/[soft]/usbdumper/trunk/po/tr.po
ViewVC logotype

Contents of /usbdumper/trunk/po/tr.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 7525 - (show annotations) (download)
Thu Mar 7 23:34:18 2013 UTC (8 years, 3 months ago) by tarakbumba
File size: 9893 byte(s)
updated tr translation
1 # Turkish translations for Mandriva Seed package
2 # PACKAGE paketi için Türkçe çeviriler.
3 # Copyright (C) 2010 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5 # Atilla ÖNTAŞ <atilla_ontas@mandriva.org>, 2008-2013.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Mandriva Seed VERSION\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-09-03 02:54-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-05-27 23:03+0200\n"
13 "Last-Translator: Atilla ÖNTAŞ <atilla_ontas@mandriva.org>\n"
14 "Language-Team: Mageia Turkish Translation Team <i18n-tr@ml.mageia.org>\n"
15 "Language: \n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
20
21 #: ../liveusb/gui.py:69
22 #, python-format
23 msgid "Unknown release: %s"
24 msgstr "Bilinmeyen yayın: %s"
25
26 #: ../liveusb/gui.py:73
27 #, python-format
28 msgid "Downloading %s..."
29 msgstr "%s indiriliyor..."
30
31 #: ../liveusb/gui.py:152
32 msgid "Verifying filesystem..."
33 msgstr "Dosya sistemi doğrulanıyor..."
34
35 #: ../liveusb/gui.py:155
36 msgid ""
37 "Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device. Unable to "
38 "continue."
39 msgstr ""
40 "Hata: Aygıtınızın etiketi ayarlanamıyor veya UUID değeri belirlenemiyor. "
41 "Devam edilemiyor."
42
43 #: ../liveusb/gui.py:164
44 msgid "Verifying SHA1 of LiveCD image..."
45 msgstr "ÇalışanCD' nin SHA1 değeri doğrulanıyor..."
46
47 #: ../liveusb/gui.py:166
48 msgid ""
49 "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid. You can run this program with "
50 "the --noverify argument to bypass this verification check."
51 msgstr ""
52 "Hata: ÇalışanCD' nizin SHA1 değeri geçersiz. Bu uygulamayı, doğrulama "
53 "denetimini atlamak için --noverify anahtarı ile kullanabilirsiniz."
54
55 #: ../liveusb/gui.py:177
56 msgid "Extracting live image to USB device..."
57 msgstr "ÇalışanCD imajı USB aygıta açılıyor..."
58
59 #: ../liveusb/gui.py:180
60 #, python-format
61 msgid "Creating %d Mb persistent overlay..."
62 msgstr "%d Mb kalıcı kurulum oluşturuluyor..."
63
64 #: ../liveusb/gui.py:183
65 msgid "Configuring and installing bootloader..."
66 msgstr "Önyükleyici yapılandırılıyor ve kuruluyor..."
67
68 #: ../liveusb/gui.py:187
69 #, python-format
70 msgid "Complete! (%s)"
71 msgstr "Tamamlandı! (%s)"
72
73 #: ../liveusb/gui.py:190 ../liveusb/gui.py:193
74 msgid "LiveUSB creation failed!"
75 msgstr "ÇalışanUSB oluşturulamadı!"
76
77 #: ../liveusb/gui.py:316
78 #, python-format
79 msgid "Persistent Storage (%d Mb)"
80 msgstr "Kalıcı Depolama (%d Mb)"
81
82 #: ../liveusb/gui.py:334
83 msgid ""
84 "Your device already contains a LiveOS.\n"
85 "If you continue, this will be overwritten."
86 msgstr ""
87 "Aygıtınızda önceden kurulmuş bir Çalışan Sistem var,\n"
88 "Devam ederseniz üzerine yazılacak."
89
90 #: ../liveusb/gui.py:337
91 msgid ""
92 "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
93 msgstr "Uyarı: Yeni bir kalıcı kurulum önceden var olanı silecek."
94
95 #: ../liveusb/gui.py:339
96 msgid "Press 'Create Live USB' again if you wish to continue."
97 msgstr "Devam etmek istiyorsanız 'ÇalışanUSB Oluştur' düğmesine yeniden basın."
98
99 #. The user has confirmed that they wish to overwrite their
100 #. existing Live OS. Here we delete it first, in order to
101 #. accurately calculate progress.
102 #: ../liveusb/gui.py:349
103 msgid "Removing existing Live OS..."
104 msgstr "Önceki Çalışan Sistem kaldırılıyor..."
105
106 #: ../liveusb/gui.py:383
107 msgid "Download complete!"
108 msgstr "İndirme tamamlandı!"
109
110 #: ../liveusb/gui.py:387
111 msgid "Download failed: "
112 msgstr "İndirme başarısız:"
113
114 #: ../liveusb/gui.py:388
115 msgid "You can try again to resume your download"
116 msgstr "İndirmenizi kaldığı yerden sürdürmeyi deneyebilirsiniz"
117
118 #: ../liveusb/gui.py:392
119 msgid "Select Live ISO"
120 msgstr "ÇalışanCD imajını seç"
121
122 #: ../liveusb/gui.py:399
123 msgid ""
124 "Sorry, I'm having trouble encoding the filename of your livecd. You may "
125 "have better luck if you move your ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
126 msgstr ""
127 "Üzgünüm, çalışancd' nizin dosya adını çözümleyemiyorum. ISO dosyasını "
128 "sürücünüzün kök kısmına (örn: C:\\) taşırsanız bir şansınız olabilir."
129
130 #: ../liveusb/gui.py:404
131 #, python-format
132 msgid "ISO selected: %s"
133 msgstr "ISO seçildi: %s"
134
135 #: ../liveusb/creator.py:146
136 #, python-format
137 msgid ""
138 "There was a problem executing the following command: `%s`\n"
139 "A more detailed error log has been written to 'liveusb-creator.log'"
140 msgstr ""
141 "Şu komut çalıştırılamıyor: `%s`\n"
142 "Ayrıntılı bir hata kaydı 'liveusb-creator.log' dosyasına yazıldı."
143
144 #: ../liveusb/creator.py:183
145 msgid "Not enough free space on device."
146 msgstr "Aygıt üzerinde yeterince boş alan yok."
147
148 #: ../liveusb/creator.py:190
149 #, python-format
150 msgid "Creating %sMB persistent overlay"
151 msgstr "%sMB kalıcı kurulumu oluşturuluyor"
152
153 #: ../liveusb/creator.py:226
154 #, python-format
155 msgid "Unable to remove previous LiveOS: %s"
156 msgstr "Önceki Çalışan Sistem kaldırılamıyor: %s"
157
158 #: ../liveusb/creator.py:257
159 #, python-format
160 msgid "Cannot find device %s"
161 msgstr "%s aygıtı bulunamıyor."
162
163 #: ../liveusb/creator.py:306
164 msgid "Unable to find any USB drives"
165 msgstr "Her hangi bir USB sürücü bulunamadı"
166
167 #: ../liveusb/creator.py:327
168 #, python-format
169 msgid "Filesystem for %s unknown!"
170 msgstr "%s aygıtının dosya sistemi bilinmiyor!"
171
172 #: ../liveusb/creator.py:335
173 #, python-format
174 msgid "Unable to mount device: %s"
175 msgstr "%s aygıtı bağlanamıyor."
176
177 #: ../liveusb/creator.py:370
178 #, python-format
179 msgid "Unknown filesystem for %s. Your device may need to be reformatted."
180 msgstr ""
181 "%s aygıtının dosya sistemi bilinmiyor. Aygıtınızı yeniden "
182 "biçimlendirmelisiniz."
183
184 #: ../liveusb/creator.py:373
185 #, python-format
186 msgid "Unsupported filesystem: %s"
187 msgstr "Desteklenmeyen dosya sistemi: %s"
188
189 #: ../liveusb/creator.py:400
190 msgid "Unable to find LiveOS on ISO"
191 msgstr "ISO üzerinde Çalışan Sistem bulunamadı"
192
193 #: ../liveusb/creator.py:472
194 msgid "Unable to find any removable devices"
195 msgstr "Her hangi bir çıkartılabilir aygıt bulunamadı"
196
197 #: ../liveusb/creator.py:479
198 msgid ""
199 "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
200 msgstr "USB belleğinizi takın ve FAT dosya sistemi ile biçimlendirin"
201
202 #: ../liveusb/creator.py:482
203 #, python-format
204 msgid ""
205 "Unsupported filesystem: %s\n"
206 "Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
207 msgstr ""
208 "Desteklenmeyen dosya sistemi: %s\n"
209 "Lütfen USB belleğinizi yedekleyin ve FAT dosya sistemi ile biçimlendirin."
210
211 #: ../liveusb/creator.py:558
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "Cannot find '%s'. Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file "
215 "before running this program."
216 msgstr ""
217 "'%s' bulunamadı. Bu uygulamayı çalıştırmadan önce çalışanusb-oluşturucu zip "
218 "dosyasının tamamının açıldığından emin olun."
219
220 #: ../liveusb/dialog.py:123
221 msgid "Fedora LiveUSB Creator"
222 msgstr "Fedora LiveUSB Creator"
223
224 #: ../liveusb/dialog.py:124
225 msgid ""
226 "This button will begin the LiveUSB creation process. This entails "
227 "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected), "
228 "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, and "
229 "installing the bootloader."
230 msgstr ""
231 "Bu düğme ÇalışanUSB oluşturma sürecini başlatır. Bu süreçte; bir yayın "
232 "(önceden bir tane kayıtlı yoksa) indirilir, ISO imajı USB aygıta açılır, "
233 "kalıcı kurulum oluşturulur ve önyükleyici kurulur."
234
235 #: ../liveusb/dialog.py:125
236 msgid "Create Live USB"
237 msgstr "Çalışan USB Oluştur"
238
239 #: ../liveusb/dialog.py:126
240 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
241 msgstr "Bu durum konsoludur. Tüm iletiler buraya yazılır."
242
243 #: ../liveusb/dialog.py:127
244 msgid ""
245 "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
246 "creation process you are"
247 msgstr "Bu, Çalışan USB oluşturulma sürecini gösteren işlem çubuğudur."
248
249 #: ../liveusb/dialog.py:128
250 msgid ""
251 "If you do not select an existing Live CD, the selected release will be "
252 "downloaded for you."
253 msgstr ""
254 "Önceden bilgisayarınızda kayıtlı olan bir ÇalışanCD seçmezseniz, seçili "
255 "yayın indirilir."
256
257 #: ../liveusb/dialog.py:129
258 msgid "Download Fedora"
259 msgstr "Fedora İndir"
260
261 #: ../liveusb/dialog.py:130
262 msgid "or"
263 msgstr "veya"
264
265 #: ../liveusb/dialog.py:131
266 msgid ""
267 "This button allows you to browse for an existing Live CD ISO that you have "
268 "previously downloaded. If you do not select one, a release will be "
269 "downloaded for you automatically."
270 msgstr ""
271 "Bu düğme daha önceden indirdiğiniz bir Çalışan CD imajını seçebilmenizi "
272 "sağlar. Bir tane seçmezseniz bir yayın sizin için kendiliğinden indirilir."
273
274 #: ../liveusb/dialog.py:132
275 msgid "Use existing Live CD"
276 msgstr "Kayıtlı Çalışan CD' yi kullan"
277
278 #: ../liveusb/dialog.py:133
279 msgid "Browse"
280 msgstr "Göz at"
281
282 #: ../liveusb/dialog.py:135
283 msgid ""
284 "This is the USB stick that you want to install your Live CD on. This device "
285 "must be formatted with the FAT filesystem."
286 msgstr ""
287 "Bu, üzerine Çalışan CD imajını yazacağınız USB bellektir. Aygıt mutlama FAT "
288 "dosya sistemi ile biçimlendirilmiş olmalıdır."
289
290 #: ../liveusb/dialog.py:136
291 msgid "Target Device"
292 msgstr "Hedef Aygıt"
293
294 #: ../liveusb/dialog.py:137
295 msgid ""
296 "By allocating extra space on your USB stick for a persistent overlay, you "
297 "will be able to store data and make permanent modifications to your live "
298 "operating system. Without it, you will not be able to save data that will "
299 "persist after a reboot."
300 msgstr ""
301 "USB belleğinizde kalıcı kurulum için fazladan yer ayırarak çalışan işletim "
302 "sisteminizde kalıcı değişiklikler yapabilecek ve verilerinizi "
303 "saklayabileceksiniz. Bu olmadan tüm kişisel verileriniz sistem yeniden "
304 "başlatıldığında kaybolur."
305
306 #: ../liveusb/dialog.py:138
307 msgid "Persistent Storage (0 Mb)"
308 msgstr "Kalıcı Depolama (0 Mb)"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28