/[web]/www/trunk/langs/uk/contact.uk.lang
ViewVC logotype

Contents of /www/trunk/langs/uk/contact.uk.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2586 - (show annotations) (download)
Tue Jun 4 19:09:03 2013 UTC (7 years, 3 months ago) by akien
File size: 5868 byte(s)
Updating nav bar on Mageia services to be the same as on www. Updating French translation.
1 # Generated by extract2lang.php on 2013-06-02T13:32:45+02:00
2 # Domain contact
3 # include translation strings from:
4 # en/contact/index.php
5
6 # en/contact/index.php +10
7 ;Contact Us
8 Зв’язок з нами
9
10 # en/contact/index.php +11
11 ;Here you can find out, how to contribute to the Mageia project
12 Тут наведено адреси, за допомогою яких ви зможете взяти участь у розвитку проекту Mageia
13
14 # en/contact/index.php +12
15 ;mageia, contact, mail, press, people, board, council, mailing lists
16 mageia, contact, mail, press, people, board, council, mailing lists, контакти, зв’язок, пошта, преса, люди, рада, керівництво, списки листування
17
18 # en/contact/index.php +24
19 ;You are looking for support
20 Потрібна підтримка?
21
22 # en/contact/index.php +25
23 ;Please check our <a href="https://forums.mageia.org/">forum</a> or our <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">wiki</a>.
24 Будь ласка, зверніться до нашого <a href="https://forums.mageia.org/">форуму</a> або нашої <a href="http://wiki.mageia.org/" hreflang="en">вікі</a>.
25
26 # en/contact/index.php +27
27 ;You would like to report an issue
28 Хочете повідомити про ваду?
29
30 # en/contact/index.php +28
31 ;Please see <a href="%s" hreflang="en">how to report an issue in our bugs database</a>.
32 Будь ласка, ознайомтеся з тим, як <a href="%s" hreflang="en">створити звіт про ваду у нашій системі стеження за вадами</a>.
33
34 # en/contact/index.php +32
35 ;You are not sure who to contact
36 Непевні щодо того, з ким зв’язатися?
37
38 # en/contact/index.php +36
39 ;For generic contact information.
40 Для отримання даних загального характеру.
41
42 # en/contact/index.php +40
43 ;For press inquiries.
44 Для запитів засобів масової інформації.
45
46 # en/contact/index.php +44
47 ;You may as well try to reach us on <a href="%s">#mageia on Freenode IRC</a>.
48 Крім того, ви можете зв’язатися з нами за допомогою каналу <a href="%s">#mageia на Freenode (IRC)</a>.
49
50 # en/contact/index.php +54
51 ;You have an idea of whom to contact
52 Потрібна певна група людей?
53
54 # en/contact/index.php +68
55 ;You want to join and contribute to Mageia
56 Хочете долучитися і зробити внесок у розвиток Mageia?
57
58 # en/contact/index.php +69
59 ;Please see <a href="%s">our Contributions page</a>.
60 Будь ласка, скористайтеся <a href="%s">нашою сторінкою щодо участі у проекті</a>.
61
62 # en/contact/index.php +56
63 ;Use <a href="%s">the discuss mailing list</a> or <a href="%s">the forums</a> for general Mageia discussions
64 Скористайтеся для обговорення загальних питань щодо Mageia <a href="%s">цим списком листування</a> або <a href="%s">форумом</a>
65
66 # en/contact/index.php +57
67 ;Use <a href="%s">the dev mailing list</a> for Mageia development discussions
68 Для обговорень питань щодо розробки Mageia скористайтеся <a href="%s">списком листування розробників</a>
69
70 # en/contact/index.php +58
71 ;Use one of <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mailing_lists">the other mailing lists</a> for discussions on other topics
72 Обговорювати інші питання можна за допомогою <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mailing_lists">інших списків листування</a>
73
74 # en/contact/index.php +59
75 ;Contact <a href="%s">the treasurer</a> for donation questions
76 З питань, пов’язаних з фінансовими пожертвами, звертайтеся до <a href="%s">скарбника</a>
77
78 # en/contact/index.php +60
79 ;Contact <a href="%s">the sysadmin team</a> for questions about mirrors, problems with your <a href="%s">Mageia identity account</a>, or other problems with Mageia infrastructure (there is also a public <a href="%s">sysadmin-discuss mailing list</a> if your question does not need to be private)
80 Зв’яжіться з <a href="%s">командою системних адміністраторів</a>, якщо маєте питання щодо дзеркал сховищ, проблеми з вашим <a href="%s">обліковим записом Mageia</a> або інші проблеми, пов’язані з інфраструктурою Mageia (також передбачено відкритий <a href="%s">список листування sysadmin-discuss</a> для обговорення питань, які не потребують конфіденційності)
81
82 # en/contact/index.php +61
83 ;If you want to contact Council or Board for a public discussion, you can start a thread on a mailing-list and add the <a href="%s">Board</a> or <a href="%s">Council</a> alias in CC.
84 Якщо вам потрібно зв’язатися з радою дистрибутива або керівництвом, ви можете створити відповідну гілку обговорення у списку листування і додати до списку копій адресу <a href="%s">керівництва</a> або <a href="%s">ради</a>.
85
86 # en/contact/index.php +64
87 ;In most cases you should avoid sending private emails and use appropriate <a href="%s">public mailing list</a> when possible.
88 Здебільшого, варто уникати надсилання особистих листів і використовувати <a href="%s">відкритий список листування</a>.
89

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28