/[soft]/identity/CatDap/trunk/lib/CatDap/I18N/ro.po
ViewVC logotype

Contents of /identity/CatDap/trunk/lib/CatDap/I18N/ro.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 8755 - (show annotations) (download)
Sat Nov 23 14:52:25 2013 UTC (6 years, 6 months ago) by yurchor
File size: 14588 byte(s)
Update French translation by Dune, remove execution bit from ro.po
1 # Translation of Identity.po to Romanian
2 # Copyright (c) 2010-2013 Mageia
3 #
4 # Vă rugăm să nu actualizaţi fișierul, cu excepția cazului în care sînteți
5 # sigur de calitatea traducerii dumneavoastră, de gramatică și de ortografie.
6 # Acestea din urmă sînt de prea multe ori aproximative.
7 # Corectarea lor ulterioară nu are nici un alt rezultat decît acela de
8 # pierdere de timp pentru toata lumea.
9 #
10 # VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI SEMNELE DE PUNCTUAȚIE ALE LIMBII ROMÂNE!
11 #
12 # Nu suprimați spațiul care urmează unui semn de punctuație de sfîrșit de
13 # frază; trebuie respectată versiunea originală. În acest caz, este foarte
14 # probabil ca programul să afișeze un mesaj la sfîrșit. Suprimînd acel spațiu,
15 # cele două cuvintele vor fi afișate legat.
16 #
17 # Traduceți de manieră INTELIGENTĂ (de ce nu și prin comparație cu alte
18 # traduceri ale acestui fișier în alte limbi) și nu cuvînt cu cuvînt. Unele
19 # astfel de traduceri nu au nici un sens în limba română.
20 #
21 # ATENȚIE LA FONTURILE UTILIZATE! Pentru a reda corect diacriticele folosiți
22 # disponerea tastaturii românească standard, codarea de caractere UTF-8 și
23 # asigurați-vă că fonturile utilizate sînt cu virgulițe, NU CU SEDILE!
24 # Exemplu:
25 # font incorect (cu sedile): şŞ ţŢ
26 # font corect (cu virgule): șȘ țȚ
27 #
28 # Pentru a vă asigura că folosiți fonturile corecte, vizitați:
29 # http://i18n.ro/Fonturi_romanesti/testare
30 #
31 # Vă mulțumim pentru înțelegere.
32 # Echipa de traducători,
33 # www.MageiaUsers.ro
34 #
35 # Traducători de-a lungul timpului:
36 # Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>, 2010 - 2013.
37 #
38 msgid ""
39 msgstr ""
40 "Project-Id-Version: Identity\n"
41 "POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
42 "PO-Revision-Date: 2013-04-05 10:23+0000\n"
43 "Last-Translator: Florin Cătălin RUSSEN <cfrussen@yahoo.co.uk>\n"
44 "Language-Team: Romanian (http://www.transifex.com/projects/p/mageia-test/language/ro/)\n"
45 "MIME-Version: 1.0\n"
46 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
47 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
48 "Language: ro\n"
49 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));\n"
50
51 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:134
52 msgid "Activation"
53 msgstr "Activare"
54
55 #: root/admin/account_addoc.tt:28 root/admin/account_group.tt:11
56 #: root/admin/account_modify.tt:24 root/admin/group_modify.tt:21
57 #: root/user/index.tt:19 root/user/index.tt:48
58 msgid "Add"
59 msgstr "Adaugă"
60
61 #: root/admin/account_modify.tt:85
62 msgid "Add ObjectClass"
63 msgstr "Adaugă o clasă obiect"
64
65 #: root/admin/account_modify.tt:47
66 msgid "Add attribute"
67 msgstr "Adaugă atribut"
68
69 #. (uid)
70 #: root/admin/account_group.tt:1
71 msgid "Add user %1 to a new group"
72 msgstr "Adaugă utilizatorul %1 la un grup nou"
73
74 #. (oc, dn)
75 #: root/admin/account_addoc.tt:1
76 msgid "Adding objectclass %1 to dn %2"
77 msgstr "Se adaugă clasa obiect de la %1 pînă la dn %2"
78
79 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:50
80 msgid "Addresses do not match"
81 msgstr "Adresele introduse nu sînt identice"
82
83 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:90
84 msgid "An account already exists with this email address"
85 msgstr "Această adresă de e-mail este asociată unui alt cont"
86
87 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:95
88 msgid "An account already exists with this username"
89 msgstr "Acest nume de utilizator este deja înregistrat"
90
91 #. ($errors)
92 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:146
93 msgid ""
94 "An error occured sending the email, but your account was created. Please try"
95 " the password recovery process if you entered the correct email address. "
96 "Errors %1"
97 msgstr "S-a produs o eroare în timpul expedierii e-mailului, însă contul a fost creat. Încercați procesul de recuperare a parolei, dacă adresa de e-mail introdusă este corectă. Erori %1"
98
99 #. ($errors)
100 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:562
101 msgid ""
102 "An error occured sending the email, but your account was created. Please try"
103 " the password recovery process if you entered the correct email address: %1"
104 msgstr "S-a produs o eroare în timpul expedierii e-mailului, însă contul a fost creat. Încercați procesul de recuperare a parolei, dacă adresa de e-mail introdusă este corectă: %1"
105
106 #. ($errors)
107 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:110
108 msgid "An error occured sending the email, please try again later. Errors %1"
109 msgstr "S-a produs o eroare în timpul expedierii e-mailului, încercați mai tîrziu. Erori %1"
110
111 #: root/admin/account_addoc.tt:9 root/admin/account_modify.tt:8
112 #: root/admin/group_modify.tt:5 root/user/index.tt:4
113 msgid "Attribute"
114 msgstr "Atribut"
115
116 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:57
117 msgid "Cannot check /etc/passwd, please warn system administrators"
118 msgstr "Nu s-a putut verifica fișierul /etc/passwd, avertizați administratorii de sistem"
119
120 #: root/register/index.tt:29
121 msgid "Captcha"
122 msgstr "Captcha"
123
124 #: root/user/firstlogin.tt:14 root/user/password.tt:15
125 msgid "Change"
126 msgstr "Schimbă"
127
128 #: root/user/fake.tt:2
129 msgid "Change password"
130 msgstr "Schimbă parola"
131
132 #: root/register/complete.tt:5
133 msgid "Check your mail for activation instructions."
134 msgstr "Verificați adresa de e-mail pentru instrucțiunile de activare."
135
136 #: root/forgot_password/complete.tt:5
137 msgid "Check your mail for password reset instructions."
138 msgstr "Verificați adresa de e-mail pentru a obține informații în vederea resetării parolei."
139
140 #: root/register/index.tt:24
141 msgid "Confirm Email address"
142 msgstr "Reintroduceți adresa de e-mail"
143
144 #: root/user/password.tt:5
145 msgid "Current password"
146 msgstr "Parola curentă"
147
148 #. (cn)
149 #. (entry.cn)
150 #: root/email/activation.tt:1 root/email/admin/password.tt:1
151 #: root/email/forgot_password.tt:1
152 msgid "Dear %1,"
153 msgstr "Dragă %1,"
154
155 #: root/admin/account_group.tt:27 root/admin/account_modify.tt:27
156 #: root/user/index.tt:22
157 msgid "Delete"
158 msgstr "Șterge"
159
160 #. (uid)
161 #: root/admin/account_group.tt:17
162 msgid "Delete user %1 from an existing group:"
163 msgstr "Șterge utilizatorul %1 dintr-un grup existent:"
164
165 #: root/user/fake.tt:1
166 msgid "Edit"
167 msgstr "Editează"
168
169 #: root/admin/account.tt:8 root/register/index.tt:20
170 msgid "Email"
171 msgstr "E-mail"
172
173 #: root/forgot_password/index.tt:8 root/register/index.tt:21
174 msgid "Email address"
175 msgstr "Adresă e-mail"
176
177 #: root/forgot_password/complete.tt:1
178 msgid "Email sent."
179 msgstr "E-mail expediat."
180
181 #: root/forgot_password/confirm.tt:2
182 msgid "Enter new password."
183 msgstr "Introduceți noua parolă."
184
185 #: root/register/index.tt:32
186 msgid "Enter text"
187 msgstr "Introduceți text"
188
189 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:62
190 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:76
191 msgid "Error while searching for account: "
192 msgstr "S-a produs o eroare în cursul căutării contului: "
193
194 #: root/register/index.tt:13
195 msgid "First name"
196 msgstr "Prenume"
197
198 #: root/forgot_password/index.tt:2
199 msgid "Forgot your password?"
200 msgstr "Ați uitat parola?"
201
202 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:98
203 msgid "Forgotten password"
204 msgstr "Parolă uitată"
205
206 #: root/index.tt:17
207 msgid "Forgotten password?"
208 msgstr "Parolă uitată?"
209
210 #: root/admin/account.tt:9
211 msgid "Full Name"
212 msgstr "Nume complet"
213
214 #: root/admin/group.tt:28
215 msgid "Group Name"
216 msgstr "Numele grupului"
217
218 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:624
219 msgid "Group contains illegal characters"
220 msgstr "Grupul conține caractere nepermise"
221
222 #: root/admin/group.tt:9
223 msgid "Group name"
224 msgstr "Numele grupului"
225
226 #: root/admin/account_modify.tt:2
227 msgid "Groups"
228 msgstr "Grupuri"
229
230 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:598
231 msgid "Groups matching search criteria"
232 msgstr "Grupuri care se potrivesc criteriilor de căutare"
233
234 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:591
235 msgid "Groups you manage"
236 msgstr "Grupuri pe care le gestionați"
237
238 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:53
239 msgid "Incorrect validation text, please try again"
240 msgstr "Textul introdus este greșit, reîncercați"
241
242 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:45
243 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:47
244 msgid "Invalid email address"
245 msgstr "Adresa de e-mail este invalidă"
246
247 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:43
248 msgid "Invalid username"
249 msgstr "Numele de utilizator este invalid"
250
251 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:60
252 msgid "Invalid username, already used by system"
253 msgstr "Nume de utilizator invalid, este deja utilizat"
254
255 #: root/admin/account_promote.tt:3
256 msgid "List of users promoted :"
257 msgstr "Lista utilizatorilor promovați:"
258
259 #: root/template/header:10 root/user/fake.tt:3
260 msgid "Log out"
261 msgstr "Deautentificare"
262
263 #: root/index.tt:1 root/index.tt:13
264 msgid "Login"
265 msgstr "Autentificare"
266
267 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:185
268 msgid "More than one ID Pool"
269 msgstr "Mai mult de un ID Pool"
270
271 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:515 lib/CatDap/Controller/admin.pm:652
272 msgid "More than one entry matched"
273 msgstr "Se potrivesc mai multe intrări"
274
275 #: root/forgot_password/confirm.tt:8 root/user/firstlogin.tt:5
276 #: root/user/password.tt:9
277 msgid "New Password"
278 msgstr "Parolă nouă"
279
280 #: lib/CatDap/Controller/user.pm:299
281 msgid "New passwords dont match"
282 msgstr "Parolele nu sînt identice"
283
284 #: root/forgot_password/complete.tt:4
285 msgid "Operation was successful."
286 msgstr "Operațiunea a fost efectuată cu succes."
287
288 #: root/index.tt:10
289 msgid "Password : "
290 msgstr "Parolă : "
291
292 #: lib/CatDap/Controller/user.pm:293
293 msgid "Password incorrect"
294 msgstr "Parolă incorectă"
295
296 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:565
297 msgid "Password reset and email sent"
298 msgstr "E-mailul pentru reinițializarea parolei a fost trimis"
299
300 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:535
301 msgid "Password reset failed: "
302 msgstr "Reinițializarea parolei a eșuat:"
303
304 #: root/register/index.tt:12
305 msgid "Personal Information"
306 msgstr "Informații personale"
307
308 #: root/email/admin/password.tt:5
309 msgid "Please click below to change your password"
310 msgstr "Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a vă schimba parola"
311
312 #: root/admin/index.tt:1
313 msgid "Please use the menus above."
314 msgstr "Utilizați meniurile de mai sus."
315
316 #: root/admin/account_promote.tt:24
317 msgid "Primary group"
318 msgstr "Grup primar"
319
320 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:82
321 msgid "Privileged accounts may not recover passwords via this mechanism"
322 msgstr "Conturile cu privilegii s-ar putea să nu recupereze parolele prin acest mecanism"
323
324 #: root/admin/account_modify.tt:71
325 msgid "Promote"
326 msgstr "Promovează"
327
328 #: root/admin/account_modify.tt:62
329 msgid "Promote user to posixAccount with primary group:"
330 msgstr "Promovează utilizatorul la posixAccount cu grupul primar:"
331
332 #: root/index.tt:16 root/register/index.tt:3 root/register/index.tt:35
333 msgid "Register"
334 msgstr "Înregistrare"
335
336 #: root/register/complete.tt:1
337 msgid "Registration completed"
338 msgstr "Înregistrare efectuată"
339
340 #: root/register/complete.tt:4
341 msgid "Registration was successful."
342 msgstr "Înregistrarea a fost efectuată cu succes."
343
344 #: root/forgot_password/confirm.tt:11 root/user/firstlogin.tt:10
345 #: root/user/password.tt:12
346 msgid "Repeat New Password"
347 msgstr "Reintroduceți noua parolă"
348
349 #: root/admin/account_modify.tt:1 root/forgot_password/index.tt:12
350 msgid "Reset password"
351 msgstr "Reinițializează parola"
352
353 #: root/admin/account.tt:22
354 msgid "Search"
355 msgstr "Caută"
356
357 #: root/admin/account.tt:4 root/admin/group.tt:5
358 msgid "Search by"
359 msgstr "Caută după"
360
361 #: root/forgot_password/confirm.tt:16
362 msgid "Set new password"
363 msgstr "Aplică noua parolă"
364
365 #: root/register/check.tt:1
366 msgid "Success"
367 msgstr "Succes"
368
369 #: root/admin/account.tt:10 root/register/index.tt:16
370 msgid "Surname"
371 msgstr "Nume"
372
373 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:71
374 msgid "The first name supplied contains illegal characters"
375 msgstr "Prenumele introdus conține caractere ce nu pot fi utilizate"
376
377 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:76
378 msgid "The surname supplied contains illegal characters"
379 msgstr "Numele introdus conține caractere ce nu pot fi utilizate"
380
381 #: lib/CatDap/Controller/forgot_password.pm:67
382 msgid "This email address is not bound to an account"
383 msgstr "Această adresă de e-mail nu este asociată vreunui cont"
384
385 #: root/email/activation.tt:3
386 msgid "To activate your account, please follow the link below."
387 msgstr "Pentru a vă activa contul accesați legătura de mai jos."
388
389 #: root/email/forgot_password.tt:3
390 msgid "To reset your password, please follow the link below."
391 msgstr "Pentru a vă reinițializa parola accesați legatura de mai jos."
392
393 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:528
394 msgid "Transaction ID mismatch"
395 msgstr "Nepotrivire ID de tranzacție"
396
397 #: root/admin/account_modify.tt:35 root/user/index.tt:29
398 msgid "Update"
399 msgstr "Actualizează"
400
401 #: root/admin/account.tt:7 root/register/index.tt:7 root/register/index.tt:8
402 msgid "Username"
403 msgstr "Nume de utilizator"
404
405 #: root/index.tt:6
406 msgid "Username : "
407 msgstr "Nume de utilizator : "
408
409 #: lib/CatDap/Controller/register.pm:66
410 msgid "Username is not authorized to be used"
411 msgstr "Acest nume de utilizator nu poate fi folosit"
412
413 #: root/admin/account_addoc.tt:10 root/admin/account_modify.tt:9
414 #: root/admin/group_modify.tt:6 root/user/index.tt:4
415 msgid "Value"
416 msgstr "Valoare"
417
418 #. (c.config.organisation)
419 #: root/email/forgot_password.tt:2
420 msgid ""
421 "Your %1 account has been requested to change the password. If you did not do"
422 " this, or you do not want to change your password; you can just do nothing."
423 msgstr "A fost înregistrată o cerere de schimbare a parolei pentru contul %1. Dacă nu ați solicitat această modificare sau dacă nu doriți continuarea procesul de reinițializare puteți ignora acest mesaj."
424
425 #. (c.config.organisation)
426 #: root/email/activation.tt:2
427 msgid ""
428 "Your %1 account has been successfully created, but requires activation."
429 msgstr "Contul %1 a fost creat cu succes, însă trebuie activat."
430
431 #. (c.user.username)
432 #: root/email/admin/password.tt:3
433 msgid "Your password was reset by %1"
434 msgstr "Parola a fost neinițializată de către %1"
435
436 #: lib/CatDap/Controller/user.pm:61
437 msgid "Your session has expired"
438 msgstr "Sesiunea a expirat"
439
440 #: root/admin/account.tt:15 root/admin/group.tt:15
441 msgid "contains"
442 msgstr "conține"
443
444 #: root/admin/group_modify.tt:15
445 msgid "delete"
446 msgstr "șterge"
447
448 #: root/admin/account.tt:17 root/admin/group.tt:17
449 msgid "greater than or equal to"
450 msgstr "mai mare sau egal cu"
451
452 #: root/admin/account.tt:16 root/admin/group.tt:16
453 msgid "is exactly"
454 msgstr "este exact"
455
456 #: root/admin/account.tt:18 root/admin/group.tt:18
457 msgid "less than"
458 msgstr "mai mic decît"
459
460 #: root/admin/group.tt:10
461 msgid "member"
462 msgstr "membru"
463
464 #: lib/CatDap/Controller/admin.pm:549
465 msgid "password reset"
466 msgstr "reinițializarea parolei"
467
468 #: root/admin/account_modify.tt:53
469 msgid "with value"
470 msgstr "cu valoarea"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28