/[web]/www/trunk/langs/pl/contact.pl.lang
ViewVC logotype

Contents of /www/trunk/langs/pl/contact.pl.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2586 - (show annotations) (download)
Tue Jun 4 19:09:03 2013 UTC (6 years, 3 months ago) by akien
File size: 4289 byte(s)
Updating nav bar on Mageia services to be the same as on www. Updating French translation.
1 # Generated by extract2lang.php on 2013-01-16T21:29:47+01:00
2 # Domain contact
3
4 # ../../svn/web/en/contact/index.php +10
5 ;Contact Us
6 Skontaktuj się z nami
7
8
9 # ../../svn/web/en/contact/index.php +11
10 ;Here you can find out, how to contribute to the Mageia project
11 Na tej stronie znajdziesz odpowiedź na pytanie jak możesz wesprzeć projekt Mageia
12
13
14 # ../../svn/web/en/contact/index.php +12
15 ;mageia, contact, mail, press, people, board, council, mailing lists
16 mageia, kontakt, poczta, wydawnictwa, ludzie, zarząd, rada, lista wysyłkowa
17
18
19 # ../../svn/web/en/contact/index.php +24
20 ;You are looking for support
21 Jeśli szukasz wsparcia
22
23
24 # ../../svn/web/en/contact/index.php +25
25 ;Please check our <a href="https://forums.mageia.org/">forum</a> or our <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wiki</a>.
26 Sprawdź nasze <a href="https://forums.mageia.org/">forum</a> lub <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wiki</a>.
27
28
29 # ../../svn/web/en/contact/index.php +27
30 ;You would like to report an issue
31 Chciałbyś zgłosić błąd
32
33
34 # ../../svn/web/en/contact/index.php +28
35 ;Please see <a href="%s" hreflang="en">how to report an issue in our bugs database</a>.
36 Przeglądnij <a href="%s" hreflang="en">wskazówki jak sporządzić raport do naszej bazy</a>.
37
38
39 # ../../svn/web/en/contact/index.php +32
40 ;You are not sure who to contact
41 Nie wiesz z kim się skontaktować
42
43
44 # ../../svn/web/en/contact/index.php +36
45 ;For generic contact information.
46 Do ogólnego kontaktu.
47
48
49 # ../../svn/web/en/contact/index.php +40
50 ;For press inquiries.
51 Dla prasy.
52
53
54 # ../../svn/web/en/contact/index.php +44
55 ;You may as well try to reach us on <a href="%s">#mageia on Freenode IRC</a>.
56 Możesz również nas spotkać na kanale <a href="%s">#mageia na Freenode IRC</a>.
57
58
59 # ../../svn/web/en/contact/index.php +54
60 ;You have an idea of whom to contact
61 Nie masz pojęcia z kim się kontaktować
62
63
64 # ../../svn/web/en/contact/index.php +55
65 ;You may post in the <a href="%s">forum</a> or the <a href="%s">public discussion mailing-list</a>.
66 Możesz napisać na <a href="%s">forum</a> lub na <a href="%s">publicznej pocztowej liście dyskusyjnej</a>.
67
68
69 # ../../svn/web/en/contact/index.php +57
70 ;You also may use the following email aliases too to contact all members of a group at once:
71 Możesz również wykorzystać aliasy pocztowe do kontaktu z członkami grup:
72
73
74 # ../../svn/web/en/contact/index.php +59
75 ;Mageia.Org Board members
76 Zarząd Mageia.Org
77
78
79 # ../../svn/web/en/contact/index.php +60
80 ;Mageia Council
81 Rada Mageia
82
83
84 # ../../svn/web/en/contact/index.php +61
85 ;Systems administration team
86 Grupa administratorów systemu
87
88
89 # ../../svn/web/en/contact/index.php +62
90 ;Packagers
91 Pakerzy
92
93
94 # ../../svn/web/en/contact/index.php +63
95 ;Communication, Marketing &amp; Web teams
96 Komunikacja, Marketing &amp; Obsługa strony www
97
98
99 # ../../svn/web/en/contact/index.php +64
100 ;QA team
101 Grupa ds. jakości
102
103
104 # ../../svn/web/en/contact/index.php +65
105 ;Documentation team
106 Zespół ds. dokumentacji
107
108
109 # ../../svn/web/en/contact/index.php +66
110 ;Mageia.Org association members
111 Członkowie stowarzyszeni Mageia.Org
112
113
114 # ../../svn/web/en/contact/index.php +75
115 ;In most case you should avoid using those aliases as they should only be used for the rare cases where private emails are needed. Use appropriate <a href="%s">public mailing list</a> instead.
116 W większości przypadków należy unikać tych aliasów i wykorzystywać je jedynie w wypadkach, gdy jest potrzebny kontakt prywatny. Zalecamy wykorzystanie <a href="%s">publicznej listy wysyłkowej</a>.
117
118
119 # ../../svn/web/en/contact/index.php +78
120 ;If you want to contact Council or Board for a public discussion, you can start a thread on a mailing-list and add the Board or Council alias in CC.
121 Jeśli chcesz się skontaktować z Radą lub Zarządem celem publicznej dyskusji rozpocznij wątek na liście wysyłkowej i dodaj w polu DW alias do Zarządu i Rady.
122
123
124 # ../../svn/web/en/contact/index.php +80
125 ;You want to join and contribute to Mageia
126 Jeśli jesteś zainteresowany/-a wsparciem Mageia
127
128
129 # ../../svn/web/en/contact/index.php +81
130 ;Please see <a href="%s">our Contributions page</a>.
131 Przeglądnij <a href="%s">naszą stronę Wsparcia</a>.

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26