/[web]/www/trunk/langs/et/contact.et.lang
ViewVC logotype

Contents of /www/trunk/langs/et/contact.et.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2586 - (show annotations) (download)
Tue Jun 4 19:09:03 2013 UTC (6 years, 3 months ago) by akien
File size: 4241 byte(s)
Updating nav bar on Mageia services to be the same as on www. Updating French translation.
1 # Generated by extract2lang.php on 2013-01-16T21:29:47+01:00
2 # Domain contact
3
4 # ../../svn/web/en/contact/index.php +10
5 ;Contact Us
6 Meie kontaktid
7
8
9 # ../../svn/web/en/contact/index.php +11
10 ;Here you can find out, how to contribute to the Mageia project
11 Siin saate teada, kuidas anda oma panus Mageia projekti
12
13
14 # ../../svn/web/en/contact/index.php +12
15 ;mageia, contact, mail, press, people, board, council, mailing lists
16 mageia, kontakt, e-post, ajakirjandus, meedia, inimesed, nõukogu, juhatus, postiloendid
17
18
19 # ../../svn/web/en/contact/index.php +24
20 ;You are looking for support
21 Kui otsite tuge
22
23
24 # ../../svn/web/en/contact/index.php +25
25 ;Please check our <a href="https://forums.mageia.org/">forum</a> or our <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wiki</a>.
26 Palun uurige meie <a href="https://forums.mageia.org/">foorumit</a> või <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wikit</a>.
27
28
29 # ../../svn/web/en/contact/index.php +27
30 ;You would like to report an issue
31 Kui soovite teada anda probleemist
32
33
34 # ../../svn/web/en/contact/index.php +28
35 ;Please see <a href="%s" hreflang="en">how to report an issue in our bugs database</a>.
36 Palun uurige, <a href="%s" hreflang="en">kuidas teatada probleemist meie vigade andmebaasis</a>.
37
38
39 # ../../svn/web/en/contact/index.php +32
40 ;You are not sure who to contact
41 Kui te ei tea täpselt, kellega ühendust võtta
42
43
44 # ../../svn/web/en/contact/index.php +36
45 ;For generic contact information.
46 Üldine kontaktaadress.
47
48
49 # ../../svn/web/en/contact/index.php +40
50 ;For press inquiries.
51 Suhtlemine ajakirjandusega.
52
53
54 # ../../svn/web/en/contact/index.php +44
55 ;You may as well try to reach us on <a href="%s">#mageia on Freenode IRC</a>.
56 Meid leiab ka kanalil <a href="%s">#mageia Freenode IRC-s</a>.
57
58
59 # ../../svn/web/en/contact/index.php +54
60 ;You have an idea of whom to contact
61 Kui arvate teadvat, kellega ühendust võtta
62
63
64 # ../../svn/web/en/contact/index.php +55
65 ;You may post in the <a href="%s">forum</a> or the <a href="%s">public discussion mailing-list</a>.
66 Võite postitada <a href="%s">foorumis</a> või <a href="%s">avalikus diskussiooni-postiloendis</a>.
67
68
69 # ../../svn/web/en/contact/index.php +57
70 ;You also may use the following email aliases too to contact all members of a group at once:
71 Samuti võite kasutada järgmisi e-posti üldaadresse, et võtta ühendust korraga kõigi grupi liikmetega:
72
73
74 # ../../svn/web/en/contact/index.php +59
75 ;Mageia.Org Board members
76 Mageia.Org-i juhatuse liikmed
77
78
79 # ../../svn/web/en/contact/index.php +60
80 ;Mageia Council
81 Mageia nõukogu
82
83
84 # ../../svn/web/en/contact/index.php +61
85 ;Systems administration team
86 Süsteemiadministraatorite meeskond
87
88
89 # ../../svn/web/en/contact/index.php +62
90 ;Packagers
91 Tarkvara pakendajad
92
93
94 # ../../svn/web/en/contact/index.php +63
95 ;Communication, Marketing &amp; Web teams
96 Kommunikatsiooni-, turundus- ja veebimeeskond
97
98
99 # ../../svn/web/en/contact/index.php +64
100 ;QA team
101 Kvaliteedikontrolli meeskond
102
103
104 # ../../svn/web/en/contact/index.php +65
105 ;Documentation team
106 Dokumentatsioonimeeskond
107
108
109 # ../../svn/web/en/contact/index.php +66
110 ;Mageia.Org association members
111 Mageia.Org-i seltsi liikmed
112
113
114 # ../../svn/web/en/contact/index.php +75
115 ;In most case you should avoid using those aliases as they should only be used for the rare cases where private emails are needed. Use appropriate <a href="%s">public mailing list</a> instead.
116 Enamasti ei tuleks üldaadresse kasutada, sest need on mõeldud harvadeks juhtudeks, kui läheb vaja privaatset kirjavahetust. Nende asemel tuleks kasutada sobivat <a href="%s">avalikku postiloendit</a>.
117
118
119 # ../../svn/web/en/contact/index.php +78
120 ;If you want to contact Council or Board for a public discussion, you can start a thread on a mailing-list and add the Board or Council alias in CC.
121 Kui soovite nõukogu või juhatusega ühendust võtta avaliku diskussiooni alustamiseks, võite algatada mõnes postiloendis lõime ja lisada kirja koopia saajatena juhatuse või nõukogu üldaadressi.
122
123
124 # ../../svn/web/en/contact/index.php +80
125 ;You want to join and contribute to Mageia
126 Kui soovite Mageiaga liituda ja oma panuse anda
127
128
129 # ../../svn/web/en/contact/index.php +81
130 ;Please see <a href="%s">our Contributions page</a>.
131 Palun uurige <a href="%s">meie abistamise lehekülge</a>.

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26