/[soft]/rpmdrake/trunk/po/sl.po
ViewVC logotype

Diff of /rpmdrake/trunk/po/sl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1762 by obgr_seneca, Sat May 28 12:58:57 2011 UTC revision 1763 by filip, Fri Jul 15 19:38:32 2011 UTC
# Line 1  Line 1 
 # translation of sl.po to Slovenian  
 #  
 # Latest versions of po files are at http://www.mandrivalinux.com/l10n/sl.php3  
 #  
 # DrakeLogo translation for slovenian language.  
1  # Copyright (C) 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.  # Copyright (C) 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
2  #  #
3  # Alen Salamun <alien@alienworld.org>, 2000.  # Alen Salamun <alien@alienworld.org>, 2000.
# Line 12  Line 7 
7  # Matjaž Kaše <matjaz.kase@g-kabel.si>, 2005.  # Matjaž Kaše <matjaz.kase@g-kabel.si>, 2005.
8  # Matjaž Kaše <matjaz.kase@telemach.net>, 2006.  # Matjaž Kaše <matjaz.kase@telemach.net>, 2006.
9  # Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.  # Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
10    # Filip Komar <filip.komar@gmail.com>, 2011.
11  msgid ""  msgid ""
12  msgstr ""  msgstr ""
13  "Project-Id-Version: sl\n"  "Project-Id-Version: rpmdrake\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"  
14  "POT-Creation-Date: 2011-04-28 09:06+0200\n"  "POT-Creation-Date: 2011-04-28 09:06+0200\n"
15  "PO-Revision-Date: 2010-05-09 20:36+0200\n"  "PO-Revision-Date: 2011-07-15 16:48+0000\n"
16  "Last-Translator: Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"  "Last-Translator: Filip Komar <filip.komar@gmail.com>\n"
17  "Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"  "Language-Team: Translation list <mageia-i18n@mageia.org>\n"
 "Language: sl\n"  
18  "MIME-Version: 1.0\n"  "MIME-Version: 1.0\n"
19  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21  "X-Generator: Lokalize 1.0\n"  "Language: sl\n"
22  "Plural-Forms:  nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "  "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3)\n"
 "n%100==4 ? 2 : 3);\n"  
23    
24  #: ../MageiaUpdate:102 ../Rpmdrake/gui.pm:990  #: ../MageiaUpdate:102 ../Rpmdrake/gui.pm:990
25  #, c-format  #, c-format
# Line 122  msgstr "NFS" Line 115  msgstr "NFS"
115  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:68  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:68
116  #, c-format  #, c-format
117  msgid "Removable"  msgid "Removable"
118  msgstr "Izmenljivo"  msgstr "Odstranljiv"
119    
120  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:69  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:69
121  #, c-format  #, c-format
# Line 152  msgid "" Line 145  msgid ""
145  "set\n"  "set\n"
146  "of sources."  "of sources."
147  msgstr ""  msgstr ""
148  "Da bi ostal vaš sistem varen in zanesljiv morate nastaviti vsaj vire za "  "Da bi ostal vaš sistem varen in zanesljiv morate nastaviti vsaj vire za uradne\n"
149  "uradne varnostne in\n"  "varnostne in stabilnostne popravke. Odločite se lahko tudi za poln nabor virov,\n"
150  "stabilnostne popravke. Odločite se lahko tudi za poln nabor virov, ki "  "ki vsebuje vse uradne vire distribucije Mageia. S tem imate dostop do več programov,\n"
151  "vsebuje vse uradne vire\n"  "kakor jih je možno spraviti na DVD ali CD-je. Izberite, ali bi radi nastavili le\n"
152  "distribucije Mageia. S tem imate dostop do več programov, kakor pa jih je "  "vire za posodabljanje ali celoten nabor virov."
 "možno spraviti\n"  
 "na DVD ali CD-je. Izberite, ali bi radi nastavili le vire za posodabljanje "  
 "ali bi radi celoten nabor virov"  
153    
154  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122
155  #, c-format  #, c-format
156  msgid "Full set of sources"  msgid "Full set of sources"
157  msgstr "Celoten nabor"  msgstr "Celoten nabor virov"
158    
159  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122
160  #, c-format  #, c-format
161  msgid "Update sources only"  msgid "Update sources only"
162  msgstr "Samo posodobitve"  msgstr "Samo viri s posodobitvami"
163    
164  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:135  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:135
165  #, fuzzy, c-format  #, c-format
166  msgid ""  msgid ""
167  "This will attempt to install all official sources corresponding to your\n"  "This will attempt to install all official sources corresponding to your\n"
168  "distribution (%s).\n"  "distribution (%s).\n"
# Line 185  msgstr "" Line 175  msgstr ""
175  "Poskus nastavitve vseh uradnih virov za vašo\n"  "Poskus nastavitve vseh uradnih virov za vašo\n"
176  "distribucijo (%s).\n"  "distribucijo (%s).\n"
177  "\n"  "\n"
178  "Za prenos seznama zrcalnih strežnikov se je potrebno povezati z\n"  "Za prenos seznama zrcalnih strežnikov se je potrebno povezati s\n"
179  "Mandrivino spletno stranjo. Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno "  "spletno stranjo Mageia. Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.\n"
 "povezavo.\n"  
180  "\n"  "\n"
181  "Nadaljevanje?"  "Nadaljevanje?"
182    
183  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:145 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:160  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:145 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:160
184  #, c-format  #, c-format
185  msgid "Please wait, adding media..."  msgid "Please wait, adding media..."
186  msgstr "Prosimo, počakajte. Dodajanje vira ..."  msgstr "Počakajte. Dodajanje vira ..."
187    
188  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:168  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:168
189  #, c-format  #, c-format
# Line 209  msgstr "Krajevne datoteke" Line 198  msgstr "Krajevne datoteke"
198  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:172  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:172
199  #, c-format  #, c-format
200  msgid "Medium path:"  msgid "Medium path:"
201  msgstr "Pot:"  msgstr "Pot do vira:"
202    
203  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:173  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:173
204  #, c-format  #, c-format
# Line 235  msgstr "Strežnik HTTP " Line 224  msgstr "Strežnik HTTP "
224  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176
225  #, c-format  #, c-format
226  msgid "Removable device (CD-ROM, DVD, ...)"  msgid "Removable device (CD-ROM, DVD, ...)"
227  msgstr "Izmenljiv nosilec (CD-ROM, DVD, ...)"  msgstr "Odstranljiv nosilec (CD-ROM, DVD, ...)"
228    
229  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176
230  #, c-format  #, c-format
# Line 245  msgstr "Pot ali priklopna točka:" Line 234  msgstr "Pot ali priklopna točka:"
234  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:194  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:194
235  #, c-format  #, c-format
236  msgid "Browse..."  msgid "Browse..."
237  msgstr "Brskaj..."  msgstr "Brskaj ..."
238    
239  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:221  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:221
240  #, c-format  #, c-format
# Line 261  msgstr "Geslo:" Line 250  msgstr "Geslo:"
250  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:227  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:227
251  #, c-format  #, c-format
252  msgid "Medium name:"  msgid "Medium name:"
253  msgstr "Ime:"  msgstr "Ime vira:"
254    
255  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:233  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:233
256  #, c-format  #, c-format
# Line 271  msgstr "Ustvarjanje vira za celotno dist Line 260  msgstr "Ustvarjanje vira za celotno dist
260  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:242  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:242
261  #, c-format  #, c-format
262  msgid "Tag this medium as an update medium"  msgid "Tag this medium as an update medium"
263  msgstr "Preišči vir za posodobitve"  msgstr "Označi ta vir kot vir za posodobitve"
264    
265  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:252  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:252
266  #, c-format  #, c-format
# Line 367  msgstr "Program za prenašanje:" Line 356  msgstr "Program za prenašanje:"
356  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:367  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:367
357  #, c-format  #, c-format
358  msgid "XML meta-data download policy:"  msgid "XML meta-data download policy:"
359  msgstr "Način prenosa podatkov o paketih:"  msgstr "Način prenosa dodatnih podatkov o paketih:"
360    
361  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:374  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:374
362  #, c-format  #, c-format
363  msgid ""  msgid ""
364  "For remote media, specify when XML meta-data (file lists, changelogs & "  "For remote media, specify when XML meta-data (file lists, changelogs & "
365  "informations) are downloaded."  "informations) are downloaded."
366  msgstr ""  msgstr "Določite, kdaj naj se z oddaljenih virov prenesejo dodatni podatki o paketih. Ti podatki so: seznam datotek, dnevnik sprememb in podrobnosti."
 "Določite, kdaj naj se prenesejo podatki o paketih, za oddaljene vire. "  
 "Podatki so: seznam datotek, dnevnik sprememb in podrobnosti)."  
367    
368  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:377  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:377
369  #, c-format  #, c-format
370  msgid "For remote media, XML meta-data are never downloaded."  msgid "For remote media, XML meta-data are never downloaded."
371  msgstr "Za oddaljene vire se podatki o paketih ne prenesejo nikoli."  msgstr "Za oddaljene vire se dodatni podatki o paketih nikoli ne prenesejo."
372    
373  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:380  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:380
374  #, c-format  #, c-format
# Line 391  msgstr "(to je privzeto)" Line 378  msgstr "(to je privzeto)"
378  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:381  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:381
379  #, c-format  #, c-format
380  msgid "The specific XML info file is downloaded when clicking on package."  msgid "The specific XML info file is downloaded when clicking on package."
381  msgstr "Ustrezna datoteka s podatki se prenese, ko kliknete na paket."  msgstr "Ustrezna datoteka z dodatnimi podatki se prenese ob kliku na paket."
382    
383  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:384  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:384
384  #, c-format  #, c-format
385  msgid ""  msgid ""
386  "Updating media implies updating XML info files already required at least "  "Updating media implies updating XML info files already required at least "
387  "once."  "once."
388  msgstr ""  msgstr "Posodabljanje virov vključuje posodabljanje datotek z dodatnimi podatki o paketih, ki so bile že zahtevane."
 "Posodabljanje virov vključuje posodabljanje datotek s podatki o paketih, ki "  
 "so bile zahtevane vsaj enkrat."  
389    
390  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:387  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:387
391  #, c-format  #, c-format
392  msgid "All XML info files are downloaded when adding or updating media."  msgid "All XML info files are downloaded when adding or updating media."
393  msgstr ""  msgstr "Vse datoteke z dodatnimi podatki o paketih se prenesejo pri dodajanju ali posodabljanju virov."
 "Vse datoteke s podatki o paketih se prenesejo pri dodajanju ali "  
 "posodabljanju vira."  
394    
395  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:416  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:416
396  #, c-format  #, c-format
# Line 427  msgstr "Ali ste prepričani, da želite Line 410  msgstr "Ali ste prepričani, da želite
410  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:425  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:425
411  #, c-format  #, c-format
412  msgid "Please wait, removing medium..."  msgid "Please wait, removing medium..."
413  msgstr "Prosimo, počakajte. Odstranjevanje vira ..."  msgstr "Počakajte. Odstranjevanje vira ..."
414    
415  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:473  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:473
416  #, c-format  #, c-format
# Line 442  msgstr "Urejanje vira »%s«:" Line 425  msgstr "Urejanje vira »%s«:"
425  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:484  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:484
426  #, c-format  #, c-format
427  msgid "Downloader:"  msgid "Downloader:"
428  msgstr "Prenašalnik:"  msgstr "Program za prejemanje:"
429    
430  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:496  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:496
431  #, c-format  #, c-format
# Line 452  msgstr "Shrani spremembe" Line 435  msgstr "Shrani spremembe"
435  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:505  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:505
436  #, c-format  #, c-format
437  msgid "Proxy..."  msgid "Proxy..."
438  msgstr "Posrednik..."  msgstr "Posredniški strežnik ..."
439    
440  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:517  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:517
441  #, c-format  #, c-format
442  msgid "You need to insert the medium to continue"  msgid "You need to insert the medium to continue"
443  msgstr "Za nadaljevanje morate vstaviti nosilec podatkov"  msgstr "Za nadaljevanje morate vstaviti nosilec podatkov oziroma vir"
444    
445  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:518  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:518
446  #, c-format  #, c-format
# Line 468  msgstr "Da bi shranili spremembe, morate Line 451  msgstr "Da bi shranili spremembe, morate
451  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:553  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:553
452  #, c-format  #, c-format
453  msgid "Configure proxies"  msgid "Configure proxies"
454  msgstr "Nastavite posrednikov"  msgstr "Nastavite posredniške strežnike"
455    
456  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:566  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:566
457  #, c-format  #, c-format
458  msgid "Proxy settings for media \"%s\""  msgid "Proxy settings for media \"%s\""
459  msgstr "Nastavitve posrednika za vir »%s«"  msgstr "Nastavitve posredniškega strežnika za vir »%s«"
460    
461  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:567  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:567
462  #, c-format  #, c-format
463  msgid "Global proxy settings"  msgid "Global proxy settings"
464  msgstr "Globalne nastavitve posrednika"  msgstr "Globalne nastavitve posredniškega strežnika"
465    
466  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:569  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:569
467  #, c-format  #, c-format
468  msgid ""  msgid ""
469  "If you need a proxy, enter the hostname and an optional port (syntax: "  "If you need a proxy, enter the hostname and an optional port (syntax: "
470  "<proxyhost[:port]>):"  "<proxyhost[:port]>):"
471  msgstr ""  msgstr "Če potrebujete posredniški strežnik (proxy), vpišite ime gostitelja in vrata (primer: <ime gostitelja[:vrata]>):"
 "Če potrebujete posrednika (proxy), vpišite ime gostitelja in vrata (primer: "  
 "<ime gostitelja[:port]>):"  
472    
473  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:572  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:572
474  #, c-format  #, c-format
475  msgid "Proxy hostname:"  msgid "Proxy hostname:"
476  msgstr "Ime gostitelja posrednika (hostname):"  msgstr "Gostiteljsko ime posredniškega strežnika (hostname):"
477    
478  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:575  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:575
479  #, c-format  #, c-format
480  msgid "You may specify a user/password for the proxy authentication:"  msgid "You may specify a user/password for the proxy authentication:"
481  msgstr "Lahko določite uporabnika/geslo za overjanje posrednika:"  msgstr "Lahko določite uporabnika/geslo za overjanje na posredniškem strežniku:"
482    
483  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:578  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:578
484  #, c-format  #, c-format
# Line 522  msgstr "Dodaj omejitev vira" Line 503  msgstr "Dodaj omejitev vira"
503  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:698  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:698
504  #, c-format  #, c-format
505  msgid "Choose a medium for adding in the media limit:"  msgid "Choose a medium for adding in the media limit:"
506  msgstr "Izberite vir, bi bo dodajan med omejene vire:"  msgstr "Izberite vir, ki ga želite dodati med omejene vire:"
507    
508  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715
509  #, c-format  #, c-format
# Line 532  msgstr "Dodaj gostitelja" Line 513  msgstr "Dodaj gostitelja"
513  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715
514  #, c-format  #, c-format
515  msgid "Type in the hostname or IP address of the host to add:"  msgid "Type in the hostname or IP address of the host to add:"
516  msgstr "Vpišite ime ali IP naslov gostitelja, ki ga dodajate:"  msgstr "Vpišite ime ali naslov IP gostitelja, ki ga dodajate:"
517    
518  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:729  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:729
519  #, c-format  #, c-format
# Line 607  msgstr "(noben)" Line 588  msgstr "(noben)"
588  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:816  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:816
589  #, c-format  #, c-format
590  msgid "Edit..."  msgid "Edit..."
591  msgstr "Uredi..."  msgstr "Uredi ..."
592    
593  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:824  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:824
594  #, c-format  #, c-format
595  msgid "Add..."  msgid "Add..."
596  msgstr "Dodaj..."  msgstr "Dodaj ..."
597    
598  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:840  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:840
599  #, c-format  #, c-format
# Line 634  msgstr "Ključi" Line 615  msgstr "Ključi"
615  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:876  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:876
616  #, c-format  #, c-format
617  msgid "no name found, key doesn't exist in rpm keyring!"  msgid "no name found, key doesn't exist in rpm keyring!"
618  msgstr ""  msgstr "ni mogoče najti nobenega imena, ključ v zbirki ključev rpm ne obstaja!"
 "nobenega imena ni mogoče najti, ključ v rpm obesku za ključe ne obstaja!"  
619    
620  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896
621  #, c-format  #, c-format
# Line 645  msgstr "Dodaj ključ" Line 625  msgstr "Dodaj ključ"
625  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896
626  #, c-format  #, c-format
627  msgid "Choose a key for adding to the medium %s"  msgid "Choose a key for adding to the medium %s"
628  msgstr "Izberite ključ za dodajanje viru: %s"  msgstr "Izberite ključ za dodajanje viru %s"
629    
630  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:915  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:915
631  #, c-format  #, c-format
# Line 664  msgstr "" Line 644  msgstr ""
644  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:955 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1132  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:955 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1132
645  #, c-format  #, c-format
646  msgid "Configure media"  msgid "Configure media"
647  msgstr "Nastavi vir"  msgstr "Nastavi vire"
648    
649  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:962 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:962 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
650  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
# Line 687  msgstr "<control>U" Line 667  msgstr "<control>U"
667  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964
668  #, c-format  #, c-format
669  msgid "/Add a specific _media mirror"  msgid "/Add a specific _media mirror"
670  msgstr "/Dodaj specifičen _zrcalni strežnik vira"  msgstr "/Dodaj določen _zrcalni strežnik vira"
671    
672  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964
673  #, c-format  #, c-format
# Line 756  msgstr "<control>P" Line 736  msgstr "<control>P"
736  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971
737  #, c-format  #, c-format
738  msgid "/P_roxy"  msgid "/P_roxy"
739  msgstr "/P_osrednik"  msgstr "/P_osredniški strežnik"
740    
741  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971
742  #, c-format  #, c-format
# Line 773  msgstr "/_Pomoč" Line 753  msgstr "/_Pomoč"
753  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:974 ../rpmdrake:614  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:974 ../rpmdrake:614
754  #, c-format  #, c-format
755  msgid "/_Report Bug"  msgid "/_Report Bug"
756  msgstr "/Po_ročaj o hrošču"  msgstr "/Po_ročaj o napaki"
757    
758  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:976 ../rpmdrake:616  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:976 ../rpmdrake:616
759  #, c-format  #, c-format
760  msgid "/_About..."  msgid "/_About..."
761  msgstr "/_O..."  msgstr "/_O ..."
762    
763  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:979 ../rpmdrake:619  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:979 ../rpmdrake:619
764  #, c-format  #, c-format
765  msgid "Rpmdrake"  msgid "Rpmdrake"
766  msgstr "RPMDrake"  msgstr "Rpmdrake"
767    
768  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:981 ../rpmdrake:621  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:981 ../rpmdrake:621
769  #, c-format  #, c-format
770  msgid "Copyright (C) %s by Mandriva"  msgid "Copyright (C) %s by Mandriva"
771  msgstr "Avtorske pravice © %s, Mandriva"  msgstr "Avtorske pravice (C) %s, Mandriva"
772    
773  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:983 ../rpmdrake:623  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:983 ../rpmdrake:623
774  #, c-format  #, c-format
775  msgid "Rpmdrake is Mageia package management tool."  msgid "Rpmdrake is Mageia package management tool."
776  msgstr "RPMDrake je Mageia orodje za upravljanje s programskimi paketi "  msgstr "Rpmdrake je Mageiino orodje za upravljanje s programskimi paketi "
777    
778  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:985 ../rpmdrake:625  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:985 ../rpmdrake:625
779  #, c-format  #, c-format
780  msgid "Mageia"  msgid "Mageia"
781  msgstr "Mageia"  msgstr "Mageia"
782    
783  #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith <jsmith@nowhere.com>")  #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith
784  #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith <jsmith@nowhere.com>")  #. <jsmith@nowhere.com>")
785    #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith
786    #. <jsmith@nowhere.com>")
787  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:990 ../rpmdrake:630  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:990 ../rpmdrake:630
788  #, c-format  #, c-format
789  msgid "_: Translator(s) name(s) & email(s)\n"  msgid "_: Translator(s) name(s) & email(s)\n"
790  msgstr "Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"  msgstr ""
791    "Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"
792    "Filip Komar <filip.komar@gmail.com>\n"
793    
794  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1045 ../Rpmdrake/pkg.pm:253  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1045 ../Rpmdrake/pkg.pm:253
795  #, c-format  #, c-format
# Line 825  msgstr "Vrsta" Line 809  msgstr "Vrsta"
809  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1079  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1079
810  #, c-format  #, c-format
811  msgid "This medium needs to be updated to be usable. Update it now ?"  msgid "This medium needs to be updated to be usable. Update it now ?"
812  msgstr "Da bi lahko uporabili ta vir, gaje potrebno posodobiti. Posodobitev?"  msgstr "Da bi lahko uporabili ta vir, ga je potrebno posodobiti. Posodobitev?"
813    
814  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1105  #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1105
815  #, c-format  #, c-format
# Line 851  msgid "" Line 835  msgid ""
835  "manager on another desktop, or are you currently installing\n"  "manager on another desktop, or are you currently installing\n"
836  "packages as well?)."  "packages as well?)."
837  msgstr ""  msgstr ""
838  "Zbirka podatkov o paketih je zaklenjena. Zaprite vse\n"  "Podatkovna zbirka o paketih je zaklenjena. Zaprite vse\n"
839  "programe, ki uporabljajo podatkovno zbirko paketov (je mogoče\n"  "programe, ki jo uporabljajo (je mogoče na drugem namizju\n"
840  "na drugem namizju odprt še en upravitelj virov, ali zdaj\n"  "odprt še en upravitelj virov, ali zdaj nameščate pakete?)."
 "nameščate pakete?)."  
841    
842  #: ../Rpmdrake/formatting.pm:102  #: ../Rpmdrake/formatting.pm:102
843  #, c-format  #, c-format
# Line 884  msgstr "Rezultati iskanja" Line 867  msgstr "Rezultati iskanja"
867  #: ../Rpmdrake/gui.pm:78  #: ../Rpmdrake/gui.pm:78
868  #, c-format  #, c-format
869  msgid "Search results (none)"  msgid "Search results (none)"
870  msgstr "Rezultati iskanja (brez)"  msgstr "Ni rezultatov iskanja"
871    
872  #: ../Rpmdrake/gui.pm:124 ../Rpmdrake/gui.pm:323 ../Rpmdrake/gui.pm:325  #: ../Rpmdrake/gui.pm:124 ../Rpmdrake/gui.pm:323 ../Rpmdrake/gui.pm:325
873  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:171  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:171
# Line 905  msgstr "Brez opisa" Line 888  msgstr "Brez opisa"
888  #: ../Rpmdrake/gui.pm:161  #: ../Rpmdrake/gui.pm:161
889  #, c-format  #, c-format
890  msgid "It is <b>not supported</b> by Mageia."  msgid "It is <b>not supported</b> by Mageia."
891  msgstr "<b>Ni podprt</b> s strani Mageia."  msgstr "Mageia ga <b>ne podpira</b>."
892    
893  #: ../Rpmdrake/gui.pm:162  #: ../Rpmdrake/gui.pm:162
894  #, c-format  #, c-format
# Line 915  msgstr "Lahko <b>poškoduje</b> vaš sis Line 898  msgstr "Lahko <b>poškoduje</b> vaš sis
898  #: ../Rpmdrake/gui.pm:164  #: ../Rpmdrake/gui.pm:164
899  #, c-format  #, c-format
900  msgid "This package is not free software"  msgid "This package is not free software"
901  msgstr "Ta paket ni prost in odprto-kodni program"  msgstr "Ta paket ni na voljo z odprto kodo"
902    
903  #: ../Rpmdrake/gui.pm:167  #: ../Rpmdrake/gui.pm:167
904  #, fuzzy, c-format  #, c-format
905  msgid "This package contains a new version that was backported."  msgid "This package contains a new version that was backported."
906  msgstr "Ta paket vsebuje novo različico, ki je prenesena iz novejše Mandrive."  msgstr "Ta paket vsebuje novo različico, ki je bila navzdol prikrojena (backported)."
907    
908  #: ../Rpmdrake/gui.pm:171  #: ../Rpmdrake/gui.pm:171
909  #, c-format  #, c-format
# Line 930  msgstr "Ta paket je potencialni kandidat Line 913  msgstr "Ta paket je potencialni kandidat
913  #: ../Rpmdrake/gui.pm:176  #: ../Rpmdrake/gui.pm:176
914  #, c-format  #, c-format
915  msgid "This is an official update which is supported by Mageia."  msgid "This is an official update which is supported by Mageia."
916  msgstr "To je uradna posodobitev, ki je podprta s strani Mageia."  msgstr "To je uradna posodobitev, ki jo podpira Mageia."
917    
918  #: ../Rpmdrake/gui.pm:177  #: ../Rpmdrake/gui.pm:177
919  #, fuzzy, c-format  #, c-format
920  msgid "This is an unofficial update."  msgid "This is an unofficial update."
921  msgstr "To je neuradna posodobitev, ki <b>ni podprta</b> s strani Mandrive."  msgstr "To je neuradna posodobitev."
922    
923  #: ../Rpmdrake/gui.pm:181  #: ../Rpmdrake/gui.pm:181
924  #, c-format  #, c-format
925  msgid "This is an official package supported by Mageia"  msgid "This is an official package supported by Mageia"
926  msgstr "To je uradni paket, ki je podprt s strani Mageia"  msgstr "To je uradno podprt paket s strani Mageiie "
927    
928  #: ../Rpmdrake/gui.pm:198  #: ../Rpmdrake/gui.pm:198
929  #, c-format  #, c-format
# Line 950  msgstr "Opomba: " Line 933  msgstr "Opomba: "
933  #: ../Rpmdrake/gui.pm:200 ../Rpmdrake/gui.pm:341  #: ../Rpmdrake/gui.pm:200 ../Rpmdrake/gui.pm:341
934  #, c-format  #, c-format
935  msgid "Importance: "  msgid "Importance: "
936  msgstr "Pomembnost:"  msgstr "Pomembnost: "
937    
938  #: ../Rpmdrake/gui.pm:201 ../Rpmdrake/gui.pm:349  #: ../Rpmdrake/gui.pm:201 ../Rpmdrake/gui.pm:349
939  #, c-format  #, c-format
# Line 1000  msgstr "Nove odvisnosti:" Line 983  msgstr "Nove odvisnosti:"
983  #: ../Rpmdrake/gui.pm:243  #: ../Rpmdrake/gui.pm:243
984  #, c-format  #, c-format
985  msgid "No non installed dependency."  msgid "No non installed dependency."
986  msgstr "Brez ne-nameščenih odvisnosti."  msgstr "Vse odvisnosti so nameščene."
987    
988  #: ../Rpmdrake/gui.pm:266  #: ../Rpmdrake/gui.pm:266
989  #, c-format  #, c-format
# Line 1040  msgstr "Ime: " Line 1023  msgstr "Ime: "
1023  #: ../Rpmdrake/gui.pm:345  #: ../Rpmdrake/gui.pm:345
1024  #, c-format  #, c-format
1025  msgid "Summary: "  msgid "Summary: "
1026  msgstr "Povzetek:"  msgstr "Povzetek: "
1027    
1028  #: ../Rpmdrake/gui.pm:351  #: ../Rpmdrake/gui.pm:351
1029  #, c-format  #, c-format
# Line 1093  msgid "" Line 1076  msgid ""
1076  "The \"%s\" package is in urpmi skip list.\n"  "The \"%s\" package is in urpmi skip list.\n"
1077  "Do you want to select it anyway?"  "Do you want to select it anyway?"
1078  msgstr ""  msgstr ""
1079  "Paket »%s« je na seznamu za izpust.\n"  "Paket »%s« je na seznamu za preskok.\n"
1080  "Ali ga kljub temu želite izbrati?"  "Ali ga kljub temu želite izbrati?"
1081    
1082  #: ../Rpmdrake/gui.pm:572 ../Rpmdrake/pkg.pm:685  #: ../Rpmdrake/gui.pm:572 ../Rpmdrake/pkg.pm:685
# Line 1101  msgstr "" Line 1084  msgstr ""
1084  msgid ""  msgid ""
1085  "Rpmdrake or one of its priority dependencies needs to be updated first. "  "Rpmdrake or one of its priority dependencies needs to be updated first. "
1086  "Rpmdrake will then restart."  "Rpmdrake will then restart."
1087  msgstr ""  msgstr "Najprej je potrebno posodobiti Rpmdrake ali pa eno izmed prednostnih odvisnosti. Rpmdrake se bo po tem ponovno zagnal."
 "Najprej je potrebno posodobiti RPMDrake ali pa eno izmed prednostnih "  
 "odvisnosti. RPMDrake se bo po tem ponovno zagnal."  
1088    
1089  #: ../Rpmdrake/gui.pm:699 ../Rpmdrake/gui.pm:729 ../Rpmdrake/gui.pm:731  #: ../Rpmdrake/gui.pm:699 ../Rpmdrake/gui.pm:729 ../Rpmdrake/gui.pm:731
1090  #, c-format  #, c-format
1091  msgid "More information on package..."  msgid "More information on package..."
1092  msgstr "Več informacij o paketu..."  msgstr "Več informacij o paketu ..."
1093    
1094  #: ../Rpmdrake/gui.pm:701  #: ../Rpmdrake/gui.pm:701
1095  #, c-format  #, c-format
# Line 1118  msgstr "Izberite" Line 1099  msgstr "Izberite"
1099  #: ../Rpmdrake/gui.pm:702  #: ../Rpmdrake/gui.pm:702
1100  #, c-format  #, c-format
1101  msgid "The following package is needed:"  msgid "The following package is needed:"
1102  msgstr "Potreben je sledeči paket:"  msgstr "Potrebovan je naslednji paket:"
1103    
1104  #: ../Rpmdrake/gui.pm:702  #: ../Rpmdrake/gui.pm:702
1105  #, c-format  #, c-format
1106  msgid "One of the following packages is needed:"  msgid "One of the following packages is needed:"
1107  msgstr "Potreben je eden od sledečih paketov:"  msgstr "Potrebovan je eden od naslednjih paketov:"
1108    
1109  #. -PO: Keep it short, this is gonna be on a button  #. -PO: Keep it short, this is gonna be on a button
1110  #: ../Rpmdrake/gui.pm:717 ../Rpmdrake/gui.pm:722  #: ../Rpmdrake/gui.pm:717 ../Rpmdrake/gui.pm:722
# Line 1144  msgstr "Preverjanje odvisnosti za paket Line 1125  msgstr "Preverjanje odvisnosti za paket
1125  #: ../Rpmdrake/gui.pm:757  #: ../Rpmdrake/gui.pm:757
1126  #, c-format  #, c-format
1127  msgid "Some additional packages need to be removed"  msgid "Some additional packages need to be removed"
1128  msgstr "Nekaj dodatnih paketov je potrebno odstraniti"  msgstr "Odstraniti je potrebno nekaj dodatnih paketov "
1129    
1130  #: ../Rpmdrake/gui.pm:768  #: ../Rpmdrake/gui.pm:768
1131  #, c-format  #, c-format
1132  msgid ""  msgid ""
1133  "Because of their dependencies, the following package(s) also need to be "  "Because of their dependencies, the following package(s) also need to be "
1134  "removed:"  "removed:"
1135  msgstr ""  msgstr "Zaradi njihovih odvisnosti je potrebno odstraniti tudi  naslednje pakete:"
 "Zaradi njihovih odvisnosti je potrebno odstraniti tudi  naslednje pakete:"  
1136    
1137  #: ../Rpmdrake/gui.pm:773  #: ../Rpmdrake/gui.pm:773
1138  #, c-format  #, c-format
# Line 1177  msgid "" Line 1157  msgid ""
1157  msgstr ""  msgstr ""
1158  "Zaradi njihovih odvisnosti naslednjih paketov ni mogoče izbrati:\n"  "Zaradi njihovih odvisnosti naslednjih paketov ni mogoče izbrati:\n"
1159  "\n"  "\n"
   
1160  #: ../Rpmdrake/gui.pm:812  #: ../Rpmdrake/gui.pm:812
1161  #, c-format  #, c-format
1162  msgid "Additional packages needed"  msgid "Additional packages needed"
# Line 1190  msgid "" Line 1169  msgid ""
1169  "installed:\n"  "installed:\n"
1170  "\n"  "\n"
1171  msgstr ""  msgstr ""
1172  "Da bi zadostili odvisnosti, je potrebno namestiti\n"  "Da bi zadostili odvisnostim, je potrebno namestiti\n"
1173  "naslednje pakete:\n"  "naslednje pakete:\n"
1174  "\n"  "\n"
1175    
# Line 1202  msgstr "Paketi v sporu" Line 1181  msgstr "Paketi v sporu"
1181  #: ../Rpmdrake/gui.pm:835  #: ../Rpmdrake/gui.pm:835
1182  #, c-format  #, c-format
1183  msgid "%s (belongs to the skip list)"  msgid "%s (belongs to the skip list)"
1184  msgstr "%s (pripada seznamu izpuščenih)"  msgstr "%s (pripada seznamu preskočenih datotek)"
1185    
1186  #: ../Rpmdrake/gui.pm:839  #: ../Rpmdrake/gui.pm:839
1187  #, c-format  #, c-format
# Line 1221  msgid "" Line 1200  msgid ""
1200  "\n"  "\n"
1201  "%s"  "%s"
1202  msgstr ""  msgstr ""
1203  "Oprostite, naslednjega paketa ni moč izbrati:\n"  "Žal naslednjega paketa ni moč izbrati:\n"
1204  "\n"  "\n"
1205  "%s"  "%s"
1206    
1207  #: ../Rpmdrake/gui.pm:842  #: ../Rpmdrake/gui.pm:842
1208  #, c-format  #, c-format
1209  msgid ""  msgid ""
1210  "Sorry, the following packages cannot be selected:\n"  "Sorry, the following packages can't be selected:\n"
1211  "\n"  "\n"
1212  "%s"  "%s"
1213  msgstr ""  msgstr ""
1214  "Oprostite, naslednjih paketov ni moč izbrati:\n"  "Žal naslednjih paketov ni moč izbrati:\n"
1215  "\n"  "\n"
1216  "%s"  "%s"
1217    
# Line 1278  msgid "" Line 1257  msgid ""
1257  msgstr ""  msgstr ""
1258  "Opozorilo: izgleda, da poskušate dodati toliko paketov,\n"  "Opozorilo: izgleda, da poskušate dodati toliko paketov,\n"
1259  "da bi lahko v datotečnem sistemu zmanjkalo prostega prostora\n"  "da bi lahko v datotečnem sistemu zmanjkalo prostega prostora\n"
1260  "med ali po namestitvi paketov, to je še posebej nevarno\n"  "med ali po namestitvi paketov. To je še posebej nevarno\n"
1261  "in bi moralo biti skrbno premišljeno.\n"  "in bi moralo biti skrbno premišljeno.\n"
1262    "\n"
1263  "Ali resnično želite namestiti vse izbrane pakete?"  "Ali resnično želite namestiti vse izbrane pakete?"
1264    
1265  #: ../Rpmdrake/gui.pm:940 ../Rpmdrake/open_db.pm:102  #: ../Rpmdrake/gui.pm:940 ../Rpmdrake/open_db.pm:102
# Line 1295  msgstr "Zgodila se je usodna napaka: %s. Line 1275  msgstr "Zgodila se je usodna napaka: %s.
1275  #: ../Rpmdrake/gui.pm:976  #: ../Rpmdrake/gui.pm:976
1276  #, c-format  #, c-format
1277  msgid "Please wait, listing packages..."  msgid "Please wait, listing packages..."
1278  msgstr "Prosimo, počakajte. Izpisovanje paketov ..."  msgstr "Počakajte. Izpisovanje paketov ..."
1279    
1280  #: ../Rpmdrake/gui.pm:989  #: ../Rpmdrake/gui.pm:989
1281  #, c-format  #, c-format
# Line 1375  msgstr "Računalniške knjige" Line 1355  msgstr "Računalniške knjige"
1355  #: ../Rpmdrake/icon.pm:44  #: ../Rpmdrake/icon.pm:44
1356  #, c-format  #, c-format
1357  msgid "Faqs"  msgid "Faqs"
1358  msgstr "FAQ (vprašanja)"  msgstr "FAQ (pogosta vprašanja)"
1359    
1360  #: ../Rpmdrake/icon.pm:45  #: ../Rpmdrake/icon.pm:45
1361  #, c-format  #, c-format
# Line 1395  msgstr "Komunikacije" Line 1375  msgstr "Komunikacije"
1375  #: ../Rpmdrake/icon.pm:49 ../Rpmdrake/icon.pm:53  #: ../Rpmdrake/icon.pm:49 ../Rpmdrake/icon.pm:53
1376  #, c-format  #, c-format
1377  msgid "Databases"  msgid "Databases"
1378  msgstr "Baze podatkov"  msgstr "Podatkovne zbirke"
1379    
1380  #: ../Rpmdrake/icon.pm:50 ../Rpmdrake/icon.pm:51 ../Rpmdrake/icon.pm:52  #: ../Rpmdrake/icon.pm:50 ../Rpmdrake/icon.pm:51 ../Rpmdrake/icon.pm:52
1381  #: ../Rpmdrake/icon.pm:53 ../Rpmdrake/icon.pm:54 ../Rpmdrake/icon.pm:55  #: ../Rpmdrake/icon.pm:53 ../Rpmdrake/icon.pm:54 ../Rpmdrake/icon.pm:55
# Line 1621  msgstr "IRC" Line 1601  msgstr "IRC"
1601  #: ../Rpmdrake/icon.pm:108  #: ../Rpmdrake/icon.pm:108
1602  #, c-format  #, c-format
1603  msgid "Instant messaging"  msgid "Instant messaging"
1604  msgstr "Takojšnje sporočanje"  msgstr "Hipno sporočanje (IM)"
1605    
1606  #: ../Rpmdrake/icon.pm:109 ../Rpmdrake/icon.pm:180  #: ../Rpmdrake/icon.pm:109 ../Rpmdrake/icon.pm:180
1607  #, c-format  #, c-format
# Line 1641  msgstr "Oddaljen dostop" Line 1621  msgstr "Oddaljen dostop"
1621  #: ../Rpmdrake/icon.pm:113  #: ../Rpmdrake/icon.pm:113
1622  #, c-format  #, c-format
1623  msgid "WWW"  msgid "WWW"
1624  msgstr "WWW"  msgstr "Splet (WWW)"
1625    
1626  #: ../Rpmdrake/icon.pm:114  #: ../Rpmdrake/icon.pm:114
1627  #, c-format  #, c-format
# Line 1908  msgstr "DNS/NIS" Line 1888  msgstr "DNS/NIS"
1888  #: ../Rpmdrake/icon.pm:178  #: ../Rpmdrake/icon.pm:178
1889  #, c-format  #, c-format
1890  msgid "Database"  msgid "Database"
1891  msgstr "Podatkovna baza"  msgstr "Podatkovna zbirka"
1892    
1893  #: ../Rpmdrake/icon.pm:179  #: ../Rpmdrake/icon.pm:179
1894  #, c-format  #, c-format
# Line 1945  msgstr "  --auto                 uporabi Line 1925  msgstr "  --auto                 uporabi
1925  msgid ""  msgid ""
1926  "  --changelog-first      display changelog before filelist in the "  "  --changelog-first      display changelog before filelist in the "
1927  "description window"  "description window"
1928  msgstr ""  msgstr "  --changelog-first      prikaže dnevnik sprememb (changelog) pred seznamom datotek v oknu za opis"
 "  --changelog-first      prikaže dnevnik sprememb (changelog) pred seznamom "  
 "datotek v oknu za opis"  
1929    
1930  #: ../Rpmdrake/init.pm:52  #: ../Rpmdrake/init.pm:52
1931  #, c-format  #, c-format
# Line 1958  msgstr "  --media=vir1,..    omejitev na Line 1936  msgstr "  --media=vir1,..    omejitev na
1936  #, c-format  #, c-format
1937  msgid ""  msgid ""
1938  "  --merge-all-rpmnew     propose to merge all .rpmnew/.rpmsave files found"  "  --merge-all-rpmnew     propose to merge all .rpmnew/.rpmsave files found"
1939  msgstr ""  msgstr " --merge-all-rpmnew     predlagaj združitev vseh najdenih datotek .rpmnew/.rpmsave"
 " --merge-all-rpmnew     predlagaj za združitev vseh najdenih datotek ."  
 "rpmnew/.rpmsave"  
1940    
1941  #: ../Rpmdrake/init.pm:54  #: ../Rpmdrake/init.pm:54
1942  #, c-format  #, c-format
1943  msgid "  --mode=MODE            set mode (install (default), remove, update)"  msgid "  --mode=MODE            set mode (install (default), remove, update)"
1944  msgstr ""  msgstr "  --mode=NAČIN            nastavi način (namesti (privzeto), odstrani, posodobi)"
 "  --mode=MODE            nastavi način (namesti (privzeto), odstrani, "  
 "posodobi)"  
1945    
1946  #: ../Rpmdrake/init.pm:55  #: ../Rpmdrake/init.pm:55
1947  #, c-format  #, c-format
1948  msgid ""  msgid ""
1949  "  --justdb               update the database, but do not modify the "  "  --justdb               update the database, but do not modify the "
1950  "filesystem"  "filesystem"
1951  msgstr ""  msgstr "  --justdb               posodobi podatkovno zbirko, a ne spreminjaj datotečnega sistema"
 "  --justdb               posodobi zbirko podatkov, a ne spreminjaj "  
 "datotečnega sistema"  
1952    
1953  #: ../Rpmdrake/init.pm:56  #: ../Rpmdrake/init.pm:56
1954  #, c-format  #, c-format
1955  msgid ""  msgid ""
1956  "  --no-confirmation      don't ask first confirmation question in update mode"  "  --no-confirmation      don't ask first confirmation question in update mode"
1957  msgstr "  --no-confirmation      pri nadgrajevanju ne zahtevaj potrditve"  msgstr "  --no-confirmation      pri nadgrajevanju ne zahtevaj prve potrditve"
1958    
1959  #: ../Rpmdrake/init.pm:57  #: ../Rpmdrake/init.pm:57
1960  #, c-format  #, c-format
1961  msgid "  --no-media-update      don't update media at startup"  msgid "  --no-media-update      don't update media at startup"
1962  msgstr "  --no-media-update      ob zagonu ne posodobi vira"  msgstr "  --no-media-update      ob zagonu ne posodobi virov"
1963    
1964  #: ../Rpmdrake/init.pm:58  #: ../Rpmdrake/init.pm:58
1965  #, c-format  #, c-format
# Line 1999  msgstr "  --no-verify-rpm        ne prev Line 1971  msgstr "  --no-verify-rpm        ne prev
1971  msgid ""  msgid ""
1972  "  --parallel=alias,host  be in parallel mode, use \"alias\" group, use \"host"  "  --parallel=alias,host  be in parallel mode, use \"alias\" group, use \"host"
1973  "\" machine to show needed deps"  "\" machine to show needed deps"
1974  msgstr ""  msgstr "  --parallel=alias,host  paralelni način, uporabi »alias« skupino, uporabi »host« računalnik za prikaz potrebnih odvisnosti"
 "  --parallel=alias,host  paralelni način, uporabi »alias« skupino, uporabi "  
 "»host« računalnik za prikaz potrebnih odvisnosti"  
1975    
1976  #: ../Rpmdrake/init.pm:60  #: ../Rpmdrake/init.pm:60
1977  #, c-format  #, c-format
1978  msgid "  --rpm-root=path        use another root for rpm installation"  msgid "  --rpm-root=path        use another root for rpm installation"
1979  msgstr "  --rpm-root=pot         Uporabi drugo izhodišče za namestitev rpm"  msgstr "  --rpm-root=pot         Uporabi drug koren za namestitev rpm"
1980    
1981  #: ../Rpmdrake/init.pm:61  #: ../Rpmdrake/init.pm:61
1982  #, c-format  #, c-format
1983  msgid ""  msgid ""
1984  "  --urpmi-root           use another root for urpmi db & rpm installation"  "  --urpmi-root           use another root for urpmi db & rpm installation"
1985  msgstr ""  msgstr "  --urpmi-root           uporabi drug koren za podatkovno zbirko urpmi in namestitev rpm"
 "  --urpmi-root           uporabi drugo izhodišče za podatkovno zbirko urpmi "  
 "in namestitev rpm"  
1986    
1987  #: ../Rpmdrake/init.pm:62  #: ../Rpmdrake/init.pm:62
1988  #, c-format  #, c-format
1989  msgid "  --run-as-root          force to run as root"  msgid "  --run-as-root          force to run as root"
1990  msgstr "  --run-as-root          poženi kot korenski uporabnik (root)"  msgstr "  --run-as-root          vsili zagon kot skrbnik (root)"
1991    
1992  #: ../Rpmdrake/init.pm:63  #: ../Rpmdrake/init.pm:63
1993  #, c-format  #, c-format
1994  msgid "  --search=pkg           run search for \"pkg\""  msgid "  --search=pkg           run search for \"pkg\""
1995  msgstr "  --search=pak          poženi iskanje za »pak«"  msgstr "  --search=paket          poženi iskanje za »paket«"
1996    
1997  #: ../Rpmdrake/init.pm:64  #: ../Rpmdrake/init.pm:64
1998  #, c-format  #, c-format
1999  msgid ""  msgid ""
2000  "  --test                 only verify if the installation can be achieved "  "  --test                 only verify if the installation can be achieved "
2001  "correctly"  "correctly"
2002  msgstr ""  msgstr "  --test                 samo preveri, ali se lahko namestitev izvede pravilno"
 "  --test                 samo preveri, ali se lahko namestitev izvede "  
 "pravilno"  
2003    
2004  #: ../Rpmdrake/init.pm:65  #: ../Rpmdrake/init.pm:65
2005  #, c-format  #, c-format
2006  msgid "  --version              print this tool's version number\n"  msgid "  --version              print this tool's version number\n"
2007  msgstr "  --version       - prikaži različico urpmf\n"  msgstr "  --version       - prikaži različico tega orodja\n"
2008    
2009  #: ../Rpmdrake/init.pm:154  #: ../Rpmdrake/init.pm:154
2010  #, c-format  #, c-format
# Line 2059  msgstr "" Line 2025  msgstr ""
2025  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:111  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:111
2026  #, c-format  #, c-format
2027  msgid "Getting information from XML meta-data from %s..."  msgid "Getting information from XML meta-data from %s..."
2028  msgstr "Pridobivanje podatkov od %s ..."  msgstr "Pridobivanje dodatnih podatkov od %s ..."
2029    
2030  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:115  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:115
2031  #, c-format  #, c-format
2032  msgid "Getting '%s' from XML meta-data..."  msgid "Getting '%s' from XML meta-data..."
2033  msgstr "Pridobivanje »%s« iz podatkov o paketih ..."  msgstr "Pridobivanje »%s« iz dodatnih podatkov o paketih ..."
2034    
2035  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:118 ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:118 ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709
2036  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../rpmdrake:134 ../rpmdrake.pm:385  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../rpmdrake:134 ../rpmdrake.pm:385
2037  #: ../rpmdrake.pm:594  #: ../rpmdrake.pm:594
2038  #, c-format  #, c-format
2039  msgid "Please wait"  msgid "Please wait"
2040  msgstr "Prosimo, počakajte"  msgstr "Počakajte"
2041    
2042  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:132  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:132
2043  #, c-format  #, c-format
2044  msgid "No xml info for medium \"%s\", only partial result for package %s"  msgid "No xml info for medium \"%s\", only partial result for package %s"
2045  msgstr "Ni podatkov o paketih za vir »%s«, le delni rezultata za paket %s"  msgstr "Ni dodatnih podatkov o paketih za vir »%s«, le delni rezultati za paket %s"
2046    
2047  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:134  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:134
2048  #, c-format  #, c-format
2049  msgid ""  msgid ""
2050  "No xml info for medium \"%s\", unable to return any result for package %s"  "No xml info for medium \"%s\", unable to return any result for package %s"
2051  msgstr "Ni podatkov za vir »%s«, ni moč najti nobenega rezultata za paket %s"  msgstr "Ni dodatnih podatkov za vir »%s«, ni moč najti nobenega rezultata za paket %s"
2052    
2053  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:187 ../Rpmdrake/pkg.pm:192  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:187 ../Rpmdrake/pkg.pm:192
2054  #, c-format  #, c-format
# Line 2112  msgid "" Line 2078  msgid ""
2078  "\n"  "\n"
2079  "Is it ok to continue?"  "Is it ok to continue?"
2080  msgstr ""  msgstr ""
2081  "Za dostop do najnovejših paketov za posodobitev se je potrebno povezati z "  "Za dostop do najnovejših paketov za posodobitev se je potrebno povezati z zrcalnim strežnikom.\n"
 "zrcalnim strežnikom.\n"  
2082  "Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.\n"  "Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.\n"
2083  "\n"  "\n"
2084  "Ali želite nadaljevati?"  "Ali želite nadaljevati?"
# Line 2121  msgstr "" Line 2086  msgstr ""
2086  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:238  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:238
2087  #, c-format  #, c-format
2088  msgid "Do not ask me next time"  msgid "Do not ask me next time"
2089  msgstr "Ne vprašuj več"  msgstr "Ne sprašuj več"
2090    
2091  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:247  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:247
2092  #, c-format  #, c-format
# Line 2138  msgid "" Line 2103  msgid ""
2103  "\n"  "\n"
2104  "Then, restart \"%s\"."  "Then, restart \"%s\"."
2105  msgstr ""  msgstr ""
2106  "Že zdaj je nastavljen najmanj en vir posodobitev, toda\n"  "Najmanj en vir posodobitev je že nastavljen, a trenutno so vsi\n"
2107  "vsi so trenutno onemogočeni. Pognati bi morali Upravitelja\n"  "onemogočeni. Pognati bi morali Upravitelja virov programske\n"
2108  "virov programske opreme, da omogočite vsaj enega\n"  "opreme, da omogočite vsaj enega (omogočite ga v stolpcu »%s«).\n"
 "(omogočite v stolpcu »%s«).\n"  
2109  "\n"  "\n"
2110  "Potem ponovno zaženite »%s«."  "Potem ponovno zaženite »%s«."
2111    
2112  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:258  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:258
2113  #, fuzzy, c-format  #, c-format
2114  msgid ""  msgid ""
2115  "You have no configured update media. MageiaUpdate cannot operate without any "  "You have no configured update media. MageiaUpdate cannot operate without any "
2116  "update media."  "update media."
2117  msgstr ""  msgstr "Noben vir za posodobitve še ni nastavljen. Posodabljanje Mageie brez tega ne more delovati."
 "Vir za posodobitve še ni nastavljen. Posodabljanje Mandrive brez tega vira "  
 "ne deluje."  
2118    
2119  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:259 ../rpmdrake.pm:627  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:259 ../rpmdrake.pm:627
2120  #, fuzzy, c-format  #, c-format
2121  msgid ""  msgid ""
2122  "I need to contact the Mageia website to get the mirror list.\n"  "I need to contact the Mageia website to get the mirror list.\n"
2123  "Please check that your network is currently running.\n"  "Please check that your network is currently running.\n"
2124  "\n"  "\n"
2125  "Is it ok to continue?"  "Is it ok to continue?"
2126  msgstr ""  msgstr ""
2127  "Da bi dobili spisek zrcalnih strežnikov, se je potrebno povezati s spletno "  "Za pridobivanje spiska zrcalnih strežnikov, se je potrebno povezati s spletno stranjo Mageie.\n"
2128  "stranjo Mandrive.\n"  "Preverite, če vaša povezava v Internet deluje.\n"
 "Preverite, da ste povezani v Internet.\n"  
2129  "\n"  "\n"
2130  "Ali želite nadaljevati?"  "Ali želite nadaljevati?"
2131    
# Line 2191  msgstr "" Line 2152  msgstr ""
2152  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709
2153  #, c-format  #, c-format
2154  msgid "Package installation..."  msgid "Package installation..."
2155  msgstr "Namestitev paketov..."  msgstr "Namestitev paketov ..."
2156    
2157  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709 ../Rpmdrake/pkg.pm:916  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709 ../Rpmdrake/pkg.pm:916
2158  #, c-format  #, c-format
2159  msgid "Initializing..."  msgid "Initializing..."
2160  msgstr "Nastavljam začetne nastavitve..."  msgstr "Nastavljam začetne nastavitve ..."
2161    
2162  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:434  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:434
2163  #, c-format  #, c-format
# Line 2206  msgstr "Branje opisov posodobitev" Line 2167  msgstr "Branje opisov posodobitev"
2167  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:440 ../Rpmdrake/pkg.pm:476  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:440 ../Rpmdrake/pkg.pm:476
2168  #, c-format  #, c-format
2169  msgid "Please wait, finding available packages..."  msgid "Please wait, finding available packages..."
2170  msgstr "Prosimo, počakajte. Iskanje razpoložljivih paketov ..."  msgstr "Počakajte. Iskanje razpoložljivih paketov ..."
2171    
2172  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:446  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:446
2173  #, c-format  #, c-format
2174  msgid "Please wait, listing base packages..."  msgid "Please wait, listing base packages..."
2175  msgstr "Prosimo, počakajte. Izpisovanje osnovnih paketov ..."  msgstr "Počakajte. Izpisovanje osnovnih paketov ..."
2176    
2177  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:451 ../Rpmdrake/pkg.pm:840 ../Rpmdrake/pkg.pm:865  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:451 ../Rpmdrake/pkg.pm:840 ../Rpmdrake/pkg.pm:865
2178  #: ../rpmdrake.pm:815 ../rpmdrake.pm:901 ../rpmdrake.pm:925  #: ../rpmdrake.pm:815 ../rpmdrake.pm:901 ../rpmdrake.pm:925
# Line 2222  msgstr "Napaka" Line 2183  msgstr "Napaka"
2183  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:459  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:459
2184  #, c-format  #, c-format
2185  msgid "Please wait, finding installed packages..."  msgid "Please wait, finding installed packages..."
2186  msgstr "Prosimo, počakajte. Iskanje nameščenih paketov ..."  msgstr "Počakajte. Iskanje nameščenih paketov ..."
2187    
2188  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:566  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:566
2189  #, c-format  #, c-format
# Line 2283  msgstr "Dostop do paketov vira ni mogoč Line 2244  msgstr "Dostop do paketov vira ni mogoč
2244  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:667  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:667
2245  #, c-format  #, c-format
2246  msgid "Unable to get source packages, sorry. %s"  msgid "Unable to get source packages, sorry. %s"
2247  msgstr "Ni možno dobiti paketov z izvorno kodo, oprostite. %s"  msgstr "Žal ni možno dobiti paketov z izvorno kodo. %s"
2248    
2249  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:668  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:668
2250  #, c-format  #, c-format
# Line 2302  msgstr "" Line 2263  msgstr ""
2263  #, c-format  #, c-format
2264  msgid "The following package is going to be installed:"  msgid "The following package is going to be installed:"
2265  msgid_plural "The following %d packages are going to be installed:"  msgid_plural "The following %d packages are going to be installed:"
2266  msgstr[0] "Nameščen bo sledeči %d paket:"  msgstr[0] "Nameščen bo %d paket:"
2267  msgstr[1] "Nameščena bosta sledeča %d paketa:"  msgstr[1] "Nameščena bosta %d paketa:"
2268  msgstr[2] "Nameščeni bodo sledeči %d paketi:"  msgstr[2] "Nameščeni bodo %d paketi:"
2269  msgstr[3] "Nameščenih bo sledečih %d paketov:"  msgstr[3] "Nameščenih bo %d paketov:"
2270    
2271  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:692  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:692
2272  #, c-format  #, c-format
# Line 2324  msgstr "Naslednji paket je potrebno odst Line 2285  msgstr "Naslednji paket je potrebno odst
2285  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:695  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:695
2286  #, c-format  #, c-format
2287  msgid "The following packages have to be removed for others to be upgraded:"  msgid "The following packages have to be removed for others to be upgraded:"
2288  msgstr ""  msgstr "Sledeči paketi morajo biti odstranjeni, da bodo drugi lahko nadgrajeni:"
 "Sledeči paketi morajo biti odstranjeni, da bodo drugi lahko nadgrajeni:"  
2289    
2290  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:698  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:698
2291  #, c-format  #, c-format
# Line 2394  msgstr "%d namestitvenih transakcij je s Line 2354  msgstr "%d namestitvenih transakcij je s
2354  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:841  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:841
2355  #, c-format  #, c-format
2356  msgid "Unrecoverable error: no package found for installation, sorry."  msgid "Unrecoverable error: no package found for installation, sorry."
2357  msgstr ""  msgstr "Nepopravljiva napaka: žal ni mogoče najti nobenega paketa za namestitev."
 "Nepopravljiva napaka: oprostite, ni mogoče najti nobenega paketa za "  
 "namestitev."  
2358    
2359  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:844  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:844
2360  #, c-format  #, c-format
# Line 2413  msgid "" Line 2371  msgid ""
2371  msgstr ""  msgstr ""
2372  "Namestitev je zaključena; vse je bilo pravilno nameščeno.\n"  "Namestitev je zaključena; vse je bilo pravilno nameščeno.\n"
2373  "\n"  "\n"
2374  "Ustvarjene so bile nekatere nastavitvene datoteke .rpmnew ali .rpmsave,\n"  "Ustvarjene so bile nekatere nastavitvene datoteke ».rpmnew« ali ».rpmsave«,\n"
2375  "lahko jih pregledate in se odločite za nadaljnja dejanja:"  "lahko jih pregledate in se odločite za nadaljnja dejanja:"
2376    
2377  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:858  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:858
# Line 2429  msgstr "Prenos RPM-jev %d/%d" Line 2387  msgstr "Prenos RPM-jev %d/%d"
2387  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:892  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:892
2388  #, c-format  #, c-format
2389  msgid "Unselect all"  msgid "Unselect all"
2390  msgstr "Odizberi vse"  msgstr "Odstrani celotno izbiro"
2391    
2392  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:893  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:893
2393  #, c-format  #, c-format
# Line 2439  msgstr "Podrobnosti" Line 2397  msgstr "Podrobnosti"
2397  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../Rpmdrake/pkg.pm:936  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../Rpmdrake/pkg.pm:936
2398  #, c-format  #, c-format
2399  msgid "Please wait, removing packages..."  msgid "Please wait, removing packages..."
2400  msgstr "Prosimo, počakajte. Odstranjevanje paketov ..."  msgstr "Počakajte. Odstranjevanje paketov ..."
2401    
2402  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:949  #: ../Rpmdrake/pkg.pm:949
2403  #, c-format  #, c-format
# Line 2477  msgstr "Spremembe:" Line 2435  msgstr "Spremembe:"
2435  msgid ""  msgid ""
2436  "You can either remove the .%s file, use it as main file or do nothing. If "  "You can either remove the .%s file, use it as main file or do nothing. If "
2437  "unsure, keep the current file (\"%s\")."  "unsure, keep the current file (\"%s\")."
2438  msgstr ""  msgstr "Lahko odstranite datoteko .%s, jo uporabite kot glavno datoteko, ali pa ne storite ničesar. Če niste prepričani. obdržite trenutno datoteko (»%s«)."
 "Lahko odstranite datoteko .%s, jo uporabite kot glavno datoteko, ali pa ne "  
 "storite ničesar. Če niste prepričani. obdržite trenutno datoteko (»%s«)."  
2439    
2440  #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:117 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:122  #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:117 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:122
2441  #, c-format  #, c-format
# Line 2509  msgstr "Pregled ..." Line 2465  msgstr "Pregled ..."
2465  #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:191 ../rpmdrake:102  #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:191 ../rpmdrake:102
2466  #, c-format  #, c-format
2467  msgid "Please wait, searching..."  msgid "Please wait, searching..."
2468  msgstr "Prosimo, počakajte. Iskanje ..."  msgstr "Počakajte. Iskanje ..."
2469    
2470  #: ../gurpmi.addmedia:103  #: ../gurpmi.addmedia:103
2471  #, c-format  #, c-format
# Line 2534  msgid "" Line 2490  msgid ""
2490  "That means you will be able to add new software packages\n"  "That means you will be able to add new software packages\n"
2491  "to your system from these new media."  "to your system from these new media."
2492  msgstr ""  msgstr ""
2493  "Dodali boste nov vir paketov.\n"  "Dodali boste nov(e) vir(e) paketov.\n"
2494  "To pomeni, da boste lahko iz tega novega vira dodajali nove\n"  "To pomeni, da boste lahko iz tega novega vira dodajali nove\n"
2495  "programske pakete na vaš sistem. "  "programske pakete na vaš sistem."
2496    
2497  #: ../gurpmi.addmedia:125  #: ../gurpmi.addmedia:125
2498  #, c-format  #, c-format
# Line 2545  msgid "" Line 2501  msgid ""
2501  "That means you will be able to add new software packages\n"  "That means you will be able to add new software packages\n"
2502  "to your system from these new media."  "to your system from these new media."
2503  msgstr ""  msgstr ""
2504  "Dodali boste nov vir paketov, »%s«.\n"  "Dodali boste nov(e) vir(e) paketov, »%s«.\n"
2505  "To pomeni, da boste lahko s tega novega vira dodajali nove\n"  "To pomeni, da boste lahko s tega novega vira dodajali nove\n"
2506  "programske pakete v vaš sistem. "  "programske pakete v vaš sistem."
2507    
2508  #: ../gurpmi.addmedia:128  #: ../gurpmi.addmedia:128
2509  #, c-format  #, c-format
# Line 2557  msgid "" Line 2513  msgid ""
2513  "to your system from that new medium."  "to your system from that new medium."
2514  msgstr ""  msgstr ""
2515  "Dodali boste nov vir paketov, »%s«.\n"  "Dodali boste nov vir paketov, »%s«.\n"
2516  "To pomeni, da boste lahko s tega novega vira dodajali nove\n"  "To pomeni, da boste lahko s tega vira dodajali nove\n"
2517  "programske pakete v vaš sistem."  "programske pakete v vaš sistem."
2518    
2519  #: ../gurpmi.addmedia:152  #: ../gurpmi.addmedia:152
# Line 2583  msgstr "Ustavi" Line 2539  msgstr "Ustavi"
2539  #: ../rpmdrake:141  #: ../rpmdrake:141
2540  #, c-format  #, c-format
2541  msgid "no xml-info available for medium \"%s\""  msgid "no xml-info available for medium \"%s\""
2542  msgstr "Za vir »%s« ni na voljo podatkov o paketih"  msgstr "Za vir »%s« ni na voljo dodatnih podatkov o paketih"
2543    
2544  #: ../rpmdrake:157 ../rpmdrake:185  #: ../rpmdrake:157 ../rpmdrake:185
2545  #, c-format  #, c-format
# Line 2610  msgstr "Brez rezultatov iskanja." Line 2566  msgstr "Brez rezultatov iskanja."
2566  msgid ""  msgid ""
2567  "No search results. You may want to switch to the '%s' view and to the '%s' "  "No search results. You may want to switch to the '%s' view and to the '%s' "
2568  "filter"  "filter"
2569  msgstr ""  msgstr "Brez rezultatov iskanja. Poskusite preklopiti na prikaz »%s« in filter »%s«."
 "Brez rezultatov iskanja. Poskusite preklopiti na prikaz »%s« in filter »%s«."  
2570    
2571  #: ../rpmdrake:245  #: ../rpmdrake:245
2572  #, c-format  #, c-format
2573  msgid "Selected: %s / Free disk space: %s"  msgid "Selected: %s / Free disk space: %s"
2574  msgstr "Izbrano: %s / Prosti disk: %s"  msgstr "Izbrano: %s / Prostora na disku: %s"
2575    
2576  #: ../rpmdrake:285  #: ../rpmdrake:285
2577  #, c-format  #, c-format
# Line 2675  msgstr "Vsi paketi po velikosti" Line 2630  msgstr "Vsi paketi po velikosti"
2630  msgid "All packages, by medium repository"  msgid "All packages, by medium repository"
2631  msgstr "Vsi paketi po virih"  msgstr "Vsi paketi po virih"
2632    
2633  #. -PO: Backports media are newer but less-tested versions of some packages in main  #. -PO: Backports media are newer but less-tested versions of some packages in
2634  #. -PO: See http://wiki.mandriva.com/en/Policies/SoftwareMedia#.2Fmain.2Fbackports  #. main
2635    #. -PO: See
2636    #. http://wiki.mandriva.com/en/Policies/SoftwareMedia#.2Fmain.2Fbackports
2637  #: ../rpmdrake:399  #: ../rpmdrake:399
2638  #, c-format  #, c-format
2639  msgid "Backports"  msgid "Backports"
2640  msgstr "Nove različice"  msgstr "Navzdol prikrojene različice"
2641    
2642  #: ../rpmdrake:400  #: ../rpmdrake:400
2643  #, c-format  #, c-format
# Line 2775  msgstr "/_Posodobi vire" Line 2732  msgstr "/_Posodobi vire"
2732  #: ../rpmdrake:550  #: ../rpmdrake:550
2733  #, c-format  #, c-format
2734  msgid "/_Reset the selection"  msgid "/_Reset the selection"
2735  msgstr "/_Ponovno nastavi izbiro"  msgstr "/_Ponastavi izbiro"
2736    
2737  #: ../rpmdrake:565  #: ../rpmdrake:565
2738  #, c-format  #, c-format
# Line 2830  msgstr "Kratka predstavitev" Line 2787  msgstr "Kratka predstavitev"
2787  #: ../rpmdrake:740  #: ../rpmdrake:740
2788  #, c-format  #, c-format
2789  msgid "You can browse the packages through the categories tree on the left."  msgid "You can browse the packages through the categories tree on the left."
2790  msgstr "Na levi strani lahko pregledate pakete po kategorijah."  msgstr "V drevesni strukturi na levi strani lahko pregledate pakete po kategorijah."
2791    
2792  #: ../rpmdrake:741  #: ../rpmdrake:741
2793  #, c-format  #, c-format
# Line 2841  msgstr "Podatke o paketu lahko vidite, Line 2798  msgstr "Podatke o paketu lahko vidite,
2798  #: ../rpmdrake:742  #: ../rpmdrake:742
2799  #, c-format  #, c-format
2800  msgid "To install, update or remove a package, just click on its \"checkbox\"."  msgid "To install, update or remove a package, just click on its \"checkbox\"."
2801  msgstr ""  msgstr "Če želite namestiti, nadgraditi ali odstraniti paket, kliknite v njegovo označno polje."
 "Če želite namestiti, nadgraditi ali odstraniti paket, kliknite v njegovo "  
 "potrditveno polje."  
2802    
2803  #: ../rpmdrake:787  #: ../rpmdrake:787
2804  #, c-format  #, c-format
2805  msgid "rpmdrake is already running (pid: %s)"  msgid "rpmdrake is already running (pid: %s)"
2806  msgstr "RPMDrake že teče (PID: %s)"  msgstr "rpmdrake že teče (PID: %s)"
2807    
2808  #: ../rpmdrake.pm:121  #: ../rpmdrake.pm:121
2809  #, c-format  #, c-format
# Line 2863  msgstr "Mageia posodobitev" Line 2818  msgstr "Mageia posodobitev"
2818  #: ../rpmdrake.pm:148  #: ../rpmdrake.pm:148
2819  #, c-format  #, c-format
2820  msgid "Please enter your credentials for accessing proxy\n"  msgid "Please enter your credentials for accessing proxy\n"
2821  msgstr "Vnesite podatke za dostop do posrednika\n"  msgstr "Vnesite podatke za prijavo v posredniškem strežniku\n"
2822    
2823  #: ../rpmdrake.pm:149  #: ../rpmdrake.pm:149
2824  #, c-format  #, c-format
# Line 2883  msgstr "Posodabljanje programskih paketo Line 2838  msgstr "Posodabljanje programskih paketo
2838  #: ../rpmdrake.pm:236  #: ../rpmdrake.pm:236
2839  #, c-format  #, c-format
2840  msgid "Software Packages Installation"  msgid "Software Packages Installation"
2841  msgstr "Namestitev programskih paketov..."  msgstr "Namestitev programskih paketov"
2842    
2843  #: ../rpmdrake.pm:284  #: ../rpmdrake.pm:284
2844  #, c-format  #, c-format
# Line 3058  msgstr "Združene države" Line 3013  msgstr "Združene države"
3013  #: ../rpmdrake.pm:579  #: ../rpmdrake.pm:579
3014  #, c-format  #, c-format
3015  msgid "Please wait, downloading mirror addresses."  msgid "Please wait, downloading mirror addresses."
3016  msgstr "Prosimo, počakajte. Prenašanje naslovov zrcalnih strežnikov ..."  msgstr "Počakajte. Prenašanje naslovov zrcalnih strežnikov ..."
3017    
3018  #: ../rpmdrake.pm:580  #: ../rpmdrake.pm:580
3019  #, c-format  #, c-format
3020  msgid "Please wait, downloading mirror addresses from the Mageia website."  msgid "Please wait, downloading mirror addresses from the Mageia website."
3021  msgstr ""  msgstr "Počakajte. Prenašanje naslovov zrcalnih strežnikov s spletne strani Mageia."
 "Prosimo, počakajte. Prenašanje naslovov zrcalnih strežnikov s spletne strani "  
 "Mageia."  
3022    
3023  #: ../rpmdrake.pm:601  #: ../rpmdrake.pm:601
3024  #, c-format  #, c-format
# Line 3108  msgstr "" Line 3061  msgstr ""
3061  "\n"  "\n"
3062  "%s\n"  "%s\n"
3063  "Omrežje ali spletna stran sta mogoče nedostopna.\n"  "Omrežje ali spletna stran sta mogoče nedostopna.\n"
3064  "Prosimo, poskusite kasneje."  "Poskusite kasneje."
3065    
3066  #: ../rpmdrake.pm:650  #: ../rpmdrake.pm:650
3067  #, c-format  #, c-format
# Line 3123  msgstr "" Line 3076  msgstr ""
3076  "\n"  "\n"
3077  "%s\n"  "%s\n"
3078  "Omrežje ali spletna stran Mageia sta mogoče nedostopna.\n"  "Omrežje ali spletna stran Mageia sta mogoče nedostopna.\n"
3079  "Prosimo, poskusite znova pozneje."  "Poskusite znova pozneje."
3080    
3081  #: ../rpmdrake.pm:660  #: ../rpmdrake.pm:660
3082  #, c-format  #, c-format
# Line 3133  msgstr "Ni zrcalnega strežnika" Line 3086  msgstr "Ni zrcalnega strežnika"
3086  #: ../rpmdrake.pm:662  #: ../rpmdrake.pm:662
3087  #, c-format  #, c-format
3088  msgid "I can't find any suitable mirror."  msgid "I can't find any suitable mirror."
3089  msgstr "Ni mogoče najti ustreznega strežnika."  msgstr "Ni mogoče najti ustreznega zrcalnega strežnika."
3090    
3091  #: ../rpmdrake.pm:663  #: ../rpmdrake.pm:663
3092  #, c-format  #, c-format
# Line 3144  msgid "" Line 3097  msgid ""
3097  "the case when the architecture of your processor is not supported\n"  "the case when the architecture of your processor is not supported\n"
3098  "by Mageia Official Updates."  "by Mageia Official Updates."
3099  msgstr ""  msgstr ""
3100  "Ni primernega strežnika.\n"  "Ni mogoče najti primernega zrcalnega strežnika.\n"
3101  "\n"  "\n"
3102  "Ta problem ima več možnih vzrokov, najbolj pogosto je\n"  "Za to je več možnih vzrokov, najbolj pogost je primer, da\n"
3103  "problem v tem, da arhitektura vašega procesorja ni podprta\n"  "arhitektura vašega procesorja ni podprta v uradnih posodobitvah\n"
3104  "v uradnih posodobitvah (Mageia Official Updates)."  "Mageie."
3105    
3106  #: ../rpmdrake.pm:682  #: ../rpmdrake.pm:682
3107  #, c-format  #, c-format
# Line 3198  msgid "" Line 3151  msgid ""
3151  "time to go:%s, speed:%s"  "time to go:%s, speed:%s"
3152  msgstr ""  msgstr ""
3153  "Prenos »%s«\n"  "Prenos »%s«\n"
3154  "preostanek časa:%s, hitrost:%s"  "preostanek časa: %s, hitrost: %s"
3155    
3156  #: ../rpmdrake.pm:753  #: ../rpmdrake.pm:753
3157  #, c-format  #, c-format
# Line 3207  msgid "" Line 3160  msgid ""
3160  "speed:%s"  "speed:%s"
3161  msgstr ""  msgstr ""
3162  "Prenos »%s«\n"  "Prenos »%s«\n"
3163  "hitrost:%s"  "hitrost: %s"
3164    
3165  #: ../rpmdrake.pm:764  #: ../rpmdrake.pm:764
3166  #, c-format  #, c-format
3167  msgid "Please wait, updating media..."  msgid "Please wait, updating media..."
3168  msgstr "Prosimo, počakajte. Posodabljanje virov ..."  msgstr "Počakajte. Posodabljanje virov ..."
3169    
3170  #: ../rpmdrake.pm:774  #: ../rpmdrake.pm:774
3171  #, c-format  #, c-format
# Line 3234  msgid "" Line 3187  msgid ""
3187  "to reconfigure it, either it is currently unreachable and you should retry\n"  "to reconfigure it, either it is currently unreachable and you should retry\n"
3188  "later."  "later."
3189  msgstr ""  msgstr ""
3190  "Nemogoče je prenesti seznam novih paketov za vir\n"  "Nemogoče je prenesti seznam novih paketov za vir »%s«.\n"
3191  "»%s«. Ali je ta vir napačno nastavljen, v tem primeru\n"  "Lahko je vir trenutno nedostopen, poskusite pozneje.\n"
3192  "uporabite Upravitelja virov in ga odstranite ter\n"  "Možno je tudi, da je ta vir napačno nastavljen.\n"
3193  "znova dodajte, tako da bo ponovno nastavljen, ali pa je vir trenutno "  "V tem primeru uporabite Upravitelja virov in ga odstranite ter znova dodajte,\n"
3194  "nedostopen, v tem primeru poskusite pozneje."  "tako da bo ponovno nastavljen."
3195    
3196  #: ../rpmdrake.pm:823  #: ../rpmdrake.pm:823
3197  #, c-format  #, c-format
# Line 3249  msgstr "Posodobi vire" Line 3202  msgstr "Posodobi vire"
3202  #, c-format  #, c-format
3203  msgid ""  msgid ""
3204  "No active medium found. You must enable some media to be able to update them."  "No active medium found. You must enable some media to be able to update them."
3205  msgstr ""  msgstr "Nobenega aktivnega vira ni na voljo. Da bi lahko osvežili vire, jih morate aktivirati."
 "Noben aktiven vir ni na voljo. Da bi lahko osvežili vire, jih morate "  
 "aktivirat."  
3206    
3207  #: ../rpmdrake.pm:835  #: ../rpmdrake.pm:835
3208  #, c-format  #, c-format
# Line 3310  msgid "" Line 3261  msgid ""
3261  "running (%s).\n"  "running (%s).\n"
3262  "It will be disabled."  "It will be disabled."
3263  msgstr ""  msgstr ""
3264  "Vaš vir »%s«, uporabljen za popravke, se ne ujema z različico %s, ki jo "  "Vaš vir »%s«, uporabljen za popravke, se ne ujema z različico %s, ki jo poganjate (%s).\n"
 "poganjate (%s).\n"  
3265  "Zato bo onemogočen."  "Zato bo onemogočen."
3266    
3267  #: ../rpmdrake.pm:947  #: ../rpmdrake.pm:947
# Line 3322  msgid "" Line 3272  msgid ""
3272  "It will be disabled."  "It will be disabled."
3273  msgstr ""  msgstr ""
3274  "Vaš vir »%s«, uporabljen za popravke, se ne ujema z različico\n"  "Vaš vir »%s«, uporabljen za popravke, se ne ujema z različico\n"
3275  "Mageiaa, ki jo poganjate (%s).\n"  "Mageia, ki jo poganjate (%s).\n"
3276  "Zato bo onemogočen."  "Zato bo onemogočen."
3277    
3278  #: ../rpmdrake.pm:978  #: ../rpmdrake.pm:978
# Line 3334  msgstr "Pomoč pognana v ozadju" Line 3284  msgstr "Pomoč pognana v ozadju"
3284  #, c-format  #, c-format
3285  msgid ""  msgid ""
3286  "The help window has been started, it should appear shortly on your desktop."  "The help window has been started, it should appear shortly on your desktop."
3287  msgstr ""  msgstr "Okno s pomočjo je bilo zagnano, v kratkem bi se moralo pojaviti na namizju."
 "Okno s pomočjo je bilo zagnano, vsak čas bi se moralo pojaviti na ekranu."  
3288    
3289  #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:1  #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:1
3290  msgid "A graphical front end for browsing installed & available packages"  msgid "A graphical front end for browsing installed & available packages"
# Line 3343  msgstr "Grafični vmesnik za brskanje po Line 3292  msgstr "Grafični vmesnik za brskanje po
3292    
3293  #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:2  #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:2
3294  msgid "Browse Available Software"  msgid "Browse Available Software"
3295  msgstr "Razpoložljiva programska oprema"  msgstr "Brskanje po razpoložljivi programski opremi"
3296    
3297  #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:1  #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:1
3298  msgid "A graphical front end for installing, removing and updating packages"  msgid "A graphical front end for installing, removing and updating packages"
3299  msgstr ""  msgstr "Grafični vmesnik za nameščanje, odstranjevanje in posodabljanje paketov"
 "Grafični vmesnik za nameščanje, odstranjevanje in posodabljanje paketov"  
3300    
3301  #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:2  #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:2
3302  msgid "Install & Remove Software"  msgid "Install & Remove Software"
# Line 3365  msgstr "Dodaj vir urpmi" Line 3313  msgstr "Dodaj vir urpmi"
3313  #: ../mime/x-urpmi-media.desktop.in.h:1  #: ../mime/x-urpmi-media.desktop.in.h:1
3314  msgid "Urpmi medium info"  msgid "Urpmi medium info"
3315  msgstr "Podatki o viru urpmi"  msgstr "Podatki o viru urpmi"
   
 #~ msgid "  --root                 force to run as root"  
 #~ msgstr "  --root                 poženi kot korenski uporabnik (root)"  
   
 #~ msgid "(Deprecated)"  
 #~ msgstr "(odsvetovano)"  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "  --no-splash            don't ask first confirmation question in update "  
 #~ "mode"  
 #~ msgstr ""  
 #~ "  --no-splash            v načinu za posodabljanje ne prikaži prvega "  
 #~ "potrditvenega vprašanja"  
   
 #~ msgid "Find"  
 #~ msgstr "Najdi"  
   
 #~ msgid "/Add _media"  
 #~ msgstr "/Dodaj _vir"  
   
 #~ msgid "Welcome"  
 #~ msgstr "Dobrodošli"  
   
 #~ msgid "The software installation tool can set up media sources."  
 #~ msgstr "Orodje za nameščanje programske opreme lahko nastavi vire paketov."  
   
 #~ msgid "Do you want to add media sources now?"  
 #~ msgstr "Ali želite sedaj dodati vire paketov?"  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "Welcome to the Software Media Manager!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "This tool will help you configure the packages media you wish to use on\n"  
 #~ "your computer. They will then be available to install new software "  
 #~ "package\n"  
 #~ "or to perform updates."  
 #~ msgstr ""  
 #~ "Dobrodošli v Upravitelju virov programske opreme!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "To orodje vam bo pomagalo nastaviti vire paketov, ki jih želite "  
 #~ "uporabljati\n"  
 #~ "na računalniku. Viri bodo na voljo za nameščanje nove programske opreme\n"  
 #~ "ali za posodabljanje obstoječe."  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "Welcome to the software removal tool!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "This tool will help you choose which software you want to remove from\n"  
 #~ "your computer."  
 #~ msgstr ""  
 #~ "Dobrodošli v orodju za odstranjevanje programske opreme!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "To orodje vam bo pomagalo izbrati programsko opremo, ki jo želite\n"  
 #~ "odstraniti s svojega računalnika."  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "Welcome to %s!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "This tool will help you choose the updates you want to install on your\n"  
 #~ "computer."  
 #~ msgstr ""  
 #~ "Dobrodošli v %s!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "To orodje vam bo pomagalo, da namestite posodobitve\n"  
 #~ "na svoj računalnik."  
   
 #~ msgid "Welcome to the software installation tool!"  
 #~ msgstr "Dobrodošli v orodju za nameščanje programov!"  
   
 #~ msgid ""  
 #~ "Welcome to the software installation tool!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "Your Mandriva Linux system comes with several thousands of software\n"  
 #~ "packages on CDROM or DVD. This tool will help you choose which software\n"  
 #~ "you want to install on your computer."  
 #~ msgstr ""  
 #~ "Dobrodošli v orodju za nameščanje!\n"  
 #~ "\n"  
 #~ "Vaš Mandriva Linux sistem vsebuje nekaj tisoč programskih\n"  
 #~ "paketov na CDROMu oz. DVDju. To orodje vam bo pomagalo izbrati\n"  
 #~ "programsko opremo, ki jo želite namestiti na svoj računalnik."  
   
 #~ msgid "Unable to add medium, wrong or missing arguments"  
 #~ msgstr "Ne morem dodati vira, parametri so napačni ali manjkajo"  
   
 #~ msgid "Tree Mode"  
 #~ msgstr "Drevesni pogled"  

Legend:
Removed from v.1762  
changed lines
  Added in v.1763

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28