
1113 msgstr "Kanadska (Quebec)"
1114
1115 #: ../lib/keyboard.pm:283
1116 #, c-format
1117 msgid ""
1118 "_: keyboard\n"
1119 "Romanian (qwertz)"
1120 msgstr "Romunska (QWERTZ)"
1121
1122 #: ../lib/keyboard.pm:284
1123 #, c-format
1124 msgid ""
1125 "_: keyboard\n"
1126 "Romanian (qwerty)"
1127 msgstr "Romunska (QWERTY)"
1128
1129 #: ../lib/keyboard.pm:286
1130 #, c-format
1131 msgid ""
1132 "_: keyboard\n"
1133 "Russian (phonetic)"
1134 msgstr "Ruska (fonetična)"
1135
1136 #: ../lib/keyboard.pm:288
1137 #, c-format
1138 msgid ""
1139 "_: keyboard\n"
1140 "Slovenian"
1141 msgstr "Slovenska"
1142
1143 #: ../lib/keyboard.pm:290
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "_: keyboard\n"
1147 "Sinhala"
1148 msgstr "Sinhala"
1149
1150 #: ../lib/keyboard.pm:291
1151 #, c-format
1152 msgid ""
1153 "_: keyboard\n"
1154 "Slovakian (QWERTZ)"
1155 msgstr "Slovaška (QWERTZ)"
1156
1157 #: ../lib/keyboard.pm:292
1158 #, c-format
1159 msgid ""
1160 "_: keyboard\n"
1161 "Slovakian (QWERTY)"
1162 msgstr "Slovaška (QWERTY)"
1163
1164 #: ../lib/keyboard.pm:293
1165 #, c-format
1166 msgid ""
1167 "_: keyboard\n"
1168 "Saami (norwegian)"
1169 msgstr "Laponska (norveška)"
1170
1171 #: ../lib/keyboard.pm:294
1172 #, c-format
1173 msgid ""
1174 "_: keyboard\n"
1175 "Saami (swedish/finnish)"
1176 msgstr "Laponska (švedska/finska)"
1177
1178 #: ../lib/keyboard.pm:296
1179 #, c-format
1180 msgid ""
1181 "_: keyboard\n"
1182 "Sindhi"
1183 msgstr "Sindhi (Indija, Pakistan)"
1184
1185 #: ../lib/keyboard.pm:298
1186 #, c-format
1187 msgid ""
1188 "_: keyboard\n"
1189 "Serbian (cyrillic)"
1190 msgstr "Srbska (cirilica)"
1191
1192 #: ../lib/keyboard.pm:299
1193 #, c-format
1194 msgid ""
1195 "_: keyboard\n"
1196 "Syriac"
1197 msgstr "Sirska"
1198
1199 #: ../lib/keyboard.pm:300
1200 #, c-format
1201 msgid ""
1202 "_: keyboard\n"
1203 "Syriac (phonetic)"
1204 msgstr "Sirska (fonetična)"
1205
1206 #: ../lib/keyboard.pm:301
1207 #, c-format
1208 msgid ""
1209 "_: keyboard\n"
1210 "Telugu"
1211 msgstr "Indijska (telugu)"
1212
1213 #: ../lib/keyboard.pm:303
1214 #, c-format
1215 msgid ""
1216 "_: keyboard\n"
1217 "Tamil (ISCII-layout)"
1218 msgstr "Tamilska (razpored ISCII)"
1219
1220 #: ../lib/keyboard.pm:304
1221 #, c-format
1222 msgid ""
1223 "_: keyboard\n"
1224 "Tamil (Typewriter-layout)"
1225 msgstr "Tamilska (pisalni stroj)"
1226
1227 #: ../lib/keyboard.pm:305
1228 #, c-format
1229 msgid ""
1230 "_: keyboard\n"
1231 "Thai (Kedmanee)"
1232 msgstr "Tajska (Kedmanee)"
1233
1234 #: ../lib/keyboard.pm:306
1235 #, c-format
1236 msgid ""
1237 "_: keyboard\n"
1238 "Thai (TIS-820)"
1239 msgstr "Tajska (TIS-820)"
1240
1241 #: ../lib/keyboard.pm:308
1242 #, c-format
1243 msgid ""
1244 "_: keyboard\n"
1245 "Thai (Pattachote)"
1246 msgstr "Tajska (Pattachote)"
1247
1248 #: ../lib/keyboard.pm:310
1249 #, c-format
1250 msgid ""
1251 "_: keyboard\n"
1252 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1253 msgstr "Tifinagh (maroški razpored) (+latinsko/arabsko)"
1254
1255 #: ../lib/keyboard.pm:311
1256 #, c-format
1257 msgid ""
1258 "_: keyboard\n"
1259 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1260 msgstr "Tifinagh (fonetsko) (+latinsko/arabsko)"
1261
1262 #: ../lib/keyboard.pm:313
1263 #, c-format
1264 msgid ""
1265 "_: keyboard\n"
1266 "Tajik"
1267 msgstr "Tadžiška"
1268
1269 #: ../lib/keyboard.pm:315
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "_: keyboard\n"
1273 "Turkmen"
1274 msgstr "Turkmenska"
1275
1276 #: ../lib/keyboard.pm:316
1277 #, c-format
1278 msgid ""
1279 "_: keyboard\n"
1280 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1281 msgstr "Turška (tradicionalna, model »F«)"
1282
1283 #: ../lib/keyboard.pm:317
1284 #, c-format
1285 msgid ""
1286 "_: keyboard\n"
1287 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1288 msgstr "Turška (moderna, model »Q«)"
1289
1290 #: ../lib/keyboard.pm:319
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "_: keyboard\n"
1294 "Ukrainian"
1295 msgstr "Ukrajinska"
1296
1297 #: ../lib/keyboard.pm:321
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "_: keyboard\n"
1301 "Urdu keyboard"
1302 msgstr "Pakistanska (urdu)"
1303
1304 #: ../lib/keyboard.pm:323
1305 #, c-format
1306 msgid "US keyboard (international)"
1307 msgstr "Ameriška (mednarodna)"
1308
1309 #: ../lib/keyboard.pm:324
1310 #, c-format
1311 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1312 msgstr "ISO9995-3 (ameriška s tremi nivoji na tipko)"
1313
1314 #: ../lib/keyboard.pm:325
1315 #, c-format
1316 msgid ""
1317 "_: keyboard\n"
1318 "Uzbek (cyrillic)"
1319 msgstr "Uzbeška (cirilica)"
1320
1321 #: ../lib/keyboard.pm:327
1322 #, c-format
1323 msgid ""
1324 "_: keyboard\n"
1325 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1326 msgstr "Vietnamska (»numerična vrsta« QWERTY)"
1327
1328 #: ../lib/keyboard.pm:328
1329 #, c-format
1330 msgid ""
1331 "_: keyboard\n"
1332 "Yugoslavian (latin)"
1333 msgstr "Srbsko - črnogorska (latinica)"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:335
1336 #, c-format
1337 msgid "Right Alt key"
1338 msgstr "Desna tipka Alt"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:336
1341 #, c-format
1342 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1343 msgstr "Obe tipki »Shift« istočasno"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:337
1346 #, c-format
1347 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1348 msgstr "Tipki »Shift« in »Ctrl« istočasno"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:338
1351 #, c-format
1352 msgid "CapsLock key"
1353 msgstr "Tipka »CapsLock«"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:339
1356 #, c-format
1357 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1358 msgstr "Tipki »Shift« in »CapsLock« istočasno"
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:340
1361 #, c-format
1362 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1363 msgstr "Tipki »Ctrl« in »Alt« istočasno"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:341
1366 #, c-format
1367 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1368 msgstr "Tipki »Alt« in »Shift« istočasno"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:342
1371 #, c-format
1372 msgid "\"Menu\" key"
1373 msgstr "Tipka »Meni«"
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:343
1376 #, c-format
1377 msgid "Left \"Windows\" key"
1378 msgstr "Leva tipka »Windows«"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:344
1381 #, c-format
1382 msgid "Right \"Windows\" key"
1383 msgstr "Desna tipka »Windows«"
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:345
1386 #, c-format
1387 msgid "Both Control keys simultaneously"
1388 msgstr "Obe tipki »Ctrl« istočasno"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:346
1391 #, c-format
1392 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1393 msgstr "Obe tipki »Alt« istočasno"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:347
1396 #, c-format
1397 msgid "Left Shift key"
1398 msgstr "Leva tipka »Shift«"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:348
1401 #, c-format
1402 msgid "Right Shift key"
1403 msgstr "Desna tipka »Shift«"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:349
1406 #, c-format
1407 msgid "Left Alt key"
1408 msgstr "Leva tipka »Alt«"
1409
1410 #: ../lib/keyboard.pm:350
1411 #, c-format
1412 msgid "Left Control key"
1413 msgstr "Leva tipka »Ctrl«"
1414
1415 #: ../lib/keyboard.pm:351
1416 #, c-format
1417 msgid "Right Control key"
1418 msgstr "Desna tipka »Ctrl«"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:387
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1424 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1425 "(eg: latin and non latin)"
1426 msgstr ""
1427 "Določite tipko ali kombinacijo tipk, s katero boste\n"
1428 "lahko preklapljali med različnimi razporedi tipk\n"
1429 "(npr. latiničnim in ciriličnim)"
1430
1431 #: ../lib/keyboard.pm:392
1432 #, c-format
1433 msgid "Warning"
1434 msgstr "Opozorilo"
1435
1436 #: ../lib/keyboard.pm:393
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "This setting will be activated after the installation.\n"
1440 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1441 "key to switch between the different keyboard layouts."
1442 msgstr ""
1443 "Ta nastavitev bo uveljavljena po namestitvi.\n"
1444 "Med namestitvijo boste morali za preklapljanje\n"
1445 "uporabljati desno tipko »Ctrl«."
1446
1447 #: ../lib/mouse.pm:23
1448 #, c-format
1449 msgid "Sun - Mouse"
1450 msgstr "Sun - Mouse"
1451
1452 #: ../lib/mouse.pm:29
1453 #, c-format
1454 msgid "Standard"
1455 msgstr "Standardna"
1456
1457 #: ../lib/mouse.pm:30
1458 #, c-format
1459 msgid "Logitech MouseMan+"
1460 msgstr "Logitech MouseMan+"
1461
1462 #: ../lib/mouse.pm:31
1463 #, c-format
1464 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1465 msgstr "Generična miška PS/2 s kolescem"
1466
1467 #: ../lib/mouse.pm:32
1468 #, c-format
1469 msgid "GlidePoint"
1470 msgstr "GlidePoint"
1471
1472 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1473 #, c-format
1474 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1475 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1476
1477 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1478 #, c-format
1479 msgid "Genius NetMouse"
1480 msgstr "Genius NetMouse"
1481
1482 #: ../lib/mouse.pm:37
1483 #, c-format
1484 msgid "Genius NetScroll"
1485 msgstr "Genius NetScroll"
1486
1487 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1488 #, c-format
1489 msgid "Microsoft Explorer"
1490 msgstr "Microsoft Explorer"
1491
1492 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1493 #, c-format
1494 msgid "1 button"
1495 msgstr "1 gumb"
1496
1497 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1498 #, c-format
1499 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1500 msgstr "Generična miška z dvema gumboma"
1501
1502 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1503 #, c-format
1504 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1505 msgstr "Generična miška s tremi gumbi in posnemanjem kolesca"
1506
1507 #: ../lib/mouse.pm:47
1508 #, c-format
1509 msgid "Wheel"
1510 msgstr "Kolesce"
1511
1512 #: ../lib/mouse.pm:51
1513 #, c-format
1514 msgid "serial"
1515 msgstr "serijska"
1516
1517 #: ../lib/mouse.pm:54
1518 #, c-format
1519 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1520 msgstr "Generična miška s tremi gumbi"
1521
1522 #: ../lib/mouse.pm:56
1523 #, c-format
1524 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1525 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1526
1527 #: ../lib/mouse.pm:57
1528 #, c-format
1529 msgid "Logitech MouseMan"
1530 msgstr "Logitech MouseMan"
1531
1532 #: ../lib/mouse.pm:58
1533 #, c-format
1534 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1535 msgstr "Logitech MouseMan s posnemanjem kolesca"
1536
1537 #: ../lib/mouse.pm:59
1538 #, c-format
1539 msgid "Mouse Systems"
1540 msgstr "Mouse Systems"
1541
1542 #: ../lib/mouse.pm:61
1543 #, c-format
1544 msgid "Logitech CC Series"
1545 msgstr "Logitech CC Series"
1546
1547 #: ../lib/mouse.pm:62
1548 #, c-format
1549 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1550 msgstr "Logitech CC Series s posnemanjem kolesca"
1551
1552 #: ../lib/mouse.pm:63
1553 #, c-format
1554 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1555 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1556
1557 #: ../lib/mouse.pm:65
1558 #, c-format
1559 msgid "MM Series"
1560 msgstr "MM Series"
1561
1562 #: ../lib/mouse.pm:66
1563 #, c-format
1564 msgid "MM HitTablet"
1565 msgstr "MM HitTablet"
1566
1567 #: ../lib/mouse.pm:67
1568 #, c-format
1569 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1570 msgstr "Logitech Mouse (serijska, stari C7 tip)"
1571
1572 #: ../lib/mouse.pm:68
1573 #, c-format
1574 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1575 msgstr "Logitech Mouse (serijska, stari C7 tip) s posnemanjem kolesca"
1576
1577 #: ../lib/mouse.pm:70
1578 #, c-format
1579 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1580 msgstr "Kensington Thinking Mouse s posnemanjem kolesca"
1581
1582 #: ../lib/mouse.pm:73
1583 #, c-format
1584 msgid "busmouse"
1585 msgstr "busmouse"
1586
1587 #: ../lib/mouse.pm:76
1588 #, c-format
1589 msgid "2 buttons"
1590 msgstr "2 gumba"
1591
1592 #: ../lib/mouse.pm:77
1593 #, c-format
1594 msgid "3 buttons"
1595 msgstr "3 gumbi"
1596
1597 #: ../lib/mouse.pm:78
1598 #, c-format
1599 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1600 msgstr "3 gumbi s posnemanjem kolesca"
1601
1602 #: ../lib/mouse.pm:81
1603 #, c-format
1604 msgid "Universal"
1605 msgstr "Univerzalna"
1606
1607 #: ../lib/mouse.pm:83
1608 #, c-format
1609 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1610 msgstr "Katerakoli miška PS/2 ali USB"
1611
1612 #: ../lib/mouse.pm:84
1613 #, c-format
1614 msgid "Force evdev"
1615 msgstr "Vsili splošni vmesnik za vhodne naprave (evdev)"
1616
1617 #: ../lib/mouse.pm:85
1618 #, c-format
1619 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1620 msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1621
1622 #: ../lib/mouse.pm:86
1623 #, c-format
1624 msgid "VirtualBox mouse"
1625 msgstr "Miška v VirtualBox"
1626
1627 #: ../lib/mouse.pm:87
1628 #, c-format
1629 msgid "VMware mouse"
1630 msgstr "Miška v VMware"
1631
1632 #: ../lib/mouse.pm:90
1633 #, c-format
1634 msgid "none"
1635 msgstr "brez"
1636
1637 #: ../lib/mouse.pm:92
1638 #, c-format
1639 msgid "No mouse"
1640 msgstr "Brez miške"
1641
1642 #: ../lib/mouse.pm:475
1643 #, c-format
1644 msgid "Testing the mouse"
1645 msgstr "Preizkus miške"
1646
1647 #: ../lib/mouse.pm:512
1648 #, c-format
1649 msgid "Please choose your type of mouse."
1650 msgstr "Izberite vrsto svoje miške"
1651
1652 #: ../lib/mouse.pm:513
1653 #, c-format
1654 msgid "Mouse choice"
1655 msgstr "Izbira miške"
1656
1657 #: ../lib/mouse.pm:529
1658 #, c-format
1659 msgid "Emulate third button?"
1660 msgstr "Ali želite posnemanje tretjega gumba?"
1661
1662 #: ../lib/mouse.pm:533
1663 #, c-format
1664 msgid "Mouse Port"
1665 msgstr "Vrata za miško"
1666
1667 #: ../lib/mouse.pm:534
1668 #, c-format
1669 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1670 msgstr "Izberite zaporedna vrata, na katera je priključena miška"
1671
1672 #: ../lib/mouse.pm:543
1673 #, c-format
1674 msgid "Buttons emulation"
1675 msgstr "Posnemanje gumbov"
1676
1677 #: ../lib/mouse.pm:545
1678 #, c-format
1679 msgid "Button 2 Emulation"
1680 msgstr "Posnemanje drugega gumba"
1681
1682 #: ../lib/mouse.pm:546
1683 #, c-format
1684 msgid "Button 3 Emulation"
1685 msgstr "Posnemanje tretjega gumba"
1686
1687 #: ../lib/mouse.pm:597
1688 #, c-format
1689 msgid "Please test the mouse"
1690 msgstr "Preizkusite miško"
1691
1692 #: ../lib/mouse.pm:599
1693 #, c-format
1694 msgid "To activate the mouse,"
1695 msgstr "Za aktiviranje miške,"
1696
1697 #: ../lib/mouse.pm:600
1698 #, c-format
1699 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1700 msgstr "ZAVRTITE KOLESCE!"
1701
1702 #: ../tools/XFdrake:71
1703 #, c-format
1704 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1705 msgstr "Za uveljavitev sprememb morate ponovno zagnati računalnik"
1706
1707 #: ../tools/keyboarddrake:37
1708 #, c-format
1709 msgid "Keyboard"
1710 msgstr "Tipkovnica"
1711
1712 #: ../tools/keyboarddrake:38
1713 #, c-format
1714 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1715 msgstr "Izberite razpored tipkovnice"
1716
1717 #: ../tools/keyboarddrake:39
1718 #, c-format
1719 msgid "Keyboard layout"
1720 msgstr "Razpored tipkovnice"
1721
1722 #: ../tools/keyboarddrake:52
1723 #, c-format
1724 msgid "Keyboard type"
1725 msgstr "Vrsta tipkovnice"
1726
1727 #: ../tools/keyboarddrake:65
1728 #, c-format
1729 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1730 msgstr "Ali želite, da ima Vračalka (BackSpace) v konzoli funkcijo »izbriši«?"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28