/[web]/nav/langs/eo.po
ViewVC logotype

Diff of /nav/langs/eo.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 3286 by filip, Sun Apr 20 16:32:11 2014 UTC revision 3287 by filip, Thu Jun 12 21:20:17 2014 UTC
# Line 1  Line 1 
1  #  #
2  msgid ""  msgid ""
3  msgstr ""  msgstr ""
4  "Project-Id-Version: ./_nav/langs/eo.lang\n"  "Project-Id-Version: ./_nav/langs/eo.lang\n"
5  "Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"  "Report-Msgid-Bugs-To: mageia-i18n@mageia.org\n"
6  "POT-Creation-Date: 2014-03-31 18:33+0200\n"  "POT-Creation-Date: 2014-06-12 20:43:40+0000\n"
7  "PO-Revision-Date: 2014-03-31 18:33+0200\n"  "PO-Revision-Date: 2014-03-31 18:33+0200\n"
8  "Last-Translator: Duffy Duck <d_duck@nowhere.net>\n"  "Last-Translator: Duffy Duck <d_duck@nowhere.net>\n"
9  "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"  "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10    "Language: eo\n"
11  "MIME-Version: 1.0\n"  "MIME-Version: 1.0\n"
12  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: eo\n"  
14    
15  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +267"
16  msgid "Donate"  msgid "Go to mageia.org site map."
17  msgstr ""  msgstr "Iri al la paĝarmapo de mageia.org."
18    
19  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +268"
20    msgid "About&nbsp;us"
21    msgstr "Pri&nbsp;ni"
22    
23    #: "/web/_nav/lib.php +268"
24    msgid "Learn more about Mageia."
25    msgstr "Scii pli pri Magejo."
26    
27    #: "/web/_nav/lib.php +269"
28  msgid "Downloads"  msgid "Downloads"
29  msgstr "Elŝutoj"  msgstr "Elŝutoj"
30    
31  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +269"
32    msgid "Download Mageia ISO and updates."
33    msgstr "Elŝuti ISO-dosierojn kaj ĝisdatigojn de Magejo."
34    
35    #: "/web/_nav/lib.php +270"
36  msgid "Support"  msgid "Support"
37  msgstr "Subteno"  msgstr "Subteno"
38    
39  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +270"
40  msgid "Community"  msgid "Get support from Mageia community."
41  msgstr "Komunumo"  msgstr "Trovi helpon en la Mageja komunumo."
42    
43  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +271"
44  msgid "Contribute"  msgid "Wiki"
45  msgstr "Kontribui"  msgstr ""
46    
47  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +271"
48  msgid "You"  #, fuzzy
49  msgstr "Vi"  msgid "Wiki of the Mageia Community"
50    msgstr "Trovi helpon en la Mageja komunumo."
51    
52  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +272"
53  msgid "Go to mageia.org site map."  msgid "Docs"
54  msgstr "Iri al la paĝarmapo de mageia.org."  msgstr ""
55    
56  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +272"
57  msgid "Learn more about Mageia."  msgid "Documentations of Mageia"
58  msgstr "Scii pli pri Magejo."  msgstr ""
59    
60  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +273"
61  msgid "Download Mageia ISO and updates."  msgid "Community"
62  msgstr "Elŝuti ISO-dosierojn kaj ĝisdatigojn de Magejo."  msgstr "Komunumo"
63    
64  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +274"
65  msgid "Get support from Mageia community."  msgid "Contribute"
66  msgstr "Trovi helpon en la Mageja komunumo."  msgstr "Kontribui"
67    
68  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +274"
69  msgid "You too can build Mageia with us!"  msgid "You too can build Mageia with us!"
70  msgstr "Vi povas helpi nin fari Magejon!"  msgstr "Vi povas helpi nin fari Magejon!"
71    
72  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +275"
73    msgid "Donate"
74    msgstr ""
75    
76    #: "/web/_nav/lib.php +276"
77    msgid "You"
78    msgstr "Vi"
79    
80    #: "/web/_nav/lib.php +276"
81  msgid "Your Mageia online account."  msgid "Your Mageia online account."
82  msgstr "Via enreta Mageja konto."  msgstr "Via enreta Mageja konto."
83    
84  #: ./_nav/langs/eo.lang  #: "/web/_nav/lib.php +277"
85  msgid "About&nbsp;us"  msgid "Contact"
86  msgstr "Pri&nbsp;ni"  msgstr ""
87    
88    #: "/web/_nav/lib.php +277"
89    msgid "Contact Us"
90    msgstr ""

Legend:
Removed from v.3286  
changed lines
  Added in v.3287

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28