/[soft]/rpmdrake/trunk/po/cs.po
ViewVC logotype

Contents of /rpmdrake/trunk/po/cs.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1295 - (show annotations) (download)
Wed May 11 11:40:03 2011 UTC (10 years, 4 months ago) by petos
File size: 82161 byte(s)
Fixing meaning of one string

1 # translation of rpmdrake.po to Czech
2 # Translation of cs.po to Czech
3 # translation of cs.po to
4 #
5 # Latest versions of po files are at http://www.mandrivalinux.com/l10n/cs.php3
6 #
7 # Czech messages for %s.
8 # Copyright (C) 2000,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
9 #
10 # Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>, 2000.
11 # Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>, 2001.
12 # Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
13 # Vlastimil Ott <vlastimil@e-ott.info>, 2008, 2009.
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: cs\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18 "POT-Creation-Date: 2011-04-28 09:06+0200\n"
19 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 20:36+0200\n"
20 "Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
21 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
22 "Language: cs\n"
23 "MIME-Version: 1.0\n"
24 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
27 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
28 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
29
30 #: ../MageiaUpdate:102 ../Rpmdrake/gui.pm:990
31 #, c-format
32 msgid ""
33 "The list of updates is empty. This means that either there is\n"
34 "no available update for the packages installed on your computer,\n"
35 "or you already installed all of them."
36 msgstr ""
37 "Seznam aktualizací je prázdný. To znamená, že buď nejsou k dispozici\n"
38 "žádné aktualizace pro balíčky instalované na vašem počítači, nebo už\n"
39 "máte všechny aktualizace nainstalované."
40
41 #: ../MageiaUpdate:125 ../rpmdrake:97 ../rpmdrake:791 ../rpmdrake.pm:239
42 #, c-format
43 msgid "Software Management"
44 msgstr "Správa softwaru"
45
46 #: ../MageiaUpdate:149
47 #, c-format
48 msgid "Here is the list of software package updates"
49 msgstr "Seznam softwarových balíčků k aktualizaci"
50
51 #: ../MageiaUpdate:156
52 #, c-format
53 msgid "Name"
54 msgstr "Název"
55
56 #: ../MageiaUpdate:157 ../rpmdrake:289
57 #, c-format
58 msgid "Version"
59 msgstr "Verze"
60
61 #: ../MageiaUpdate:158 ../rpmdrake:293
62 #, c-format
63 msgid "Release"
64 msgstr "Vydání"
65
66 #: ../MageiaUpdate:159
67 #, c-format
68 msgid "Arch"
69 msgstr "Arch"
70
71 #: ../MageiaUpdate:173 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1168
72 #, c-format
73 msgid "Help"
74 msgstr "Nápověda"
75
76 #: ../MageiaUpdate:177 ../rpmdrake:713 ../rpmdrake.pm:852
77 #, c-format
78 msgid "Select all"
79 msgstr "Vybrat vše"
80
81 #: ../MageiaUpdate:190 ../rpmdrake.pm:856
82 #, c-format
83 msgid "Update"
84 msgstr "Aktualizovat"
85
86 #: ../MageiaUpdate:198 ../rpmdrake:724 ../rpmdrake:787
87 #, c-format
88 msgid "Quit"
89 msgstr "Konec"
90
91 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:62
92 #, c-format
93 msgid "CD-ROM"
94 msgstr "CD-ROM"
95
96 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:63
97 #, c-format
98 msgid "FTP"
99 msgstr "FTP"
100
101 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:64 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:74
102 #, c-format
103 msgid "Local"
104 msgstr "Lokální"
105
106 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:65
107 #, c-format
108 msgid "HTTP"
109 msgstr "HTTP"
110
111 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:66
112 #, c-format
113 msgid "HTTPS"
114 msgstr "HTTPS"
115
116 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:67 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:70
117 #, c-format
118 msgid "NFS"
119 msgstr "NFS"
120
121 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:68
122 #, c-format
123 msgid "Removable"
124 msgstr "Výměnný"
125
126 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:69
127 #, c-format
128 msgid "rsync"
129 msgstr "rsync"
130
131 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:72
132 #, c-format
133 msgid "Mirror list"
134 msgstr "Seznam zrcadel"
135
136 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:114
137 #, c-format
138 msgid "Choose media type"
139 msgstr "Zvolte typ zdroje"
140
141 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:115
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "In order to keep your system secure and stable, you must at a minimum set "
145 "up\n"
146 "sources for official security and stability updates. You can also choose to "
147 "set\n"
148 "up a fuller set of sources which includes the complete official Mageia\n"
149 "repositories, giving you access to more software than can fit on the Mageia\n"
150 "discs. Please choose whether to configure update sources only, or the full "
151 "set\n"
152 "of sources."
153 msgstr ""
154 "Aby bylo možné udržet váš systém bezpečný a stabilní, musíte nastavit "
155 "alespoň\n"
156 "zdroje pro oficiální bezpečnostní a opravné aktualizace. Můžete také "
157 "nastavit\n"
158 "širší sadu zdrojů, mezi které patří úplné oficiální archivy distribuce "
159 "Mageia,\n"
160 "což vám zajistí přístup k dalšímu softwaru, který nebylo možné vměstnat\n"
161 "na instalační disky distribuce. Rozhodněte se prosím, zda chcete používat "
162 "pouze\n"
163 "zdroje pro aktualizaci, nebo kompletní sadu zdrojů."
164
165 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122
166 #, c-format
167 msgid "Full set of sources"
168 msgstr "Kompletní sada zdrojů"
169
170 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122
171 #, c-format
172 msgid "Update sources only"
173 msgstr "Pouze zdroje pro aktualizaci"
174
175 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:135
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "This will attempt to install all official sources corresponding to your\n"
179 "distribution (%s).\n"
180 "\n"
181 "I need to contact the Mageia website to get the mirror list.\n"
182 "Please check that your network is currently running.\n"
183 "\n"
184 "Is it ok to continue?"
185 msgstr ""
186 "Následuje pokus o instalaci všech oficiálních zdrojů odpovídajících\n"
187 "vaší distribuci (%s).\n"
188 "\n"
189 "Je třeba kontaktovat webové stránky společnosti Mageia a stáhnout\n"
190 "seznam zrcadel. Zkontrolujte prosím, zda-li je připojení k síti v pořádku.\n"
191 "\n"
192 "Mohu pokračovat?"
193
194 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:145 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:160
195 #, c-format
196 msgid "Please wait, adding media..."
197 msgstr "Prosím počkejte, přidávám zdroje..."
198
199 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:168
200 #, c-format
201 msgid "Add a medium"
202 msgstr "Přidat zdroj"
203
204 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:172
205 #, c-format
206 msgid "Local files"
207 msgstr "Lokální soubory"
208
209 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:172
210 #, c-format
211 msgid "Medium path:"
212 msgstr "Cesta ke zdroji:"
213
214 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:173
215 #, c-format
216 msgid "FTP server"
217 msgstr "FTP server"
218
219 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:173 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:174
220 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:175 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:483
221 #, c-format
222 msgid "URL:"
223 msgstr "URL:"
224
225 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:174
226 #, c-format
227 msgid "RSYNC server"
228 msgstr "RSYNC server"
229
230 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:175
231 #, c-format
232 msgid "HTTP server"
233 msgstr "HTTP server"
234
235 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176
236 #, c-format
237 msgid "Removable device (CD-ROM, DVD, ...)"
238 msgstr "Výměnné zařízení (CD-ROM, DVD, ...)"
239
240 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176
241 #, c-format
242 msgid "Path or mount point:"
243 msgstr "Cesta nebo přípojný bod:"
244
245 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:194
246 #, c-format
247 msgid "Browse..."
248 msgstr "Procházet..."
249
250 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:221
251 #, c-format
252 msgid "Login:"
253 msgstr "Přihlášení:"
254
255 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:221 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:583
256 #: ../rpmdrake.pm:149
257 #, c-format
258 msgid "Password:"
259 msgstr "Heslo:"
260
261 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:227
262 #, c-format
263 msgid "Medium name:"
264 msgstr "Název zdroje:"
265
266 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:233
267 #, c-format
268 msgid "Create media for a whole distribution"
269 msgstr "Vytvořit zdroje pro celou distribuci"
270
271 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:242
272 #, c-format
273 msgid "Tag this medium as an update medium"
274 msgstr "Označit tento zdroj jako zdroj aktualizací"
275
276 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:252
277 #, c-format
278 msgid "You need to fill up at least the two first entries."
279 msgstr "Musíte vyplnit alespoň první dvě políčka."
280
281 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:256
282 #, c-format
283 msgid ""
284 "There is already a medium by that name, do you\n"
285 "really want to replace it?"
286 msgstr ""
287 "Takto pojmenovaný zdroj již existuje, chcete\n"
288 "jej opravdu nahradit?"
289
290 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:268
291 #, c-format
292 msgid "Adding a medium:"
293 msgstr "Přidávám zdroj:"
294
295 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:270
296 #, c-format
297 msgid "Type of medium:"
298 msgstr "Typ zdroje:"
299
300 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:280 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:394
301 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:492 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:519
302 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:600 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:664
303 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:766 ../Rpmdrake/gui.pm:717
304 #: ../Rpmdrake/init.pm:157 ../Rpmdrake/pkg.pm:188 ../Rpmdrake/pkg.pm:801
305 #: ../rpmdrake.pm:357 ../rpmdrake.pm:698 ../rpmdrake.pm:771 ../rpmdrake.pm:848
306 #, c-format
307 msgid "Cancel"
308 msgstr "Zrušit"
309
310 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:282 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:396
311 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:519 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:590
312 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:663 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:759
313 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:832 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:946
314 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1169 ../Rpmdrake/gui.pm:717
315 #: ../Rpmdrake/gui.pm:733 ../Rpmdrake/gui.pm:738 ../Rpmdrake/init.pm:157
316 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:586 ../Rpmdrake/pkg.pm:801 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:181
317 #: ../rpmdrake.pm:140 ../rpmdrake.pm:293 ../rpmdrake.pm:360 ../rpmdrake.pm:698
318 #, c-format
319 msgid "Ok"
320 msgstr "Ok"
321
322 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:337
323 #, c-format
324 msgid "Global options for package installation"
325 msgstr "Globální volby pro instalaci balíčků"
326
327 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:339
328 #, c-format
329 msgid "never"
330 msgstr "nikdy"
331
332 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:339
333 #, c-format
334 msgid "always"
335 msgstr "vždy"
336
337 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:344 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:376
338 #, c-format
339 msgid "Never"
340 msgstr "Nikdy"
341
342 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:345 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:379
343 #, c-format
344 msgid "On-demand"
345 msgstr "Na vyžádání"
346
347 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:346 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:383
348 #, c-format
349 msgid "Update-only"
350 msgstr "Jen aktualizace"
351
352 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:347 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:386
353 #, c-format
354 msgid "Always"
355 msgstr "Vždy"
356
357 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:355
358 #, c-format
359 msgid "Verify RPMs to be installed:"
360 msgstr "Ověřte balíčky, které se mají instalovat:"
361
362 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:360
363 #, c-format
364 msgid "Download program to use:"
365 msgstr "Program použitý ke stahování:"
366
367 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:367
368 #, c-format
369 msgid "XML meta-data download policy:"
370 msgstr "Politika stahování XML metadat:"
371
372 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:374
373 #, c-format
374 msgid ""
375 "For remote media, specify when XML meta-data (file lists, changelogs & "
376 "informations) are downloaded."
377 msgstr ""
378 "Zadejte, kdy se mají stahovat XML metadata (seznamy souborů, záznamy o "
379 "změnách a další informace) pro vzdálené zdroje."
380
381 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:377
382 #, c-format
383 msgid "For remote media, XML meta-data are never downloaded."
384 msgstr "Pro vzdálené zdroje se XML metadata nikdy nestahují."
385
386 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:380
387 #, c-format
388 msgid "(This is the default)"
389 msgstr "(Toto je výchozí)"
390
391 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:381
392 #, c-format
393 msgid "The specific XML info file is downloaded when clicking on package."
394 msgstr "Specifický soubor s XML informacemi se stáhne po klepnutí na balíček."
395
396 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:384
397 #, c-format
398 msgid ""
399 "Updating media implies updating XML info files already required at least "
400 "once."
401 msgstr ""
402 "Aktualizace zdroje vede k aktualizaci těch souborů s XML informacemi, které "
403 "byly již alespoň jednou vyžádány."
404
405 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:387
406 #, c-format
407 msgid "All XML info files are downloaded when adding or updating media."
408 msgstr ""
409 "Při přidání nebo aktualizaci zdroje jsou staženy všechny soubory s XML "
410 "informacemi."
411
412 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:416
413 #, c-format
414 msgid "Source Removal"
415 msgstr "Odstranění zdroje"
416
417 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:418
418 #, c-format
419 msgid "Are you sure you want to remove source \"%s\"?"
420 msgstr "Opravdu chcete odstranit zdroj \"%s\"?"
421
422 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:419
423 #, c-format
424 msgid "Are you sure you want to remove the following sources?"
425 msgstr "Opravdu chcete odstranit následující zdroje?"
426
427 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:425
428 #, c-format
429 msgid "Please wait, removing medium..."
430 msgstr "Prosím počkejte, odstraňuji zdroj..."
431
432 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:473
433 #, c-format
434 msgid "Edit a medium"
435 msgstr "Upravit zdroj"
436
437 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:480
438 #, c-format
439 msgid "Editing medium \"%s\":"
440 msgstr "Upravuji zdroj \"%s\":"
441
442 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:484
443 #, c-format
444 msgid "Downloader:"
445 msgstr "Nástroj pro stahování:"
446
447 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:496
448 #, c-format
449 msgid "Save changes"
450 msgstr "Uložit změny"
451
452 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:505
453 #, c-format
454 msgid "Proxy..."
455 msgstr "Proxy..."
456
457 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:517
458 #, c-format
459 msgid "You need to insert the medium to continue"
460 msgstr "Chcete-li pokračovat, musíte vložit médium"
461
462 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:518
463 #, c-format
464 msgid ""
465 "In order to save the changes, you need to insert the medium in the drive."
466 msgstr "Chcete-li uložit změny, musíte do zařízení vložit médium."
467
468 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:553
469 #, c-format
470 msgid "Configure proxies"
471 msgstr "Nastavit proxy"
472
473 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:566
474 #, c-format
475 msgid "Proxy settings for media \"%s\""
476 msgstr "Nastavení proxy pro zdroj \"%s\""
477
478 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:567
479 #, c-format
480 msgid "Global proxy settings"
481 msgstr "Globální nastavení proxy"
482
483 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:569
484 #, c-format
485 msgid ""
486 "If you need a proxy, enter the hostname and an optional port (syntax: "
487 "<proxyhost[:port]>):"
488 msgstr ""
489 "Pokud potřebujete proxy, zadejte název počítače a volitelně port (ve tvaru "
490 "<proxyhost[:port]>):"
491
492 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:572
493 #, c-format
494 msgid "Proxy hostname:"
495 msgstr "Název počítače proxy:"
496
497 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:575
498 #, c-format
499 msgid "You may specify a user/password for the proxy authentication:"
500 msgstr "Pro ověření přístupu k proxy lze zadat uživatelské jméno a heslo:"
501
502 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:578
503 #, c-format
504 msgid "User:"
505 msgstr "Uživatel:"
506
507 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:674
508 #, c-format
509 msgid "Add a parallel group"
510 msgstr "Přidat paralelní skupinu"
511
512 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:674
513 #, c-format
514 msgid "Edit a parallel group"
515 msgstr "Upravit paralelní skupinu"
516
517 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:698
518 #, c-format
519 msgid "Add a medium limit"
520 msgstr "Přidat omezení zdroje"
521
522 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:698
523 #, c-format
524 msgid "Choose a medium for adding in the media limit:"
525 msgstr "Vyberte zdroj k přidání do omezení zdrojů:"
526
527 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715
528 #, c-format
529 msgid "Add a host"
530 msgstr "Přidat počítač"
531
532 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715
533 #, c-format
534 msgid "Type in the hostname or IP address of the host to add:"
535 msgstr "Zadejte název nebo IP adresu počítače, který se má přidat:"
536
537 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:729
538 #, c-format
539 msgid "Editing parallel group \"%s\":"
540 msgstr "Upravuji paralelní skupinu \"%s\":"
541
542 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:733
543 #, c-format
544 msgid "Group name:"
545 msgstr "Název skupiny:"
546
547 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:734
548 #, c-format
549 msgid "Protocol:"
550 msgstr "Protokol:"
551
552 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:736
553 #, c-format
554 msgid "Media limit:"
555 msgstr "Omezení zdroje:"
556
557 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:741 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:750
558 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:934 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1149
559 #, c-format
560 msgid "Add"
561 msgstr "Přidat"
562
563 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:742 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:751
564 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:812 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:938
565 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1139
566 #, c-format
567 msgid "Remove"
568 msgstr "Odstranit"
569
570 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:745
571 #, c-format
572 msgid "Hosts:"
573 msgstr "Počítače:"
574
575 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:781
576 #, c-format
577 msgid "Configure parallel urpmi (distributed execution of urpmi)"
578 msgstr "Nastavit paralelní urpmi (distribuované spouštění urpmi)"
579
580 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:785
581 #, c-format
582 msgid "Group"
583 msgstr "Skupina"
584
585 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:785
586 #, c-format
587 msgid "Protocol"
588 msgstr "Protokol"
589
590 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:785
591 #, c-format
592 msgid "Media limit"
593 msgstr "Omezení zdroje"
594
595 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:786
596 #, c-format
597 msgid "Command"
598 msgstr "Ovládané počítače"
599
600 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:796 ../Rpmdrake/formatting.pm:129
601 #: ../Rpmdrake/gui.pm:987 ../Rpmdrake/pkg.pm:99 ../Rpmdrake/pkg.pm:147
602 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:158 ../Rpmdrake/pkg.pm:179 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:81
603 #, c-format
604 msgid "(none)"
605 msgstr "(žádná)"
606
607 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:816
608 #, c-format
609 msgid "Edit..."
610 msgstr "Upravit..."
611
612 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:824
613 #, c-format
614 msgid "Add..."
615 msgstr "Přidat..."
616
617 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:840
618 #, c-format
619 msgid "Manage keys for digital signatures of packages"
620 msgstr "Správa klíčů pro digitální podpisy balíčků"
621
622 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:846 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1055
623 #, c-format
624 msgid "Medium"
625 msgstr "Zdroj"
626
627 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:853
628 #, c-format
629 msgid ""
630 "_:cryptographic keys\n"
631 "Keys"
632 msgstr "Klíče"
633
634 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:876
635 #, c-format
636 msgid "no name found, key doesn't exist in rpm keyring!"
637 msgstr "název nenalezen, klíč není v seznamu klíčů RPM!"
638
639 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896
640 #, c-format
641 msgid "Add a key"
642 msgstr "Přidat klíč"
643
644 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896
645 #, c-format
646 msgid "Choose a key for adding to the medium %s"
647 msgstr "Vyberte klíč pro připojení ke zdroji %s"
648
649 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:915
650 #, c-format
651 msgid "Remove a key"
652 msgstr "Odebrat klíč"
653
654 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:916
655 #, c-format
656 msgid ""
657 "Are you sure you want to remove the key %s from medium %s?\n"
658 "(name of the key: %s)"
659 msgstr ""
660 "Opravdu chcete odebrat klíč %s ze zdroje %s?\n"
661 "(název klíče je: %s)"
662
663 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:955 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1132
664 #, c-format
665 msgid "Configure media"
666 msgstr "Nastavit zdroje"
667
668 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:962 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
669 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
670 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:966 ../rpmdrake:542 ../rpmdrake:545
671 #: ../rpmdrake:550 ../rpmdrake:565 ../rpmdrake:566
672 #, c-format
673 msgid "/_File"
674 msgstr "/_Soubor"
675
676 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
677 #, c-format
678 msgid "/_Update"
679 msgstr "/Akt_ualizovat"
680
681 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
682 #, c-format
683 msgid "<control>U"
684 msgstr "<control>U"
685
686 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964
687 #, c-format
688 msgid "/Add a specific _media mirror"
689 msgstr "/Přidat specifické _zrcadlo zdroje"
690
691 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964
692 #, c-format
693 msgid "<control>M"
694 msgstr "<control>Z"
695
696 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
697 #, c-format
698 msgid "/_Add a custom medium"
699 msgstr "/Přid_at vlastní zdroj"
700
701 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
702 #, c-format
703 msgid "<control>A"
704 msgstr "<control>A"
705
706 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:966
707 #, c-format
708 msgid "/Close"
709 msgstr "/Zavřít"
710
711 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:966
712 #, c-format
713 msgid "<control>W"
714 msgstr "<control>W"
715
716 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:967 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:968
717 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:969 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:970
718 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971 ../rpmdrake:533 ../rpmdrake:535
719 #: ../rpmdrake:537 ../rpmdrake:538 ../rpmdrake:539 ../rpmdrake:569
720 #: ../rpmdrake:585 ../rpmdrake:589 ../rpmdrake:665
721 #, c-format
722 msgid "/_Options"
723 msgstr "/V_olby"
724
725 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:968
726 #, c-format
727 msgid "/_Global options"
728 msgstr "/_Globální nastavení"
729
730 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:968
731 #, c-format
732 msgid "<control>G"
733 msgstr "<control>G"
734
735 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:969
736 #, c-format
737 msgid "/Manage _keys"
738 msgstr "/Správa _klíčů"
739
740 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:969
741 #, c-format
742 msgid "<control>K"
743 msgstr "<control>K"
744
745 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:970
746 #, c-format
747 msgid "/_Parallel"
748 msgstr "/_Paralelní instalace"
749
750 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:970
751 #, c-format
752 msgid "<control>P"
753 msgstr "<control>P"
754
755 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971
756 #, c-format
757 msgid "/P_roxy"
758 msgstr "/P_roxy"
759
760 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971
761 #, c-format
762 msgid "<control>R"
763 msgstr "<control>R"
764
765 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:973 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:974
766 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:975 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:976
767 #: ../rpmdrake:613 ../rpmdrake:614 ../rpmdrake:615 ../rpmdrake:616
768 #, c-format
769 msgid "/_Help"
770 msgstr "/Nápo_věda"
771
772 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:974 ../rpmdrake:614
773 #, c-format
774 msgid "/_Report Bug"
775 msgstr "/Nah_lásit chybu"
776
777 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:976 ../rpmdrake:616
778 #, c-format
779 msgid "/_About..."
780 msgstr "/_O aplikaci..."
781
782 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:979 ../rpmdrake:619
783 #, c-format
784 msgid "Rpmdrake"
785 msgstr "Rpmdrake"
786
787 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:981 ../rpmdrake:621
788 #, c-format
789 msgid "Copyright (C) %s by Mandriva"
790 msgstr "Copyright ©%s by Mandriva"
791
792 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:983 ../rpmdrake:623
793 #, c-format
794 msgid "Rpmdrake is Mageia package management tool."
795 msgstr "Rpmdrake je nástroj pro správu balíčků distribuce Mageia."
796
797 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:985 ../rpmdrake:625
798 #, c-format
799 msgid "Mageia"
800 msgstr "Mageia"
801
802 #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith <jsmith@nowhere.com>")
803 #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith <jsmith@nowhere.com>")
804 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:990 ../rpmdrake:630
805 #, c-format
806 msgid "_: Translator(s) name(s) & email(s)\n"
807 msgstr ""
808 "Vladimír Marek, vlmarek@volny.cz\n"
809 "Radek Vybíral, Radek.Vybiral@vsb.cz\n"
810 "Michal Bukovjan, bukm@centrum.cz\n"
811 "Vlastimil Ott, vlastimil@e-ott.info\n"
812
813 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1045 ../Rpmdrake/pkg.pm:253
814 #, c-format
815 msgid "Enabled"
816 msgstr "Povolen"
817
818 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1048
819 #, c-format
820 msgid "Updates"
821 msgstr "Aktualizace"
822
823 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1052
824 #, c-format
825 msgid "Type"
826 msgstr "Typ"
827
828 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1079
829 #, c-format
830 msgid "This medium needs to be updated to be usable. Update it now ?"
831 msgstr ""
832 "Aby byl tento zdroj použitelný, je třeba jej aktualizovat. Chcete jej "
833 "aktualizovat nyní?"
834
835 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1105
836 #, c-format
837 msgid ""
838 "Unable to update medium, errors reported:\n"
839 "\n"
840 "%s"
841 msgstr ""
842 "Nelze aktualizovat zdroj, byly nahlášeny chyby:\n"
843 "\n"
844 "%s"
845
846 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1143
847 #, c-format
848 msgid "Edit"
849 msgstr "Upravit"
850
851 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1191
852 #, c-format
853 msgid ""
854 "Packages database is locked. Please close other applications\n"
855 "working with packages database (do you have another media\n"
856 "manager on another desktop, or are you currently installing\n"
857 "packages as well?)."
858 msgstr ""
859 "Databáze balíčků je zamčená. Ukončete prosím jiné aplikace,\n"
860 "které s databází balíčků pracují (Možná máte správce\n"
861 "zdrojů softwaru spuštěný na jiné ploše nebo právě \n"
862 "instalujete balíčky?)."
863
864 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:102
865 #, c-format
866 msgid "None (installed)"
867 msgstr "Nic (instalováno)"
868
869 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:103
870 #, c-format
871 msgid "Unknown"
872 msgstr "Neznámé"
873
874 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:166
875 #, c-format
876 msgid "%s of additional disk space will be used."
877 msgstr "Bude použito dalších %s diskového prostoru."
878
879 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:167
880 #, c-format
881 msgid "%s of disk space will be freed."
882 msgstr "Bude uvolněno %s diskového prostoru."
883
884 #: ../Rpmdrake/gui.pm:78
885 #, c-format
886 msgid "Search results"
887 msgstr "Výsledky hledání"
888
889 #: ../Rpmdrake/gui.pm:78
890 #, c-format
891 msgid "Search results (none)"
892 msgstr "Výsledky hledání (žádné)"
893
894 #: ../Rpmdrake/gui.pm:124 ../Rpmdrake/gui.pm:323 ../Rpmdrake/gui.pm:325
895 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:171
896 #, c-format
897 msgid "(Not available)"
898 msgstr "(Není k dispozici)"
899
900 #: ../Rpmdrake/gui.pm:136
901 #, c-format
902 msgid "Security advisory"
903 msgstr "Bezpečnostní informace"
904
905 #: ../Rpmdrake/gui.pm:148 ../Rpmdrake/gui.pm:351
906 #, c-format
907 msgid "No description"
908 msgstr "Žádný popis"
909
910 #: ../Rpmdrake/gui.pm:161
911 #, c-format
912 msgid "It is <b>not supported</b> by Mageia."
913 msgstr "<b>Není podporován</b> společností Mageia."
914
915 #: ../Rpmdrake/gui.pm:162
916 #, c-format
917 msgid "It may <b>break</b> your system."
918 msgstr "Může <b>rozbít</b> váš systém."
919
920 #: ../Rpmdrake/gui.pm:164
921 #, c-format
922 msgid "This package is not free software"
923 msgstr "Tento balíček neobsahuje svobodný software"
924
925 #: ../Rpmdrake/gui.pm:167
926 #, c-format
927 msgid "This package contains a new version that was backported."
928 msgstr "Tento balíček obsahuje novou verzi, která byla zpětně portována."
929
930 #: ../Rpmdrake/gui.pm:171
931 #, c-format
932 msgid "This package is a potential candidate for an update."
933 msgstr "Tento balíček je potenciální kandidát na aktualizaci."
934
935 #: ../Rpmdrake/gui.pm:176
936 #, c-format
937 msgid "This is an official update which is supported by Mageia."
938 msgstr ""
939 "Toto je oficiální aktualizace, která je podporovaná společností Mageia."
940
941 #: ../Rpmdrake/gui.pm:177
942 #, fuzzy, c-format
943 msgid "This is an unofficial update."
944 msgstr "Toto je neoficiální aktualizace, která <b>není podporovaná</b>."
945
946 #: ../Rpmdrake/gui.pm:181
947 #, c-format
948 msgid "This is an official package supported by Mageia"
949 msgstr "Toto je oficiální balíček podporovaný společností Mageia"
950
951 #: ../Rpmdrake/gui.pm:198
952 #, c-format
953 msgid "Notice: "
954 msgstr "Poznámka: "
955
956 #: ../Rpmdrake/gui.pm:200 ../Rpmdrake/gui.pm:341
957 #, c-format
958 msgid "Importance: "
959 msgstr "Důležitost: "
960
961 #: ../Rpmdrake/gui.pm:201 ../Rpmdrake/gui.pm:349
962 #, c-format
963 msgid "Reason for update: "
964 msgstr "Důvod pro aktualizaci: "
965
966 #: ../Rpmdrake/gui.pm:212 ../Rpmdrake/gui.pm:336
967 #, c-format
968 msgid "Version: "
969 msgstr "Verze: "
970
971 #: ../Rpmdrake/gui.pm:214 ../Rpmdrake/gui.pm:331
972 #, c-format
973 msgid "Currently installed version: "
974 msgstr "Nyní nainstalovaná verze: "
975
976 #: ../Rpmdrake/gui.pm:216
977 #, c-format
978 msgid "Group: "
979 msgstr "Skupina: "
980
981 #: ../Rpmdrake/gui.pm:217 ../Rpmdrake/gui.pm:337
982 #, c-format
983 msgid "Architecture: "
984 msgstr "Architektura: "
985
986 #: ../Rpmdrake/gui.pm:218 ../Rpmdrake/gui.pm:338
987 #, c-format
988 msgid "Size: "
989 msgstr "Velikost: "
990
991 #: ../Rpmdrake/gui.pm:218 ../Rpmdrake/gui.pm:338
992 #, c-format
993 msgid "%s KB"
994 msgstr "%s kB"
995
996 #: ../Rpmdrake/gui.pm:219 ../Rpmdrake/gui.pm:330 ../rpmdrake.pm:903
997 #, c-format
998 msgid "Medium: "
999 msgstr "Zdroj: "
1000
1001 #: ../Rpmdrake/gui.pm:232
1002 #, c-format
1003 msgid "New dependencies:"
1004 msgstr "Nové závislosti:"
1005
1006 #: ../Rpmdrake/gui.pm:243
1007 #, c-format
1008 msgid "No non installed dependency."
1009 msgstr "Žádná nenainstalovaná závislost."
1010
1011 #: ../Rpmdrake/gui.pm:266
1012 #, c-format
1013 msgid "URL: "
1014 msgstr "URL: "
1015
1016 #: ../Rpmdrake/gui.pm:299
1017 #, c-format
1018 msgid "Details:"
1019 msgstr "Podrobnosti:"
1020
1021 #: ../Rpmdrake/gui.pm:303
1022 #, c-format
1023 msgid "Files:"
1024 msgstr "Soubory:"
1025
1026 #: ../Rpmdrake/gui.pm:305
1027 #, c-format
1028 msgid "Changelog:"
1029 msgstr "Změny:"
1030
1031 #: ../Rpmdrake/gui.pm:320
1032 #, c-format
1033 msgid "Files:\n"
1034 msgstr "Soubory:\n"
1035
1036 #: ../Rpmdrake/gui.pm:325
1037 #, c-format
1038 msgid "Changelog:\n"
1039 msgstr "Změny:\n"
1040
1041 #: ../Rpmdrake/gui.pm:335
1042 #, c-format
1043 msgid "Name: "
1044 msgstr "Název: "
1045
1046 #: ../Rpmdrake/gui.pm:345
1047 #, c-format
1048 msgid "Summary: "
1049 msgstr "Shrnutí: "
1050
1051 #: ../Rpmdrake/gui.pm:351
1052 #, c-format
1053 msgid "Description: "
1054 msgstr "Popis: "
1055
1056 #: ../Rpmdrake/gui.pm:366 ../Rpmdrake/gui.pm:560 ../Rpmdrake/gui.pm:566
1057 #: ../Rpmdrake/gui.pm:572 ../Rpmdrake/pkg.pm:811 ../Rpmdrake/pkg.pm:821
1058 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:835 ../rpmdrake:787 ../rpmdrake.pm:828
1059 #: ../rpmdrake.pm:942
1060 #, c-format
1061 msgid "Warning"
1062 msgstr "Varování"
1063
1064 #: ../Rpmdrake/gui.pm:368
1065 #, c-format
1066 msgid "The package \"%s\" was found."
1067 msgstr "Byl nalezen balíček \"%s\"."
1068
1069 #: ../Rpmdrake/gui.pm:369
1070 #, c-format
1071 msgid "However this package is not in the package list."
1072 msgstr "Tento balíček se nicméně nenachází na seznamu balíčků."
1073
1074 #: ../Rpmdrake/gui.pm:370
1075 #, c-format
1076 msgid "You may want to update your urpmi database."
1077 msgstr "Možná byste měli aktualizovat databázi urpmi."
1078
1079 #: ../Rpmdrake/gui.pm:372
1080 #, c-format
1081 msgid "Matching packages:"
1082 msgstr "Odpovídající balíčky:"
1083
1084 #. -PO: this is list fomatting: "- <package_name> (medium: <medium_name>)"
1085 #. -PO: eg: "- rpmdrake (medium: "Main Release"
1086 #: ../Rpmdrake/gui.pm:377
1087 #, c-format
1088 msgid "- %s (medium: %s)"
1089 msgstr "- %s (zdroj: %s)"
1090
1091 #: ../Rpmdrake/gui.pm:561
1092 #, c-format
1093 msgid "Removing package %s would break your system"
1094 msgstr "Odstranění balíčku %s by poškodilo váš systém"
1095
1096 #: ../Rpmdrake/gui.pm:566
1097 #, c-format
1098 msgid ""
1099 "The \"%s\" package is in urpmi skip list.\n"
1100 "Do you want to select it anyway?"
1101 msgstr ""
1102 "Balíček \"%s\" je na seznamu urpmi pro vynechávání.\n"
1103 "Chcete jej přesto vybrat?"
1104
1105 #: ../Rpmdrake/gui.pm:572 ../Rpmdrake/pkg.pm:685
1106 #, c-format
1107 msgid ""
1108 "Rpmdrake or one of its priority dependencies needs to be updated first. "
1109 "Rpmdrake will then restart."
1110 msgstr ""
1111 "Je třeba nejprve aktualizovat aplikaci Rpmdrake nebo jednu z jejich "
1112 "prioritních závislostí. Aplikace Rpmdrake se poté restartuje."
1113
1114 #: ../Rpmdrake/gui.pm:699 ../Rpmdrake/gui.pm:729 ../Rpmdrake/gui.pm:731
1115 #, c-format
1116 msgid "More information on package..."
1117 msgstr "Více informací o balíčku..."
1118
1119 #: ../Rpmdrake/gui.pm:701
1120 #, c-format
1121 msgid "Please choose"
1122 msgstr "Prosím vyberte"
1123
1124 #: ../Rpmdrake/gui.pm:702
1125 #, c-format
1126 msgid "The following package is needed:"
1127 msgstr "Je zapotřebí následující balíček:"
1128
1129 #: ../Rpmdrake/gui.pm:702
1130 #, c-format
1131 msgid "One of the following packages is needed:"
1132 msgstr "Je zapotřebí jeden z následujících balíčků:"
1133
1134 #. -PO: Keep it short, this is gonna be on a button
1135 #: ../Rpmdrake/gui.pm:717 ../Rpmdrake/gui.pm:722
1136 #, c-format
1137 msgid "More info"
1138 msgstr "Více informací"
1139
1140 #: ../Rpmdrake/gui.pm:724
1141 #, c-format
1142 msgid "Information on packages"
1143 msgstr "Informace o balíčcích"
1144
1145 #: ../Rpmdrake/gui.pm:752
1146 #, c-format
1147 msgid "Checking dependencies of package..."
1148 msgstr "Ověřuji závislosti balíčku..."
1149
1150 #: ../Rpmdrake/gui.pm:757
1151 #, c-format
1152 msgid "Some additional packages need to be removed"
1153 msgstr "Je třeba odstranit některé další balíčky"
1154
1155 #: ../Rpmdrake/gui.pm:768
1156 #, c-format
1157 msgid ""
1158 "Because of their dependencies, the following package(s) also need to be "
1159 "removed:"
1160 msgstr "Kvůli jejich závislostem je třeba odstranit také následující balíčky:"
1161
1162 #: ../Rpmdrake/gui.pm:773
1163 #, c-format
1164 msgid "Some packages can't be removed"
1165 msgstr "Některé balíčky nelze odstranit"
1166
1167 #: ../Rpmdrake/gui.pm:774
1168 #, c-format
1169 msgid ""
1170 "Removing these packages would break your system, sorry:\n"
1171 "\n"
1172 msgstr ""
1173 "Odstranění těchto balíčků by poškodilo váš systém, omlouváme se:\n"
1174 "\n"
1175
1176 #: ../Rpmdrake/gui.pm:783 ../Rpmdrake/gui.pm:860
1177 #, c-format
1178 msgid ""
1179 "Because of their dependencies, the following package(s) must be unselected "
1180 "now:\n"
1181 "\n"
1182 msgstr ""
1183 "Kvůli jejich závislostem je třeba nyní zrušit výběr následujících\n"
1184 "balíčků:\n"
1185 "\n"
1186
1187 #: ../Rpmdrake/gui.pm:812
1188 #, c-format
1189 msgid "Additional packages needed"
1190 msgstr "Jsou potřeba další balíčky"
1191
1192 #: ../Rpmdrake/gui.pm:813
1193 #, c-format
1194 msgid ""
1195 "To satisfy dependencies, the following package(s) also need to be "
1196 "installed:\n"
1197 "\n"
1198 msgstr ""
1199 "Aby byly splněny závislosti, je třeba nainstalovat také následující\n"
1200 "balíčky:\n"
1201 "\n"
1202
1203 #: ../Rpmdrake/gui.pm:821
1204 #, c-format
1205 msgid "Conflicting Packages"
1206 msgstr "Konfliktní balíčky"
1207
1208 #: ../Rpmdrake/gui.pm:835
1209 #, c-format
1210 msgid "%s (belongs to the skip list)"
1211 msgstr "%s (patří do přeskakovaných)"
1212
1213 #: ../Rpmdrake/gui.pm:839
1214 #, c-format
1215 msgid "One package cannot be installed"
1216 msgstr "Jeden balíček nelze nainstalovat"
1217
1218 #: ../Rpmdrake/gui.pm:839
1219 #, c-format
1220 msgid "Some packages can't be installed"
1221 msgstr "Některé balíčky nelze nainstalovat"
1222
1223 #: ../Rpmdrake/gui.pm:841
1224 #, c-format
1225 msgid ""
1226 "Sorry, the following package cannot be selected:\n"
1227 "\n"
1228 "%s"
1229 msgstr ""
1230 "Promiňte, ale následující balíček nelze vybrat:\n"
1231 "\n"
1232 "%s"
1233
1234 #: ../Rpmdrake/gui.pm:842
1235 #, c-format
1236 msgid ""
1237 "Sorry, the following packages cannot be selected:\n"
1238 "\n"
1239 "%s"
1240 msgstr ""
1241 "Promiňte, ale následující balíčky nelze vybrat:\n"
1242 "\n"
1243 "%s"
1244
1245 #: ../Rpmdrake/gui.pm:859 ../Rpmdrake/pkg.pm:689
1246 #, c-format
1247 msgid "Some packages need to be removed"
1248 msgstr "Některé balíčky musí být odebrány"
1249
1250 #: ../Rpmdrake/gui.pm:894
1251 #, c-format
1252 msgid "Some packages are selected."
1253 msgstr "Některé balíčky jsou vybrány."
1254
1255 #: ../Rpmdrake/gui.pm:894
1256 #, c-format
1257 msgid "Do you really want to quit?"
1258 msgstr "Opravdu chcete skončit?"
1259
1260 #: ../Rpmdrake/gui.pm:903
1261 #, c-format
1262 msgid "Error: %s appears to be mounted read-only."
1263 msgstr "Chyba: %s vypadá, že je připojen pouze ke čtení."
1264
1265 #: ../Rpmdrake/gui.pm:907
1266 #, c-format
1267 msgid "You need to select some packages first."
1268 msgstr "Musíte nejprve vybrat nějaké balíčky."
1269
1270 #: ../Rpmdrake/gui.pm:912
1271 #, c-format
1272 msgid "Too many packages are selected"
1273 msgstr "Je vybráno příliš mnoho balíčků"
1274
1275 #: ../Rpmdrake/gui.pm:913
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "Warning: it seems that you are attempting to add so much\n"
1279 "packages that your filesystem may run out of free diskspace,\n"
1280 "during or after package installation ; this is particularly\n"
1281 "dangerous and should be considered with care.\n"
1282 "\n"
1283 "Do you really want to install all the selected packages?"
1284 msgstr ""
1285 "Varování: Zdá se, že se pokoušíte přidat takové množství\n"
1286 "balíčků, že vám během instalace nebo po ní může dojít místo\n"
1287 "na disku; to je velmi nebezpečné, a proto by se mělo\n"
1288 "postupovat opatrně.\n"
1289 "\n"
1290 "Opravdu chcete nainstalovat všechny vybrané balíčky?"
1291
1292 #: ../Rpmdrake/gui.pm:940 ../Rpmdrake/open_db.pm:102
1293 #, c-format
1294 msgid "Fatal error"
1295 msgstr "Fatální chyba"
1296
1297 #: ../Rpmdrake/gui.pm:941 ../Rpmdrake/open_db.pm:103 ../Rpmdrake/pkg.pm:451
1298 #, c-format
1299 msgid "A fatal error occurred: %s."
1300 msgstr "Vyskytla se fatální chyba: %s."
1301
1302 #: ../Rpmdrake/gui.pm:976
1303 #, c-format
1304 msgid "Please wait, listing packages..."
1305 msgstr "Prosím počkejte, vypisuji balíčky..."
1306
1307 #: ../Rpmdrake/gui.pm:989
1308 #, c-format
1309 msgid "No update"
1310 msgstr "Žádné aktualizace"
1311
1312 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1016 ../Rpmdrake/icon.pm:35 ../rpmdrake:212
1313 #: ../rpmdrake:368 ../rpmdrake:395
1314 #, c-format
1315 msgid "All"
1316 msgstr "Vše"
1317
1318 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1026 ../rpmdrake:201
1319 #, c-format
1320 msgid "Upgradable"
1321 msgstr "Lze aktualizovat"
1322
1323 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1026 ../rpmdrake:369
1324 #, c-format
1325 msgid "Installed"
1326 msgstr "Nainstalováno"
1327
1328 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1027 ../rpmdrake:201
1329 #, c-format
1330 msgid "Addable"
1331 msgstr "Lze přidat"
1332
1333 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1039
1334 #, c-format
1335 msgid "Description not available for this package\n"
1336 msgstr "Popis tohoto balíčku není k dispozici\n"
1337
1338 #: ../Rpmdrake/icon.pm:36
1339 #, c-format
1340 msgid "Accessibility"
1341 msgstr "Zpřístupnění"
1342
1343 #: ../Rpmdrake/icon.pm:37 ../Rpmdrake/icon.pm:38 ../Rpmdrake/icon.pm:39
1344 #: ../Rpmdrake/icon.pm:40 ../Rpmdrake/icon.pm:41
1345 #, c-format
1346 msgid "Archiving"
1347 msgstr "Archivování"
1348
1349 #: ../Rpmdrake/icon.pm:38
1350 #, c-format
1351 msgid "Backup"
1352 msgstr "Zálohování"
1353
1354 #: ../Rpmdrake/icon.pm:39
1355 #, c-format
1356 msgid "Cd burning"
1357 msgstr "Vypalování CD"
1358
1359 #: ../Rpmdrake/icon.pm:40
1360 #, c-format
1361 msgid "Compression"
1362 msgstr "Komprimace"
1363
1364 #: ../Rpmdrake/icon.pm:41 ../Rpmdrake/icon.pm:47 ../Rpmdrake/icon.pm:58
1365 #: ../Rpmdrake/icon.pm:72 ../Rpmdrake/icon.pm:90 ../Rpmdrake/icon.pm:111
1366 #: ../Rpmdrake/icon.pm:124 ../Rpmdrake/icon.pm:135
1367 #, c-format
1368 msgid "Other"
1369 msgstr "Jiné"
1370
1371 #: ../Rpmdrake/icon.pm:42 ../Rpmdrake/icon.pm:43 ../Rpmdrake/icon.pm:44
1372 #: ../Rpmdrake/icon.pm:45 ../Rpmdrake/icon.pm:46 ../Rpmdrake/icon.pm:47
1373 #, c-format
1374 msgid "Books"
1375 msgstr "Knihy"
1376
1377 #: ../Rpmdrake/icon.pm:43
1378 #, c-format
1379 msgid "Computer books"
1380 msgstr "Počítačová literatura"
1381
1382 #: ../Rpmdrake/icon.pm:44
1383 #, c-format
1384 msgid "Faqs"
1385 msgstr "Často kladené otázky"
1386
1387 #: ../Rpmdrake/icon.pm:45
1388 #, c-format
1389 msgid "Howtos"
1390 msgstr "Návody"
1391
1392 #: ../Rpmdrake/icon.pm:46
1393 #, c-format
1394 msgid "Literature"
1395 msgstr "Literatura"
1396
1397 #: ../Rpmdrake/icon.pm:48
1398 #, c-format
1399 msgid "Communications"
1400 msgstr "Komunikace"
1401
1402 #: ../Rpmdrake/icon.pm:49 ../Rpmdrake/icon.pm:53
1403 #, c-format
1404 msgid "Databases"
1405 msgstr "Databáze"
1406
1407 #: ../Rpmdrake/icon.pm:50 ../Rpmdrake/icon.pm:51 ../Rpmdrake/icon.pm:52
1408 #: ../Rpmdrake/icon.pm:53 ../Rpmdrake/icon.pm:54 ../Rpmdrake/icon.pm:55
1409 #: ../Rpmdrake/icon.pm:56 ../Rpmdrake/icon.pm:57 ../Rpmdrake/icon.pm:58
1410 #: ../Rpmdrake/icon.pm:59 ../Rpmdrake/icon.pm:60 ../Rpmdrake/icon.pm:61
1411 #: ../Rpmdrake/icon.pm:62 ../Rpmdrake/icon.pm:173 ../Rpmdrake/icon.pm:174
1412 #: ../Rpmdrake/icon.pm:175
1413 #, c-format
1414 msgid "Development"
1415 msgstr "Vývoj"
1416
1417 #: ../Rpmdrake/icon.pm:51
1418 #, c-format
1419 msgid "C"
1420 msgstr "C"
1421
1422 #: ../Rpmdrake/icon.pm:52
1423 #, c-format
1424 msgid "C++"
1425 msgstr "C++"
1426
1427 #: ../Rpmdrake/icon.pm:54
1428 #, c-format
1429 msgid "GNOME and GTK+"
1430 msgstr "GNOME a GTK+"
1431
1432 #: ../Rpmdrake/icon.pm:55
1433 #, c-format
1434 msgid "Java"
1435 msgstr "Java"
1436
1437 #: ../Rpmdrake/icon.pm:56
1438 #, c-format
1439 msgid "KDE and Qt"
1440 msgstr "KDE a Qt"
1441
1442 #: ../Rpmdrake/icon.pm:57
1443 #, c-format
1444 msgid "Kernel"
1445 msgstr "Jádro"
1446
1447 #: ../Rpmdrake/icon.pm:59
1448 #, c-format
1449 msgid "Perl"
1450 msgstr "Perl"
1451
1452 #: ../Rpmdrake/icon.pm:60
1453 #, c-format
1454 msgid "PHP"
1455 msgstr "PHP"
1456
1457 #: ../Rpmdrake/icon.pm:61
1458 #, c-format
1459 msgid "Python"
1460 msgstr "Python"
1461
1462 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1463 #: ../Rpmdrake/icon.pm:62 ../Rpmdrake/icon.pm:150
1464 #, c-format
1465 msgid "X11"
1466 msgstr "X11"
1467
1468 #: ../Rpmdrake/icon.pm:63
1469 #, c-format
1470 msgid "Editors"
1471 msgstr "Editory"
1472
1473 #: ../Rpmdrake/icon.pm:64
1474 #, c-format
1475 msgid "Education"
1476 msgstr "Vzdělávání"
1477
1478 #: ../Rpmdrake/icon.pm:65
1479 #, c-format
1480 msgid "Emulators"
1481 msgstr "Emulátory"
1482
1483 #: ../Rpmdrake/icon.pm:66
1484 #, c-format
1485 msgid "File tools"
1486 msgstr "Souborové nástroje"
1487
1488 #: ../Rpmdrake/icon.pm:67 ../Rpmdrake/icon.pm:68 ../Rpmdrake/icon.pm:69
1489 #: ../Rpmdrake/icon.pm:70 ../Rpmdrake/icon.pm:71 ../Rpmdrake/icon.pm:72
1490 #: ../Rpmdrake/icon.pm:73 ../Rpmdrake/icon.pm:74 ../Rpmdrake/icon.pm:75
1491 #, c-format
1492 msgid "Games"
1493 msgstr "Hry"
1494
1495 #: ../Rpmdrake/icon.pm:68
1496 #, c-format
1497 msgid "Adventure"
1498 msgstr "Dobrodružné"
1499
1500 #: ../Rpmdrake/icon.pm:69
1501 #, c-format
1502 msgid "Arcade"
1503 msgstr "Arkády"
1504
1505 #: ../Rpmdrake/icon.pm:70
1506 #, c-format
1507 msgid "Boards"
1508 msgstr "Stolní hry"
1509
1510 #: ../Rpmdrake/icon.pm:71
1511 #, c-format
1512 msgid "Cards"
1513 msgstr "Karty"
1514
1515 #: ../Rpmdrake/icon.pm:73
1516 #, c-format
1517 msgid "Puzzles"
1518 msgstr "Hlavolamy"
1519
1520 #: ../Rpmdrake/icon.pm:74
1521 #, c-format
1522 msgid "Sports"
1523 msgstr "Sporty"
1524
1525 #: ../Rpmdrake/icon.pm:75
1526 #, c-format
1527 msgid "Strategy"
1528 msgstr "Strategie"
1529
1530 #: ../Rpmdrake/icon.pm:76 ../Rpmdrake/icon.pm:77 ../Rpmdrake/icon.pm:80
1531 #: ../Rpmdrake/icon.pm:81 ../Rpmdrake/icon.pm:84 ../Rpmdrake/icon.pm:87
1532 #: ../Rpmdrake/icon.pm:90 ../Rpmdrake/icon.pm:91 ../Rpmdrake/icon.pm:94
1533 #: ../Rpmdrake/icon.pm:97
1534 #, c-format
1535 msgid "Graphical desktop"
1536 msgstr "Grafické prostředí"
1537
1538 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1539 #: ../Rpmdrake/icon.pm:79
1540 #, c-format
1541 msgid "Enlightenment"
1542 msgstr "Enlightenment"
1543
1544 #: ../Rpmdrake/icon.pm:80
1545 #, c-format
1546 msgid "FVWM based"
1547 msgstr "Založené na FVWM"
1548
1549 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1550 #: ../Rpmdrake/icon.pm:83
1551 #, c-format
1552 msgid "GNOME"
1553 msgstr "GNOME"
1554
1555 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1556 #: ../Rpmdrake/icon.pm:86
1557 #, c-format
1558 msgid "Icewm"
1559 msgstr "IceWM"
1560
1561 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1562 #: ../Rpmdrake/icon.pm:89
1563 #, c-format
1564 msgid "KDE"
1565 msgstr "KDE"
1566
1567 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1568 #: ../Rpmdrake/icon.pm:93
1569 #, c-format
1570 msgid "Sawfish"
1571 msgstr "Sawfish"
1572
1573 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1574 #: ../Rpmdrake/icon.pm:96
1575 #, c-format
1576 msgid "WindowMaker"
1577 msgstr "WindowMaker"
1578
1579 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1580 #: ../Rpmdrake/icon.pm:99
1581 #, c-format
1582 msgid "Xfce"
1583 msgstr "Xfce"
1584
1585 #: ../Rpmdrake/icon.pm:100
1586 #, c-format
1587 msgid "Graphics"
1588 msgstr "Grafika"
1589
1590 #: ../Rpmdrake/icon.pm:101
1591 #, c-format
1592 msgid "Monitoring"
1593 msgstr "Sledování"
1594
1595 #: ../Rpmdrake/icon.pm:102 ../Rpmdrake/icon.pm:103
1596 #, c-format
1597 msgid "Multimedia"
1598 msgstr "Multimédia"
1599
1600 #: ../Rpmdrake/icon.pm:103 ../Rpmdrake/icon.pm:154
1601 #, c-format
1602 msgid "Video"
1603 msgstr "Video"
1604
1605 #: ../Rpmdrake/icon.pm:104 ../Rpmdrake/icon.pm:105 ../Rpmdrake/icon.pm:106
1606 #: ../Rpmdrake/icon.pm:107 ../Rpmdrake/icon.pm:108 ../Rpmdrake/icon.pm:109
1607 #: ../Rpmdrake/icon.pm:110 ../Rpmdrake/icon.pm:111 ../Rpmdrake/icon.pm:112
1608 #: ../Rpmdrake/icon.pm:113 ../Rpmdrake/icon.pm:134
1609 #, c-format
1610 msgid "Networking"
1611 msgstr "Sítě"
1612
1613 #: ../Rpmdrake/icon.pm:105
1614 #, c-format
1615 msgid "Chat"
1616 msgstr "Chat"
1617
1618 #: ../Rpmdrake/icon.pm:106
1619 #, c-format
1620 msgid "File transfer"
1621 msgstr "Přenos souborů"
1622
1623 #: ../Rpmdrake/icon.pm:107
1624 #, c-format
1625 msgid "IRC"
1626 msgstr "IRC"
1627
1628 #: ../Rpmdrake/icon.pm:108
1629 #, c-format
1630 msgid "Instant messaging"
1631 msgstr "Okamžitá výměna zpráv"
1632
1633 #: ../Rpmdrake/icon.pm:109 ../Rpmdrake/icon.pm:180
1634 #, c-format
1635 msgid "Mail"
1636 msgstr "Pošta"
1637
1638 #: ../Rpmdrake/icon.pm:110
1639 #, c-format
1640 msgid "News"
1641 msgstr "Diskusní skupiny"
1642
1643 #: ../Rpmdrake/icon.pm:112
1644 #, c-format
1645 msgid "Remote access"
1646 msgstr "Vzdálený přístup"
1647
1648 #: ../Rpmdrake/icon.pm:113
1649 #, c-format
1650 msgid "WWW"
1651 msgstr "WWW"
1652
1653 #: ../Rpmdrake/icon.pm:114
1654 #, c-format
1655 msgid "Office"
1656 msgstr "Kancelář"
1657
1658 #: ../Rpmdrake/icon.pm:115
1659 #, c-format
1660 msgid "Public Keys"
1661 msgstr "Veřejné klíče"
1662
1663 #: ../Rpmdrake/icon.pm:116
1664 #, c-format
1665 msgid "Publishing"
1666 msgstr "Publikování"
1667
1668 #: ../Rpmdrake/icon.pm:117 ../Rpmdrake/icon.pm:118 ../Rpmdrake/icon.pm:119
1669 #: ../Rpmdrake/icon.pm:120 ../Rpmdrake/icon.pm:121 ../Rpmdrake/icon.pm:122
1670 #: ../Rpmdrake/icon.pm:123 ../Rpmdrake/icon.pm:124 ../Rpmdrake/icon.pm:125
1671 #, c-format
1672 msgid "Sciences"
1673 msgstr "Vědy"
1674
1675 #: ../Rpmdrake/icon.pm:118
1676 #, c-format
1677 msgid "Astronomy"
1678 msgstr "Astronomie"
1679
1680 #: ../Rpmdrake/icon.pm:119
1681 #, c-format
1682 msgid "Biology"
1683 msgstr "Biologie"
1684
1685 #: ../Rpmdrake/icon.pm:120
1686 #, c-format
1687 msgid "Chemistry"
1688 msgstr "Chemie"
1689
1690 #: ../Rpmdrake/icon.pm:121
1691 #, c-format
1692 msgid "Computer science"
1693 msgstr "Počítačová věda"
1694
1695 #: ../Rpmdrake/icon.pm:122
1696 #, c-format
1697 msgid "Geosciences"
1698 msgstr "Geovědy"
1699
1700 #: ../Rpmdrake/icon.pm:123
1701 #, c-format
1702 msgid "Mathematics"
1703 msgstr "Matematika"
1704
1705 #: ../Rpmdrake/icon.pm:125
1706 #, c-format
1707 msgid "Physics"
1708 msgstr "Fyzika"
1709
1710 #: ../Rpmdrake/icon.pm:126
1711 #, c-format
1712 msgid "Shells"
1713 msgstr "Shelly"
1714
1715 #: ../Rpmdrake/icon.pm:127
1716 #, c-format
1717 msgid "Sound"
1718 msgstr "Zvuk"
1719
1720 #: ../Rpmdrake/icon.pm:128 ../Rpmdrake/icon.pm:129 ../Rpmdrake/icon.pm:130
1721 #: ../Rpmdrake/icon.pm:131 ../Rpmdrake/icon.pm:132 ../Rpmdrake/icon.pm:133
1722 #: ../Rpmdrake/icon.pm:134 ../Rpmdrake/icon.pm:135 ../Rpmdrake/icon.pm:136
1723 #: ../Rpmdrake/icon.pm:137 ../Rpmdrake/icon.pm:138 ../Rpmdrake/icon.pm:139
1724 #: ../Rpmdrake/icon.pm:140 ../Rpmdrake/icon.pm:141 ../Rpmdrake/icon.pm:142
1725 #: ../Rpmdrake/icon.pm:143 ../Rpmdrake/icon.pm:144 ../Rpmdrake/icon.pm:145
1726 #: ../Rpmdrake/icon.pm:146 ../Rpmdrake/icon.pm:147 ../Rpmdrake/icon.pm:148
1727 #, c-format
1728 msgid "System"
1729 msgstr "Systém"
1730
1731 #: ../Rpmdrake/icon.pm:129
1732 #, c-format
1733 msgid "Base"
1734 msgstr "Základ"
1735
1736 #: ../Rpmdrake/icon.pm:130
1737 #, c-format
1738 msgid "Cluster"
1739 msgstr "Cluster"
1740
1741 #: ../Rpmdrake/icon.pm:131 ../Rpmdrake/icon.pm:132 ../Rpmdrake/icon.pm:133
1742 #: ../Rpmdrake/icon.pm:134 ../Rpmdrake/icon.pm:135 ../Rpmdrake/icon.pm:136
1743 #: ../Rpmdrake/icon.pm:137 ../Rpmdrake/icon.pm:158
1744 #, c-format
1745 msgid "Configuration"
1746 msgstr "Nastavení"
1747
1748 #: ../Rpmdrake/icon.pm:132
1749 #, c-format
1750 msgid "Boot and Init"
1751 msgstr "Zavádění a inicializace"
1752
1753 #: ../Rpmdrake/icon.pm:133
1754 #, c-format
1755 msgid "Hardware"
1756 msgstr "Hardware"
1757
1758 #: ../Rpmdrake/icon.pm:136
1759 #, c-format
1760 msgid "Packaging"
1761 msgstr "Balíčky"
1762
1763 #: ../Rpmdrake/icon.pm:137 ../Rpmdrake/icon.pm:146
1764 #, c-format
1765 msgid "Printing"
1766 msgstr "Tisk"
1767
1768 #: ../Rpmdrake/icon.pm:138 ../Rpmdrake/icon.pm:139 ../Rpmdrake/icon.pm:140
1769 #: ../Rpmdrake/icon.pm:141 ../Rpmdrake/icon.pm:142
1770 #, c-format
1771 msgid "Fonts"
1772 msgstr "Písma"
1773
1774 #: ../Rpmdrake/icon.pm:139
1775 #, c-format
1776 msgid "Console"
1777 msgstr "Konzole"
1778
1779 #: ../Rpmdrake/icon.pm:140
1780 #, c-format
1781 msgid "True type"
1782 msgstr "True type"
1783
1784 #: ../Rpmdrake/icon.pm:141
1785 #, c-format
1786 msgid "Type1"
1787 msgstr "Type1"
1788
1789 #: ../Rpmdrake/icon.pm:142
1790 #, c-format
1791 msgid "X11 bitmap"
1792 msgstr "Bitmapa X11"
1793
1794 #: ../Rpmdrake/icon.pm:143
1795 #, c-format
1796 msgid "Internationalization"
1797 msgstr "Internacionalizace"
1798
1799 #: ../Rpmdrake/icon.pm:144
1800 #, c-format
1801 msgid "Kernel and hardware"
1802 msgstr "Jádro a hardware"
1803
1804 #: ../Rpmdrake/icon.pm:145
1805 #, c-format
1806 msgid "Libraries"
1807 msgstr "Knihovny"
1808
1809 #: ../Rpmdrake/icon.pm:147
1810 #, c-format
1811 msgid "Servers"
1812 msgstr "Servery"
1813
1814 #: ../Rpmdrake/icon.pm:151
1815 #, c-format
1816 msgid "Terminals"
1817 msgstr "Terminály"
1818
1819 #: ../Rpmdrake/icon.pm:152
1820 #, c-format
1821 msgid "Text tools"
1822 msgstr "Textové nástroje"
1823
1824 #: ../Rpmdrake/icon.pm:153
1825 #, c-format
1826 msgid "Toys"
1827 msgstr "Hračky"
1828
1829 #: ../Rpmdrake/icon.pm:157 ../Rpmdrake/icon.pm:158 ../Rpmdrake/icon.pm:159
1830 #: ../Rpmdrake/icon.pm:160 ../Rpmdrake/icon.pm:161 ../Rpmdrake/icon.pm:162
1831 #: ../Rpmdrake/icon.pm:163 ../Rpmdrake/icon.pm:164 ../Rpmdrake/icon.pm:165
1832 #: ../Rpmdrake/icon.pm:166
1833 #, c-format
1834 msgid "Workstation"
1835 msgstr "Pracovní stanice"
1836
1837 #: ../Rpmdrake/icon.pm:159
1838 #, c-format
1839 msgid "Console Tools"
1840 msgstr "Konzolové nástroje"
1841
1842 #: ../Rpmdrake/icon.pm:160 ../Rpmdrake/icon.pm:175
1843 #, c-format
1844 msgid "Documentation"
1845 msgstr "Dokumentace"
1846
1847 #: ../Rpmdrake/icon.pm:161
1848 #, c-format
1849 msgid "Game station"
1850 msgstr "Herní stanice"
1851
1852 #: ../Rpmdrake/icon.pm:162
1853 #, c-format
1854 msgid "Internet station"
1855 msgstr "Internetová stanice"
1856
1857 #: ../Rpmdrake/icon.pm:163
1858 #, c-format
1859 msgid "Multimedia station"
1860 msgstr "Multimediální stanice"
1861
1862 #: ../Rpmdrake/icon.pm:164
1863 #, c-format
1864 msgid "Network Computer (client)"
1865 msgstr "Síťový počítač (klient)"
1866
1867 #: ../Rpmdrake/icon.pm:165
1868 #, c-format
1869 msgid "Office Workstation"
1870 msgstr "Kancelářská stanice"
1871
1872 #: ../Rpmdrake/icon.pm:166
1873 #, c-format
1874 msgid "Scientific Workstation"
1875 msgstr "Vědecká stanice"
1876
1877 #: ../Rpmdrake/icon.pm:167 ../Rpmdrake/icon.pm:169 ../Rpmdrake/icon.pm:170
1878 #: ../Rpmdrake/icon.pm:171 ../Rpmdrake/icon.pm:172
1879 #, c-format
1880 msgid "Graphical Environment"
1881 msgstr "Grafické prostředí"
1882
1883 #: ../Rpmdrake/icon.pm:169
1884 #, c-format
1885 msgid "GNOME Workstation"
1886 msgstr "Pracovní stanice s GNOME"
1887
1888 #: ../Rpmdrake/icon.pm:170
1889 #, c-format
1890 msgid "IceWm Desktop"
1891 msgstr "IceWm desktop"
1892
1893 #: ../Rpmdrake/icon.pm:171
1894 #, c-format
1895 msgid "KDE Workstation"
1896 msgstr "Pracovní stanice s KDE"
1897
1898 #: ../Rpmdrake/icon.pm:172
1899 #, c-format
1900 msgid "Other Graphical Desktops"
1901 msgstr "Další grafické desktopy"
1902
1903 #: ../Rpmdrake/icon.pm:176 ../Rpmdrake/icon.pm:177 ../Rpmdrake/icon.pm:178
1904 #: ../Rpmdrake/icon.pm:179 ../Rpmdrake/icon.pm:180 ../Rpmdrake/icon.pm:181
1905 #: ../Rpmdrake/icon.pm:182 ../Rpmdrake/icon.pm:183
1906 #, c-format
1907 msgid "Server"
1908 msgstr "Server"
1909
1910 #: ../Rpmdrake/icon.pm:177
1911 #, c-format
1912 msgid "DNS/NIS"
1913 msgstr "DNS/NIS"
1914
1915 #: ../Rpmdrake/icon.pm:178
1916 #, c-format
1917 msgid "Database"
1918 msgstr "Databáze"
1919
1920 #: ../Rpmdrake/icon.pm:179
1921 #, c-format
1922 msgid "Firewall/Router"
1923 msgstr "Firewall/Router"
1924
1925 #: ../Rpmdrake/icon.pm:181
1926 #, c-format
1927 msgid "Mail/Groupware/News"
1928 msgstr "Pošta/groupware/diskusní skupiny"
1929
1930 #: ../Rpmdrake/icon.pm:182
1931 #, c-format
1932 msgid "Network Computer server"
1933 msgstr "Síťový počítač (server)"
1934
1935 #: ../Rpmdrake/icon.pm:183
1936 #, c-format
1937 msgid "Web/FTP"
1938 msgstr "Web/FTP"
1939
1940 #: ../Rpmdrake/init.pm:49
1941 #, c-format
1942 msgid "Usage: %s [OPTION]..."
1943 msgstr "Použití: %s [VOLBY]..."
1944
1945 #: ../Rpmdrake/init.pm:50
1946 #, c-format
1947 msgid " --auto assume default answers to questions"
1948 msgstr " --auto předpokládá výchozí odpovědi na dotazy"
1949
1950 #: ../Rpmdrake/init.pm:51
1951 #, c-format
1952 msgid ""
1953 " --changelog-first display changelog before filelist in the "
1954 "description window"
1955 msgstr ""
1956 " --changelog-first zobrazí v okně s popisem změnové záznamy dřívenež "
1957 "seznam souborů"
1958
1959 #: ../Rpmdrake/init.pm:52
1960 #, c-format
1961 msgid " --media=medium1,.. limit to given media"
1962 msgstr " --media=medium1,.. omezení na zadané zdroje"
1963
1964 #: ../Rpmdrake/init.pm:53
1965 #, c-format
1966 msgid ""
1967 " --merge-all-rpmnew propose to merge all .rpmnew/.rpmsave files found"
1968 msgstr ""
1969 " --merge-all-rpmnew navrhne sloučit všechny nalezené soubory .rpmnew/."
1970 "rpmsave"
1971
1972 #: ../Rpmdrake/init.pm:54
1973 #, c-format
1974 msgid " --mode=MODE set mode (install (default), remove, update)"
1975 msgstr ""
1976 " --mode=MODE nastaví režim (install (výchozí), remove, update)"
1977
1978 #: ../Rpmdrake/init.pm:55
1979 #, c-format
1980 msgid ""
1981 " --justdb update the database, but do not modify the "
1982 "filesystem"
1983 msgstr ""
1984 " --justdb aktualizuje databázi, ale nezmění souborový systém"
1985
1986 #: ../Rpmdrake/init.pm:56
1987 #, c-format
1988 msgid ""
1989 " --no-confirmation don't ask first confirmation question in update mode"
1990 msgstr ""
1991 " --no-confirmation nebude se ptát na první potvrzení v režimu "
1992 "aktualizace"
1993
1994 #: ../Rpmdrake/init.pm:57
1995 #, c-format
1996 msgid " --no-media-update don't update media at startup"
1997 msgstr " --no-media-update nebude aktualizovat zdroje při spuštění"
1998
1999 #: ../Rpmdrake/init.pm:58
2000 #, c-format
2001 msgid " --no-verify-rpm don't verify packages signatures"
2002 msgstr " --no-verify-rpm nebude ověřovat podpisy balíčků"
2003
2004 #: ../Rpmdrake/init.pm:59
2005 #, c-format
2006 msgid ""
2007 " --parallel=alias,host be in parallel mode, use \"alias\" group, use \"host"
2008 "\" machine to show needed deps"
2009 msgstr ""
2010 " --parallel=alias,host přepne se do paralelního režimu, použije skupinu "
2011 "\"alias\", použije počítač \"host\" pro zobrazení potřebných závislostí"
2012
2013 #: ../Rpmdrake/init.pm:60
2014 #, c-format
2015 msgid " --rpm-root=path use another root for rpm installation"
2016 msgstr " --rpm-root=cesta použije pro instalaci jiný kořenový adresář"
2017
2018 #: ../Rpmdrake/init.pm:61
2019 #, c-format
2020 msgid ""
2021 " --urpmi-root use another root for urpmi db & rpm installation"
2022 msgstr ""
2023 " --urpmi-root použít jiný kořenový adresář pro instalaci balíčků "
2024 "rpm a databázi urpmi"
2025
2026 #: ../Rpmdrake/init.pm:62
2027 #, c-format
2028 msgid " --run-as-root force to run as root"
2029 msgstr " --run-as-root vynutí si spuštění pod uživatelem root"
2030
2031 #: ../Rpmdrake/init.pm:63
2032 #, c-format
2033 msgid " --search=pkg run search for \"pkg\""
2034 msgstr " --search=pkg spustí vyhledávání balíčku \"pkg\""
2035
2036 #: ../Rpmdrake/init.pm:64
2037 #, c-format
2038 msgid ""
2039 " --test only verify if the installation can be achieved "
2040 "correctly"
2041 msgstr ""
2042 " --test pouze ověří, zda-li lze instalaci provést bezchybně"
2043
2044 #: ../Rpmdrake/init.pm:65
2045 #, c-format
2046 msgid " --version print this tool's version number\n"
2047 msgstr " --version vypíše číslo verze tohoto nástroje\n"
2048
2049 #: ../Rpmdrake/init.pm:154
2050 #, c-format
2051 msgid "Running in user mode"
2052 msgstr "Běh v uživatelském režimu"
2053
2054 #: ../Rpmdrake/init.pm:155
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "You are launching this program as a normal user.\n"
2058 "You will not be able to perform modifications on the system,\n"
2059 "but you may still browse the existing database."
2060 msgstr ""
2061 "Spouštíte tento program jako běžný uživatel.\n"
2062 "Nebudete moci provádět úpravy systému,\n"
2063 "můžete však prohlížet stávající databázi."
2064
2065 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:111
2066 #, c-format
2067 msgid "Getting information from XML meta-data from %s..."
2068 msgstr "Získávám informace z XML metadat z %s..."
2069
2070 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:115
2071 #, c-format
2072 msgid "Getting '%s' from XML meta-data..."
2073 msgstr "Získávám '%s' z XML metadat..."
2074
2075 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:118 ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709
2076 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../rpmdrake:134 ../rpmdrake.pm:385
2077 #: ../rpmdrake.pm:594
2078 #, c-format
2079 msgid "Please wait"
2080 msgstr "Počkejte, prosím "
2081
2082 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:132
2083 #, c-format
2084 msgid "No xml info for medium \"%s\", only partial result for package %s"
2085 msgstr ""
2086 "Chybí XML informace pro zdroj \"%s\", pouze částečný výsledek pro balíček %s"
2087
2088 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:134
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "No xml info for medium \"%s\", unable to return any result for package %s"
2092 msgstr ""
2093 "Chybí XML informace pro zdroj \"%s\", nelze vrátit žádný výsledek pro "
2094 "balíček %s"
2095
2096 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:187 ../Rpmdrake/pkg.pm:192
2097 #, c-format
2098 msgid "Downloading package `%s'..."
2099 msgstr "Stahuje se balíček `%s'..."
2100
2101 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:194
2102 #, c-format
2103 msgid " %s%% of %s completed, ETA = %s, speed = %s"
2104 msgstr " %s%% z %s hotovo, ETA = %s, rychlost = %s"
2105
2106 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:195
2107 #, c-format
2108 msgid " %s%% completed, speed = %s"
2109 msgstr " %s%% hotovo, rychlost = %s"
2110
2111 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:233 ../Rpmdrake/pkg.pm:689
2112 #, c-format
2113 msgid "Confirmation"
2114 msgstr "Potvrzení"
2115
2116 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:234
2117 #, c-format
2118 msgid ""
2119 "I need to contact the mirror to get latest update packages.\n"
2120 "Please check that your network is currently running.\n"
2121 "\n"
2122 "Is it ok to continue?"
2123 msgstr ""
2124 "Je třeba kontaktovat zrcadlo a stáhnout poslední informace o balíčcích\n"
2125 "k aktualizaci. Ověřte prosím, že vaše síť běží v pořádku.\n"
2126 "\n"
2127 "Mohu pokračovat?"
2128
2129 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:238
2130 #, c-format
2131 msgid "Do not ask me next time"
2132 msgstr "Příště se už neptat"
2133
2134 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:247
2135 #, c-format
2136 msgid "Already existing update media"
2137 msgstr "Již existující zdroj pro aktualizaci"
2138
2139 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:248
2140 #, c-format
2141 msgid ""
2142 "You already have at least one update medium configured, but\n"
2143 "all of them are currently disabled. You should run the Software\n"
2144 "Media Manager to enable at least one (check it in the \"%s\"\n"
2145 "column).\n"
2146 "\n"
2147 "Then, restart \"%s\"."
2148 msgstr ""
2149 "Máte již nastaven alespoň jeden zdroj pro aktualizaci, všechny\n"
2150 "jsou však právě vypnuty. Spusťte Správce zdrojů softwaru a alespoň\n"
2151 "jeden zapněte (zatrhněte políčko ve sloupci \"%s\").\n"
2152 "\n"
2153 "Poté znovu spusťte \"%s\"."
2154
2155 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:258
2156 #, c-format
2157 msgid ""
2158 "You have no configured update media. MageiaUpdate cannot operate without any "
2159 "update media."
2160 msgstr ""
2161 "Nemáte nastaveny žádné zdroje pro aktualizaci. MageiaUpdate bez těchto "
2162 "zdrojů pro aktualizaci nemůže pracovat."
2163
2164 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:259 ../rpmdrake.pm:627
2165 #, c-format
2166 msgid ""
2167 "I need to contact the Mageia website to get the mirror list.\n"
2168 "Please check that your network is currently running.\n"
2169 "\n"
2170 "Is it ok to continue?"
2171 msgstr ""
2172 "Je třeba kontaktovat webové stránky společnosti Mageia a stáhnout\n"
2173 "seznam zrcadel. Ověřte prosím, že je připojení k síti v pořádku.\n"
2174 "\n"
2175 "Mohu pokračovat?"
2176
2177 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:266
2178 #, c-format
2179 msgid "How to choose manually your mirror"
2180 msgstr "Jak vybrat zrcadlo ručně "
2181
2182 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:267
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "You may also choose your desired mirror manually: to do so,\n"
2186 "launch the Software Media Manager, and then add a `Security\n"
2187 "updates' medium.\n"
2188 "\n"
2189 "Then, restart %s."
2190 msgstr ""
2191 "Požadované zrcadlo si můžete zvolit také ručně; chcete-li tak\n"
2192 "učinit, spusťte aplikaci Správce zdrojů softwaru a přidejte zdroj\n"
2193 "`Bezpečnostní aktualizace'.\n"
2194 "\n"
2195 "Poté znovu spusťte aplikaci %s."
2196
2197 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709
2198 #, c-format
2199 msgid "Package installation..."
2200 msgstr "Instalace balíčku..."
2201
2202 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709 ../Rpmdrake/pkg.pm:916
2203 #, c-format
2204 msgid "Initializing..."
2205 msgstr "Inicializuji..."
2206
2207 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:434
2208 #, c-format
2209 msgid "Reading updates description"
2210 msgstr "Načítají se popisy aktualizací"
2211
2212 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:440 ../Rpmdrake/pkg.pm:476
2213 #, c-format
2214 msgid "Please wait, finding available packages..."
2215 msgstr "Prosím počkejte, hledám dostupné balíčky..."
2216
2217 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:446
2218 #, c-format
2219 msgid "Please wait, listing base packages..."
2220 msgstr "Prosím počkejte, vypisuji základní balíčky..."
2221
2222 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:451 ../Rpmdrake/pkg.pm:840 ../Rpmdrake/pkg.pm:865
2223 #: ../rpmdrake.pm:815 ../rpmdrake.pm:901 ../rpmdrake.pm:925
2224 #, c-format
2225 msgid "Error"
2226 msgstr "Chyba"
2227
2228 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:459
2229 #, c-format
2230 msgid "Please wait, finding installed packages..."
2231 msgstr "Prosím počkejte, hledám instalované balíčky..."
2232
2233 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:566
2234 #, c-format
2235 msgid "Upgrade information"
2236 msgstr "Informace o aktualizaci"
2237
2238 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:568
2239 #, c-format
2240 msgid "These packages come with upgrade information"
2241 msgstr "Tyto balíčky obsahují informace o aktualizaci"
2242
2243 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:576
2244 #, c-format
2245 msgid "Upgrade information about this package"
2246 msgstr "Informace o aktualizaci tohoto balíčku"
2247
2248 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:579
2249 #, c-format
2250 msgid "Upgrade information about package %s"
2251 msgstr "Informace o aktualizaci balíčku %s"
2252
2253 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:601 ../Rpmdrake/pkg.pm:857
2254 #, c-format
2255 msgid "All requested packages were installed successfully."
2256 msgstr "Všechny požadované balíčky byly úspěšně nainstalovány."
2257
2258 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:605 ../Rpmdrake/pkg.pm:826
2259 #, c-format
2260 msgid "Problem during installation"
2261 msgstr "Při instalaci nastaly problémy"
2262
2263 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:606 ../Rpmdrake/pkg.pm:626 ../Rpmdrake/pkg.pm:828
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "There was a problem during the installation:\n"
2267 "\n"
2268 "%s"
2269 msgstr ""
2270 "Při instalaci balíčků došlo k chybě:\n"
2271 "\n"
2272 "%s"
2273
2274 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:625
2275 #, c-format
2276 msgid "Installation failed"
2277 msgstr "Instalace selhala"
2278
2279 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:645
2280 #, c-format
2281 msgid "Checking validity of requested packages..."
2282 msgstr "Ověřuji platnost požadovaných balíčků..."
2283
2284 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:666
2285 #, c-format
2286 msgid "Unable to get source packages."
2287 msgstr "Nelze získat zdrojové balíčky."
2288
2289 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:667
2290 #, c-format
2291 msgid "Unable to get source packages, sorry. %s"
2292 msgstr "Nelze získat zdrojové balíčky, promiňte. %s"
2293
2294 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:668
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "\n"
2298 "\n"
2299 "Error(s) reported:\n"
2300 "%s"
2301 msgstr ""
2302 "\n"
2303 "\n"
2304 "Nahlášené chyby:\n"
2305 "%s"
2306
2307 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:686
2308 #, c-format
2309 msgid "The following package is going to be installed:"
2310 msgid_plural "The following %d packages are going to be installed:"
2311 msgstr[0] "Bude nainstalován %d následující balíček:"
2312 msgstr[1] "Budou nainstalovány %d následující balíčky:"
2313 msgstr[2] "Bude nainstalováno %d následujících balíčků:"
2314
2315 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:692
2316 #, c-format
2317 msgid "Remove one package?"
2318 msgid_plural "Remove %d packages?"
2319 msgstr[0] "Odstranit %d balíček?"
2320 msgstr[1] "Odstranit %d balíčky?"
2321 msgstr[2] "Odstranit %d balíčků?"
2322
2323 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:694
2324 #, c-format
2325 msgid "The following package has to be removed for others to be upgraded:"
2326 msgstr ""
2327 "Následující balíček musí být odebrán, aby mohly být jiné balíčky "
2328 "aktualizovány:"
2329
2330 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:695
2331 #, c-format
2332 msgid "The following packages have to be removed for others to be upgraded:"
2333 msgstr ""
2334 "Následující balíčky musí být odebrány, aby bylo možné jiné aktualizovat:"
2335
2336 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:698
2337 #, c-format
2338 msgid "%s of packages will be retrieved."
2339 msgstr "Bude staženo %s balíčků."
2340
2341 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:700
2342 #, c-format
2343 msgid "Is it ok to continue?"
2344 msgstr "Mohu pokračovat?"
2345
2346 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:716 ../Rpmdrake/pkg.pm:900
2347 #, c-format
2348 msgid "Orphan packages"
2349 msgstr "Osiřelé balíčky"
2350
2351 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:716
2352 #, c-format
2353 msgid "The following orphan package will be removed."
2354 msgid_plural "The following orphan packages will be removed."
2355 msgstr[0] "Následující osiřelý balíček bude odstraněn."
2356 msgstr[1] "Následující osiřelé balíčky budou odstraněny."
2357 msgstr[2] "Následující osiřelé balíčky budou odstraněny."
2358
2359 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:732
2360 #, c-format
2361 msgid "Preparing packages installation..."
2362 msgstr "Připravuji instalaci balíčků..."
2363
2364 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:732
2365 #, c-format
2366 msgid "Preparing package installation transaction..."
2367 msgstr "Připravuji proces instalace balíčku..."
2368
2369 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:735
2370 #, c-format
2371 msgid "Installing package `%s' (%s/%s)..."
2372 msgstr "Instaluji balíček '%s' (%s/%s)..."
2373
2374 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:736
2375 #, c-format
2376 msgid "Total: %s/%s"
2377 msgstr "Celkem: %s/%s"
2378
2379 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:799
2380 #, c-format
2381 msgid "Change medium"
2382 msgstr "Změnit zdroj"
2383
2384 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:800
2385 #, c-format
2386 msgid "Please insert the medium named \"%s\""
2387 msgstr "Vložte prosím médium nazvané \"%s\""
2388
2389 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:804
2390 #, c-format
2391 msgid "Verifying package signatures..."
2392 msgstr "Ověřují se podpisy balíčků..."
2393
2394 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:827
2395 #, c-format
2396 msgid "%d installation transactions failed"
2397 msgstr "%d instalačních procesů selhalo"
2398
2399 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:841
2400 #, c-format
2401 msgid "Unrecoverable error: no package found for installation, sorry."
2402 msgstr "Fatální chyba: nebyly nalezeny žádné balíčky k instalaci, promiňte."
2403
2404 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:844
2405 #, c-format
2406 msgid "Inspecting configuration files..."
2407 msgstr "Zkoumám soubory s nastavením..."
2408
2409 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:852
2410 #, c-format
2411 msgid ""
2412 "The installation is finished; everything was installed correctly.\n"
2413 "\n"
2414 "Some configuration files were created as `.rpmnew' or `.rpmsave',\n"
2415 "you may now inspect some in order to take actions:"
2416 msgstr ""
2417 "Instalace byla dokončena; vše bylo nainstalováno v pořádku.\n"
2418 "\n"
2419 "Některé soubory s nastavením byly vytvořeny s příponou `.rpmnew' nebo\n"
2420 "`.rpmsave'. Některé z nich můžete nyní prozkoumat a rozhodnout, co s nimi:"
2421
2422 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:858
2423 #, c-format
2424 msgid "Looking for \"README\" files..."
2425 msgstr "Hledám soubory \"README\"..."
2426
2427 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:891
2428 #, c-format
2429 msgid "RPM transaction %d/%d"
2430 msgstr "RPM transakce %d/%d"
2431
2432 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:892
2433 #, c-format
2434 msgid "Unselect all"
2435 msgstr "Zrušit výběr všech"
2436
2437 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:893
2438 #, c-format
2439 msgid "Details"
2440 msgstr "Podrobnosti"
2441
2442 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../Rpmdrake/pkg.pm:936
2443 #, c-format
2444 msgid "Please wait, removing packages..."
2445 msgstr "Prosím počkejte, odebírám balíčky..."
2446
2447 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:949
2448 #, c-format
2449 msgid "Problem during removal"
2450 msgstr "Problém při odebírání"
2451
2452 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:950
2453 #, c-format
2454 msgid ""
2455 "There was a problem during the removal of packages:\n"
2456 "\n"
2457 "%s"
2458 msgstr ""
2459 "Při odstraňování balíčků došlo k chybě:\n"
2460 "\n"
2461 "%s"
2462
2463 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:957
2464 #, c-format
2465 msgid "Information"
2466 msgstr "Informace"
2467
2468 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:82
2469 #, c-format
2470 msgid "Inspecting %s"
2471 msgstr "Prohlížím %s"
2472
2473 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:107
2474 #, c-format
2475 msgid "Changes:"
2476 msgstr "Změny:"
2477
2478 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:116
2479 #, c-format
2480 msgid ""
2481 "You can either remove the .%s file, use it as main file or do nothing. If "
2482 "unsure, keep the current file (\"%s\")."
2483 msgstr ""
2484 "Můžete soubor .%s buď odstranit, použít jej jako hlavní soubor, nebo "
2485 "neudělat nic. Pokud si nejste jisti, ponechte stávající soubor (\"%s\")."
2486
2487 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:117 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:122
2488 #, c-format
2489 msgid "Remove .%s"
2490 msgstr "Odebrat .%s"
2491
2492 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:126
2493 #, c-format
2494 msgid "Use .%s as main file"
2495 msgstr "Použít .%s jako hlavní soubor"
2496
2497 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:130
2498 #, c-format
2499 msgid "Do nothing"
2500 msgstr "Nedělat nic"
2501
2502 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:158
2503 #, c-format
2504 msgid "Installation finished"
2505 msgstr "Instalace dokončena"
2506
2507 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:173
2508 #, c-format
2509 msgid "Inspect..."
2510 msgstr "Prozkoumat..."
2511
2512 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:191 ../rpmdrake:102
2513 #, c-format
2514 msgid "Please wait, searching..."
2515 msgstr "Prosím počkejte, hledám..."
2516
2517 #: ../gurpmi.addmedia:103
2518 #, c-format
2519 msgid "bad <url> (for local directory, the path must be absolute)"
2520 msgstr "chybné <url> (pro lokální adresář musí být cesta absolutní)"
2521
2522 #: ../gurpmi.addmedia:117
2523 #, c-format
2524 msgid ""
2525 "%s\n"
2526 "\n"
2527 "Is it ok to continue?"
2528 msgstr ""
2529 "%s\n"
2530 "\n"
2531 "Mohu pokračovat?"
2532
2533 #: ../gurpmi.addmedia:121
2534 #, c-format
2535 msgid ""
2536 "You are about to add new packages media.\n"
2537 "That means you will be able to add new software packages\n"
2538 "to your system from these new media."
2539 msgstr ""
2540 "Chystáte se přidat nové zdroje softwaru.\n"
2541 "To znamená, že budete moci do svého systému instalovat\n"
2542 "nové softwarové balíčky z těchto nových zdrojů."
2543
2544 #: ../gurpmi.addmedia:125
2545 #, c-format
2546 msgid ""
2547 "You are about to add new packages media, %s.\n"
2548 "That means you will be able to add new software packages\n"
2549 "to your system from these new media."
2550 msgstr ""
2551 "Chystáte se přidat nový zdroj softwaru, %s.\n"
2552 "To znamená, že budete moci z tohoto zdroje \n"
2553 "do svého systému instalovat nové softwarové balíčky."
2554
2555 #: ../gurpmi.addmedia:128
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "You are about to add a new packages medium, `%s'.\n"
2559 "That means you will be able to add new software packages\n"
2560 "to your system from that new medium."
2561 msgstr ""
2562 "Chystáte se přidat nový zdroj softwaru, %s.\n"
2563 "To znamená, že budete moci z tohoto zdroje \n"
2564 "do svého systému instalovat nové softwarové balíčky."
2565
2566 #: ../gurpmi.addmedia:152
2567 #, c-format
2568 msgid "Successfully added media."
2569 msgstr "Zdroj byl úspěšně přidán."
2570
2571 #: ../gurpmi.addmedia:154
2572 #, c-format
2573 msgid "Successfully added media %s."
2574 msgstr "Zdroj %s byl úspěšně přidán."
2575
2576 #: ../gurpmi.addmedia:155
2577 #, c-format
2578 msgid "Successfully added medium `%s'."
2579 msgstr "Zdroj `%s' byl úspěšně přidán."
2580
2581 #: ../rpmdrake:107
2582 #, c-format
2583 msgid "Stop"
2584 msgstr "Stop"
2585
2586 #: ../rpmdrake:141
2587 #, c-format
2588 msgid "no xml-info available for medium \"%s\""
2589 msgstr "pro zdroj \"%s\" není k dispozici xml-info"
2590
2591 #: ../rpmdrake:157 ../rpmdrake:185
2592 #, c-format
2593 msgid "Search aborted"
2594 msgstr "Hledání přerušeno"
2595
2596 #: ../rpmdrake:203
2597 #, c-format
2598 msgid "Selected"
2599 msgstr "Vybraný"
2600
2601 #: ../rpmdrake:203
2602 #, c-format
2603 msgid "Not selected"
2604 msgstr "Nevybraný"
2605
2606 #: ../rpmdrake:210
2607 #, c-format
2608 msgid "No search results."
2609 msgstr "Žádné výsledky hledání."
2610
2611 #: ../rpmdrake:211
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "No search results. You may want to switch to the '%s' view and to the '%s' "
2615 "filter"
2616 msgstr ""
2617 "Žádné výsledky hledání. Možná chcete přepnout na pohled „%s” a filtr „%s”"
2618
2619 #: ../rpmdrake:245
2620 #, c-format
2621 msgid "Selected: %s / Free disk space: %s"
2622 msgstr "Vybráno: %s / Volné místo na disku: %s"
2623
2624 #: ../rpmdrake:285
2625 #, c-format
2626 msgid "Package"
2627 msgstr "Balíček"
2628
2629 #. -PO: "Architecture" but to be kept *small* !!!
2630 #: ../rpmdrake:299
2631 #, c-format
2632 msgid "Arch."
2633 msgstr "Arch."
2634
2635 #. -PO: "Status" should be kept *small* !!!
2636 #: ../rpmdrake:327
2637 #, c-format
2638 msgid "Status"
2639 msgstr "Stav"
2640
2641 #: ../rpmdrake:370
2642 #, c-format
2643 msgid "Not installed"
2644 msgstr "Nenainstalováno"
2645
2646 #: ../rpmdrake:385
2647 #, c-format
2648 msgid "All packages, alphabetical"
2649 msgstr "Všechny balíčky, abecedně"
2650
2651 #: ../rpmdrake:386
2652 #, c-format
2653 msgid "All packages, by group"
2654 msgstr "Všechny balíčky, podle skupiny"
2655
2656 #: ../rpmdrake:387
2657 #, c-format
2658 msgid "Leaves only, sorted by install date"
2659 msgstr "Pouze listy, řazené podle data instalace"
2660
2661 #: ../rpmdrake:388
2662 #, c-format
2663 msgid "All packages, by update availability"
2664 msgstr "Všechny balíčky, podle dostupnosti aktualizací"
2665
2666 #: ../rpmdrake:389
2667 #, c-format
2668 msgid "All packages, by selection state"
2669 msgstr "Všechny balíčky, podle stavu výběru"
2670
2671 #: ../rpmdrake:390
2672 #, c-format
2673 msgid "All packages, by size"
2674 msgstr "Všechny balíčky, podle velikosti"
2675
2676 #: ../rpmdrake:391
2677 #, c-format
2678 msgid "All packages, by medium repository"
2679 msgstr "Všechny balíčky, podle umístění zdroje"
2680
2681 #. -PO: Backports media are newer but less-tested versions of some packages in main
2682 #. -PO: See http://wiki.mandriva.com/en/Policies/SoftwareMedia#.2Fmain.2Fbackports
2683 #: ../rpmdrake:399
2684 #, c-format
2685 msgid "Backports"
2686 msgstr "Zpětné portace"
2687
2688 #: ../rpmdrake:400
2689 #, c-format
2690 msgid "Meta packages"
2691 msgstr "Meta balíčky"
2692
2693 #: ../rpmdrake:401
2694 #, c-format
2695 msgid "Packages with GUI"
2696 msgstr "Balíčky s GUI"
2697
2698 #: ../rpmdrake:402
2699 #, c-format
2700 msgid "All updates"
2701 msgstr "Všechny aktualizace"
2702
2703 #: ../rpmdrake:403
2704 #, c-format
2705 msgid "Security updates"
2706 msgstr "Bezpečnostní aktualizace"
2707
2708 #: ../rpmdrake:404
2709 #, c-format
2710 msgid "Bugfixes updates"
2711 msgstr "Opravy chyb"
2712
2713 #: ../rpmdrake:405
2714 #, c-format
2715 msgid "General updates"
2716 msgstr "Běžné aktualizace"
2717
2718 #: ../rpmdrake:428
2719 #, c-format
2720 msgid "View"
2721 msgstr "Zobrazit"
2722
2723 #: ../rpmdrake:456
2724 #, c-format
2725 msgid "Filter"
2726 msgstr "Filtr"
2727
2728 #: ../rpmdrake:492
2729 #, c-format
2730 msgid "in names"
2731 msgstr "v názvech"
2732
2733 #: ../rpmdrake:492
2734 #, c-format
2735 msgid "in descriptions"
2736 msgstr "v popisech"
2737
2738 #: ../rpmdrake:492
2739 #, c-format
2740 msgid "in summaries"
2741 msgstr "ve shrnutích"
2742
2743 #: ../rpmdrake:492
2744 #, c-format
2745 msgid "in file names"
2746 msgstr "v názvech souborů"
2747
2748 #: ../rpmdrake:533
2749 #, c-format
2750 msgid "/_Select dependencies without asking"
2751 msgstr "/Vybírat závi_slé balíčky bez ptaní"
2752
2753 #: ../rpmdrake:536
2754 #, c-format
2755 msgid "Clear download cache after successful install"
2756 msgstr "Smazat dočasnou paměť po úspěšné instalaci"
2757
2758 #: ../rpmdrake:537
2759 #, c-format
2760 msgid "/_Compute updates on startup"
2761 msgstr "/Počítat aktualiza_ce při startu"
2762
2763 #: ../rpmdrake:538
2764 #, c-format
2765 msgid "Search in _full package names"
2766 msgstr "Hledat v _plných názvech balíčků"
2767
2768 #: ../rpmdrake:539
2769 #, c-format
2770 msgid "Use _regular expressions in searches"
2771 msgstr "Používat při hledání _regulární výrazy"
2772
2773 #: ../rpmdrake:545
2774 #, c-format
2775 msgid "/_Update media"
2776 msgstr "/Akt_ualizovat zdroje"
2777
2778 #: ../rpmdrake:550
2779 #, c-format
2780 msgid "/_Reset the selection"
2781 msgstr "/Nulovat výbě_r"
2782
2783 #: ../rpmdrake:565
2784 #, c-format
2785 msgid "/Reload the _packages list"
2786 msgstr "/Znovu načíst seznam _balíčků"
2787
2788 #: ../rpmdrake:566
2789 #, c-format
2790 msgid "/_Quit"
2791 msgstr "/_Konec"
2792
2793 #: ../rpmdrake:566
2794 #, c-format
2795 msgid "<control>Q"
2796 msgstr "<control>Q"
2797
2798 #: ../rpmdrake:585
2799 #, c-format
2800 msgid "/_Media Manager"
2801 msgstr "/Správce _zdrojů softwaru"
2802
2803 #: ../rpmdrake:589 ../rpmdrake:665
2804 #, c-format
2805 msgid "/_Show automatically selected packages"
2806 msgstr "/Zobrazit auto_maticky vybrané balíčky"
2807
2808 #: ../rpmdrake:603 ../rpmdrake:606 ../rpmdrake:611 ../rpmdrake:643
2809 #, c-format
2810 msgid "/_View"
2811 msgstr "/_Zobrazit"
2812
2813 #: ../rpmdrake:686
2814 #, c-format
2815 msgid "Find:"
2816 msgstr "Najít:"
2817
2818 #: ../rpmdrake:690
2819 #, c-format
2820 msgid "Please type in the string you want to search then press the <enter> key"
2821 msgstr ""
2822 "Zadejte prosím řetězec, který chcete vyhledat, a stiskněte klávesu <enter>"
2823
2824 #: ../rpmdrake:720
2825 #, c-format
2826 msgid "Apply"
2827 msgstr "Použít"
2828
2829 #: ../rpmdrake:739
2830 #, c-format
2831 msgid "Quick Introduction"
2832 msgstr "Rychlý úvod"
2833
2834 #: ../rpmdrake:740
2835 #, c-format
2836 msgid "You can browse the packages through the categories tree on the left."
2837 msgstr "Balíčky můžete prohlížet pomocí stromu kategorií po levé straně."
2838
2839 #: ../rpmdrake:741
2840 #, c-format
2841 msgid ""
2842 "You can view information about a package by clicking on it on the right list."
2843 msgstr ""
2844 "Informace o balíčku můžete prohlížet po klepnutí na balíček v seznamu vpravo."
2845
2846 #: ../rpmdrake:742
2847 #, c-format
2848 msgid "To install, update or remove a package, just click on its \"checkbox\"."
2849 msgstr ""
2850 "Chcete-li instalovat, aktualizovat nebo odstranit balíček, klepněte na jeho "
2851 "\"zaškrtávací políčko\"."
2852
2853 #: ../rpmdrake:787
2854 #, c-format
2855 msgid "rpmdrake is already running (pid: %s)"
2856 msgstr "rpmdrake již běží (pid: %s)"
2857
2858 #: ../rpmdrake.pm:121
2859 #, c-format
2860 msgid "Software Update"
2861 msgstr "Aktualizace softwaru"
2862
2863 #: ../rpmdrake.pm:121
2864 #, c-format
2865 msgid "Mageia Update"
2866 msgstr "Aktualizace Mageia"
2867
2868 #: ../rpmdrake.pm:148
2869 #, c-format
2870 msgid "Please enter your credentials for accessing proxy\n"
2871 msgstr "Zadejte prosím své přístupové informace k proxy\n"
2872
2873 #: ../rpmdrake.pm:149
2874 #, c-format
2875 msgid "User name:"
2876 msgstr "Uživatelské jméno:"
2877
2878 #: ../rpmdrake.pm:234
2879 #, c-format
2880 msgid "Software Packages Removal"
2881 msgstr "Odstranění balíčků softwaru"
2882
2883 #: ../rpmdrake.pm:235 ../rpmdrake.pm:239
2884 #, c-format
2885 msgid "Software Packages Update"
2886 msgstr "Aktualizace balíčků softwaru"
2887
2888 #: ../rpmdrake.pm:236
2889 #, c-format
2890 msgid "Software Packages Installation"
2891 msgstr "Instalace balíčků softwaru"
2892
2893 #: ../rpmdrake.pm:284
2894 #, c-format
2895 msgid "No"
2896 msgstr "Ne"
2897
2898 #: ../rpmdrake.pm:288
2899 #, c-format
2900 msgid "Yes"
2901 msgstr "Ano"
2902
2903 #: ../rpmdrake.pm:340
2904 #, c-format
2905 msgid "Info..."
2906 msgstr "Informace..."
2907
2908 #: ../rpmdrake.pm:465
2909 #, c-format
2910 msgid "Austria"
2911 msgstr "Rakousko"
2912
2913 #: ../rpmdrake.pm:466
2914 #, c-format
2915 msgid "Australia"
2916 msgstr "Austrálie"
2917
2918 #: ../rpmdrake.pm:467
2919 #, c-format
2920 msgid "Belgium"
2921 msgstr "Belgie"
2922
2923 #: ../rpmdrake.pm:468
2924 #, c-format
2925 msgid "Brazil"
2926 msgstr "Brazílie"
2927
2928 #: ../rpmdrake.pm:469
2929 #, c-format
2930 msgid "Canada"
2931 msgstr "Kanada"
2932
2933 #: ../rpmdrake.pm:470
2934 #, c-format
2935 msgid "Switzerland"
2936 msgstr "Švýcarsko"
2937
2938 #: ../rpmdrake.pm:471
2939 #, c-format
2940 msgid "Costa Rica"
2941 msgstr "Kostarika"
2942
2943 #: ../rpmdrake.pm:472
2944 #, c-format
2945 msgid "Czech Republic"
2946 msgstr "Česká republika"
2947
2948 #: ../rpmdrake.pm:473
2949 #, c-format
2950 msgid "Germany"
2951 msgstr "Německo"
2952
2953 #: ../rpmdrake.pm:474
2954 #, c-format
2955 msgid "Danmark"
2956 msgstr "Dánsko"
2957
2958 #: ../rpmdrake.pm:475 ../rpmdrake.pm:479
2959 #, c-format
2960 msgid "Greece"
2961 msgstr "Řecko"
2962
2963 #: ../rpmdrake.pm:476
2964 #, c-format
2965 msgid "Spain"
2966 msgstr "Španělsko"
2967
2968 #: ../rpmdrake.pm:477
2969 #, c-format
2970 msgid "Finland"
2971 msgstr "Finsko"
2972
2973 #: ../rpmdrake.pm:478
2974 #, c-format
2975 msgid "France"
2976 msgstr "Francie"
2977
2978 #: ../rpmdrake.pm:480
2979 #, c-format
2980 msgid "Hungary"
2981 msgstr "Maďarsko"
2982
2983 #: ../rpmdrake.pm:481
2984 #, c-format
2985 msgid "Israel"
2986 msgstr "Izrael"
2987
2988 #: ../rpmdrake.pm:482
2989 #, c-format
2990 msgid "Italy"
2991 msgstr "Itálie"
2992
2993 #: ../rpmdrake.pm:483
2994 #, c-format
2995 msgid "Japan"
2996 msgstr "Japonsko"
2997
2998 #: ../rpmdrake.pm:484
2999 #, c-format
3000 msgid "Korea"
3001 msgstr "Korea"
3002
3003 #: ../rpmdrake.pm:485
3004 #, c-format
3005 msgid "Netherlands"
3006 msgstr "Nizozemí"
3007
3008 #: ../rpmdrake.pm:486
3009 #, c-format
3010 msgid "Norway"
3011 msgstr "Norsko"
3012
3013 #: ../rpmdrake.pm:487
3014 #, c-format
3015 msgid "Poland"
3016 msgstr "Polsko"
3017
3018 #: ../rpmdrake.pm:488
3019 #, c-format
3020 msgid "Portugal"
3021 msgstr "Portugalsko"
3022
3023 #: ../rpmdrake.pm:489
3024 #, c-format
3025 msgid "Russia"
3026 msgstr "Rusko"
3027
3028 #: ../rpmdrake.pm:490
3029 #, c-format
3030 msgid "Sweden"
3031 msgstr "Švédsko"
3032
3033 #: ../rpmdrake.pm:491
3034 #, c-format
3035 msgid "Singapore"
3036 msgstr "Singapur"
3037
3038 #: ../rpmdrake.pm:492
3039 #, c-format
3040 msgid "Slovakia"
3041 msgstr "Slovensko"
3042
3043 #: ../rpmdrake.pm:493
3044 #, c-format
3045 msgid "Taiwan"
3046 msgstr "Taiwan"
3047
3048 #: ../rpmdrake.pm:494
3049 #, c-format
3050 msgid "United Kingdom"
3051 msgstr "Velká Británie"
3052
3053 #: ../rpmdrake.pm:495
3054 #, c-format
3055 msgid "China"
3056 msgstr "Čína"
3057
3058 #: ../rpmdrake.pm:496 ../rpmdrake.pm:497 ../rpmdrake.pm:498 ../rpmdrake.pm:499
3059 #, c-format
3060 msgid "United States"
3061 msgstr "Spojené státy"
3062
3063 #: ../rpmdrake.pm:579
3064 #, c-format
3065 msgid "Please wait, downloading mirror addresses."
3066 msgstr "Prosím počkejte, stahuji adresy zrcadel."
3067
3068 #: ../rpmdrake.pm:580
3069 #, c-format
3070 msgid "Please wait, downloading mirror addresses from the Mageia website."
3071 msgstr "Prosím počkejte, stahuji adresy zrcadel ze stránek společnosti Mageia."
3072
3073 #: ../rpmdrake.pm:601
3074 #, c-format
3075 msgid "retrieval of [%s] failed"
3076 msgstr "načtení [%s] selhalo"
3077
3078 #: ../rpmdrake.pm:623
3079 #, c-format
3080 msgid ""
3081 "I need to access internet to get the mirror list.\n"
3082 "Please check that your network is currently running.\n"
3083 "\n"
3084 "Is it ok to continue?"
3085 msgstr ""
3086 "Je třeba připojit se k internetu a stáhnout seznam zrcadel.\n"
3087 "Ověřte prosím, že je připojení k síti v pořádku.\n"
3088 "\n"
3089 "Mohu pokračovat?"
3090
3091 #: ../rpmdrake.pm:631 ../rpmdrake.pm:670
3092 #, c-format
3093 msgid "Mirror choice"
3094 msgstr "Výběr zrcadla"
3095
3096 #: ../rpmdrake.pm:643
3097 #, c-format
3098 msgid "Error during download"
3099 msgstr "Chyba při stahování"
3100
3101 #: ../rpmdrake.pm:645
3102 #, c-format
3103 msgid ""
3104 "There was an error downloading the mirror list:\n"
3105 "\n"
3106 "%s\n"
3107 "The network, or the website, may be unavailable.\n"
3108 "Please try again later."
3109 msgstr ""
3110 "Při stahování seznamu zrcadel došlo k chybě:\n"
3111 "\n"
3112 "%s\n"
3113 "Je možné, že síť nebo webové stránky nejsou k dispozici.\n"
3114 "Zkuste to prosím později."
3115
3116 #: ../rpmdrake.pm:650
3117 #, c-format
3118 msgid ""
3119 "There was an error downloading the mirror list:\n"
3120 "\n"
3121 "%s\n"
3122 "The network, or the Mageia website, may be unavailable.\n"
3123 "Please try again later."
3124 msgstr ""
3125 "Při stahování seznamu zrcadel došlo k chybě:\n"
3126 "\n"
3127 "%s\n"
3128 "Je možné, že síť nebo stránky společnosti Mageia nejsou k dispozici.\n"
3129 "Zkuste to prosím později."
3130
3131 #: ../rpmdrake.pm:660
3132 #, c-format
3133 msgid "No mirror"
3134 msgstr "Není zrcadlo"
3135
3136 #: ../rpmdrake.pm:662
3137 #, c-format
3138 msgid "I can't find any suitable mirror."
3139 msgstr "Nelze nalézt žádné vhodné zrcadlo."
3140
3141 #: ../rpmdrake.pm:663
3142 #, c-format
3143 msgid ""
3144 "I can't find any suitable mirror.\n"
3145 "\n"
3146 "There can be many reasons for this problem; the most frequent is\n"
3147 "the case when the architecture of your processor is not supported\n"
3148 "by Mageia Official Updates."
3149 msgstr ""
3150 "Nelze nalézt žádné vhodné zrcadlo.\n"
3151 "\n"
3152 "Tento problém může nastat z mnoha příčin, nejčastější je případ,\n"
3153 "kdy architektura vašeho procesoru není podporovaná službou\n"
3154 "oficiálních aktualizací distribuce Mageia."
3155
3156 #: ../rpmdrake.pm:682
3157 #, c-format
3158 msgid "Please choose the desired mirror."
3159 msgstr "Vyberte prosím vhodné zrcadlo."
3160
3161 #: ../rpmdrake.pm:723
3162 #, c-format
3163 msgid "Copying file for medium `%s'..."
3164 msgstr "Kopíruje se soubor pro zdroj '%s'..."
3165
3166 #: ../rpmdrake.pm:726
3167 #, c-format
3168 msgid "Examining file of medium `%s'..."
3169 msgstr "Zkoumá se soubor zdroje '%s'..."
3170
3171 #: ../rpmdrake.pm:729
3172 #, c-format
3173 msgid "Examining remote file of medium `%s'..."
3174 msgstr "Zkoumá se vzdálený soubor zdroje '%s'..."
3175
3176 #: ../rpmdrake.pm:733
3177 #, c-format
3178 msgid " done."
3179 msgstr " hotovo."
3180
3181 #: ../rpmdrake.pm:737
3182 #, c-format
3183 msgid " failed!"
3184 msgstr " selhalo!"
3185
3186 #. -PO: We're downloading the said file from the said medium
3187 #: ../rpmdrake.pm:742
3188 #, c-format
3189 msgid "%s from medium %s"
3190 msgstr "%s ze zdroje %s"
3191
3192 #: ../rpmdrake.pm:746
3193 #, c-format
3194 msgid "Starting download of `%s'..."
3195 msgstr "Začíná se stahovat '%s'..."
3196
3197 #: ../rpmdrake.pm:750
3198 #, c-format
3199 msgid ""
3200 "Download of `%s'\n"
3201 "time to go:%s, speed:%s"
3202 msgstr ""
3203 "Stahování '%s'\n"
3204 "zbývající čas: %s, rychlost: %s"
3205
3206 #: ../rpmdrake.pm:753
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "Download of `%s'\n"
3210 "speed:%s"
3211 msgstr ""
3212 "Stahování '%s'\n"
3213 "rychlost: %s"
3214
3215 #: ../rpmdrake.pm:764
3216 #, c-format
3217 msgid "Please wait, updating media..."
3218 msgstr "Prosím počkejte, aktualizuji zdroje..."
3219
3220 #: ../rpmdrake.pm:774
3221 #, c-format
3222 msgid "Canceled"
3223 msgstr "Zrušeno"
3224
3225 #: ../rpmdrake.pm:791
3226 #, c-format
3227 msgid "Error retrieving packages"
3228 msgstr "Chyba při získávání balíčků"
3229
3230 #: ../rpmdrake.pm:792
3231 #, c-format
3232 msgid ""
3233 "It's impossible to retrieve the list of new packages from the media\n"
3234 "`%s'. Either this update media is misconfigured, and in this case\n"
3235 "you should use the Software Media Manager to remove it and re-add it in "
3236 "order\n"
3237 "to reconfigure it, either it is currently unreachable and you should retry\n"
3238 "later."
3239 msgstr ""
3240 "Nelze získat seznam nových balíčků ze zdroje `%s'.\n"
3241 "Buď je tento instalační zdroj chybně nastaven, a pak byste\n"
3242 "měli použít Správce zdrojů softwaru a tento zdroj odstranit\n"
3243 "a znovu přidat či jej jinak nastavit, nebo není tento\n"
3244 "instalační zdroj dostupný a měli byste to zkusit\n"
3245 "později."
3246
3247 #: ../rpmdrake.pm:823
3248 #, c-format
3249 msgid "Update media"
3250 msgstr "Aktualizovat zdroje"
3251
3252 #: ../rpmdrake.pm:828
3253 #, c-format
3254 msgid ""
3255 "No active medium found. You must enable some media to be able to update them."
3256 msgstr ""
3257 "Nebyl nalezen žádný aktivní zdroj. Aby bylo možné zdroje aktualizovat, "
3258 "musíte některé z nich povolit."
3259
3260 #: ../rpmdrake.pm:835
3261 #, c-format
3262 msgid "Select the media you wish to update:"
3263 msgstr "Vyberte zdroje, které si přejete aktualizovat:"
3264
3265 #: ../rpmdrake.pm:881
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "Unable to update medium; it will be automatically disabled.\n"
3269 "\n"
3270 "Errors:\n"
3271 "%s"
3272 msgstr ""
3273 "Nelze aktualizovat zdroj, bude automaticky vypnut.\n"
3274 "\n"
3275 "Chyby:\n"
3276 "%s"
3277
3278 #: ../rpmdrake.pm:902 ../rpmdrake.pm:913
3279 #, c-format
3280 msgid ""
3281 "Unable to add medium, errors reported:\n"
3282 "\n"
3283 "%s"
3284 msgstr ""
3285 "Nelze přidat zdroj, byly nahlášeny chyby:\n"
3286 "\n"
3287 "%s"
3288
3289 #: ../rpmdrake.pm:925
3290 #, c-format
3291 msgid "Unable to create medium."
3292 msgstr "Nelze vytvořit zdroj."
3293
3294 #: ../rpmdrake.pm:930
3295 #, c-format
3296 msgid "Failure when adding medium"
3297 msgstr "Nepodařilo se přidat médium"
3298
3299 #: ../rpmdrake.pm:931
3300 #, c-format
3301 msgid ""
3302 "There was a problem adding medium:\n"
3303 "\n"
3304 "%s"
3305 msgstr ""
3306 "Při pokusu o přidání zdroje nastaly problémy:\n"
3307 "\n"
3308 "%s"
3309
3310 #: ../rpmdrake.pm:944
3311 #, c-format
3312 msgid ""
3313 "Your medium `%s', used for updates, does not match the version of %s you're "
3314 "running (%s).\n"
3315 "It will be disabled."
3316 msgstr ""
3317 "Váš zdroj \"%s\", který se používá pro aktualizace, neodpovídá verzi "
3318 "distribuce %s, která právě běží (%s).\n"
3319 "Tento zdroj bude vypnut."
3320
3321 #: ../rpmdrake.pm:947
3322 #, c-format
3323 msgid ""
3324 "Your medium `%s', used for updates, does not match the version of Mageia "
3325 "you're running (%s).\n"
3326 "It will be disabled."
3327 msgstr ""
3328 "Váš zdroj \"%s\", který se používá pro aktualizace, neodpovídá verzi "
3329 "Mageia, která právě běží (%s).\n"
3330 "Tento zdroj bude vypnut."
3331
3332 #: ../rpmdrake.pm:978
3333 #, c-format
3334 msgid "Help launched in background"
3335 msgstr "Nápověda spuštěna v pozadí"
3336
3337 #: ../rpmdrake.pm:979
3338 #, c-format
3339 msgid ""
3340 "The help window has been started, it should appear shortly on your desktop."
3341 msgstr ""
3342 "Okno s nápovědou bylo spuštěno, po chvíli by se mělo objevit na vaší ploše."
3343
3344 #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:1
3345 msgid "A graphical front end for browsing installed & available packages"
3346 msgstr "Grafický nástroj pro prohlížení instalovaných a dostupných balíčků"
3347
3348 #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:2
3349 msgid "Browse Available Software"
3350 msgstr "Prohlížet dostupný software"
3351
3352 #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:1
3353 msgid "A graphical front end for installing, removing and updating packages"
3354 msgstr "Grafický nástroj pro instalaci, odstranění a aktualizaci balíčků"
3355
3356 #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:2
3357 msgid "Install & Remove Software"
3358 msgstr "Instalovat a odebrat software"
3359
3360 #: ../data/rpmdrake-sources.desktop.in.h:1
3361 msgid "Software Media Manager"
3362 msgstr "Správce zdrojů softwaru"
3363
3364 #: ../mime/gurpmi.addmedia.desktop.in.h:1
3365 msgid "Add urpmi media"
3366 msgstr "Přidat zdroj urpmi"
3367
3368 #: ../mime/x-urpmi-media.desktop.in.h:1
3369 msgid "Urpmi medium info"
3370 msgstr "Informace o zdroji urpmi"
3371
3372 #~ msgid " --root force to run as root"
3373 #~ msgstr " --root vynutí si spuštění pod uživatelem root"
3374
3375 #~ msgid "(Deprecated)"
3376 #~ msgstr "(Nepodporovaný)"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28