/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po
ViewVC logotype

Diff of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 6922 by francescpinyol, Thu Nov 1 11:56:51 2012 UTC revision 6923 by francescpinyol, Tue Jan 1 19:04:31 2013 UTC
# Line 1  Line 1 
1  # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.  # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
2  #  #
3  # Francesc Pinyol Margalef, 2012.  # Francesc Pinyol Margalef, 2012, 2013.
4  msgid ""  msgid ""
5  msgstr ""  msgstr ""
6  "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"  "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
7  "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"  "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"
8  "PO-Revision-Date: 2012-11-01 12:55+0100\n"  "PO-Revision-Date: 2013-01-01 20:03+0100\n"
9  "Last-Translator: Francesc Pinyol Margalef\n"  "Last-Translator: Francesc Pinyol Margalef\n"
10  "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"  "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
11  "Language: ca\n"  "Language: ca\n"
# Line 266  msgid "" Line 266  msgid ""
266  "driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center "  "driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center "
267  "and re-selecting your graphics card."  "and re-selecting your graphics card."
268  msgstr ""  msgstr ""
269    "El controlador lliure '%s' per a la targeta gràfica requereix la instal·lació "
270    "del paquet '%s' que conté microprogramari de propietat, "
271    "però aquest paquet no es troba disponible als suports habilitats.\n"
272    "\n"
273    "En el seu lloc es configurarà el controlador bàsic i no accelerat '%s'."
274    "\n"
275    "Per a habilitar més endavant totes les característiques de la targeta "
276    "gràfica, "
277    "activeu la secció de dipòsit 'nonfree' a \"Instal·la i desinstal·la "
278    "programari\" i "
279    "reconfigureu el controlador de gràfics anant a \"Configuració del servidor "
280    "gràfic\" al Centre de Control de Mageia i torneu a seleccionar la vostra "
281    "targeta gràfica."
282    
283  #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67  #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67
284  #, c-format  #, c-format
# Line 279  msgid "" Line 292  msgid ""
292  "section at \"Install and remove software\" and install the firmware package "  "section at \"Install and remove software\" and install the firmware package "
293  "manually or reconfigure your graphics card."  "manually or reconfigure your graphics card."
294  msgstr ""  msgstr ""
295    "El controlador lliure '%s' per a la targeta gràfica requereix la instal·lació "
296    "del paquet '%s' que conté microprogramari de propietat, per tal que "
297    "totes les característiques (inclosa l'acceleració 3D) funcionin correctament, "
298    "però aquest paquet no es troba disponible als suports habilitats.\n"
299    "\n"
300    "Per a habilitar més endavant totes les característiques de la targeta "
301    "gràfica, "
302    "activeu la secció de dipòsit 'nonfree' a \"Instal·la i desinstal·la "
303    "programari\" i "
304    "instal·leu manualment el paquet de microprogramari o bé reconfigureu la "
305    "targeta gràfica."
306    
307  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10  #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
308  #, c-format  #, c-format

Legend:
Removed from v.6922  
changed lines
  Added in v.6923

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28