/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sv.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sv.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 34482 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # translation of drakx-kbd-mouse-x11-sv.po to Swedish
2 #
3 # Copyright (C) 2000,2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4 # Copyright (c) 2000 Mandriva
5 #
6 # Kenneth Krekula, 2005.
7 # Fuad Sabanovic <manijak@telia.com>, 2000.
8 # Mattias Dahlberg <voz@home.se>, 2001, 2002.
9 # Mattias Newzella <newzella@linux.nu>, 2001, 2002,2003.
10 # Magnus Björklöf <bjorklof@nic.fi>, 2003.
11 # Lars Westergren <lars.westergren@home.se>, 2003, 2004, 2005.
12 # Thomas Backlund <tmb@mandriva.org>, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009.
13 # Kenneth Krekula <kenneth.krekula@kiruna.se>, 2007.
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11-sv\n"
17 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2009-10-21 18:33+0300\n"
19 "Last-Translator: Thomas Backlund <tmb@mandriva.org>\n"
20 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
21 "Language: sv\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
26 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
27
28 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
29 #, c-format
30 msgid "256 kB"
31 msgstr "256 kB"
32
33 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
34 #, c-format
35 msgid "512 kB"
36 msgstr "512 kB"
37
38 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
39 #, c-format
40 msgid "1 MB"
41 msgstr "1 MB"
42
43 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
44 #, c-format
45 msgid "2 MB"
46 msgstr "2 MB"
47
48 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
49 #, c-format
50 msgid "4 MB"
51 msgstr "4 MB"
52
53 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
54 #, c-format
55 msgid "8 MB"
56 msgstr "8 MB"
57
58 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
59 #, c-format
60 msgid "16 MB"
61 msgstr "16 MB"
62
63 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
64 #, c-format
65 msgid "32 MB"
66 msgstr "32 MB"
67
68 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
69 #, c-format
70 msgid "64 MB or more"
71 msgstr "64 MB eller mer"
72
73 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
74 #, c-format
75 msgid "X server"
76 msgstr "X-server"
77
78 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
79 #, c-format
80 msgid "Choose an X server"
81 msgstr "Välj en X-server"
82
83 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
84 #, c-format
85 msgid "Multi-head configuration"
86 msgstr "Anpassa \"multi-head\" (flera skärmar) "
87
88 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
89 #, c-format
90 msgid ""
91 "Your system supports multiple head configuration.\n"
92 "What do you want to do?"
93 msgstr ""
94 "Systemet stödjer flerskärmskonfiguration.s\n"
95 "Vad vill du göra?"
96
97 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
98 #, c-format
99 msgid "Select the memory size of your graphics card"
100 msgstr "Välj minnesstorlek på grafikkortet"
101
102 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
103 #, c-format
104 msgid ""
105 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
106 "support additional features.\n"
107 "Do you wish to use it?"
108 msgstr ""
109 "Det finns en kommersiell drivrutin tillgänglig för ditt grafikkort som kan "
110 "stöda tilläggsfuntioner.\n"
111 "Vill du använda den?"
112
113 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
117 "software driver."
118 msgstr ""
119 "Den proprietära drivrutinen installerades inte korrekt, växlar till fria "
120 "drivrutinen."
121
122 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
123 #, c-format
124 msgid "Configure all heads independently"
125 msgstr "Anpassa alla skärmar separat"
126
127 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
128 #, c-format
129 msgid "Use Xinerama extension"
130 msgstr "Använd Xinerama-utökning"
131
132 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
133 #, c-format
134 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
135 msgstr "Konfigurera endast kort \"%s\"%s"
136
137 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
138 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
139 #, c-format
140 msgid "Custom"
141 msgstr "Anpassad"
142
143 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
144 #, c-format
145 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
146 msgstr "Grafikkort & Skärm Konfiguration"
147
148 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
149 #, c-format
150 msgid "Quit"
151 msgstr "Avsluta"
152
153 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
154 #, c-format
155 msgid "Graphic Card"
156 msgstr "Grafikkort"
157
158 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "_: This is a display device\n"
162 "Monitor"
163 msgstr "Bildskärm"
164
165 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
166 #, c-format
167 msgid "Resolution"
168 msgstr "Upplösning"
169
170 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
171 #, c-format
172 msgid "Test"
173 msgstr "Testa"
174
175 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
176 #, c-format
177 msgid "Options"
178 msgstr "Alternativ"
179
180 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
181 #, c-format
182 msgid "Plugins"
183 msgstr "Insticksprogram"
184
185 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
186 #, c-format
187 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
188 msgstr "Din Xorg konfigurationsfil är felaktig, vi kommer att ignorera den."
189
190 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "Keep the changes?\n"
194 "The current configuration is:\n"
195 "\n"
196 "%s"
197 msgstr ""
198 "Behålla ändringarna?\n"
199 "Aktuell konfiguration är:\n"
200 "\n"
201 "%s"
202
203 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
204 #, c-format
205 msgid "Choose a monitor for head #%d"
206 msgstr "Välj en monitor för skärm # %d"
207
208 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
209 #, c-format
210 msgid "Choose a monitor"
211 msgstr "Välj bildskärm"
212
213 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
214 #, c-format
215 msgid "Plug'n Play"
216 msgstr "Plug'n Play"
217
218 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
219 #, c-format
220 msgid "Generic"
221 msgstr "Allmänna"
222
223 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
224 #, c-format
225 msgid "Vendor"
226 msgstr "Tillverkare"
227
228 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
229 #, c-format
230 msgid ""
231 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
232 "rate\n"
233 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
234 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
235 "\n"
236 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
237 "range\n"
238 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
239 "monitor.\n"
240 " If in doubt, choose a conservative setting."
241 msgstr ""
242 "De två mest kritiska värdena är den vertikala uppdateringsfrekvensen,\n"
243 "som är den hastighet som hela skärmen uppdateras i, och framförallt\n"
244 "den horisontella synkroniseringshastigheten, som är den hastighet som\n"
245 "scan-linjerna visas i.\n"
246 "\n"
247 "Det är VÄLDIGT VIKTIGT att du inte väljer värden för en skärmtyp som går\n"
248 "utanför kapaciteten för bildskärmen; du kan då förstöra skärmen.\n"
249 "Välj konservativa värden om du är osäker."
250
251 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
252 #, c-format
253 msgid "Horizontal refresh rate"
254 msgstr "Horisontell uppdateringsfrekvens"
255
256 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
257 #, c-format
258 msgid "Vertical refresh rate"
259 msgstr "Vertikal uppdateringsfrekvens"
260
261 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
262 #, c-format
263 msgid "Choose plugins"
264 msgstr "Välj insticksprogram"
265
266 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
267 #, c-format
268 msgid "256 colors (8 bits)"
269 msgstr "256 färger (8 bitar)"
270
271 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
272 #, c-format
273 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
274 msgstr "32 tusen färger (15 bitar)"
275
276 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
277 #, c-format
278 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
279 msgstr "65 tusen färger (16 bitar)"
280
281 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
282 #, c-format
283 msgid "16 million colors (24 bits)"
284 msgstr "16 miljoner färger (24 bitar)"
285
286 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
287 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
288 #, c-format
289 msgid "Automatic"
290 msgstr "Automatisk"
291
292 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
293 #, c-format
294 msgid "Resolutions"
295 msgstr "Upplösningar"
296
297 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
298 #, c-format
299 msgid "Other"
300 msgstr "Annan"
301
302 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
303 #, c-format
304 msgid "Choose the resolution and the color depth"
305 msgstr "Välj upplösning och färgdjup"
306
307 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
308 #, c-format
309 msgid "Graphics card: %s"
310 msgstr "Grafikkort: %s"
311
312 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
313 #, c-format
314 msgid "Ok"
315 msgstr "Ok"
316
317 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
318 #, c-format
319 msgid "Cancel"
320 msgstr "Avbryt"
321
322 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
323 #, c-format
324 msgid "Help"
325 msgstr "Hjälp"
326
327 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
328 #, c-format
329 msgid "Test of the configuration"
330 msgstr "Test av konfigurationen"
331
332 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
333 #, c-format
334 msgid "Do you want to test the configuration?"
335 msgstr "Vill du prova konfigurationen?"
336
337 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
338 #, c-format
339 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
340 msgstr "Varning: att testa det här grafikkortet kan låsa datorn"
341
342 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
343 #, c-format
344 msgid ""
345 "An error occurred:\n"
346 "%s\n"
347 "Try to change some parameters"
348 msgstr ""
349 "Ett fel uppstod:\n"
350 "%s\n"
351 "Försök att ändra några parametrar"
352
353 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
354 #, c-format
355 msgid "Leaving in %d seconds"
356 msgstr "Avslutar om %d sekunder"
357
358 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
359 #, c-format
360 msgid "Is this the correct setting?"
361 msgstr "Är detta korrekt inställning?"
362
363 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
364 #, c-format
365 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
366 msgstr "Inaktivera Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
367
368 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
369 #, c-format
370 msgid "no"
371 msgstr "nej"
372
373 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
374 #, c-format
375 msgid "yes"
376 msgstr "ja"
377
378 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
379 #, c-format
380 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
381 msgstr "3D hårdvaruacceleration: %s\n"
382
383 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
384 #, c-format
385 msgid "Keyboard layout: %s\n"
386 msgstr "Tangentbordslayout: %s\n"
387
388 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
389 #, c-format
390 msgid "Mouse type: %s\n"
391 msgstr "Mustyp: %s\n"
392
393 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
394 #, c-format
395 msgid "Monitor: %s\n"
396 msgstr "Bildskärm: %s\n"
397
398 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
399 #, c-format
400 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
401 msgstr "Bildskärm horisynk: %s\n"
402
403 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
404 #, c-format
405 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
406 msgstr "Bildskärm vertuppdatering: %s\n"
407
408 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
409 #, c-format
410 msgid "Graphics card: %s\n"
411 msgstr "Grafikkort: %s\n"
412
413 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
414 #, c-format
415 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
416 msgstr "Grafikminne: %s kB\n"
417
418 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
419 #, c-format
420 msgid "Color depth: %s\n"
421 msgstr "Färgdjup: %s\n"
422
423 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
424 #, c-format
425 msgid "Resolution: %s\n"
426 msgstr "Upplösning: %s\n"
427
428 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
429 #, c-format
430 msgid "Xorg driver: %s\n"
431 msgstr "Xorg-drivrutin: %s\n"
432
433 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
434 #, c-format
435 msgid "Xorg configuration"
436 msgstr "Xorg-konfiguration"
437
438 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
439 #, c-format
440 msgid "Global options"
441 msgstr "Globala alternativ"
442
443 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
444 #, c-format
445 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
446 msgstr "Inaktivera Ctrl-Alt-Backspace"
447
448 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
449 #, c-format
450 msgid "Graphic card options"
451 msgstr "Grafikkortsalternativ"
452
453 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
454 #, c-format
455 msgid "3D hardware acceleration"
456 msgstr "3D Hårdvaruacceleration"
457
458 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
459 #, c-format
460 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
461 msgstr "Aktivera Genomskinlighet (Composite tillägg)"
462
463 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
464 #, c-format
465 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
466 msgstr "Använd Hårdvaruaccelerad muspekare"
467
468 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
469 #, c-format
470 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
471 msgstr ""
472 "Aktivera RENDER Acceleration (detta kan skapa buggar vid visande av text)"
473
474 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
475 #, c-format
476 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
477 msgstr "Aktivera klonad skärm på extern monitor"
478
479 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
480 #, c-format
481 msgid "Enable duplicate display on the second display"
482 msgstr "Aktivera klonad skärm på den andra skärmen"
483
484 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
485 #, c-format
486 msgid "Force display mode of DVI"
487 msgstr "Tvinga skärmläge på DVI"
488
489 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
490 #, c-format
491 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
492 msgstr "Aktivera BIOS Snabbtangent för växlande till extern skärm"
493
494 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
495 #, c-format
496 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
497 msgstr ""
498 "Använd EXA istället för XAA (bättre prestanda för Render och Composite)"
499
500 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
501 #, c-format
502 msgid "Graphical interface at startup"
503 msgstr "Grafiskt gränssnitt vid start"
504
505 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
506 #, c-format
507 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
508 msgstr "Starta det grafiska gränssnittet (xorg) automatiskt när dator startar"
509
510 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
511 #, c-format
512 msgid ""
513 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
514 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
515 "\n"
516 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
517 "computer.\n"
518 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
519 "\n"
520 "Do you have this feature?"
521 msgstr ""
522 "Grafikkortet verkar ha en tv-ut-anslutning.\n"
523 "Den kan konfigureras så att den fungerar med bildbuffer.\n"
524 "\n"
525 "För detta måste du ansluta grafikkortet till tv:n innan du startar datorn.\n"
526 "Välj sedan posten \"TVout\" i starthanteraren.\n"
527 "\n"
528 "Har du den här funktionen?"
529
530 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
531 #, c-format
532 msgid "What norm is your TV using?"
533 msgstr "Vad för slags standard använder din tv?"
534
535 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
536 #, c-format
537 msgid ""
538 "_:weird aspect ratio\n"
539 "other"
540 msgstr "annat"
541
542 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
543 #, c-format
544 msgid ""
545 "_: keyboard\n"
546 "Czech (QWERTZ)"
547 msgstr "Tjeckiskt (QWERTZ)"
548
549 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
550 #, c-format
551 msgid ""
552 "_: keyboard\n"
553 "German"
554 msgstr "Tyskt"
555
556 #: ../lib/keyboard.pm:188
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "_: keyboard\n"
560 "Dvorak"
561 msgstr "Dvorak"
562
563 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "_: keyboard\n"
567 "Spanish"
568 msgstr "Spanskt"
569
570 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
571 #, c-format
572 msgid ""
573 "_: keyboard\n"
574 "Finnish"
575 msgstr "Finskt"
576
577 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
578 #, c-format
579 msgid ""
580 "_: keyboard\n"
581 "French"
582 msgstr "Franskt"
583
584 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
585 #, c-format
586 msgid "UK keyboard"
587 msgstr "Engelskt (UK)"
588
589 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "_: keyboard\n"
593 "Norwegian"
594 msgstr "Norskt"
595
596 #: ../lib/keyboard.pm:194
597 #, c-format
598 msgid ""
599 "_: keyboard\n"
600 "Polish"
601 msgstr "Polskt"
602
603 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
604 #, c-format
605 msgid ""
606 "_: keyboard\n"
607 "Russian"
608 msgstr "Ryskt"
609
610 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "_: keyboard\n"
614 "Swedish"
615 msgstr "Svenskt"
616
617 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
618 #, c-format
619 msgid "US keyboard"
620 msgstr "Engelskt (US)"
621
622 #: ../lib/keyboard.pm:199
623 #, c-format
624 msgid ""
625 "_: keyboard\n"
626 "Albanian"
627 msgstr "Albanskt"
628
629 #: ../lib/keyboard.pm:200
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "_: keyboard\n"
633 "Armenian (old)"
634 msgstr "Armeniskt (gammal)"
635
636 #: ../lib/keyboard.pm:201
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "_: keyboard\n"
640 "Armenian (typewriter)"
641 msgstr "Armenskt (typewriter)"
642
643 #: ../lib/keyboard.pm:202
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "_: keyboard\n"
647 "Armenian (phonetic)"
648 msgstr "Armeniskt (fonetiskt)"
649
650 #: ../lib/keyboard.pm:203
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "_: keyboard\n"
654 "Arabic"
655 msgstr "Arabiskt"
656
657 #: ../lib/keyboard.pm:204
658 #, c-format
659 msgid ""
660 "_: keyboard\n"
661 "Azerbaidjani (latin)"
662 msgstr "Azerbaidjani (latin)"
663
664 #: ../lib/keyboard.pm:205
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "_: keyboard\n"
668 "Belgian"
669 msgstr "Belgiskt"
670
671 #: ../lib/keyboard.pm:206
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "_: keyboard\n"
675 "Bengali (Inscript-layout)"
676 msgstr "Bengaliskt (\"Inscript\" uppsättning)"
677
678 #: ../lib/keyboard.pm:207
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "_: keyboard\n"
682 "Bengali (Probhat)"
683 msgstr "Bengaliskt (\"Probhat\" uppsättning)"
684
685 #: ../lib/keyboard.pm:208
686 #, c-format
687 msgid ""
688 "_: keyboard\n"
689 "Bulgarian (phonetic)"
690 msgstr "Bulgariskt (fonetiskt)"
691
692 #: ../lib/keyboard.pm:209
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "_: keyboard\n"
696 "Bulgarian (BDS)"
697 msgstr "Bulgariskt (BDS)"
698
699 #: ../lib/keyboard.pm:210
700 #, c-format
701 msgid ""
702 "_: keyboard\n"
703 "Brazilian (ABNT-2)"
704 msgstr "Brazilianskt (ABNT-2)"
705
706 #: ../lib/keyboard.pm:211
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "_: keyboard\n"
710 "Bosnian"
711 msgstr "Bosniskt"
712
713 #: ../lib/keyboard.pm:212
714 #, c-format
715 msgid ""
716 "_: keyboard\n"
717 "Dzongkha/Tibetan"
718 msgstr "Dzongkha/Tibetanskt"
719
720 #: ../lib/keyboard.pm:213
721 #, c-format
722 msgid ""
723 "_: keyboard\n"
724 "Belarusian"
725 msgstr "Vitryskt"
726
727 #: ../lib/keyboard.pm:214
728 #, c-format
729 msgid ""
730 "_: keyboard\n"
731 "Swiss (German layout)"
732 msgstr "Schweiziskt (Tysk uppsättning)"
733
734 #: ../lib/keyboard.pm:215
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "_: keyboard\n"
738 "Swiss (French layout)"
739 msgstr "Schweiziskt (Fransk uppsättning)"
740
741 #: ../lib/keyboard.pm:217
742 #, c-format
743 msgid ""
744 "_: keyboard\n"
745 "Cherokee syllabics"
746 msgstr "Cherokee stavelser"
747
748 #: ../lib/keyboard.pm:219
749 #, c-format
750 msgid ""
751 "_: keyboard\n"
752 "Czech (QWERTY)"
753 msgstr "Tjeckiskt (QWERTY)"
754
755 #: ../lib/keyboard.pm:221
756 #, c-format
757 msgid ""
758 "_: keyboard\n"
759 "German (no dead keys)"
760 msgstr "Tyskt (Inga döda tangenter)"
761
762 #: ../lib/keyboard.pm:222
763 #, c-format
764 msgid ""
765 "_: keyboard\n"
766 "Devanagari"
767 msgstr "Devanagari"
768
769 #: ../lib/keyboard.pm:223
770 #, c-format
771 msgid ""
772 "_: keyboard\n"
773 "Danish"
774 msgstr "Danskt"
775
776 #: ../lib/keyboard.pm:224
777 #, c-format
778 msgid ""
779 "_: keyboard\n"
780 "Dvorak (US)"
781 msgstr "Dvorak (US)"
782
783 #: ../lib/keyboard.pm:225
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "_: keyboard\n"
787 "Dvorak (Esperanto)"
788 msgstr "Dvorak (Esperanto)"
789
790 #: ../lib/keyboard.pm:226
791 #, c-format
792 msgid ""
793 "_: keyboard\n"
794 "Dvorak (French)"
795 msgstr "Dvorak (Franskt)"
796
797 #: ../lib/keyboard.pm:227
798 #, c-format
799 msgid ""
800 "_: keyboard\n"
801 "Dvorak (UK)"
802 msgstr "Dvorak (UK)"
803
804 #: ../lib/keyboard.pm:228
805 #, c-format
806 msgid ""
807 "_: keyboard\n"
808 "Dvorak (Norwegian)"
809 msgstr "Dvorak (Norskt)"
810
811 #: ../lib/keyboard.pm:229
812 #, c-format
813 msgid ""
814 "_: keyboard\n"
815 "Dvorak (Polish)"
816 msgstr "Dvorak (Polskt)"
817
818 #: ../lib/keyboard.pm:230
819 #, c-format
820 msgid ""
821 "_: keyboard\n"
822 "Dvorak (Swedish)"
823 msgstr "Dvorak (Svenskt)"
824
825 #: ../lib/keyboard.pm:231
826 #, c-format
827 msgid ""
828 "_: keyboard\n"
829 "Estonian"
830 msgstr "Estniskt"
831
832 #: ../lib/keyboard.pm:234
833 #, c-format
834 msgid ""
835 "_: keyboard\n"
836 "Faroese"
837 msgstr "Färöiskt"
838
839 #: ../lib/keyboard.pm:237
840 #, c-format
841 msgid ""
842 "_: keyboard\n"
843 "Georgian (\"Russian\" layout)"
844 msgstr "Georgiskt (\"Rysk\" uppsättning)"
845
846 #: ../lib/keyboard.pm:238
847 #, c-format
848 msgid ""
849 "_: keyboard\n"
850 "Georgian (\"Latin\" layout)"
851 msgstr "Georgiskt (\"Latinsk\" uppsättning)"
852
853 #: ../lib/keyboard.pm:239
854 #, c-format
855 msgid ""
856 "_: keyboard\n"
857 "Greek"
858 msgstr "Grekiskt"
859
860 #: ../lib/keyboard.pm:240
861 #, c-format
862 msgid ""
863 "_: keyboard\n"
864 "Greek (polytonic)"
865 msgstr "Grekiskt (polytoniskt)"
866
867 #: ../lib/keyboard.pm:241
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "_: keyboard\n"
871 "Gujarati"
872 msgstr "Gujarati"
873
874 #: ../lib/keyboard.pm:242
875 #, c-format
876 msgid ""
877 "_: keyboard\n"
878 "Gurmukhi"
879 msgstr "Gurmukhi"
880
881 #: ../lib/keyboard.pm:243
882 #, c-format
883 msgid ""
884 "_: keyboard\n"
885 "Croatian"
886 msgstr "Kroatiskt"
887
888 #: ../lib/keyboard.pm:244
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "_: keyboard\n"
892 "Hungarian"
893 msgstr "Ungerskt"
894
895 #: ../lib/keyboard.pm:245
896 #, c-format
897 msgid ""
898 "_: keyboard\n"
899 "Irish"
900 msgstr "Irländska"
901
902 #: ../lib/keyboard.pm:246
903 #, c-format
904 msgid ""
905 "_: keyboard\n"
906 "Inuktitut"
907 msgstr "Inuktitut"
908
909 #: ../lib/keyboard.pm:247
910 #, c-format
911 msgid ""
912 "_: keyboard\n"
913 "Israeli"
914 msgstr "Israeliskt"
915
916 #: ../lib/keyboard.pm:248
917 #, c-format
918 msgid ""
919 "_: keyboard\n"
920 "Israeli (phonetic)"
921 msgstr "Israeliskt (Fonetiskt)"
922
923 #: ../lib/keyboard.pm:249
924 #, c-format
925 msgid ""
926 "_: keyboard\n"
927 "Iranian"
928 msgstr "Iranskt"
929
930 #: ../lib/keyboard.pm:250
931 #, c-format
932 msgid ""
933 "_: keyboard\n"
934 "Icelandic"
935 msgstr "Isländskt"
936
937 #: ../lib/keyboard.pm:251
938 #, c-format
939 msgid ""
940 "_: keyboard\n"
941 "Italian"
942 msgstr "Italienskt"
943
944 #: ../lib/keyboard.pm:255
945 #, c-format
946 msgid ""
947 "_: keyboard\n"
948 "Japanese 106 keys"
949 msgstr "Japanskt 106 tangenter"
950
951 #: ../lib/keyboard.pm:256
952 #, c-format
953 msgid ""
954 "_: keyboard\n"
955 "Kannada"
956 msgstr "Kanada"
957
958 # Noteraatt de tidigare namnen, med a på slutet (t.ex. svenska) angav
959 # plural. Men vad jag vet anges alltid tangentbordslaouter i singular
960 # (Svenskt tangentbord, inte svenska tangentbord).
961 #: ../lib/keyboard.pm:257
962 #, c-format
963 msgid ""
964 "_: keyboard\n"
965 "Kyrgyz"
966 msgstr "Kyrgyz"
967
968 #: ../lib/keyboard.pm:258
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "_: keyboard\n"
972 "Korean"
973 msgstr "Koreanskt"
974
975 #: ../lib/keyboard.pm:260
976 #, c-format
977 msgid ""
978 "_: keyboard\n"
979 "Kurdish (arabic script)"
980 msgstr "Kurdiskt (arabisk skrift)"
981
982 #: ../lib/keyboard.pm:261
983 #, c-format
984 msgid ""
985 "_: keyboard\n"
986 "Latin American"
987 msgstr "Latinamerikanskt"
988
989 #: ../lib/keyboard.pm:263
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "_: keyboard\n"
993 "Laotian"
994 msgstr "Laotian"
995
996 #: ../lib/keyboard.pm:264
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "_: keyboard\n"
1000 "Lithuanian"
1001 msgstr "Litauiskt"
1002
1003 #: ../lib/keyboard.pm:265
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "_: keyboard\n"
1007 "Latvian"
1008 msgstr "Lettisk"
1009
1010 #: ../lib/keyboard.pm:266
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "_: keyboard\n"
1014 "Malayalam"
1015 msgstr "Malayalam"
1016
1017 #: ../lib/keyboard.pm:267
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "_: keyboard\n"
1021 "Maori"
1022 msgstr "Maori"
1023
1024 #: ../lib/keyboard.pm:268
1025 #, c-format
1026 msgid ""
1027 "_: keyboard\n"
1028 "Macedonian"
1029 msgstr "Makedoniskt"
1030
1031 #: ../lib/keyboard.pm:269
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "_: keyboard\n"
1035 "Myanmar (Burmese)"
1036 msgstr "Myanmar (Burmesisk)"
1037
1038 #: ../lib/keyboard.pm:270
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "_: keyboard\n"
1042 "Mongolian (cyrillic)"
1043 msgstr "Mongoliskt (kyrillisk)"
1044
1045 #: ../lib/keyboard.pm:271
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "_: keyboard\n"
1049 "Maltese (UK)"
1050 msgstr "Maltese (UK)"
1051
1052 #: ../lib/keyboard.pm:272
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "_: keyboard\n"
1056 "Maltese (US)"
1057 msgstr "Maltese (US)"
1058
1059 #: ../lib/keyboard.pm:273
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "_: keyboard\n"
1063 "Nigerian"
1064 msgstr "Nigerisk"
1065
1066 #: ../lib/keyboard.pm:274
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "_: keyboard\n"
1070 "Dutch"
1071 msgstr "Holländskt"
1072
1073 #: ../lib/keyboard.pm:276
1074 #, c-format
1075 msgid ""
1076 "_: keyboard\n"
1077 "Oriya"
1078 msgstr "Oriya"
1079
1080 #: ../lib/keyboard.pm:277
1081 #, c-format
1082 msgid ""
1083 "_: keyboard\n"
1084 "Polish (qwerty layout)"
1085 msgstr "Polskt (qwerty-uppsättning)"
1086
1087 #: ../lib/keyboard.pm:278
1088 #, c-format
1089 msgid ""
1090 "_: keyboard\n"
1091 "Polish (qwertz layout)"
1092 msgstr "Polskt (qwertz-uppsättning)"
1093
1094 #: ../lib/keyboard.pm:280
1095 #, c-format
1096 msgid ""
1097 "_: keyboard\n"
1098 "Pashto"
1099 msgstr "Pashto"
1100
1101 #: ../lib/keyboard.pm:281
1102 #, c-format
1103 msgid ""
1104 "_: keyboard\n"
1105 "Portuguese"
1106 msgstr "Portugisiskt"
1107
1108 #: ../lib/keyboard.pm:282
1109 #, c-format
1110 msgid ""
1111 "_: keyboard\n"
1112 "Canadian (Quebec)"
1113 msgstr "Kanadensiskt"
1114
1115 #: ../lib/keyboard.pm:283
1116 #, c-format
1117 msgid ""
1118 "_: keyboard\n"
1119 "Romanian (qwertz)"
1120 msgstr "Rumänskt (qwertz)"
1121
1122 #: ../lib/keyboard.pm:284
1123 #, c-format
1124 msgid ""
1125 "_: keyboard\n"
1126 "Romanian (qwerty)"
1127 msgstr "Rumänskt (qwerty)"
1128
1129 #: ../lib/keyboard.pm:286
1130 #, c-format
1131 msgid ""
1132 "_: keyboard\n"
1133 "Russian (phonetic)"
1134 msgstr "Ryskt (Fonetiskt)"
1135
1136 #: ../lib/keyboard.pm:288
1137 #, c-format
1138 msgid ""
1139 "_: keyboard\n"
1140 "Slovenian"
1141 msgstr "Slovenskt"
1142
1143 #: ../lib/keyboard.pm:290
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "_: keyboard\n"
1147 "Sinhala"
1148 msgstr "Sinhala"
1149
1150 #: ../lib/keyboard.pm:291
1151 #, c-format
1152 msgid ""
1153 "_: keyboard\n"
1154 "Slovakian (QWERTZ)"
1155 msgstr "Slovakiskt (qwertz)"
1156
1157 #: ../lib/keyboard.pm:292
1158 #, c-format
1159 msgid ""
1160 "_: keyboard\n"
1161 "Slovakian (QWERTY)"
1162 msgstr "Slovakiskt (qwerty)"
1163
1164 #: ../lib/keyboard.pm:293
1165 #, c-format
1166 msgid ""
1167 "_: keyboard\n"
1168 "Saami (norwegian)"
1169 msgstr "Saami (Norskt)"
1170
1171 #: ../lib/keyboard.pm:294
1172 #, c-format
1173 msgid ""
1174 "_: keyboard\n"
1175 "Saami (swedish/finnish)"
1176 msgstr "Saami (svenskt/finskt)"
1177
1178 #: ../lib/keyboard.pm:296
1179 #, c-format
1180 msgid ""
1181 "_: keyboard\n"
1182 "Sindhi"
1183 msgstr "Sindhi"
1184
1185 #: ../lib/keyboard.pm:298
1186 #, c-format
1187 msgid ""
1188 "_: keyboard\n"
1189 "Serbian (cyrillic)"
1190 msgstr "Serbiskt (kyrillisk)"
1191
1192 #: ../lib/keyboard.pm:299
1193 #, c-format
1194 msgid ""
1195 "_: keyboard\n"
1196 "Syriac"
1197 msgstr "Syriskt"
1198
1199 #: ../lib/keyboard.pm:300
1200 #, c-format
1201 msgid ""
1202 "_: keyboard\n"
1203 "Syriac (phonetic)"
1204 msgstr "Syriskt (fonetiskt)"
1205
1206 #: ../lib/keyboard.pm:301
1207 #, c-format
1208 msgid ""
1209 "_: keyboard\n"
1210 "Telugu"
1211 msgstr "Telugu"
1212
1213 #: ../lib/keyboard.pm:303
1214 #, c-format
1215 msgid ""
1216 "_: keyboard\n"
1217 "Tamil (ISCII-layout)"
1218 msgstr "Tamil (ISCII-uppsättning)"
1219
1220 #: ../lib/keyboard.pm:304
1221 #, c-format
1222 msgid ""
1223 "_: keyboard\n"
1224 "Tamil (Typewriter-layout)"
1225 msgstr "Tamil (Skrivmaskin-uppsättning)"
1226
1227 #: ../lib/keyboard.pm:305
1228 #, c-format
1229 msgid ""
1230 "_: keyboard\n"
1231 "Thai (Kedmanee)"
1232 msgstr "Thailändskt (Kedmanee)"
1233
1234 #: ../lib/keyboard.pm:306
1235 #, c-format
1236 msgid ""
1237 "_: keyboard\n"
1238 "Thai (TIS-820)"
1239 msgstr "Thailändskt (TIS-820)"
1240
1241 #: ../lib/keyboard.pm:308
1242 #, c-format
1243 msgid ""
1244 "_: keyboard\n"
1245 "Thai (Pattachote)"
1246 msgstr "Thailändskt (Pattachote)"
1247
1248 #: ../lib/keyboard.pm:310
1249 #, c-format
1250 msgid ""
1251 "_: keyboard\n"
1252 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1253 msgstr "Tifinagh (Marokkansk uppsättning) (+ latinsk/arabisk)"
1254
1255 #: ../lib/keyboard.pm:311
1256 #, c-format
1257 msgid ""
1258 "_: keyboard\n"
1259 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1260 msgstr "Tifnagh (fonetisk) (+latinsk/arabisk)"
1261
1262 #: ../lib/keyboard.pm:313
1263 #, c-format
1264 msgid ""
1265 "_: keyboard\n"
1266 "Tajik"
1267 msgstr "Tajik"
1268
1269 #: ../lib/keyboard.pm:315
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "_: keyboard\n"
1273 "Turkmen"
1274 msgstr "Turkmenskt"
1275
1276 #: ../lib/keyboard.pm:316
1277 #, c-format
1278 msgid ""
1279 "_: keyboard\n"
1280 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1281 msgstr "Turkiskt (traditionell \"F\"-modell)"
1282
1283 #: ../lib/keyboard.pm:317
1284 #, c-format
1285 msgid ""
1286 "_: keyboard\n"
1287 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1288 msgstr "Turkisk (modern \"Q\"-modell)"
1289
1290 #: ../lib/keyboard.pm:319
1291 #, c-format
1292 msgid ""
1293 "_: keyboard\n"
1294 "Ukrainian"
1295 msgstr "Ukrainskt"
1296
1297 #: ../lib/keyboard.pm:321
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "_: keyboard\n"
1301 "Urdu keyboard"
1302 msgstr "Urdu"
1303
1304 #: ../lib/keyboard.pm:323
1305 #, c-format
1306 msgid "US keyboard (international)"
1307 msgstr "Amerikanskt (internationellt)"
1308
1309 #: ../lib/keyboard.pm:324
1310 #, c-format
1311 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1312 msgstr "ISO9995-3 (US tangentbord med 3 nivåer per tangent)"
1313
1314 #: ../lib/keyboard.pm:325
1315 #, c-format
1316 msgid ""
1317 "_: keyboard\n"
1318 "Uzbek (cyrillic)"
1319 msgstr "Uzbekiskt (Kyrillisk)"
1320
1321 #: ../lib/keyboard.pm:327
1322 #, c-format
1323 msgid ""
1324 "_: keyboard\n"
1325 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1326 msgstr "Vietnamesisk \"numerisk rad\" QWERTY"
1327
1328 #: ../lib/keyboard.pm:328
1329 #, c-format
1330 msgid ""
1331 "_: keyboard\n"
1332 "Yugoslavian (latin)"
1333 msgstr "Jugoslaviskt (latinsk)"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:335
1336 #, c-format
1337 msgid "Right Alt key"
1338 msgstr "Högra alt-tangenten"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:336
1341 #, c-format
1342 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1343 msgstr "Båda skift-tangenterna nedtryckta samtidigt"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:337
1346 #, c-format
1347 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1348 msgstr "Ctrl och skift nedtryckta samtidigt"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:338
1351 #, c-format
1352 msgid "CapsLock key"
1353 msgstr "Caps Lock-tangenten"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:339
1356 #, c-format
1357 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1358 msgstr "Skift och CapsLock nedtryckta samtidigt"
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:340
1361 #, c-format
1362 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1363 msgstr "Ctrl och alt nedtryckta samtidigt"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:341
1366 #, c-format
1367 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1368 msgstr "Alt och skift nedtryckta samtidigt"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:342
1371 #, c-format
1372 msgid "\"Menu\" key"
1373 msgstr "\"Meny\"-tangenten"
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:343
1376 #, c-format
1377 msgid "Left \"Windows\" key"
1378 msgstr "Vänstra \"Windows\"-tangenten"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:344
1381 #, c-format
1382 msgid "Right \"Windows\" key"
1383 msgstr "Högra \"Windows\"-tangenten"
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:345
1386 #, c-format
1387 msgid "Both Control keys simultaneously"
1388 msgstr "Båda ctrl-tangenterna samtidigt"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:346
1391 #, c-format
1392 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1393 msgstr "Båda Alt-tangenterna nedtryckta samtidigt"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:347
1396 #, c-format
1397 msgid "Left Shift key"
1398 msgstr "Vänstra \"Skift\"-tangenten"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:348
1401 #, c-format
1402 msgid "Right Shift key"
1403 msgstr "Höger skift-tangent"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:349
1406 #, c-format
1407 msgid "Left Alt key"
1408 msgstr "Vänstra alt-tangenten"
1409
1410 #: ../lib/keyboard.pm:350
1411 #, c-format
1412 msgid "Left Control key"
1413 msgstr "Vänstra ctrl-tangenten"
1414
1415 #: ../lib/keyboard.pm:351
1416 #, c-format
1417 msgid "Right Control key"
1418 msgstr "Högra kontroll-tangenten"
1419
1420 #: ../lib/keyboard.pm:387
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1424 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1425 "(eg: latin and non latin)"
1426 msgstr ""
1427 "Här kan du välja tangenten eller tangentkombinationen som \n"
1428 "låter dig skifta mellan olika tangentbordslayouter\n"
1429 "(dvs latin eller icke-latin)."
1430
1431 #: ../lib/keyboard.pm:392
1432 #, c-format
1433 msgid "Warning"
1434 msgstr "Varning"
1435
1436 #: ../lib/keyboard.pm:393
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "This setting will be activated after the installation.\n"
1440 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1441 "key to switch between the different keyboard layouts."
1442 msgstr ""
1443 "Denna funktion kommer att aktiveras efter installationen slutförts.\n"
1444 "Under istallationen måste du använda höger Control tangent för att byta "
1445 "mellan olika tangentbordskonfigurationer."
1446
1447 #: ../lib/mouse.pm:23
1448 #, c-format
1449 msgid "Sun - Mouse"
1450 msgstr "Sun - Mus"
1451
1452 #: ../lib/mouse.pm:29
1453 #, c-format
1454 msgid "Standard"
1455 msgstr "Standard"
1456
1457 #: ../lib/mouse.pm:30
1458 #, c-format
1459 msgid "Logitech MouseMan+"
1460 msgstr "Logitech MouseMan+"
1461
1462 #: ../lib/mouse.pm:31
1463 #, c-format
1464 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1465 msgstr "Allmän PS2-hjulmus"
1466
1467 #: ../lib/mouse.pm:32
1468 #, c-format
1469 msgid "GlidePoint"
1470 msgstr "GlidePoint"
1471
1472 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1473 #, c-format
1474 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1475 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1476
1477 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1478 #, c-format
1479 msgid "Genius NetMouse"
1480 msgstr "Genius NetMouse"
1481
1482 #: ../lib/mouse.pm:37
1483 #, c-format
1484 msgid "Genius NetScroll"
1485 msgstr "Genius NetScroll"
1486
1487 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1488 #, c-format
1489 msgid "Microsoft Explorer"
1490 msgstr "Microsoft Explorer"
1491
1492 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1493 #, c-format
1494 msgid "1 button"
1495 msgstr "1-knappars"
1496
1497 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1498 #, c-format
1499 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1500 msgstr "Allmän 2-knapparsmus"
1501
1502 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1503 #, c-format
1504 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1505 msgstr "Allmän 3-knapparsmus med hjulemulering"
1506
1507 #: ../lib/mouse.pm:47
1508 #, c-format
1509 msgid "Wheel"
1510 msgstr "Hjul"
1511
1512 #: ../lib/mouse.pm:51
1513 #, c-format
1514 msgid "serial"
1515 msgstr "seriell"
1516
1517 #: ../lib/mouse.pm:54
1518 #, c-format
1519 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1520 msgstr "Allmän 3-knapparsmus"
1521
1522 #: ../lib/mouse.pm:56
1523 #, c-format
1524 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1525 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1526
1527 #: ../lib/mouse.pm:57
1528 #, c-format
1529 msgid "Logitech MouseMan"
1530 msgstr "Logitech MouseMan"
1531
1532 #: ../lib/mouse.pm:58
1533 #, c-format
1534 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1535 msgstr "Logitech MouseMan med hjulemulering"
1536
1537 #: ../lib/mouse.pm:59
1538 #, c-format
1539 msgid "Mouse Systems"
1540 msgstr "Mouse Systems"
1541
1542 #: ../lib/mouse.pm:61
1543 #, c-format
1544 msgid "Logitech CC Series"
1545 msgstr "Logitech CC Series"
1546
1547 #: ../lib/mouse.pm:62
1548 #, c-format
1549 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1550 msgstr "Logitech CC Series med hjulemulering"
1551
1552 #: ../lib/mouse.pm:63
1553 #, c-format
1554 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1555 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1556
1557 #: ../lib/mouse.pm:65
1558 #, c-format
1559 msgid "MM Series"
1560 msgstr "MM Series"
1561
1562 #: ../lib/mouse.pm:66
1563 #, c-format
1564 msgid "MM HitTablet"
1565 msgstr "MM HitTablet"
1566
1567 #: ../lib/mouse.pm:67
1568 #, c-format
1569 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1570 msgstr "Logitech Mouse (seriell, gammal C7-typ)"
1571
1572 #: ../lib/mouse.pm:68
1573 #, c-format
1574 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1575 msgstr "Logitech Mouse (seriell, gammal C7-typ) med hjulemulering"
1576
1577 #: ../lib/mouse.pm:70
1578 #, c-format
1579 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1580 msgstr "Kensington Thinking Mouse med hjulemulering"
1581
1582 #: ../lib/mouse.pm:73
1583 #, c-format
1584 msgid "busmouse"
1585 msgstr "bussmus"
1586
1587 #: ../lib/mouse.pm:76
1588 #, c-format
1589 msgid "2 buttons"
1590 msgstr "2-knappars"
1591
1592 #: ../lib/mouse.pm:77
1593 #, c-format
1594 msgid "3 buttons"
1595 msgstr "3-knappars"
1596
1597 #: ../lib/mouse.pm:78
1598 #, c-format
1599 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1600 msgstr "3 knappar med hjulemulering"
1601
1602 #: ../lib/mouse.pm:81
1603 #, c-format
1604 msgid "Universal"
1605 msgstr "Universell"
1606
1607 #: ../lib/mouse.pm:83
1608 #, c-format
1609 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1610 msgstr "Valfri PS/2- eller USB-mus"
1611
1612 #: ../lib/mouse.pm:84
1613 #, c-format
1614 msgid "Force evdev"
1615 msgstr "Tvinga evdev"
1616
1617 #: ../lib/mouse.pm:85
1618 #, c-format
1619 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1620 msgstr "Microsofts XBOX kontrollenheter"
1621
1622 #: ../lib/mouse.pm:86
1623 #, c-format
1624 msgid "VirtualBox mouse"
1625 msgstr "VirtualBox mus"
1626
1627 #: ../lib/mouse.pm:87
1628 #, c-format
1629 msgid "VMware mouse"
1630 msgstr "VMware mus"
1631
1632 #: ../lib/mouse.pm:90
1633 #, c-format
1634 msgid "none"
1635 msgstr "ingen"
1636
1637 #: ../lib/mouse.pm:92
1638 #, c-format
1639 msgid "No mouse"
1640 msgstr "Ingen mus"
1641
1642 #: ../lib/mouse.pm:475
1643 #, c-format
1644 msgid "Testing the mouse"
1645 msgstr "Kontrollerar musen"
1646
1647 #: ../lib/mouse.pm:512
1648 #, c-format
1649 msgid "Please choose your type of mouse."
1650 msgstr "Vänligen välj din mustyp."
1651
1652 #: ../lib/mouse.pm:513
1653 #, c-format
1654 msgid "Mouse choice"
1655 msgstr "Musval"
1656
1657 #: ../lib/mouse.pm:529
1658 #, c-format
1659 msgid "Emulate third button?"
1660 msgstr "Emulera tredje knappen?"
1661
1662 #: ../lib/mouse.pm:533
1663 #, c-format
1664 msgid "Mouse Port"
1665 msgstr "Musport"
1666
1667 #: ../lib/mouse.pm:534
1668 #, c-format
1669 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1670 msgstr "Välj vilken serieport musen är kopplad till."
1671
1672 #: ../lib/mouse.pm:543
1673 #, c-format
1674 msgid "Buttons emulation"
1675 msgstr "Knappemulering"
1676
1677 #: ../lib/mouse.pm:545
1678 #, c-format
1679 msgid "Button 2 Emulation"
1680 msgstr "Knapp 2-emulering"
1681
1682 #: ../lib/mouse.pm:546
1683 #, c-format
1684 msgid "Button 3 Emulation"
1685 msgstr "Knapp 3-emulering"
1686
1687 #: ../lib/mouse.pm:597
1688 #, c-format
1689 msgid "Please test the mouse"
1690 msgstr "Testa musen"
1691
1692 #: ../lib/mouse.pm:599
1693 #, c-format
1694 msgid "To activate the mouse,"
1695 msgstr "För att aktivera musen,"
1696
1697 #: ../lib/mouse.pm:600
1698 #, c-format
1699 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1700 msgstr "SNURRA PÅ HJULET!"
1701
1702 #: ../tools/XFdrake:71
1703 #, c-format
1704 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1705 msgstr "Du måste starta om för att ändringarna ska verkställas."
1706
1707 #: ../tools/keyboarddrake:37
1708 #, c-format
1709 msgid "Keyboard"
1710 msgstr "Tangentbord"
1711
1712 #: ../tools/keyboarddrake:38
1713 #, c-format
1714 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1715 msgstr "Välj tangentbordslayout."
1716
1717 #: ../tools/keyboarddrake:39
1718 #, c-format
1719 msgid "Keyboard layout"
1720 msgstr "Tangentbordsutseende"
1721
1722 #: ../tools/keyboarddrake:52
1723 #, c-format
1724 msgid "Keyboard type"
1725 msgstr "Tangentbordstyp"
1726
1727 #: ../tools/keyboarddrake:65
1728 #, c-format
1729 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1730 msgstr "Vill du att \"Backspace\" ska returnera \"Delete\" i konsollen?"
1731
1732 #~ msgid ""
1733 #~ "_: keyboard\n"
1734 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1735 #~ msgstr "Litauiskt AZERTY (gammalt)"
1736
1737 #~ msgid ""
1738 #~ "_: keyboard\n"
1739 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1740 #~ msgstr "Litauiskt AZERTY (nytt)"
1741
1742 #~ msgid ""
1743 #~ "_: keyboard\n"
1744 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1745 #~ msgstr "Litauiskt \"numerisk rad\" QWERTY"
1746
1747 #~ msgid ""
1748 #~ "_: keyboard\n"
1749 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1750 #~ msgstr "Litauiskt \"fonetisk\" QWERTY"
1751
1752 #~ msgid "Mouse test"
1753 #~ msgstr "Mustest"
1754
1755 #~ msgid "Please test your mouse:"
1756 #~ msgstr "Testa musen:"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28