/[web]/www/trunk/langs/sl/contact.sl.lang
ViewVC logotype

Contents of /www/trunk/langs/sl/contact.sl.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2586 - (show annotations) (download)
Tue Jun 4 19:09:03 2013 UTC (6 years, 1 month ago) by akien
File size: 4151 byte(s)
Updating nav bar on Mageia services to be the same as on www. Updating French translation.
1 # Generated by extract2lang.php on 2013-06-02T13:32:45+02:00
2 # Domain contact
3 # include translation strings from:
4 # en/contact/index.php
5
6 # en/contact/index.php +10
7 ;Contact Us
8 Kontaktirajte nas
9
10
11 # en/contact/index.php +11
12 ;Here you can find out, how to contribute to the Mageia project
13 Tukaj boste izvedeli, kako prispevati k projektu Mageia
14
15
16 # en/contact/index.php +12
17 ;mageia, contact, mail, press, people, board, council, mailing lists
18 mageia, kontaktni podatki, naslov, tisk, ljudje, odbor, svet, poštni seznami
19
20
21 # en/contact/index.php +24
22 ;You are looking for support
23 Iščete pomoč?
24
25
26 # en/contact/index.php +25
27 ;Please check our <a href="https://forums.mageia.org/">forum</a> or our <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wiki</a>.
28 Preverite naš <a href="https://forums.mageia.org/">forum</a> ali <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wiki</a>.
29
30
31 # en/contact/index.php +27
32 ;You would like to report an issue
33 Želite prijaviti hrošča?
34
35
36 # en/contact/index.php +28
37 ;Please see <a href="%s" hreflang="en">how to report an issue in our bugs database</a>.
38 Oglejte si, <a href="%s" hreflang="en">kako ga prijaviti v naši bazi</a>.
39
40
41 # en/contact/index.php +32
42 ;You are not sure who to contact
43 Niste prepričani, na koga se lahko obrnete
44
45
46 # en/contact/index.php +36
47 ;For generic contact information.
48 Za splošne kontaktne podatke.
49
50
51 # en/contact/index.php +40
52 ;For press inquiries.
53 Za tiskovne poizvedbe.
54
55
56 # en/contact/index.php +44
57 ;You may as well try to reach us on <a href="%s">#mageia on Freenode IRC</a>.
58 Lahko pa nas poskusite najti na strežniku Freenode na <a href="%s">kanalu IRC #mageia</a>.
59
60
61 # en/contact/index.php +54
62 ;You have an idea of whom to contact
63 Veste, na koga bi se obrnili
64
65
66 # en/contact/index.php +56
67 ;Use <a href="%s">the discuss mailing list</a> or <a href="%s">the forums</a> for general Mageia discussions
68 Za splošne zadeve glede Mageje sta na voljo <a href="%s">splošni poštni seznam</a> in <a href="%s">forumi</a>
69
70
71 # en/contact/index.php +57
72 ;Use <a href="%s">the dev mailing list</a> for Mageia development discussions
73 Uporabite <a href="%s">poštni seznam za razvijalce</a> za debato glede razvoja Mageje
74
75
76 # en/contact/index.php +58
77 ;Use one of <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mailing_lists">the other mailing lists</a> for discussions on other topics
78 Za druge zadeve poiščite <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mailing_lists">ustrezen poštni seznam</a>
79
80
81 # en/contact/index.php +59
82 ;Contact <a href="%s">the treasurer</a> for donation questions
83 Vprašanja glede donacij naslovite na <a href="%s">blagajnika</a>
84
85
86 # en/contact/index.php +60
87 ;Contact <a href="%s">the sysadmin team</a> for questions about mirrors, problems with your <a href="%s">Mageia identity account</a>, or other problems with Mageia infrastructure (there is also a public <a href="%s">sysadmin-discuss mailing list</a> if your question does not need to be private)
88 Vprašanje o zrcalnih strežnikih, kakršnekoli probleme z vašo <a href="%s">Mageia identiteto</a> ali Magejino infrastrukturo lahko postavite <a href="%s">ekipi sistemskih administratorjev</a> (na voljo je tudi javni <a href="%s">debatni poštni seznam sistemskih administratorjev</a>, če tema ni ravno zasebna)
89
90
91 # en/contact/index.php +61
92 ;If you want to contact Council or Board for a public discussion, you can start a thread on a mailing-list and add the <a href="%s">Board</a> or <a href="%s">Council</a> alias in CC.
93 Če želite javno razpravo s Svetom ali Odborom, lahko začnete nit na poštnem seznamu in dodajte vzdevek <a href="%s">Odbora</a> ali <a href="%s">Sveta</a> v kopijo.
94
95
96 # en/contact/index.php +64
97 ;In most cases you should avoid sending private emails and use appropriate <a href="%s">public mailing list</a> when possible.
98 V večini primerov se izogibajte pošiljanju zasebne elektronske pošte. Raje uporabite ustrezen <a href="%s">javni poštni seznam</a>.
99
100
101 # en/contact/index.php +68
102 ;You want to join and contribute to Mageia
103 Želite se pridružiti in prispevati Mageji
104
105
106 # en/contact/index.php +69
107 ;Please see <a href="%s">our Contributions page</a>.
108 Oglejte si <a href="%s">stran za sodelovanje</a>.

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26