/[advisories]/10600.adv
ViewVC logotype

Contents of /10600.adv

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 410 - (show annotations) (download)
Sun Sep 1 12:43:01 2013 UTC (9 years, 3 months ago) by tmb
File size: 6198 byte(s)
MGASA-2013-0269: KDE 4.10.5
1 type: security
2 subject: Updated kde packages fix security issues
3 CVE:
4 - CVE-2013-2126
5 - CVE-2013-2127
6 - CVE-2013-4132
7 - CVE-2013-4133
8 src:
9 3:
10 core:
11 - analitza-4.10.5-1.1.mga3
12 - ark-4.10.5-1.1.mga3
13 - blinken-4.10.5-1.1.mga3
14 - bomber-4.10.5-1.1.mga3
15 - bovo-4.10.5-1.1.mga3
16 - cantor-4.10.5-1.1.mga3
17 - dragon-4.10.5-1.1.mga3
18 - ffmpegthumbs-4.10.5-1.1.mga3
19 - filelight-4.10.5-1.1.mga3
20 - granatier-4.10.5-1.1.mga3
21 - gwenview-4.10.5-1.1.mga3
22 - jovie-4.10.5-1.1.mga3
23 - juk-4.10.5-1.1.mga3
24 - kaccessible-4.10.5-1.1.mga3
25 - kajongg-4.10.5-1.1.mga3
26 - kalgebra-4.10.5-1.1.mga3
27 - kalzium-4.10.5-1.1.mga3
28 - kamera-4.10.5-1.1.mga3
29 - kanagram-4.10.5-1.1.mga3
30 - kapman-4.10.5-1.1.mga3
31 - kate-4.10.5-1.1.mga3
32 - katomic-4.10.5-1.1.mga3
33 - kblackbox-4.10.5-1.1.mga3
34 - kblocks-4.10.5-1.1.mga3
35 - kbounce-4.10.5-1.1.mga3
36 - kbreakout-4.10.5-1.1.mga3
37 - kbruch-4.10.5-1.1.mga3
38 - kcalc-4.10.5-1.1.mga3
39 - kcharselect-4.10.5-1.1.mga3
40 - kcolorchooser-4.10.5-1.1.mga3
41 - kde4-audiocd-4.10.5-1.1.mga3
42 - kdeadmin4-4.10.5-1.1.mga3
43 - kdeartwork4-4.10.5-1.1.mga3
44 - kdebase4-4.10.5-1.1.mga3
45 - kdebase4-runtime-4.10.5-1.1.mga3
46 - kdebase4-workspace-4.10.5-1.1.mga3
47 - kde-base-artwork-4.10.5-1.1.mga3
48 - kdegraphics-mobipocket-4.10.5-1.1.mga3
49 - kdegraphics-strigi-analyzer-4.10.5-1.1.mga3
50 - kdegraphics-thumbnailers-4.10.5-1.1.mga3
51 - kde-l10n-4.10.5-1.1.mga3
52 - kdelibs4-4.10.5-1.1.mga3
53 - kdenetwork4-4.10.5-1.1.mga3
54 - kdepim4-4.10.5-1.1.mga3
55 - kdepim4-runtime-4.10.5-1.1.mga3
56 - kdepimlibs4-4.10.5-1.1.mga3
57 - kdeplasma-addons-4.10.5-1.1.mga3
58 - kdesdk4-4.10.5-1.1.mga3
59 - kdetoys4-4.10.5-1.1.mga3
60 - kde-wallpapers-4.10.5-1.1.mga3
61 - kdewebdev4-4.10.5-1.1.mga3
62 - kdf-4.10.5-1.1.mga3
63 - kdiamond-4.10.5-1.1.mga3
64 - kfloppy-4.10.5-1.1.mga3
65 - kfourinline-4.10.5-1.1.mga3
66 - kgamma-4.10.5-1.1.mga3
67 - kgeography-4.10.5-1.1.mga3
68 - kgoldrunner-4.10.5-1.1.mga3
69 - kgpg-4.10.5-1.1.mga3
70 - khangman-4.10.5-1.1.mga3
71 - kig-4.10.5-1.1.mga3
72 - kigo-4.10.5-1.1.mga3
73 - killbots-4.10.5-1.1.mga3
74 - kimono-4.10.5-1.1.mga3
75 - kiriki-4.10.5-1.1.mga3
76 - kiten-4.10.5-1.1.mga3
77 - kjumpingcube-4.10.5-1.1.mga3
78 - klettres-4.10.5-1.1.mga3
79 - klickety-4.10.5-1.1.mga3
80 - klines-4.10.5-1.1.mga3
81 - kmag-4.10.5-1.1.mga3
82 - kmahjongg-4.10.5-1.1.mga3
83 - kmines-4.10.5-1.1.mga3
84 - kmix-4.10.5-1.1.mga3
85 - kmousetool-4.10.5-1.1.mga3
86 - kmouth-4.10.5-1.1.mga3
87 - kmplot-4.10.5-1.1.mga3
88 - knavalbattle-4.10.5-1.1.mga3
89 - knetwalk-4.10.5-1.1.mga3
90 - kolf-4.10.5-1.1.mga3
91 - kollision-4.10.5-1.1.mga3
92 - kolourpaint-4.10.5-1.1.mga3
93 - konquest-4.10.5-1.1.mga3
94 - konsole-4.10.5-1.1.mga3
95 - korundum-4.10.5-1.1.mga3
96 - kpat-4.10.5-1.1.mga3
97 - kremotecontrol-4.10.5-1.1.mga3
98 - kreversi-4.10.5-1.1.mga3
99 - kross-interpreters-4.10.5-1.1.mga3
100 - kruler-4.10.5-1.1.mga3
101 - ksaneplugin-4.10.5-1.1.mga3
102 - kscd-4.10.5-1.1.mga3
103 - kshisen-4.10.5-1.1.mga3
104 - ksirk-4.10.5-1.1.mga3
105 - ksnakeduel-4.10.5-1.1.mga3
106 - ksnapshot-4.10.5-1.1.mga3
107 - kspaceduel-4.10.5-1.1.mga3
108 - ksquares-4.10.5-1.1.mga3
109 - kstars-4.10.5-1.1.mga3
110 - ksudoku-4.10.5-1.1.mga3
111 - ktimer-4.10.5-1.1.mga3
112 - ktouch-4.10.5-1.1.mga3
113 - ktuberling-4.10.5-1.1.mga3
114 - kturtle-4.10.5-1.1.mga3
115 - kubrick-4.10.5-1.1.mga3
116 - kwallet-4.10.5-1.1.mga3
117 - kwordquiz-4.10.5-1.1.mga3
118 - libkactivities-4.10.5-1.1.mga3
119 - libkcddb-4.10.5-1.1.mga3
120 - libkcompactdisc-4.10.5-1.1.mga3
121 - libkdcraw-4.10.5-1.1.mga3
122 - libkdeedu-4.10.5-1.1.mga3
123 - libkdegames-4.10.5-1.1.mga3
124 - libkexiv2-4.10.5-1.1.mga3
125 - libkipi-4.10.5-1.1.mga3
126 - libkmahjongg-4.10.5-1.1.mga3
127 - libksane-4.10.5-1.1.mga3
128 - lskat-4.10.5-1.1.mga3
129 - marble-4.10.5-1.1.mga3
130 - mplayerthumbs-4.10.5-1.1.mga3
131 - nepomuk-core-4.10.5-1.1.mga3
132 - nepomuk-widgets-4.10.5-1.1.mga3
133 - okular-4.10.5-1.1.mga3
134 - oxygen-icon-theme-4.10.5-1.1.mga3
135 - pairs-4.10.5-1.1.mga3
136 - palapeli-4.10.5-1.1.mga3
137 - parley-4.10.5-1.1.mga3
138 - perl-kde4-4.10.5-1.1.mga3
139 - perl-qt4-4.10.5-1.1.mga3
140 - picmi-4.10.5-1.1.mga3
141 - print-manager-4.10.5-1.1.mga3
142 - python-kde4-4.10.5-1.1.mga3
143 - qyoto-4.10.5-1.1.mga3
144 - rocs-4.10.5-1.1.mga3
145 - ruby-qt4-4.10.5-1.1.mga3
146 - smokegen-4.10.5-1.1.mga3
147 - smokekde-4.10.5-1.1.mga3
148 - smokeqt-4.10.5-1.1.mga3
149 - step-4.10.5-1.1.mga3
150 - superkaramba-4.10.5-1.1.mga3
151 - svgpart-4.10.5-1.1.mga3
152 - sweeper-4.10.5-1.1.mga3
153 - task-kde4-4.10.5-1.mga3
154 description: |
155 This update provides the last stable version of KDE for the 4.10.x
156 branch. Some of the new packages fixes additional issues open on our
157 tracker :
158 - A memory leak in kde-workspace (kde #314919 & mga #7953)
159 - A memory leak in kmix ( mga #10702 & kde #309464 )
160 - A packaging issue affecting kdebase4-runtime (mga #10387) & another
161 affecting kdegraphics-thumbnailers (mga #10388)
162 - A crash of akonadi davgroupware ressource ( mga #10396)
163 - Several security issues affecting libraw & so libkdcraw
164 ( CVE-2013-2126, CVE-2013-2127,
165 - Several security fixes affecting kdebase4-workspace
166 ( CVE-2013-4132 & CVE-2013-4133 )
167 See the referenced buglist for the complete list of fixes.
168 references:
169 - https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=10600
170 - https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&short_desc_type=allwordssubstr&short_desc=&long_desc_type=substring&long_desc=&bug_file_loc_type=allwordssubstr&bug_file_loc=&keywords_type=allwords&keywords=&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&bug_status=CLOSED&emailtype1=substring&email1=&emailassigned_to2=1&emailreporter2=1&emailcc2=1&emailtype2=substring&email2=&bugidtype=include&bug_id=&votes=&chfieldfrom=2013-06-01&chfieldto=Now&chfield=cf_versionfixedin&chfieldvalue=4.10.5&cmdtype=doit&order=Bug+Number&field0-0-0=noop&type0-0-0=noop&value0-0-0=
171 ID: MGASA-2013-0269

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28