/[soft]/drakpxelinux/trunk/po/sl.po
ViewVC logotype

Contents of /drakpxelinux/trunk/po/sl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1724 - (show annotations) (download)
Sun Jul 3 14:37:35 2011 UTC (10 years, 3 months ago) by filip
File size: 20516 byte(s)
updated Slovenian translation
1 # Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
2 #
3 # Gregor Pirnaver <gregor.pirnaver@sdm-si.org>, 2005.
4 # Matjaž Kaše <matjaz.kase@g-kabel.si>, 2005.
5 # zoki <zoran.smilevski@gmail.com>, 2005.
6 # Filip Komar <filip.komar@gmail.com>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: drakpxelinux\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-09-16 22:46+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-06-19 10:50+0000\n"
12 "Last-Translator: Filip Komar <filip.komar@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Translation list <mageia-i18n@mageia.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
17 "Language: sl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3)\n"
19
20 #: ../drakpxelinux.pl:70
21 #, c-format
22 msgid "PXE Label: the name to be displayed in the PXE menu (an ASCII word/number)"
23 msgstr "PXE oznaka: ime prikazano v PXE meniju (beseda v ASCII abecedi/številka)"
24
25 #: ../drakpxelinux.pl:71
26 #, c-format
27 msgid "Server: IP address of server, that contains the installation directory"
28 msgstr "Strežnik: IP naslov strežnika, ki vsebuje namestitveno mapo"
29
30 #: ../drakpxelinux.pl:72
31 #, c-format
32 msgid "Kernel: memdisk or vmlinuz"
33 msgstr "Jedro: memdisk ali vmlinuz"
34
35 #: ../drakpxelinux.pl:73
36 #, c-format
37 msgid "Initrd: network boot image (network.img) or all.rdz"
38 msgstr "Initrd: omrežna zagonska slika (network.img) ali all.rdz"
39
40 #: ../drakpxelinux.pl:74
41 #, c-format
42 msgid "Interface: network interface used for the installation process"
43 msgstr "Vmesnik: omrežni vmesnik uporabljen za namestitveni proces"
44
45 #: ../drakpxelinux.pl:75
46 #, c-format
47 msgid "Network: DHCP or an IP address"
48 msgstr "Omrežje: DHCP ali IP naslov"
49
50 #: ../drakpxelinux.pl:76
51 #, c-format
52 msgid "Directory: full path to Mageia Linux install server directory"
53 msgstr "Mapa: polna pot do strežniške mape z Mageia namestitvijo"
54
55 #: ../drakpxelinux.pl:77
56 #, c-format
57 msgid "Installation method: NFS or HTTP"
58 msgstr "Namestitvena metoda: NFS ali HTTP"
59
60 #: ../drakpxelinux.pl:78
61 #, c-format
62 msgid "Ramsize: ramsize parameter on boot image"
63 msgstr "Ramsize: ramsize parameter na zagonski sliki"
64
65 #: ../drakpxelinux.pl:79
66 #, c-format
67 msgid "Display: export display to another computer (e.g.: 10.0.1.33:0)"
68 msgstr "Prikaz: izvozi prikaz na drug računalnik (npr.: 10.0.1.33:0)"
69
70 #: ../drakpxelinux.pl:80
71 #, c-format
72 msgid "VGA: if you encounter any problem with VGA, please adjust"
73 msgstr "VGA: Prilagodite, če naletite na kakršnekoli težave z VGA, "
74
75 #: ../drakpxelinux.pl:85
76 #, c-format
77 msgid "network boot image (network.img) or all.rdz"
78 msgstr "omrežna zagonska slika (network.img) ali all.rdz"
79
80 #: ../drakpxelinux.pl:86
81 #, c-format
82 msgid "memdisk in case of network.img, or vmlinuz"
83 msgstr "memdisk v primeru network.img, ali vmlinuz"
84
85 #: ../drakpxelinux.pl:87
86 #, c-format
87 msgid "if you encounter any problem with VGA, please adjust"
88 msgstr "Prilagodite, če naletite na kakršnekoli težave z VGA, "
89
90 #: ../drakpxelinux.pl:88
91 #, c-format
92 msgid "network interface used for the installation process"
93 msgstr "omrežni vmesnik uporabljen za namestitveni proces"
94
95 #: ../drakpxelinux.pl:89
96 #, c-format
97 msgid "Information displayed in PXE help (F1 key)"
98 msgstr "Informacije, prikazane v pomoči PXE (tipka F1)"
99
100 #: ../drakpxelinux.pl:90
101 #, c-format
102 msgid "DHCP or an IP address"
103 msgstr "DHCP ali IP naslov"
104
105 #: ../drakpxelinux.pl:91
106 #, c-format
107 msgid "full path to Mageia Linux install server directory"
108 msgstr "polna pot do strežniške mape z Mageia namestitvijo"
109
110 #: ../drakpxelinux.pl:92
111 #, c-format
112 msgid "installation method: choose NFS or HTTP"
113 msgstr "namestitvena metoda: izberite NFS ali HTTP"
114
115 #: ../drakpxelinux.pl:93
116 #, c-format
117 msgid "ramsize parameter on boot image"
118 msgstr "ramsize parameter na zagonski sliki"
119
120 #: ../drakpxelinux.pl:94
121 #, c-format
122 msgid "export display on another computer (e.g.: 10.0.1.33:0)"
123 msgstr "izvozi prikaz na drug računalnik (npr.: 10.0.1.33:0)"
124
125 #: ../drakpxelinux.pl:96
126 #, c-format
127 msgid "IP address of server, that contains the installation directory"
128 msgstr "IP naslov strežnika, ki vsebuje mapo z namestitvijo"
129
130 #: ../drakpxelinux.pl:97
131 #, c-format
132 msgid "lists all PXE entries, the default boot is the selected one"
133 msgstr "seznam vseh vnosov PXE, izbran je privzeti zagon"
134
135 #: ../drakpxelinux.pl:98
136 #, c-format
137 msgid "launches a wizard to setup a PXE server"
138 msgstr "zažene čarovnika za nastavitev strežnika PXE"
139
140 #: ../drakpxelinux.pl:99
141 #, c-format
142 msgid "edits the PXE entry selected with a dialog box"
143 msgstr "uredi vnos PXE izbran s pogovornim oknom"
144
145 #: ../drakpxelinux.pl:100
146 #, c-format
147 msgid "removes the selected PXE entry"
148 msgstr "odstrani izbrani vnos PXE"
149
150 #: ../drakpxelinux.pl:101
151 #, c-format
152 msgid "apply change to configuration file"
153 msgstr "uveljavi spremembe v nastavitveni datoteki"
154
155 #: ../drakpxelinux.pl:102
156 #, c-format
157 msgid "launches a wizard to add a PXE entry "
158 msgstr "zažene čarovnika za dodajanje vnosa PXE"
159
160 #: ../drakpxelinux.pl:103
161 #, c-format
162 msgid "get help from online documentation"
163 msgstr "pridobi pomoč s spleta"
164
165 #: ../drakpxelinux.pl:121 ../drakpxelinux.pl:1117 ../drakpxelinux.pl:1207
166 #, c-format
167 msgid "Error"
168 msgstr "Napaka"
169
170 #: ../drakpxelinux.pl:121 ../drakpxelinux.pl:1117
171 #, c-format
172 msgid "The PXE server wizard has unexpectedly failed:"
173 msgstr "Čarovnik strežnika PXE je nepričakovano spodletel:"
174
175 #: ../drakpxelinux.pl:135 ../drakpxelinux.pl:825
176 #, c-format
177 msgid "PXE server"
178 msgstr "PXE strežnik"
179
180 #: ../drakpxelinux.pl:135
181 #, c-format
182 msgid "Restarting PXE server..."
183 msgstr "Ponovno zaganjanje strežnika PXE ..."
184
185 #: ../drakpxelinux.pl:136 ../drakpxelinux.pl:146 ../drakpxelinux.pl:328
186 #: ../drakpxelinux.pl:331 ../drakpxelinux.pl:334 ../drakpxelinux.pl:420
187 #: ../drakpxelinux.pl:438 ../drakpxelinux.pl:497 ../drakpxelinux.pl:499
188 #: ../drakpxelinux.pl:503 ../drakpxelinux.pl:509 ../drakpxelinux.pl:517
189 #: ../drakpxelinux.pl:689 ../drakpxelinux.pl:727
190 #, c-format
191 msgid "Error!"
192 msgstr "Napaka!"
193
194 #: ../drakpxelinux.pl:136
195 #, c-format
196 msgid "Error Restarting PXE server"
197 msgstr "Napaka pri ponovnem zaganjanju strežnika PXE"
198
199 #: ../drakpxelinux.pl:146
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "missing %s\n"
203 "\n"
204 "Please install the pxe package."
205 msgstr ""
206 "manjka %s\n"
207 "\n"
208 "Prosim namestite paket pxe"
209
210 #: ../drakpxelinux.pl:306 ../drakpxelinux.pl:1196
211 #, c-format
212 msgid "Add a PXE entry"
213 msgstr "Dodaj vnos PXE"
214
215 #: ../drakpxelinux.pl:309
216 #, c-format
217 msgid "Add an all.rdz boot image"
218 msgstr "Dodaj all.rdz zagonsko sliko"
219
220 #: ../drakpxelinux.pl:309
221 #, c-format
222 msgid "To boot through the network, the networked computer needs a boot image. Morever we need to name this image, so each boot image is related to a name in the PXE menu. Thus, the user can choose which image he wants to boot through PXE."
223 msgstr "Omrežni računalnik potrebuje zagonsko sliko za zagon preko omrežja. Ta slika potrebuje ime, da je lahko prek njega povezana v meniju PXE. Tako lahko uporabnik izbere sliko, ki jo želi zagnati preko PXE."
224
225 #: ../drakpxelinux.pl:309
226 #, c-format
227 msgid "For technical reasons, in case of multiple boot images, it's simpler to boot the networked computer through a kernel (vmlinuz), and to provide one file with all needed drivers (in our case all.rdz)."
228 msgstr "V primeru več zagonskih slik je zaradi tehničnih razlogov enostavneje zagnati omrežni računalnik preko jedra (vmlinuz) in priskrbeti eno datoteko z vsemi potrebnimi gonilniki (v našem primeru all.rdz)."
229
230 #: ../drakpxelinux.pl:314
231 #, c-format
232 msgid ""
233 "When this wizard has finished, the all.rdz image and kernel vmlinuz will be copied into \n"
234 "%s.\n"
235 "\n"
236 "The PXE menu list will be updated with this new entry."
237 msgstr ""
238 "Ko bo čarovnik dokončal bodo all.rdz slika in jedro vmlinuz prekopirane v \n"
239 "%s.\n"
240 "\n"
241 "Seznam menija PXE bo posodobljen z novim vnosom."
242
243 #: ../drakpxelinux.pl:316
244 #, c-format
245 msgid "PXE label:"
246 msgstr "Oznaka PXE:"
247
248 #: ../drakpxelinux.pl:317
249 #, c-format
250 msgid "name displayed in PXE menu (please provide an ASCII word or a number, without spaces)"
251 msgstr "ime prikazano v meniju PXE (prosim vpišite besedo v ASCII abecedi ali številko brez presledkov)"
252
253 #: ../drakpxelinux.pl:318
254 #, c-format
255 msgid "PXE information:"
256 msgstr "Informacija PXE:"
257
258 #: ../drakpxelinux.pl:319
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "The PXE information is used to explain the role of the boot image,\n"
262 "e.g.:\n"
263 "Mageia Linux 10 rescue disk\n"
264 "Mageia Linux cooker install via http"
265 msgstr ""
266 "Za razlago namena posamezne zagonske slike je uporabljena PXE informacija,\n"
267 "npr.:\n"
268 "Mageia 10 zagon za reševanje\n"
269 "Mageia namestitev Cauldrona prek http"
270
271 #: ../drakpxelinux.pl:320
272 #, c-format
273 msgid "Full path to all.rdz image source:"
274 msgstr "Polna pot do izvora slike all.rdz:"
275
276 #: ../drakpxelinux.pl:321
277 #, c-format
278 msgid "Provide the full path to all.rdz image location"
279 msgstr "Vpišite polno pot do lokacije slike all.rdz"
280
281 #: ../drakpxelinux.pl:322
282 #, c-format
283 msgid "Full path to vmlinuz source:"
284 msgstr "Polna pot do izvora vmlinuz:"
285
286 #: ../drakpxelinux.pl:323
287 #, c-format
288 msgid "Provide the full path to vmlinuz kernel location"
289 msgstr "Vpišite polno pot do lokacije jedra vmlinuz"
290
291 #: ../drakpxelinux.pl:328 ../drakpxelinux.pl:438
292 #, c-format
293 msgid "PXE label should be an ASCII word/number without space. Please adjust"
294 msgstr "Oznaka PXE naj bi bila beseda v ASCII abecedi/številka brez presledka. Popravite"
295
296 #: ../drakpxelinux.pl:331
297 #, c-format
298 msgid "Please enter a correct path to all.rdz"
299 msgstr "Prosim vnesite pravilno pot do all.rdz"
300
301 #: ../drakpxelinux.pl:334
302 #, c-format
303 msgid "Please enter a correct path to vmlinuz"
304 msgstr "Prosim vnesite pravilno pot do vmlinuz"
305
306 #: ../drakpxelinux.pl:339
307 #, c-format
308 msgid "add a PXE entry"
309 msgstr "dodaj vnos PXE"
310
311 #: ../drakpxelinux.pl:339
312 #, c-format
313 msgid "add a PXE entry in your PXE server configuration..."
314 msgstr "dodaj vnos PXE v konfiguracijo strežnika PXE ..."
315
316 #: ../drakpxelinux.pl:370
317 #, c-format
318 msgid "Congratulations"
319 msgstr "Čestitke"
320
321 #: ../drakpxelinux.pl:371
322 #, c-format
323 msgid "The wizard successfully added the PXE boot image."
324 msgstr "Čarovnik je uspešno dodal zagonsko sliko PXE."
325
326 #: ../drakpxelinux.pl:395 ../drakpxelinux.pl:475
327 #, c-format
328 msgid "Local"
329 msgstr "Krajevno"
330
331 #: ../drakpxelinux.pl:395
332 #, c-format
333 msgid "You can't remove local entry."
334 msgstr "Ne morete odstraniti krajevnega vnosa"
335
336 #: ../drakpxelinux.pl:420
337 #, c-format
338 msgid ""
339 "Found a similar entry in PXE list labeled: %s.\n"
340 "Choose another label please"
341 msgstr ""
342 "V seznamu PXE je že vnos: %s.\n"
343 "Izberite drugačno oznako"
344
345 #: ../drakpxelinux.pl:433
346 #, c-format
347 msgid "Clone %s entry"
348 msgstr "Podvoji vnos %s"
349
350 #: ../drakpxelinux.pl:475
351 #, c-format
352 msgid "You can't modify local entry."
353 msgstr "Ne morete spremeniti krajevnega vnosa"
354
355 #: ../drakpxelinux.pl:491
356 #, c-format
357 msgid "Selection"
358 msgstr "Izbor"
359
360 #: ../drakpxelinux.pl:497
361 #, c-format
362 msgid "Should be a directory."
363 msgstr "Mora biti mapa."
364
365 #: ../drakpxelinux.pl:499
366 #, c-format
367 msgid "Should be a file"
368 msgstr "Mora biti datoteka"
369
370 #: ../drakpxelinux.pl:503
371 #, c-format
372 msgid "Should be a boot sector file"
373 msgstr "Mora biti datoteka zagonskega sektorja"
374
375 #: ../drakpxelinux.pl:509
376 #, c-format
377 msgid "Should be an initrd file"
378 msgstr "Mora biti initrd datoteka"
379
380 #: ../drakpxelinux.pl:517
381 #, c-format
382 msgid "Should be a perl script"
383 msgstr "Mora biti skripta perl"
384
385 #: ../drakpxelinux.pl:541
386 #, c-format
387 msgid "Select kernel to boot"
388 msgstr "Izberite jedro za zagon"
389
390 #: ../drakpxelinux.pl:558
391 #, c-format
392 msgid "Select associated initrd"
393 msgstr "Izberite pripadajoč initrd"
394
395 #: ../drakpxelinux.pl:586
396 #, c-format
397 msgid "Select directory"
398 msgstr "Izberite mapo"
399
400 #: ../drakpxelinux.pl:621 ../drakpxelinux.pl:870
401 #, c-format
402 msgid "DHCP or IP address"
403 msgstr "DHCP ali IP naslov"
404
405 #: ../drakpxelinux.pl:641
406 #, c-format
407 msgid "PXE entry"
408 msgstr "vnos PXE"
409
410 #: ../drakpxelinux.pl:643 ../drakpxelinux.pl:870
411 #, c-format
412 msgid "Label"
413 msgstr "Oznaka"
414
415 #: ../drakpxelinux.pl:644 ../drakpxelinux.pl:870
416 #, c-format
417 msgid "Entry description"
418 msgstr "Opis vnosa"
419
420 #: ../drakpxelinux.pl:646
421 #, c-format
422 msgid "Kernel image: "
423 msgstr "Slika jedra:"
424
425 #: ../drakpxelinux.pl:647
426 #, c-format
427 msgid "Initrd image: "
428 msgstr "Slika Initrd:"
429
430 #: ../drakpxelinux.pl:651
431 #, c-format
432 msgid "Mageia Linux installer options"
433 msgstr "Možnosti namestitvenega programa Mageia"
434
435 #: ../drakpxelinux.pl:653 ../drakpxelinux.pl:870
436 #, c-format
437 msgid "Ramdisk size"
438 msgstr "Ramdisk velikost"
439
440 #: ../drakpxelinux.pl:654 ../drakpxelinux.pl:870
441 #, c-format
442 msgid "Custom options"
443 msgstr "Možnosti po meri"
444
445 #: ../drakpxelinux.pl:655 ../drakpxelinux.pl:870
446 #, c-format
447 msgid "Frame buffer resolution"
448 msgstr "Ločljivost slikovnega izravnalnika (framebuffer)"
449
450 #: ../drakpxelinux.pl:656 ../drakpxelinux.pl:870
451 #, c-format
452 msgid "Remote IP of X server"
453 msgstr "Oddaljen IP strežnika X"
454
455 #: ../drakpxelinux.pl:657
456 #, c-format
457 msgid "Automatic Options"
458 msgstr "Samodejne možnosti"
459
460 #: ../drakpxelinux.pl:659 ../drakpxelinux.pl:870
461 #, c-format
462 msgid "Installation method"
463 msgstr "Namestitvena metoda"
464
465 #: ../drakpxelinux.pl:660 ../drakpxelinux.pl:870
466 #, c-format
467 msgid "Network interface"
468 msgstr "Omrežni vmesnik"
469
470 #: ../drakpxelinux.pl:666 ../drakpxelinux.pl:870
471 #, c-format
472 msgid "Remote server name"
473 msgstr "Ime oddaljenega strežnika"
474
475 #: ../drakpxelinux.pl:668 ../drakpxelinux.pl:870
476 #, c-format
477 msgid "Remote installation directory"
478 msgstr "Oddaljena namestitvena mapa"
479
480 #: ../drakpxelinux.pl:689
481 #, c-format
482 msgid "Please enter a valid IP address."
483 msgstr "Vnesite veljaven IP naslov"
484
485 #: ../drakpxelinux.pl:716
486 #, c-format
487 msgid "online PXE documentation"
488 msgstr "spletna dokumentacija PXE"
489
490 #: ../drakpxelinux.pl:727
491 #, c-format
492 msgid "Your %s doesn't match your actual IP address configuration. Relaunching the PXE server wizard to readjust it."
493 msgstr "Vaš %s se ne ujema z vašim trenutno nastavljenim naslovom IP. Ponovno zaženite čarovnik strežnika PXE in ga prilagodite."
494
495 #: ../drakpxelinux.pl:741
496 #, c-format
497 msgid "PXE Wizard"
498 msgstr "Čarovnik PXE"
499
500 #: ../drakpxelinux.pl:745
501 #, c-format
502 msgid "PXE wizard"
503 msgstr "Čarovnik PXE"
504
505 #: ../drakpxelinux.pl:745
506 #, c-format
507 msgid "Set a PXE server."
508 msgstr "Določi strežnik PXE"
509
510 #: ../drakpxelinux.pl:745
511 #, c-format
512 msgid "This wizard will help you to configure the PXE server, and PXE boot image management. PXE (Pre-boot eXecution Environment) is a protocol designed by Intel that allows computers to boot through the network. PXE is stored in the ROM of new generation network cards. When the computer boots up, the BIOS loads the PXE ROM in the memory and executes it. A menu is displayed, allowing the computer to boot an operating system loaded through the network."
513 msgstr "Ta čarovnik vam bo pomagal nastaviti strežnik PXE in upravljanje zagonskih slik PXE. PXE (Pre-boot eXecution Environment) je protokol zasnovan pri Intelu, ki omogoča računalnikom zagon preko omrežja. PXE je shranjen v bralnem pomnilniku (ROM) novejših generacij omrežnih kartic. Ko se računalnik zažene, osnovni vhodno-izhodni sistem (BIOS) naloži PXE ROM v spomin in ga izvede. Prikaže se meni, ki računalniku omogoča nalaganje operacijskega sistema preko omrežja in njegov zagon."
514
515 #: ../drakpxelinux.pl:750
516 #, c-format
517 msgid "Set PXE server"
518 msgstr "Določi strežnik PXE"
519
520 #: ../drakpxelinux.pl:750
521 #, c-format
522 msgid "We need to use a special dhcpd.conf file with PXE parameter. To set up such a DHCP server, launch the DHCP wizard and check the box 'Enable PXE'. If you don't do that, PXE query will not be answered by this server."
523 msgstr "Potrebna je posebna datoteka dhcpd.conf s parametrom PXE. Za postavitev takšnega strežnika DHCP, zaženite čarovnika DHCP in izberite potrditveno polje >>Omogoči PXE<<. Če tega ne boste storili, ta strežnik ne bo odgovoril na poizvedbo PXE."
524
525 #: ../drakpxelinux.pl:750
526 #, c-format
527 msgid "Now the wizard will configure all needed default configuration files to allow computers to boot through the network."
528 msgstr "Čarovnik bo nastavil vse potrebne privzete nastavitvene datoteke in tako omogočil računalnikom zagon preko omrežja."
529
530 #: ../drakpxelinux.pl:755
531 #, c-format
532 msgid "PXE server Interface"
533 msgstr "Vmesnik strežnika PXE"
534
535 #: ../drakpxelinux.pl:763
536 #, c-format
537 msgid "The wizard will now prepare all default files to set up your PXE server"
538 msgstr "Čarovnik bo zdaj pripravil vse privzete datoteke za postavljanje strežnika PXE"
539
540 #: ../drakpxelinux.pl:768
541 #, c-format
542 msgid "TFTP directory: %s"
543 msgstr "TFTP mapa: %s"
544
545 #: ../drakpxelinux.pl:769
546 #, c-format
547 msgid "Boot image path: %s"
548 msgstr "Pot do zagonske slike: %s"
549
550 #: ../drakpxelinux.pl:770
551 #, c-format
552 msgid "PXE config file: %s"
553 msgstr "PXE nastavitvena datoteka: %s"
554
555 #: ../drakpxelinux.pl:771
556 #, c-format
557 msgid "PXE help file: %s"
558 msgstr "PXE datoteka s pomočjo: %s"
559
560 #: ../drakpxelinux.pl:778
561 #, c-format
562 msgid "End of PXE server configuration"
563 msgstr "Konec nastavitve strežnika PXE"
564
565 #: ../drakpxelinux.pl:779
566 #, c-format
567 msgid "The wizard successfully configured your PXE server. Now you can configure the PXE menu entry."
568 msgstr "Čarovnik je uspešno nastavil strežnik PXE. Zdaj lahko nastavite vnos menija PXE."
569
570 #: ../drakpxelinux.pl:825
571 #, c-format
572 msgid "Configuring a PXE server on your system..."
573 msgstr "Nastavljam strežnik PXE na sistemu ..."
574
575 #: ../drakpxelinux.pl:870
576 #, c-format
577 msgid "Kernel image"
578 msgstr "Kernel slika"
579
580 #: ../drakpxelinux.pl:870
581 #, c-format
582 msgid "Initrd image"
583 msgstr "Initrd slika"
584
585 #: ../drakpxelinux.pl:880
586 #, c-format
587 msgid "MAC address"
588 msgstr "MAC naslov"
589
590 #: ../drakpxelinux.pl:881
591 #, c-format
592 msgid "Installation profile"
593 msgstr "Profil namestitve"
594
595 #: ../drakpxelinux.pl:882
596 #, c-format
597 msgid "Boot profile"
598 msgstr "Zagonski profil"
599
600 #: ../drakpxelinux.pl:883
601 #, c-format
602 msgid "Computer Name"
603 msgstr "Ime računalnika"
604
605 #: ../drakpxelinux.pl:944 ../drakpxelinux.pl:949
606 #, c-format
607 msgid "None"
608 msgstr "Nihče"
609
610 #: ../drakpxelinux.pl:1044 ../drakpxelinux.pl:1049 ../drakpxelinux.pl:1171
611 #, c-format
612 msgid "Add profile"
613 msgstr "Dodaj profil"
614
615 #: ../drakpxelinux.pl:1049
616 #, c-format
617 msgid "The %s profile already exists!"
618 msgstr "Profil %s že obstaja!"
619
620 #: ../drakpxelinux.pl:1106
621 #, c-format
622 msgid "Please configure a PXE server"
623 msgstr "Nastavite strežnik PXE"
624
625 #: ../drakpxelinux.pl:1106
626 #, c-format
627 msgid ""
628 "It seems this is the first time you run this tool.\n"
629 "A wizard will appear to configure your PXE server."
630 msgstr ""
631 "Izgleda, da ste prvič zagnali to orodje.\n"
632 "Prikazal se bo čarovnik za nastavitev strežnika PXE."
633
634 #: ../drakpxelinux.pl:1124
635 #, c-format
636 msgid "Drakpxelinux"
637 msgstr "Drakpxelinux"
638
639 #: ../drakpxelinux.pl:1160
640 #, c-format
641 msgid "Drakpxelinux manage your PXE server"
642 msgstr "Drakpxelinux upravlja vaš strežnik PXE"
643
644 #: ../drakpxelinux.pl:1163
645 #, c-format
646 msgid "PXE configuration file"
647 msgstr "Nastavitvena datoteka PXE"
648
649 #: ../drakpxelinux.pl:1168
650 #, c-format
651 msgid "Profiles list"
652 msgstr "Seznam profilov"
653
654 #: ../drakpxelinux.pl:1172
655 #, c-format
656 msgid "Clone profile"
657 msgstr "Podvoji profil"
658
659 #: ../drakpxelinux.pl:1174 ../drakpxelinux.pl:1180 ../drakpxelinux.pl:1199
660 #, c-format
661 msgid "Info"
662 msgstr "Obvestilo"
663
664 #: ../drakpxelinux.pl:1174
665 #, c-format
666 msgid "No need to clone local profile."
667 msgstr "Krajevnega profila ni potrebno podvajati"
668
669 #: ../drakpxelinux.pl:1178
670 #, c-format
671 msgid "Remove profile"
672 msgstr "Odstrani profil"
673
674 #: ../drakpxelinux.pl:1180
675 #, c-format
676 msgid "Can't remove local profile."
677 msgstr "Krajevnega profila ni mogoče odstraniti"
678
679 #: ../drakpxelinux.pl:1187
680 #, c-format
681 msgid "Default boot:"
682 msgstr "Privzeti zagon:"
683
684 #: ../drakpxelinux.pl:1199
685 #, c-format
686 msgid "Local profile is special, and doesn't need a new entry."
687 msgstr "Krajevni profil je poseben in ne potrebuje novega vnosa"
688
689 #: ../drakpxelinux.pl:1207
690 #, c-format
691 msgid "The PXE entry wizard has unexpectedly failed:"
692 msgstr "Čarovnik vnosa PXE je nepričakovano spodletel:"
693
694 #: ../drakpxelinux.pl:1210
695 #, c-format
696 msgid "Remove PXE entry"
697 msgstr "Odstrani vnos PXE"
698
699 #: ../drakpxelinux.pl:1215
700 #, c-format
701 msgid "Edit PXE entry"
702 msgstr "Uredi vnos PXE"
703
704 #: ../drakpxelinux.pl:1220
705 #, c-format
706 msgid "Clone PXE entry"
707 msgstr "Podvoji vnos PXE"
708
709 #: ../drakpxelinux.pl:1226
710 #, c-format
711 msgid "Systems"
712 msgstr "Sistemi"
713
714 #: ../drakpxelinux.pl:1232
715 #, c-format
716 msgid "Set installation profile"
717 msgstr "Nastavi profil namestitve"
718
719 #: ../drakpxelinux.pl:1242
720 #, c-format
721 msgid "Set boot profile"
722 msgstr "Nastavi zagonski profil "
723
724 #: ../drakpxelinux.pl:1253
725 #, c-format
726 msgid "Log"
727 msgstr "Dnevnik"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28