/[soft]/usbdumper/trunk/po/tr.po
ViewVC logotype

Diff of /usbdumper/trunk/po/tr.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 7524 by ennael, Wed May 4 21:14:55 2011 UTC revision 7525 by tarakbumba, Thu Mar 7 23:34:18 2013 UTC
# Line 2  Line 2 
2  # PACKAGE paketi için Türkçe çeviriler.  # PACKAGE paketi için Türkçe çeviriler.
3  # Copyright (C) 2010 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER  # Copyright (C) 2010 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4  # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.  # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5  # atilla <atilla_ontas@mandriva.org>, 2010.  # Atilla ÖNTAŞ <atilla_ontas@mandriva.org>, 2008-2013.
6  #  #
7  msgid ""  msgid ""
8  msgstr ""  msgstr ""
# Line 11  msgstr "" Line 11  msgstr ""
11  "POT-Creation-Date: 2008-09-03 02:54-0400\n"  "POT-Creation-Date: 2008-09-03 02:54-0400\n"
12  "PO-Revision-Date: 2010-05-27 23:03+0200\n"  "PO-Revision-Date: 2010-05-27 23:03+0200\n"
13  "Last-Translator: Atilla ÖNTAŞ <atilla_ontas@mandriva.org>\n"  "Last-Translator: Atilla ÖNTAŞ <atilla_ontas@mandriva.org>\n"
14  "Language-Team: Turkish<i18n@mandriva.org>\n"  "Language-Team: Mageia Turkish Translation Team <i18n-tr@ml.mageia.org>\n"
15    "Language: \n"
16  "MIME-Version: 1.0\n"  "MIME-Version: 1.0\n"
17  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
# Line 32  msgid "Verifying filesystem..." Line 33  msgid "Verifying filesystem..."
33  msgstr "Dosya sistemi doğrulanıyor..."  msgstr "Dosya sistemi doğrulanıyor..."
34    
35  #: ../liveusb/gui.py:155  #: ../liveusb/gui.py:155
36  msgid "Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to continue."  msgid ""
37  msgstr "Hata: Aygıtınızın etiketi ayarlanamıyor veya UUID değeri belirlenemiyor. Devam edilemiyor."  "Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to "
38    "continue."
39    msgstr ""
40    "Hata: Aygıtınızın etiketi ayarlanamıyor veya UUID değeri belirlenemiyor. "
41    "Devam edilemiyor."
42    
43  #: ../liveusb/gui.py:164  #: ../liveusb/gui.py:164
44  msgid "Verifying SHA1 of LiveCD image..."  msgid "Verifying SHA1 of LiveCD image..."
45  msgstr "ÇalışanCD' nin SHA1 değeri doğrulanıyor..."  msgstr "ÇalışanCD' nin SHA1 değeri doğrulanıyor..."
46    
47  #: ../liveusb/gui.py:166  #: ../liveusb/gui.py:166
48  msgid "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with the --noverify argument to bypass this verification check."  msgid ""
49  msgstr "Hata: ÇalışanCD' nizin SHA1 değeri geçersiz. Bu uygulamayı, doğrulama denetimini atlamak için --noverify anahtarı ile kullanabilirsiniz."  "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
50    "the --noverify argument to bypass this verification check."
51    msgstr ""
52    "Hata: ÇalışanCD' nizin SHA1 değeri geçersiz. Bu uygulamayı, doğrulama "
53    "denetimini atlamak için --noverify anahtarı ile kullanabilirsiniz."
54    
55  #: ../liveusb/gui.py:177  #: ../liveusb/gui.py:177
56  msgid "Extracting live image to USB device..."  msgid "Extracting live image to USB device..."
# Line 61  msgstr "Önyükleyici yapılandırılıy Line 70  msgstr "Önyükleyici yapılandırılıy
70  msgid "Complete! (%s)"  msgid "Complete! (%s)"
71  msgstr "Tamamlandı! (%s)"  msgstr "Tamamlandı! (%s)"
72    
73  #: ../liveusb/gui.py:190  #: ../liveusb/gui.py:190 ../liveusb/gui.py:193
 #: ../liveusb/gui.py:193  
74  msgid "LiveUSB creation failed!"  msgid "LiveUSB creation failed!"
75  msgstr "ÇalışanUSB oluşturulamadı!"  msgstr "ÇalışanUSB oluşturulamadı!"
76    
# Line 80  msgstr "" Line 88  msgstr ""
88  "Devam ederseniz üzerine yazılacak."  "Devam ederseniz üzerine yazılacak."
89    
90  #: ../liveusb/gui.py:337  #: ../liveusb/gui.py:337
91  msgid "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."  msgid ""
92    "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
93  msgstr "Uyarı: Yeni bir kalıcı kurulum önceden var olanı silecek."  msgstr "Uyarı: Yeni bir kalıcı kurulum önceden var olanı silecek."
94    
95  #: ../liveusb/gui.py:339  #: ../liveusb/gui.py:339
# Line 111  msgid "Select Live ISO" Line 120  msgid "Select Live ISO"
120  msgstr "ÇalışanCD imajını seç"  msgstr "ÇalışanCD imajını seç"
121    
122  #: ../liveusb/gui.py:399  #: ../liveusb/gui.py:399
123  msgid "Sorry, I'm having trouble encoding the filename of your livecd.  You may have better luck if you move your ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"  msgid ""
124  msgstr "Üzgünüm, çalışancd' nizin dosya adını çözümleyemiyorum. ISO dosyasını sürücünüzün kök kısmına (örn: C:\\) taşırsanız bir şansınız olabilir."  "Sorry, I'm having trouble encoding the filename of your livecd.  You may "
125    "have better luck if you move your ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
126    msgstr ""
127    "Üzgünüm, çalışancd' nizin dosya adını çözümleyemiyorum. ISO dosyasını "
128    "sürücünüzün kök kısmına (örn: C:\\) taşırsanız bir şansınız olabilir."
129    
130  #: ../liveusb/gui.py:404  #: ../liveusb/gui.py:404
131  #, python-format  #, python-format
# Line 164  msgstr "%s aygıtı bağlanamıyor." Line 177  msgstr "%s aygıtı bağlanamıyor."
177  #: ../liveusb/creator.py:370  #: ../liveusb/creator.py:370
178  #, python-format  #, python-format
179  msgid "Unknown filesystem for %s.  Your device may need to be reformatted."  msgid "Unknown filesystem for %s.  Your device may need to be reformatted."
180  msgstr "%s aygıtının dosya sistemi bilinmiyor. Aygıtınızı yeniden biçimlendirmelisiniz."  msgstr ""
181    "%s aygıtının dosya sistemi bilinmiyor. Aygıtınızı yeniden "
182    "biçimlendirmelisiniz."
183    
184  #: ../liveusb/creator.py:373  #: ../liveusb/creator.py:373
185  #, python-format  #, python-format
# Line 180  msgid "Unable to find any removable devi Line 195  msgid "Unable to find any removable devi
195  msgstr "Her hangi bir çıkartılabilir aygıt bulunamadı"  msgstr "Her hangi bir çıkartılabilir aygıt bulunamadı"
196    
197  #: ../liveusb/creator.py:479  #: ../liveusb/creator.py:479
198  msgid "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"  msgid ""
199    "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
200  msgstr "USB belleğinizi takın ve FAT dosya sistemi ile biçimlendirin"  msgstr "USB belleğinizi takın ve FAT dosya sistemi ile biçimlendirin"
201    
202  #: ../liveusb/creator.py:482  #: ../liveusb/creator.py:482
# Line 194  msgstr "" Line 210  msgstr ""
210    
211  #: ../liveusb/creator.py:558  #: ../liveusb/creator.py:558
212  #, python-format  #, python-format
213  msgid "Cannot find '%s'.  Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file before running this program."  msgid ""
214  msgstr "'%s' bulunamadı. Bu uygulamayı çalıştırmadan önce çalışanusb-oluşturucu zip dosyasının tamamının açıldığından emin olun."  "Cannot find '%s'.  Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file "
215    "before running this program."
216    msgstr ""
217    "'%s' bulunamadı. Bu uygulamayı çalıştırmadan önce çalışanusb-oluşturucu zip "
218    "dosyasının tamamının açıldığından emin olun."
219    
220  #: ../liveusb/dialog.py:123  #: ../liveusb/dialog.py:123
221  msgid "Fedora LiveUSB Creator"  msgid "Fedora LiveUSB Creator"
222  msgstr "Fedora LiveUSB Creator"  msgstr "Fedora LiveUSB Creator"
223    
224  #: ../liveusb/dialog.py:124  #: ../liveusb/dialog.py:124
225  msgid "This button will begin the LiveUSB creation process.  This entails optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected),  extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and installing the bootloader."  msgid ""
226  msgstr "Bu düğme ÇalışanUSB oluşturma sürecini başlatır. Bu süreçte; bir yayın (önceden bir tane kayıtlı yoksa) indirilir, ISO imajı USB aygıta açılır, kalıcı kurulum oluşturulur ve önyükleyici kurulur."  "This button will begin the LiveUSB creation process.  This entails "
227    "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected),  "
228    "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and "
229    "installing the bootloader."
230    msgstr ""
231    "Bu düğme ÇalışanUSB oluşturma sürecini başlatır. Bu süreçte; bir yayın "
232    "(önceden bir tane kayıtlı yoksa) indirilir, ISO imajı USB aygıta açılır, "
233    "kalıcı kurulum oluşturulur ve önyükleyici kurulur."
234    
235  #: ../liveusb/dialog.py:125  #: ../liveusb/dialog.py:125
236  msgid "Create Live USB"  msgid "Create Live USB"
# Line 214  msgid "This is the status console, where Line 241  msgid "This is the status console, where
241  msgstr "Bu durum konsoludur. Tüm iletiler buraya yazılır."  msgstr "Bu durum konsoludur. Tüm iletiler buraya yazılır."
242    
243  #: ../liveusb/dialog.py:127  #: ../liveusb/dialog.py:127
244  msgid "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB creation process you are"  msgid ""
245    "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
246    "creation process you are"
247  msgstr "Bu, Çalışan USB oluşturulma sürecini gösteren işlem çubuğudur."  msgstr "Bu, Çalışan USB oluşturulma sürecini gösteren işlem çubuğudur."
248    
249  #: ../liveusb/dialog.py:128  #: ../liveusb/dialog.py:128
250  msgid "If you do not select an existing Live CD, the selected release will be downloaded for you."  msgid ""
251  msgstr "Önceden bilgisayarınızda kayıtlı olan bir ÇalışanCD seçmezseniz, seçili yayın indirilir."  "If you do not select an existing Live CD, the selected release will be "
252    "downloaded for you."
253    msgstr ""
254    "Önceden bilgisayarınızda kayıtlı olan bir ÇalışanCD seçmezseniz, seçili "
255    "yayın indirilir."
256    
257  #: ../liveusb/dialog.py:129  #: ../liveusb/dialog.py:129
258  msgid "Download Fedora"  msgid "Download Fedora"
# Line 230  msgid "or" Line 263  msgid "or"
263  msgstr "veya"  msgstr "veya"
264    
265  #: ../liveusb/dialog.py:131  #: ../liveusb/dialog.py:131
266  msgid "This button allows you to browse for an existing Live CD ISO that you have previously downloaded.  If you do not select one, a release will be downloaded for you automatically."  msgid ""
267  msgstr "Bu düğme daha önceden indirdiğiniz bir Çalışan CD imajını seçebilmenizi sağlar. Bir tane seçmezseniz bir yayın sizin için kendiliğinden indirilir."  "This button allows you to browse for an existing Live CD ISO that you have "
268    "previously downloaded.  If you do not select one, a release will be "
269    "downloaded for you automatically."
270    msgstr ""
271    "Bu düğme daha önceden indirdiğiniz bir Çalışan CD imajını seçebilmenizi "
272    "sağlar. Bir tane seçmezseniz bir yayın sizin için kendiliğinden indirilir."
273    
274  #: ../liveusb/dialog.py:132  #: ../liveusb/dialog.py:132
275  msgid "Use existing Live CD"  msgid "Use existing Live CD"
# Line 242  msgid "Browse" Line 280  msgid "Browse"
280  msgstr "Göz at"  msgstr "Göz at"
281    
282  #: ../liveusb/dialog.py:135  #: ../liveusb/dialog.py:135
283  msgid "This is the USB stick that you want to install your Live CD on.  This device must be formatted with the FAT filesystem."  msgid ""
284  msgstr "Bu, üzerine Çalışan CD imajını yazacağınız USB bellektir. Aygıt mutlama FAT dosya sistemi ile biçimlendirilmiş olmalıdır."  "This is the USB stick that you want to install your Live CD on.  This device "
285    "must be formatted with the FAT filesystem."
286    msgstr ""
287    "Bu, üzerine Çalışan CD imajını yazacağınız USB bellektir. Aygıt mutlama FAT "
288    "dosya sistemi ile biçimlendirilmiş olmalıdır."
289    
290  #: ../liveusb/dialog.py:136  #: ../liveusb/dialog.py:136
291  msgid "Target Device"  msgid "Target Device"
292  msgstr "Hedef Aygıt"  msgstr "Hedef Aygıt"
293    
294  #: ../liveusb/dialog.py:137  #: ../liveusb/dialog.py:137
295  msgid "By allocating extra space on your USB stick for a persistent overlay, you will be able to store data and make permanent modifications to your live operating system.  Without it, you will not be able to save data that will persist after a reboot."  msgid ""
296  msgstr "USB belleğinizde kalıcı kurulum için fazladan yer ayırarak çalışan işletim sisteminizde kalıcı değişiklikler yapabilecek ve verilerinizi saklayabileceksiniz. Bu olmadan tüm kişisel verileriniz sistem yeniden başlatıldığında kaybolur."  "By allocating extra space on your USB stick for a persistent overlay, you "
297    "will be able to store data and make permanent modifications to your live "
298    "operating system.  Without it, you will not be able to save data that will "
299    "persist after a reboot."
300    msgstr ""
301    "USB belleğinizde kalıcı kurulum için fazladan yer ayırarak çalışan işletim "
302    "sisteminizde kalıcı değişiklikler yapabilecek ve verilerinizi "
303    "saklayabileceksiniz. Bu olmadan tüm kişisel verileriniz sistem yeniden "
304    "başlatıldığında kaybolur."
305    
306  #: ../liveusb/dialog.py:138  #: ../liveusb/dialog.py:138
307  msgid "Persistent Storage (0 Mb)"  msgid "Persistent Storage (0 Mb)"
308  msgstr "Kalıcı Depolama (0 Mb)"  msgstr "Kalıcı Depolama (0 Mb)"
   

Legend:
Removed from v.7524  
changed lines
  Added in v.7525

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28