/[soft]/rpmdrake/trunk/po/sl.po
ViewVC logotype

Contents of /rpmdrake/trunk/po/sl.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1763 - (show annotations) (download)
Fri Jul 15 19:38:32 2011 UTC (10 years, 2 months ago) by filip
File size: 80398 byte(s)
updated Slovenian translation
1 # Copyright (C) 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
2 #
3 # Alen Salamun <alien@alienworld.org>, 2000.
4 # Gregor Pirnaver <gregor.pirnaver@siol.net>, 2003,2004.
5 # Gregor Pirnaver <gregor.pirnaver@mandrakeprinas.org>, 2004.
6 # Gregor Pirnaver <gregor.pirnaver@sdm-si.org>, 2005.
7 # Matjaž Kaše <matjaz.kase@g-kabel.si>, 2005.
8 # Matjaž Kaše <matjaz.kase@telemach.net>, 2006.
9 # Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
10 # Filip Komar <filip.komar@gmail.com>, 2011.
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: rpmdrake\n"
14 "POT-Creation-Date: 2011-04-28 09:06+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2011-07-15 16:48+0000\n"
16 "Last-Translator: Filip Komar <filip.komar@gmail.com>\n"
17 "Language-Team: Translation list <mageia-i18n@mageia.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Language: sl\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3)\n"
23
24 #: ../MageiaUpdate:102 ../Rpmdrake/gui.pm:990
25 #, c-format
26 msgid ""
27 "The list of updates is empty. This means that either there is\n"
28 "no available update for the packages installed on your computer,\n"
29 "or you already installed all of them."
30 msgstr ""
31 "Seznam posodobitev je prazen. To pomeni, da za\n"
32 "pakete, ki so nameščeni na računalniku, ni posodobitev\n"
33 "ali pa ste že namestili vse."
34
35 #: ../MageiaUpdate:125 ../rpmdrake:97 ../rpmdrake:791 ../rpmdrake.pm:239
36 #, c-format
37 msgid "Software Management"
38 msgstr "Upravitelj virov programske opreme "
39
40 #: ../MageiaUpdate:149
41 #, c-format
42 msgid "Here is the list of software package updates"
43 msgstr "Tu je seznam posodobitev za pakete s programsko opremo."
44
45 #: ../MageiaUpdate:156
46 #, c-format
47 msgid "Name"
48 msgstr "Ime"
49
50 #: ../MageiaUpdate:157 ../rpmdrake:289
51 #, c-format
52 msgid "Version"
53 msgstr "Različica"
54
55 #: ../MageiaUpdate:158 ../rpmdrake:293
56 #, c-format
57 msgid "Release"
58 msgstr "Izdaja"
59
60 #: ../MageiaUpdate:159
61 #, c-format
62 msgid "Arch"
63 msgstr "Arhit."
64
65 #: ../MageiaUpdate:173 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1168
66 #, c-format
67 msgid "Help"
68 msgstr "Pomoč"
69
70 #: ../MageiaUpdate:177 ../rpmdrake:713 ../rpmdrake.pm:852
71 #, c-format
72 msgid "Select all"
73 msgstr "Izberi vse"
74
75 #: ../MageiaUpdate:190 ../rpmdrake.pm:856
76 #, c-format
77 msgid "Update"
78 msgstr "Posodobi"
79
80 #: ../MageiaUpdate:198 ../rpmdrake:724 ../rpmdrake:787
81 #, c-format
82 msgid "Quit"
83 msgstr "Končaj"
84
85 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:62
86 #, c-format
87 msgid "CD-ROM"
88 msgstr "CD-ROM"
89
90 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:63
91 #, c-format
92 msgid "FTP"
93 msgstr "FTP"
94
95 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:64 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:74
96 #, c-format
97 msgid "Local"
98 msgstr "Krajevno"
99
100 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:65
101 #, c-format
102 msgid "HTTP"
103 msgstr "HTTP"
104
105 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:66
106 #, c-format
107 msgid "HTTPS"
108 msgstr "HTTPS"
109
110 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:67 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:70
111 #, c-format
112 msgid "NFS"
113 msgstr "NFS"
114
115 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:68
116 #, c-format
117 msgid "Removable"
118 msgstr "Odstranljiv"
119
120 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:69
121 #, c-format
122 msgid "rsync"
123 msgstr "rsync"
124
125 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:72
126 #, c-format
127 msgid "Mirror list"
128 msgstr "Seznam zrcalnih strežnikov"
129
130 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:114
131 #, c-format
132 msgid "Choose media type"
133 msgstr "Izberite vrsto vira"
134
135 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:115
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "In order to keep your system secure and stable, you must at a minimum set "
139 "up\n"
140 "sources for official security and stability updates. You can also choose to "
141 "set\n"
142 "up a fuller set of sources which includes the complete official Mageia\n"
143 "repositories, giving you access to more software than can fit on the Mageia\n"
144 "discs. Please choose whether to configure update sources only, or the full "
145 "set\n"
146 "of sources."
147 msgstr ""
148 "Da bi ostal vaš sistem varen in zanesljiv morate nastaviti vsaj vire za uradne\n"
149 "varnostne in stabilnostne popravke. Odločite se lahko tudi za poln nabor virov,\n"
150 "ki vsebuje vse uradne vire distribucije Mageia. S tem imate dostop do več programov,\n"
151 "kakor jih je možno spraviti na DVD ali CD-je. Izberite, ali bi radi nastavili le\n"
152 "vire za posodabljanje ali celoten nabor virov."
153
154 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122
155 #, c-format
156 msgid "Full set of sources"
157 msgstr "Celoten nabor virov"
158
159 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:122
160 #, c-format
161 msgid "Update sources only"
162 msgstr "Samo viri s posodobitvami"
163
164 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:135
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "This will attempt to install all official sources corresponding to your\n"
168 "distribution (%s).\n"
169 "\n"
170 "I need to contact the Mageia website to get the mirror list.\n"
171 "Please check that your network is currently running.\n"
172 "\n"
173 "Is it ok to continue?"
174 msgstr ""
175 "Poskus nastavitve vseh uradnih virov za vašo\n"
176 "distribucijo (%s).\n"
177 "\n"
178 "Za prenos seznama zrcalnih strežnikov se je potrebno povezati s\n"
179 "spletno stranjo Mageia. Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.\n"
180 "\n"
181 "Nadaljevanje?"
182
183 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:145 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:160
184 #, c-format
185 msgid "Please wait, adding media..."
186 msgstr "Počakajte. Dodajanje vira ..."
187
188 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:168
189 #, c-format
190 msgid "Add a medium"
191 msgstr "Dodaj vir"
192
193 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:172
194 #, c-format
195 msgid "Local files"
196 msgstr "Krajevne datoteke"
197
198 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:172
199 #, c-format
200 msgid "Medium path:"
201 msgstr "Pot do vira:"
202
203 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:173
204 #, c-format
205 msgid "FTP server"
206 msgstr "Strežnik FTP"
207
208 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:173 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:174
209 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:175 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:483
210 #, c-format
211 msgid "URL:"
212 msgstr "URL:"
213
214 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:174
215 #, c-format
216 msgid "RSYNC server"
217 msgstr "Strežnik RSYNC"
218
219 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:175
220 #, c-format
221 msgid "HTTP server"
222 msgstr "Strežnik HTTP "
223
224 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176
225 #, c-format
226 msgid "Removable device (CD-ROM, DVD, ...)"
227 msgstr "Odstranljiv nosilec (CD-ROM, DVD, ...)"
228
229 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:176
230 #, c-format
231 msgid "Path or mount point:"
232 msgstr "Pot ali priklopna točka:"
233
234 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:194
235 #, c-format
236 msgid "Browse..."
237 msgstr "Brskaj ..."
238
239 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:221
240 #, c-format
241 msgid "Login:"
242 msgstr "Uporabniško ime:"
243
244 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:221 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:583
245 #: ../rpmdrake.pm:149
246 #, c-format
247 msgid "Password:"
248 msgstr "Geslo:"
249
250 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:227
251 #, c-format
252 msgid "Medium name:"
253 msgstr "Ime vira:"
254
255 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:233
256 #, c-format
257 msgid "Create media for a whole distribution"
258 msgstr "Ustvarjanje vira za celotno distribucijo"
259
260 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:242
261 #, c-format
262 msgid "Tag this medium as an update medium"
263 msgstr "Označi ta vir kot vir za posodobitve"
264
265 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:252
266 #, c-format
267 msgid "You need to fill up at least the two first entries."
268 msgstr "Izpolniti morate najmanj prvi dve polji."
269
270 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:256
271 #, c-format
272 msgid ""
273 "There is already a medium by that name, do you\n"
274 "really want to replace it?"
275 msgstr ""
276 "Vir s tem imenom že obstaja, ali ga\n"
277 "želite zamenjati?"
278
279 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:268
280 #, c-format
281 msgid "Adding a medium:"
282 msgstr "Dodajanje vira:"
283
284 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:270
285 #, c-format
286 msgid "Type of medium:"
287 msgstr "Vrsta vira:"
288
289 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:280 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:394
290 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:492 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:519
291 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:600 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:664
292 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:766 ../Rpmdrake/gui.pm:717
293 #: ../Rpmdrake/init.pm:157 ../Rpmdrake/pkg.pm:188 ../Rpmdrake/pkg.pm:801
294 #: ../rpmdrake.pm:357 ../rpmdrake.pm:698 ../rpmdrake.pm:771 ../rpmdrake.pm:848
295 #, c-format
296 msgid "Cancel"
297 msgstr "Prekliči"
298
299 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:282 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:396
300 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:519 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:590
301 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:663 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:759
302 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:832 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:946
303 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1169 ../Rpmdrake/gui.pm:717
304 #: ../Rpmdrake/gui.pm:733 ../Rpmdrake/gui.pm:738 ../Rpmdrake/init.pm:157
305 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:586 ../Rpmdrake/pkg.pm:801 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:181
306 #: ../rpmdrake.pm:140 ../rpmdrake.pm:293 ../rpmdrake.pm:360 ../rpmdrake.pm:698
307 #, c-format
308 msgid "Ok"
309 msgstr "V redu"
310
311 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:337
312 #, c-format
313 msgid "Global options for package installation"
314 msgstr "Globalne možnosti za namestitev paketov"
315
316 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:339
317 #, c-format
318 msgid "never"
319 msgstr "nikoli"
320
321 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:339
322 #, c-format
323 msgid "always"
324 msgstr "vedno"
325
326 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:344 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:376
327 #, c-format
328 msgid "Never"
329 msgstr "Nikoli"
330
331 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:345 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:379
332 #, c-format
333 msgid "On-demand"
334 msgstr "Na zahtevo"
335
336 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:346 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:383
337 #, c-format
338 msgid "Update-only"
339 msgstr "Samo posodobitve"
340
341 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:347 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:386
342 #, c-format
343 msgid "Always"
344 msgstr "Vedno"
345
346 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:355
347 #, c-format
348 msgid "Verify RPMs to be installed:"
349 msgstr "Preverjanje paketov RPM, ki bodo nameščeni:"
350
351 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:360
352 #, c-format
353 msgid "Download program to use:"
354 msgstr "Program za prenašanje:"
355
356 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:367
357 #, c-format
358 msgid "XML meta-data download policy:"
359 msgstr "Način prenosa dodatnih podatkov o paketih:"
360
361 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:374
362 #, c-format
363 msgid ""
364 "For remote media, specify when XML meta-data (file lists, changelogs & "
365 "informations) are downloaded."
366 msgstr "Določite, kdaj naj se z oddaljenih virov prenesejo dodatni podatki o paketih. Ti podatki so: seznam datotek, dnevnik sprememb in podrobnosti."
367
368 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:377
369 #, c-format
370 msgid "For remote media, XML meta-data are never downloaded."
371 msgstr "Za oddaljene vire se dodatni podatki o paketih nikoli ne prenesejo."
372
373 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:380
374 #, c-format
375 msgid "(This is the default)"
376 msgstr "(to je privzeto)"
377
378 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:381
379 #, c-format
380 msgid "The specific XML info file is downloaded when clicking on package."
381 msgstr "Ustrezna datoteka z dodatnimi podatki se prenese ob kliku na paket."
382
383 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:384
384 #, c-format
385 msgid ""
386 "Updating media implies updating XML info files already required at least "
387 "once."
388 msgstr "Posodabljanje virov vključuje posodabljanje datotek z dodatnimi podatki o paketih, ki so bile že zahtevane."
389
390 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:387
391 #, c-format
392 msgid "All XML info files are downloaded when adding or updating media."
393 msgstr "Vse datoteke z dodatnimi podatki o paketih se prenesejo pri dodajanju ali posodabljanju virov."
394
395 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:416
396 #, c-format
397 msgid "Source Removal"
398 msgstr "Odstranjevanje vira"
399
400 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:418
401 #, c-format
402 msgid "Are you sure you want to remove source \"%s\"?"
403 msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti vir »%s«?"
404
405 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:419
406 #, c-format
407 msgid "Are you sure you want to remove the following sources?"
408 msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti sledeče vire?"
409
410 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:425
411 #, c-format
412 msgid "Please wait, removing medium..."
413 msgstr "Počakajte. Odstranjevanje vira ..."
414
415 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:473
416 #, c-format
417 msgid "Edit a medium"
418 msgstr "Uredi vir"
419
420 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:480
421 #, c-format
422 msgid "Editing medium \"%s\":"
423 msgstr "Urejanje vira »%s«:"
424
425 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:484
426 #, c-format
427 msgid "Downloader:"
428 msgstr "Program za prejemanje:"
429
430 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:496
431 #, c-format
432 msgid "Save changes"
433 msgstr "Shrani spremembe"
434
435 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:505
436 #, c-format
437 msgid "Proxy..."
438 msgstr "Posredniški strežnik ..."
439
440 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:517
441 #, c-format
442 msgid "You need to insert the medium to continue"
443 msgstr "Za nadaljevanje morate vstaviti nosilec podatkov oziroma vir"
444
445 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:518
446 #, c-format
447 msgid ""
448 "In order to save the changes, you need to insert the medium in the drive."
449 msgstr "Da bi shranili spremembe, morate vstaviti nosilec podatkov v pogon."
450
451 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:553
452 #, c-format
453 msgid "Configure proxies"
454 msgstr "Nastavite posredniške strežnike"
455
456 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:566
457 #, c-format
458 msgid "Proxy settings for media \"%s\""
459 msgstr "Nastavitve posredniškega strežnika za vir »%s«"
460
461 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:567
462 #, c-format
463 msgid "Global proxy settings"
464 msgstr "Globalne nastavitve posredniškega strežnika"
465
466 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:569
467 #, c-format
468 msgid ""
469 "If you need a proxy, enter the hostname and an optional port (syntax: "
470 "<proxyhost[:port]>):"
471 msgstr "Če potrebujete posredniški strežnik (proxy), vpišite ime gostitelja in vrata (primer: <ime gostitelja[:vrata]>):"
472
473 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:572
474 #, c-format
475 msgid "Proxy hostname:"
476 msgstr "Gostiteljsko ime posredniškega strežnika (hostname):"
477
478 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:575
479 #, c-format
480 msgid "You may specify a user/password for the proxy authentication:"
481 msgstr "Lahko določite uporabnika/geslo za overjanje na posredniškem strežniku:"
482
483 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:578
484 #, c-format
485 msgid "User:"
486 msgstr "Uporabnik:"
487
488 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:674
489 #, c-format
490 msgid "Add a parallel group"
491 msgstr "Dodaj vzporedno skupino"
492
493 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:674
494 #, c-format
495 msgid "Edit a parallel group"
496 msgstr "Uredi vzporedno skupino"
497
498 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:698
499 #, c-format
500 msgid "Add a medium limit"
501 msgstr "Dodaj omejitev vira"
502
503 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:698
504 #, c-format
505 msgid "Choose a medium for adding in the media limit:"
506 msgstr "Izberite vir, ki ga želite dodati med omejene vire:"
507
508 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715
509 #, c-format
510 msgid "Add a host"
511 msgstr "Dodaj gostitelja"
512
513 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:715
514 #, c-format
515 msgid "Type in the hostname or IP address of the host to add:"
516 msgstr "Vpišite ime ali naslov IP gostitelja, ki ga dodajate:"
517
518 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:729
519 #, c-format
520 msgid "Editing parallel group \"%s\":"
521 msgstr "Urejanje vzporedne skupine »%s«:"
522
523 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:733
524 #, c-format
525 msgid "Group name:"
526 msgstr "Ime skupine:"
527
528 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:734
529 #, c-format
530 msgid "Protocol:"
531 msgstr "Protokol:"
532
533 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:736
534 #, c-format
535 msgid "Media limit:"
536 msgstr "Omejitev virov:"
537
538 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:741 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:750
539 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:934 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1149
540 #, c-format
541 msgid "Add"
542 msgstr "Dodaj"
543
544 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:742 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:751
545 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:812 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:938
546 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1139
547 #, c-format
548 msgid "Remove"
549 msgstr "Odstrani"
550
551 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:745
552 #, c-format
553 msgid "Hosts:"
554 msgstr "Gostitelji:"
555
556 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:781
557 #, c-format
558 msgid "Configure parallel urpmi (distributed execution of urpmi)"
559 msgstr "Nastavi vzporedni urpmi (razpršeno izvajanje za urpmi)"
560
561 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:785
562 #, c-format
563 msgid "Group"
564 msgstr "Skupina"
565
566 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:785
567 #, c-format
568 msgid "Protocol"
569 msgstr "Protokol"
570
571 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:785
572 #, c-format
573 msgid "Media limit"
574 msgstr "Omejitev vira"
575
576 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:786
577 #, c-format
578 msgid "Command"
579 msgstr "Ukaz"
580
581 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:796 ../Rpmdrake/formatting.pm:129
582 #: ../Rpmdrake/gui.pm:987 ../Rpmdrake/pkg.pm:99 ../Rpmdrake/pkg.pm:147
583 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:158 ../Rpmdrake/pkg.pm:179 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:81
584 #, c-format
585 msgid "(none)"
586 msgstr "(noben)"
587
588 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:816
589 #, c-format
590 msgid "Edit..."
591 msgstr "Uredi ..."
592
593 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:824
594 #, c-format
595 msgid "Add..."
596 msgstr "Dodaj ..."
597
598 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:840
599 #, c-format
600 msgid "Manage keys for digital signatures of packages"
601 msgstr "Upravljanje s ključi digitalnih podpisov paketov"
602
603 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:846 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1055
604 #, c-format
605 msgid "Medium"
606 msgstr "Vir"
607
608 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:853
609 #, c-format
610 msgid ""
611 "_:cryptographic keys\n"
612 "Keys"
613 msgstr "Ključi"
614
615 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:876
616 #, c-format
617 msgid "no name found, key doesn't exist in rpm keyring!"
618 msgstr "ni mogoče najti nobenega imena, ključ v zbirki ključev rpm ne obstaja!"
619
620 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896
621 #, c-format
622 msgid "Add a key"
623 msgstr "Dodaj ključ"
624
625 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:896
626 #, c-format
627 msgid "Choose a key for adding to the medium %s"
628 msgstr "Izberite ključ za dodajanje viru %s"
629
630 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:915
631 #, c-format
632 msgid "Remove a key"
633 msgstr "Odstrani ključ"
634
635 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:916
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "Are you sure you want to remove the key %s from medium %s?\n"
639 "(name of the key: %s)"
640 msgstr ""
641 "Ali ste prepričani, da želite odstraniti ključ %s za vir %s?\n"
642 "(ime ključa: %s)"
643
644 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:955 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1132
645 #, c-format
646 msgid "Configure media"
647 msgstr "Nastavi vire"
648
649 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:962 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
650 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
651 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:966 ../rpmdrake:542 ../rpmdrake:545
652 #: ../rpmdrake:550 ../rpmdrake:565 ../rpmdrake:566
653 #, c-format
654 msgid "/_File"
655 msgstr "/_Datoteka"
656
657 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
658 #, c-format
659 msgid "/_Update"
660 msgstr "/_Posodobi"
661
662 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:963
663 #, c-format
664 msgid "<control>U"
665 msgstr "<control>U"
666
667 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964
668 #, c-format
669 msgid "/Add a specific _media mirror"
670 msgstr "/Dodaj določen _zrcalni strežnik vira"
671
672 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:964
673 #, c-format
674 msgid "<control>M"
675 msgstr "<control>M"
676
677 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
678 #, c-format
679 msgid "/_Add a custom medium"
680 msgstr "/_Dodaj vir po meri"
681
682 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:965
683 #, c-format
684 msgid "<control>A"
685 msgstr "<control>A"
686
687 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:966
688 #, c-format
689 msgid "/Close"
690 msgstr "/Zapri"
691
692 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:966
693 #, c-format
694 msgid "<control>W"
695 msgstr "<control>W"
696
697 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:967 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:968
698 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:969 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:970
699 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971 ../rpmdrake:533 ../rpmdrake:535
700 #: ../rpmdrake:537 ../rpmdrake:538 ../rpmdrake:539 ../rpmdrake:569
701 #: ../rpmdrake:585 ../rpmdrake:589 ../rpmdrake:665
702 #, c-format
703 msgid "/_Options"
704 msgstr "/_Možnosti"
705
706 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:968
707 #, c-format
708 msgid "/_Global options"
709 msgstr "/_Globalne možnosti"
710
711 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:968
712 #, c-format
713 msgid "<control>G"
714 msgstr "<control>G"
715
716 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:969
717 #, c-format
718 msgid "/Manage _keys"
719 msgstr "/Upravljanje s _ključi"
720
721 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:969
722 #, c-format
723 msgid "<control>K"
724 msgstr "<control>K"
725
726 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:970
727 #, c-format
728 msgid "/_Parallel"
729 msgstr "/_Vzporedno"
730
731 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:970
732 #, c-format
733 msgid "<control>P"
734 msgstr "<control>P"
735
736 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971
737 #, c-format
738 msgid "/P_roxy"
739 msgstr "/P_osredniški strežnik"
740
741 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:971
742 #, c-format
743 msgid "<control>R"
744 msgstr "<control>R"
745
746 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:973 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:974
747 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:975 ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:976
748 #: ../rpmdrake:613 ../rpmdrake:614 ../rpmdrake:615 ../rpmdrake:616
749 #, c-format
750 msgid "/_Help"
751 msgstr "/_Pomoč"
752
753 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:974 ../rpmdrake:614
754 #, c-format
755 msgid "/_Report Bug"
756 msgstr "/Po_ročaj o napaki"
757
758 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:976 ../rpmdrake:616
759 #, c-format
760 msgid "/_About..."
761 msgstr "/_O ..."
762
763 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:979 ../rpmdrake:619
764 #, c-format
765 msgid "Rpmdrake"
766 msgstr "Rpmdrake"
767
768 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:981 ../rpmdrake:621
769 #, c-format
770 msgid "Copyright (C) %s by Mandriva"
771 msgstr "Avtorske pravice (C) %s, Mandriva"
772
773 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:983 ../rpmdrake:623
774 #, c-format
775 msgid "Rpmdrake is Mageia package management tool."
776 msgstr "Rpmdrake je Mageiino orodje za upravljanje s programskimi paketi "
777
778 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:985 ../rpmdrake:625
779 #, c-format
780 msgid "Mageia"
781 msgstr "Mageia"
782
783 #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith
784 #. <jsmith@nowhere.com>")
785 #. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith
786 #. <jsmith@nowhere.com>")
787 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:990 ../rpmdrake:630
788 #, c-format
789 msgid "_: Translator(s) name(s) & email(s)\n"
790 msgstr ""
791 "Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"
792 "Filip Komar <filip.komar@gmail.com>\n"
793
794 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1045 ../Rpmdrake/pkg.pm:253
795 #, c-format
796 msgid "Enabled"
797 msgstr "Omogočen"
798
799 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1048
800 #, c-format
801 msgid "Updates"
802 msgstr "Posodobitve"
803
804 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1052
805 #, c-format
806 msgid "Type"
807 msgstr "Vrsta"
808
809 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1079
810 #, c-format
811 msgid "This medium needs to be updated to be usable. Update it now ?"
812 msgstr "Da bi lahko uporabili ta vir, ga je potrebno posodobiti. Posodobitev?"
813
814 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1105
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "Unable to update medium, errors reported:\n"
818 "\n"
819 "%s"
820 msgstr ""
821 "Vira ni mogoče posodobiti, javljene so napake:\n"
822 "\n"
823 "%s"
824
825 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1143
826 #, c-format
827 msgid "Edit"
828 msgstr "Uredi"
829
830 #: ../Rpmdrake/edit_urpm_sources.pm:1191
831 #, c-format
832 msgid ""
833 "Packages database is locked. Please close other applications\n"
834 "working with packages database (do you have another media\n"
835 "manager on another desktop, or are you currently installing\n"
836 "packages as well?)."
837 msgstr ""
838 "Podatkovna zbirka o paketih je zaklenjena. Zaprite vse\n"
839 "programe, ki jo uporabljajo (je mogoče na drugem namizju\n"
840 "odprt še en upravitelj virov, ali zdaj nameščate pakete?)."
841
842 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:102
843 #, c-format
844 msgid "None (installed)"
845 msgstr "Brez (nameščeno)"
846
847 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:103
848 #, c-format
849 msgid "Unknown"
850 msgstr "Neznano"
851
852 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:166
853 #, c-format
854 msgid "%s of additional disk space will be used."
855 msgstr "Uporabljenega bo %s dodatnega prostora na disku."
856
857 #: ../Rpmdrake/formatting.pm:167
858 #, c-format
859 msgid "%s of disk space will be freed."
860 msgstr "Sproščenega bo %s prostora na disku."
861
862 #: ../Rpmdrake/gui.pm:78
863 #, c-format
864 msgid "Search results"
865 msgstr "Rezultati iskanja"
866
867 #: ../Rpmdrake/gui.pm:78
868 #, c-format
869 msgid "Search results (none)"
870 msgstr "Ni rezultatov iskanja"
871
872 #: ../Rpmdrake/gui.pm:124 ../Rpmdrake/gui.pm:323 ../Rpmdrake/gui.pm:325
873 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:171
874 #, c-format
875 msgid "(Not available)"
876 msgstr "(Ni na voljo)"
877
878 #: ../Rpmdrake/gui.pm:136
879 #, c-format
880 msgid "Security advisory"
881 msgstr "Varnostna posodobitev"
882
883 #: ../Rpmdrake/gui.pm:148 ../Rpmdrake/gui.pm:351
884 #, c-format
885 msgid "No description"
886 msgstr "Brez opisa"
887
888 #: ../Rpmdrake/gui.pm:161
889 #, c-format
890 msgid "It is <b>not supported</b> by Mageia."
891 msgstr "Mageia ga <b>ne podpira</b>."
892
893 #: ../Rpmdrake/gui.pm:162
894 #, c-format
895 msgid "It may <b>break</b> your system."
896 msgstr "Lahko <b>poškoduje</b> vaš sistem."
897
898 #: ../Rpmdrake/gui.pm:164
899 #, c-format
900 msgid "This package is not free software"
901 msgstr "Ta paket ni na voljo z odprto kodo"
902
903 #: ../Rpmdrake/gui.pm:167
904 #, c-format
905 msgid "This package contains a new version that was backported."
906 msgstr "Ta paket vsebuje novo različico, ki je bila navzdol prikrojena (backported)."
907
908 #: ../Rpmdrake/gui.pm:171
909 #, c-format
910 msgid "This package is a potential candidate for an update."
911 msgstr "Ta paket je potencialni kandidat za posodobitev."
912
913 #: ../Rpmdrake/gui.pm:176
914 #, c-format
915 msgid "This is an official update which is supported by Mageia."
916 msgstr "To je uradna posodobitev, ki jo podpira Mageia."
917
918 #: ../Rpmdrake/gui.pm:177
919 #, c-format
920 msgid "This is an unofficial update."
921 msgstr "To je neuradna posodobitev."
922
923 #: ../Rpmdrake/gui.pm:181
924 #, c-format
925 msgid "This is an official package supported by Mageia"
926 msgstr "To je uradno podprt paket s strani Mageiie "
927
928 #: ../Rpmdrake/gui.pm:198
929 #, c-format
930 msgid "Notice: "
931 msgstr "Opomba: "
932
933 #: ../Rpmdrake/gui.pm:200 ../Rpmdrake/gui.pm:341
934 #, c-format
935 msgid "Importance: "
936 msgstr "Pomembnost: "
937
938 #: ../Rpmdrake/gui.pm:201 ../Rpmdrake/gui.pm:349
939 #, c-format
940 msgid "Reason for update: "
941 msgstr "Razlog za posodobitev: "
942
943 #: ../Rpmdrake/gui.pm:212 ../Rpmdrake/gui.pm:336
944 #, c-format
945 msgid "Version: "
946 msgstr "Različica: "
947
948 #: ../Rpmdrake/gui.pm:214 ../Rpmdrake/gui.pm:331
949 #, c-format
950 msgid "Currently installed version: "
951 msgstr "Trenutno nameščena različica: "
952
953 #: ../Rpmdrake/gui.pm:216
954 #, c-format
955 msgid "Group: "
956 msgstr "Skupina: "
957
958 #: ../Rpmdrake/gui.pm:217 ../Rpmdrake/gui.pm:337
959 #, c-format
960 msgid "Architecture: "
961 msgstr "Arhitektura: "
962
963 #: ../Rpmdrake/gui.pm:218 ../Rpmdrake/gui.pm:338
964 #, c-format
965 msgid "Size: "
966 msgstr "Velikost: "
967
968 #: ../Rpmdrake/gui.pm:218 ../Rpmdrake/gui.pm:338
969 #, c-format
970 msgid "%s KB"
971 msgstr "%s KiB"
972
973 #: ../Rpmdrake/gui.pm:219 ../Rpmdrake/gui.pm:330 ../rpmdrake.pm:903
974 #, c-format
975 msgid "Medium: "
976 msgstr "Vir: "
977
978 #: ../Rpmdrake/gui.pm:232
979 #, c-format
980 msgid "New dependencies:"
981 msgstr "Nove odvisnosti:"
982
983 #: ../Rpmdrake/gui.pm:243
984 #, c-format
985 msgid "No non installed dependency."
986 msgstr "Vse odvisnosti so nameščene."
987
988 #: ../Rpmdrake/gui.pm:266
989 #, c-format
990 msgid "URL: "
991 msgstr "URL: "
992
993 #: ../Rpmdrake/gui.pm:299
994 #, c-format
995 msgid "Details:"
996 msgstr "Podrobnosti:"
997
998 #: ../Rpmdrake/gui.pm:303
999 #, c-format
1000 msgid "Files:"
1001 msgstr "Datoteke:"
1002
1003 #: ../Rpmdrake/gui.pm:305
1004 #, c-format
1005 msgid "Changelog:"
1006 msgstr "Dnevnik sprememb:"
1007
1008 #: ../Rpmdrake/gui.pm:320
1009 #, c-format
1010 msgid "Files:\n"
1011 msgstr "Datoteke:\n"
1012
1013 #: ../Rpmdrake/gui.pm:325
1014 #, c-format
1015 msgid "Changelog:\n"
1016 msgstr "Dnevnik sprememb:\n"
1017
1018 #: ../Rpmdrake/gui.pm:335
1019 #, c-format
1020 msgid "Name: "
1021 msgstr "Ime: "
1022
1023 #: ../Rpmdrake/gui.pm:345
1024 #, c-format
1025 msgid "Summary: "
1026 msgstr "Povzetek: "
1027
1028 #: ../Rpmdrake/gui.pm:351
1029 #, c-format
1030 msgid "Description: "
1031 msgstr "Opis: "
1032
1033 #: ../Rpmdrake/gui.pm:366 ../Rpmdrake/gui.pm:560 ../Rpmdrake/gui.pm:566
1034 #: ../Rpmdrake/gui.pm:572 ../Rpmdrake/pkg.pm:811 ../Rpmdrake/pkg.pm:821
1035 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:835 ../rpmdrake:787 ../rpmdrake.pm:828
1036 #: ../rpmdrake.pm:942
1037 #, c-format
1038 msgid "Warning"
1039 msgstr "Opozorilo"
1040
1041 #: ../Rpmdrake/gui.pm:368
1042 #, c-format
1043 msgid "The package \"%s\" was found."
1044 msgstr "Najden je bil paket »%s«."
1045
1046 #: ../Rpmdrake/gui.pm:369
1047 #, c-format
1048 msgid "However this package is not in the package list."
1049 msgstr "Vendar tega paketa ni na seznamu paketov."
1050
1051 #: ../Rpmdrake/gui.pm:370
1052 #, c-format
1053 msgid "You may want to update your urpmi database."
1054 msgstr "Mogoče bi bilo dobro posodobiti vire."
1055
1056 #: ../Rpmdrake/gui.pm:372
1057 #, c-format
1058 msgid "Matching packages:"
1059 msgstr "Ustrezni paketi:"
1060
1061 #. -PO: this is list fomatting: "- <package_name> (medium: <medium_name>)"
1062 #. -PO: eg: "- rpmdrake (medium: "Main Release"
1063 #: ../Rpmdrake/gui.pm:377
1064 #, c-format
1065 msgid "- %s (medium: %s)"
1066 msgstr "- %s (vir: %s)"
1067
1068 #: ../Rpmdrake/gui.pm:561
1069 #, c-format
1070 msgid "Removing package %s would break your system"
1071 msgstr "Odstranitev paketa %s bi onesposobila vaš sistem."
1072
1073 #: ../Rpmdrake/gui.pm:566
1074 #, c-format
1075 msgid ""
1076 "The \"%s\" package is in urpmi skip list.\n"
1077 "Do you want to select it anyway?"
1078 msgstr ""
1079 "Paket »%s« je na seznamu za preskok.\n"
1080 "Ali ga kljub temu želite izbrati?"
1081
1082 #: ../Rpmdrake/gui.pm:572 ../Rpmdrake/pkg.pm:685
1083 #, c-format
1084 msgid ""
1085 "Rpmdrake or one of its priority dependencies needs to be updated first. "
1086 "Rpmdrake will then restart."
1087 msgstr "Najprej je potrebno posodobiti Rpmdrake ali pa eno izmed prednostnih odvisnosti. Rpmdrake se bo po tem ponovno zagnal."
1088
1089 #: ../Rpmdrake/gui.pm:699 ../Rpmdrake/gui.pm:729 ../Rpmdrake/gui.pm:731
1090 #, c-format
1091 msgid "More information on package..."
1092 msgstr "Več informacij o paketu ..."
1093
1094 #: ../Rpmdrake/gui.pm:701
1095 #, c-format
1096 msgid "Please choose"
1097 msgstr "Izberite"
1098
1099 #: ../Rpmdrake/gui.pm:702
1100 #, c-format
1101 msgid "The following package is needed:"
1102 msgstr "Potrebovan je naslednji paket:"
1103
1104 #: ../Rpmdrake/gui.pm:702
1105 #, c-format
1106 msgid "One of the following packages is needed:"
1107 msgstr "Potrebovan je eden od naslednjih paketov:"
1108
1109 #. -PO: Keep it short, this is gonna be on a button
1110 #: ../Rpmdrake/gui.pm:717 ../Rpmdrake/gui.pm:722
1111 #, c-format
1112 msgid "More info"
1113 msgstr "Več podatkov"
1114
1115 #: ../Rpmdrake/gui.pm:724
1116 #, c-format
1117 msgid "Information on packages"
1118 msgstr "Informacije o paketih"
1119
1120 #: ../Rpmdrake/gui.pm:752
1121 #, c-format
1122 msgid "Checking dependencies of package..."
1123 msgstr "Preverjanje odvisnosti za paket ..."
1124
1125 #: ../Rpmdrake/gui.pm:757
1126 #, c-format
1127 msgid "Some additional packages need to be removed"
1128 msgstr "Odstraniti je potrebno nekaj dodatnih paketov "
1129
1130 #: ../Rpmdrake/gui.pm:768
1131 #, c-format
1132 msgid ""
1133 "Because of their dependencies, the following package(s) also need to be "
1134 "removed:"
1135 msgstr "Zaradi njihovih odvisnosti je potrebno odstraniti tudi naslednje pakete:"
1136
1137 #: ../Rpmdrake/gui.pm:773
1138 #, c-format
1139 msgid "Some packages can't be removed"
1140 msgstr "Nekaterih paketov ni mogoče odstraniti"
1141
1142 #: ../Rpmdrake/gui.pm:774
1143 #, c-format
1144 msgid ""
1145 "Removing these packages would break your system, sorry:\n"
1146 "\n"
1147 msgstr ""
1148 "Odstranitev teh paketov bi onesposobila vaš sistem:\n"
1149 "\n"
1150
1151 #: ../Rpmdrake/gui.pm:783 ../Rpmdrake/gui.pm:860
1152 #, c-format
1153 msgid ""
1154 "Because of their dependencies, the following package(s) must be unselected "
1155 "now:\n"
1156 "\n"
1157 msgstr ""
1158 "Zaradi njihovih odvisnosti naslednjih paketov ni mogoče izbrati:\n"
1159 "\n"
1160 #: ../Rpmdrake/gui.pm:812
1161 #, c-format
1162 msgid "Additional packages needed"
1163 msgstr "Potrebni so dodatni paketi"
1164
1165 #: ../Rpmdrake/gui.pm:813
1166 #, c-format
1167 msgid ""
1168 "To satisfy dependencies, the following package(s) also need to be "
1169 "installed:\n"
1170 "\n"
1171 msgstr ""
1172 "Da bi zadostili odvisnostim, je potrebno namestiti\n"
1173 "naslednje pakete:\n"
1174 "\n"
1175
1176 #: ../Rpmdrake/gui.pm:821
1177 #, c-format
1178 msgid "Conflicting Packages"
1179 msgstr "Paketi v sporu"
1180
1181 #: ../Rpmdrake/gui.pm:835
1182 #, c-format
1183 msgid "%s (belongs to the skip list)"
1184 msgstr "%s (pripada seznamu preskočenih datotek)"
1185
1186 #: ../Rpmdrake/gui.pm:839
1187 #, c-format
1188 msgid "One package cannot be installed"
1189 msgstr "Ni moč namestiti enega paketa"
1190
1191 #: ../Rpmdrake/gui.pm:839
1192 #, c-format
1193 msgid "Some packages can't be installed"
1194 msgstr "Nekaterih paketov ni mogoče namestiti"
1195
1196 #: ../Rpmdrake/gui.pm:841
1197 #, c-format
1198 msgid ""
1199 "Sorry, the following package cannot be selected:\n"
1200 "\n"
1201 "%s"
1202 msgstr ""
1203 "Žal naslednjega paketa ni moč izbrati:\n"
1204 "\n"
1205 "%s"
1206
1207 #: ../Rpmdrake/gui.pm:842
1208 #, c-format
1209 msgid ""
1210 "Sorry, the following packages can't be selected:\n"
1211 "\n"
1212 "%s"
1213 msgstr ""
1214 "Žal naslednjih paketov ni moč izbrati:\n"
1215 "\n"
1216 "%s"
1217
1218 #: ../Rpmdrake/gui.pm:859 ../Rpmdrake/pkg.pm:689
1219 #, c-format
1220 msgid "Some packages need to be removed"
1221 msgstr "Nekaj paketov je potrebno odstraniti"
1222
1223 #: ../Rpmdrake/gui.pm:894
1224 #, c-format
1225 msgid "Some packages are selected."
1226 msgstr "Nekaj paketov je izbranih."
1227
1228 #: ../Rpmdrake/gui.pm:894
1229 #, c-format
1230 msgid "Do you really want to quit?"
1231 msgstr "Ali zares želite končati?"
1232
1233 #: ../Rpmdrake/gui.pm:903
1234 #, c-format
1235 msgid "Error: %s appears to be mounted read-only."
1236 msgstr "Napaka: Izgleda, da je %s priklopljen samo za branje."
1237
1238 #: ../Rpmdrake/gui.pm:907
1239 #, c-format
1240 msgid "You need to select some packages first."
1241 msgstr "Najprej morate izbrati pakete."
1242
1243 #: ../Rpmdrake/gui.pm:912
1244 #, c-format
1245 msgid "Too many packages are selected"
1246 msgstr "Izbranih je preveč paketov"
1247
1248 #: ../Rpmdrake/gui.pm:913
1249 #, c-format
1250 msgid ""
1251 "Warning: it seems that you are attempting to add so much\n"
1252 "packages that your filesystem may run out of free diskspace,\n"
1253 "during or after package installation ; this is particularly\n"
1254 "dangerous and should be considered with care.\n"
1255 "\n"
1256 "Do you really want to install all the selected packages?"
1257 msgstr ""
1258 "Opozorilo: izgleda, da poskušate dodati toliko paketov,\n"
1259 "da bi lahko v datotečnem sistemu zmanjkalo prostega prostora\n"
1260 "med ali po namestitvi paketov. To je še posebej nevarno\n"
1261 "in bi moralo biti skrbno premišljeno.\n"
1262 "\n"
1263 "Ali resnično želite namestiti vse izbrane pakete?"
1264
1265 #: ../Rpmdrake/gui.pm:940 ../Rpmdrake/open_db.pm:102
1266 #, c-format
1267 msgid "Fatal error"
1268 msgstr "Usodna napaka"
1269
1270 #: ../Rpmdrake/gui.pm:941 ../Rpmdrake/open_db.pm:103 ../Rpmdrake/pkg.pm:451
1271 #, c-format
1272 msgid "A fatal error occurred: %s."
1273 msgstr "Zgodila se je usodna napaka: %s."
1274
1275 #: ../Rpmdrake/gui.pm:976
1276 #, c-format
1277 msgid "Please wait, listing packages..."
1278 msgstr "Počakajte. Izpisovanje paketov ..."
1279
1280 #: ../Rpmdrake/gui.pm:989
1281 #, c-format
1282 msgid "No update"
1283 msgstr "Brez posodobitve"
1284
1285 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1016 ../Rpmdrake/icon.pm:35 ../rpmdrake:212
1286 #: ../rpmdrake:368 ../rpmdrake:395
1287 #, c-format
1288 msgid "All"
1289 msgstr "Vse"
1290
1291 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1026 ../rpmdrake:201
1292 #, c-format
1293 msgid "Upgradable"
1294 msgstr "Za nadgradnjo"
1295
1296 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1026 ../rpmdrake:369
1297 #, c-format
1298 msgid "Installed"
1299 msgstr "Nameščeno"
1300
1301 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1027 ../rpmdrake:201
1302 #, c-format
1303 msgid "Addable"
1304 msgstr "Za dodajanje"
1305
1306 #: ../Rpmdrake/gui.pm:1039
1307 #, c-format
1308 msgid "Description not available for this package\n"
1309 msgstr "Opis za ta paket ni na voljo\n"
1310
1311 #: ../Rpmdrake/icon.pm:36
1312 #, c-format
1313 msgid "Accessibility"
1314 msgstr "Dostopnost"
1315
1316 #: ../Rpmdrake/icon.pm:37 ../Rpmdrake/icon.pm:38 ../Rpmdrake/icon.pm:39
1317 #: ../Rpmdrake/icon.pm:40 ../Rpmdrake/icon.pm:41
1318 #, c-format
1319 msgid "Archiving"
1320 msgstr "Arhiviranje"
1321
1322 #: ../Rpmdrake/icon.pm:38
1323 #, c-format
1324 msgid "Backup"
1325 msgstr "Varnostne kopije"
1326
1327 #: ../Rpmdrake/icon.pm:39
1328 #, c-format
1329 msgid "Cd burning"
1330 msgstr "Zapisovanje CDjev"
1331
1332 #: ../Rpmdrake/icon.pm:40
1333 #, c-format
1334 msgid "Compression"
1335 msgstr "Stiskanje"
1336
1337 #: ../Rpmdrake/icon.pm:41 ../Rpmdrake/icon.pm:47 ../Rpmdrake/icon.pm:58
1338 #: ../Rpmdrake/icon.pm:72 ../Rpmdrake/icon.pm:90 ../Rpmdrake/icon.pm:111
1339 #: ../Rpmdrake/icon.pm:124 ../Rpmdrake/icon.pm:135
1340 #, c-format
1341 msgid "Other"
1342 msgstr "Drugo"
1343
1344 #: ../Rpmdrake/icon.pm:42 ../Rpmdrake/icon.pm:43 ../Rpmdrake/icon.pm:44
1345 #: ../Rpmdrake/icon.pm:45 ../Rpmdrake/icon.pm:46 ../Rpmdrake/icon.pm:47
1346 #, c-format
1347 msgid "Books"
1348 msgstr "Knjige"
1349
1350 #: ../Rpmdrake/icon.pm:43
1351 #, c-format
1352 msgid "Computer books"
1353 msgstr "Računalniške knjige"
1354
1355 #: ../Rpmdrake/icon.pm:44
1356 #, c-format
1357 msgid "Faqs"
1358 msgstr "FAQ (pogosta vprašanja)"
1359
1360 #: ../Rpmdrake/icon.pm:45
1361 #, c-format
1362 msgid "Howtos"
1363 msgstr "HowTo (navodila)"
1364
1365 #: ../Rpmdrake/icon.pm:46
1366 #, c-format
1367 msgid "Literature"
1368 msgstr "Literatura"
1369
1370 #: ../Rpmdrake/icon.pm:48
1371 #, c-format
1372 msgid "Communications"
1373 msgstr "Komunikacije"
1374
1375 #: ../Rpmdrake/icon.pm:49 ../Rpmdrake/icon.pm:53
1376 #, c-format
1377 msgid "Databases"
1378 msgstr "Podatkovne zbirke"
1379
1380 #: ../Rpmdrake/icon.pm:50 ../Rpmdrake/icon.pm:51 ../Rpmdrake/icon.pm:52
1381 #: ../Rpmdrake/icon.pm:53 ../Rpmdrake/icon.pm:54 ../Rpmdrake/icon.pm:55
1382 #: ../Rpmdrake/icon.pm:56 ../Rpmdrake/icon.pm:57 ../Rpmdrake/icon.pm:58
1383 #: ../Rpmdrake/icon.pm:59 ../Rpmdrake/icon.pm:60 ../Rpmdrake/icon.pm:61
1384 #: ../Rpmdrake/icon.pm:62 ../Rpmdrake/icon.pm:173 ../Rpmdrake/icon.pm:174
1385 #: ../Rpmdrake/icon.pm:175
1386 #, c-format
1387 msgid "Development"
1388 msgstr "Razvoj"
1389
1390 #: ../Rpmdrake/icon.pm:51
1391 #, c-format
1392 msgid "C"
1393 msgstr "C"
1394
1395 #: ../Rpmdrake/icon.pm:52
1396 #, c-format
1397 msgid "C++"
1398 msgstr "C++"
1399
1400 #: ../Rpmdrake/icon.pm:54
1401 #, c-format
1402 msgid "GNOME and GTK+"
1403 msgstr "GNOME in GTK+"
1404
1405 #: ../Rpmdrake/icon.pm:55
1406 #, c-format
1407 msgid "Java"
1408 msgstr "Java"
1409
1410 #: ../Rpmdrake/icon.pm:56
1411 #, c-format
1412 msgid "KDE and Qt"
1413 msgstr "KDE in Qt"
1414
1415 #: ../Rpmdrake/icon.pm:57
1416 #, c-format
1417 msgid "Kernel"
1418 msgstr "Jedro"
1419
1420 #: ../Rpmdrake/icon.pm:59
1421 #, c-format
1422 msgid "Perl"
1423 msgstr "Perl"
1424
1425 #: ../Rpmdrake/icon.pm:60
1426 #, c-format
1427 msgid "PHP"
1428 msgstr "PHP"
1429
1430 #: ../Rpmdrake/icon.pm:61
1431 #, c-format
1432 msgid "Python"
1433 msgstr "Python"
1434
1435 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1436 #: ../Rpmdrake/icon.pm:62 ../Rpmdrake/icon.pm:150
1437 #, c-format
1438 msgid "X11"
1439 msgstr "X11"
1440
1441 #: ../Rpmdrake/icon.pm:63
1442 #, c-format
1443 msgid "Editors"
1444 msgstr "Urejevalniki"
1445
1446 #: ../Rpmdrake/icon.pm:64
1447 #, c-format
1448 msgid "Education"
1449 msgstr "Izobraževanje"
1450
1451 #: ../Rpmdrake/icon.pm:65
1452 #, c-format
1453 msgid "Emulators"
1454 msgstr "Emulatorji"
1455
1456 #: ../Rpmdrake/icon.pm:66
1457 #, c-format
1458 msgid "File tools"
1459 msgstr "Datotečna orodja"
1460
1461 #: ../Rpmdrake/icon.pm:67 ../Rpmdrake/icon.pm:68 ../Rpmdrake/icon.pm:69
1462 #: ../Rpmdrake/icon.pm:70 ../Rpmdrake/icon.pm:71 ../Rpmdrake/icon.pm:72
1463 #: ../Rpmdrake/icon.pm:73 ../Rpmdrake/icon.pm:74 ../Rpmdrake/icon.pm:75
1464 #, c-format
1465 msgid "Games"
1466 msgstr "Igre"
1467
1468 #: ../Rpmdrake/icon.pm:68
1469 #, c-format
1470 msgid "Adventure"
1471 msgstr "Pustolovščine"
1472
1473 #: ../Rpmdrake/icon.pm:69
1474 #, c-format
1475 msgid "Arcade"
1476 msgstr "Arkade"
1477
1478 #: ../Rpmdrake/icon.pm:70
1479 #, c-format
1480 msgid "Boards"
1481 msgstr "Deske"
1482
1483 #: ../Rpmdrake/icon.pm:71
1484 #, c-format
1485 msgid "Cards"
1486 msgstr "Karte"
1487
1488 #: ../Rpmdrake/icon.pm:73
1489 #, c-format
1490 msgid "Puzzles"
1491 msgstr "Sestavljanke"
1492
1493 #: ../Rpmdrake/icon.pm:74
1494 #, c-format
1495 msgid "Sports"
1496 msgstr "Športi"
1497
1498 #: ../Rpmdrake/icon.pm:75
1499 #, c-format
1500 msgid "Strategy"
1501 msgstr "Strategije"
1502
1503 #: ../Rpmdrake/icon.pm:76 ../Rpmdrake/icon.pm:77 ../Rpmdrake/icon.pm:80
1504 #: ../Rpmdrake/icon.pm:81 ../Rpmdrake/icon.pm:84 ../Rpmdrake/icon.pm:87
1505 #: ../Rpmdrake/icon.pm:90 ../Rpmdrake/icon.pm:91 ../Rpmdrake/icon.pm:94
1506 #: ../Rpmdrake/icon.pm:97
1507 #, c-format
1508 msgid "Graphical desktop"
1509 msgstr "Grafično namizje"
1510
1511 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1512 #: ../Rpmdrake/icon.pm:79
1513 #, c-format
1514 msgid "Enlightenment"
1515 msgstr "Enlightenment"
1516
1517 #: ../Rpmdrake/icon.pm:80
1518 #, c-format
1519 msgid "FVWM based"
1520 msgstr "Osnovano na FVWM"
1521
1522 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1523 #: ../Rpmdrake/icon.pm:83
1524 #, c-format
1525 msgid "GNOME"
1526 msgstr "GNOME"
1527
1528 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1529 #: ../Rpmdrake/icon.pm:86
1530 #, c-format
1531 msgid "Icewm"
1532 msgstr "Icewm"
1533
1534 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1535 #: ../Rpmdrake/icon.pm:89
1536 #, c-format
1537 msgid "KDE"
1538 msgstr "KDE"
1539
1540 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1541 #: ../Rpmdrake/icon.pm:93
1542 #, c-format
1543 msgid "Sawfish"
1544 msgstr "Sawfish"
1545
1546 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1547 #: ../Rpmdrake/icon.pm:96
1548 #, c-format
1549 msgid "WindowMaker"
1550 msgstr "WindowMaker"
1551
1552 #. -PO: This is a package/product name. Only translate it if needed:
1553 #: ../Rpmdrake/icon.pm:99
1554 #, c-format
1555 msgid "Xfce"
1556 msgstr "Xfce"
1557
1558 #: ../Rpmdrake/icon.pm:100
1559 #, c-format
1560 msgid "Graphics"
1561 msgstr "Grafika"
1562
1563 #: ../Rpmdrake/icon.pm:101
1564 #, c-format
1565 msgid "Monitoring"
1566 msgstr "Nadzorovanje"
1567
1568 #: ../Rpmdrake/icon.pm:102 ../Rpmdrake/icon.pm:103
1569 #, c-format
1570 msgid "Multimedia"
1571 msgstr "Večpredstavnost"
1572
1573 #: ../Rpmdrake/icon.pm:103 ../Rpmdrake/icon.pm:154
1574 #, c-format
1575 msgid "Video"
1576 msgstr "Video"
1577
1578 #: ../Rpmdrake/icon.pm:104 ../Rpmdrake/icon.pm:105 ../Rpmdrake/icon.pm:106
1579 #: ../Rpmdrake/icon.pm:107 ../Rpmdrake/icon.pm:108 ../Rpmdrake/icon.pm:109
1580 #: ../Rpmdrake/icon.pm:110 ../Rpmdrake/icon.pm:111 ../Rpmdrake/icon.pm:112
1581 #: ../Rpmdrake/icon.pm:113 ../Rpmdrake/icon.pm:134
1582 #, c-format
1583 msgid "Networking"
1584 msgstr "Omrežje"
1585
1586 #: ../Rpmdrake/icon.pm:105
1587 #, c-format
1588 msgid "Chat"
1589 msgstr "Klepet"
1590
1591 #: ../Rpmdrake/icon.pm:106
1592 #, c-format
1593 msgid "File transfer"
1594 msgstr "Prenos datotek"
1595
1596 #: ../Rpmdrake/icon.pm:107
1597 #, c-format
1598 msgid "IRC"
1599 msgstr "IRC"
1600
1601 #: ../Rpmdrake/icon.pm:108
1602 #, c-format
1603 msgid "Instant messaging"
1604 msgstr "Hipno sporočanje (IM)"
1605
1606 #: ../Rpmdrake/icon.pm:109 ../Rpmdrake/icon.pm:180
1607 #, c-format
1608 msgid "Mail"
1609 msgstr "Pošta"
1610
1611 #: ../Rpmdrake/icon.pm:110
1612 #, c-format
1613 msgid "News"
1614 msgstr "Novice"
1615
1616 #: ../Rpmdrake/icon.pm:112
1617 #, c-format
1618 msgid "Remote access"
1619 msgstr "Oddaljen dostop"
1620
1621 #: ../Rpmdrake/icon.pm:113
1622 #, c-format
1623 msgid "WWW"
1624 msgstr "Splet (WWW)"
1625
1626 #: ../Rpmdrake/icon.pm:114
1627 #, c-format
1628 msgid "Office"
1629 msgstr "Pisarna"
1630
1631 #: ../Rpmdrake/icon.pm:115
1632 #, c-format
1633 msgid "Public Keys"
1634 msgstr "Javni ključi"
1635
1636 #: ../Rpmdrake/icon.pm:116
1637 #, c-format
1638 msgid "Publishing"
1639 msgstr "Založništvo"
1640
1641 #: ../Rpmdrake/icon.pm:117 ../Rpmdrake/icon.pm:118 ../Rpmdrake/icon.pm:119
1642 #: ../Rpmdrake/icon.pm:120 ../Rpmdrake/icon.pm:121 ../Rpmdrake/icon.pm:122
1643 #: ../Rpmdrake/icon.pm:123 ../Rpmdrake/icon.pm:124 ../Rpmdrake/icon.pm:125
1644 #, c-format
1645 msgid "Sciences"
1646 msgstr "Znanost"
1647
1648 #: ../Rpmdrake/icon.pm:118
1649 #, c-format
1650 msgid "Astronomy"
1651 msgstr "Astronomija"
1652
1653 #: ../Rpmdrake/icon.pm:119
1654 #, c-format
1655 msgid "Biology"
1656 msgstr "Biologija"
1657
1658 #: ../Rpmdrake/icon.pm:120
1659 #, c-format
1660 msgid "Chemistry"
1661 msgstr "Kemija"
1662
1663 #: ../Rpmdrake/icon.pm:121
1664 #, c-format
1665 msgid "Computer science"
1666 msgstr "Računalništvo"
1667
1668 #: ../Rpmdrake/icon.pm:122
1669 #, c-format
1670 msgid "Geosciences"
1671 msgstr "Geologija"
1672
1673 #: ../Rpmdrake/icon.pm:123
1674 #, c-format
1675 msgid "Mathematics"
1676 msgstr "Matematika"
1677
1678 #: ../Rpmdrake/icon.pm:125
1679 #, c-format
1680 msgid "Physics"
1681 msgstr "Fizika"
1682
1683 #: ../Rpmdrake/icon.pm:126
1684 #, c-format
1685 msgid "Shells"
1686 msgstr "Lupine"
1687
1688 #: ../Rpmdrake/icon.pm:127
1689 #, c-format
1690 msgid "Sound"
1691 msgstr "Zvok"
1692
1693 #: ../Rpmdrake/icon.pm:128 ../Rpmdrake/icon.pm:129 ../Rpmdrake/icon.pm:130
1694 #: ../Rpmdrake/icon.pm:131 ../Rpmdrake/icon.pm:132 ../Rpmdrake/icon.pm:133
1695 #: ../Rpmdrake/icon.pm:134 ../Rpmdrake/icon.pm:135 ../Rpmdrake/icon.pm:136
1696 #: ../Rpmdrake/icon.pm:137 ../Rpmdrake/icon.pm:138 ../Rpmdrake/icon.pm:139
1697 #: ../Rpmdrake/icon.pm:140 ../Rpmdrake/icon.pm:141 ../Rpmdrake/icon.pm:142
1698 #: ../Rpmdrake/icon.pm:143 ../Rpmdrake/icon.pm:144 ../Rpmdrake/icon.pm:145
1699 #: ../Rpmdrake/icon.pm:146 ../Rpmdrake/icon.pm:147 ../Rpmdrake/icon.pm:148
1700 #, c-format
1701 msgid "System"
1702 msgstr "Sistem"
1703
1704 #: ../Rpmdrake/icon.pm:129
1705 #, c-format
1706 msgid "Base"
1707 msgstr "Osnova"
1708
1709 #: ../Rpmdrake/icon.pm:130
1710 #, c-format
1711 msgid "Cluster"
1712 msgstr "Gruča"
1713
1714 #: ../Rpmdrake/icon.pm:131 ../Rpmdrake/icon.pm:132 ../Rpmdrake/icon.pm:133
1715 #: ../Rpmdrake/icon.pm:134 ../Rpmdrake/icon.pm:135 ../Rpmdrake/icon.pm:136
1716 #: ../Rpmdrake/icon.pm:137 ../Rpmdrake/icon.pm:158
1717 #, c-format
1718 msgid "Configuration"
1719 msgstr "Nastavitev"
1720
1721 #: ../Rpmdrake/icon.pm:132
1722 #, c-format
1723 msgid "Boot and Init"
1724 msgstr "Zagon in inicializacija"
1725
1726 #: ../Rpmdrake/icon.pm:133
1727 #, c-format
1728 msgid "Hardware"
1729 msgstr "Strojna oprema"
1730
1731 #: ../Rpmdrake/icon.pm:136
1732 #, c-format
1733 msgid "Packaging"
1734 msgstr "Pakiranje"
1735
1736 #: ../Rpmdrake/icon.pm:137 ../Rpmdrake/icon.pm:146
1737 #, c-format
1738 msgid "Printing"
1739 msgstr "Tiskanje"
1740
1741 #: ../Rpmdrake/icon.pm:138 ../Rpmdrake/icon.pm:139 ../Rpmdrake/icon.pm:140
1742 #: ../Rpmdrake/icon.pm:141 ../Rpmdrake/icon.pm:142
1743 #, c-format
1744 msgid "Fonts"
1745 msgstr "Pisave"
1746
1747 #: ../Rpmdrake/icon.pm:139
1748 #, c-format
1749 msgid "Console"
1750 msgstr "Konzola"
1751
1752 #: ../Rpmdrake/icon.pm:140
1753 #, c-format
1754 msgid "True type"
1755 msgstr "True type"
1756
1757 #: ../Rpmdrake/icon.pm:141
1758 #, c-format
1759 msgid "Type1"
1760 msgstr "Type1"
1761
1762 #: ../Rpmdrake/icon.pm:142
1763 #, c-format
1764 msgid "X11 bitmap"
1765 msgstr "X11 bitna slika"
1766
1767 #: ../Rpmdrake/icon.pm:143
1768 #, c-format
1769 msgid "Internationalization"
1770 msgstr "Internacionalizacija"
1771
1772 #: ../Rpmdrake/icon.pm:144
1773 #, c-format
1774 msgid "Kernel and hardware"
1775 msgstr "Jedro in strojna oprema"
1776
1777 #: ../Rpmdrake/icon.pm:145
1778 #, c-format
1779 msgid "Libraries"
1780 msgstr "Knjižnice"
1781
1782 #: ../Rpmdrake/icon.pm:147
1783 #, c-format
1784 msgid "Servers"
1785 msgstr "Strežniki"
1786
1787 #: ../Rpmdrake/icon.pm:151
1788 #, c-format
1789 msgid "Terminals"
1790 msgstr "Terminali"
1791
1792 #: ../Rpmdrake/icon.pm:152
1793 #, c-format
1794 msgid "Text tools"
1795 msgstr "Besedilna orodja"
1796
1797 #: ../Rpmdrake/icon.pm:153
1798 #, c-format
1799 msgid "Toys"
1800 msgstr "Igrače"
1801
1802 #: ../Rpmdrake/icon.pm:157 ../Rpmdrake/icon.pm:158 ../Rpmdrake/icon.pm:159
1803 #: ../Rpmdrake/icon.pm:160 ../Rpmdrake/icon.pm:161 ../Rpmdrake/icon.pm:162
1804 #: ../Rpmdrake/icon.pm:163 ../Rpmdrake/icon.pm:164 ../Rpmdrake/icon.pm:165
1805 #: ../Rpmdrake/icon.pm:166
1806 #, c-format
1807 msgid "Workstation"
1808 msgstr "Delovna postaja"
1809
1810 #: ../Rpmdrake/icon.pm:159
1811 #, c-format
1812 msgid "Console Tools"
1813 msgstr "Konzolna orodja"
1814
1815 #: ../Rpmdrake/icon.pm:160 ../Rpmdrake/icon.pm:175
1816 #, c-format
1817 msgid "Documentation"
1818 msgstr "Dokumentacija"
1819
1820 #: ../Rpmdrake/icon.pm:161
1821 #, c-format
1822 msgid "Game station"
1823 msgstr "Igralna postaja"
1824
1825 #: ../Rpmdrake/icon.pm:162
1826 #, c-format
1827 msgid "Internet station"
1828 msgstr "Internetna postaja"
1829
1830 #: ../Rpmdrake/icon.pm:163
1831 #, c-format
1832 msgid "Multimedia station"
1833 msgstr "Večpredstavnostna postaja"
1834
1835 #: ../Rpmdrake/icon.pm:164
1836 #, c-format
1837 msgid "Network Computer (client)"
1838 msgstr "Omrežni računalnik (odjemalec)"
1839
1840 #: ../Rpmdrake/icon.pm:165
1841 #, c-format
1842 msgid "Office Workstation"
1843 msgstr "Pisarniška delovna postaja"
1844
1845 #: ../Rpmdrake/icon.pm:166
1846 #, c-format
1847 msgid "Scientific Workstation"
1848 msgstr "Znanstvena postaja"
1849
1850 #: ../Rpmdrake/icon.pm:167 ../Rpmdrake/icon.pm:169 ../Rpmdrake/icon.pm:170
1851 #: ../Rpmdrake/icon.pm:171 ../Rpmdrake/icon.pm:172
1852 #, c-format
1853 msgid "Graphical Environment"
1854 msgstr "Grafično okolje"
1855
1856 #: ../Rpmdrake/icon.pm:169
1857 #, c-format
1858 msgid "GNOME Workstation"
1859 msgstr "Delovna postaja GNOME"
1860
1861 #: ../Rpmdrake/icon.pm:170
1862 #, c-format
1863 msgid "IceWm Desktop"
1864 msgstr "Namizje IceWM"
1865
1866 #: ../Rpmdrake/icon.pm:171
1867 #, c-format
1868 msgid "KDE Workstation"
1869 msgstr "Delovna postaja KDE"
1870
1871 #: ../Rpmdrake/icon.pm:172
1872 #, c-format
1873 msgid "Other Graphical Desktops"
1874 msgstr "Druga grafična namizja"
1875
1876 #: ../Rpmdrake/icon.pm:176 ../Rpmdrake/icon.pm:177 ../Rpmdrake/icon.pm:178
1877 #: ../Rpmdrake/icon.pm:179 ../Rpmdrake/icon.pm:180 ../Rpmdrake/icon.pm:181
1878 #: ../Rpmdrake/icon.pm:182 ../Rpmdrake/icon.pm:183
1879 #, c-format
1880 msgid "Server"
1881 msgstr "Strežnik"
1882
1883 #: ../Rpmdrake/icon.pm:177
1884 #, c-format
1885 msgid "DNS/NIS"
1886 msgstr "DNS/NIS"
1887
1888 #: ../Rpmdrake/icon.pm:178
1889 #, c-format
1890 msgid "Database"
1891 msgstr "Podatkovna zbirka"
1892
1893 #: ../Rpmdrake/icon.pm:179
1894 #, c-format
1895 msgid "Firewall/Router"
1896 msgstr "Požarni zid/Usmerjevalnik"
1897
1898 #: ../Rpmdrake/icon.pm:181
1899 #, c-format
1900 msgid "Mail/Groupware/News"
1901 msgstr "Pošta/novice/skupinsko delo"
1902
1903 #: ../Rpmdrake/icon.pm:182
1904 #, c-format
1905 msgid "Network Computer server"
1906 msgstr "Strežnik omrežnega računalnika"
1907
1908 #: ../Rpmdrake/icon.pm:183
1909 #, c-format
1910 msgid "Web/FTP"
1911 msgstr "Splet/FTP"
1912
1913 #: ../Rpmdrake/init.pm:49
1914 #, c-format
1915 msgid "Usage: %s [OPTION]..."
1916 msgstr "Uporaba: %s [MOŽNOSTI]..."
1917
1918 #: ../Rpmdrake/init.pm:50
1919 #, c-format
1920 msgid " --auto assume default answers to questions"
1921 msgstr " --auto uporabi privzete odgovore na vprašanja"
1922
1923 #: ../Rpmdrake/init.pm:51
1924 #, c-format
1925 msgid ""
1926 " --changelog-first display changelog before filelist in the "
1927 "description window"
1928 msgstr " --changelog-first prikaže dnevnik sprememb (changelog) pred seznamom datotek v oknu za opis"
1929
1930 #: ../Rpmdrake/init.pm:52
1931 #, c-format
1932 msgid " --media=medium1,.. limit to given media"
1933 msgstr " --media=vir1,.. omejitev na dani vir"
1934
1935 #: ../Rpmdrake/init.pm:53
1936 #, c-format
1937 msgid ""
1938 " --merge-all-rpmnew propose to merge all .rpmnew/.rpmsave files found"
1939 msgstr " --merge-all-rpmnew predlagaj združitev vseh najdenih datotek .rpmnew/.rpmsave"
1940
1941 #: ../Rpmdrake/init.pm:54
1942 #, c-format
1943 msgid " --mode=MODE set mode (install (default), remove, update)"
1944 msgstr " --mode=NAČIN nastavi način (namesti (privzeto), odstrani, posodobi)"
1945
1946 #: ../Rpmdrake/init.pm:55
1947 #, c-format
1948 msgid ""
1949 " --justdb update the database, but do not modify the "
1950 "filesystem"
1951 msgstr " --justdb posodobi podatkovno zbirko, a ne spreminjaj datotečnega sistema"
1952
1953 #: ../Rpmdrake/init.pm:56
1954 #, c-format
1955 msgid ""
1956 " --no-confirmation don't ask first confirmation question in update mode"
1957 msgstr " --no-confirmation pri nadgrajevanju ne zahtevaj prve potrditve"
1958
1959 #: ../Rpmdrake/init.pm:57
1960 #, c-format
1961 msgid " --no-media-update don't update media at startup"
1962 msgstr " --no-media-update ob zagonu ne posodobi virov"
1963
1964 #: ../Rpmdrake/init.pm:58
1965 #, c-format
1966 msgid " --no-verify-rpm don't verify packages signatures"
1967 msgstr " --no-verify-rpm ne preveri podpisov paketov"
1968
1969 #: ../Rpmdrake/init.pm:59
1970 #, c-format
1971 msgid ""
1972 " --parallel=alias,host be in parallel mode, use \"alias\" group, use \"host"
1973 "\" machine to show needed deps"
1974 msgstr " --parallel=alias,host paralelni način, uporabi »alias« skupino, uporabi »host« računalnik za prikaz potrebnih odvisnosti"
1975
1976 #: ../Rpmdrake/init.pm:60
1977 #, c-format
1978 msgid " --rpm-root=path use another root for rpm installation"
1979 msgstr " --rpm-root=pot Uporabi drug koren za namestitev rpm"
1980
1981 #: ../Rpmdrake/init.pm:61
1982 #, c-format
1983 msgid ""
1984 " --urpmi-root use another root for urpmi db & rpm installation"
1985 msgstr " --urpmi-root uporabi drug koren za podatkovno zbirko urpmi in namestitev rpm"
1986
1987 #: ../Rpmdrake/init.pm:62
1988 #, c-format
1989 msgid " --run-as-root force to run as root"
1990 msgstr " --run-as-root vsili zagon kot skrbnik (root)"
1991
1992 #: ../Rpmdrake/init.pm:63
1993 #, c-format
1994 msgid " --search=pkg run search for \"pkg\""
1995 msgstr " --search=paket poženi iskanje za »paket«"
1996
1997 #: ../Rpmdrake/init.pm:64
1998 #, c-format
1999 msgid ""
2000 " --test only verify if the installation can be achieved "
2001 "correctly"
2002 msgstr " --test samo preveri, ali se lahko namestitev izvede pravilno"
2003
2004 #: ../Rpmdrake/init.pm:65
2005 #, c-format
2006 msgid " --version print this tool's version number\n"
2007 msgstr " --version - prikaži različico tega orodja\n"
2008
2009 #: ../Rpmdrake/init.pm:154
2010 #, c-format
2011 msgid "Running in user mode"
2012 msgstr "Teče v uporabniškem načinu"
2013
2014 #: ../Rpmdrake/init.pm:155
2015 #, c-format
2016 msgid ""
2017 "You are launching this program as a normal user.\n"
2018 "You will not be able to perform modifications on the system,\n"
2019 "but you may still browse the existing database."
2020 msgstr ""
2021 "Ta program zaganjate kot normalen uporabnik.\n"
2022 "Ne boste mogli spreminjati sistema, lahko pa boste\n"
2023 "še vedno brskali po obstoječi bazi."
2024
2025 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:111
2026 #, c-format
2027 msgid "Getting information from XML meta-data from %s..."
2028 msgstr "Pridobivanje dodatnih podatkov od %s ..."
2029
2030 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:115
2031 #, c-format
2032 msgid "Getting '%s' from XML meta-data..."
2033 msgstr "Pridobivanje »%s« iz dodatnih podatkov o paketih ..."
2034
2035 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:118 ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709
2036 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../rpmdrake:134 ../rpmdrake.pm:385
2037 #: ../rpmdrake.pm:594
2038 #, c-format
2039 msgid "Please wait"
2040 msgstr "Počakajte"
2041
2042 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:132
2043 #, c-format
2044 msgid "No xml info for medium \"%s\", only partial result for package %s"
2045 msgstr "Ni dodatnih podatkov o paketih za vir »%s«, le delni rezultati za paket %s"
2046
2047 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:134
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "No xml info for medium \"%s\", unable to return any result for package %s"
2051 msgstr "Ni dodatnih podatkov za vir »%s«, ni moč najti nobenega rezultata za paket %s"
2052
2053 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:187 ../Rpmdrake/pkg.pm:192
2054 #, c-format
2055 msgid "Downloading package `%s'..."
2056 msgstr "Sprejemanje paketa »%s« ..."
2057
2058 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:194
2059 #, c-format
2060 msgid " %s%% of %s completed, ETA = %s, speed = %s"
2061 msgstr " %s%% od %s preneseno, do konca = %s, hitrost = %s"
2062
2063 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:195
2064 #, c-format
2065 msgid " %s%% completed, speed = %s"
2066 msgstr " %s%% preneseno, hitrost = %s"
2067
2068 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:233 ../Rpmdrake/pkg.pm:689
2069 #, c-format
2070 msgid "Confirmation"
2071 msgstr "Potrditev"
2072
2073 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:234
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "I need to contact the mirror to get latest update packages.\n"
2077 "Please check that your network is currently running.\n"
2078 "\n"
2079 "Is it ok to continue?"
2080 msgstr ""
2081 "Za dostop do najnovejših paketov za posodobitev se je potrebno povezati z zrcalnim strežnikom.\n"
2082 "Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.\n"
2083 "\n"
2084 "Ali želite nadaljevati?"
2085
2086 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:238
2087 #, c-format
2088 msgid "Do not ask me next time"
2089 msgstr "Ne sprašuj več"
2090
2091 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:247
2092 #, c-format
2093 msgid "Already existing update media"
2094 msgstr "Že obstoječi viri za posodobitev"
2095
2096 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:248
2097 #, c-format
2098 msgid ""
2099 "You already have at least one update medium configured, but\n"
2100 "all of them are currently disabled. You should run the Software\n"
2101 "Media Manager to enable at least one (check it in the \"%s\"\n"
2102 "column).\n"
2103 "\n"
2104 "Then, restart \"%s\"."
2105 msgstr ""
2106 "Najmanj en vir posodobitev je že nastavljen, a trenutno so vsi\n"
2107 "onemogočeni. Pognati bi morali Upravitelja virov programske\n"
2108 "opreme, da omogočite vsaj enega (omogočite ga v stolpcu »%s«).\n"
2109 "\n"
2110 "Potem ponovno zaženite »%s«."
2111
2112 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:258
2113 #, c-format
2114 msgid ""
2115 "You have no configured update media. MageiaUpdate cannot operate without any "
2116 "update media."
2117 msgstr "Noben vir za posodobitve še ni nastavljen. Posodabljanje Mageie brez tega ne more delovati."
2118
2119 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:259 ../rpmdrake.pm:627
2120 #, c-format
2121 msgid ""
2122 "I need to contact the Mageia website to get the mirror list.\n"
2123 "Please check that your network is currently running.\n"
2124 "\n"
2125 "Is it ok to continue?"
2126 msgstr ""
2127 "Za pridobivanje spiska zrcalnih strežnikov, se je potrebno povezati s spletno stranjo Mageie.\n"
2128 "Preverite, če vaša povezava v Internet deluje.\n"
2129 "\n"
2130 "Ali želite nadaljevati?"
2131
2132 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:266
2133 #, c-format
2134 msgid "How to choose manually your mirror"
2135 msgstr "Kako ročno izbrati zrcalni strežnik"
2136
2137 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:267
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "You may also choose your desired mirror manually: to do so,\n"
2141 "launch the Software Media Manager, and then add a `Security\n"
2142 "updates' medium.\n"
2143 "\n"
2144 "Then, restart %s."
2145 msgstr ""
2146 "Zrcalni strežnik lahko izberete tudi ročno: za to\n"
2147 "poženite Upravitelja virov programske opreme in dodajte\n"
2148 "vir varnostnih posodobitev.\n"
2149 "\n"
2150 "Potem ponovno zaženite %s."
2151
2152 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709
2153 #, c-format
2154 msgid "Package installation..."
2155 msgstr "Namestitev paketov ..."
2156
2157 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:419 ../Rpmdrake/pkg.pm:709 ../Rpmdrake/pkg.pm:916
2158 #, c-format
2159 msgid "Initializing..."
2160 msgstr "Nastavljam začetne nastavitve ..."
2161
2162 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:434
2163 #, c-format
2164 msgid "Reading updates description"
2165 msgstr "Branje opisov posodobitev"
2166
2167 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:440 ../Rpmdrake/pkg.pm:476
2168 #, c-format
2169 msgid "Please wait, finding available packages..."
2170 msgstr "Počakajte. Iskanje razpoložljivih paketov ..."
2171
2172 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:446
2173 #, c-format
2174 msgid "Please wait, listing base packages..."
2175 msgstr "Počakajte. Izpisovanje osnovnih paketov ..."
2176
2177 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:451 ../Rpmdrake/pkg.pm:840 ../Rpmdrake/pkg.pm:865
2178 #: ../rpmdrake.pm:815 ../rpmdrake.pm:901 ../rpmdrake.pm:925
2179 #, c-format
2180 msgid "Error"
2181 msgstr "Napaka"
2182
2183 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:459
2184 #, c-format
2185 msgid "Please wait, finding installed packages..."
2186 msgstr "Počakajte. Iskanje nameščenih paketov ..."
2187
2188 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:566
2189 #, c-format
2190 msgid "Upgrade information"
2191 msgstr "Podatki o posodobitvi"
2192
2193 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:568
2194 #, c-format
2195 msgid "These packages come with upgrade information"
2196 msgstr "Ti paketi vsebujejo podatke o nadgradnji"
2197
2198 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:576
2199 #, c-format
2200 msgid "Upgrade information about this package"
2201 msgstr "Podatki o posodobitvi za ta paket"
2202
2203 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:579
2204 #, c-format
2205 msgid "Upgrade information about package %s"
2206 msgstr "Podatki o posodobitvi za paket %s"
2207
2208 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:601 ../Rpmdrake/pkg.pm:857
2209 #, c-format
2210 msgid "All requested packages were installed successfully."
2211 msgstr "Vsi zahtevani paketi so bili uspešno nameščeni."
2212
2213 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:605 ../Rpmdrake/pkg.pm:826
2214 #, c-format
2215 msgid "Problem during installation"
2216 msgstr "Težava med namestitvijo"
2217
2218 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:606 ../Rpmdrake/pkg.pm:626 ../Rpmdrake/pkg.pm:828
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "There was a problem during the installation:\n"
2222 "\n"
2223 "%s"
2224 msgstr ""
2225 "Med namestitvijo se je pojavila težava:\n"
2226 "\n"
2227 "%s"
2228
2229 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:625
2230 #, c-format
2231 msgid "Installation failed"
2232 msgstr "Namestitev ni uspela"
2233
2234 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:645
2235 #, c-format
2236 msgid "Checking validity of requested packages..."
2237 msgstr "Preverjanje veljavnosti zahtevanih paketov ..."
2238
2239 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:666
2240 #, c-format
2241 msgid "Unable to get source packages."
2242 msgstr "Dostop do paketov vira ni mogoč."
2243
2244 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:667
2245 #, c-format
2246 msgid "Unable to get source packages, sorry. %s"
2247 msgstr "Žal ni možno dobiti paketov z izvorno kodo. %s"
2248
2249 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:668
2250 #, c-format
2251 msgid ""
2252 "\n"
2253 "\n"
2254 "Error(s) reported:\n"
2255 "%s"
2256 msgstr ""
2257 "\n"
2258 "\n"
2259 "Javljene napake:\n"
2260 "%s"
2261
2262 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:686
2263 #, c-format
2264 msgid "The following package is going to be installed:"
2265 msgid_plural "The following %d packages are going to be installed:"
2266 msgstr[0] "Nameščen bo %d paket:"
2267 msgstr[1] "Nameščena bosta %d paketa:"
2268 msgstr[2] "Nameščeni bodo %d paketi:"
2269 msgstr[3] "Nameščenih bo %d paketov:"
2270
2271 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:692
2272 #, c-format
2273 msgid "Remove one package?"
2274 msgid_plural "Remove %d packages?"
2275 msgstr[0] "Odstranim %d paket?"
2276 msgstr[1] "Odstranim %d paketa?"
2277 msgstr[2] "Odstranim %d pakete?"
2278 msgstr[3] "Odstranim %d paketov?"
2279
2280 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:694
2281 #, c-format
2282 msgid "The following package has to be removed for others to be upgraded:"
2283 msgstr "Naslednji paket je potrebno odstraniti, da bo možno nadgraditi druge:"
2284
2285 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:695
2286 #, c-format
2287 msgid "The following packages have to be removed for others to be upgraded:"
2288 msgstr "Sledeči paketi morajo biti odstranjeni, da bodo drugi lahko nadgrajeni:"
2289
2290 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:698
2291 #, c-format
2292 msgid "%s of packages will be retrieved."
2293 msgstr "Preneseno bo %s paketov."
2294
2295 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:700
2296 #, c-format
2297 msgid "Is it ok to continue?"
2298 msgstr "Naj nadaljujem?"
2299
2300 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:716 ../Rpmdrake/pkg.pm:900
2301 #, c-format
2302 msgid "Orphan packages"
2303 msgstr "Osiroteli paketi"
2304
2305 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:716
2306 #, c-format
2307 msgid "The following orphan package will be removed."
2308 msgid_plural "The following orphan packages will be removed."
2309 msgstr[0] "Odstranjen bo naslednji osiroteli paket."
2310 msgstr[1] "Odstranjena bosta naslednja osirotela paketa."
2311 msgstr[2] "Odstranjeni bodo naslednji osiroteli paketi."
2312 msgstr[3] "Odstranjeni bodo naslednji osiroteli paketi."
2313
2314 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:732
2315 #, c-format
2316 msgid "Preparing packages installation..."
2317 msgstr "Pripravljam namestitev paketov..."
2318
2319 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:732
2320 #, c-format
2321 msgid "Preparing package installation transaction..."
2322 msgstr "Pripravljam prenos za namestitev paketov ..."
2323
2324 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:735
2325 #, c-format
2326 msgid "Installing package `%s' (%s/%s)..."
2327 msgstr "Nameščam paket »%s« (%s/%s) ..."
2328
2329 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:736
2330 #, c-format
2331 msgid "Total: %s/%s"
2332 msgstr "Skupno: %s/%s"
2333
2334 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:799
2335 #, c-format
2336 msgid "Change medium"
2337 msgstr "Zamenjajte medij"
2338
2339 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:800
2340 #, c-format
2341 msgid "Please insert the medium named \"%s\""
2342 msgstr "Vstavite nosilec imenovan »%s«"
2343
2344 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:804
2345 #, c-format
2346 msgid "Verifying package signatures..."
2347 msgstr "Preverjanje podpisov paketov..."
2348
2349 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:827
2350 #, c-format
2351 msgid "%d installation transactions failed"
2352 msgstr "%d namestitvenih transakcij je spodletelo"
2353
2354 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:841
2355 #, c-format
2356 msgid "Unrecoverable error: no package found for installation, sorry."
2357 msgstr "Nepopravljiva napaka: žal ni mogoče najti nobenega paketa za namestitev."
2358
2359 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:844
2360 #, c-format
2361 msgid "Inspecting configuration files..."
2362 msgstr "Pregledovanje nastavitvenih datotek ..."
2363
2364 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:852
2365 #, c-format
2366 msgid ""
2367 "The installation is finished; everything was installed correctly.\n"
2368 "\n"
2369 "Some configuration files were created as `.rpmnew' or `.rpmsave',\n"
2370 "you may now inspect some in order to take actions:"
2371 msgstr ""
2372 "Namestitev je zaključena; vse je bilo pravilno nameščeno.\n"
2373 "\n"
2374 "Ustvarjene so bile nekatere nastavitvene datoteke ».rpmnew« ali ».rpmsave«,\n"
2375 "lahko jih pregledate in se odločite za nadaljnja dejanja:"
2376
2377 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:858
2378 #, c-format
2379 msgid "Looking for \"README\" files..."
2380 msgstr "Iskanje datotek »README« (preberi me) ..."
2381
2382 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:891
2383 #, c-format
2384 msgid "RPM transaction %d/%d"
2385 msgstr "Prenos RPM-jev %d/%d"
2386
2387 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:892
2388 #, c-format
2389 msgid "Unselect all"
2390 msgstr "Odstrani celotno izbiro"
2391
2392 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:893
2393 #, c-format
2394 msgid "Details"
2395 msgstr "Podrobnosti"
2396
2397 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:916 ../Rpmdrake/pkg.pm:936
2398 #, c-format
2399 msgid "Please wait, removing packages..."
2400 msgstr "Počakajte. Odstranjevanje paketov ..."
2401
2402 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:949
2403 #, c-format
2404 msgid "Problem during removal"
2405 msgstr "Težave med odstranjevanjem"
2406
2407 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:950
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "There was a problem during the removal of packages:\n"
2411 "\n"
2412 "%s"
2413 msgstr ""
2414 "Med odstranjevanjem paketov se je pojavila napaka:\n"
2415 "\n"
2416 "%s"
2417
2418 #: ../Rpmdrake/pkg.pm:957
2419 #, c-format
2420 msgid "Information"
2421 msgstr "Podatki"
2422
2423 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:82
2424 #, c-format
2425 msgid "Inspecting %s"
2426 msgstr "Pregled %s"
2427
2428 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:107
2429 #, c-format
2430 msgid "Changes:"
2431 msgstr "Spremembe:"
2432
2433 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:116
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "You can either remove the .%s file, use it as main file or do nothing. If "
2437 "unsure, keep the current file (\"%s\")."
2438 msgstr "Lahko odstranite datoteko .%s, jo uporabite kot glavno datoteko, ali pa ne storite ničesar. Če niste prepričani. obdržite trenutno datoteko (»%s«)."
2439
2440 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:117 ../Rpmdrake/rpmnew.pm:122
2441 #, c-format
2442 msgid "Remove .%s"
2443 msgstr "Odstrani .%s"
2444
2445 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:126
2446 #, c-format
2447 msgid "Use .%s as main file"
2448 msgstr "Uporabi .%s kot glavno datoteko"
2449
2450 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:130
2451 #, c-format
2452 msgid "Do nothing"
2453 msgstr "Ne naredi nič"
2454
2455 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:158
2456 #, c-format
2457 msgid "Installation finished"
2458 msgstr "Namestitev je zaključena"
2459
2460 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:173
2461 #, c-format
2462 msgid "Inspect..."
2463 msgstr "Pregled ..."
2464
2465 #: ../Rpmdrake/rpmnew.pm:191 ../rpmdrake:102
2466 #, c-format
2467 msgid "Please wait, searching..."
2468 msgstr "Počakajte. Iskanje ..."
2469
2470 #: ../gurpmi.addmedia:103
2471 #, c-format
2472 msgid "bad <url> (for local directory, the path must be absolute)"
2473 msgstr "napačen <url> (za krajevno mapo mora biti pot absolutna)"
2474
2475 #: ../gurpmi.addmedia:117
2476 #, c-format
2477 msgid ""
2478 "%s\n"
2479 "\n"
2480 "Is it ok to continue?"
2481 msgstr ""
2482 "%s\n"
2483 "\n"
2484 "Nadaljevanje?"
2485
2486 #: ../gurpmi.addmedia:121
2487 #, c-format
2488 msgid ""
2489 "You are about to add new packages media.\n"
2490 "That means you will be able to add new software packages\n"
2491 "to your system from these new media."
2492 msgstr ""
2493 "Dodali boste nov(e) vir(e) paketov.\n"
2494 "To pomeni, da boste lahko iz tega novega vira dodajali nove\n"
2495 "programske pakete na vaš sistem."
2496
2497 #: ../gurpmi.addmedia:125
2498 #, c-format
2499 msgid ""
2500 "You are about to add new packages media, %s.\n"
2501 "That means you will be able to add new software packages\n"
2502 "to your system from these new media."
2503 msgstr ""
2504 "Dodali boste nov(e) vir(e) paketov, »%s«.\n"
2505 "To pomeni, da boste lahko s tega novega vira dodajali nove\n"
2506 "programske pakete v vaš sistem."
2507
2508 #: ../gurpmi.addmedia:128
2509 #, c-format
2510 msgid ""
2511 "You are about to add a new packages medium, `%s'.\n"
2512 "That means you will be able to add new software packages\n"
2513 "to your system from that new medium."
2514 msgstr ""
2515 "Dodali boste nov vir paketov, »%s«.\n"
2516 "To pomeni, da boste lahko s tega vira dodajali nove\n"
2517 "programske pakete v vaš sistem."
2518
2519 #: ../gurpmi.addmedia:152
2520 #, c-format
2521 msgid "Successfully added media."
2522 msgstr "Vir je bil uspešno dodan."
2523
2524 #: ../gurpmi.addmedia:154
2525 #, c-format
2526 msgid "Successfully added media %s."
2527 msgstr "Vir »%s« je uspešno dodan. "
2528
2529 #: ../gurpmi.addmedia:155
2530 #, c-format
2531 msgid "Successfully added medium `%s'."
2532 msgstr "Vir »%s« je uspešno dodan."
2533
2534 #: ../rpmdrake:107
2535 #, c-format
2536 msgid "Stop"
2537 msgstr "Ustavi"
2538
2539 #: ../rpmdrake:141
2540 #, c-format
2541 msgid "no xml-info available for medium \"%s\""
2542 msgstr "Za vir »%s« ni na voljo dodatnih podatkov o paketih"
2543
2544 #: ../rpmdrake:157 ../rpmdrake:185
2545 #, c-format
2546 msgid "Search aborted"
2547 msgstr "Iskanje preklicano"
2548
2549 #: ../rpmdrake:203
2550 #, c-format
2551 msgid "Selected"
2552 msgstr "Izbran"
2553
2554 #: ../rpmdrake:203
2555 #, c-format
2556 msgid "Not selected"
2557 msgstr "Ni izbrano"
2558
2559 #: ../rpmdrake:210
2560 #, c-format
2561 msgid "No search results."
2562 msgstr "Brez rezultatov iskanja."
2563
2564 #: ../rpmdrake:211
2565 #, c-format
2566 msgid ""
2567 "No search results. You may want to switch to the '%s' view and to the '%s' "
2568 "filter"
2569 msgstr "Brez rezultatov iskanja. Poskusite preklopiti na prikaz »%s« in filter »%s«."
2570
2571 #: ../rpmdrake:245
2572 #, c-format
2573 msgid "Selected: %s / Free disk space: %s"
2574 msgstr "Izbrano: %s / Prostora na disku: %s"
2575
2576 #: ../rpmdrake:285
2577 #, c-format
2578 msgid "Package"
2579 msgstr "Paket"
2580
2581 #. -PO: "Architecture" but to be kept *small* !!!
2582 #: ../rpmdrake:299
2583 #, c-format
2584 msgid "Arch."
2585 msgstr "Arhit."
2586
2587 #. -PO: "Status" should be kept *small* !!!
2588 #: ../rpmdrake:327
2589 #, c-format
2590 msgid "Status"
2591 msgstr "Stanje"
2592
2593 #: ../rpmdrake:370
2594 #, c-format
2595 msgid "Not installed"
2596 msgstr "Ni nameščeno"
2597
2598 #: ../rpmdrake:385
2599 #, c-format
2600 msgid "All packages, alphabetical"
2601 msgstr "Vsi paketi po abecedi"
2602
2603 #: ../rpmdrake:386
2604 #, c-format
2605 msgid "All packages, by group"
2606 msgstr "Vsi paketi po skupini"
2607
2608 #: ../rpmdrake:387
2609 #, c-format
2610 msgid "Leaves only, sorted by install date"
2611 msgstr "Samo listi, urejeni po datumu namestitve"
2612
2613 #: ../rpmdrake:388
2614 #, c-format
2615 msgid "All packages, by update availability"
2616 msgstr "Vsi paketi po posodobitvah, ki so na voljo"
2617
2618 #: ../rpmdrake:389
2619 #, c-format
2620 msgid "All packages, by selection state"
2621 msgstr "Vsi paketi po stanju izbire"
2622
2623 #: ../rpmdrake:390
2624 #, c-format
2625 msgid "All packages, by size"
2626 msgstr "Vsi paketi po velikosti"
2627
2628 #: ../rpmdrake:391
2629 #, c-format
2630 msgid "All packages, by medium repository"
2631 msgstr "Vsi paketi po virih"
2632
2633 #. -PO: Backports media are newer but less-tested versions of some packages in
2634 #. main
2635 #. -PO: See
2636 #. http://wiki.mandriva.com/en/Policies/SoftwareMedia#.2Fmain.2Fbackports
2637 #: ../rpmdrake:399
2638 #, c-format
2639 msgid "Backports"
2640 msgstr "Navzdol prikrojene različice"
2641
2642 #: ../rpmdrake:400
2643 #, c-format
2644 msgid "Meta packages"
2645 msgstr "Meta-paketi"
2646
2647 #: ../rpmdrake:401
2648 #, c-format
2649 msgid "Packages with GUI"
2650 msgstr "Grafični uporabniški vmesnik"
2651
2652 #: ../rpmdrake:402
2653 #, c-format
2654 msgid "All updates"
2655 msgstr "Vse posodobitve"
2656
2657 #: ../rpmdrake:403
2658 #, c-format
2659 msgid "Security updates"
2660 msgstr "Varnostne posodobitve"
2661
2662 #: ../rpmdrake:404
2663 #, c-format
2664 msgid "Bugfixes updates"
2665 msgstr "Popravki napak"
2666
2667 #: ../rpmdrake:405
2668 #, c-format
2669 msgid "General updates"
2670 msgstr "Splošne posodobitve"
2671
2672 #: ../rpmdrake:428
2673 #, c-format
2674 msgid "View"
2675 msgstr "Videz"
2676
2677 #: ../rpmdrake:456
2678 #, c-format
2679 msgid "Filter"
2680 msgstr "Filter"
2681
2682 #: ../rpmdrake:492
2683 #, c-format
2684 msgid "in names"
2685 msgstr "v imenih"
2686
2687 #: ../rpmdrake:492
2688 #, c-format
2689 msgid "in descriptions"
2690 msgstr "v opisih"
2691
2692 #: ../rpmdrake:492
2693 #, c-format
2694 msgid "in summaries"
2695 msgstr "v povzetkih"
2696
2697 #: ../rpmdrake:492
2698 #, c-format
2699 msgid "in file names"
2700 msgstr "v imenih datotek"
2701
2702 #: ../rpmdrake:533
2703 #, c-format
2704 msgid "/_Select dependencies without asking"
2705 msgstr "/O_dvisnosti izberi brez vprašanja"
2706
2707 #: ../rpmdrake:536
2708 #, c-format
2709 msgid "Clear download cache after successful install"
2710 msgstr "Po uspešni namestitvi počisti predpomnilnik prenosov"
2711
2712 #: ../rpmdrake:537
2713 #, c-format
2714 msgid "/_Compute updates on startup"
2715 msgstr "/_Posodobitve preračunaj ob zagonu"
2716
2717 #: ../rpmdrake:538
2718 #, c-format
2719 msgid "Search in _full package names"
2720 msgstr "Išči v _celotnih imenih paketov"
2721
2722 #: ../rpmdrake:539
2723 #, c-format
2724 msgid "Use _regular expressions in searches"
2725 msgstr "Pri iskanjih uporabi _regularne izraze"
2726
2727 #: ../rpmdrake:545
2728 #, c-format
2729 msgid "/_Update media"
2730 msgstr "/_Posodobi vire"
2731
2732 #: ../rpmdrake:550
2733 #, c-format
2734 msgid "/_Reset the selection"
2735 msgstr "/_Ponastavi izbiro"
2736
2737 #: ../rpmdrake:565
2738 #, c-format
2739 msgid "/Reload the _packages list"
2740 msgstr "/Ponovno _naloži seznam paketov"
2741
2742 #: ../rpmdrake:566
2743 #, c-format
2744 msgid "/_Quit"
2745 msgstr "/_Končaj"
2746
2747 #: ../rpmdrake:566
2748 #, c-format
2749 msgid "<control>Q"
2750 msgstr "<control>Q"
2751
2752 #: ../rpmdrake:585
2753 #, c-format
2754 msgid "/_Media Manager"
2755 msgstr "/_Upravitelj virov programske opreme"
2756
2757 #: ../rpmdrake:589 ../rpmdrake:665
2758 #, c-format
2759 msgid "/_Show automatically selected packages"
2760 msgstr "/_Pokaži samodejno izbrane pakete"
2761
2762 #: ../rpmdrake:603 ../rpmdrake:606 ../rpmdrake:611 ../rpmdrake:643
2763 #, c-format
2764 msgid "/_View"
2765 msgstr "/_Videz"
2766
2767 #: ../rpmdrake:686
2768 #, c-format
2769 msgid "Find:"
2770 msgstr "Najdi:"
2771
2772 #: ../rpmdrake:690
2773 #, c-format
2774 msgid "Please type in the string you want to search then press the <enter> key"
2775 msgstr "Vnesite iskani niz in nato pritisnite vnašalko"
2776
2777 #: ../rpmdrake:720
2778 #, c-format
2779 msgid "Apply"
2780 msgstr "Uveljavi"
2781
2782 #: ../rpmdrake:739
2783 #, c-format
2784 msgid "Quick Introduction"
2785 msgstr "Kratka predstavitev"
2786
2787 #: ../rpmdrake:740
2788 #, c-format
2789 msgid "You can browse the packages through the categories tree on the left."
2790 msgstr "V drevesni strukturi na levi strani lahko pregledate pakete po kategorijah."
2791
2792 #: ../rpmdrake:741
2793 #, c-format
2794 msgid ""
2795 "You can view information about a package by clicking on it on the right list."
2796 msgstr "Podatke o paketu lahko vidite, če v seznamu na desni kliknete nanj."
2797
2798 #: ../rpmdrake:742
2799 #, c-format
2800 msgid "To install, update or remove a package, just click on its \"checkbox\"."
2801 msgstr "Če želite namestiti, nadgraditi ali odstraniti paket, kliknite v njegovo označno polje."
2802
2803 #: ../rpmdrake:787
2804 #, c-format
2805 msgid "rpmdrake is already running (pid: %s)"
2806 msgstr "rpmdrake že teče (PID: %s)"
2807
2808 #: ../rpmdrake.pm:121
2809 #, c-format
2810 msgid "Software Update"
2811 msgstr "Posodobitev programov"
2812
2813 #: ../rpmdrake.pm:121
2814 #, c-format
2815 msgid "Mageia Update"
2816 msgstr "Mageia posodobitev"
2817
2818 #: ../rpmdrake.pm:148
2819 #, c-format
2820 msgid "Please enter your credentials for accessing proxy\n"
2821 msgstr "Vnesite podatke za prijavo v posredniškem strežniku\n"
2822
2823 #: ../rpmdrake.pm:149
2824 #, c-format
2825 msgid "User name:"
2826 msgstr "Uporabniško ime:"
2827
2828 #: ../rpmdrake.pm:234
2829 #, c-format
2830 msgid "Software Packages Removal"
2831 msgstr "Odstranjevanje paketov programske opreme"
2832
2833 #: ../rpmdrake.pm:235 ../rpmdrake.pm:239
2834 #, c-format
2835 msgid "Software Packages Update"
2836 msgstr "Posodabljanje programskih paketov"
2837
2838 #: ../rpmdrake.pm:236
2839 #, c-format
2840 msgid "Software Packages Installation"
2841 msgstr "Namestitev programskih paketov"
2842
2843 #: ../rpmdrake.pm:284
2844 #, c-format
2845 msgid "No"
2846 msgstr "Ne"
2847
2848 #: ../rpmdrake.pm:288
2849 #, c-format
2850 msgid "Yes"
2851 msgstr "Da"
2852
2853 #: ../rpmdrake.pm:340
2854 #, c-format
2855 msgid "Info..."
2856 msgstr "Informacije..."
2857
2858 #: ../rpmdrake.pm:465
2859 #, c-format
2860 msgid "Austria"
2861 msgstr "Avstrija"
2862
2863 #: ../rpmdrake.pm:466
2864 #, c-format
2865 msgid "Australia"
2866 msgstr "Avstralija"
2867
2868 #: ../rpmdrake.pm:467
2869 #, c-format
2870 msgid "Belgium"
2871 msgstr "Belgija"
2872
2873 #: ../rpmdrake.pm:468
2874 #, c-format
2875 msgid "Brazil"
2876 msgstr "Brazilija"
2877
2878 #: ../rpmdrake.pm:469
2879 #, c-format
2880 msgid "Canada"
2881 msgstr "Kanada"
2882
2883 #: ../rpmdrake.pm:470
2884 #, c-format
2885 msgid "Switzerland"
2886 msgstr "Švica"
2887
2888 #: ../rpmdrake.pm:471
2889 #, c-format
2890 msgid "Costa Rica"
2891 msgstr "Kostarika"
2892
2893 #: ../rpmdrake.pm:472
2894 #, c-format
2895 msgid "Czech Republic"
2896 msgstr "Češka"
2897
2898 #: ../rpmdrake.pm:473
2899 #, c-format
2900 msgid "Germany"
2901 msgstr "Nemčija"
2902
2903 #: ../rpmdrake.pm:474
2904 #, c-format
2905 msgid "Danmark"
2906 msgstr "Danska"
2907
2908 #: ../rpmdrake.pm:475 ../rpmdrake.pm:479
2909 #, c-format
2910 msgid "Greece"
2911 msgstr "Grčija"
2912
2913 #: ../rpmdrake.pm:476
2914 #, c-format
2915 msgid "Spain"
2916 msgstr "Španija"
2917
2918 #: ../rpmdrake.pm:477
2919 #, c-format
2920 msgid "Finland"
2921 msgstr "Finska"
2922
2923 #: ../rpmdrake.pm:478
2924 #, c-format
2925 msgid "France"
2926 msgstr "Francija"
2927
2928 #: ../rpmdrake.pm:480
2929 #, c-format
2930 msgid "Hungary"
2931 msgstr "Madžarska"
2932
2933 #: ../rpmdrake.pm:481
2934 #, c-format
2935 msgid "Israel"
2936 msgstr "Izrael"
2937
2938 #: ../rpmdrake.pm:482
2939 #, c-format
2940 msgid "Italy"
2941 msgstr "Italija"
2942
2943 #: ../rpmdrake.pm:483
2944 #, c-format
2945 msgid "Japan"
2946 msgstr "Japonska"
2947
2948 #: ../rpmdrake.pm:484
2949 #, c-format
2950 msgid "Korea"
2951 msgstr "Koreja"
2952
2953 #: ../rpmdrake.pm:485
2954 #, c-format
2955 msgid "Netherlands"
2956 msgstr "Nizozemska"
2957
2958 #: ../rpmdrake.pm:486
2959 #, c-format
2960 msgid "Norway"
2961 msgstr "Norveška"
2962
2963 #: ../rpmdrake.pm:487
2964 #, c-format
2965 msgid "Poland"
2966 msgstr "Poljska"
2967
2968 #: ../rpmdrake.pm:488
2969 #, c-format
2970 msgid "Portugal"
2971 msgstr "Portugalska"
2972
2973 #: ../rpmdrake.pm:489
2974 #, c-format
2975 msgid "Russia"
2976 msgstr "Rusija"
2977
2978 #: ../rpmdrake.pm:490
2979 #, c-format
2980 msgid "Sweden"
2981 msgstr "Švedska"
2982
2983 #: ../rpmdrake.pm:491
2984 #, c-format
2985 msgid "Singapore"
2986 msgstr "Singapur"
2987
2988 #: ../rpmdrake.pm:492
2989 #, c-format
2990 msgid "Slovakia"
2991 msgstr "Slovaška"
2992
2993 #: ../rpmdrake.pm:493
2994 #, c-format
2995 msgid "Taiwan"
2996 msgstr "Tajvan"
2997
2998 #: ../rpmdrake.pm:494
2999 #, c-format
3000 msgid "United Kingdom"
3001 msgstr "Združeno kraljestvo"
3002
3003 #: ../rpmdrake.pm:495
3004 #, c-format
3005 msgid "China"
3006 msgstr "Kitajska"
3007
3008 #: ../rpmdrake.pm:496 ../rpmdrake.pm:497 ../rpmdrake.pm:498 ../rpmdrake.pm:499
3009 #, c-format
3010 msgid "United States"
3011 msgstr "Združene države"
3012
3013 #: ../rpmdrake.pm:579
3014 #, c-format
3015 msgid "Please wait, downloading mirror addresses."
3016 msgstr "Počakajte. Prenašanje naslovov zrcalnih strežnikov ..."
3017
3018 #: ../rpmdrake.pm:580
3019 #, c-format
3020 msgid "Please wait, downloading mirror addresses from the Mageia website."
3021 msgstr "Počakajte. Prenašanje naslovov zrcalnih strežnikov s spletne strani Mageia."
3022
3023 #: ../rpmdrake.pm:601
3024 #, c-format
3025 msgid "retrieval of [%s] failed"
3026 msgstr "pridobivanje [%s] je spodletelo"
3027
3028 #: ../rpmdrake.pm:623
3029 #, c-format
3030 msgid ""
3031 "I need to access internet to get the mirror list.\n"
3032 "Please check that your network is currently running.\n"
3033 "\n"
3034 "Is it ok to continue?"
3035 msgstr ""
3036 "Za prenos seznama zrcalnih strežnikov je potreben internetni dostop.\n"
3037 "Preverite, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.\n"
3038 "\n"
3039 "Nadaljevanje?"
3040
3041 #: ../rpmdrake.pm:631 ../rpmdrake.pm:670
3042 #, c-format
3043 msgid "Mirror choice"
3044 msgstr "Izbira zrcalnega strežnika"
3045
3046 #: ../rpmdrake.pm:643
3047 #, c-format
3048 msgid "Error during download"
3049 msgstr "Napaka pri prenosu"
3050
3051 #: ../rpmdrake.pm:645
3052 #, c-format
3053 msgid ""
3054 "There was an error downloading the mirror list:\n"
3055 "\n"
3056 "%s\n"
3057 "The network, or the website, may be unavailable.\n"
3058 "Please try again later."
3059 msgstr ""
3060 "Med prenosom seznama zrcalnih strežnikov je prišlo do napake:\n"
3061 "\n"
3062 "%s\n"
3063 "Omrežje ali spletna stran sta mogoče nedostopna.\n"
3064 "Poskusite kasneje."
3065
3066 #: ../rpmdrake.pm:650
3067 #, c-format
3068 msgid ""
3069 "There was an error downloading the mirror list:\n"
3070 "\n"
3071 "%s\n"
3072 "The network, or the Mageia website, may be unavailable.\n"
3073 "Please try again later."
3074 msgstr ""
3075 "Med prenosom seznama zrcalnih strežnikov je prišlo do napake:\n"
3076 "\n"
3077 "%s\n"
3078 "Omrežje ali spletna stran Mageia sta mogoče nedostopna.\n"
3079 "Poskusite znova pozneje."
3080
3081 #: ../rpmdrake.pm:660
3082 #, c-format
3083 msgid "No mirror"
3084 msgstr "Ni zrcalnega strežnika"
3085
3086 #: ../rpmdrake.pm:662
3087 #, c-format
3088 msgid "I can't find any suitable mirror."
3089 msgstr "Ni mogoče najti ustreznega zrcalnega strežnika."
3090
3091 #: ../rpmdrake.pm:663
3092 #, c-format
3093 msgid ""
3094 "I can't find any suitable mirror.\n"
3095 "\n"
3096 "There can be many reasons for this problem; the most frequent is\n"
3097 "the case when the architecture of your processor is not supported\n"
3098 "by Mageia Official Updates."
3099 msgstr ""
3100 "Ni mogoče najti primernega zrcalnega strežnika.\n"
3101 "\n"
3102 "Za to je več možnih vzrokov, najbolj pogost je primer, da\n"
3103 "arhitektura vašega procesorja ni podprta v uradnih posodobitvah\n"
3104 "Mageie."
3105
3106 #: ../rpmdrake.pm:682
3107 #, c-format
3108 msgid "Please choose the desired mirror."
3109 msgstr "Izberite željen zrcalni strežnik"
3110
3111 #: ../rpmdrake.pm:723
3112 #, c-format
3113 msgid "Copying file for medium `%s'..."
3114 msgstr "Kopiranje datoteke za vir »%s« ..."
3115
3116 #: ../rpmdrake.pm:726
3117 #, c-format
3118 msgid "Examining file of medium `%s'..."
3119 msgstr "Pregled datoteke vira »%s« ..."
3120
3121 #: ../rpmdrake.pm:729
3122 #, c-format
3123 msgid "Examining remote file of medium `%s'..."
3124 msgstr "Pregled oddaljene datoteke vira »%s« ..."
3125
3126 #: ../rpmdrake.pm:733
3127 #, c-format
3128 msgid " done."
3129 msgstr " opravljeno."
3130
3131 #: ../rpmdrake.pm:737
3132 #, c-format
3133 msgid " failed!"
3134 msgstr " neuspeh!"
3135
3136 #. -PO: We're downloading the said file from the said medium
3137 #: ../rpmdrake.pm:742
3138 #, c-format
3139 msgid "%s from medium %s"
3140 msgstr "%s iz vira %s"
3141
3142 #: ../rpmdrake.pm:746
3143 #, c-format
3144 msgid "Starting download of `%s'..."
3145 msgstr "Začenjam prenos »%s« ..."
3146
3147 #: ../rpmdrake.pm:750
3148 #, c-format
3149 msgid ""
3150 "Download of `%s'\n"
3151 "time to go:%s, speed:%s"
3152 msgstr ""
3153 "Prenos »%s«\n"
3154 "preostanek časa: %s, hitrost: %s"
3155
3156 #: ../rpmdrake.pm:753
3157 #, c-format
3158 msgid ""
3159 "Download of `%s'\n"
3160 "speed:%s"
3161 msgstr ""
3162 "Prenos »%s«\n"
3163 "hitrost: %s"
3164
3165 #: ../rpmdrake.pm:764
3166 #, c-format
3167 msgid "Please wait, updating media..."
3168 msgstr "Počakajte. Posodabljanje virov ..."
3169
3170 #: ../rpmdrake.pm:774
3171 #, c-format
3172 msgid "Canceled"
3173 msgstr "Preklicano"
3174
3175 #: ../rpmdrake.pm:791
3176 #, c-format
3177 msgid "Error retrieving packages"
3178 msgstr "Napaka pri prenosu paketov"
3179
3180 #: ../rpmdrake.pm:792
3181 #, c-format
3182 msgid ""
3183 "It's impossible to retrieve the list of new packages from the media\n"
3184 "`%s'. Either this update media is misconfigured, and in this case\n"
3185 "you should use the Software Media Manager to remove it and re-add it in "
3186 "order\n"
3187 "to reconfigure it, either it is currently unreachable and you should retry\n"
3188 "later."
3189 msgstr ""
3190 "Nemogoče je prenesti seznam novih paketov za vir »%s«.\n"
3191 "Lahko je vir trenutno nedostopen, poskusite pozneje.\n"
3192 "Možno je tudi, da je ta vir napačno nastavljen.\n"
3193 "V tem primeru uporabite Upravitelja virov in ga odstranite ter znova dodajte,\n"
3194 "tako da bo ponovno nastavljen."
3195
3196 #: ../rpmdrake.pm:823
3197 #, c-format
3198 msgid "Update media"
3199 msgstr "Posodobi vire"
3200
3201 #: ../rpmdrake.pm:828
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "No active medium found. You must enable some media to be able to update them."
3205 msgstr "Nobenega aktivnega vira ni na voljo. Da bi lahko osvežili vire, jih morate aktivirati."
3206
3207 #: ../rpmdrake.pm:835
3208 #, c-format
3209 msgid "Select the media you wish to update:"
3210 msgstr "Izberite vire, ki jih želite posodobiti:"
3211
3212 #: ../rpmdrake.pm:881
3213 #, c-format
3214 msgid ""
3215 "Unable to update medium; it will be automatically disabled.\n"
3216 "\n"
3217 "Errors:\n"
3218 "%s"
3219 msgstr ""
3220 "Ni mogoče posodobiti vira; zato bo samodejno onemogočen.\n"
3221 "\n"
3222 "Napake:\n"
3223 "%s"
3224
3225 #: ../rpmdrake.pm:902 ../rpmdrake.pm:913
3226 #, c-format
3227 msgid ""
3228 "Unable to add medium, errors reported:\n"
3229 "\n"
3230 "%s"
3231 msgstr ""
3232 "Vir je nemogoče dodati, javljene so napake:\n"
3233 "\n"
3234 "%s"
3235
3236 #: ../rpmdrake.pm:925
3237 #, c-format
3238 msgid "Unable to create medium."
3239 msgstr "Vira ni mogoče ustvariti"
3240
3241 #: ../rpmdrake.pm:930
3242 #, c-format
3243 msgid "Failure when adding medium"
3244 msgstr "Neuspeh pri dodajanju vira"
3245
3246 #: ../rpmdrake.pm:931
3247 #, c-format
3248 msgid ""
3249 "There was a problem adding medium:\n"
3250 "\n"
3251 "%s"
3252 msgstr ""
3253 "Med dodajanjem vira se je pojavila napaka:\n"
3254 "\n"
3255 "%s"
3256
3257 #: ../rpmdrake.pm:944
3258 #, c-format
3259 msgid ""
3260 "Your medium `%s', used for updates, does not match the version of %s you're "
3261 "running (%s).\n"
3262 "It will be disabled."
3263 msgstr ""
3264 "Vaš vir »%s«, uporabljen za popravke, se ne ujema z različico %s, ki jo poganjate (%s).\n"
3265 "Zato bo onemogočen."
3266
3267 #: ../rpmdrake.pm:947
3268 #, c-format
3269 msgid ""
3270 "Your medium `%s', used for updates, does not match the version of Mageia "
3271 "you're running (%s).\n"
3272 "It will be disabled."
3273 msgstr ""
3274 "Vaš vir »%s«, uporabljen za popravke, se ne ujema z različico\n"
3275 "Mageia, ki jo poganjate (%s).\n"
3276 "Zato bo onemogočen."
3277
3278 #: ../rpmdrake.pm:978
3279 #, c-format
3280 msgid "Help launched in background"
3281 msgstr "Pomoč pognana v ozadju"
3282
3283 #: ../rpmdrake.pm:979
3284 #, c-format
3285 msgid ""
3286 "The help window has been started, it should appear shortly on your desktop."
3287 msgstr "Okno s pomočjo je bilo zagnano, v kratkem bi se moralo pojaviti na namizju."
3288
3289 #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:1
3290 msgid "A graphical front end for browsing installed & available packages"
3291 msgstr "Grafični vmesnik za brskanje po nameščenih in razpoložljivih paketih"
3292
3293 #: ../data/rpmdrake-browse-only.desktop.in.h:2
3294 msgid "Browse Available Software"
3295 msgstr "Brskanje po razpoložljivi programski opremi"
3296
3297 #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:1
3298 msgid "A graphical front end for installing, removing and updating packages"
3299 msgstr "Grafični vmesnik za nameščanje, odstranjevanje in posodabljanje paketov"
3300
3301 #: ../data/rpmdrake.desktop.in.h:2
3302 msgid "Install & Remove Software"
3303 msgstr "Namesti in odstrani programsko opremo"
3304
3305 #: ../data/rpmdrake-sources.desktop.in.h:1
3306 msgid "Software Media Manager"
3307 msgstr "Upravitelj virov programske opreme"
3308
3309 #: ../mime/gurpmi.addmedia.desktop.in.h:1
3310 msgid "Add urpmi media"
3311 msgstr "Dodaj vir urpmi"
3312
3313 #: ../mime/x-urpmi-media.desktop.in.h:1
3314 msgid "Urpmi medium info"
3315 msgstr "Podatki o viru urpmi"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28